×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

NOS Nieuws van de Week., Afspraken om de oceaan te beschermen, boodschappen worden duurder en winkels met gratis spullen

Afspraken om de oceaan te beschermen, boodschappen worden duurder en winkels met gratis spullen

Hallo, ik ben Jeroen Overbeek, en dit is het Nieuws van de Week.

Een journaal van de NOS in makkelijke taal.

In dit journaal gaat het over de oceanen.

180 landen hebben afspraken gemaakt om die beter te beschermen.

Verder vertellen we over de stijgende prijzen van boodschappen.

En we laten zien hoe mensen gratis spullen kunnen ophalen in weggeefwinkels.

Na jarenlang praten en vergaderen zijn landen het eens geworden...

...over het beschermen van de oceanen.

Het water moet schoner, en er mag minder worden gevist.

Een groot deel van de aarde bestaat uit oceanen en zeeën.

De laatste jaren gaat het steeds slechter met de planten en dieren die daarin leven.

Dat heeft verschillende redenen.

Een groot probleem voor de oceanen is visserij.

Er worden meer vissen gevangen, dan dat erbij komen.

Een ander probleem is vervuiling.

Bijvoorbeeld door plastic en olie dat vanaf boten in het water terechtkomt.

Ook klimaatverandering speelt een rol.

Doordat het zeewater warmer wordt, sterven sommige planten en dieren.

Al jaren praten landen met elkaar over het beschermen van de oceanen.

Maar duidelijke afspraken maken lukte steeds niet.

Tot nu.

180 landen hebben samen afgesproken hoe ze beter voor de oceanen gaan zorgen.

Dat deden ze tijdens een speciale vergadering.

Het is de bedoeling dat over zeven jaar een groot deel van de oceanen is beschermd.

Nu wordt nog maar een heel klein gebied beschermd.

Dat komt doordat over een groot deel van de oceanen, niemand de baas is.

Dat zit zo.

De aarde bestaat voor een heel groot gedeelte uit oceaan en zee.

Dit deel hoort bij landen.

Die landen kunnen regels en wetten maken...

...over wat er wel en niet mag in dat gedeelte van de oceaan.

Maar dit deel is van niemand.

Daarom zijn daar nauwelijks regels over wat wel en niet mag.

In de nieuwe afspraken staat hoe de landen straks de oceanen gaan beschermen.

Een onderzoeker legt dat nog eens uit.

Er zijn nu wel regels voor, laat zeggen, de stukken oceaan rondom landen heen.

Maar daarbuiten heb je eigenlijk een heel groot stuk oceaan, dat is eigenlijk van niemand.

Dat noemen we de internationale wateren.

En daar mag eigenlijk iedereen doen wat hij zelf wil.

En daar worden nu regels voor gemaakt, voor dat enorme stuk oceaan.

En dat is ongeveer twee derde van het hele oceaangebied.

Die regels gaan dan bijvoorbeeld over of er gevist mag worden.

En over waar schepen wel en niet mogen varen.

Een speciale organisatie gaat in de gaten houden of iedereen zich aan die regels houdt.

Dat er nu afspraken zijn gemaakt, is volgens deskundigen een grote stap.

Want de oceaan is heel belangrijk voor de aarde.

Dat legt de onderzoeker die we zojuist zagen uit.

De oceanen zijn heel belangrijk voor ons.

Ze regelen ons klimaat, ze voorzien ons van zuurstof.

En daarnaast is het de grootste leefomgeving voor dieren en planten op aarde.

Ook milieuorganisaties zijn blij dat de oceanen straks beter worden beschermd.

Ze hopen dat het op tijd is om het leven van alle planten en dieren onder water te redden.

Steeds meer mensen hebben geldproblemen.

Dat zeggen onderzoekers.

Meer dan de helft van de Nederlanders heeft er al mee te maken.

Steeds meer mensen hebben bijvoorbeeld te weinig geld voor de vaste kosten.

Zoals de huur of verzekeringen.

En ze hebben geen geld over om te sparen.

Als onverwachts iets duurs kapot gaat, zoals de wasmachine, kunnen ze dat niet betalen.

De geldproblemen hebben onder andere te maken met de inflatie...

...dat betekent dat alles duurder wordt.

Even stegen de prijzen minder snel.

Maar nu gaan de prijzen voor eten en drinken ineens weer hard omhoog.

Dat vertelt deze journalist.

De prijzen lopen weer op.

Winkeliers zeggen: we moeten wel, want de producenten vragen meer geld.

De producenten zeggen: we moeten wel, want onze kosten zijn enorm aan het oplopen.

Dus dat betekent dat aan die inflatie nu nog geen einde is gekomen.

Voor veel bedrijven stijgen dus de kosten. En daarom verhogen ze de prijzen in hun winkel.

Dat vertelt ook deze bakker.

De prijs van boter is het afgelopen jaar ongeveer verdubbeld.

Hij zakt wel weer iets. Maar nog niet zo ver als dat hij vorig jaar is geweest.

Er zit heel veel boter in een croissant, dus ja, dan moet je dat wel doorberekenen.

Maar ook andere dingen worden duurder voor haar, zoals verpakkingen.

Dit doosje, dat wij al heel lang gebruiken, dat kostte voorheen vijftien cent.

En dat kost inmiddels veertig cent per doosje.

- En als u aan de leverancier van de doosjes vraagt: hoe dat nou komt dat ze zo duur zijn geworden?

Dan heeft het volgens hun te maken met water en energieverbruik om het karton te kunnen drogen.

En ze is meer geld kwijt aan het betalen van de salarissen.

En de mensen die hier achter u staan te werken, verdienen die nog hetzelfde als een jaar geleden?

- Nee, absoluut niet.

Er zijn inmiddels wat cao-verhogingen geweest en er komt per 1 maart ook weer een cao-verhoging aan.

Dus ja, ook die kosten blijven voor ons hoger dan dat we gewend waren.

Een cao-verhoging betekent dat iedereen die bij een bakkerij werkt, meer salaris krijgt.

Om die hogere salarissen te kunnen betalen, moeten bakkerijen ook hun prijzen verhogen.

Ze merken dat de klanten minder vaak komen door de hogere prijzen. Zoals deze vrouw.

Ja nu haal je het echt op het moment dat je denkt van oh, ik wil mezelf trakteren op iets lekkers.

Terwijl je het eerder misschien wel iets vaker haalde.

De regering heeft verschillende maatregelen genomen om mensen met geldproblemen te helpen.

Zo zijn minimumlonen en uitkeringen verhoogd.

We vertelden net dat veel spullen duurder worden.

Tegelijkertijd komen er in Nederland steeds meer nieuwe plekken bij...

...waar mensen gratis boodschappen kunnen doen.

Zogenaamde weggeefwinkels.

Zo'n plek vind je bijvoorbeeld in Sittard, in de provincie Limburg.

Kinderen van een middelbare school hebben daar zo'n weggeefwinkel in een lokaal geopend.

Leerlingen hebben er kleren naartoe gebracht die ze zelf niet meer dragen.

Anderen mogen de spullen gratis meenemen naar huis.

Het is best wel zonde dat er zo veel spullen zijn die gewoon liggen weg te stoffen op iemands zolder.

En dat er niets mee gebeurt.

De leraar is erg blij dat zijn leerlingen de weggeefwinkel hebben gemaakt.

Dat leerlingen in hun puberjaren daar op dit moment zo mee bezig zijn dat vind ik heel erg hoopvol.

Echt heel waardevol.

Veel kinderen kunnen de spullen goed gebruiken.

Waarom ben je hier in het doorgeeflokaal? Voor spullen die ik zelf niet kan betalen.

Of voor spullen die ik thuis nog niet heb. En die we nog nodig hebben.

Ik heb een nieuwe gymtas. Ik heb een voetbalpakje gekregen.

Fantastisch dat ik hier mijn spullen kan bijhalen. -En het staat je goed ook nog!

Ja inderdaad!

Ook in Friesland is een plek geopend waar mensen gratis kunnen winkelen.

Niet voor kleding of spullen, maar voor groente en fruit.

Het gaat om een tuin in Oosterwolde, dat ligt hier.

Iedereen met geldproblemen kan hier straks gratis wat eten komen halen.

De eigenaresse vindt het belangrijk om dit voor bewoners in haar buurt te doen.

De armoede wordt steeds erger, ook door de energieprijzen.

En vorig jaar hoorde ik over de tuin in Nieuwehorne.

En daar komen wekelijks driehonderd gezinnen.

En die krijgen hun groente van die tuin. Helemaal gratis en voor niks.

En dat vond ik zo'n mooi initiatief dat ik dacht dat moet hier ook.

Ze vindt het leuk als iedereen kan genieten van het eten, en van het buiten zijn.

Ik weet zelf hoe belangrijk het is om gezond te eten, om veel groente te eten.

Mijn kinderen zijn zo opgegroeid. En die houden ook van groente.

Die zijn veel buiten. Dat gun ik meer mensen.

De komende weken wordt er hard gewerkt aan het klaarmaken van de tuin.

In mei moet alles klaar zijn voor de oogst.

Vanaf dan is iedereen welkom om gratis eten op te halen.

In dit journaal ging het over de afspraken die zijn gemaakt...

...om dieren en planten in de oceaan beter te beschermen.

We vertelden waarom de boodschappen in de winkel duurder worden.

En we lieten zien hoe mensen gratis spullen aan anderen geven.

Dit was het voor nu.

Volgende week dan is er weer een journaal van de NOS in makkelijke taal. Tot dan!


Afspraken om de oceaan te beschermen, boodschappen worden duurder en winkels met gratis spullen Deals zum Schutz des Ozeans, teurere Lebensmittel und kostenlose Geschäfte Deals to protect ocean, groceries getting more expensive and stores with free stuff Accords pour protéger l'océan, les courses deviennent plus chères et les magasins avec des trucs gratuits

Hallo, ik ben Jeroen Overbeek, en dit is het Nieuws van de Week. Hello, I'm Jeroen Overbeek, and this is the News of the Week.

Een journaal van de NOS in makkelijke taal. A journal of NOS in easy language.

In dit journaal gaat het over de oceanen. This journal is about the oceans.

180 landen hebben afspraken gemaakt om die beter te beschermen. 180 countries have made agreements to better protect them. 180 pays ont passé des accords pour mieux les protéger. 180 стран заключили соглашения, чтобы лучше защитить их.

Verder vertellen we over de stijgende prijzen van boodschappen. Furthermore, we talk about the rising prices of groceries. On parle aussi de la hausse des prix des produits d'épicerie. Мы также говорим о росте цен на продукты.

En we laten zien hoe mensen gratis spullen kunnen ophalen in weggeefwinkels. Et nous montrons comment les gens peuvent acheter des trucs gratuits dans les magasins de cadeaux. И мы показываем, как люди могут получить бесплатные вещи в бесплатных магазинах.

Na jarenlang praten en vergaderen zijn landen het eens geworden... Après des années de discussions et de rencontres, les pays se sont mis d'accord... После долгих лет переговоров и встреч страны договорились... Yıllar süren görüşmeler ve toplantıların ardından ülkeler...

...over het beschermen van de oceanen. ...On protecting the oceans.

Het water moet schoner, en er mag minder worden gevist. L'eau doit être plus propre et moins de pêche est autorisée.

Een groot deel van de aarde bestaat uit oceanen en zeeën. Une grande partie de la terre est constituée d'océans et de mers.

De laatste jaren gaat het steeds slechter met de planten en dieren die daarin leven. Ces dernières années, les choses se sont aggravées avec les plantes et les animaux qui y vivent. В последние годы дела с растениями и животными, обитающими там, ухудшились.

Dat heeft verschillende redenen. There are several reasons for this. Этому есть несколько причин.

Een groot probleem voor de oceanen is visserij. A major problem for the oceans is fishing. Un problème majeur pour les océans est la pêche. Серьезной проблемой океанов является рыболовство.

Er worden meer vissen gevangen, dan dat erbij komen. More fish are caught, than are added. Plus de poissons sont pêchés qu'il n'y en a d'ajoutés. Рыбы ловится больше, чем добавляется.

Een ander probleem is vervuiling. Another problem is pollution. Un autre problème est la pollution. Еще одна проблема — загрязнение.

Bijvoorbeeld door plastic en olie dat vanaf boten in het water terechtkomt. For example, due to plastic and oil entering the water from boats. Par exemple, le plastique et l'huile qui se retrouvent dans l'eau des bateaux. Например, пластик и масло, попадающие в воду с лодок.

Ook klimaatverandering speelt een rol. Le changement climatique joue également un rôle. Изменение климата также играет роль.

Doordat het zeewater warmer wordt, sterven sommige planten en dieren. Parce que l'eau de mer se réchauffe, certaines plantes et certains animaux meurent. Из-за того, что морская вода становится теплее, некоторые растения и животные гибнут.

Al jaren praten landen met elkaar over het beschermen van de oceanen. For years, countries have been talking to each other about protecting the oceans. Depuis des années, les pays se parlent de la protection des océans. В течение многих лет страны говорили друг с другом о защите океанов.

Maar duidelijke afspraken maken lukte steeds niet. But clear agreements kept failing. Mais il était toujours impossible de conclure des accords clairs. Но всегда было невозможно заключить четкие договоренности.

Tot nu. До настоящего времени.

180 landen hebben samen afgesproken hoe ze beter voor de oceanen gaan zorgen. 180 pays se sont mis d'accord sur la manière dont ils prendront mieux soin des océans. 180 стран договорились, как лучше заботиться об океанах.

Dat deden ze tijdens een speciale vergadering. Ils l'ont fait lors d'une réunion spéciale.

Het is de bedoeling dat over zeven jaar een groot deel van de oceanen is beschermd. The goal is that in seven years, much of the oceans will be protected. Намерение состоит в том, чтобы большая часть океанов была защищена через семь лет.

Nu wordt nog maar een heel klein gebied beschermd. Сейчас охраняется лишь очень небольшая территория.

Dat komt doordat over een groot deel van de oceanen, niemand de baas is. That's because over much of the oceans, no one is in charge. C'est parce que sur une grande partie des océans, personne n'est responsable. Это потому, что за большую часть океанов никто не отвечает.

Dat zit zo. Here's the thing. C'est exact. Это верно.

De aarde bestaat voor een heel groot gedeelte uit oceaan en zee. The earth is very much ocean and sea. La terre est constituée pour une très grande partie d'océan et de mer. Земля состоит на очень большую часть океана и моря.

Dit deel hoort bij landen. Cette partie appartient aux pays. Эта часть принадлежит странам.

Die landen kunnen regels en wetten maken... Those countries can make rules and laws.... Эти страны могут устанавливать правила и законы...

...over wat er wel en niet mag in dat gedeelte van de oceaan. ...about what is and is not allowed in that part of the ocean. ...о том, что разрешено и что запрещено в этой части океана.

Maar dit deel is van niemand. But this part belongs to no one. Но эта часть никому не принадлежит.

Daarom zijn daar nauwelijks regels over wat wel en niet mag. C'est pourquoi il n'y a pratiquement pas de règles sur ce qui est autorisé et ce qui n'est pas autorisé. Вот почему практически нет правил о том, что можно, а что нельзя.

In de nieuwe afspraken staat hoe de landen straks de oceanen gaan beschermen. В новых соглашениях указано, как страны будут защищать океаны в будущем.

Een onderzoeker legt dat nog eens uit. Un chercheur l'explique encore. Исследователь снова объясняет это.

Er zijn nu wel regels voor, laat zeggen, de stukken oceaan rondom landen heen. Il existe maintenant des règles pour, par exemple, les étendues d'océan autour des pays. Теперь есть правила, скажем, для участков океана вокруг стран.

Maar daarbuiten heb je eigenlijk een heel groot stuk oceaan, dat is eigenlijk van niemand. Mais au-delà de cela, vous avez en fait un très grand morceau d'océan, qui n'appartient en fait à personne. Но помимо этого у вас на самом деле есть очень большой кусок океана, который на самом деле никому не принадлежит.

Dat noemen we de internationale wateren. Мы называем это международными водами.

En daar mag eigenlijk iedereen doen wat hij zelf wil. И каждый может делать там все, что хочет.

En daar worden nu regels voor gemaakt, voor dat enorme stuk oceaan. Et des règles sont maintenant établies pour cela, pour cette immense étendue d'océan. И сейчас для этого, для этого огромного участка океана, создаются правила.

En dat is ongeveer twee derde van het hele oceaangebied. Et cela représente environ les deux tiers de toute la zone océanique. А это примерно две трети всей площади океана.

Die regels gaan dan bijvoorbeeld over of er gevist mag worden. Ces règles concernent alors, par exemple, si la pêche est autorisée. Затем эти правила касаются, например, разрешения на рыбалку.

En over waar schepen wel en niet mogen varen. Et sur les endroits où les navires sont et ne sont pas autorisés à naviguer. И о том, куда суда пускают и куда не пускают.

Een speciale organisatie gaat in de gaten houden of iedereen zich aan die regels houdt. Une organisation spéciale contrôlera si tout le monde adhère à ces règles. Специальная организация будет следить за тем, чтобы все соблюдали эти правила.

Dat er nu afspraken zijn gemaakt, is volgens deskundigen een grote stap. Selon les experts, le fait que des accords aient maintenant été conclus est un grand pas. По мнению экспертов, то, что сейчас достигнуты договоренности, — это большой шаг.

Want de oceaan is heel belangrijk voor de aarde. Потому что океан очень важен для земли.

Dat legt de onderzoeker die we zojuist zagen uit. Cela explique le chercheur que nous venons de voir. Это объясняет исследователя, которого мы только что видели.

De oceanen zijn heel belangrijk voor ons. Океаны очень важны для нас.

Ze regelen ons klimaat, ze voorzien ons van zuurstof. Ils régulent notre climat, ils nous fournissent de l'oxygène. Они регулируют наш климат, обеспечивают нас кислородом.

En daarnaast is het de grootste leefomgeving voor dieren en planten op aarde. De plus, c'est le plus grand habitat pour les animaux et les plantes sur terre.

Ook milieuorganisaties zijn blij dat de oceanen straks beter worden beschermd. Les organisations environnementales se réjouissent également que les océans seront bientôt mieux protégés. Экологические организации также рады тому, что вскоре океаны будут лучше защищены.

Ze hopen dat het op tijd is om het leven van alle planten en dieren onder water te redden. Ils espèrent qu'il est temps de sauver la vie de toutes les plantes et animaux sous-marins.

Steeds meer mensen hebben geldproblemen. De plus en plus de gens ont des problèmes d'argent. Все больше и больше людей имеют проблемы с деньгами.

Dat zeggen onderzoekers. Так говорят исследователи.

Meer dan de helft van de Nederlanders heeft er al mee te maken. Plus de la moitié de la population néerlandaise y est déjà confrontée. Им уже страдает более половины населения Нидерландов.

Steeds meer mensen hebben bijvoorbeeld te weinig geld voor de vaste kosten. Par exemple, de plus en plus de gens ont trop peu d'argent pour les frais fixes. Например, все больше и больше людей имеют слишком мало денег на постоянные расходы.

Zoals de huur of verzekeringen. Comme le loyer ou l'assurance. Например, аренда или страховка.

En ze hebben geen geld over om te sparen. И у них не осталось денег, чтобы сэкономить.

Als onverwachts iets duurs kapot gaat, zoals de wasmachine, kunnen ze dat niet betalen. Если что-то дорогое неожиданно сломается, например, стиральная машина, они не могут себе этого позволить.

De geldproblemen hebben onder andere te maken met de inflatie... Денежные проблемы, среди прочего, связаны с инфляцией...

...dat betekent dat alles duurder wordt.

Even stegen de prijzen minder snel. Цены росли более медленными темпами.

Maar nu gaan de prijzen voor eten en drinken ineens weer hard omhoog. Но сейчас цены на еду и напитки неожиданно снова растут.

Dat vertelt deze journalist. Вот что говорит этот журналист.

De prijzen lopen weer op. Цены снова растут.

Winkeliers zeggen: we moeten wel, want de producenten vragen meer geld. Les commerçants disent : il faut le faire, car les producteurs demandent plus d'argent. Продавцы говорят: надо, потому что производители просят больше денег.

De producenten zeggen: we moeten wel, want onze kosten zijn enorm aan het oplopen. Les producteurs disent : il faut le faire, car nos coûts augmentent énormément. Производители говорят: мы должны, потому что наши затраты чрезвычайно возрастают.

Dus dat betekent dat aan die inflatie nu nog geen einde is gekomen. Значит, инфляция еще не закончилась.

Voor veel bedrijven stijgen dus de kosten. En daarom verhogen ze de prijzen in hun winkel. В результате затраты многих компаний растут. И именно поэтому они поднимают цены в своем магазине.

Dat vertelt ook deze bakker. Это также то, что говорит этот пекарь.

De prijs van boter is het afgelopen jaar ongeveer verdubbeld. Le prix du beurre a pratiquement doublé au cours de la dernière année. Цена на сливочное масло за последний год выросла примерно в два раза.

Hij zakt wel weer iets. Maar nog niet zo ver als dat hij vorig jaar is geweest. Он снова что-нибудь уронит. Но не так далеко, как в прошлом году.

Er zit heel veel boter in een croissant, dus ja, dan moet je dat wel doorberekenen. Il y a beaucoup de beurre dans un croissant, alors oui, il faut le transmettre. В круассане много масла, так что да, вы должны передать это.

Maar ook andere dingen worden duurder voor haar, zoals verpakkingen. Но для нее дорожают и другие вещи, например упаковка.

Dit doosje, dat wij al heel lang gebruiken, dat kostte voorheen vijftien cent. Cette boîte, que nous utilisons depuis longtemps, coûtait quinze centimes. Эта коробка, которой мы пользуемся долгое время, раньше стоила пятнадцать центов.

En dat kost inmiddels veertig cent per doosje. И это теперь стоит сорок центов за коробку.

- En als u aan de leverancier van de doosjes vraagt: hoe dat nou komt dat ze zo duur zijn geworden? - А если спросить у поставщика ящиков: почему они так подорожали?

Dan heeft het volgens hun te maken met water en energieverbruik om het karton te kunnen drogen. По их словам, это связано с потреблением воды и энергии для сушки картона.

En ze is meer geld kwijt aan het betalen van de salarissen. И она тратит больше денег на выплату зарплаты.

En de mensen die hier achter u staan te werken, verdienen die nog hetzelfde als een jaar geleden? And the people working here behind you, do they still earn the same as they did a year ago? А люди, которые работают здесь после вас, они по-прежнему зарабатывают так же, как и год назад?

- Nee, absoluut niet. - Нет, абсолютно нет.

Er zijn inmiddels wat cao-verhogingen geweest en er komt per 1 maart ook weer een cao-verhoging aan. Il y a maintenant eu quelques augmentations de convention collective de travail et il y aura une autre augmentation de convention collective de travail à partir du 1er mars. В настоящее время были некоторые увеличения колдоговора, и с 1 марта будет еще одно повышение колдоговора.

Dus ja, ook die kosten blijven voor ons hoger dan dat we gewend waren. Так что да, эти расходы также остаются для нас выше, чем мы привыкли.

Een cao-verhoging betekent dat iedereen die bij een bakkerij werkt, meer salaris krijgt. Увеличение коллективного договора означает, что все, кто работает в пекарне, будут получать более высокую заработную плату.

Om die hogere salarissen te kunnen betalen, moeten bakkerijen ook hun prijzen verhogen. Чтобы иметь возможность позволить себе эти более высокие зарплаты, пекарни также должны поднять свои цены.

Ze merken dat de klanten minder vaak komen door de hogere prijzen. Zoals deze vrouw. Они замечают, что клиенты приходят реже из-за более высоких цен. Как эта женщина.

Ja nu haal je het echt op het moment dat je denkt van oh, ik wil mezelf trakteren op iets lekkers. Да, теперь ты действительно делаешь это в тот момент, когда думаешь о, я хочу побаловать себя чем-нибудь приятным.

Terwijl je het eerder misschien wel iets vaker haalde. Хотя вы, возможно, делали это немного чаще раньше.

De regering heeft verschillende maatregelen genomen om mensen met geldproblemen te helpen. Le gouvernement a pris plusieurs mesures pour aider les personnes ayant des problèmes d'argent. Правительство приняло ряд мер, чтобы помочь людям с денежными проблемами.

Zo zijn minimumlonen en uitkeringen verhoogd. Например, были повышены минимальные размеры заработной платы и пособий.

We vertelden net dat veel spullen duurder worden. Мы только что упомянули, что многие вещи становятся дороже.

Tegelijkertijd komen er in Nederland steeds meer nieuwe plekken bij... В то же время в Нидерландах добавляется все больше и больше новых мест...

...waar mensen gratis boodschappen kunnen doen. ...где люди могут делать покупки бесплатно.

Zogenaamde weggeefwinkels. Les soi-disant magasins de cadeaux. Так называемые бесплатные магазины.

Zo'n plek vind je bijvoorbeeld in Sittard, in de provincie Limburg. Найти такое место можно, например, в Ситтарде, в провинции Лимбург.

Kinderen van een middelbare school hebben daar zo'n weggeefwinkel in een lokaal geopend. Дети из средней школы открыли такой сувенирный магазин в одном из классов.

Leerlingen hebben er kleren naartoe gebracht die ze zelf niet meer dragen. Students have taken clothes there that they no longer wear themselves. Студенты принесли одежду, которую больше не носят.

Anderen mogen de spullen gratis meenemen naar huis. Others may take the items home for free. D'autres peuvent emporter les articles chez eux gratuitement. Другие могут забрать вещи домой бесплатно.

Het is best wel zonde dat er zo veel spullen zijn die gewoon liggen weg te stoffen op iemands zolder. It's quite a shame that there are so many things just lying dusted away in someone's attic. C'est dommage qu'il y ait tant de choses qui s'époussettent dans le grenier de quelqu'un. Обидно, что так много вещей, которые просто пылятся на чьем-то чердаке.

En dat er niets mee gebeurt. И что с ним ничего не происходит.

De leraar is erg blij dat zijn leerlingen de weggeefwinkel hebben gemaakt. The teacher is very happy that his students made the giveaway store. Учитель очень рад, что его ученики сделали магазин подарков.

Dat leerlingen in hun puberjaren daar op dit moment zo mee bezig zijn dat vind ik heel erg hoopvol. That students in their adolescent years are so engaged in that at this time I find that very hopeful. Je trouve très encourageant que les étudiants dans leurs années d'adolescence soient si occupés par cela en ce moment. Я очень надеюсь, что учащиеся в подростковом возрасте так заняты этим в данный момент.

Echt heel waardevol. Vraiment très précieux. Действительно очень ценно.

Veel kinderen kunnen de spullen goed gebruiken. Many children could put the items to good use. Многие дети могут хорошо использовать предметы.

Waarom ben je hier in het doorgeeflokaal? Voor spullen die ik zelf niet kan betalen. Почему ты здесь, в релейной комнате? Для вещей, которые я не могу себе позволить.

Of voor spullen die ik thuis nog niet heb. En die we nog nodig hebben.

Ik heb een nieuwe gymtas. Ik heb een voetbalpakje gekregen. J'ai un nouveau sac de sport. J'ai un costume de football.

Fantastisch dat ik hier mijn spullen kan bijhalen. -En het staat je goed ook nog! C'est super que je puisse récupérer mes affaires ici. -Et ça te va bien aussi ! Здорово, что я могу получить здесь свои вещи. - И тебе тоже идет!

Ja inderdaad! Yes indeed! Oui en effet! Да, в самом деле!

Ook in Friesland is een plek geopend waar mensen gratis kunnen winkelen. Во Фрисландии также открылось место, где люди могут делать покупки бесплатно.

Niet voor kleding of spullen, maar voor groente en fruit. Не для одежды или вещей, а для фруктов и овощей.

Het gaat om een tuin in Oosterwolde, dat ligt hier. Это касается сада в Остервольде, который находится здесь.

Iedereen met geldproblemen kan hier straks gratis wat eten komen halen. Любой, у кого проблемы с деньгами, может прийти сюда и бесплатно поесть.

De eigenaresse vindt het belangrijk om dit voor bewoners in haar buurt te doen. La propriétaire pense qu'il est important de le faire pour les résidents de son quartier. Хозяйка считает важным сделать это для жителей своего района.

De armoede wordt steeds erger, ook door de energieprijzen. Poverty is getting worse, including because of energy prices. La pauvreté s'aggrave, notamment en raison des prix de l'énergie. Бедность усугубляется, в том числе из-за цен на энергоносители.

En vorig jaar hoorde ik over de tuin in Nieuwehorne. Et l'année dernière, j'ai entendu parler du jardin de Nieuwehorne. А в прошлом году я услышал о саду в Ньювехорне.

En daar komen wekelijks driehonderd gezinnen. Et trois cents familles y viennent chaque semaine. И каждую неделю туда приезжает триста семей.

En die krijgen hun groente van die tuin. Helemaal gratis en voor niks. И они получают свои овощи из этого сада. Совершенно бесплатно и ни за что.

En dat vond ik zo'n mooi initiatief dat ik dacht dat moet hier ook. И я подумал, что это такая замечательная инициатива, что я подумал, что это следует сделать и здесь.

Ze vindt het leuk als iedereen kan genieten van het eten, en van het buiten zijn. Ей нравится, когда все могут наслаждаться едой и пребыванием на улице.

Ik weet zelf hoe belangrijk het is om gezond te eten, om veel groente te eten. Я и сама знаю, как важно правильно питаться, есть много овощей.

Mijn kinderen zijn zo opgegroeid. En die houden ook van groente. Мои дети так выросли. А еще они любят овощи.

Die zijn veel buiten. Dat gun ik meer mensen. Ils sont beaucoup dehors. Je souhaite plus de gens que. Они снаружи много. Я желаю, чтобы больше людей, что.

De komende weken wordt er hard gewerkt aan het klaarmaken van de tuin. Dans les semaines à venir, nous travaillerons dur pour préparer le jardin. В ближайшие недели мы будем усердно работать над подготовкой сада.

In mei moet alles klaar zijn voor de oogst. Tout doit être prêt pour la récolte en mai. Все должно быть готово к сбору урожая в мае.

Vanaf dan is iedereen welkom om gratis eten op te halen. С этого момента каждый может получить бесплатную еду.

In dit journaal ging het over de afspraken die zijn gemaakt... В этом журнале речь шла о договоренностях, которые были заключены...

...om dieren en planten in de oceaan beter te beschermen. ...для лучшей защиты животных и растений в океане.

We vertelden waarom de boodschappen in de winkel duurder worden. Мы объяснили, почему продукты в магазине дорожают.

En we lieten zien hoe mensen gratis spullen aan anderen geven. И мы показали, как люди бесплатно раздают вещи другим.

Dit was het voor nu.

Volgende week dan is er weer een journaal van de NOS in makkelijke taal. Tot dan!