×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Tweede Ronde: Nederlands voor buitenlanders, Les 18 Wereldberoemd in Nederland

Les 18 Wereldberoemd in Nederland

Nederland 1, 2 en 3, RTL 4 en 5, SBS6: wat een zenders! Waarom zijn er zo veel soorten? De eerste drie zijn "publieke" zenders, met nieuws op 1, amusement en sport op 2, en cultuur op 3. De overige zijn commercieel, met populaire programma's en veel meer reclame natuurlijk. Wat betekenen die afkortingen bij de publieke zenders? KRO, NCRV, VARA, VPRO? Dat zijn organisaties die programma's maken. Ze vertegenwoordigen groeperingen in de samenleving. De letter k staat voor katholiek, de c voor christelijk, de a voor arbeiders, de p voor protestant. Ze zijn in de 20ste eeuw begonnen met radio dat zie je aan die r in hun namen. Nederland was verdeeld in zuilen: religieuze of maatschappelijke groeperingen met eigen scholen, politieke partijen, kranten en sportclubs. En dus ook eigen omroepen. Bestaat die verzuiling nog? Nee, die is hard aan het verdwijnen. De omroepen evenwel bestaan nog wel. In hun programma's komen de ideeën die binnen de eigen kring leven, tot uitdrukking. Afhankelijk van het aantal leden krijgen ze een hoeveelheid zendtijd van de overheid. Ze worden betaald van belastingen, contributies en reclame-inkomsten. Sponsoring is verboden, en er mag per uur maar 12 minuten reclame uitgezonden worden. Geldt dit ook voor commerciële zenders? Integendeel. Die mogen zo veel reclame maken als ze willen, zolang ze een minimum aan cultuur en informatie bieden. Wel is er een stichting die de inhoud van alle reclame beoordeelt. De commerciële zenders trekken veel kijkers, en zijn daardoor flinke concurrenten geworden voor de publieke omroep. Een bekend product van Nederlandse bodem is Big Brother, waarmee je geweldig beroemd kon worden: wereldberoemd in Nederland! Lang niet overal staan antennes op de daken. Hoe ontvangt men de programma's? Via kabels onder de grond. Die geven toegang tot talloze zenders in binnen- en buitenland. Commerciële maatschappijen bepalen het aanbod, dat van plaats tot plaats sterk kan verschillen. Wie niet tevreden is, plaatst een schotel op het dak. Dan kun je de hele wereld op je scherm krijgen. Zappen maar!


Les 18 Wereldberoemd in Nederland Lektion 18 Weltberühmt in den Niederlanden Lesson 18 World famous in the Netherlands Ders 18 Hollanda'da dünyaca ünlü 第 18 课 荷兰世界闻名

Nederland 1, 2 en 3, RTL 4 en 5, SBS6: wat een zenders! Netherlands 1, 2 and 3, RTL 4 and 5, SBS6: what a channel! Waarom zijn er zo veel soorten? Why are there so many species? De eerste drie zijn "publieke" zenders, met nieuws op 1, amusement en sport op 2, en cultuur op 3. The first three are "public" channels, with news on 1, entertainment and sports on 2, and culture on 3. De overige zijn commercieel, met populaire programma's en veel meer reclame natuurlijk. The rest are commercial, with popular programs and a lot more advertising of course. Wat betekenen die afkortingen bij de publieke zenders? What do those abbreviations mean for the public broadcasters? KRO, NCRV, VARA, VPRO? KRO, NCRV, VARA, VPRO? Dat zijn organisaties die programma's maken. These are organizations that make programs. Ze vertegenwoordigen groeperingen in de samenleving. They represent groups in society. De letter k staat voor katholiek, de c voor christelijk, de a voor arbeiders, de p voor protestant. The letter k stands for Catholic, the c for Christian, the a for workers, the p for Protestant. Ze zijn in de 20ste eeuw begonnen met radio dat zie je aan die r in hun namen. They started with radio in the 20th century, you can see that from the r in their names. Nederland was verdeeld in zuilen: religieuze of maatschappelijke groeperingen met eigen scholen, politieke partijen, kranten en sportclubs. The Netherlands was divided into pillars: religious or social groups with their own schools, political parties, newspapers and sports clubs. 荷兰被划分为支柱:拥有自己的学校、政党、报纸和体育俱乐部的宗教或社会团体。 En dus ook eigen omroepen. And so are their own broadcasters. Bestaat die verzuiling nog? Does that seclusion still exist? 这种隔离还存在吗? Nee, die is hard aan het verdwijnen. No, it's disappearing fast. De omroepen evenwel bestaan nog wel. However, the broadcasters still exist. 然而,广播公司仍然存在。 In hun programma's komen de ideeën die binnen de eigen kring leven, tot uitdrukking. Their programs express the ideas that live within their own circle. Afhankelijk van het aantal leden krijgen ze een hoeveelheid zendtijd van de overheid. Depending on the number of members, they get an amount of airtime from the government. Ze worden betaald van belastingen, contributies en reclame-inkomsten. They are paid from taxes, dues and advertising revenue. Sponsoring is verboden, en er mag per uur maar 12 minuten reclame uitgezonden worden. Sponsorship is prohibited, and advertising may only be broadcast for 12 minutes per hour. Geldt dit ook voor commerciële zenders? Does this also apply to commercial channels? Integendeel. On the contrary. Die mogen zo veel reclame maken als ze willen, zolang ze een minimum aan cultuur en informatie bieden. They can advertise as much as they want, as long as they offer a minimum of culture and information. Wel is er een stichting die de inhoud van alle reclame beoordeelt. There is, however, a foundation that assesses the content of all advertising. 但是,有一个评估所有广告内容的基础。 De commerciële zenders trekken veel kijkers, en zijn daardoor flinke concurrenten geworden voor de publieke omroep. The commercial channels attract many viewers, and have therefore become strong competitors for the public broadcaster. Een bekend product van Nederlandse bodem is Big Brother, waarmee je geweldig beroemd kon worden: wereldberoemd in Nederland! A well-known product from Dutch soil is Big Brother, with which you could become very famous: world famous in the Netherlands! Lang niet overal staan antennes op de daken. Antennas are not everywhere on the roofs. Hoe ontvangt men de programma's? How do you receive the programs? Via kabels onder de grond. Through cables underground. Die geven toegang tot talloze zenders in binnen- en buitenland. They provide access to countless channels at home and abroad. Commerciële maatschappijen bepalen het aanbod, dat van plaats tot plaats sterk kan verschillen. Commercial companies determine the offer, which can vary greatly from place to place. Wie niet tevreden is, plaatst een schotel op het dak. If you are not satisfied, place a saucer on the roof. Dan kun je de hele wereld op je scherm krijgen. Then you can get the whole world on your screen. Zappen maar! Just zap!