×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

NOS Nieuws van de Week., Minder hulp bij hartstilstand, weer corona in China en geen gif meer tegen ratten en muizen.

Minder hulp bij hartstilstand, weer corona in China en geen gif meer tegen ratten en muizen.

Hallo, ik ben Jeroen Overbeek en dit is het Nieuws van de Week...

...een journaal van de NOS in makkelijke taal.

In dit journaal vertellen we dat er minder vrijwilligers zijn...

...die kunnen helpen bij een hartaanval.

In China hebben veel mensen op dit moment corona.

En er mag geen gif meer worden gebruikt tegen ratten en muizen.

Er zijn dit jaar minder vrijwilligers die kunnen helpen ...

...als iemand een hartaanval krijgt.

Zulke vrijwilligers noem je burgerhulpverleners.

Zij krijgen een melding op hun telefoon als iemand in hun buurt hulp nodig heeft.

Marjolein is opgeleid als burgerhulpverlener.

Als ze een oproep krijgt, komt ze samen met haar man in actie.

Dus als burgerhulpverlener kan je elk moment van de dag opgeroepen worden?

Ja, 24 uur per dag zijn wij beschikbaar.

Dan hoor je dit geluid bij mij.

En dan weet je van jongens ik moet naar de reanimatie-oproep gaan.

Dan krijg je in de app te horen of te lezen in dit geval...

...wat het adres is waar je naartoe moet gaan.

En wat voel je dan als je dat geluid hoort?

En wat voel je dan als je dat geluid hoort?

Spanning. Adrenaline.

En ja, wat ga je meemaken?

Ze doet op een pop voor hoe ze mensen met een hartaanval probeert te helpen.

Ik heb geen ademhaling gehoord, gevoeld en gezien.

Dan ga ik starten met de compressies. Dertig keer, om twee beademingen.

Hoe vaak bent u ingeschakeld als burgerhulpverlener?

Poeh, ik denk dat ik wel meer dan twintig reanimaties...

...de afgelopen twee jaar gehad heb.

Burgerhulpverleners zijn belangrijk, omdat ze vaak als eerste bij de patiënt zijn.

Ze krijgen een melding van de alarmcentrale...

...als iemand in hun buurt een hartstilstand heeft.

Ze geven dan hulp, totdat de ambulance er is.

Maar om hun werk goed te kunnen doen...

...moeten ze elk jaar een herhalingscursus volgen.

Ze oefenen bijvoorbeeld mond-op-mond beademing.

En ze oefenen met een AED.

Dat is een speciaal apparaat waarmee ze de hartslag van een slachtoffer...

...soms weer op gang kunnen brengen.

Schok geadviseerd. Bezig met opladen. Houd afstand.

Ongeveer tachtigduizend burgerhulpverleners...

...hebben het afgelopen jaar geen herhalingscursus gedaan.

Marjolein denkt dat veel mensen geen cursus doen uit luiheid.

Of het gewoon vergeten. Ze vindt dat erg.

Omdat ze weet hoe belangrijk het is om ieder jaar te blijven oefenen.

En een cursus duurt niet lang.

Naja, wat is nou anderhalf uur jongens? Wij doen het anderhalf uur, op jaarbasis.

Maak even anderhalf uur vrij om even weer opgefrist te zijn.

Hoor de verhalen van medecursisten en oefen lekker.

Ze hoopt dat mensen zich snel weer aanmelden voor een herhalingscursus.

Want wie dat niet doet, krijgt ook geen oproepen meer.

En het is juist belangrijk dat veel mensen kunnen helpen bij een hartstilstand.

Want dat kan levens redden.

In China zijn heel veel mensen tegelijkertijd ziek geworden...

...door coronabesmettingen.

Dat komt doordat alle coronamaatregelen daar in één keer zijn afgeschaft.

Het coronavirus ontstond in 2019 in China.

Het land nam toen gelijk hele strenge maatregelen.

Strenger dan waar ook ter wereld.

Steden gingen soms wekenlang op slot.

Niemand mocht zonder toestemming naar buiten.

Mensen zaten opgesloten in hun huis. Ze mochten zelfs niet naar buiten...

...om boodschappen te doen. Die werden thuisbezorgd.

Met die maatregelen probeerde China het virus te stoppen.

Maar steeds meer Chinezen werden boos over de strenge regels...

...en gingen de straat op om ertegen te demonstreren.

De Chinese regering besloot vorige maand om alle regels in één keer af te schaffen.

En dat veroorzaakt nu problemen.

Want de metro's en restaurants zitten weer vol, en veel mensen gaan weer naar hun werk.

Het coronavirus kan zich daardoor makkelijk verspreiden.

Veel Chinezen zijn ziek geworden.

Veel van hen hebben, door al die strenge maatregelen...

...die er eerst waren, nog nooit corona gehad.

Ze zijn daarom nog niet beschermd tegen het virus.

En nog maar weinig mensen hebben een vaccinatie gehad.

Ziekenhuizen hebben het zo druk, dat er soms geen patiënten meer bij kunnen.

Zieke mensen zitten in de gang of zelfs in hun auto op de parkeerplaats.

China zegt bijna niks over het coronavirus tegen de rest van de wereld.

Niet hoeveel zieken en doden er zijn, maar ook niet of er nieuwe soorten...

...van het virus zijn ontstaan.

Deskundigen maken zich daar zorgen over.

Het is belangrijk om te weten of er nieuwe soorten van het virus ontstaan.

Dan kunnen vaccinaties worden aangepast. Zodat ze beter werken.

Steeds meer landen nemen daarom maatregelen tegen reizigers uit China.

Die moeten bijvoorbeeld verplicht een coronatest doen, als ze aankomen.

Of ze mogen zelfs helemaal niet meer naar een land reizen.

In Nederland zijn er nog geen maatregelen voor reizigers die uit China komen.

Dat heeft ook niet zo veel zin, zeggen Nederlandse deskundigen.

In het begin van de coronacrisis hebben dat soort regels...

...ook niet gewerkt om het virus tegen te houden.

Wel is het belangrijk om de situatie goed in de gaten te houden.

Vanaf dit jaar is het een stuk moeilijker om ratten en muizen te doden...

...als ze overlast veroorzaken.

Dat komt doordat gif tegen ratten en muizen...

...sinds 1 januari niet meer verkocht mag worden.

Het gif is verboden omdat het ook gevaarlijk is...

...voor andere dieren in de natuur.

Ratten en muizen komen overal in Nederland voor.

En op sommige plekken veroorzaken ze overlast.

Vooral ratten verspreiden dan ziektes.

En ze knagen kabels kapot, waardoor apparaten niet meer werken...

...en er soms zelfs brand ontstaat.

Ratten zijn vaak te vinden op plekken waar veel eten voor ze is.

Denk bijvoorbeeld aan huizen.

Daar vinden ratten gemakkelijk eten in de keuken.

Of op straat als zakken met afval naast de container worden neergezet.

Ook zijn ze vaak te vinden bij boerderijen waar in de stallen vaak voer op de grond ligt.

Ratten kunnen zich enorm goed voortplanten, vertelt een deskundige.

Hé, daar komt er één. Wat een leuk gezicht, die interesse.

Ratten zijn biologische wonderdieren.

Het zijn evolutiekampioenen.

Want ze kunnen zich vermenigvuldigen nou, dat is echt ongelofelijk.

Als je een zwanger vrouwtje haar gang laat gaan...

...dan hebben we het zo binnen een jaar over duizend, tweeduizend.

Het zijn overlevingsexperts.

Ze zijn in staat om in hele vieze omgevingen...

...die door mensen zijn geschapen, te overleven.

Dus eigenlijk is het rattenprobleem echt een mensenprobleem.

Maar dat probleem is nu dus een stuk moeilijker om op te lossen.

Gif is verboden, omdat ook andere dieren...

...waarvoor het niet bedoeld is, ervan eten.

Zoals vogels of egels.

Ook kunnen katten en roofvogels ziek worden of doodgaan...

...als ze een vergiftigde rat eten.

Om ratten te bestrijden, moet er nu iets anders worden ingezet.

Bijvoorbeeld klemmen gevuld met voedsel.

Of rattenjagers. Die hebben een speciaal geweer...

...waarmee ze ook goed in het donker kunnen kijken.

Deskundigen denken dat ratten en muizen op sommige plekken...

...nu meer overlast zullen veroorzaken.

Maar ze zeggen dat het uiteindelijk beter is voor de natuur...

...om geen gif meer te gebruiken.

In dit journaal vertelden we dat er minder vrijwilligers zijn...

...die kunnen helpen bij een harststilstand.

Dat in China de ziekenhuizen vol liggen met mensen...

...die besmet zijn met het coronavirus.

En dat sinds 1 januari geen gif meer mag worden gebruikt...

...tegen muizen en ratten.

Dit was het voor nu.

Volgende week is er weer een journaal in makkelijke taal.

Tot dan!

Minder hulp bij hartstilstand, weer corona in China en geen gif meer tegen ratten en muizen. Weniger Hilfe bei Herzstillstand, wieder Corona in China und kein Gift mehr gegen Ratten und Mäuse. Less help for cardiac arrest, corona again in China and no more poison against rats and mice. Moins d'aide pour les arrêts cardiaques, le corona à nouveau en Chine et plus de poison contre les rats et les souris. Kalp durması için daha az yardım, Çin'de tekrar korona ve sıçan ve farelere karşı artık zehir yok. Менше допомоги при зупинці серця, корона знову в Китаї і більше ніякої отрути проти щурів і мишей. 对心脏骤停、中国再次出现新冠病毒的帮助减少了,也不再对大鼠和小鼠使用毒药了。

Hallo, ik ben Jeroen Overbeek en dit is het Nieuws van de Week...

...een journaal van de NOS in makkelijke taal.

In dit journaal vertellen we dat er minder vrijwilligers zijn...

...die kunnen helpen bij een hartaanval. ...ce qui peut aider en cas de crise cardiaque.

In China hebben veel mensen op dit moment corona.

En er mag geen gif meer worden gebruikt tegen ratten en muizen.

Er zijn dit jaar minder vrijwilligers die kunnen helpen ...

...als iemand een hartaanval krijgt.

Zulke vrijwilligers noem je burgerhulpverleners. Such volunteers are called citizen responders. Ces volontaires sont appelés "citoyens-répondants".

Zij krijgen een melding op hun telefoon als iemand in hun buurt hulp nodig heeft. They get a notification on their phone when someone in their neighborhood needs help. Ils reçoivent une notification sur leur téléphone lorsque quelqu'un dans leur voisinage a besoin d'aide.

Marjolein is opgeleid als burgerhulpverlener. Marjolein ist ausgebildete Zivilhelferin. Marjolein a reçu une formation d'aide citoyenne.

Als ze een oproep krijgt, komt ze samen met haar man in actie. Als sie einen Anruf erhält, treten sie und ihr Mann in Aktion. When she gets a call, she and her husband spring into action. Lorsqu'elle reçoit un appel, elle et son mari se mettent en action.

Dus als burgerhulpverlener kan je elk moment van de dag opgeroepen worden? Als ziviler Helfer sind Sie also rund um die Uhr abrufbar? So as a citizen rescuer, you can be called any time of day?

Ja, 24 uur per dag zijn wij beschikbaar. Ja, wir sind 24 Stunden am Tag erreichbar. Oui, nous sommes disponibles 24 heures par jour.

Dan hoor je dit geluid bij mij. Dann hörst du diesen Ton bei mir. Then you hear this sound with me. Vous entendez alors ce son avec moi.

En dan weet je van jongens ik moet naar de reanimatie-oproep gaan. And then you know from guys I have to go to the CPR call. Et puis vous savez, les gars, je dois aller à l'appel de la réanimation cardio-pulmonaire.

Dan krijg je in de app te horen of te lezen in dit geval... Then you get to hear in the app or read in this case.... Dans ce cas, on vous dira ou on vous lira dans l'application

...wat het adres is waar je naartoe moet gaan. ...which is the address to go to. ...Quelle est l'adresse à laquelle il faut se rendre.

En wat voel je dan als je dat geluid hoort? And then what do you feel when you hear that sound?

En wat voel je dan als je dat geluid hoort?

Spanning. Adrenaline. L'excitation. Adrénaline.

En ja, wat ga je meemaken? And yes, what are you going to experience? Et oui, qu'allez-vous vivre ?

Ze doet op een pop voor hoe ze mensen met een hartaanval probeert te helpen. She pretends on a doll how she tries to help people with a heart attack.

Ik heb geen ademhaling gehoord, gevoeld en gezien. I did not hear, feel or see breathing. Je n'ai pas entendu, senti ou vu de respiration.

Dan ga ik starten met de compressies. Dertig keer, om twee beademingen. Puis je commence les compressions. Trente fois, toutes les deux respirations.

Hoe vaak bent u ingeschakeld als burgerhulpverlener? How often have you been called in as a citizen helper? Combien de fois avez-vous été appelé en tant qu'aide-citoyen ?

Poeh, ik denk dat ik wel meer dan twintig reanimaties... Pooh, je crois que j'ai fait plus de 20 réanimations...

...de afgelopen twee jaar gehad heb. ...have had in the past two years.

Burgerhulpverleners zijn belangrijk, omdat ze vaak als eerste bij de patiënt zijn. Citizen responders are important because they are often the first to the patient.

Ze krijgen een melding van de alarmcentrale... They get a notification from the emergency center....

...als iemand in hun buurt een hartstilstand heeft. ...if someone near them has a cardiac arrest.

Ze geven dan hulp, totdat de ambulance er is. They then give help until the ambulance arrives.

Maar om hun werk goed te kunnen doen... But to do their jobs well...

...moeten ze elk jaar een herhalingscursus volgen. ...they have to take a refresher course every year. ...ils doivent suivre un cours de recyclage chaque année.

Ze oefenen bijvoorbeeld mond-op-mond beademing.

En ze oefenen met een AED. Et ils s'entraînent à utiliser un DEA.

Dat is een speciaal apparaat waarmee ze de hartslag van een slachtoffer... This is a special device they use to monitor a victim's heart rate.... C'est un appareil spécial qu'ils utilisent pour surveiller le rythme cardiaque de la victime...

...soms weer op gang kunnen brengen. ...can sometimes get back on track.

Schok geadviseerd. Bezig met opladen. Houd afstand. Shock advised. Charging. Keep your distance. Choc conseillé. Occupé à charger. Gardez vos distances.

Ongeveer tachtigduizend burgerhulpverleners... About eighty thousand civilian aid workers...

...hebben het afgelopen jaar geen herhalingscursus gedaan. ...have not taken a refresher course in the past year.

Marjolein denkt dat veel mensen geen cursus doen uit luiheid. Marjolein thinks that many people do not do a course out of laziness. Marjolein pense que beaucoup de gens ne suivent pas de cours par paresse.

Of het gewoon vergeten. Ze vindt dat erg. Or just forget it. She thinks that's bad.

Omdat ze weet hoe belangrijk het is om ieder jaar te blijven oefenen. Because she knows how important it is to keep practicing every year.

En een cursus duurt niet lang.

Naja, wat is nou anderhalf uur jongens? Wij doen het anderhalf uur, op jaarbasis. Well, what's an hour and a half guys? We do it for an hour and a half, on an annual basis. Naja, qu'est-ce qu'une heure et demie ? Nous faisons une heure et demie, sur une base annuelle.

Maak even anderhalf uur vrij om even weer opgefrist te zijn. Set aside an hour and a half to be refreshed. Libérez une heure et demie pour vous ressourcer.

Hoor de verhalen van medecursisten en oefen lekker. Hear the stories of fellow students and practice well. Écouter les histoires des autres étudiants et s'entraîner gentiment.

Ze hoopt dat mensen zich snel weer aanmelden voor een herhalingscursus. She hopes people will soon sign up again for a refresher course. Elle espère que les gens s'inscriront bientôt à nouveau pour un cours de recyclage.

Want wie dat niet doet, krijgt ook geen oproepen meer.

En het is juist belangrijk dat veel mensen kunnen helpen bij een hartstilstand.

Want dat kan levens redden.

In China zijn heel veel mensen tegelijkertijd ziek geworden...

...door coronabesmettingen.

Dat komt doordat alle coronamaatregelen daar in één keer zijn afgeschaft. That's because all the corona measures there were abolished at once.

Het coronavirus ontstond in 2019 in China.

Het land nam toen gelijk hele strenge maatregelen. The country then immediately took very strict measures.

Strenger dan waar ook ter wereld. Stricter than anywhere in the world.

Steden gingen soms wekenlang op slot. Cities were sometimes locked for weeks. Les villes ont parfois été fermées pendant des semaines.

Niemand mocht zonder toestemming naar buiten. No one was allowed outside without permission.

Mensen zaten opgesloten in hun huis. Ze mochten zelfs niet naar buiten... People were locked in their homes; they were not even allowed to go outside....

...om boodschappen te doen. Die werden thuisbezorgd. ...pour faire des courses. Celles-ci étaient livrées à domicile.

Met die maatregelen probeerde China het virus te stoppen.

Maar steeds meer Chinezen werden boos over de strenge regels... But more and more Chinese became angry about the strict rules

...en gingen de straat op om ertegen te demonstreren. ...and took to the streets to demonstrate against it. ...et sont descendus dans la rue pour manifester contre ce projet.

De Chinese regering besloot vorige maand om alle regels in één keer af te schaffen. The Chinese government decided last month to abolish all rules at once.

En dat veroorzaakt nu problemen.

Want de metro's en restaurants zitten weer vol, en veel mensen gaan weer naar hun werk. Because the subways and restaurants are full again, and many people are going back to work.

Het coronavirus kan zich daardoor makkelijk verspreiden.

Veel Chinezen zijn ziek geworden.

Veel van hen hebben, door al die strenge maatregelen...

...die er eerst waren, nog nooit corona gehad. ...who were there first, never had corona.

Ze zijn daarom nog niet beschermd tegen het virus.

En nog maar weinig mensen hebben een vaccinatie gehad.

Ziekenhuizen hebben het zo druk, dat er soms geen patiënten meer bij kunnen. Hospitals are so busy that sometimes they can't take any more patients.

Zieke mensen zitten in de gang of zelfs in hun auto op de parkeerplaats.

China zegt bijna niks over het coronavirus tegen de rest van de wereld. China says almost nothing about the corona virus to the rest of the world.

Niet hoeveel zieken en doden er zijn, maar ook niet of er nieuwe soorten... Not how many are sick and dead, but also whether there are new species...

...van het virus zijn ontstaan. ...of the virus.

Deskundigen maken zich daar zorgen over. Experts worry about that. Les experts s'inquiètent de cette situation.

Het is belangrijk om te weten of er nieuwe soorten van het virus ontstaan.

Dan kunnen vaccinaties worden aangepast. Zodat ze beter werken. Then vaccinations can be modified - so that they work better.

Steeds meer landen nemen daarom maatregelen tegen reizigers uit China. More and more countries are therefore taking measures against travelers from China. De plus en plus de pays prennent donc des mesures à l'encontre des voyageurs en provenance de Chine.

Die moeten bijvoorbeeld verplicht een coronatest doen, als ze aankomen. For example, those are required to take a coronas test when they arrive.

Of ze mogen zelfs helemaal niet meer naar een land reizen. Or they may not even be allowed to travel to a country at all.

In Nederland zijn er nog geen maatregelen voor reizigers die uit China komen. In the Netherlands, there are no measures in place yet for travelers coming from China.

Dat heeft ook niet zo veel zin, zeggen Nederlandse deskundigen. That doesn't make much sense either, Dutch experts say.

In het begin van de coronacrisis hebben dat soort regels... At the beginning of the corona crisis, those kinds of rules...

...ook niet gewerkt om het virus tegen te houden. ...also did not work to stop the virus.

Wel is het belangrijk om de situatie goed in de gaten te houden. However, it is important to keep a close eye on the situation. Toutefois, il est important de suivre la situation de près.

Vanaf dit jaar is het een stuk moeilijker om ratten en muizen te doden...

...als ze overlast veroorzaken. ...If they cause a nuisance.

Dat komt doordat gif tegen ratten en muizen... This is because poison against rats and mice...

...sinds 1 januari niet meer verkocht mag worden.

Het gif is verboden omdat het ook gevaarlijk is...

...voor andere dieren in de natuur.

Ratten en muizen komen overal in Nederland voor. Rats and mice are found everywhere in the Netherlands.

En op sommige plekken veroorzaken ze overlast. Et dans certains endroits, ils causent des nuisances.

Vooral ratten verspreiden dan ziektes.

En ze knagen kabels kapot, waardoor apparaten niet meer werken... Et ils rongent les câbles, provoquant l'arrêt des appareils...

...en er soms zelfs brand ontstaat. ...et parfois même des incendies se déclenchent.

Ratten zijn vaak te vinden op plekken waar veel eten voor ze is. Rats are often found in places where there is plenty of food for them.

Denk bijvoorbeeld aan huizen.

Daar vinden ratten gemakkelijk eten in de keuken.

Of op straat als zakken met afval naast de container worden neergezet. Or on the street when bags of trash are placed next to the dumpster.

Ook zijn ze vaak te vinden bij boerderijen waar in de stallen vaak voer op de grond ligt. They are also often found at farms where there is often feed on the ground in the stalls. On les trouve aussi souvent dans les fermes où les aliments sont souvent laissés sur le sol dans les étables.

Ratten kunnen zich enorm goed voortplanten, vertelt een deskundige. Rats can reproduce tremendously well, says an expert. Les rats peuvent se reproduire très bien, dit un expert.

Hé, daar komt er één. Wat een leuk gezicht, die interesse. Hey, here comes one - what a nice face, that interest. En voilà un. Quel beau spectacle, cet intérêt.

Ratten zijn biologische wonderdieren. Les rats sont des animaux biologiques miraculeux.

Het zijn evolutiekampioenen. Ce sont des champions de l'évolution.

Want ze kunnen zich vermenigvuldigen nou, dat is echt ongelofelijk. Parce qu'ils peuvent bien se multiplier, c'est vraiment incroyable.

Als je een zwanger vrouwtje haar gang laat gaan... If you let a pregnant female have her way... Si vous laissez une femme enceinte faire ce qu'elle veut...

...dan hebben we het zo binnen een jaar over duizend, tweeduizend. ...Then in a year's time we'll be talking about a thousand, two thousand. ...Dans un an, on parlera de mille, deux mille.

Het zijn overlevingsexperts. They are survival experts. Ce sont des experts en survie.

Ze zijn in staat om in hele vieze omgevingen... Ils sont capables de travailler dans des environnements très sales...

...die door mensen zijn geschapen, te overleven. ...créés par les humains pour survivre.

Dus eigenlijk is het rattenprobleem echt een mensenprobleem.

Maar dat probleem is nu dus een stuk moeilijker om op te lossen.

Gif is verboden, omdat ook andere dieren...

...waarvoor het niet bedoeld is, ervan eten. ...ce pour quoi il n'est pas fait, en le mangeant.

Zoals vogels of egels. Comme les oiseaux ou les hérissons.

Ook kunnen katten en roofvogels ziek worden of doodgaan... Les chats et les oiseaux de proie peuvent également tomber malades ou mourir

...als ze een vergiftigde rat eten. ...If they eat a poisoned rat. ...s'ils mangent un rat empoisonné.

Om ratten te bestrijden, moet er nu iets anders worden ingezet. To control rats, something else must now be deployed. Pour lutter contre les rats, il faut maintenant déployer autre chose.

Bijvoorbeeld klemmen gevuld met voedsel. For example, clamps filled with food. Par exemple, les clips remplis de nourriture.

Of rattenjagers. Die hebben een speciaal geweer... Ou les chasseurs de rats. Qui ont un pistolet spécial...

...waarmee ze ook goed in het donker kunnen kijken. ...with which they can also see well in the dark. ...avec lesquels ils peuvent également bien voir dans l'obscurité.

Deskundigen denken dat ratten en muizen op sommige plekken...

...nu meer overlast zullen veroorzaken. ...will now cause more inconvenience. ...va maintenant causer plus de désagréments.

Maar ze zeggen dat het uiteindelijk beter is voor de natuur...

...om geen gif meer te gebruiken.

In dit journaal vertelden we dat er minder vrijwilligers zijn...

...die kunnen helpen bij een harststilstand.

Dat in China de ziekenhuizen vol liggen met mensen...

...die besmet zijn met het coronavirus.

En dat sinds 1 januari geen gif meer mag worden gebruikt...

...tegen muizen en ratten.

Dit was het voor nu.

Volgende week is er weer een journaal in makkelijke taal.

Tot dan!