×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Nederlands naar perfectie, H2 tekst 1 - De (on)zin van rankings

H2 tekst 1 - De (on)zin van rankings

Lijstjes en rangordes: we zijn er dol op. Ook in de wetenschappelijke wereld spelen ze een rol. In Leiden wordt jaarlijks de Leiden Ranking gemaakt van de vijfhonderd productiefste universiteiten wereldwijd. Wat is het nut van rankings en hoe komen ze tot stand? Paul Wouters, directeur van het Centrum voor Wetenschap en Technologische Studies (CWTS) en hoogleraar sciëntometrie, analyseert de rol van wetenschap in de samenleving. Dit bracht hem bij de Leiden Ranking. 'De focus van onze ranking is onderzoek. De Leiden Ranking is gebaseerd op objectieve gegevens over publicaties uit het web of science, niet op informatie die universiteiten zelf aanleveren. We kijken daarbij naar productie: hoeveel en op welke gebieden wordt gepubliceerd? We kijken naar impact: heeft de publicatie invloed gehad op andere onderzoekers? En we kijken naar samenwerking: tussen wetenschappers nationaal en internationaal en tussen wetenschap en bedrijfsleven. Uit de keuze van verschillende indicatoren komen verschillende volgordes. Wij zijn van mening dat er geen absolute rankings te maken zijn. De bekendste, wereldwijde lijst is de Shanghai Ranking. De Leiden Ranking is mede ontstaan uit onvrede daarover. 'De Shanghai Ranking presenteert zichzelf als een min of meer absolute ordening over onderzoek, onderwijs, geld, Nobelprijswinnaars et cetera', zegt Wouters. 'De indruk wordt gewekt dat dit een soort absolute maat is, maar daar geloven wij niet zo in. Er kán gewoon geen lijst zijn van wie de beste is, je kunt de verschillende rollen en dimensies van universiteiten niet samenvatten in één lijst. Wil je vergelijken, zorg dan dat je geen appels met peren vergelijkt. Onze scope is veel beperkter, maar daardoor zijn we beter in staat dat ene aspect objectief te beoordelen. We claimen ook niet dat je met deze lijst in handen moet bepalen waar je gaat studeren. Het nut van rankings is volgens Wouters vooral dat ze ondersteunende informatie bieden. 'Stel, je kunt als onderzoeker kiezen tussen een baan in Utrecht en een baan in Leiden. Dan zou ik ook kijken naar rankings, om een completer beeld te krijgen. Rankings zijn ook zeer geschikt om vragen op te roepen. 'Als een universiteit opeens flink stijgt of daalt, kun je gericht onderzoeken wat daarvan de oorzaak is. Wordt er minder geld gestoken in onderzoek? Heeft de instelling geïnvesteerd in een groot, riskant project waar in eerste instantie niet veel uit komt?' De makers van de Leiden Ranking constateren dat er een verschuiving gaande is. Wouters: 'De Verenigde Staten zijn al jarenlang dominant. Dat is onder meer een gevolg van de Tweede Wereldoorlog: veel talent vluchtte uit Duitsland naar de Verenigde Staten, na de oorlog werd de aantrekkingskracht nog versterkt. Het land is erg gericht op technologische innovatie en investeert ongelofelijk veel geld in universiteiten. De opkomst van nieuwe wetenschapsgebieden als China, Brazilië, India, Turkije en Iran is inmiddels ook zichtbaar, legt Wouters uit. 'De eerste indicator is dat het aantal publicaties stijgt; in eerste instantie is de invloed nog klein, maar we zijn er zeker van dat deze landen een grotere wetenschappelijke invloed gaan uitoefenen. Nederland doet het overigens nog steeds heel goed, met relatief weinig geld. Geen enkele Nederlandse universiteit staat in de top tien. Dat gaat ook niet gebeuren, daarvoor gaat niet genoeg geld naar onderzoek. Als je de Nederlandse universiteiten als een netwerk beschouwt, dan doen we het echter heel goed: geen uitschieters, maar een "hoogvlakte". Nederlandse wetenschappers werken heel hard en geven ook veel onderwijs. Ons systeem is lean and mean. We behoren tot de wereldtop in sterrenkunde, aidsonderzoek, darmonderzoek, zijn sterk in sociale wetenschappen, psychologie, sommige takken van wiskunde en geschiedschrijving. Tellen, meten... manipuleren? Rankings komen tot stand op basis van veel tellen, meten en wegen. Dat maakt ze vatbaar voor manipulatie en kritiek. Veel schrijven, vooral artikelen en geen boeken. Daar scoor je punten mee. "Ik citeer jou, jij citeert mij", levert ook wat op. Je naam aan de auteurs van andermans artikel toegevoegd zien beslist een persberichtje de deur uit. te krijgen. Zoeken naar de mediagenieke invalshoek waardoor je vaker geciteerd wordt. Rankings zijn manipuleerbaar en hebben een beperkte zeggingskracht over kwaliteit, daar is iedereen het over eens. Maar als een universiteit op een mooie plaats eindigt, gaat er toch beslist een persberichtje de deur uit.

Citaat van een citaat van een citaat Ludo Waltman is onderzoeker bij het Centrum voor Wetenschap en Technologische Studies en is de man achter de berekening van de Leiden Ranking. 'Dat is een uitdaging: je wilt een ranglijst die zo objectief en betrouwbaar mogelijk is. Dat betekent correcties toepassen op data zodat je kunt vergelijken: de ene universiteit is bijvoorbeeld veel sterker in sociale wetenschappen, terwijl de andere een groot medisch centrum heeft. In de medische wetenschap wordt veel meer gepubliceerd en geciteerd, dus hoe ga je die twee vergelijken? Een ander probleem is dat de meeste artikelen heel weinig citaties krijgen en dat er een paar extreme uitschieters zijn. Maar je wilt niet dat de ranglijst wordt aangevoerd door een universiteit die "toevallig" één zo'n artikel publiceert. De laatste tijd zijn er de nodige fraudezaken in de wetenschap in het nieuws geweest. Een dergelijk geval werd onlangs door de makers van de Leiden Ranking opgemerkt, vertelt Waltman. 'In de afzonderlijke lijst voor wiskunde en informatica kwam een Turkse universiteit opeens op de tweede plaats, net onder Stanford. Dat was al opmerkelijk. Toen kregen we een briefje uit Turkije: dit moet je niet vertrouwen. Dat was ook precies ons voorgevoel. Er bleek één onderzoeker heel veel te publiceren - het leek ook op plagiaat – en geciteerd te worden. Er was eigenlijk sprake van een citatiekartel waarbij onderzoekers elkaars werk overschreven en vervolgens over en weer citeerden. Een soort dubbele fraude dus: veel publiceren kun je in je eentje voor elkaar krijgen, maar om geciteerd te worden, heb je anderen nodig. Als makers van een ranglijst kunnen we geen definitief oordeel geven over zo'n kennelijk geval van fraude, maar de onderzoeker in kwestie schijnt inmiddels ontslagen te zijn! Bron: Leidraad magazine van de Universiteit Leiden, winter 2013/2014


H2 tekst 1 - De (on)zin van rankings H2 text 1 - The (non)sense of rankings

Lijstjes en rangordes: we zijn er dol op. Lists and rankings: we love them. Listas e classificações: nós os amamos. Ook in de wetenschappelijke wereld spelen ze een rol. They also play a role in the scientific world. In Leiden wordt jaarlijks de Leiden Ranking gemaakt van de vijfhonderd productiefste universiteiten wereldwijd. In Leiden, the Leiden Ranking is made annually of the 500 most productive universities worldwide. Wat is het nut van rankings en hoe komen ze tot stand? What is the use of rankings and how do they come about? Qual é a utilidade das classificações e como são estabelecidas? Paul Wouters, directeur van het Centrum voor Wetenschap en Technologische Studies (CWTS) en hoogleraar sciëntometrie, analyseert de rol van wetenschap in de samenleving. Paul Wouters, director of the Center for Science and Technological Studies (CWTS) and professor of scientometrics, analyzes the role of science in society. Paul Wouters, diretor do Centro de Estudos Científicos e Tecnológicos (CWTS) e professor de cienciometria, analisa o papel da ciência na sociedade. Dit bracht hem bij de Leiden Ranking. This brought him to the Leiden Ranking. Isso o levou ao Ranking de Leiden. 'De focus van onze ranking is onderzoek. 'The focus of our ranking is research. De Leiden Ranking is gebaseerd op objectieve gegevens over publicaties uit het web of science, niet op informatie die universiteiten zelf aanleveren. The Leiden Ranking is based on objective data about publications from the web of science, not on information supplied by universities themselves. We kijken daarbij naar productie: hoeveel en op welke gebieden wordt gepubliceerd? We look at production: how much and in which areas is published? We kijken naar impact: heeft de publicatie invloed gehad op andere onderzoekers? We look at impact: has the publication influenced other researchers? En we kijken naar samenwerking: tussen wetenschappers nationaal en internationaal en tussen wetenschap en bedrijfsleven. And we look at collaboration: between national and international scientists and between science and industry. Uit de keuze van verschillende indicatoren komen verschillende volgordes. Different sequences arise from the choice of different indicators. Wij zijn van mening dat er geen absolute rankings te maken zijn. We believe that absolute rankings cannot be made. De bekendste, wereldwijde lijst is de Shanghai Ranking. The best-known worldwide list is the Shanghai Ranking. De Leiden Ranking is mede ontstaan uit onvrede daarover. The Leiden Ranking was partly the result of dissatisfaction with this. 'De Shanghai Ranking presenteert zichzelf als een min of meer absolute ordening over onderzoek, onderwijs, geld, Nobelprijswinnaars et cetera', zegt Wouters. 'The Shanghai Ranking presents itself as a more or less absolute classification of research, education, money, Nobel Prize winners, et cetera,' says Wouters. 'De indruk wordt gewekt dat dit een soort absolute maat is, maar daar geloven wij niet zo in. 'The impression is given that this is a kind of absolute measure, but we don't believe in that. Er kán gewoon geen lijst zijn van wie de beste is, je kunt de verschillende rollen en dimensies van universiteiten niet samenvatten in één lijst. There simply cannot be a list of who is the best, you cannot summarize the different roles and dimensions of universities in one list. Wil je vergelijken, zorg dan dat je geen appels met peren vergelijkt. If you want to compare, make sure you don't compare apples with pears. Onze scope is veel beperkter, maar daardoor zijn we beter in staat dat ene aspect objectief te beoordelen. Our scope is much more limited, but that means we are better able to objectively assess that one aspect. We claimen ook niet dat je met deze lijst in handen moet bepalen waar je gaat studeren. We also do not claim that with this list you have to determine where you will study. Het nut van rankings is volgens Wouters vooral dat ze ondersteunende informatie bieden. According to Wouters, the usefulness of rankings is mainly that they provide supporting information. 'Stel, je kunt als onderzoeker kiezen tussen een baan in Utrecht en een baan in Leiden. 'Imagine that as a researcher you can choose between a job in Utrecht and a job in Leiden. Dan zou ik ook kijken naar rankings, om een completer beeld te krijgen. Then I would also look at rankings to get a more complete picture. Rankings zijn ook zeer geschikt om vragen op te roepen. Rankings are also very suitable for raising questions. 'Als een universiteit opeens flink stijgt of daalt, kun je gericht onderzoeken wat daarvan de oorzaak is. 'If a university suddenly rises or falls sharply, you can investigate specifically what the cause is. Wordt er minder geld gestoken in onderzoek? Is less money being put into research? Está sendo gasto menos dinheiro em pesquisa? Heeft de instelling geïnvesteerd in een groot, riskant project waar in eerste instantie niet veel uit komt?' Has the institution invested in a large, risky project that does not yield much at first? ' De makers van de Leiden Ranking constateren dat er een verschuiving gaande is. The makers of the Leiden Ranking note that a shift is underway. Wouters: 'De Verenigde Staten zijn al jarenlang dominant. Wouters: 'The United States has been dominant for years. Dat is onder meer een gevolg van de Tweede Wereldoorlog: veel talent vluchtte uit Duitsland naar de Verenigde Staten, na de oorlog werd de aantrekkingskracht nog versterkt. This is partly a result of the Second World War: a lot of talent fled from Germany to the United States, after the war the attraction was further enhanced. Em parte, isso é resultado da Segunda Guerra Mundial: muitos talentos fugiram da Alemanha para os Estados Unidos, depois da guerra a atração ficou ainda mais forte. Het land is erg gericht op technologische innovatie en investeert ongelofelijk veel geld in universiteiten. The country is very focused on technological innovation and invests an incredible amount of money in universities. De opkomst van nieuwe wetenschapsgebieden als China, Brazilië, India, Turkije en Iran is inmiddels ook zichtbaar, legt Wouters uit. The emergence of new scientific areas such as China, Brazil, India, Turkey and Iran is now also visible, Wouters explains. 'De eerste indicator is dat het aantal publicaties stijgt; in eerste instantie is de invloed nog klein, maar we zijn er zeker van dat deze landen een grotere wetenschappelijke invloed gaan uitoefenen. The first indicator is that the number of publications is increasing; Initially, the influence is still small, but we are sure that these countries will exert greater scientific influence. Nederland doet het overigens nog steeds heel goed, met relatief weinig geld. Incidentally, the Netherlands is still doing very well, with relatively little money. Geen enkele Nederlandse universiteit staat in de top tien. No Dutch university is in the top ten. Nem uma única universidade holandesa está entre as dez primeiras. Dat gaat ook niet gebeuren, daarvoor gaat niet genoeg geld naar onderzoek. That is not going to happen, not enough money is spent on research for that. Als je de Nederlandse universiteiten als een netwerk beschouwt, dan doen we het echter heel goed: geen uitschieters, maar een "hoogvlakte". If you consider the Dutch universities as a network, then we do very well: no outliers, but a "plateau". Nederlandse wetenschappers werken heel hard en geven ook veel onderwijs. Dutch scientists work very hard and also teach a lot. Ons systeem is lean and mean. Our system is lean and mean. Nosso sistema é enxuto e mesquinho. We behoren tot de wereldtop in sterrenkunde, aidsonderzoek, darmonderzoek, zijn sterk in sociale wetenschappen, psychologie, sommige takken van wiskunde en geschiedschrijving. We are world leaders in astronomy, AIDS research, gut research, and are strong in social sciences, psychology, some branches of mathematics and historiography. Tellen, meten... manipuleren? Counting, measuring ... manipulating? Rankings komen tot stand op basis van veel tellen, meten en wegen. Rankings are based on a lot of counting, measuring and weighing. Dat maakt ze vatbaar voor manipulatie en kritiek. That makes them susceptible to manipulation and criticism. Veel schrijven, vooral artikelen en geen boeken. Much writing, especially articles and no books. Daar scoor je punten mee. You score points with that. "Ik citeer jou, jij citeert mij", levert ook wat op. "I quote you, you quote me", also yields something. Je naam aan de auteurs van andermans artikel toegevoegd zien beslist een persberichtje de deur uit. Your name added to the authors of someone else's article will definitely see a press release out the door. te krijgen. to get. Zoeken naar de mediagenieke invalshoek waardoor je vaker geciteerd wordt. Search for the media-genic angle that causes you to be quoted more often. Rankings zijn manipuleerbaar en hebben een beperkte zeggingskracht over kwaliteit, daar is iedereen het over eens. Rankings can be manipulated and have limited power of expression about quality, everyone agrees. Maar als een universiteit op een mooie plaats eindigt, gaat er toch beslist een persberichtje de deur uit. But if a university ends in a beautiful place, a press release will definitely be sent out.

Citaat van een citaat van een citaat Ludo Waltman is onderzoeker bij het Centrum voor Wetenschap en Technologische Studies en is de man achter de berekening van de Leiden Ranking. 'Dat is een uitdaging: je wilt een ranglijst die zo objectief en betrouwbaar mogelijk is. 'That is a challenge: you want a ranking that is as objective and reliable as possible. Dat betekent correcties toepassen op data zodat je kunt vergelijken: de ene universiteit is bijvoorbeeld veel sterker in sociale wetenschappen, terwijl de andere een groot medisch centrum heeft. That means applying corrections to data so that you can compare: one university, for example, is much stronger in social sciences, while the other has a large medical center. In de medische wetenschap wordt veel meer gepubliceerd en geciteerd, dus hoe ga je die twee vergelijken? Much more is published and cited in medical science, so how are you going to compare the two? Een ander probleem is dat de meeste artikelen heel weinig citaties krijgen en dat er een paar extreme uitschieters zijn. Another problem is that most articles get very few citations and there are some extreme outliers. Maar je wilt niet dat de ranglijst wordt aangevoerd door een universiteit die "toevallig" één zo'n artikel publiceert. But you don't want the rankings to be led by a university that "happens" to publish one such article. De laatste tijd zijn er de nodige fraudezaken in de wetenschap in het nieuws geweest. Lately there have been a number of fraud cases in the news in science. Een dergelijk geval werd onlangs door de makers van de Leiden Ranking opgemerkt, vertelt Waltman. Such a case was recently noticed by the makers of the Leiden Ranking, Waltman explains. 'In de afzonderlijke lijst voor wiskunde en informatica kwam een Turkse universiteit opeens op de tweede plaats, net onder Stanford. 'In the separate list for mathematics and computer science, a Turkish university suddenly came in second, just below Stanford. Dat was al opmerkelijk. That was already remarkable. Toen kregen we een briefje uit Turkije: dit moet je niet vertrouwen. Then we received a note from Turkey: you should not trust this. Então, recebemos uma carta da Turquia: você não deve confiar nisso. Dat was ook precies ons voorgevoel. That was exactly our hunch. Er bleek één onderzoeker heel veel te publiceren - het leek ook op plagiaat – en geciteerd te worden. It turned out that one researcher published a lot - it also seemed like plagiarism - and was quoted. Er was eigenlijk sprake van een citatiekartel waarbij onderzoekers elkaars werk overschreven en vervolgens over en weer citeerden. There was actually talk of a citation cartel in which researchers overwritten each other's work and then cited it back and forth. Een soort dubbele fraude dus: veel publiceren kun je in je eentje voor elkaar krijgen, maar om geciteerd te worden, heb je anderen nodig. A kind of double fraud: a lot of publishing can be done on your own, but to be cited, you need others. Als makers van een ranglijst kunnen we geen definitief oordeel geven over zo'n kennelijk geval van fraude, maar de onderzoeker in kwestie schijnt inmiddels ontslagen te zijn! As creators of a ranking, we cannot give a definitive verdict on such an apparent fraud, but the investigator in question appears to have been fired! Bron: Leidraad magazine van de Universiteit Leiden, winter 2013/2014 Source: Leiden University Guide magazine, winter 2013/2014