×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Kruistocht in Spijkerbroek by Beckman Thea, 1 De grote sprong

1 De grote sprong

De grote sprong

‘... en dit,' zei dr. Simiak, ‘is dan de materietransmitter.'

Dolf Wega was behoorlijk onder de indruk. Hij keek met ontzag naar het geweldige apparaat dat de gehele achterwand van het laboratorium besloeg. Overal op de vloer lagen dikke, goed afgeschermde kabels. Dolf zag ook nog een hoog paneel met lampjes, knoppen, hendels - alles voorzien van onbegrijpelijke cijfers en tekens.

Tegenover de machtige machine waarmee je contact met het verleden kon maken, voelde Dolf zich opeens heel klein worden. Hij was de enige zoon van dr. Wega, die bevriend was met de beide uitvinders van de tijdmachine. Omdat Dolf er maandenlang om had gezeurd, mocht hij nu, in de kerstvakantie, een kijkje nemen in het laboratorium. Maar dat de materietransmitter zo'n immens apparaat zou zijn, had hij niet verwacht.

‘Wat is dat?' vroeg hij, wijzend op het middenstuk. Dat leek enigszins op een telefooncel met zwaar geïsoleerde wanden en een doorzichtige, manshoge deur. Die deur was niet van gewoon glas maar van een kunststof die volgens dr. Simiak niet te vernietigen was.

‘Dat is de ruimte waarin de kooi of voorwerpen worden geplaatst om te worden weggeflitst,' legde dr. Kneveltoer uit. Hij was de assistent van dr. Simiak.

‘En komen ze daarin ook weer terug?'

‘Als we geluk hebben wel.'

‘Hoezo geluk?'

‘Kijk jongen,' vertelde dr. Simiak. ‘Als we een dier in een kooi wegflitsen moeten we ten minste drie uur wachten voordat we het kunnen terughalen. Want de transmitter verbruikt veel energie, wordt heet en moet eerst weer afkoelen. Al die tijd staat de kooi met het dier erin op dezelfde plaats in het verleden - en dat moet ook, want op die plek zijn de coördinaten van de machine ingesteld. Wordt intussen de kooi door iemand verwijderd, of is die op een helling terechtgekomen en een eindje weggeschoven, dan komt er bij het terugflitsen niets anders dan wat aarde en zand terug. Het proefdier zijn we kwijt.'

‘Waarom experimenteert u alleen met proefdieren? Die kunnen niet vertellen wat ze in dat verre verleden gezien hebben,' zei Dolf logisch.

‘De hele uitvinding bevindt zich nog in het beginstadium, beste jongen. Voor we eraan kunnen denken mensen naar het verleden te flitsen, moeten we er zeker van zijn dat die mensen geen risico lopen. Mensen zijn eigenlijk ook te zwaar.'

‘Waarom te zwaar?'

‘We kunnen nog niet boven de zestig kilo uitkomen met dit apparaat. Bovendien kunnen we niet zien waar de dieren terechtkomen. Voorlopig is het nog eenrichtingverkeer. Daarom, een méns die verkeerd terecht zou komen, in een moeras of midden in een meer bijvoorbeeld, kan ons niet even een seintje geven - die is reddeloos verloren.'

‘En het ergste is,' viel de assistent dr. Kneveltoer in, ‘dat na elk experiment met zware dieren, zoals apen, de transmitter voor vele weken buiten werking is. Het terugflitsen kost zo geweldig veel energie dat alle zekeringen smelten en het toestel volkomen ontregeld raakt. De reparatie duurt dan soms twee maanden.'

‘Tjonge. Is de machine nu in orde?'

‘Ja. Na nieuwjaar hopen we proeven te gaan doen met apen die er speciaal op zijn getraind voorwerpen uit hun omgeving in hun kooi te trekken.'

Dolf knikte. Hij keek naar de cel en probeerde zich voor te stellen hoe je je zou voelen als je daarin werd gestopt om te worden weggebliksemd naar een ver verleden...

Opeens zei hij, bijna tegen zijn wil: ‘Ik zou wel durven.'

De twee geleerden staarden hem aan. Ze zagen een jongen, nog geen zestien jaar oud, flink uit de kluiten gewassen, een scholier met belangstelling voor geschiedenis, maar toch eigenlijk nog een kind. En die zei... Ach nee, dat kon de jongen niet menen. Hij droomde natuurlijk van avonturen zoals ze op de televisie te zien waren: kleurrijk en onecht.

‘Ik weeg nog geen zestig kilo,' zei Dolf.

‘Je bent gek,' riep dr. Simiak.

‘Ik heb ogen en een mond. Ik kan rondkijken en later vertellen wat ik heb gezien,' vervolgde Dolf rustig. Echt kalm was hij niet meer; zijn hart roffelde.

‘Onzin, grote onzin,' hoorde hij dr. Kneveltoer mompelen. Maar de stem van de man klonk plotseling anders - weifelend!

‘Veel te riskant,' zei dr. Simiak, maar ook zijn stem klonk minder vast dan eerst. Hoe afwijzender de geleerden waren, hoe meer zin Dolf in het avontuur kreeg.

‘Ik zou een volmaakt proefkonijn zijn,' zei hij. ‘Met het juiste gewicht en een goed stel ogen in mijn hoofd. Desnoods neem ik een wapen mee. O, ik snap wel dat er gevaar aan verbonden is, maar ik kan me goed redden in vreemde omstandigheden. En het is toch maar voor een paar uur, net genoeg om... Weet u, ik heb thuis een boek waarin een riddertoernooi wordt beschreven dat op de veertiende juni 1212 in Montgivray, in Midden-Frankrijk, werd gehouden door de hertog van Dampierre. Als u mij daar nu eens heen flitste? Ik zou dat dolgraag zien. Na mijn terugkomst kan ik u haarfijn vertellen of uw materietransmitter werkelijk zo feilloos werkt als u dénkt dat hij doet. Wat kunnen de proefdieren u vertellen? Niets. U kunt ze onderzoeken en wat stof uit hun vacht plukken. Maar dan heeft u nog geen zekerheid. Ik kan u het pure, wetenschappelijke bewijs leveren...'

Hij zag de beide mannen aarzelen.

‘... en ik ben niet bang,' voegde hij er snel aan toe.

‘Jongen, je schijnt niet te beseffen,' zei dr. Simiak ernstig, ‘dat we, in het geval we op je voorstel ingaan, wat we natuurlijk niet doen, maar één keer kunnen proberen je terug te halen. Lukt dat niet, sta je op dat moment niet op de juiste plek, dan ben je verloren en zou je de rest van je leven in de Middeleeuwen moeten ronddwalen.'

‘Ik zal er zijn, precies op tijd,' beloofde Dolf plechtig.

‘Je denkt er veel te gemakkelijk over,' zei dr. Kneveltoer, maar zijn ogen schitterden begerig.

‘Ik wed dat u met de computer de plaats waar ik moet neerkomen haarfijn kunt berekenen,' zei Dolf vasthoudend. ‘Ik kan een vetkrijtje meenemen om de plek aan te kruisen en die een paar uur later zonder moeite terug te vinden. Een mes kan ik ook bij me steken om me zo nodig te verdedigen. En... en...'

‘Ach, jongen, hou toch op,' riep dr. Simiak en zijn stem trilde. ‘Het is veel te riskant. Er is nog nooit een méns naar het verleden gegaan. Het zou totaal verkeerd kunnen uitpakken en die verantwoording mogen we niet op ons nemen.'

‘Eén mens moet de eerste zijn,' antwoordde Dolf. ‘En ik ben bereid.' Hij wilde niet nadenken, niet aarzelen. Doorzetten wilde hij en geen seconde verliezen. Zo'n waanzinnige, ongelooflijke kans om een kijkje te nemen in de Middeleeuwen kreeg hij nooit meer!

De twee natuurkundigen stonden op hem in te praten, maar hij luisterde zelfs niet. Hij stond te kijken naar de ‘telefooncel', naar die toegangspoort tot het verleden, tot riddertoernooien en avonturen. Buiten het laboratorium lag grauw en koud de winter over het land. Hierbinnen was het warm. Dolf stond met zijn dikke, met schapenwol gevoerde jack in de handen. Als bij ingeving trok hij de jas aan.

‘Laat me gaan,' zei hij, bijna bevelend.

Boven de materietransmitter hing een chronometer. Dolf wierp een blik op de wijzerplaat. Het was bijna kwart voor één. Instinctief zette hij zijn nieuwe polshorloge (een sinterklaascadeau) ermee gelijk. ‘We kunnen op de minuut af afspreken hoe laat ik op de plaats moet zijn vanwaar ik kan worden teruggeflitst,' zei hij.

Opeens gebeurde het wonder. Of ze tegen zijn blinde koppigheid niet waren opgewassen of dat de beide geleerden bezweken voor de gedachte dat ze de materietransmitter eindelijk eens echt zouden kunnen gebruiken, wist Dolf niet. Maar tot zijn stomme verbazing zag hij hen bijna gelijktijdig knikken.

Dr. Kneveltoer rende naar de computer en begon die met gegevens te voeden. ‘14 juni 1212 zei je? Montgivray in Frankrijk... Even een kaart pakken om precies te zien waar dat ligt...' Hij bleef mompelen terwijl hij zich met de computer bezighield. Dr. Simiak was ook in beweging gekomen. Hij liep weg en kwam even later terug met twee vetkrijtjes: een zwart en een helgeel. Ook gaf hij Dolf een lang, vlijmscherp broodmes, dat de jongen tussen zijn broekriem stak.

‘Als we het zo veilig mogelijk willen doen,' zei de geleerde, ‘stel ik voor: vier hele uren vanaf nu.' Hij was opeens weer een natuurkundige die bezig was met een experiment. Hij noteerde de tijd van de chronometer: vijf minuten voor één.

‘Het instellen van de transmitter neemt een paar minuten in beslag. Je zult dus worden weggeflitst om ongeveer één uur. Prent dat goed in je geheugen, jongen. Om precies vijf uur, op de seconde af, zullen we je terugflitsen. Begrepen?'

‘Ik zal er zijn.' Dolf liep al in de richting van de ‘cel'.

Dr. Kneveltoer kwam terug met de resultaten van de computer in de hand. Hij zag Dolf de deur van de cel openen en opeens besprong hem de twijfel weer.

‘Wil je heus?' riep hij schril. ‘Bedenk dat we maar één keer kunnen proberen je terug te halen...'

‘Ik weet het,' zei Dolf. Hij stapte de cel in.

Dr. Simiak liep hem na om de deur te sluiten. Maar voordat hij dat deed, zei hij: ‘Vertoon je zo weinig mogelijk aan mensen, Dolf. Je hebt de verkeerde kleren aan... Ach jongen, kom er toch uit, dit is waanzin.'

‘Dat meent u niet,' antwoordde Dolf koel. ‘U wilt niets liever dan dat ik ga.'

Dat was zó waar dat dr. Simiak niets meer wist te zeggen. Dr. Kneveltoer zat al voor het paneel aan knoppen en hendels te draaien.

Met de deur nog altijd open zei dr. Simiak hees: ‘Goed dan. Zet je voeten precies op die vierkante plaat. Ja, zo. Zorg dat je de wanden niet raakt. Sluit je ogen en beweeg je niet. Word niet ongeduldig, het duurt zeker drie minuten voordat we voldoende energie hebben opgebouwd om... Raak vooral niets aan, jongen, ik...'

‘Niet praten, doen!' zei Dolf.

Hij kneep zijn ogen dicht. Hij hoorde hoe de deur werd gesloten; daarna drong geen geluid meer tot hem door.

Onbeweeglijk als een standbeeld stond hij daar. Tellen, dacht hij. Gewoon driemaal tot zestig tellen. Rustig...

Hij telde. Langzaam en geconcentreerd. Om toch maar niet te hoeven denken. Om die blinde koppigheid van hem geen seconde te verliezen. Om niet bang te worden, niet in paniek met zijn armen te gaan zwaaien, niet te gaan gillen...

‘Eenendertig, tweeëndertig...'

Was dat de tweede of derde keer dat hij tot zestig telde? Wat voerden die twee mannen eigenlijk uit? Vijfenveertig, zesenveertig... Achter zijn gesloten oogleden probeerde hij cijfers te zien in plaats van de vlekken die voor zijn oogballen dwarrelden. Achtenvijftig, negenen... Toen verging de wereld. Letterlijk. Dolf was zich bewust van een hevige klap die hem duizelend en met pijn in zijn hele lichaam achterliet. Geluiden ruisten om hem heen, namen langzaam af en werden herkenbaar.

De wind in de boomtoppen. Vogels die zongen. Nog altijd durfde hij zich niet te bewegen of zijn ogen te openen. Toen voelde hij warm zonlicht op zijn hoofd. De duizeling verdween. Hij keek...

Hij wás er!

Waar?


1 De grote sprong 1 Der große Sprung 1 Το μεγάλο άλμα 1 The Great Leap 1 El gran salto 1 Le grand saut 1 Il grande salto 1 飛躍 1 Didysis šuolis 1 Wielki skok 1 Marele salt 1 Большой скачок 1 Büyük Sıçrama 1 大跃进 1 大躍進

De grote sprong The big jump Le grand saut Didysis šuolis 1 Wielki skok Marele salt Большой скачок

‘... en dit,' zei dr. Simiak, ‘is dan de materietransmitter.' "...and this," said Dr. Simiak, "is the matter transmitter." ... et c'est là, a déclaré le Dr Simiak, que se trouve l'émetteur de la question. ......そして、このことが」シミアク博士は言った。 "... ir tai, - pasakė daktaras Simiakas, - tada yra klausimo siųstuvas. '... și asta, a spus doctorul Simiak, este atunci problema transmițătorului de probleme'. '... и это, - сказал доктор Симиак, - является передатчиком информации'.

Dolf Wega was behoorlijk onder de indruk. Dolf Wega war ziemlich beeindruckt. Dolf Wega was quite impressed. Dolf Wega a été très impressionné. ドルフ・ヴェガはかなり感心していた。 Dolfas Wega buvo sužavėtas. Dolf Wega był pod wrażeniem. Dolf Wega a fost foarte impresionat. Дольф Вега был весьма впечатлен. Dolf Wega oldukça etkilendi. Hij keek met ontzag naar het geweldige apparaat dat de gehele achterwand van het laboratorium besloeg. He gazed in awe at the awesome device that occupied the entire back wall of the lab. Il regarda avec admiration l'énorme appareil qui occupait tout le mur du fond du laboratoire. 彼は、研究室の後ろの壁一面を覆っている驚くべき装置に畏敬の念を抱いた。 Jis apstulbęs žvelgė į nuostabų prietaisą, kuris dengė visą galinę laboratorijos sieną. Spojrzał z podziwem na wspaniałe urządzenie pokrywające całą tylną ścianę laboratorium. A privit cu uimire dispozitivul uimitor care acoperea întregul perete din spate al laboratorului. Он с благоговением смотрел на огромное устройство, занимавшее всю заднюю стену лаборатории. Laboratuvarın tüm arka duvarını kaplayan müthiş cihaza hayranlıkla baktı. Overal op de vloer lagen dikke, goed afgeschermde kabels. Thick, well-shielded cables lay all over the floor. Partout sur le sol se trouvaient des câbles épais et bien protégés. Visur ant grindų gulėjo stori, gerai ekranuoti kabeliai. По всему полу тянулись толстые, хорошо экранированные кабели. Zeminin her tarafında kalın, iyi ekranlanmış kablolar vardı. Dolf zag ook nog een hoog paneel met lampjes, knoppen, hendels - alles voorzien van onbegrijpelijke cijfers en tekens. Dolf sah auch eine weitere hohe Tafel mit Lichtern, Knöpfen, Hebeln - alles verziert mit unverständlichen Zahlen und Zeichen. Dolf also saw a high panel with lights, buttons, levers - all with incomprehensible numbers and characters. Dolf a également vu un autre grand panneau avec des lumières, des boutons, des leviers, le tout décoré de chiffres et de signes incompréhensibles. ドルフはまた、ライト、ノブ、レバーが並ぶ背の高いパネルを見た。 Dolfas taip pat pamatė dar vieną aukštą skydą su lemputėmis, rankenėlėmis, svirtimis - visa tai papuošta nesuprantamais skaičiais ir ženklais. Дольф также увидел еще одну высокую панель с лампочками, ручками, рычагами - все это было украшено непонятными цифрами и знаками. Dolf ayrıca ışıklar, düğmeler, kollar içeren yüksek bir panel gördü - tümü anlaşılmaz sayılar ve karakterlerle.

Tegenover de machtige machine waarmee je contact met het verleden kon maken, voelde Dolf zich opeens heel klein worden. Angesichts der mächtigen Maschine, mit der man Kontakt zur Vergangenheit aufnehmen konnte, kam sich Dolf plötzlich sehr klein vor. In front of the mighty machine with which you could make contact with the past, Dolf suddenly felt very small. Devant la puissante machine avec laquelle on pouvait entrer en contact avec le passé, Dolf se sentit tout à coup tout petit. 過去とのコンタクトを可能にする強大なマシンを前にして、ドルフは突然、とても小さくなったように感じた。 Stovėdamas priešais galingą mašiną, leidžiančią susisiekti su praeitimi, Dolfas staiga pasijuto labai mažas. Перед могучей машиной, с помощью которой можно было вступить в контакт с прошлым, Дольф вдруг почувствовал себя очень маленьким. Geçmişle bağlantı kurabileceğiniz güçlü makinenin önünde Dolf birden kendini çok küçük hissetti. Hij was de enige zoon van dr. Wega, die bevriend was met de beide uitvinders van de tijdmachine. He was the only son of Dr. Wega, who was friends with the two inventors of the time machine. Il était le fils unique du Dr Wega, qui était ami avec les deux inventeurs de la machine à voyager dans le temps. 彼はウェガ博士の一人息子で、タイムマシンの発明者2人とも友人だった。 Jis buvo vienintelis daktaro Vegos, kuris draugavo su abiem laiko mašinos išradėjais, sūnus. Był jedynym synem dr Wegi, który przyjaźnił się z oboma wynalazcami wehikułu czasu. Он был единственным сыном доктора Веги, дружившего с обоими изобретателями машины времени. Zaman makinesinin iki mucidiyle arkadaş olan Dr. Wega'nın tek oğluydu. Omdat Dolf er maandenlang om had gezeurd, mocht hij nu, in de kerstvakantie, een kijkje nemen in het laboratorium. Because Dolf had been nagging about it for months, he was now allowed to take a look at the laboratory during the Christmas holidays. Parce que Dolf le harcelait depuis des mois, il était désormais autorisé à jeter un coup d'œil au laboratoire pendant les vacances de Noël. ドルフが何カ月も泣き言を言い続けたせいで、クリスマス休暇中の今、彼は研究室を見学することを許された。 Kadangi Dolfas dėl to verkšleno ištisus mėnesius, dabar, per Kalėdų atostogas, jam buvo leista pažvelgti į laboratoriją. Pentru că Dolf se plânsese de luni de zile, acum, în timpul vacanței de Crăciun, i s-a permis să arunce o privire în laborator. Поскольку Дольф ворчал по этому поводу несколько месяцев, теперь ему разрешили осмотреть лабораторию во время рождественских каникул. Dolf aylardır bu konuda dırdır ettiği için Noel tatillerinde laboratuvara bakmasına izin verildi. Maar dat de materietransmitter zo'n immens apparaat zou zijn, had hij niet verwacht. But he hadn't expected the matter transmitter to be such an immense device. Mais il ne s'était pas attendu à ce que le transmetteur de matière soit un appareil aussi immense. Tačiau jis nesitikėjo, kad siųstuvas bus toks didžiulis įrenginys. Ale nie spodziewał się, że nadajnik materii będzie tak ogromnym urządzeniem. Dar nu se aștepta ca emițătorul de materie să fie un dispozitiv atât de imens. Но он не ожидал, что передатчик материи окажется таким огромным устройством. Ancak madde vericisinin bu kadar muazzam bir cihaz olacağını tahmin etmemişti.

‘Wat is dat?' "What's that? 'C'est quoi?' "Kas tai? 'Co to jest?' Что это? vroeg hij, wijzend op het middenstuk. he asked, pointing to the centerpiece. demanda-t-il en désignant le centre de table. と、彼はセンターピースを指差しながら尋ねた。 paklausė jis, rodydamas į centrinį daiktą. - zapytał, wskazując na środkową część. a întrebat el, arătând spre piesa centrală. — спросил он, указывая на центральную часть. diye sordu, ortadaki parçayı göstererek. Dat leek enigszins op een telefooncel met zwaar geïsoleerde wanden en een doorzichtige, manshoge deur. It looked somewhat like a telephone booth with heavily insulated walls and a transparent, man-sized door. Cela ressemblait un peu à une cabine téléphonique avec des murs fortement isolés et une porte transparente de la taille d'un homme. これは、厳重に断熱された壁と、透明で人大のドアを備えた電話ボックスに似ている。 Tai šiek tiek priminė telefono būdelę su stipriai izoliuotomis sienomis ir permatomomis žmogaus dydžio durimis. To było trochę jak automat telefoniczny z mocno izolowanymi ścianami i przezroczystymi drzwiami wielkości człowieka. Это было похоже на телефонную будку с хорошо изолированными стенами и прозрачной дверью в человеческий рост. Oldukça yalıtılmış duvarları ve şeffaf, insan boyutunda bir kapısı olan bir telefon kulübesine benziyordu. Die deur was niet van gewoon glas maar van een kunststof die volgens dr. Simiak niet te vernietigen was. Diese Tür bestand nicht aus gewöhnlichem Glas, sondern aus einem Kunststoff, der laut Dr. Simiak nicht zerstört werden kann. That door was not just glass, but a plastic that Dr. Simiak said could not be destroyed. Cette porte n'était pas seulement en verre, mais en plastique qui, selon le Dr Simiak, ne pouvait pas être détruite. Tos durys buvo ne iš paprasto stiklo, o iš plastiko, kurio, daktaro Simiako teigimu, neįmanoma sunaikinti. Te drzwi nie były wykonane ze zwykłego szkła, ale z tworzywa sztucznego, które według dr Simiaka było niezniszczalne. Эта дверь была сделана не из обычного стекла, а из пластика, который, по словам доктора Симиака, невозможно было разрушить. O kapı sadece cam değildi, Dr. Simiak'ın yok edilemeyeceğini söylediği bir plastikti.

‘Dat is de ruimte waarin de kooi of voorwerpen worden geplaatst om te worden weggeflitst,' legde dr. Kneveltoer uit. "That's the room in which the cage or objects are placed to be flashed away," Dr. Kneveltoer explained. "C'est la pièce dans laquelle la cage ou les objets sont placés pour être flashés", a expliqué le Dr Kneveltoer. "Tai erdvė, kurioje yra narvelis arba objektai, kuriuos reikia nufotografuoti, - paaiškino daktaras Kneveltoeris. „To jest przestrzeń, w której umieszcza się klatkę lub przedmioty, które mają zostać rozbite” - wyjaśnił dr Kneveltoer. «Это место, где помещается клетка или объекты для вспышки», — объяснил доктор Гагтоер. Dr. Kneveltoer, "Bu, kafesin veya nesnelerin parıldamak için yerleştirildiği oda," dedi. Hij was de assistent van dr. Simiak. He was Dr. Simiak's assistant. Jis buvo daktaro Simiako padėjėjas.

‘En komen ze daarin ook weer terug?' "And will they come back there too?" « Et reviendront-ils là-bas aussi ? "Ir ar jie grįžta su tuo? А они возвращаются в этом? "Ve oraya da geri gelecekler mi?"

‘Als we geluk hebben wel.' Wenn wir Glück haben, ja. "If we're lucky, yes." "Si nous avons de la chance, oui." "Jei mums pasiseks, taip. Если нам повезет, то да. "Şanslıysak, evet."

‘Hoezo geluk?' "How lucky?" "Kaip pasisekė? "Как повезло?

‘Kijk jongen,' vertelde dr. Simiak. "Look boy," Dr. Simiak said. Žiūrėk, berniuk, - pasakė jam daktaras Simiakas. Послушай, мальчик, - сказал ему доктор Симиак. "Bak oğlum," dedi Dr. Simiak. ‘Als we een dier in een kooi wegflitsen moeten we ten minste drie uur wachten voordat we het kunnen terughalen. Wenn wir ein Tier in einem Käfig wegblitzen lassen, müssen wir mindestens drei Stunden warten, bevor wir es zurückholen können. 'If we flash an animal in a cage, we have to wait at least three hours before we can retrieve it. "Jei gyvūną, laikomą narvelyje, atiduodame, turime laukti mažiausiai tris valandas, kol galėsime jį susigrąžinti. „Jeśli odepchniemy zwierzę w klatce, musimy poczekać co najmniej trzy godziny, zanim będziemy mogli je odzyskać. Se levarmos um animal numa gaiola, temos de esperar pelo menos três horas antes de o podermos recuperar. Если мы упустим животное в клетке, нам придется ждать не менее трех часов, прежде чем мы сможем его забрать. 'Eğer bir hayvanı kafese kapatırsak, onu geri alabilmek için en az üç saat beklememiz gerekir. Want de transmitter verbruikt veel energie, wordt heet en moet eerst weer afkoelen. Denn der Sender verbraucht viel Energie, wird heiß und muss erst abkühlen. Because the transmitter consumes a lot of energy, gets hot and has to cool down first. Kadangi siųstuvas sunaudoja daug energijos, jis įkaista ir pirmiausia turi atvėsti. Потому что излучатель потребляет много энергии, нагревается и должен сначала остыть. Çünkü verici çok fazla enerji tüketir, ısınır ve önce soğuması gerekir. Al die tijd staat de kooi met het dier erin op dezelfde plaats in het verleden - en dat moet ook, want op die plek zijn de coördinaten van de machine ingesteld. All the while, the cage with the animal in it is in the same place in the past - and it should be, because that is where the coordinates of the machine are set. Visą laiką narvas su gyvūnu yra toje pačioje vietoje praeityje - taip ir turi būti, nes ten nustatytos mašinos koordinatės. При этом клетка с животным находится в одном и том же месте в прошлом - так и должно быть, ведь именно там заданы координаты машины. Bu arada, içinde hayvanın olduğu kafes geçmişte aynı yerdedir - ve öyle olmalıdır, çünkü makinenin koordinatları burada belirlenir. Wordt intussen de kooi door iemand verwijderd, of is die op een helling terechtgekomen en een eindje weggeschoven, dan komt er bij het terugflitsen niets anders dan wat aarde en zand terug. Wird der Käfig hingegen von jemandem entfernt oder ist er auf einem Abhang gelandet und ein Stück weit weggerutscht, kommt beim Zurückblitzen nichts außer etwas Erde und Sand zurück. In the meantime, if the cage is removed by someone, or if it has ended up on a slope and slid a little away, then nothing but a little dirt and sand comes back when it flashes back. En attendant, si la cage est enlevée par quelqu'un, ou si elle a atterri sur une pente et a été un peu repoussée, rien d'autre que de la terre et du sable ne reviendra quand elle reviendra. Tuo tarpu, jei kas nors ištraukia narvelį arba jei jis nusileido ant šlaito ir nuslinko kiek toliau, jį atstačius, grįžta tik šiek tiek žemės ir smėlio. W międzyczasie, jeśli klatka zostanie przez kogoś wyjęta lub wylądowała na zboczu i została nieco odepchnięta, wtedy nic nie miga, gdy lampa powróci. Между тем, если клетку кто-то уберет или если она приземлится на склоне и будет немного отодвинута назад, ничего, кроме земли и песка, не вернется, когда она вспыхнет. Bu esnada kafes biri tarafından çıkarılırsa veya bir yamaca düşüp biraz uzaklaşırsa, o zaman geri döndüğünde biraz kir ve kumdan başka bir şey gelmez. Het proefdier zijn we kwijt.' Das Versuchstier, das wir verloren haben". We've lost the lab animal.' Nous avons perdu l'animal de laboratoire. Laboratorinis gyvūnas, kurio netekome. Straciliśmy zwierzę laboratoryjne. Лабораторное животное, которое мы потеряли". Laboratuvar hayvanını kaybettik.'

‘Waarom experimenteert u alleen met proefdieren? 'Why do you only experiment with laboratory animals? "Kodėl eksperimentuojate tik su laboratoriniais gyvūnais? 'Neden sadece laboratuvar hayvanları üzerinde deney yapıyorsunuz? Die kunnen niet vertellen wat ze in dat verre verleden gezien hebben,' zei Dolf logisch. Sie können nicht sagen, was sie in dieser fernen Vergangenheit gesehen haben", sagte Dolf logisch. They can't tell what they saw in that distant past,' Dolf said logically. Ils ne peuvent pas dire ce qu'ils ont vu dans ce passé lointain", dit Dolf avec logique. Jie negali papasakoti, ką matė toje tolimoje praeityje, - logiškai pasakė Dolfas. O uzak geçmişte gördüklerini sana söyleyemezler," dedi Dolf mantıklı bir şekilde.

‘De hele uitvinding bevindt zich nog in het beginstadium, beste jongen. 'The whole invention is still in its early stages, dear boy. "Visas šis išradimas dar tik pradinėje stadijoje, brangusis berniuk. Все изобретение еще находится на ранней стадии, дорогой мальчик. 'Bütün icat hala erken aşamalarında, sevgili oğlum. Voor we eraan kunnen denken mensen naar het verleden te flitsen, moeten we er zeker van zijn dat die mensen geen risico lopen. Before we can think of flashing people into the past, we need to make sure those people aren't at risk. Avant de songer à renvoyer des personnes dans le passé, nous devons nous assurer que ces personnes ne sont pas en danger. Prieš pradėdami galvoti apie tai, kaip perkelti žmones į praeitį, turime įsitikinti, kad tiems žmonėms negresia pavojus. Прежде чем думать о том, как вернуть людей в прошлое, нужно убедиться, что эти люди не подвергаются риску. İnsanları geçmişe göndermeyi düşünmeden önce, bu insanların risk altında olmadığından emin olmamız gerekiyor. Mensen zijn eigenlijk ook te zwaar.' People are actually too heavy.' Žmonės iš tikrųjų yra per sunkūs. Люди на самом деле слишком тяжелые». İnsanlar aslında çok ağır.'

‘Waarom te zwaar?' "Why too heavy? "Kodėl per sunkus? "Neden çok ağır?"

‘We kunnen nog niet boven de zestig kilo uitkomen met dit apparaat. 'We can't get over sixty kilos with this device yet. "Šiuo prietaisu dar negalime viršyti 60 kilogramų. Пока что мы не можем превысить 60 килограммов с помощью этого устройства. 'Henüz bu cihazla altmış kiloyu geçemiyoruz. Bovendien kunnen we niet zien waar de dieren terechtkomen. Moreover, we cannot see where the animals end up. Be to, negalime matyti, kur gyvūnai atsiduria. Кроме того, мы не можем видеть, куда попадают животные. Üstelik hayvanların sonunun nereye varacağını da göremiyoruz. Voorlopig is het nog eenrichtingverkeer. For now it is still one-way traffic. Kol kas eismas tebėra vienpusis. Пока что это одностороннее движение. Daarom, een méns die verkeerd terecht zou komen, in een moeras of midden in een meer bijvoorbeeld, kan ons niet even een seintje geven - die is reddeloos verloren.' Therefore, a person who would end up in the wrong place, in a swamp or in the middle of a lake, for example, can't give us a signal - he is hopelessly lost.' Todėl žmogus, atsidūręs netinkamoje vietoje, pavyzdžiui, pelkėje ar ežero viduryje, negali duoti mums signalo - jis yra bejėgiškai pasiklydęs. Поэтому человек, оказавшийся не в том месте, например, в болоте или посреди озера, не может подать нам сигнал — он безвозвратно потерян». Bu nedenle, örneğin yanlış yerde, bataklıkta veya gölün ortasında olacak bir kişi bize bir işaret veremez - umutsuzca kaybolur.'

‘En het ergste is,' viel de assistent dr. Kneveltoer in, ‘dat na elk experiment met zware dieren, zoals apen, de transmitter voor vele weken buiten werking is. 'And the worst part is,' Dr Gagtoer interposed, 'the assistant is out of action for many weeks after every experiment with heavy animals, such as monkeys. Blogiausia, - įsiterpė asistentas daktaras Kneveltoeris, - kad po kiekvieno eksperimento su sunkiais gyvūnais, pavyzdžiui, beždžionėmis, siųstuvas neveikia daug savaičių. «И самое худшее, — вставил доктор Гагтер, — ассистент выбывает из строя на много недель после каждого эксперимента с тяжелыми животными, такими как обезьяны. "Ve en kötü yanı," diye araya girdi asistan Dr. Kneveltoer, "maymunlar gibi ağır hayvanlarla yapılan her deneyden sonra, verici haftalarca devre dışı kalıyor. Het terugflitsen kost zo geweldig veel energie dat alle zekeringen smelten en het toestel volkomen ontregeld raakt. Das Zurückblinken verbraucht so viel Energie, dass alle Sicherungen schmelzen und das Gerät vollständig zerstört wird. The return flash costs so much energy that all fuses melt and the device is completely disrupted. Le retour en arrière nécessite une telle quantité d'énergie que tous les fusibles fondent et que l'appareil est complètement perturbé. Grįžimui atgal reikia tiek daug energijos, kad visi saugikliai išsilydo ir prietaisas visiškai sugenda. Ответная вспышка стоит столько энергии, что плавятся все предохранители и устройство полностью выходит из строя. Flash back o kadar çok enerji harcar ki tüm sigortalar erir ve cihaz tamamen bozulur. De reparatie duurt dan soms twee maanden.' The repair sometimes takes two months.' Tuomet remontas kartais užtrunka du mėnesius. Ремонт иногда занимает два месяца".

‘Tjonge. 'Boy. "Berniukas. Is de machine nu in orde?' Is the machine OK now?' Ar dabar su mašina viskas gerai? Makine şimdi iyi mi?'

‘Ja. 'Yes. Na nieuwjaar hopen we proeven te gaan doen met apen die er speciaal op zijn getraind voorwerpen uit hun omgeving in hun kooi te trekken.' Wir hoffen, nach Neujahr mit Versuchen mit Affen beginnen zu können, die speziell darauf trainiert sind, Gegenstände aus ihrer Umgebung in ihre Käfige zu ziehen". After New Year's we hope to conduct experiments with monkeys that have been specially trained to pull objects from their environment into their cage.' Po Naujųjų metų tikimės pradėti bandymus su beždžionėmis, specialiai apmokytomis traukti daiktus iš aplinkos į narvus. После Нового года мы надеемся провести эксперименты с обезьянами, которых специально натренировали тянуть в клетку предметы из окружающей среды». Yeni yıldan sonra, çevrelerindeki nesneleri kafeslerine çekmek için özel olarak eğitilmiş maymunlarla deneyler yapmayı umuyoruz.'

Dolf knikte. Dolph nodded. Dolf acenou com a cabeça. Dolph başını salladı. Hij keek naar de cel en probeerde zich voor te stellen hoe je je zou voelen als je daarin werd gestopt om te worden weggebliksemd naar een ver verleden... He looked at the cell and tried to imagine how you would feel if you were put in there to be blasted off to a distant past... Il a regardé la cellule et a essayé d'imaginer ce que vous ressentiriez si vous y étiez envoyé pour être projeté dans un passé lointain... Jis pažvelgė į kamerą ir pabandė įsivaizduoti, kaip jaustumeisi, jei tave į ją įkištų ir išvežtų į tolimą praeitį.... Он посмотрел на камеру и попытался представить, как бы вы себя чувствовали, если бы вас поместили туда, чтобы унести в далекое прошлое... Hücreye baktı ve uzak bir geçmişe gitmek için oraya konulsaydınız nasıl hissedeceğinizi hayal etmeye çalıştı...

Opeens zei hij, bijna tegen zijn wil: ‘Ik zou wel durven.' Plötzlich sagte er, fast gegen seinen Willen: "Ich würde es wagen". Suddenly, almost against his will, he said, "I'd dare." Staiga, beveik prieš savo valią, jis ištarė: - Aš išdrįsčiau. Внезапно, почти против своей воли, он сказал: «Я осмелюсь». Aniden, neredeyse istemeyerek, "Cesaret edebilirim" dedi.

De twee geleerden staarden hem aan. The two scholars stared at him. Les deux savants le dévisagèrent. Abu mokslininkai žiūrėjo į jį. Двое ученых уставились на него. Ze zagen een jongen, nog geen zestien jaar oud, flink uit de kluiten gewassen, een scholier met belangstelling voor geschiedenis, maar toch eigenlijk nog een kind. Sie sahen einen Jungen, der noch keine 16 Jahre alt war, der nicht in Form war, ein Gelehrter mit Interesse an Geschichte, aber im Grunde noch ein Kind. They saw a boy, not yet sixteen years old, quite overgrown, a student with an interest in history, but still a child really. Ils virent un garçon qui n'avait pas encore seize ans, assez grand, un étudiant passionné d'histoire, mais qui n'était encore qu'un enfant. Jie pamatė berniuką, dar neturintį 16 metų, gerokai sulysusį, besidomintį istorija, bet iš esmės dar vaiką. Они увидели мальчика, которому еще не исполнилось шестнадцати, совсем заросшего, студента, интересующегося историей, но все же еще совсем ребенка. Henüz on altı yaşında olmayan, oldukça büyümüş, tarihe ilgi duyan ama yine de gerçekten bir çocuk olan bir okul çocuğu gördüler. En die zei... Ach nee, dat kon de jongen niet menen. And he said... Oh no, the boy couldn't be serious. Et il a dit... Oh non, le garçon ne pouvait pas être sérieux. Ir kas sakė... Ak ne, berniukas negalėjo taip galvoti. E quem disse... Ah não, o rapaz não podia estar a falar a sério. И он сказал... О нет, мальчик не мог быть серьезным. Ve dedi ki... Oh hayır, çocuk öyle demek istemiş olamaz. Hij droomde natuurlijk van avonturen zoals ze op de televisie te zien waren: kleurrijk en onecht. He, of course, dreamed of adventures as they were seen on television: colorful and unreal. Il rêvait, bien sûr, d'aventures comme à la télévision : colorées et fausses. Natūralu, kad jis svajojo apie tokius nuotykius, kokius rodė per televiziją: spalvingus ir nerealius. Конечно, он мечтал о приключениях, показанных по телевизору: красочных и фальшивых. Tabii ki, televizyonda görüldüğü gibi maceralar hayal etti: renkli ve gerçek dışı.

‘Ik weeg nog geen zestig kilo,' zei Dolf. 'I weigh less than sixty kilos,' said Dolf. Sveriu mažiau nei 60 kg, - sakė Dolfas. Dolf, "Altmış kilodan daha hafifim" dedi.

‘Je bent gek,' riep dr. Simiak. 'You are crazy,' cried Dr. Simiak. Jūs išprotėjote, - sušuko daktaras Simiakas. "Sen delisin," diye haykırdı Dr. Simiak.

‘Ik heb ogen en een mond. 'I have eyes and a mouth. "Aš turiu akis ir burną. Eu tenho olhos e uma boca. 'Benim gözlerim ve ağzım var. Ik kan rondkijken en later vertellen wat ik heb gezien,' vervolgde Dolf rustig. I can look around and tell you later what I saw,' Dolf continued calmly. Galiu apsižvalgyti ir vėliau papasakoti, ką mačiau, - ramiai tęsė Dolfas. Etrafa bakıp ne gördüğümü sana daha sonra anlatabilirim,' diye sessizce devam etti Dolf. Echt kalm was hij niet meer; zijn hart roffelde. Er war nicht mehr wirklich ruhig, sein Herz schlug wie wild. He was no longer really calm; his heart was pounding. Il n'était plus vraiment calme ; son cœur battait. Jis jau nebebuvo visiškai ramus, jam daužėsi širdis. Он больше не был по-настоящему спокоен; его сердце колотилось. Artık gerçekten sakin değildi; kalbi atıyordu.

‘Onzin, grote onzin,' hoorde hij dr. Kneveltoer mompelen. "Nonsense, nonsense," he heard Dr. Gagtoer mumble. Nesąmonė, didelė nesąmonė, - išgirdo murmant daktarą Kneveltoerį. «Ерунда, чепуха», — услышал он бормотание доктора Гагтёра. "Saçmalık, büyük saçmalık," diye mırıldandığını duydu Dr. Kneveltoer. Maar de stem van de man klonk plotseling anders - weifelend! But the man's voice suddenly sounded different - wavering! Mais la voix de l'homme a soudain changé, elle a vacillé ! Tačiau vyro balsas staiga nuskambėjo kitaip - virpantis! Но голос мужчины вдруг зазвучал иначе — дрожащим! Ama adamın sesi aniden farklı geldi - titrek!

‘Veel te riskant,' zei dr. Simiak, maar ook zijn stem klonk minder vast dan eerst. "Too risky," Dr. Simiak said, but his voice was also less steady than before. Per daug rizikinga, - pasakė daktaras Simiakas, bet ir jo balsas skambėjo ne taip tvirtai kaip anksčiau. «Слишком рискованно», — сказал доктор Симиак, но его голос был менее уверенным, чем прежде. "Çok riskli," dedi Dr. Simiak, ama sesi de eskisinden daha az kararlıydı. Hoe afwijzender de geleerden waren, hoe meer zin Dolf in het avontuur kreeg. The more dismissive the scholars were, the more Dolf felt like the adventure. Plus les savants sont dédaigneux, plus Dolf est enthousiaste à l'idée de se lancer dans l'aventure. Kuo labiau mokslininkai buvo nusiteikę atmestinai, tuo labiau Dolfas norėjo patirti šį nuotykį. Чем пренебрежительнее были ученые, тем больше Дольфу нравилось приключение. Bilim adamları ne kadar küçümserlerse, Dolf macerayı o kadar çok istiyordu.

‘Ik zou een volmaakt proefkonijn zijn,' zei hij. "I'd make a perfect guinea pig," he said. "Būčiau puikus bandomasis triušis", - pasakė jis. «Из меня получилась бы идеальная морская свинка», — сказал он. "Mükemmel bir kobay olurdum," dedi. ‘Met het juiste gewicht en een goed stel ogen in mijn hoofd. Mit dem richtigen Gewicht und einem guten Augenpaar in meinem Kopf. “With the right weight and a good set of eyes in my head. "Avec le bon poids et une bonne paire d'yeux dans la tête. "Su tinkamu svoriu ir geromis akimis mano galvoje. Com o peso certo e um bom par de olhos na minha cabeça. «С правильным весом и хорошим взглядом в голове. "Doğru ağırlık ve kafamda iyi bir çift gözle. Desnoods neem ik een wapen mee. I'll bring a gun if need be. Jei reikės, pasiimsiu ginklą. Я принесу пистолет, если понадобится. Gerekirse silah getiririm. O, ik snap wel dat er gevaar aan verbonden is, maar ik kan me goed redden in vreemde omstandigheden. Oh, I understand that there is danger involved, but I can cope well in strange circumstances. Oh, je comprends qu'il y ait un danger, mais je peux bien me débrouiller dans des circonstances étranges. Aš suprantu, kad tai pavojinga, bet galiu puikiai susidoroti su keistomis aplinkybėmis. О, я понимаю, что это связано с опасностью, но я могу хорошо справляться в странных обстоятельствах. Ah, işin içinde tehlike olduğunu anlıyorum ama garip koşullarla iyi başa çıkabilirim. En het is toch maar voor een paar uur, net genoeg om... Weet u, ik heb thuis een boek waarin een riddertoernooi wordt beschreven dat op de veertiende juni 1212 in Montgivray, in Midden-Frankrijk, werd gehouden door de hertog van Dampierre. And it's only for a few hours, just enough to… You know, I have a book at home describing a tournament of knights held on June 14th, 1212, at Montgivray, in central France, by the Duke of Dampierre . Ir vis tiek tai tik kelios valandos, tik tiek, kad... Žinai, namuose turiu knygą, kurioje aprašomas riterių turnyras, kurį 1212 m. birželio 14 d. Montgivrėjuje, centrinėje Prancūzijoje, surengė Dampjero kunigaikštis. Ve zaten sadece birkaç saatliğine, sadece buna yetecek kadar... Bilirsin, evde 14 Haziran 1212'de Montgivray, Montgivray'de Dampierre Dükü tarafından düzenlenen bir şövalye turnuvasını anlatan bir kitabım var. . Als u mij daar nu eens heen flitste? Wie wäre es, wenn du mich dort blitzen würdest? What if you just flashed me there? Et si tu me flashais juste là ? Kaip dėl to, kad jūs mane ten blykstelėsite? E que tal se me mostrasses o flash? Ya beni oraya ışınlasan? Ik zou dat dolgraag zien. I'd love to see that. Norėčiau tai pamatyti. Bunu görmeyi çok isterim. Na mijn terugkomst kan ik u haarfijn vertellen of uw materietransmitter werkelijk zo feilloos werkt als u dénkt dat hij doet. After my return I can tell you in great detail whether your matter transmitter really works as flawlessly as you think it does. Après mon retour, je pourrai vous dire en détail si votre transmetteur de matière fonctionne vraiment aussi parfaitement que vous le pensez. Grįžęs galiu išsamiai papasakoti, ar jūsų materijos siųstuvas iš tiesų veikia taip nepriekaištingai, kaip jums atrodo. Wat kunnen de proefdieren u vertellen? What can the test animals tell you? Ką jums gali pasakyti bandomieji gyvūnai? Niets. Nothing. Nieko. U kunt ze onderzoeken en wat stof uit hun vacht plukken. You can examine them and pick some dust from their fur. Vous pouvez les examiner et retirer de la poussière de leur fourrure. Galite juos apžiūrėti ir nuo kailio nubraukti šiek tiek dulkių. Pode examiná-los e tirar-lhes o pó do pelo. Maar dan heeft u nog geen zekerheid. But then you still have no certainty. Tačiau tada jūs neturite tikrumo. Ik kan u het pure, wetenschappelijke bewijs leveren...' I can provide you with the pure, scientific evidence…” Galiu pateikti grynų, mokslinių įrodymų...

Hij zag de beide mannen aarzelen. He saw the two men hesitate. Jis matė, kaip abu vyrai dvejojo.

‘... en ik ben niet bang,' voegde hij er snel aan toe. "...and I'm not afraid," he added quickly. '... ir aš nebijau, - greitai pridūrė jis.

‘Jongen, je schijnt niet te beseffen,' zei dr. Simiak ernstig, ‘dat we, in het geval we op je voorstel ingaan, wat we natuurlijk niet doen, maar één keer kunnen proberen je terug te halen. Junge, du scheinst nicht zu begreifen", sagte Dr. Simiak mit ernster Miene, "dass wir, falls wir deinen Vorschlag annehmen, was wir natürlich nicht tun, nur einmal versuchen können, dich zurückzuholen. 'Son, you don't seem to realize,' Dr. Simiak said gravely, 'that if we go along with your proposal, which of course we won't, we can only try once to get you back. « Fils, tu ne sembles pas réaliser, dit gravement le Dr Simiak, que si nous acceptons ta proposition, ce que nous ne ferons bien sûr pas, nous ne pourrons essayer qu'une seule fois de te faire revenir. Vaikine, atrodo, tu nesupranti, - rimtai tarė daktaras Simiakas, - kad tuo atveju, jei mes sutiksime su tavo pasiūlymu, o mes, žinoma, nesutiksime, galėsime bandyti tave susigrąžinti tik vieną kartą. Lukt dat niet, sta je op dat moment niet op de juiste plek, dan ben je verloren en zou je de rest van je leven in de Middeleeuwen moeten ronddwalen.' If that doesn't work, if you're not in the right place at that moment, then you're lost and you'll have to spend the rest of your life wandering around in the Middle Ages.' Si ça ne marche pas, si tu n'es pas au bon endroit à ce moment-là, alors tu es perdu et tu devras passer le reste de ta vie à errer au Moyen Âge. Jei negalite, jei tuo metu nesate tinkamoje vietoje, tuomet esate pasiklydęs ir visą likusį gyvenimą turėsite klaidžioti viduramžiais".

‘Ik zal er zijn, precies op tijd,' beloofde Dolf plechtig. „Ich werde pünktlich da sein“, versprach Dolf feierlich. 'I'll be there, right on time,' Dolf promised solemnly. Aš būsiu ten laiku, - iškilmingai pažadėjo Dolfas.

‘Je denkt er veel te gemakkelijk over,' zei dr. Kneveltoer, maar zijn ogen schitterden begerig. Sie denken viel zu leicht darüber nach", sagte Dr. Kneveltoer, aber seine Augen leuchteten eifrig. "You're thinking too lightly about it," said Dr. Gaggletoer, but his eyes sparkled eagerly. "Vous y réfléchissez trop", a déclaré le Dr Gagtoer, mais ses yeux pétillaient d'avidité. Per lengvai apie tai galvojate, - pasakė daktaras Kneveltoeris, bet jo akys noriai spindėjo.

‘Ik wed dat u met de computer de plaats waar ik moet neerkomen haarfijn kunt berekenen,' zei Dolf vasthoudend. "I bet you can calculate exactly where I should land with the computer," Dolf said persistently. « Je parie que vous pouvez calculer exactement où je dois atterrir avec l'ordinateur », dit fermement Dolf. Galiu lažintis, kad kompiuteriu apskaičiuosite vietą, kurioje turiu nusileisti, - atkakliai kalbėjo Dolfas. ‘Ik kan een vetkrijtje meenemen om de plek aan te kruisen en die een paar uur later zonder moeite terug te vinden. “I can take a crayon to mark the spot and find it again a few hours later without any trouble. « Je peux prendre un crayon pour marquer l'endroit et le retrouver quelques heures plus tard sans aucun problème. "Galiu pasiimti pieštuką ir pažymėti vietą, o po kelių valandų vėl be vargo ją rasti. Posso trazer um lápis de cera para marcar o local e voltar a encontrá-lo algumas horas mais tarde sem qualquer dificuldade. Een mes kan ik ook bij me steken om me zo nodig te verdedigen. I can also carry a knife with me to defend myself if necessary. Je peux aussi emporter un couteau avec moi pour me défendre si nécessaire. Taip pat galiu nešiotis peilį, kad prireikus galėčiau apsiginti. En... en...' And... and...'

‘Ach, jongen, hou toch op,' riep dr. Simiak en zijn stem trilde. „Ah, Junge, hör auf“, rief Dr. Simiak mit zitternder Stimme. 'Ah, boy, stop it,' exclaimed Dr. Simiak, his voice trembling. Ak, berniuk, liaukis, - drebančiu balsu sušuko daktaras Simiakas. ‘Het is veel te riskant. 'It's way too risky. "Tai pernelyg rizikinga. Er is nog nooit een méns naar het verleden gegaan. No human has ever gone to the past. Nė vienas méns niekada nesikėlė į praeitį. Het zou totaal verkeerd kunnen uitpakken en die verantwoording mogen we niet op ons nemen.' It could turn out completely wrong and we should not take that responsibility.' Cela pourrait s'avérer complètement faux et nous ne devrions pas assumer cette responsabilité. Tai gali baigtis visiškai blogai, todėl neturėtume prisiimti tokios atsakomybės.

‘Eén mens moet de eerste zijn,' antwoordde Dolf. 'One man must be first,' answered Dolf. Vienas žmogus turi būti pirmasis, - atsakė Dolfas. ‘En ik ben bereid.' 'And I am willing.' "Ir aš noriu. E eu estou disposto a isso. Hij wilde niet nadenken, niet aarzelen. He didn't want to think, didn't hesitate. Jis nenorėjo galvoti, nenorėjo dvejoti. Doorzetten wilde hij en geen seconde verliezen. He wanted to persevere and not lose a second. Atkakliai siekė nesustoti ir neprarasti nė sekundės. Zo'n waanzinnige, ongelooflijke kans om een kijkje te nemen in de Middeleeuwen kreeg hij nooit meer! He never got such an amazing, incredible chance to take a look at the Middle Ages again! Il n'a jamais eu l'occasion aussi folle et incroyable d'avoir un aperçu du Moyen-Âge ! Jis daugiau niekada neturėjo tokios beprotiškos, neįtikėtinos progos pažvelgti į viduramžius!

De twee natuurkundigen stonden op hem in te praten, maar hij luisterde zelfs niet. The two physicists were talking to him, but he wasn't even listening. Les deux physiciens lui parlaient, mais il n'écoutait même pas. Abu fizikai kalbėjosi su juo, bet jis net nesiklausė. Hij stond te kijken naar de ‘telefooncel', naar die toegangspoort tot het verleden, tot riddertoernooien en avonturen. He stood looking at the "phone booth," at that gateway to the past, to knightly tournaments and adventures. Jis stovėjo ir žiūrėjo į telefono būdelę, į tuos vartus į praeitį, į riterių turnyrus ir nuotykius. Buiten het laboratorium lag grauw en koud de winter over het land. Outside the laboratory, gray and cold winter lay over the land. À l'extérieur du laboratoire, un hiver gris et froid s'étendait sur la terre. Už laboratorijos ribų šalį gaubė pilka ir šalta žiema. Hierbinnen was het warm. In here, it was warm. Dolf stond met zijn dikke, met schapenwol gevoerde jack in de handen. Dolf stood with his thick jacket lined with sheep's wool in his hands. Dolf se tenait debout, sa veste épaisse doublée de laine de mouton dans les mains. Dolfas stovėjo rankose laikydamas storą avies vilna pamušaluotą švarką. Als bij ingeving trok hij de jas aan. As if by inspiration, he put on the coat. Comme par inspiration, il enfila le manteau. Tarsi įkvėptas įkvėpimo, jis apsivilko paltą.

‘Laat me gaan,' zei hij, bijna bevelend. "Let me go," he said, almost commanding. Laissez-moi partir", dit-il, d'un ton presque autoritaire. Leiskite man eiti, - tarė jis beveik įsakmiai.

Boven de materietransmitter hing een chronometer. Above the matter transmitter hung a chronometer. Virš materijos siųstuvo kabojo chronometras. Dolf wierp een blik op de wijzerplaat. Dolf glanced at the dial. Dolfas pažvelgė į ciferblatą. Het was bijna kwart voor één. It was almost quarter to one. Buvo beveik ketvirtis pirmos. Instinctief zette hij zijn nieuwe polshorloge (een sinterklaascadeau) ermee gelijk. Instinctively he synchronized his new wristwatch (a Sinterklaas present). Instinctivement, il a synchronisé sa nouvelle montre-bracelet (un cadeau de Sinterklaas). Jis instinktyviai prikišo prie jo savo naują rankinį laikrodį (Šv. Mikalojaus dovaną). ‘We kunnen op de minuut af afspreken hoe laat ik op de plaats moet zijn vanwaar ik kan worden teruggeflitst,' zei hij. "We can agree on the minute what time I need to be at the place from where I can be flashed back," he said. "Nous pouvons nous mettre d'accord sur la minute à laquelle je dois être à l'endroit d'où je peux être renvoyé", a-t-il déclaré. "Mes galime sutarti minutę, kiek laiko turėčiau būti toje vietoje, iš kurios mane galima grąžinti atgal", - sakė jis.

Opeens gebeurde het wonder. Suddenly the miracle happened. Staiga įvyko stebuklas. Of ze tegen zijn blinde koppigheid niet waren opgewassen of dat de beide geleerden bezweken voor de gedachte dat ze de materietransmitter eindelijk eens echt zouden kunnen gebruiken, wist Dolf niet. Whether they were no match for his blind stubbornness or whether the two scientists succumbed to the thought that they would finally be able to actually use the matter transmitter, Dolf didn't know. S'ils n'étaient pas à la hauteur de son entêtement aveugle ou si les deux scientifiques avaient succombé à l'idée qu'ils pourraient enfin être capables d'utiliser le transmetteur de matière pour de vrai, Dolf n'en savait rien. Ar jie negalėjo atsilaikyti prieš jo aklą užsispyrimą, ar abu mokslininkai pasidavė minčiai, kad pagaliau galės iš tikrųjų naudotis materijos siųstuvu, Dolfas nežinojo. Maar tot zijn stomme verbazing zag hij hen bijna gelijktijdig knikken. But to his astonishment, he saw them nod almost simultaneously. Tačiau savo nuostabai jis pamatė, kad jie kikena beveik vienu metu.

Dr. Kneveltoer rende naar de computer en begon die met gegevens te voeden. Dr. Gagtoer ran to the computer and began feeding it with data. Daktaras Kneveltoeris pribėgo prie kompiuterio ir ėmė pildyti jį duomenimis. ‘14 juni 1212 zei je? 'June 14, 1212 you said? "Sakėte, kad 1212 m. birželio 14 d.? Montgivray in Frankrijk... Even een kaart pakken om precies te zien waar dat ligt...' Hij bleef mompelen terwijl hij zich met de computer bezighield. Montgivray in France... Just grab a map and see exactly where that is...' He kept muttering as he worked at the computer. Montgivray en France... Il suffit de prendre une carte et de voir exactement où c'est...' Il n'arrêtait pas de marmonner tout en travaillant sur l'ordinateur. Montgivrėjus Prancūzijoje... Tiesiog paimkite žemėlapį, kad pamatytumėte, kur tiksliai tai yra... Jis toliau murmėjo užsiėmęs kompiuteriu. Dr. Simiak was ook in beweging gekomen. Dr. Simiak had also moved. Daktaras Simiakas taip pat pradėjo judėti. Hij liep weg en kwam even later terug met twee vetkrijtjes: een zwart en een helgeel. He walked away and returned a moment later with two crayons: one black and one bright yellow. Jis nuėjo ir po akimirkos grįžo su dviem kreidelėmis: viena juoda, kita ryškiai geltona. Ook gaf hij Dolf een lang, vlijmscherp broodmes, dat de jongen tussen zijn broekriem stak. He also gave Dolf a long, razor-sharp bread knife, which the boy stuck between his belt. Il a également donné à Dolf un long couteau à pain tranchant comme un rasoir, que le garçon a coincé entre sa ceinture. Jis taip pat davė Dolfui ilgą, aštrų kaip skustuvas duonos peilį, kurį berniukas užsikišo už diržo.

‘Als we het zo veilig mogelijk willen doen,' zei de geleerde, ‘stel ik voor: vier hele uren vanaf nu.' "If we want to do it as safely as possible," said the scholar, "I suggest four whole hours from now." "Si nous voulons le faire de la manière la plus sûre possible", a déclaré le scientifique, "je suggère quatre heures entières à partir de maintenant." "Jei norime tai padaryti kuo saugiau, - tarė mokslininkas, - siūlau: už keturių valandų. Hij was opeens weer een natuurkundige die bezig was met een experiment. Suddenly he was again a physicist conducting an experiment. Staiga jis vėl tapo fiziku, atliekančiu eksperimentą. Hij noteerde de tijd van de chronometer: vijf minuten voor één. He noted the time on the chronometer: five minutes to one. Jis pasižymėjo laiką chronometre: penkios minutės iki pirmos.

‘Het instellen van de transmitter neemt een paar minuten in beslag. 'Setting up the transmitter takes a few minutes. 'La configuration de l'émetteur prend quelques minutes. "Siųstuvo nustatymas trunka kelias minutes. Je zult dus worden weggeflitst om ongeveer één uur. So you will be flashed off at about one o'clock. Taigi būsite išvežti apie pirmą valandą. Prent dat goed in je geheugen, jongen. Memorize that, boy. Gerai įsidėmėk tai savo atmintyje, berniuk. Om precies vijf uur, op de seconde af, zullen we je terugflitsen. At exactly five o'clock, to the second, we'll flash you back. Lygiai penktą valandą, sekundės tikslumu, mes jus grąžinsime atgal. Begrepen?' Got it? Supratote?

‘Ik zal er zijn.' 'I'll be there.' "Aš ten būsiu. Dolf liep al in de richting van de ‘cel'. Dolf was already walking in the direction of the 'cell'. Dolfas jau ėjo link "celės".

Dr. Kneveltoer kwam terug met de resultaten van de computer in de hand. Dr. Gagtoer returned with the results from the computer in hand. Dr. Kneveltoeris grįžo su kompiuterio rezultatais rankoje. Hij zag Dolf de deur van de cel openen en opeens besprong hem de twijfel weer. He saw Dolf open the door of the cell and suddenly doubt leapt back at him. Il vit Dolf ouvrir la porte de la cellule et soudain le doute lui revint. Jis pamatė, kaip Dolfas atidarė kameros duris, ir staiga jam vėl kilo abejonių.

‘Wil je heus?' "Do you really want to?" "Voulez-vous vraiment?" "Ar tikrai nori? riep hij schril. he cried shrilly. sušuko jis. ‘Bedenk dat we maar één keer kunnen proberen je terug te halen...' "Remember, we can only try to get you back once..." "Atminkite, kad mes galime bandyti jus susigrąžinti tik vieną kartą...

‘Ik weet het,' zei Dolf. 'I know,' Dolf said. Žinau, - tarė Dolfas. Hij stapte de cel in. He stepped into the cell. Jis įėjo į kamerą. Entrou na cela.

Dr. Simiak liep hem na om de deur te sluiten. dr. Simiak followed him to close the door. Daktaras Simiakas nubėgo paskui jį uždaryti durų. Maar voordat hij dat deed, zei hij: ‘Vertoon je zo weinig mogelijk aan mensen, Dolf. But before he did, he said: 'Show yourself as little as possible to people, Dolf. Mais avant de le faire, il a dit : « Montre-toi le moins possible, Dolf. Bet prieš tai jis pasakė: "Dolfai, kuo mažiau rodyk save žmonėms. Je hebt de verkeerde kleren aan... Ach jongen, kom er toch uit, dit is waanzin.' You're wearing the wrong clothes... Oh boy, come on out, this is madness.' Tu n'as pas les bons vêtements... Ah, mon garçon, sors de là, c'est de la folie". Jūs apsirengėte ne tuos drabužius... Ak, berniuk, atsipeikėk, tai beprotybė.

‘Dat meent u niet,' antwoordde Dolf koel. 'You don't mean that,' Dolf replied coolly. — Vous ne voulez pas dire ça, répondit froidement Dolf. "Tu ne apie tai, - šaltai atsakė Dolfas. ‘U wilt niets liever dan dat ik ga.' "You want nothing more than for me to go." "Tu ne veux rien de plus que moi d'y aller." "Tu nori tik to, kad aš išvažiuočiau.

Dat was zó waar dat dr. Simiak niets meer wist te zeggen. That was so true that Dr. Simiak couldn't say anything more. Tai buvo tokia tiesa, kad daktaras Simiakas nežinojo, ką daugiau pasakyti. Dr. Kneveltoer zat al voor het paneel aan knoppen en hendels te draaien. Dr. Kneveltoer was already in front of the panel, turning knobs and handles. Dr. Kneveltoeris jau sukinėjo rankenėles ir svertus priešais komisiją.

Met de deur nog altijd open zei dr. Simiak hees: ‘Goed dan. With the door still open, Dr. Simiak said hoarsely, “All right. Dr. Simiakas, vis dar atidarydamas duris, garsiai ištarė: - Gerai. Zet je voeten precies op die vierkante plaat. Put your feet right on that square plate. Pastatykite kojas tiksliai ant šios kvadratinės plokštės. Ja, zo. Yes like that. Zorg dat je de wanden niet raakt. Make sure you don't hit the walls. Įsitikinkite, kad neliečiate sienų. Sluit je ogen en beweeg je niet. Close your eyes and don't move. Užmerkite akis ir nejudėkite. Word niet ongeduldig, het duurt zeker drie minuten voordat we voldoende energie hebben opgebouwd om... Raak vooral niets aan, jongen, ik...' Don't get impatient, it will take at least three minutes for us to build up enough energy to... Don't touch anything, boy, I...' Nebūkite nekantrūs, mums reikia mažiausiai trijų minučių, kad sukauptume pakankamai energijos... Nieko konkretaus neliesk, vaikeli, aš...

‘Niet praten, doen!' 'Don't talk, do it!' "Nekalbėk, daryk! zei Dolf. Dolf said. Dolfas pasakė.

Hij kneep zijn ogen dicht. He squeezed his eyes shut. Il ferma les yeux. Jis užmerkė akis. Hij hoorde hoe de deur werd gesloten; daarna drong geen geluid meer tot hem door. He heard the door shut; after that no more sound reached him. Il entendit la porte se refermer ; après cela, aucun son ne lui parvint. Jis išgirdo, kaip užsidarė durys; paskui jo nepasiekė joks garsas.

Onbeweeglijk als een standbeeld stond hij daar. Motionless as a statue, he stood there. Tellen, dacht hij. Count, he thought. Skaičiuoja, pagalvojo jis. Gewoon driemaal tot zestig tellen. Just count three times to sixty. Tris kartus suskaičiuokite iki šešiasdešimties. Rustig... Quiet... Ramiai...

Hij telde. He counted. Langzaam en geconcentreerd. Slow and focused. Lėtai ir sutelktai. Om toch maar niet te hoeven denken. To not have to think. Kad vistiek išvengtumėte mąstymo. Om die blinde koppigheid van hem geen seconde te verliezen. Not to lose that blind stubbornness of his. Nė sekundei neprarasti to aklo užsispyrimo. Om niet bang te worden, niet in paniek met zijn armen te gaan zwaaien, niet te gaan gillen... Not to get scared, not to wave his arms in panic, not to scream... Ne pas avoir peur, ne pas agiter les bras de panique, ne pas crier... Neišsigąsti, nepradėti paniškai mojuoti rankomis, nepradėti rėkti...

‘Eenendertig, tweeëndertig...' 'Thirty-one, thirty-two...' "Trisdešimt vienas, trisdešimt du...

Was dat de tweede of derde keer dat hij tot zestig telde? Was that the second or third time he had counted to sixty? Ar tai buvo antras ar trečias kartas, kai jis suskaičiavo iki 60? Wat voerden die twee mannen eigenlijk uit? What were those two men actually doing? Que faisaient ces deux hommes ? Ką iš tikrųjų atliko šie du vyrai? Vijfenveertig, zesenveertig... Achter zijn gesloten oogleden probeerde hij cijfers te zien in plaats van de vlekken die voor zijn oogballen dwarrelden. Forty-five, forty-six... Behind his closed eyelids he tried to see numbers instead of the spots swirling in front of his eyeballs. Quarante-cinq, quarante-six... Derrière ses paupières fermées, il essaya de voir des chiffres au lieu des taches tourbillonnant devant ses globes oculaires. Keturiasdešimt penki, keturiasdešimt šeši... Už užmerktais vokais jis stengėsi įžvelgti skaičius, o ne taškelius, besisukančius priešais jo akių obuolius. Achtenvijftig, negenen... Toen verging de wereld. Fifty-eight, nine... Then the world ended. Cinquante-huit, neuf... Puis la fin du monde. Penkiasdešimt aštuoni, devyni... Tada pasaulis žuvo. Letterlijk. Literal. Pažodžiui. Dolf was zich bewust van een hevige klap die hem duizelend en met pijn in zijn hele lichaam achterliet. Dolf was aware of a violent blow that left him dizzy and with pain all over his body. Dolf a eu conscience d'un coup violent qui l'a laissé étourdi et douloureux sur tout le corps. Dolfas pajuto stiprų smūgį, nuo kurio jam apsvaigo galva ir skaudėjo visą kūną. Geluiden ruisten om hem heen, namen langzaam af en werden herkenbaar. Sounds rustled around him, slowly decreasing and becoming recognizable. Des sons bruissaient autour de lui, s'estompant lentement et devenant reconnaissables. Garsai, kurie sklido aplink jį, pamažu nutilo ir tapo atpažįstami.

De wind in de boomtoppen. The wind in the treetops. Vogels die zongen. Birds that sang. Paukščiai, kurie giedojo. Nog altijd durfde hij zich niet te bewegen of zijn ogen te openen. He still didn't dare move or open his eyes. Il n'osait pas bouger ni ouvrir les yeux. Jis vis dar nedrįso pajudėti ar atmerkti akių. Toen voelde hij warm zonlicht op zijn hoofd. Then he felt warm sunlight on his head. Tada jis pajuto šiltus saulės spindulius ant galvos. De duizeling verdween. The dizziness disappeared. Les vertiges ont disparu. Galvos svaigimas išnyko. Hij keek... He looked ... Jis atrodė...

Hij wás er! He WAS there! Il était là ! Jis buvo ten!

Waar? Where? Kur?