×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

NOS Nieuws van de Week., Vuilnisophalers staken, hulp aan aardbevingsgebied gaat traag en verkiezingen voor de waterschappen.

Vuilnisophalers staken, hulp aan aardbevingsgebied gaat traag en verkiezingen voor de waterschappen.

Hallo, ik ben Malou Petter en dit is het Nieuws van de Week...

...een journaal van de NOS in makkelijke taal.

In deze uitzending gaat het over vuilnisophalers die staken.

Daardoor blijft het afval in veel straten liggen.

We leggen uit waarom de hulp aan slachtoffers van de aardbeving...

...in Turkije en Syrië zo langzaam gaat.

En we vertellen over verkiezingen die binnenkort zijn voor de waterschappen.

Op verschillende plekken in Nederland wordt het afval niet opgehaald.

De vuilnismannen en -vrouwen staken. Dit zijn beelden uit Groningen.

Na vier dagen staken zijn de vuilnisophalers hier weer aan het werk.

In andere steden werd nog langer gestaakt, zoals hier in Utrecht.

In deze stad werd het afval een week lang niet opgehaald.

Doordat alle troep buiten bleef liggen, begon het in de straten van Utrecht...

...steeds meer te stinken.

- En als u nu door de stad rijdt, wat denkt u dan?

Het doet me wel zeer wat we gedaan hebben. Maar het was gewoon nodig.

Het is ruim het dubbele van wat er normaal gesproken staat.

De vuilnisophalers willen meer geld verdienen. Want alles in de winkels is duurder geworden.

En het is steeds moeilijker om alle rekeningen te betalen.

Erover praten met hun bazen heeft niet geholpen...

...zegt deze man van de vakbond, die de staking organiseerde.

- Is dit nou nodig? Dit is helaas nodig.

Want we zijn al sinds september in gesprek en we schieten geen meter op.

Op veel plekken in het land zijn de laatste tijd stakingen.

Van mensen uit allerlei beroepen.

Niet alleen vuilnisophalers staken maar bijvoorbeeld ook boa's...

...dat zijn mensen die de politie helpen met de veiligheid op straat.

En chauffeurs van het streekvervoer, dus van bussen, trams en sommige treinen.

Allemaal willen ze hetzelfde: een hoger salaris.

Maar wat ze net zo belangrijk vinden is meer rust tijdens hun werkdagen.

Ze hebben bijvoorbeeld nauwelijks pauze. Dat vertelt deze buschauffeur.

Onze looneis is niet het belangrijkste. Onze pauzes, die we dus normaal kunnen gebruiken...

...dat is veel belangrijker.

Er zijn dus collega's in de avonddienst...

...die moeten dus in zeventien minuten tijd van de bus af.

Naar het pauzehok, maaltijd warm maken, dan dus gaan eten...

...en weer terug in de bus zitten.

Op de dagen dat mensen staken, krijgen ze geen geld van hun baas.

Daarom doet niet iedereen mee aan de staking.

Deze vuilnisman snapt dat wel.

Staken dat kunnen alleen mensen doen die tweeverdieners zijn...

...of in een hogere loonschaal zitten.

De meeste stakers gaan na een paar dagen weer aan het werk.

Maar als ze hun zin niet krijgen dan gaan ze opnieuw staken.

Veel mensen in Turkije en Syrië zijn boos na de heftige aardbeving begin deze maand.

Want hulp in die landen komt langzaam of zelfs helemaal niet op gang.

Het rampgebied ligt hier, op de grens van Turkije en Syrië.

In dat gebied zijn vaker aardbevingen, maar nooit eerder zo heftig.

Bij de beving kwamen tienduizenden mensen om het leven.

En de mensen die de ramp overleefden hebben dringend hulp nodig.

Veel van hen hebben te weinig eten en drinken en geen warme plek om te slapen.

Maar het duurt lang voordat de hulp overal op gang komt.

Volgens veel mensen in Turkije is dat de schuld van de regering van president Erdogan.

Deze mensen voelen zich in de steek gelaten.

Ook zijn veel mensen in Turkije boos over de enorme schade.

Door de aardbeving zijn meer dan zesduizend gebouwen ingestort.

Ook gebouwen die er nog niet zo lang stonden.

En die hadden juist extra stevig moeten zijn. Want na een eerdere aardbeving in 1999...

...kwamen er strenge regels voor de bouw van veilige huizen.

Onze verslaggever, die in Turkije woont, legt dat uit.

Alle nieuwbouw moest voldoen aan strenge maatregelen, om die aardbevingen aan te kunnen in de toekomst.

In de jaren daarna hebben we gemerkt dat heel veel van die regels toch niet goed zijn uitgevoerd.

Vooral in de jaren dat Erdogan het land wilde ontwikkelen, dat er heel erg veel en snel gebouwd is.

Ja en experts roepen al heel lang: 'dit gaat een keer mis', en dat is nu gebeurd.

En we zien dus dat veel nieuwbouw van na 1999 dus gewoon naar beneden is komen storten.

Net als in Turkije zijn in Syrië veel mensen omgekomen door de aardbeving.

En heel veel mensen zijn hun huis kwijt.

Maar in een deel van Syrië is de situatie nog erger: daar is het oorlog.

De strijd gaat tussen de regering van president Assad...

...en groepen mensen die het niet met hem eens zijn.

Het gaat om het groene gebied op de kaart. De oorlog hier duurt al meer dan tien jaar.

In het gebied waar president Assad de baas is, kregen mensen na de aardbeving al snel hulp.

Maar het grootste deel van het aardbevingsgebied...

...is in handen van de tegenstanders van Assad.

De mensen die daar wonen kregen nauwelijks hulp.

Hulpverleners uit andere landen probeerden die mensen te bereiken.

Maar ze mochten van de regering het gebied niet in.

Dit gezin heeft de hulp hard nodig.

Inmiddels heeft de president toestemming gegeven...

...aan buitenlandse hulpverleners om het gebied in te gaan.

Zodat ook daar slachtoffers van de aardbeving worden geholpen.

In Nederland zijn al tientallen miljoenen euro's ingezameld...

...om mensen in Turkije en Syrië te helpen.

Dat geld wordt gebruikt voor eten, schoon drinkwater, medicijnen en tenten.

Op 15 maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen.

Mensen kunnen dan kiezen welke politieke partijen...

...het voor het zeggen krijgen in hun eigen provincie.

Een waterschap gaat over het water in een provincie of een deel van die provincie.

Het waterschap zorgt bijvoorbeeld voor goede dijken en sluizen

Het zorgt voor veilig zwemwater En voor schoon drinkwater.

Ook gaan de waterschappen over hoe droog of nat de bodem is.

Dat kunnen ze regelen door bijvoorbeeld regenwater op te vangen...

...en te bewaren in meren en sloten.

Of door uit natte gebieden juist water weg te pompen.

In de provincie Friesland is discussie over hoe droog of nat de grond moet zijn.

Sommige politieke partijen, die meedoen aan de waterschapsverkiezingen...

...vinden het belangrijk dat de grond niet te nat wordt.

Want door teveel water kunnen boeren hun land niet goed bewerken...

...en krijgen de koeien natte poten. Dat zegt ook deze boer.

Als het grondwaterpeil te hoog wordt...

...is het land in principe moeilijker bewerkbaar voor de machines.

Maar ook voor het weiden van onze koeien.

Andere politieke partijen vinden het juist belangrijk dat de grond natter wordt.

Want een droge bodem kan verzakken. Wegen en huizen kunnen dan beschadigen.

Dat gebeurde ook bij het huis van deze vrouw. In haar huis kwamen scheuren.

Hier ziet u scheuren, ehm...

...ja hier in de muur hier. Helemaal tot hier aan toe.

Dus alles zakt naar beneden gewoon zeg maar.

En ja ons huis ook.

En er is nog een nadeel van een droge bodem. Als veengrond droger wordt, komt meer CO2 vrij.

En dat gas is slecht voor het klimaat.

De partijen die in het waterschap van Friesland komen, moeten besluiten...

...hoe droog of nat de grond wordt.

In dit journaal vertelden we dat er op veel plekken wordt gestaakt.

We lieten zien dat er veel hulp nodig is in Turkije en Syrië na de grote aardbeving daar.

En we legden uit waar het over gaat bij de verkiezingen voor de waterschappen.

Dit was het voor nu. Volgende week is er weer...

...een journaal in makkelijke taal. Tot dan!

Vuilnisophalers staken, hulp aan aardbevingsgebied gaat traag en verkiezingen voor de waterschappen. Streik der Müllabfuhr, schleppende Hilfe für das Erdbebengebiet und Wahlen zu den Wasserbehörden. Garbage collectors strike, aid to earthquake area goes slow and elections for water boards. Grève des éboueurs, lenteur de l'aide à la région touchée par le tremblement de terre et élections des conseils de l'eau. Забастовка мусорщиков, медленное оказание помощи пострадавшим от землетрясения и выборы в советы по водоснабжению. Çöp toplayıcıları grevde, deprem bölgesine yardımlar yavaş ilerliyor ve su kurulları için seçimler yapılıyor. 垃圾收集者罢工,对地震地区的援助进展缓慢,水务委员会也进行了选举。

Hallo, ik ben Malou Petter en dit is het Nieuws van de Week...

...een journaal van de NOS in makkelijke taal. ...Un film d'actualité de NOS en langage simple.

In deze uitzending gaat het over vuilnisophalers die staken.

Daardoor blijft het afval in veel straten liggen. En conséquence, les déchets restent dans de nombreuses rues.

We leggen uit waarom de hulp aan slachtoffers van de aardbeving... Nous expliquons pourquoi l'aide aux victimes du tremblement de terre...

...in Turkije en Syrië zo langzaam gaat.

En we vertellen over verkiezingen die binnenkort zijn voor de waterschappen.

Op verschillende plekken in Nederland wordt het afval niet opgehaald.

De vuilnismannen en -vrouwen staken. Dit zijn beelden uit Groningen. Les éboueurs en grève. Ce sont des images de Groningue.

Na vier dagen staken zijn de vuilnisophalers hier weer aan het werk. Après quatre jours de grève, les éboueurs ont repris le travail.

In andere steden werd nog langer gestaakt, zoals hier in Utrecht. D'autres villes ont connu des grèves encore plus longues, comme ici à Utrecht.

In deze stad werd het afval een week lang niet opgehaald.

Doordat alle troep buiten bleef liggen, begon het in de straten van Utrecht... Comme tous les déchets ont été laissés dehors, cela a commencé dans les rues d'Utrecht.

...steeds meer te stinken. ...pour puer de plus en plus.

- En als u nu door de stad rijdt, wat denkt u dan?

Het doet me wel zeer wat we gedaan hebben. Maar het was gewoon nodig. Je suis très satisfait de ce que nous avons fait. Mais c'était juste nécessaire.

Het is ruim het dubbele van wat er normaal gesproken staat. C'est plus du double de ce qu'il dit normalement.

De vuilnisophalers willen meer geld verdienen. Want alles in de winkels is duurder geworden.

En het is steeds moeilijker om alle rekeningen te betalen.

Erover praten met hun bazen heeft niet geholpen... En parler à leurs patrons n'a pas aidé...

...zegt deze man van de vakbond, die de staking organiseerde. ...dit cet homme du syndicat, qui a organisé la grève.

- Is dit nou nodig? Dit is helaas nodig. - Est-ce nécessaire ? Malheureusement, cela est nécessaire.

Want we zijn al sinds september in gesprek en we schieten geen meter op. Parce que nous sommes en pourparlers depuis septembre et que nous ne faisons aucun progrès.

Op veel plekken in het land zijn de laatste tijd stakingen. Des grèves ont eu lieu récemment dans de nombreuses régions du pays.

Van mensen uit allerlei beroepen.

Niet alleen vuilnisophalers staken maar bijvoorbeeld ook boa's... Non seulement les éboueurs font grève mais aussi, par exemple, les boa...

...dat zijn mensen die de politie helpen met de veiligheid op straat. ... ce sont des gens qui aident la police à assurer la sécurité dans les rues.

En chauffeurs van het streekvervoer, dus van bussen, trams en sommige treinen. Et les conducteurs de transports régionaux, c'est-à-dire les bus, les trams et certains trains.

Allemaal willen ze hetzelfde: een hoger salaris.

Maar wat ze net zo belangrijk vinden is meer rust tijdens hun werkdagen. Mais ce qu'ils trouvent tout aussi important, c'est de pouvoir se reposer davantage pendant leurs journées de travail.

Ze hebben bijvoorbeeld nauwelijks pauze. Dat vertelt deze buschauffeur. Ils n'ont pratiquement pas de pauses, par exemple. C'est ce que dit ce chauffeur de bus.

Onze looneis is niet het belangrijkste. Onze pauzes, die we dus normaal kunnen gebruiken... Notre demande salariale n'est pas la chose la plus importante. Nos pauses, que nous pouvons donc utiliser normalement...

...dat is veel belangrijker.

Er zijn dus collega's in de avonddienst... Il y a donc des collègues de l'équipe du soir...

...die moeten dus in zeventien minuten tijd van de bus af. ... donc ils doivent descendre du bus dans dix-sept minutes.

Naar het pauzehok, maaltijd warm maken, dan dus gaan eten... Dans la salle de repos, réchauffer le repas, puis aller manger...

...en weer terug in de bus zitten.

Op de dagen dat mensen staken, krijgen ze geen geld van hun baas. Les jours où les gens font la grève, ils ne reçoivent pas d'argent de leur patron.

Daarom doet niet iedereen mee aan de staking. C'est pourquoi tout le monde ne se joint pas à la grève.

Deze vuilnisman snapt dat wel. Cet éboueur le comprend.

Staken dat kunnen alleen mensen doen die tweeverdieners zijn... Grève que seuls les gens qui ont un double salaire peuvent faire...

...of in een hogere loonschaal zitten. ...Ou être dans une échelle de salaire plus élevée.

De meeste stakers gaan na een paar dagen weer aan het werk. La plupart des grévistes reprennent le travail après quelques jours.

Maar als ze hun zin niet krijgen dan gaan ze opnieuw staken.

Veel mensen in Turkije en Syrië zijn boos na de heftige aardbeving begin deze maand. De nombreuses personnes en Turquie et en Syrie sont en colère après le violent tremblement de terre du début du mois.

Want hulp in die landen komt langzaam of zelfs helemaal niet op gang. Parce que l'aide dans ces pays est lente à arriver, voire inexistante.

Het rampgebied ligt hier, op de grens van Turkije en Syrië. La zone sinistrée est ici, à la frontière de la Turquie et de la Syrie.

In dat gebied zijn vaker aardbevingen, maar nooit eerder zo heftig. Les tremblements de terre sont plus fréquents dans cette région, mais jamais aussi violents auparavant.

Bij de beving kwamen tienduizenden mensen om het leven.

En de mensen die de ramp overleefden hebben dringend hulp nodig. Et les personnes qui ont survécu à la catastrophe ont un besoin urgent d'aide.

Veel van hen hebben te weinig eten en drinken en geen warme plek om te slapen.

Maar het duurt lang voordat de hulp overal op gang komt.

Volgens veel mensen in Turkije is dat de schuld van de regering van president Erdogan. Selon de nombreuses personnes en Turquie, c'est la faute du gouvernement du président Erdogan.

Deze mensen voelen zich in de steek gelaten. Ces personnes se sentent abandonnées.

Ook zijn veel mensen in Turkije boos over de enorme schade.

Door de aardbeving zijn meer dan zesduizend gebouwen ingestort.

Ook gebouwen die er nog niet zo lang stonden. Même des bâtiments qui n'étaient pas là depuis très longtemps.

En die hadden juist extra stevig moeten zijn. Want na een eerdere aardbeving in 1999...

...kwamen er strenge regels voor de bouw van veilige huizen. ... est venu des règles strictes pour construire des maisons sûres.

Onze verslaggever, die in Turkije woont, legt dat uit.

Alle nieuwbouw moest voldoen aan strenge maatregelen, om die aardbevingen aan te kunnen in de toekomst.

In de jaren daarna hebben we gemerkt dat heel veel van die regels toch niet goed zijn uitgevoerd.

Vooral in de jaren dat Erdogan het land wilde ontwikkelen, dat er heel erg veel en snel gebouwd is. Surtout dans les années où Erdogan voulait développer le pays, qu'il y avait beaucoup et rapidement de construction.

Ja en experts roepen al heel lang: 'dit gaat een keer mis', en dat is nu gebeurd. Oui, et cela fait longtemps que les experts crient "ça va mal tourner un jour", et c'est maintenant arrivé.

En we zien dus dat veel nieuwbouw van na 1999 dus gewoon naar beneden is komen storten. Et donc nous voyons que beaucoup de nouvelles constructions après 1999 se sont tout simplement effondrées.

Net als in Turkije zijn in Syrië veel mensen omgekomen door de aardbeving. Comme en Turquie, le tremblement de terre a tué de nombreuses personnes en Syrie.

En heel veel mensen zijn hun huis kwijt. Et beaucoup de gens ont perdu leur maison.

Maar in een deel van Syrië is de situatie nog erger: daar is het oorlog.

De strijd gaat tussen de regering van president Assad...

...en groepen mensen die het niet met hem eens zijn. ...et des groupes de personnes qui ne sont pas d'accord avec lui.

Het gaat om het groene gebied op de kaart. De oorlog hier duurt al meer dan tien jaar. C'est la zone verte sur la carte. La guerre ici dure depuis plus d'une décennie.

In het gebied waar president Assad de baas is, kregen mensen na de aardbeving al snel hulp.

Maar het grootste deel van het aardbevingsgebied...

...is in handen van de tegenstanders van Assad.

De mensen die daar wonen kregen nauwelijks hulp. Les personnes qui y vivent n'ont guère reçu d'aide.

Hulpverleners uit andere landen probeerden die mensen te bereiken. Des travailleurs humanitaires d'autres pays ont essayé d'atteindre ces personnes.

Maar ze mochten van de regering het gebied niet in.

Dit gezin heeft de hulp hard nodig.

Inmiddels heeft de president toestemming gegeven...

...aan buitenlandse hulpverleners om het gebied in te gaan.

Zodat ook daar slachtoffers van de aardbeving worden geholpen.

In Nederland zijn al tientallen miljoenen euro's ingezameld...

...om mensen in Turkije en Syrië te helpen.

Dat geld wordt gebruikt voor eten, schoon drinkwater, medicijnen en tenten.

Op 15 maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen.

Mensen kunnen dan kiezen welke politieke partijen...

...het voor het zeggen krijgen in hun eigen provincie. ...prendre le contrôle dans leurs propres provinces.

Een waterschap gaat over het water in een provincie of een deel van die provincie. Un office des eaux est responsable de l'eau d'une province ou d'une partie de cette province.

Het waterschap zorgt bijvoorbeeld voor goede dijken en sluizen Par exemple, le conseil des eaux assure de bonnes digues et écluses

Het zorgt voor veilig zwemwater En voor schoon drinkwater.

Ook gaan de waterschappen over hoe droog of nat de bodem is. Les panneaux d'eau sont également liés au degré de sécheresse ou d'humidité du sol.

Dat kunnen ze regelen door bijvoorbeeld regenwater op te vangen... Ils peuvent arranger cela, par exemple en récupérant l'eau de pluie...

...en te bewaren in meren en sloten. ...et d'être conservés dans les lacs et les fossés.

Of door uit natte gebieden juist water weg te pompen. Ou en pompant réellement l'eau des zones humides.

In de provincie Friesland is discussie over hoe droog of nat de grond moet zijn.

Sommige politieke partijen, die meedoen aan de waterschapsverkiezingen... Certains partis politiques, en compétition dans les élections de la commission de l'eau,...

...vinden het belangrijk dat de grond niet te nat wordt.

Want door teveel water kunnen boeren hun land niet goed bewerken... Parce que l'excès d'eau empêche les agriculteurs de cultiver correctement leurs terres.

...en krijgen de koeien natte poten. Dat zegt ook deze boer. ...et les vaches ont les jambes mouillées. C'est ce que dit aussi ce fermier.

Als het grondwaterpeil te hoog wordt... Si la nappe phréatique est trop haute...

...is het land in principe moeilijker bewerkbaar voor de machines. ...la terre est fondamentalement plus dure à travailler pour les machines.

Maar ook voor het weiden van onze koeien. Mais aussi pour faire paître nos vaches.

Andere politieke partijen vinden het juist belangrijk dat de grond natter wordt.

Want een droge bodem kan verzakken. Wegen en huizen kunnen dan beschadigen.

Dat gebeurde ook bij het huis van deze vrouw. In haar huis kwamen scheuren. Cela s'est également produit chez cette femme. Des fissures sont apparues dans sa maison.

Hier ziet u scheuren, ehm... Ici, vous voyez des fissures, euh...

...ja hier in de muur hier. Helemaal tot hier aan toe. ...Oui, ici, dans le mur, ici. Jusqu'ici.

Dus alles zakt naar beneden gewoon zeg maar. Donc, tout tombe en panne, pour ainsi dire.

En ja ons huis ook.

En er is nog een nadeel van een droge bodem. Als veengrond droger wordt, komt meer CO2 vrij. Et il y a un autre inconvénient d'un sol sec. Lorsque le sol tourbeux devient plus sec, plus de CO2 est libéré.

En dat gas is slecht voor het klimaat.

De partijen die in het waterschap van Friesland komen, moeten besluiten...

...hoe droog of nat de grond wordt.

In dit journaal vertelden we dat er op veel plekken wordt gestaakt.

We lieten zien dat er veel hulp nodig is in Turkije en Syrië na de grote aardbeving daar. Nous avons montré que beaucoup d'aide est nécessaire en Turquie et en Syrie après le grand tremblement de terre qui s'y est produit.

En we legden uit waar het over gaat bij de verkiezingen voor de waterschappen. Et nous avons expliqué en quoi consistaient les élections pour les offices des eaux.

Dit was het voor nu. Volgende week is er weer...

...een journaal in makkelijke taal. Tot dan!