×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Tweede Ronde: Nederlands voor buitenlanders, Les 16 Willem van Oranje

Les 16 Willem van Oranje

Dames en heren, gaat u even opzij? Kan iedereen het zien? We zijn in museum Het Prinsenhof te Delft. Niet duwen alstublieft! Het valt niet mee, met z'n allen op de nauwe trap. Maar uiteindelijk zien we de gaten in de muur. Hier werd Willem van Oranje doodgeschoten. De Vader des Vaderlands noemden ze hem. Wie was hij, en waarom werd hij vermoord? Een stukje geschiedenis. Omstreeks 1500 liggen in West-Europa de "Lage Landen", een verzameling onafhankelijke provincies. De koning van Spanje krijgt ze een voor een in handen, tot heel West-Europa tot zijn rijk behoort. Omdat zo'n groot rijk moeilijk te regeren is laat hij het plaatselijke bestuur over aan anderen. Leden van belangrijke families regeren in zijn plaats. Zo verschijnt Willem van Oranje op het toneel. Geboren in Nassau, Duitsland erft hij van een Franse neef de titel "Prins van Oranje". Hij wordt in Brussel opgevoed om de Spaanse koning te vertegenwoordigen in de Lage Landen. Of beter gezegd: de "Lastige Landen"! Ze zijn altijd in verzet tegen het Spaanse gezag. Dat legt allerlei belastingen op. En ook de katholieke godsdienst terwijl in het noorden het protestantisme juist belangrijk wordt. Ook Willem wordt protestant. Onder zijn leiding komen de Lage Landen in opstand tegen Spanje. 80 jaar duurt de opstand. Deze Tachtigjarige Oorlog is een periode waarin men het vaak Spaans benauwd heeft, erg bang is. Een voor een sluiten de provincies zich aan, en in 1581 vormen zij de Republiek der Verenigde Nederlanden. De koning kan dit natuurlijk niet accepteren. Wie Oranje doodt krijgt een beloning. En zo geschiedt het: hij wordt vermoord. Maar de onafhankelijkheid is dan reeds een feit en in 1648 wordt Nederland ook officieel door de Europese landen als republiek erkend. Meer dan 150 jaar blijft Nederland een republiek. Al die tijd behouden de Oranjes invloed. Als het land een koninkrijk wordt in 1815, wordt een Oranje koning. En zo is het nog. We bevinden ons in het Koninkrijk der Nederlanden, met sinds 1980 aan het hoofd: Beatrix van Oranje-Nassau.


Les 16 Willem van Oranje Lektion 16 Wilhelm von Oranien Lesson 16 William of Orange Leçon 16 Guillaume d'Orange Урок 16 Вильгельм Оранский Ders 16 Orange'lı William

Dames en heren, gaat u even opzij? Ladies and gentlemen, will you step aside? Damas y caballeros, ¿se harán a un lado? Kan iedereen het zien? Can everyone see it? ¿Todos pueden verlo? We zijn in museum Het Prinsenhof te Delft. We are in museum Het Prinsenhof in Delft. Niet duwen alstublieft! Het valt niet mee, met z'n allen op de nauwe trap. Es ist nicht einfach, alle zusammen auf der engen Treppe. It is not easy, all together on the narrow staircase. No es fácil, todos juntos en la estrecha escalera. Maar uiteindelijk zien we de gaten in de muur. But in the end we see the holes in the wall. Hier werd Willem van Oranje doodgeschoten. William of Orange was shot here. De Vader des Vaderlands noemden ze hem. Sie nannten ihn den Vater des Vaterlandes. They called him the Father of the Fatherland. Wie was hij, en waarom werd hij vermoord? Who was he, and why was he killed? Een stukje geschiedenis. A piece of history. Omstreeks 1500 liggen in West-Europa de "Lage Landen", een verzameling onafhankelijke provincies. Around 1500 the "Low Countries", a collection of independent provinces, are located in Western Europe. De koning van Spanje krijgt ze een voor een in handen, tot heel West-Europa tot zijn rijk behoort. Der König von Spanien ergattert sie nach und nach, bis ganz Westeuropa seinem Reich gehört. The king of Spain gets hold of them one by one, until all of Western Europe belongs to his realm. El rey de España los consigue uno a uno, hasta que toda Europa Occidental pertenece a su imperio. Omdat zo'n groot rijk moeilijk te regeren is laat hij het plaatselijke bestuur over aan anderen. Da ein so großes Reich schwer zu verwalten ist, überlässt er die lokale Verwaltung anderen. Because such a large empire is difficult to rule, he leaves the local government to others. Leden van belangrijke families regeren in zijn plaats. An seiner Stelle herrschen Mitglieder bedeutender Familien. Members of important families rule in his place. Zo verschijnt Willem van Oranje op het toneel. Auf diese Weise tritt Wilhelm von Oranien auf den Plan. Geboren in Nassau, Duitsland erft hij van een Franse neef de titel "Prins van Oranje". Geboren in Nassau, Deutschland, erbt er den Titel "Prinz von Oranien" von einem französischen Cousin. Born in Nassau, Germany, he inherits the title "Prince of Orange" from a French cousin. Hij wordt in Brussel opgevoed om de Spaanse koning te vertegenwoordigen in de Lage Landen. Of beter gezegd: de "Lastige Landen"! Or rather: the "Difficult Countries"! Ze zijn altijd in verzet tegen het Spaanse gezag. Sie sind immer in Opposition zur spanischen Herrschaft. Dat legt allerlei belastingen op. Das erlegt alle Arten von Steuern auf. That imposes all kinds of taxes. En ook de katholieke godsdienst terwijl in het noorden het protestantisme juist belangrijk wordt. Und auch die katholische Religion, während im Norden der Protestantismus wichtig wird. And also the Catholic religion, while Protestantism is becoming important in the north. Y también la religión católica, mientras que el protestantismo cobra importancia en el norte. Ook Willem wordt protestant. Onder zijn leiding komen de Lage Landen in opstand tegen Spanje. 80 jaar duurt de opstand. El levantamiento dura 80 años. Deze Tachtigjarige Oorlog is een periode waarin men het vaak Spaans benauwd heeft, erg bang is. Dieser Achtzigjährige Krieg ist eine Zeit, in der sich die Menschen oft spanisch fühlen, sehr ängstlich. This Eighty Years' War is a period in which people often feel Spanish, very afraid. Een voor een sluiten de provincies zich aan, en in 1581 vormen zij de Republiek der Verenigde Nederlanden. Nach und nach schlossen sich die Provinzen an, und 1581 bildeten sie die Republik der Vereinigten Niederlande. One by one the provinces joined, and in 1581 they formed the Republic of the United Netherlands. De koning kan dit natuurlijk niet accepteren. Wie Oranje doodt krijgt een beloning. Whoever kills Orange gets a reward. En zo geschiedt het: hij wordt vermoord. And so it happens: he is killed. Maar de onafhankelijkheid is dan reeds een feit en in 1648 wordt Nederland ook officieel door de Europese landen als republiek erkend. Meer dan 150 jaar blijft Nederland een republiek. Al die tijd behouden de Oranjes invloed. All the while, the Orange retain influence. Mientras tanto, los naranjas conservan su influencia. Als het land een koninkrijk wordt in 1815, wordt een Oranje koning. En zo is het nog. We bevinden ons in het Koninkrijk der Nederlanden, met sinds 1980 aan het hoofd: Beatrix van Oranje-Nassau. When the country became a kingdom in 1815, an Orange became king. And so it still is. We are in the Kingdom of the Netherlands, headed since 1980 by Beatrix of Orange-Nassau.