×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Nederlands naar perfectie, Vocabulaire H1 tekst 1- Als je authentiek...

Vocabulaire H1 tekst 1- Als je authentiek...

Vocabulaire tekst 1

fors (r. 6) Er is forse kritiek geuit op dat wetsvoorstel. Het aantal werklozen is de afgelopen jaren fors gestegen; er zijn nu erg veel mensen zonder baan. Maar: We hebben die avond flink gelachen. De bioscoop zat flink vol.

herleiden tot (r. 7) De informatie die wij verzamelen, is niet te herleiden tot een persoon. Uw privacy blijft dus verzekerd.

kern, de (r. 17) Een goede presentatie bestaat uit een is het belangrijkste deel. inleiding, een kern en een slot.

terrein, het (r. 40) Hij weet alles van insectenbeten, dat is echt zijn terrein. Hij heeft er onderzoek naar gedaan, dus dat is zijn specialiteit.

markeren 44) Het eindexamenfeest markeert het einde van de middelbareschooltijd en het begin van het studentenleven.

doorbraak, de (r. 45) We verwachten een doorbraak in de langlopende discussie omtrent de hypo- eier theeklast voor huiseigenaren.

doorbreken (brak door, is doorgebroken), Hij had al negen boeken geschreven, maar werd pas bekend toen hij doorbrak met zijn bestseller.

bevlogen (r. 45) Voor deze bijeenkomst zoeken we een bevlogen spreker die het publiek kan inspireren. In het interview sprak de auteur bevlogen over zijn nieuwe boek.

kennelijk (r. 48) Zij heeft twee essays geschreven in plaats van een. Kennelijk had ze tijd genoeg om dit te doen.

behappen (r. 91) Tien nieuwe woorden per dag is nog wel te behappen, maar meer kan ik echt niet onthouden hoor!

onthutsend (r. 102) De detective deed een onthutsende ontdekking: de vrouw die hij zocht, lag al tien jaar dood in haar woning.

ratelen (r. 107) Ik vroeg of de vrouw wat langzamer wilde spreken, maar in plaats daarvan ratelde ze maar door. Ik verstond er niets van, zo snel sprak ze.

weergave, de (r. 119) Bij het schrijven van je scriptie is een correcte weergave van de bronnen een vereiste. bortelme'ng weergeven (gaf weer, heeft weergegeven) erithaad Dit scherm kan 3D-beelden weergeven zonder dat daar een speciale 3D-bril voor nodig is.

sneuvelen (r. 124) Is er alweer een glas gesneuveld? Kun je de glazen voortaan iets voorzichtiger afwassen? In een oorlog sneuvelen er altijd veel soldaten.

beperken 129) De schade van de storm bleef gelukkig beperkt. Er zijn wel bomen omgevallen, maar niet op auto's of huizen.

zich beperken tot dik, De politie wil dat we ons beperken tot de feiten; we hoeven er geen verhaal vol emoties van te maken.

frappant (r. 140) magleppoi frappaisi talilt Bij het vergelijken van de twee romans waren er een paar frappante overeen- komsten.

Uitdrukkingen en woordgroepen (r. 46) maar liefst (antoniem: slechts) (r. 82) (r. 82) iemand voor gek zetten (r. 105) het spoor bijster raken (r. 154) als het ware ten onrechte (antoniem: terecht)

Vocabulaire H1 tekst 1- Als je authentiek... Wortschatz H1 Text 1- Wenn Sie authentisch sind... Vocabulary H1 Text 1- If you are authentic... Vocabulaire Texte H1 1- Si tu es authentique... Vocabolario H1 testo 1- Se sei autentico... Słownictwo H1 tekst 1- Jeśli jesteś autentyczny... Kelime dağarcığı H1 metni 1- Eğer özgünseniz... Лексика H1 текст 1- Якщо ви автентичний...

Vocabulaire tekst 1

fors (r. 6) Er is forse kritiek geuit op dat wetsvoorstel. 6) There has been strong criticism of that bill. 6) Bu tasarıya yönelik güçlü eleştiriler olmuştur. Het aantal werklozen is de afgelopen jaren fors gestegen; er zijn nu erg veel mensen zonder baan. The number of unemployed has risen sharply in recent years; there are now a lot of people without jobs. O número de desempregados aumentou acentuadamente nos últimos anos; agora há muitas pessoas sem emprego. Maar: We hebben die avond flink gelachen. But: We laughed a lot that night. Mas: Rimos muito naquela noite. De bioscoop zat flink vol. The cinema was quite full.

herleiden tot (r. reduce to (r. 7) De informatie die wij verzamelen, is niet te herleiden tot een persoon. 7) The information we collect cannot be traced back to an individual. Uw privacy blijft dus verzekerd. So your privacy remains assured.

kern, de (r. kern, the (r. 17) Een goede presentatie bestaat uit een is het belangrijkste deel. 17) A good presentation consists of one is the most important part. inleiding, een kern en een slot. introduction, a core and a conclusion.

terrein, het (r. terrain, the (r. 40) Hij weet alles van insectenbeten, dat is echt zijn terrein. 40) He knows all about insect bites, that's really his territory. Hij heeft er onderzoek naar gedaan, dus dat is zijn specialiteit. He's been researching it, so that's his specialty.

markeren 44) Het eindexamenfeest markeert het einde van de middelbareschooltijd en het begin van het studentenleven. Mark 44) The graduation party marks the end of high school and the beginning of student life.

doorbraak, de (r. breakthrough, the (r. 45) We verwachten een doorbraak in de langlopende discussie omtrent de hypo- eier theeklast voor huiseigenaren. 45) Αναμένουμε μια σημαντική ανακάλυψη στη μακροχρόνια συζήτηση σχετικά με την επιβάρυνση του τσαγιού για τους ιδιοκτήτες σπιτιού. 45) We expect a breakthrough in the long-running debate about the mortgage tea burden for homeowners. 45) Esperamos um avanço na longa discussão sobre o fardo do chá de ovo de hipoteca para os proprietários.

doorbreken (brak door, is doorgebroken),  Hij had al negen boeken geschreven, maar werd pas bekend toen hij doorbrak met zijn bestseller. breaking through (broke through, has broken through), He had already written nine books, but only became known when he broke through with his bestseller.

bevlogen (r. ενθουσιώδης (r. 45) Voor deze bijeenkomst zoeken we een bevlogen spreker die het publiek kan inspireren. 45) For this meeting we are looking for an enthusiastic speaker who can inspire the audience. In het interview sprak de auteur bevlogen over zijn nieuwe boek. In the interview, the author spoke enthusiastically about his new book.

kennelijk (r. apparently (r. 48) Zij heeft twee essays geschreven in plaats van een. 48) She has written two essays instead of one. Kennelijk had ze tijd genoeg om dit te doen. Apparently she had plenty of time to do this.

behappen (r. behave (r. 91) Tien nieuwe woorden per dag is nog wel te behappen, maar meer kan ik echt niet onthouden hoor! 91) Ten new words per day is still manageable, but I really can't remember more!

onthutsend (r. staggering (r. 102) De detective deed een onthutsende ontdekking: de vrouw die hij zocht, lag al tien jaar dood in haar woning. 102) The detective made a startling discovery: the woman he was looking for had been dead in her house for ten years.

ratelen (r. rattle (r. 107) Ik vroeg of de vrouw wat langzamer wilde spreken, maar in plaats daarvan ratelde ze maar door. 107) I asked if the woman wanted to slow down a bit, but instead she rattled on. 107) Pedi à mulher que falasse um pouco mais devagar, mas ela continuou falando. Ik verstond er niets van, zo snel sprak ze. I didn't understand it, she spoke so quickly.

weergave, de (r. rendering, the (r. 119) Bij het schrijven van je scriptie is een correcte weergave van de bronnen een vereiste. 119) When writing your thesis, a correct representation of the sources is required. bortelme'ng weergeven (gaf weer, heeft weergegeven) erithaad Dit scherm kan 3D-beelden weergeven zonder dat daar een speciale 3D-bril voor nodig is. display bortelme'ng (εμφανίστηκε, εμφανίστηκε) erithaad Αυτή η οθόνη μπορεί να εμφανίσει τρισδιάστατες εικόνες χωρίς να χρειάζεται ειδικά γυαλιά 3D. bortelme'ng display (displayed, has displayed) erithaad This screen can display 3D images without the need for special 3D glasses.

sneuvelen (r. να πεθάνω (r. perish (r. 124) Is er alweer een glas gesneuveld? 124) Has another glass been killed? 124) ¿Se ha roto otro vaso? Kun je de glazen voortaan iets voorzichtiger afwassen? Can you wash the glasses a little more carefully from now on? In een oorlog sneuvelen er altijd veel soldaten. Many soldiers always die in a war.

beperken 129) De schade van de storm bleef gelukkig beperkt. limit 129) Fortunately, the damage from the storm was limited. Er zijn wel bomen omgevallen, maar niet op auto's of huizen. Trees have fallen, but not on cars or houses.

zich beperken tot dik, De politie wil dat we ons beperken tot de feiten; we hoeven er geen verhaal vol emoties van te maken. limit ourselves to fat, The police want us to limit ourselves to the facts; we don't have to turn it into a story full of emotions. nos limitamos à gordura, A polícia quer que nos limitemos aos fatos; não precisamos fazer disso uma história cheia de emoções.

frappant (r. striking (r. 140) magleppoi frappaisi talilt Bij het vergelijken van de twee romans waren er een paar frappante overeen- komsten. 140) magleppoi frappaisi talilt Κατά τη σύγκριση των δύο μυθιστορημάτων, υπήρξαν μερικές εντυπωσιακές ομοιότητες. 140) magleppoi frappaisi talilt When comparing the two novels, there were a few striking similarities.

Uitdrukkingen en woordgroepen (r. Expressions and phrases (r. 46) maar liefst (antoniem: slechts) (r. 46) no less than (opposite: only) (r. 82) (r. 82) iemand voor gek zetten (r. 82) making fun of someone (p. 105) het spoor bijster raken (r. 105) lose track (v. 154) als het ware ten onrechte (antoniem: terecht) 154) incorrectly, as it were (antonym: rightly so)