×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Nederlands naar perfectie, H2 tekst 1 - De (on)zin van rankings

H2 tekst 1 - De (on)zin van rankings

Lijstjes en rangordes: we zijn er dol op. Ook in de wetenschappelijke wereld spelen ze een rol. In Leiden wordt jaarlijks de Leiden Ranking gemaakt van de vijfhonderd productiefste universiteiten wereldwijd. Wat is het nut van rankings en hoe komen ze tot stand? Paul Wouters, directeur van het Centrum voor Wetenschap en Technologische Studies (CWTS) en hoogleraar sciëntometrie, analyseert de rol van wetenschap in de samenleving. Dit bracht hem bij de Leiden Ranking. 'De focus van onze ranking is onderzoek. De Leiden Ranking is gebaseerd op objectieve gegevens over publicaties uit het web of science, niet op informatie die universiteiten zelf aanleveren. We kijken daarbij naar productie: hoeveel en op welke gebieden wordt gepubliceerd? We kijken naar impact: heeft de publicatie invloed gehad op andere onderzoekers? En we kijken naar samenwerking: tussen wetenschappers nationaal en internationaal en tussen wetenschap en bedrijfsleven. Uit de keuze van verschillende indicatoren komen verschillende volgordes. Wij zijn van mening dat er geen absolute rankings te maken zijn. De bekendste, wereldwijde lijst is de Shanghai Ranking. De Leiden Ranking is mede ontstaan uit onvrede daarover. 'De Shanghai Ranking presenteert zichzelf als een min of meer absolute ordening over onderzoek, onderwijs, geld, Nobelprijswinnaars et cetera', zegt Wouters. 'De indruk wordt gewekt dat dit een soort absolute maat is, maar daar geloven wij niet zo in. Er kán gewoon geen lijst zijn van wie de beste is, je kunt de verschillende rollen en dimensies van universiteiten niet samenvatten in één lijst. Wil je vergelijken, zorg dan dat je geen appels met peren vergelijkt. Onze scope is veel beperkter, maar daardoor zijn we beter in staat dat ene aspect objectief te beoordelen. We claimen ook niet dat je met deze lijst in handen moet bepalen waar je gaat studeren. Het nut van rankings is volgens Wouters vooral dat ze ondersteunende informatie bieden. 'Stel, je kunt als onderzoeker kiezen tussen een baan in Utrecht en een baan in Leiden. Dan zou ik ook kijken naar rankings, om een completer beeld te krijgen. Rankings zijn ook zeer geschikt om vragen op te roepen. 'Als een universiteit opeens flink stijgt of daalt, kun je gericht onderzoeken wat daarvan de oorzaak is. Wordt er minder geld gestoken in onderzoek? Heeft de instelling geïnvesteerd in een groot, riskant project waar in eerste instantie niet veel uit komt?' De makers van de Leiden Ranking constateren dat er een verschuiving gaande is. Wouters: 'De Verenigde Staten zijn al jarenlang dominant. Dat is onder meer een gevolg van de Tweede Wereldoorlog: veel talent vluchtte uit Duitsland naar de Verenigde Staten, na de oorlog werd de aantrekkingskracht nog versterkt. Het land is erg gericht op technologische innovatie en investeert ongelofelijk veel geld in universiteiten. De opkomst van nieuwe wetenschapsgebieden als China, Brazilië, India, Turkije en Iran is inmiddels ook zichtbaar, legt Wouters uit. 'De eerste indicator is dat het aantal publicaties stijgt; in eerste instantie is de invloed nog klein, maar we zijn er zeker van dat deze landen een grotere wetenschappelijke invloed gaan uitoefenen. Nederland doet het overigens nog steeds heel goed, met relatief weinig geld. Geen enkele Nederlandse universiteit staat in de top tien. Dat gaat ook niet gebeuren, daarvoor gaat niet genoeg geld naar onderzoek. Als je de Nederlandse universiteiten als een netwerk beschouwt, dan doen we het echter heel goed: geen uitschieters, maar een "hoogvlakte". Nederlandse wetenschappers werken heel hard en geven ook veel onderwijs. Ons systeem is lean and mean. We behoren tot de wereldtop in sterrenkunde, aidsonderzoek, darmonderzoek, zijn sterk in sociale wetenschappen, psychologie, sommige takken van wiskunde en geschiedschrijving. Tellen, meten... manipuleren? Rankings komen tot stand op basis van veel tellen, meten en wegen. Dat maakt ze vatbaar voor manipulatie en kritiek. Veel schrijven, vooral artikelen en geen boeken. Daar scoor je punten mee. "Ik citeer jou, jij citeert mij", levert ook wat op. Je naam aan de auteurs van andermans artikel toegevoegd zien beslist een persberichtje de deur uit. te krijgen. Zoeken naar de mediagenieke invalshoek waardoor je vaker geciteerd wordt. Rankings zijn manipuleerbaar en hebben een beperkte zeggingskracht over kwaliteit, daar is iedereen het over eens. Maar als een universiteit op een mooie plaats eindigt, gaat er toch beslist een persberichtje de deur uit.

Citaat van een citaat van een citaat Ludo Waltman is onderzoeker bij het Centrum voor Wetenschap en Technologische Studies en is de man achter de berekening van de Leiden Ranking. 'Dat is een uitdaging: je wilt een ranglijst die zo objectief en betrouwbaar mogelijk is. Dat betekent correcties toepassen op data zodat je kunt vergelijken: de ene universiteit is bijvoorbeeld veel sterker in sociale wetenschappen, terwijl de andere een groot medisch centrum heeft. In de medische wetenschap wordt veel meer gepubliceerd en geciteerd, dus hoe ga je die twee vergelijken? Een ander probleem is dat de meeste artikelen heel weinig citaties krijgen en dat er een paar extreme uitschieters zijn. Maar je wilt niet dat de ranglijst wordt aangevoerd door een universiteit die "toevallig" één zo'n artikel publiceert. De laatste tijd zijn er de nodige fraudezaken in de wetenschap in het nieuws geweest. Een dergelijk geval werd onlangs door de makers van de Leiden Ranking opgemerkt, vertelt Waltman. 'In de afzonderlijke lijst voor wiskunde en informatica kwam een Turkse universiteit opeens op de tweede plaats, net onder Stanford. Dat was al opmerkelijk. Toen kregen we een briefje uit Turkije: dit moet je niet vertrouwen. Dat was ook precies ons voorgevoel. Er bleek één onderzoeker heel veel te publiceren - het leek ook op plagiaat – en geciteerd te worden. Er was eigenlijk sprake van een citatiekartel waarbij onderzoekers elkaars werk overschreven en vervolgens over en weer citeerden. Een soort dubbele fraude dus: veel publiceren kun je in je eentje voor elkaar krijgen, maar om geciteerd te worden, heb je anderen nodig. Als makers van een ranglijst kunnen we geen definitief oordeel geven over zo'n kennelijk geval van fraude, maar de onderzoeker in kwestie schijnt inmiddels ontslagen te zijn! Bron: Leidraad magazine van de Universiteit Leiden, winter 2013/2014

H2 tekst 1 - De (on)zin van rankings H2 text 1 - Der (Un-)Sinn von Rankings H2 text 1 - The (non)sense of rankings H2 tekst 1 - (Nie)sens rankingów H2 текст 1 - (не)смысл ранжирования H2 metni 1 - Sıralamaların (anlamsızlığı) H2 текст 1 - (Не)сенс рейтингів

Lijstjes en rangordes: we zijn er dol op. Lists and rankings: we love them. Listas e classificações: nós os amamos. Ook in de wetenschappelijke wereld spelen ze een rol. They also play a role in the scientific world. In Leiden wordt jaarlijks de Leiden Ranking gemaakt van de vijfhonderd productiefste universiteiten wereldwijd. In Leiden, the Leiden Ranking is made annually of the 500 most productive universities worldwide. Wat is het nut van rankings en hoe komen ze tot stand? What is the use of rankings and how do they come about? Qual é a utilidade das classificações e como são estabelecidas? Paul Wouters, directeur van het Centrum voor Wetenschap en Technologische Studies (CWTS) en hoogleraar sciëntometrie, analyseert de rol van wetenschap in de samenleving. Paul Wouters, Direktor des Zentrums für Wissenschafts- und Technologiestudien (CWTS) und Professor für Szientometrik, analysiert die Rolle der Wissenschaft in der Gesellschaft. Paul Wouters, director of the Center for Science and Technological Studies (CWTS) and professor of scientometrics, analyzes the role of science in society. Paul Wouters, diretor do Centro de Estudos Científicos e Tecnológicos (CWTS) e professor de cienciometria, analisa o papel da ciência na sociedade. Dit bracht hem bij de Leiden Ranking. Dies brachte ihn zum Leiden Ranking. This brought him to the Leiden Ranking. Isso o levou ao Ranking de Leiden. Bu onu Leiden Ranking'e getirdi. 'De focus van onze ranking is onderzoek. 'The focus of our ranking is research. 'Sıralamamızın odak noktası araştırmadır. De Leiden Ranking is gebaseerd op objectieve gegevens over publicaties uit het web of science, niet op informatie die universiteiten zelf aanleveren. Das Leiden Ranking basiert auf objektiven Daten über Veröffentlichungen aus dem Web of Science, nicht auf Informationen, die von den Universitäten selbst bereitgestellt werden. The Leiden Ranking is based on objective data about publications from the web of science, not on information supplied by universities themselves. Leiden Sıralaması, üniversitelerin kendileri tarafından sağlanan bilgilere değil, bilim ağından elde edilen yayınlara ilişkin objektif verilere dayanmaktadır. We kijken daarbij naar productie: hoeveel en op welke gebieden wordt gepubliceerd? We look at production: how much and in which areas is published? Bunu yaparken üretime bakıyoruz: ne kadar ve hangi alanlarda yayın yapılıyor? We kijken naar impact: heeft de publicatie invloed gehad op andere onderzoekers? We look at impact: has the publication influenced other researchers? Etkiye bakıyoruz: yayın diğer araştırmacıları etkiledi mi? En we kijken naar samenwerking: tussen wetenschappers nationaal en internationaal en tussen wetenschap en bedrijfsleven. And we look at collaboration: between national and international scientists and between science and industry. Ve işbirliğine bakıyoruz: ulusal ve uluslararası bilim insanları arasında ve bilim ile endüstri arasında. Uit de keuze van verschillende indicatoren komen verschillende volgordes. Different sequences arise from the choice of different indicators. Wij zijn van mening dat er geen absolute rankings te maken zijn. We believe that absolute rankings cannot be made. Yapılması gereken mutlak bir sıralama olmadığına inanıyoruz. De bekendste, wereldwijde lijst is de Shanghai Ranking. The best-known worldwide list is the Shanghai Ranking. De Leiden Ranking is mede ontstaan uit onvrede daarover. The Leiden Ranking was partly the result of dissatisfaction with this. Leiden Sıralaması kısmen bu memnuniyetsizlikten doğmuştur. 'De Shanghai Ranking presenteert zichzelf als een min of meer absolute ordening over onderzoek, onderwijs, geld, Nobelprijswinnaars et cetera', zegt Wouters. 'The Shanghai Ranking presents itself as a more or less absolute classification of research, education, money, Nobel Prize winners, et cetera,' says Wouters. Wouters, "Şangay Sıralaması kendisini araştırma, eğitim, para, Nobel ödülleri ve benzeri konularda aşağı yukarı mutlak bir sıralama olarak sunuyor" diyor. 'De indruk wordt gewekt dat dit een soort absolute maat is, maar daar geloven wij niet zo in. 'The impression is given that this is a kind of absolute measure, but we don't believe in that. "Bunun bir tür mutlak ölçü olduğu izlenimi veriliyor, ancak biz buna pek inanmıyoruz. Er kán gewoon geen lijst zijn van wie de beste is, je kunt de verschillende rollen en dimensies van universiteiten niet samenvatten in één lijst. There simply cannot be a list of who is the best, you cannot summarize the different roles and dimensions of universities in one list. Kimin en iyi olduğunu gösteren bir liste olamaz, üniversitelerin farklı rollerini ve boyutlarını tek bir listede toplayamazsınız. Wil je vergelijken, zorg dan dat je geen appels met peren vergelijkt. If you want to compare, make sure you don't compare apples with pears. Eğer karşılaştırma yapmak istiyorsanız, elmalarla armutları karşılaştırmadığınızdan emin olun. Onze scope is veel beperkter, maar daardoor zijn we beter in staat dat ene aspect objectief te beoordelen. Our scope is much more limited, but that means we are better able to objectively assess that one aspect. Kapsamımız çok daha dar, ancak sonuç olarak bu tek yönü objektif olarak daha iyi değerlendirebiliyoruz. We claimen ook niet dat je met deze lijst in handen moet bepalen waar je gaat studeren. We also do not claim that with this list you have to determine where you will study. Elinizdeki bu listeyle nerede eğitim alacağınıza karar vermeniz gerektiğini de iddia etmiyoruz. Het nut van rankings is volgens Wouters vooral dat ze ondersteunende informatie bieden. According to Wouters, the usefulness of rankings is mainly that they provide supporting information. Wouters'a göre sıralamaların faydası, esas olarak destekleyici bilgi sağlamalarıdır. 'Stel, je kunt als onderzoeker kiezen tussen een baan in Utrecht en een baan in Leiden. 'Imagine that as a researcher you can choose between a job in Utrecht and a job in Leiden. "Bir araştırmacı olarak Utrecht'teki bir iş ile Leiden'deki bir iş arasında seçim yapabileceğinizi varsayalım. Dan zou ik ook kijken naar rankings, om een completer beeld te krijgen. Then I would also look at rankings to get a more complete picture. O zaman daha eksiksiz bir resim elde etmek için sıralamalara da bakardım. Rankings zijn ook zeer geschikt om vragen op te roepen. Rankings are also very suitable for raising questions. Sıralamalar soru sormak için de harikadır. 'Als een universiteit opeens flink stijgt of daalt, kun je gericht onderzoeken wat daarvan de oorzaak is. 'If a university suddenly rises or falls sharply, you can investigate specifically what the cause is. 'Eğer bir üniversite aniden yükselir ya da düşerse, bunun nedenini hedefli bir şekilde araştırabilirsiniz. Wordt er minder geld gestoken in onderzoek? Is less money being put into research? Está sendo gasto menos dinheiro em pesquisa? Araştırmaya daha az para mı aktarılıyor? Heeft de instelling geïnvesteerd in een groot, riskant project waar in eerste instantie niet veel uit komt?' Has the institution invested in a large, risky project that does not yield much at first? ' Kurum, başlangıçta pek bir şey çıkmayacak büyük ve riskli bir projeye mi yatırım yaptı? De makers van de Leiden Ranking constateren dat er een verschuiving gaande is. The makers of the Leiden Ranking note that a shift is underway. Leiden Ranking'in yapımcıları bir değişimin yaşanmakta olduğunu belirtiyor. Wouters: 'De Verenigde Staten zijn al jarenlang dominant. Wouters: 'The United States has been dominant for years. Wouters: 'Amerika Birleşik Devletleri yıllardır baskın konumdadır. Dat is onder meer een gevolg van de Tweede Wereldoorlog: veel talent vluchtte uit Duitsland naar de Verenigde Staten, na de oorlog werd de aantrekkingskracht nog versterkt. This is partly a result of the Second World War: a lot of talent fled from Germany to the United States, after the war the attraction was further enhanced. Em parte, isso é resultado da Segunda Guerra Mundial: muitos talentos fugiram da Alemanha para os Estados Unidos, depois da guerra a atração ficou ainda mais forte. Bu kısmen İkinci Dünya Savaşı'nın bir sonucudur: çok sayıda yetenek Almanya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçmıştır; savaştan sonra bu cazibe daha da artmıştır. Het land is erg gericht op technologische innovatie en investeert ongelofelijk veel geld in universiteiten. The country is very focused on technological innovation and invests an incredible amount of money in universities. Ülke teknolojik yeniliklere çok odaklanmış durumda ve üniversitelere inanılmaz miktarda para yatırıyor. De opkomst van nieuwe wetenschapsgebieden als China, Brazilië, India, Turkije en Iran is inmiddels ook zichtbaar, legt Wouters uit. The emergence of new scientific areas such as China, Brazil, India, Turkey and Iran is now also visible, Wouters explains. Wouters, Çin, Brezilya, Hindistan, Türkiye ve İran gibi yeni bilim alanlarının yükselişinin de artık görünür olduğunu belirtiyor. 'De eerste indicator is dat het aantal publicaties stijgt; in eerste instantie is de invloed nog klein, maar we zijn er zeker van dat deze landen een grotere wetenschappelijke invloed gaan uitoefenen. The first indicator is that the number of publications is increasing; Initially, the influence is still small, but we are sure that these countries will exert greater scientific influence. 'İlk gösterge yayın sayısının artmasıdır; başlangıçta etki hala küçüktür, ancak bu ülkelerin daha büyük bir bilimsel etkiye sahip olmaya başlayacağından eminiz. Nederland doet het overigens nog steeds heel goed, met relatief weinig geld. Incidentally, the Netherlands is still doing very well, with relatively little money. Bu arada, Hollanda nispeten az parayla hala çok iyi durumda. Geen enkele Nederlandse universiteit staat in de top tien. No Dutch university is in the top ten. Nem uma única universidade holandesa está entre as dez primeiras. Hiçbir Hollanda üniversitesi ilk onda yer almamaktadır. Dat gaat ook niet gebeuren, daarvoor gaat niet genoeg geld naar onderzoek. That is not going to happen, not enough money is spent on research for that. Bu da olmayacak, bunun için araştırmaya yeterli para gitmiyor. Als je de Nederlandse universiteiten als een netwerk beschouwt, dan doen we het echter heel goed: geen uitschieters, maar een "hoogvlakte". If you consider the Dutch universities as a network, then we do very well: no outliers, but a "plateau". Ancak Hollanda üniversitelerini bir ağ olarak ele alırsanız, çok iyi durumdayız: aykırı değerler yok, ancak bir "plato" var. Nederlandse wetenschappers werken heel hard en geven ook veel onderwijs. Dutch scientists work very hard and also teach a lot. Hollandalı bilim insanları çok sıkı çalışıyor ve aynı zamanda çok şey öğretiyorlar. Ons systeem is lean and mean. Our system is lean and mean. Nosso sistema é enxuto e mesquinho. Sistemimiz yalın ve acımasızdır. We behoren tot de wereldtop in sterrenkunde, aidsonderzoek, darmonderzoek, zijn sterk in sociale wetenschappen, psychologie, sommige takken van wiskunde en geschiedschrijving. We are world leaders in astronomy, AIDS research, gut research, and are strong in social sciences, psychology, some branches of mathematics and historiography. Astronomi, AIDS araştırmaları, bağırsak araştırmaları alanlarında dünya liderleri arasındayız; sosyal bilimler, psikoloji, matematiğin bazı dalları ve tarih yazımında güçlüyüz. Tellen, meten... manipuleren? Counting, measuring ... manipulating? Saymak, ölçmek... manipüle etmek? Rankings komen tot stand op basis van veel tellen, meten en wegen. Rankings are based on a lot of counting, measuring and weighing. Sıralamalar çok sayıda sayma, ölçme ve tartmaya dayalı olarak ortaya çıkar. Dat maakt ze vatbaar voor manipulatie en kritiek. That makes them susceptible to manipulation and criticism. Bu da onları manipülasyona ve eleştiriye açık hale getirir. Veel schrijven, vooral artikelen en geen boeken. Much writing, especially articles and no books. Çok fazla yazı, çoğunlukla makaleler ve kitaplar değil. Daar scoor je punten mee. You score points with that. Bununla puan kazanırsın. "Ik citeer jou, jij citeert mij", levert ook wat op. "I quote you, you quote me", also yields something. "Ben senden alıntı yaparım, sen benden alıntı yaparsın" da işe yarar. Je naam aan de auteurs van andermans artikel toegevoegd zien beslist een persberichtje de deur uit. Your name added to the authors of someone else's article will definitely see a press release out the door. İsminizin bir başkasının makalesinin yazarları arasına eklendiğini görmek kesinlikle bir basın bülteninin kapıdan çıkmasını sağlar. te krijgen. to get. Zoeken naar de mediagenieke invalshoek waardoor je vaker geciteerd wordt. Search for the media-genic angle that causes you to be quoted more often. Sizden daha sık alıntı yapılmasını sağlayan medyatik açıyı arayın. Rankings zijn manipuleerbaar en hebben een beperkte zeggingskracht over kwaliteit, daar is iedereen het over eens. Rankings can be manipulated and have limited power of expression about quality, everyone agrees. Herkesin kabul ettiği üzere, sıralamalar manipüle edilebilir ve kalite konusunda sınırlı bir ifade gücüne sahiptir. Maar als een universiteit op een mooie plaats eindigt, gaat er toch beslist een persberichtje de deur uit. But if a university ends in a beautiful place, a press release will definitely be sent out. Ama bir üniversite güzel bir yerde bitiyorsa, mutlaka bir basın açıklaması yapılacaktır.

Citaat van een citaat van een citaat Ludo Waltman is onderzoeker bij het Centrum voor Wetenschap en Technologische Studies en is de man achter de berekening van de Leiden Ranking. Quote from a quote from a quote Ludo Waltman is a researcher at the Center for Science and Technology Studies and is the man behind the calculation of the Leiden Ranking. Bir alıntıdan alıntı Ludo Waltman, Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Merkezi'nde araştırmacıdır ve Leiden Sıralaması'nın hesaplanmasının arkasındaki kişidir. 'Dat is een uitdaging: je wilt een ranglijst die zo objectief en betrouwbaar mogelijk is. 'That is a challenge: you want a ranking that is as objective and reliable as possible. 'Bu bir zorluktur: mümkün olduğunca objektif ve güvenilir bir sıralama istersiniz. Dat betekent correcties toepassen op data zodat je kunt vergelijken: de ene universiteit is bijvoorbeeld veel sterker in sociale wetenschappen, terwijl de andere een groot medisch centrum heeft. That means applying corrections to data so that you can compare: one university, for example, is much stronger in social sciences, while the other has a large medical center. Bu, karşılaştırma yapabilmek için verilere düzeltmeler uygulamak anlamına gelir: örneğin bir üniversite sosyal bilimlerde çok daha güçlüyken, bir diğeri büyük bir tıp merkezine sahiptir. In de medische wetenschap wordt veel meer gepubliceerd en geciteerd, dus hoe ga je die twee vergelijken? Much more is published and cited in medical science, so how are you going to compare the two? Tıp biliminde çok daha fazlası yayınlanıyor ve alıntılanıyor, peki ikisini nasıl karşılaştıracaksınız? Een ander probleem is dat de meeste artikelen heel weinig citaties krijgen en dat er een paar extreme uitschieters zijn. Another problem is that most articles get very few citations and there are some extreme outliers. Bir başka sorun da çoğu makalenin çok az atıf alması ve birkaç uç değerin bulunmasıdır. Maar je wilt niet dat de ranglijst wordt aangevoerd door een universiteit die "toevallig" één zo'n artikel publiceert. But you don't want the rankings to be led by a university that "happens" to publish one such article. Ancak sıralamaların "kazara" böyle bir makale yayınlayan bir üniversite tarafından yönlendirilmesini istemezsiniz. De laatste tijd zijn er de nodige fraudezaken in de wetenschap in het nieuws geweest. Lately there have been a number of fraud cases in the news in science. Bilim dolandırıcılığı vakaları son zamanlarda haberlere konu olmaktadır. Een dergelijk geval werd onlangs door de makers van de Leiden Ranking opgemerkt, vertelt Waltman. Such a case was recently noticed by the makers of the Leiden Ranking, Waltman explains. Waltman, böyle bir durumun yakın zamanda Leiden Ranking'in yapımcıları tarafından fark edildiğini söylüyor. 'In de afzonderlijke lijst voor wiskunde en informatica kwam een Turkse universiteit opeens op de tweede plaats, net onder Stanford. 'In the separate list for mathematics and computer science, a Turkish university suddenly came in second, just below Stanford. "Matematik ve bilgisayar bilimleri için ayrı listede, bir Türk üniversitesi aniden Stanford'un hemen altında ikinci oldu. Dat was al opmerkelijk. That was already remarkable. Bu zaten dikkate değerdi. Toen kregen we een briefje uit Turkije: dit moet je niet vertrouwen. Then we received a note from Turkey: you should not trust this. Então, recebemos uma carta da Turquia: você não deve confiar nisso. Sonra Türkiye'den bir not aldık: Buna güvenmemelisiniz. Dat was ook precies ons voorgevoel. That was exactly our hunch. Bizim de önsezimiz tam olarak buydu. Er bleek één onderzoeker heel veel te publiceren - het leek ook op plagiaat – en geciteerd te worden. It turned out that one researcher published a lot - it also seemed like plagiarism - and was quoted. Bir araştırmacının çok fazla yayın yaptığı - intihal gibi de görünüyordu - ve alıntı yaptığı görülmüştür. Er was eigenlijk sprake van een citatiekartel waarbij onderzoekers elkaars werk overschreven en vervolgens over en weer citeerden. There was actually talk of a citation cartel in which researchers overwritten each other's work and then cited it back and forth. Aslında araştırmacıların birbirlerinin çalışmalarını kopyaladığı ve daha sonra ileri geri alıntı yaptığı bir alıntı karteli vardı. Een soort dubbele fraude dus: veel publiceren kun je in je eentje voor elkaar krijgen, maar om geciteerd te worden, heb je anderen nodig. A kind of double fraud: a lot of publishing can be done on your own, but to be cited, you need others. O halde bir tür çifte sahtekarlık: Kendi başınıza pek çok yayıncılık yapabilirsiniz, ancak alıntılanmak için başkalarına ihtiyacınız vardır. Als makers van een ranglijst kunnen we geen definitief oordeel geven over zo'n kennelijk geval van fraude, maar de onderzoeker in kwestie schijnt inmiddels ontslagen te zijn! As creators of a ranking, we cannot give a definitive verdict on such an apparent fraud, but the investigator in question appears to have been fired! Sıralama yapanlar olarak, böylesine bariz bir dolandırıcılık vakası hakkında kesin bir görüş bildiremeyiz, ancak söz konusu araştırmacı o zamandan beri kovulmuş görünüyor! Bron: Leidraad magazine van de Universiteit Leiden, winter 2013/2014 Source: Leiden University Guide magazine, winter 2013/2014