×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Tweede Ronde: Nederlands voor buitenlanders, Les 19 Beter laat dan nooit

Les 19 Beter laat dan nooit

Wat leuk! Jullie gaan trouwen! Beter laat dan nooit dacht je zeker na vier jaar samenwonen? Je kunt toch van gedachten veranderen? Nu ik in verwachting ben sta ik anders tegenover het huwelijk. Als je een kind krijgt zonder getrouwd te zijn, moet je van alles en nog wat regelen. Zo zou Bram een verklaring moeten tekenen dat hij het kind erkent. Als je getrouwd bent gaat dat automatisch. Dus binnenkort heet je anders? Dat wordt wennen. Wees maar niet bang, ik hou mijn eigen achternaam. Veel te verwarrend, zo'n naamsverandering opeens. Ook de achternaam van ons kind kunnen we zelf bepalen, voorzover ik weet. Als ik jou was zou ik die van Bram maar nemen, de jouwe is zo lang! Heb je de aankondigingen al verstuurd? Die zijn net de deur uit. Wel 100. Het wordt een echte bruiloft, met alles erop en eraan. Bram z'n idee. Eerst naar het stadhuis, dan met het hele gezelschap naar de kerk, waar de vader de bruid weggeeft, zoals dat heet. Dan receptie, diner, en tot slot: een vrolijk feest! De gasten verrassen ons met zelfgemaakte liedjes en grappige gedichten. Er is muziek, dus wie wil kan dansen. En op een gegeven moment vertrekken wij met onbekende bestemming op huwelijksreis! Gaat Bram nog het afscheid van zijn bestaan als vrijgezel vieren? Dat is toch de gewoonte? Brams moeder zal wel in de wolken zijn. Ze informeerde immers steeds naar jullie plannen? Ze sprong een gat in de lucht. Ze belt elke dag, of we hier wel aan gedacht hebben. of we dat niet vergeten. En wie past er straks op de baby? Hebben jullie al een plaatsje veroverd in de crèche? Dat zou Bram regelen. Hij gaat een dag minder werken. Met zijn werk kan dat makkelijker dan met het mijne. En ik verdien meer. Dus jullie draaien de rollen om? Bram krijgt de moederrol? Modern hoor. Nou, modern. Ik hoorde Bram laatst aan z'n moeder vragen of zij niet een dag minder kon gaan werken. Daar moest ik wel even om glimlachen. "Je wilt je zoon toch wel een handje helpen met de verzorging van je kleinkind?" zei hij. "Vaders zijn daar niet zo handig in!"


Les 19 Beter laat dan nooit Lesson 19 Better late than never Ders 19 Geç olması hiç olmamasından iyidir

Wat leuk! How nice! Jullie gaan trouwen! Beter laat dan nooit dacht je zeker na vier jaar samenwonen? Je kunt toch van gedachten veranderen? Sie können Ihre Meinung doch noch ändern, oder? You can change your mind, right? Nu ik in verwachting ben sta ik anders tegenover het huwelijk. Jetzt, wo ich schwanger bin, habe ich eine andere Einstellung zur Ehe. Now that I'm pregnant, I have a different view of marriage. Als je een kind krijgt zonder getrouwd te zijn, moet je van alles en nog wat regelen. Wenn man ein Kind bekommt, ohne verheiratet zu sein, muss man alles Mögliche regeln. If you have a child without being married, you have to arrange all kinds of things. Zo zou Bram een verklaring moeten tekenen dat hij het kind erkent. So müsste Bram beispielsweise eine Erklärung unterschreiben, dass er das Kind anerkennt. For example, Bram should sign a statement that he acknowledges the child. Als je getrouwd bent gaat dat automatisch. If you are married, this is automatic. Dus binnenkort heet je anders? So soon your name will be different? Dat wordt wennen. Daran wird man sich gewöhnen müssen. That takes getting used to. Wees maar niet bang, ik hou mijn eigen achternaam. Keine Sorge, ich werde meinen eigenen Nachnamen behalten. Have no fear, I will keep my own last name. Veel te verwarrend, zo'n naamsverandering opeens. Far too confusing, such a name change suddenly. Ook de achternaam van ons kind kunnen we zelf bepalen, voorzover ik weet. We can also determine the surname of our child ourselves, as far as I know. Als ik jou was zou ik die van Bram maar nemen, de jouwe is zo lang! If I were you I'd take Bram's, yours is so long! Heb je de aankondigingen al verstuurd? Have you already sent out the announcements? Die zijn net de deur uit. Those are just out the door. Wel 100. As many as 100. Het wordt een echte bruiloft, met alles erop en eraan. Bram z'n idee. Bram's idea. Eerst naar het stadhuis, dan met het hele gezelschap naar de kerk, waar de vader de bruid weggeeft, zoals dat heet. First to the town hall, then with the whole party to the church, where the father gives away the bride, as it is called. Dan receptie, diner, en tot slot: een vrolijk feest! Then reception, dinner, and finally: a merry party! De gasten verrassen ons met zelfgemaakte liedjes en grappige gedichten. The guests surprise us with homemade songs and funny poems. Er is muziek, dus wie wil kan dansen. En op een gegeven moment vertrekken wij met onbekende bestemming op huwelijksreis! And at some point we leave with an unknown destination on our honeymoon! Gaat Bram nog het afscheid van zijn bestaan als vrijgezel vieren? Will Bram still celebrate the farewell to his existence as a bachelor? Dat is toch de gewoonte? That's the custom isn't it? Brams moeder zal wel in de wolken zijn. Bram's mother must be over the moon. Ze informeerde immers steeds naar jullie plannen? Didn't she always inquire about your plans? Ze sprong een gat in de lucht. She jumped a hole in the air. Ze belt elke dag, of we hier wel aan gedacht hebben. She calls every day to see if we have thought of this. of we dat niet vergeten. En wie past er straks op de baby? Und wer wird sich später um das Baby kümmern? And who will look after the baby? Hebben jullie al een plaatsje veroverd in de crèche? Have you already conquered a place in the crèche? Dat zou Bram regelen. Bram would arrange that. Hij gaat een dag minder werken. Met zijn werk kan dat makkelijker dan met het mijne. With his work, this can be done more easily than with mine. En ik verdien meer. Dus jullie draaien de rollen om? So you're reversing the roles? Bram krijgt de moederrol? Bram gets the mother role? Modern hoor. Nou, modern. Well, modern. Ik hoorde Bram laatst aan z'n moeder vragen of zij niet een dag minder kon gaan werken. I recently heard Bram ask his mother if she couldn't work one day less. Daar moest ik wel even om glimlachen. That made me smile. "Je wilt je zoon toch wel een handje helpen met de verzorging van je kleinkind?" "You want to help your son with the care of your grandchild, don't you?" zei hij. "Vaders zijn daar niet zo handig in!" "Väter sind darin nicht sehr geschickt!" "Fathers aren't very good at that!"