×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

NOS Nieuws van de Week., Grote drukte op Schiphol, toespraak van de president van Rusland en een dode walvis op het strand.

Grote drukte op Schiphol, toespraak van de president van Rusland en een dode walvis op het strand.

Hallo, ik ben Jeroen Overbeek en dit is het NOS Nieuws van de Week.

In dit journaal gaat het over de drukte op Schiphol.

Daar stonden lange wachtrijen, waardoor sommige mensen niet op vakantie konden.

Verder vertellen we over een toespraak van president Poetin van Rusland.

Veel mensen wilden weten wat hij over de oorlog in Oekraïne ging zeggen.

En we laten een proef met een dode walvis zien.

Het dier werd achtergelaten op het strand om te kijken wat er dan gebeurde.

Op vliegveld Schiphol was het de afgelopen weken, tijdens de meivakantie, een chaos.

Er stonden lange rijen bij de incheckbalies en er waren files rond het vliegveld.

Sommige mensen misten daardoor zelfs hun vlucht.

Schiphol is het grootste vliegveld van Nederland en een belangrijk vliegveld in Europa.

Ieder jaar reizen meer dan 71 miljoen mensen via Schiphol.

Daarom is het belangrijk dat alles op het vliegveld soepel gaat.

Tijdens de meivakantie was dat dus niet zo.

Deze mensen stonden lang in de rij.

Dat zien we al heel de week natuurlijk al, dat het zo druk is.

Bent u eerder van huis gegaan?

Ja zeker, wel twee uur eerder denk ik.

Ja ik ben drie uur van tevoren gegaan. Waar gaat u naartoe dan?

Naar Parijs. En waarom niet met de trein? Het was helemaal vol. We konden geen tickets meer vinden.

Dat het zo druk was op het vliegveld, kwam niet alleen door de meivakantie,

maar ook doordat Schiphol niet genoeg personeel heeft.

Bijvoorbeeld op de bagage-afdeling, bij de beveiliging en voor de schoonmaak.

Ufuk werkt als bagage-medewerker bij KLM. Hij vindt dat hij heel zwaar werk moet doen.

De werkdruk is heel erg hoog. Wanneer je in het ruim zit van een vliegtuig,

dan is dat nog geen 75 centimeter hoog. Dan moet je echt op je knieën. Boven je schouders tillen.

Je voelt het aan je schouders, je voelt het aan je rug. De werkdruk is zo hoog geworden dat we

1100 à 1200 koffers op een dag, per persoon, moeten tillen. En dat is gewoon niet te doen.

De vakbond, dat is de club die opkomt voor mensen die bij Schiphol werken,

wil dat Schiphol beter voor zijn personeel gaat zorgen.

De vakbond eist dat personeel op Schiphol meer geld gaat verdienen: minimaal 14 euro per uur.

Dat ze minder hard moeten werken.

Dat het personeel gratis kan parkeren bij het vliegveld.

En dat personeel extra geld krijgt in de mei- en zomervakantie.

Of dat ook allemaal gaat gebeuren, is nog niet bekend.

De vakbond hoopt, dat Schiphol naar de eisen luistert.

Want dan willen misschien meer mensen op het vliegveld werken,

zodat het allemaal soepeler gaat.

De hele wereld keek op 9 mei naar een toespraak van president Poetin van Rusland.

9 mei is een belangrijke feestdag in Rusland. Het is te vergelijken met Bevrijdingsdag bij ons.

De grote vraag was of president Poetin op die dag iets zou gaan zeggen over de oorlog in Oekraïne.

Oekraïne ligt hier, naast Rusland.

In februari gaf president Poetin zijn leger de opdracht om Oekraïne binnen te vallen.

Poetin vindt dat Oekraïne eigenlijk bij Rusland hoort.

Sindsdien probeert het Russische leger stukken land te veroveren.

Maar ook al is er nu een oorlog aan de gang, de viering van Bevrijdingsdag in Rusland ging door.

Niet met soldaten die in Oekraïne vechten, maar met andere militairen .

Hier zie je de militaire parades.

Die zijn elk jaar op 9 mei.

Op die dag vieren de Russen het einde van de Tweede Wereldoorlog. En dat

Rusland toen het Duitse leger heeft verslagen.

En elk jaar houdt de president dus een toespraak

waarin hij vertelt hoe trots hij is op zijn land en zijn leger.

Maar over de strijd in Oekraïne zei de president maar weinig.

Er werd wel een minuut stilte gehouden voor

de Russische militairen die zijn omgekomen bij de gevechten daar.

Het laten liggen van een dode walvis is goed voor de planten en dieren op die plek.

Dat blijkt na een onderzoek op Rottumerplaat.

Rottumerplaat, dat ligt hier, is een klein eiland in de Waddenzee. Er wonen geen mensen.

Het dode dier is naar Rottumerplaat gebracht, nadat het ergens anders was aangespoeld.

Het aanspoelen van walvissen gebeurt vaker. Alleen al dit jaar gebeurde het 107 keer.

Dat zijn niet altijd de grote walvissen,

die je hier ziet. Maar kleinere soorten, zoals bruinvissen.

De walvis die naar Rottumerplaat is gebracht, is van een soort die vaker in de problemen komt.

De dieren komen vast te zitten in het ondiepe water bij de kust.

Terug kunnen ze niet meer, ook niet met de hulp van mensen. Want ze zijn te groot en te zwaar.

En hun longen gaan kapot, omdat die worden geplet door hun eigen gewicht.

Tot nu toe werden aangespoelde walvissen juist meteen opgeruimd. Dat kost veel tijd en geld.

Onderzoekers dachten: Wat als we het dode dier in de natuur laten liggen?

Een onderzoeker vertelt dat ze verbaasd waren over wat er toen gebeurde.

Het bleek wel een feestmaal voor kevers. Dat is wel heel interessant.

Keversoorten zijn namelijk gespecialiseerd in het opruimen van dit soort kadavers.

Er zijn 57 verschillende keversoorten gevonden bij de walvis.

Daarvan waren er 21 nooit eerder op het eiland gezien.

Waarschijnlijk kwamen zij af op de geur van het dier.

Ook voor de bodem is het goed als de walvis blijft liggen. Want in botten zit kalk.

Die botten vergaan langzaam in de grond, waardoor er kalk in de grond terecht komt.

En dat is goed voor planten en dieren .

Het onderzoek is geslaagd.

En dus kan het vaker gebeuren dat een dode walvis niet wordt opgeruimd,

maar blijft liggen in de natuur.

In dit journaal ging het over de drukte op Schiphol. Veel mensen

zijn bang dat het probleem in de zomervakantie terugkomt.

Verder vertelden we over de jaarlijkse toespraak

van president Poetin van Rusland. Daarin zei hij maar weinig over de oorlog in Oekraïne.

En we lieten een proef zien met een dode walvis. Onderzoekers ontdekten

dat vooral kevers van het dode dier kwamen eten.

Dit was het voor nu, tot volgende week!


Grote drukte op Schiphol, toespraak van de president van Rusland en een dode walvis op het strand.

Hallo, ik ben Jeroen Overbeek en  dit is het NOS Nieuws van de Week.

In dit journaal gaat het  over de drukte op Schiphol.

Daar stonden lange wachtrijen, waardoor  sommige mensen niet op vakantie konden. There were long queues, which prevented some people from going on holiday.

Verder vertellen we over een toespraak  van president Poetin van Rusland.

Veel mensen wilden weten wat hij over  de oorlog in Oekraïne ging zeggen. Many people wanted to know what he was going to say about the war in Ukraine.

En we laten een proef met een dode walvis zien. And we show a trial with a dead whale.

Het dier werd achtergelaten op het strand  om te kijken wat er dan gebeurde. The animal was left on the beach to see what happened.

Op vliegveld Schiphol was het de afgelopen  weken, tijdens de meivakantie, een chaos. During the May holidays, it was chaotic at Schiphol Airport in recent weeks.

Er stonden lange rijen bij de incheckbalies  en er waren files rond het vliegveld. There were long queues at the check-in desks and traffic jams around the airport.

Sommige mensen misten daardoor zelfs hun vlucht. Some people even missed their flight because of it.

Schiphol is het grootste vliegveld van  Nederland en een belangrijk vliegveld in Europa. Schiphol is the largest airport in the Netherlands and an important airport in Europe.

Ieder jaar reizen meer dan 71  miljoen mensen via Schiphol. More than 71 million people travel through Schiphol every year.

Daarom is het belangrijk dat alles  op het vliegveld soepel gaat. That is why it is important that everything runs smoothly at the airport.

Tijdens de meivakantie was dat dus niet zo. That was not the case during the May holidays.

Deze mensen stonden lang in de rij. These people stood in line for a long time.

Dat zien we al heel de week natuurlijk al, dat het zo druk is. We've seen that all week, of course, that it's so busy.

Bent u eerder van huis  gegaan? Have you left home earlier?

Ja zeker, wel twee uur eerder denk ik. Yes, I think two hours earlier.

Ja ik ben drie uur van tevoren gegaan.  Waar gaat u naartoe dan? Yes I went three hours in advance. Where are you going then?

Naar Parijs. En waarom niet met de trein? Het was helemaal  vol. We konden geen tickets meer vinden. To Paris. And why not by train? It was completely full. We couldn't find any more tickets.

Dat het zo druk was op het vliegveld,  kwam niet alleen door de meivakantie, The fact that it was so busy at the airport was not only due to the May holiday,

maar ook doordat Schiphol  niet genoeg personeel heeft. but also because Schiphol does not have enough staff.

Bijvoorbeeld op de bagage-afdeling, bij  de beveiliging en voor de schoonmaak. For example in the baggage department, at security and for cleaning.

Ufuk werkt als bagage-medewerker bij KLM.  Hij vindt dat hij heel zwaar werk moet doen. Ufuk works as a baggage handler at KLM. He thinks he has to do very hard work.

De werkdruk is heel erg hoog. Wanneer  je in het ruim zit van een vliegtuig, The work pressure is very high. When you're in the hold of an airplane,

dan is dat nog geen 75 centimeter hoog. Dan moet  je echt op je knieën. Boven je schouders tillen. then that is not even 75 centimeters high. Then you really have to get on your knees. Lift above your shoulders.

Je voelt het aan je schouders, je voelt het aan  je rug. De werkdruk is zo hoog geworden dat we You feel it in your shoulders, you feel it in your back. The workload has become so high that we

1100 à 1200 koffers op een dag, per persoon,  moeten tillen. En dat is gewoon niet te doen. Having to lift 1100 to 1200 suitcases per person per day. And that's just not possible.

De vakbond, dat is de club die opkomt  voor mensen die bij Schiphol werken, The trade union, that is the club that stands up for people who work at Schiphol,

wil dat Schiphol beter voor  zijn personeel gaat zorgen. wants Schiphol to take better care of its staff.

De vakbond eist dat personeel op Schiphol meer  geld gaat verdienen: minimaal 14 euro per uur. The union demands that staff at Schiphol earn more money: at least 14 euros per hour.

Dat ze minder hard moeten werken. That they have to work less hard.

Dat het personeel gratis kan  parkeren bij het vliegveld. That the staff can park for free at the airport.

En dat personeel extra geld krijgt  in de mei- en zomervakantie. And that staff receive extra money during the May and summer holidays.

Of dat ook allemaal gaat  gebeuren, is nog niet bekend. It is not yet known whether all this will happen.

De vakbond hoopt, dat Schiphol  naar de eisen luistert. The union hopes that Schiphol will listen to the demands.

Want dan willen misschien meer  mensen op het vliegveld werken, Because then maybe more people want to work at the airport,

zodat het allemaal soepeler gaat. so that everything goes smoother.

De hele wereld keek op 9 mei naar een  toespraak van president Poetin van Rusland.

9 mei is een belangrijke feestdag in Rusland.  Het is te vergelijken met Bevrijdingsdag bij ons.

De grote vraag was of president Poetin op die dag  iets zou gaan zeggen over de oorlog in Oekraïne.

Oekraïne ligt hier, naast Rusland.

In februari gaf president Poetin zijn leger  de opdracht om Oekraïne binnen te vallen.

Poetin vindt dat Oekraïne  eigenlijk bij Rusland hoort.

Sindsdien probeert het Russische  leger stukken land te veroveren.

Maar ook al is er nu een oorlog aan de gang, de  viering van Bevrijdingsdag in Rusland ging door.

Niet met soldaten die in Oekraïne  vechten, maar met andere militairen .

Hier zie je de militaire parades.

Die zijn elk jaar op 9 mei.

Op die dag vieren de Russen het einde  van de Tweede Wereldoorlog. En dat

Rusland toen het Duitse leger heeft verslagen.

En elk jaar houdt de president dus een toespraak

waarin hij vertelt hoe trots hij  is op zijn land en zijn leger.

Maar over de strijd in Oekraïne  zei de president maar weinig.

Er werd wel een minuut stilte gehouden voor

de Russische militairen die zijn  omgekomen bij de gevechten daar.

Het laten liggen van een dode walvis is  goed voor de planten en dieren op die plek.

Dat blijkt na een onderzoek op Rottumerplaat.

Rottumerplaat, dat ligt hier, is een klein  eiland in de Waddenzee. Er wonen geen mensen.

Het dode dier is naar Rottumerplaat gebracht,  nadat het ergens anders was aangespoeld.

Het aanspoelen van walvissen gebeurt vaker.  Alleen al dit jaar gebeurde het 107 keer.

Dat zijn niet altijd de grote walvissen,

die je hier ziet. Maar kleinere  soorten, zoals bruinvissen.

De walvis die naar Rottumerplaat is gebracht,  is van een soort die vaker in de problemen komt.

De dieren komen vast te zitten  in het ondiepe water bij de kust.

Terug kunnen ze niet meer, ook niet met de hulp  van mensen. Want ze zijn te groot en te zwaar.

En hun longen gaan kapot, omdat die  worden geplet door hun eigen gewicht. And their lungs break because they are crushed by their own weight.

Tot nu toe werden aangespoelde walvissen juist  meteen opgeruimd. Dat kost veel tijd en geld.

Onderzoekers dachten: Wat als we het  dode dier in de natuur laten liggen?

Een onderzoeker vertelt dat ze verbaasd  waren over wat er toen gebeurde.

Het bleek wel een feestmaal voor kevers. Dat  is wel heel interessant.

Keversoorten zijn namelijk gespecialiseerd in het  opruimen van dit soort kadavers.

Er zijn 57 verschillende  keversoorten gevonden bij de walvis.

Daarvan waren er 21 nooit eerder op het eiland gezien.

Waarschijnlijk kwamen  zij af op de geur van het dier.

Ook voor de bodem is het goed als de walvis  blijft liggen. Want in botten zit kalk.

Die botten vergaan langzaam in de grond,  waardoor er kalk in de grond terecht komt.

En dat is goed voor planten en dieren .

Het onderzoek is geslaagd.

En dus kan het vaker gebeuren dat  een dode walvis niet wordt opgeruimd,

maar blijft liggen in de natuur.

In dit journaal ging het over de  drukte op Schiphol. Veel mensen

zijn bang dat het probleem in  de zomervakantie terugkomt.

Verder vertelden we over de jaarlijkse toespraak

van president Poetin van Rusland. Daarin zei  hij maar weinig over de oorlog in Oekraïne.

En we lieten een proef zien met een  dode walvis. Onderzoekers ontdekten

dat vooral kevers van het dode dier kwamen eten.

Dit was het voor nu, tot volgende week!