×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Tweede Ronde: Nederlands voor buitenlanders, Les 17 Dijken en dammen

Les 17 Dijken en dammen

Meer dan de helft van Nederland ligt onder de zeespiegel. Dijken en dammen beschermen het lage land tegen de zee. Wat is het verschil tussen een dijk en een dam? Dijken worden op het land gebouwd. Langs de kust zodat de zee niet het land op kan stromen. Maar ook in het binnenland liggen overal dijken. In totaal ligt er bijna 5000 kilometer dijken en dijkjes in Nederland. Ze dienen om natte stukken land droog te houden. Hoe gaat dat in z'n werk? Rondom een nat stuk land wordt een dijk gebouwd. Binnen die dijk worden sloten gegraven. Het water stroomt in die sloten, en het land wordt droog. We noemen het dan een polder. Maar hoe krijg je het water uit die sloten over de dijk? Vroeger ging dat met molens. De wind leverde de energie. Tegenwoordig gebeurt het machinaal. Meer dan 2000 gemalen pompen dag en nacht het water uit de vele honderden polders. Dammen bouwt men in het water, met het doel een rivier af te sluiten. Bijvoorbeeld om het niveau van het water te regelen. Bij zo'n dam ontstond vaak een stad. Dat kun je zien aan de naam van die stad. Je weet zelf wel wat voorbeelden! De grootste dammen vind je ongetwijfeld in Zeeland en Zuid-Holland. Ze lopen dwars door de zeearmen daar. Ze zijn gebouwd na de stormramp van 1953. Dat verhaal ken je toch wel? In de nacht van 1 februari van dat jaar braken overal dijken door. De zee stroomde over de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden. Mensen klommen op de daken en wachtten op redding. Andere ongelukkigen dreven urenlang rond op een stuk hout. Er vielen meer dan 1800 slachtoffers. Een onbekende hoeveelheid dieren verdronk, wegen gingen kapot huizen stortten in, landbouwgrond werd onbruikbaar. Dat mag ons nooit meer overkomen, vond iedereen. De regering stond voor een moeilijke keus. De dijken verhogen en de zwakke plekken versterken, of de zeearmen helemaal afsluiten met dammen. Dit laatste was duurder, en technisch moeilijker. En veel zeehavens zouden afgesloten raken van de zee. Toch is voor deze oplossing gekozen. Dammen zijn veiliger, omdat ze de kustlijn korter maken. Ze geven tevens goede verbindingen. En de nieuwe meren zijn goed voor de recreatie. Het laatste onderdeel, de Oosterscheldedam, is een halfopen dam. De deuren gaan alleen dicht bij hoog water. Volledige afsluiting zou op den duur te schadelijk zijn voor het milieu. De Deltawerken zijn voltooid. Maar of de zee, die oude vijand, Nu echt verslagen is ...?


Les 17 Dijken en dammen Lesson 17 Dikes and dams Ders 17 Bentler ve barajlar

Meer dan de helft van Nederland ligt onder de zeespiegel. Dijken en dammen beschermen het lage land tegen de zee. Wat is het verschil tussen een dijk en een dam? Dijken worden op het land gebouwd. Langs de kust zodat de zee niet het land op kan stromen. Maar ook in het binnenland liggen overal dijken. But even inland, there are dikes everywhere. In totaal ligt er bijna 5000 kilometer dijken en dijkjes in Nederland. Ze dienen om natte stukken land droog te houden. They serve to keep wet areas of land dry. Hoe gaat dat in z'n werk? How does that work? Rondom een nat stuk land wordt een dijk gebouwd. Binnen die dijk worden sloten gegraven. Within that dike, ditches will be dug. Het water stroomt in die sloten, en het land wordt droog. We noemen het dan een polder. Maar hoe krijg je het water uit die sloten over de dijk? Vroeger ging dat met molens. De wind leverde de energie. Tegenwoordig gebeurt het machinaal. Meer dan 2000 gemalen pompen dag en nacht het water uit de vele honderden polders. More than 2,000 pumping stations pump water day and night from the many hundreds of polders. Dammen bouwt men in het water, met het doel een rivier af te sluiten. Dams are built in water for the purpose of closing off a river. Bijvoorbeeld om het niveau van het water te regelen. Bij zo'n dam ontstond vaak een stad. Near such a dam, a city often arose. Dat kun je zien aan de naam van die stad. You can tell by the name of that city. Je weet zelf wel wat voorbeelden! You know some examples yourself! De grootste dammen vind je ongetwijfeld in Zeeland en Zuid-Holland. The largest dams are undoubtedly found in Zeeland and South Holland. Ze lopen dwars door de zeearmen daar. They run right through the estuaries there. Ze zijn gebouwd na de stormramp van 1953. They were built after the 1953 storm disaster. Dat verhaal ken je toch wel? You know that story, don't you? In de nacht van 1 februari van dat jaar braken overal dijken door. On the night of Feb. 1 of that year, levees broke everywhere. De zee stroomde over de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden. The sea flowed over the islands of Zeeland and South Holland. Mensen klommen op de daken en wachtten op redding. People climbed onto rooftops and waited to be rescued. Andere ongelukkigen dreven urenlang rond op een stuk hout. Other unfortunates floated around on a piece of wood for hours. Er vielen meer dan 1800 slachtoffers. There were more than 1,800 casualties. Een onbekende hoeveelheid dieren verdronk, wegen gingen kapot huizen stortten in, landbouwgrond werd onbruikbaar. An unknown amount of animals drowned, roads broke down houses collapsed, farmland became unusable. Dat mag ons nooit meer overkomen, vond iedereen. That should never happen to us again, everyone thought. De regering stond voor een moeilijke keus. The government faced a difficult choice. De dijken verhogen en de zwakke plekken versterken, of de zeearmen helemaal afsluiten met dammen. Raise the levees and strengthen the weak spots, or close the estuaries completely with dams. Dit laatste was duurder, en technisch moeilijker. The latter was more expensive, and technically more difficult. En veel zeehavens zouden afgesloten raken van de zee. And many seaports would become cut off from the sea. Toch is voor deze oplossing gekozen. Nevertheless, this solution was chosen. Dammen zijn veiliger, omdat ze de kustlijn korter maken. Dams are safer because they shorten the coastline. Ze geven tevens goede verbindingen. They also provide good connections. En de nieuwe meren zijn goed voor de recreatie. And the new lakes are good for recreation. Het laatste onderdeel, de Oosterscheldedam, is een halfopen dam. The final component, the Oosterschelde Dam, is a semi-open dam. De deuren gaan alleen dicht bij hoog water. The doors close only at high tide. Volledige afsluiting zou op den duur te schadelijk zijn voor het milieu. Complete closure would eventually be too damaging to the environment. De Deltawerken zijn voltooid. The Delta Works are complete. Maar of de zee, die oude vijand, Nu echt verslagen is ...? But whether the sea, that ancient enemy, is now truly defeated ...?