×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Tweede Ronde: Nederlands voor buitenlanders, {6-1 Les 6 Op het platteland

{6-1 Les 6 Op het platteland

"Mooi is het hier op het platteland! Maar is het niet eenzaam?" We zijn een dagje bij oude vrienden. Kees en Nellie. Ze wonen op een boerderij bij Elfhuizen, een dorpje met nog geen tachtig inwoners. "Eenzaam? Wij zochten vrijheid en stilte," reageert Kees. "Vroeger woonden we in een trieste stadswijk met een somber winkelcentrum. Dat beviel helemaal niet. Geleidelijk groeide het verlangen om de stad uit te gaan, vooral toen we kinderen kregen. Zes jaar geleden hebben we de stap gezet. Nog geen seconde spijt gehad!" Ze leiden ons door de boerderij. Kees vertelt trots over de verbouwing. "Ik heb veel zelf gedaan, hoewel ik twee linkerhanden heb. Maar al doende leert men. En Nellie is erg handig!" "Alle groente komt uit eigen tuin", zegt Nellie als ze het eten op tafel zet. Lekkere sla! Erg veel werk zeker die groente? Nellie knikt. "In dit seizoen wel nu alles begint te groeien en te bloeien. Maar ik vind het leuk. Het is geen werk, het is mijn hobby." "Kom, ik laat jullie het dorp zien", zegt Kees. Hij wijst alles aan. "Dat huis was vroeger een bakkerij. Vrijwel alle winkels zijn nu weg. En daar woonde de smid. Paard en wagen zijn verdwenen, dus ook de smid. De basisschool is er gelukkig nog wel. Vorig jaar werd hij met opheffing bedreigd: te weinig leerlingen. Het dorp heeft geprotesteerd, en met succes!" Wat voor mensen wonen er in Elfhuizen? "Je hebt de oorspronkelijke bewoners en mensen zoals wij, die ergens anders vandaan komen. Toch is het een echte gemeenschap. Bij belangrijke gebeurtenissen tref je iedereen: op een begrafenis, of tijdens die actie voor de school. Je kunt hier van alles doen. Er zijn wel achttien verenigingen, voor sport, toneel, de geschiedenis van het dorp." En de toekomst? De jongeren trekken toch weg? "Ja, de landbouw biedt weinig werk. en de mogelijkheden voor het bedrijfsleven zijn beperkt. Niettemin overwegen veel jonge gezinnen zich op het platteland te vestigen. Maar ik hoop dat het hier niet al te aantrekkelijk wordt. Anders is het straks gedaan met onze rust!"

**{6-1 Les 6 Op het platteland** {6-1 Lektion 6 Auf dem Lande {6-1 Lesson 6 In the countryside {6-1 درس 6 در حومه شهر {6-1 Leçon 6 A la campagne {6-1 Lezione 6 In campagna {6-1 Lesson 6 田舎で {6-1 Ders 6 Kırsal kesimde {6-1 Урок 6 У сільській місцевості {6-1 第 6 课 在乡村

"Mooi is het hier op het platteland! "Beautiful it is here in the countryside! Maar is het niet eenzaam?" But isn't it lonely?" We zijn een dagje bij oude vrienden. We are spending a day with old friends. Kees en Nellie. Kees and Nellie. Ze wonen op een boerderij bij Elfhuizen, een dorpje met nog geen tachtig inwoners. They live on a farm near Elfhuizen, a village of less than eighty people. آنها در مزرعه ای در نزدیکی Elfhuizen زندگی می کنند، روستایی با کمتر از هشتاد سکنه. "Eenzaam? "Lonely? Wij zochten vrijheid en stilte," reageert Kees. We sought freedom and silence," Kees responds. "Vroeger woonden we in een trieste stadswijk met een somber winkelcentrum. "We used to live in a sad city neighborhood with a dreary mall. «ما قبلاً در محله ای غمگین با یک مرکز خرید غمگین زندگی می کردیم. Dat beviel helemaal niet. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. I didn't like that at all. من اصلا از این کار خوشم نیومد Geleidelijk groeide het verlangen om de stad uit te gaan, vooral toen we kinderen kregen. Gradually the desire to get out of town grew, especially when we had children. Zes jaar geleden hebben we de stap gezet. Six years ago, we made the move. Nog geen seconde spijt gehad!" Never regretted it for a second!" Ze leiden ons door de boerderij. They lead us through the farm. Kees vertelt trots over de verbouwing. Kees proudly recounts the renovation. کیس با افتخار در مورد بازسازی صحبت می کند. "Ik heb veel zelf gedaan, hoewel ik twee linkerhanden heb. "I did a lot myself, even though I have two left hands. Maar al doende leert men. Aber du lernst, indem du es machst. But one learns by doing. اما آدم با انجام دادن یاد می گیرد. En Nellie is erg handig!" And Nellie is very handy!" و نلی خیلی خوش دست است!" "Alle groente komt uit eigen tuin", zegt Nellie als ze het eten op tafel zet. "All the vegetables come from our own garden," Nellie says as she puts the food on the table. نلی در حالی که غذا را روی میز می گذارد، می گوید: «همه سبزیجات از باغ خودمان می آیند. Lekkere sla! Delicious salad! Erg veel werk zeker die groente? Viel Arbeit, das Gemüse doch? Very much work for sure those vegetables? Nellie knikt. Nellie nods. "In dit seizoen wel nu alles begint te groeien en te bloeien. "In this season though as everything starts to grow and bloom. "در این فصل همه چیز شروع به رشد و شکوفایی می کند. Maar ik vind het leuk. But I like it. Het is geen werk, het is mijn hobby." It's not a job, it's my hobby." "Kom, ik laat jullie het dorp zien", zegt Kees. "Come, I'll show you the village," said Kees. کیس می گوید: "بیا، من دهکده را به تو نشان می دهم." Hij wijst alles aan. Er weist auf alles hin. He points out everything. "Dat huis was vroeger een bakkerij. "That house used to be a bakery. Vrijwel alle winkels zijn nu weg. Almost all the stores are now gone. الان تقریبا همه مغازه ها از بین رفته اند. En daar woonde de smid. And that's where the blacksmith lived. Paard en wagen zijn verdwenen, dus ook de smid. Horse and cart are gone, so is the blacksmith. اسب و گاری ناپدید شده و آهنگر هم ناپدید شده است. De basisschool is er gelukkig nog wel. Zum Glück ist die Grundschule noch da. The elementary school is fortunately still there. Vorig jaar werd hij met opheffing bedreigd: te weinig leerlingen. Last year it was threatened with closure: too few students. Het dorp heeft geprotesteerd, en met succes!" The village protested, and successfully!" Wat voor mensen wonen er in Elfhuizen? What kind of people live in Elfhuizen? "Je hebt de oorspronkelijke bewoners en mensen zoals wij, die ergens anders vandaan komen. "You have the original inhabitants and people like us who came from somewhere else. «شما ساکنان اصلی و افرادی مثل ما را دارید که از جای دیگری آمده‌اند. Toch is het een echte gemeenschap. Yet it is a real community. Bij belangrijke gebeurtenissen tref je iedereen: op een begrafenis, of tijdens die actie voor de school. At important events you meet everyone: at a funeral, or during that action for the school. شما همه را در رویدادهای مهم ملاقات می کنید: در مراسم تشییع جنازه یا در طول کمپین برای مدرسه. Je kunt hier van alles doen. Sie können hier alles tun. You can do all kinds of things here. Er zijn wel achttien verenigingen, voor sport, toneel, de geschiedenis van het dorp." There are as many as 18 clubs, for sports, drama, the history of the village." En de toekomst? And the future? و آینده؟ De jongeren trekken toch weg? The young people are moving away, aren't they? جوان ها دارند دور می شوند، اینطور نیست؟ "Ja, de landbouw biedt weinig werk. "Yes, agriculture offers few jobs. en de mogelijkheden voor het bedrijfsleven zijn beperkt. Niettemin overwegen veel jonge gezinnen zich op het platteland te vestigen. Dennoch ziehen viele junge Familien den Umzug in ländliche Gebiete in Betracht. and business opportunities are limited. Nevertheless, many young families are considering moving to rural areas. Maar ik hoop dat het hier niet al te aantrekkelijk wordt. But I hope it doesn't become too attractive here. اما امیدوارم اینجا خیلی جذاب نباشد. Anders is het straks gedaan met onze rust!" Sonst ist unsere Ruhe bald vorbei!" Otherwise, our peace will soon be over!" وگرنه استراحت ما به زودی تمام می شود!"