×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Tweede Ronde: Nederlands voor buitenlanders, {2-1 Les 2 Nederland, waar ligt dat eigenlijk

{2-1 Les 2 Nederland, waar ligt dat eigenlijk

Vroeger wist ik niet waar Nederland lag. Ik had geen flauw idee! "Waar ligt dat land eigenlijk? ", vroeg ik mijn vrienden. Maar zij wisten het ook niet. De één dacht dat het een provincie van Duitsland was. Nederland ligt in Noord-Europa, meende iemand anders, ergens bij Amsterdam. De Nederlanders wonen op de bodem van de zee, zei een derde. Daarom lopen ze op klompen. Intussen weet ik beter. In werkelijkheid ligt Nederland in West-Europa, aan de Noordzee. Evenals Duitsland is het een onafhankelijke staat, en Amsterdam is de hoofdstad. Of Den Haag? Dat weet ik eigenlijk niet precies. Een groot deel van het land is inderdaad zee geweest. Maar daar hebben ze land van gemaakt. Dus je kunt je gewone schoenen aan. Klompen heb ik nergens kunnen ontdekken. Wel skates. in alle soorten en maten. Laatst ben ik in Leiden geweest. Mijn zus kent daar iemand, en we gingen bij hem op bezoek. In zo'n smal huis aan het water. Ik ben bijna van de trap gevallen. Zo'n smalle trap heb ik nog nooit gezien. En hij ging recht omhoog! Delft ken ik al een beetje. Logisch, want daar volg ik mijn cursus Nederlands. In Den Haag ken ik maar één buurt, de buurt waar ik woon. De rest kan ik wel leren kennen als ik wat meer tijd heb. Ik ben overigens niet de enige buitenlander hier! Er wonen mensen uit alle delen van de wereld. Ik heb nog nooit zoveel verschillende talen gehoord Frans, Russisch. Chinees, Arabisch, Turks ... Met mijn huisgenoten probeer ik Nederlands te spreken. Maar ze antwoorden vaak in het Engels. M'n zus is hier al echt ingeburgerd. Ze zegt doei tegen iedereen en fietst overal naartoe. Ze heeft altijd regenkleding aan, heeft elke week een vergadering, en ze gaat een computercursus volgen. Volgende week ga ik zeilen met mijn huisgenoten. Ze vroegen of ik mee wou. Op een meer ergens bij Utrecht geloof ik. Ik zei dat ik helemaal niet kon zeilen. Dat doet er niet toe, zeiden ze. Als je maar kunt zwemmen!

**{2-1 Les 2 Nederland, waar ligt dat eigenlijk** {2-1 Lektion 2 Die Niederlande, wo liegt das Land wirklich? {2-1 Lesson 2 The Netherlands, where is it actually {2-1 Урок 2 Нидерланды, где это на самом деле

Vroeger wist ik niet waar Nederland lag. I used to not know where the Netherlands was. Раньше я не знал, где находятся Нидерланды. Eskiden Hollanda'nın nerede olduğunu bilmezdim. Ik had geen flauw idee! Ich hatte nicht die leiseste Ahnung! I hadn't the faintest idea! Je n'en avais aucune idée ! Aku tidak tahu! У меня не было ни малейшего представления! Hiçbir fikrim yoktu! 我不知道! "Waar ligt dat land eigenlijk? "Where is that country actually located? "O arazi nerede ki? ", vroeg ik mijn vrienden. I asked my friends. "J'ai demandé à mes amis. Я спросил своих друзей. " diye sordum arkadaşlarıma. “,我问我的朋友。 Maar zij wisten het ook niet. But they didn't know either. Ama onlar da bilmiyordu. De één dacht dat het een provincie van Duitsland was. One thought it was a province of Germany. Кто-то думал, что это провинция Германии. Almanya'nın bir eyaleti olduğu düşünülüyordu. 有人认为这是德国的一个省。 Nederland ligt in Noord-Europa, meende iemand anders, ergens bij Amsterdam. The Netherlands is in Northern Europe, someone else thought, somewhere near Amsterdam. Les Pays-Bas se trouvent dans le nord de l'Europe, a dit quelqu'un d'autre, quelque part près d'Amsterdam. Нидерланды находятся в Северной Европе, подумал кто-то еще, где-то недалеко от Амстердама. Hollanda kuzey Avrupa'da, diye düşündü bir başkası, Amsterdam yakınlarında bir yerde. De Nederlanders wonen op de bodem van de zee, zei een derde. The Dutch live at the bottom of the sea, said a third. Les Néerlandais vivent au fond de la mer, a déclaré un tiers d'entre eux. Голландцы живут на дне моря, сказал третий. Üçte biri ise Hollandalıların denizin dibinde yaşadığını söyledi. Daarom lopen ze op klompen. That's why they wear clogs. Вот почему они носят сабо. Bu yüzden takunyalarla yürüyorlar. Intussen weet ik beter. In the meantime I know better. En attendant, je sais ce qu'il en est. А пока я знаю лучше. Bu arada, ben daha iyi biliyorum. In werkelijkheid ligt Nederland in West-Europa, aan de Noordzee. |In reality|||||||| In reality, the Netherlands is located in Western Europe, on the North Sea. Gerçekte Hollanda Batı Avrupa'da, Kuzey Denizi kıyısındadır. Evenals Duitsland is het een onafhankelijke staat, en Amsterdam is de hoofdstad. Just like||||||||||| Like Germany, it is an independent state, and Amsterdam is its capital. Comme l'Allemagne, il s'agit d'un État indépendant dont la capitale est Amsterdam. Как и Германия, это независимое государство со столицей в Амстердаме. Almanya gibi bağımsız bir devlettir ve başkenti Amsterdam'dır. Of Den Haag? Or The Hague? Или Гаага? Dat weet ik eigenlijk niet precies. I don't know exactly. Я точно не знаю. Aslında tam olarak bilmiyorum. Een groot deel van het land is inderdaad zee geweest. Much of the land has indeed been sea. En effet, une grande partie du pays est en mer. Большая часть суши действительно была морем. Gerçekten de, ülkenin büyük bir kısmı deniz olmuştur. Maar daar hebben ze land van gemaakt. But they made land out of it. Но они сделали из него землю. Ama oradan toprak kazandılar. Dus je kunt je gewone schoenen aan. So können Sie Ihre normalen Schuhe tragen. So you can wear your regular shoes. Vous pouvez donc porter vos chaussures normales. Таким образом, вы можете носить свою обычную обувь. Yani normal ayakkabılarınızı giyebilirsiniz. Klompen heb ik nergens kunnen ontdekken. I have not been able to discover clogs anywhere. Des sabots que je n'ai pu découvrir nulle part. Я нигде не смог обнаружить засоры. Hiçbir yerde bulamadığım takunyalar. Wel skates. |Sure, the translation of "Wel skates." in English is "Some skates." Well skates. Les patins, par contre. Хорошо катается. in alle soorten en maten. in all shapes and sizes. sous toutes les formes et dans toutes les tailles. во всех формах и размерах. her şekil ve boyutta. Laatst ben ik in Leiden geweest. Recently I was in Leiden. Geçen gün Leiden'i ziyaret ettim. Mijn zus kent daar iemand, en we gingen bij hem op bezoek. My sister knows someone there, and we went to visit him. Моя сестра знает кое-кого там, и мы пошли к нему в гости. Kız kardeşim orada birini tanıyor ve onu ziyarete gittik. In zo'n smal huis aan het water. In such a narrow house on the water. Dans une maison si étroite au bord de l'eau. В таком узком домике на воде. Su kenarında böyle dar bir evde. Ik ben bijna van de trap gevallen. I almost fell down the stairs. Neredeyse merdivenlerden düşüyordum. Zo'n smalle trap heb ik nog nooit gezien. I have never seen such a narrow staircase. Я никогда не видел такой узкой лестницы. Hiç bu kadar dar bir merdiven görmemiştim. En hij ging recht omhoog! ||went|| And he went straight up! И он пошел прямо вверх! Ve doğruca yukarı çıktı! Delft ken ik al een beetje. I already know Delft a bit. Я уже немного знаю Делфт. Delft'i zaten biraz biliyorum. Logisch, want daar volg ik mijn cursus Nederlands. Logical, because that's where I'm taking my Dutch course. Логично, потому что там я прохожу курс голландского. Mantıklı, çünkü Hollandaca kursumu orada alıyorum. In Den Haag ken ik maar één buurt, de buurt waar ik woon. In The Hague I only know one neighbourhood, the neighborhood where I live. Lahey'de sadece bir mahalle biliyorum, yaşadığım mahalle. De rest kan ik wel leren kennen als ik wat meer tijd heb. I can get to know the rest when I have a little more time. Gerisini biraz daha zamanım olduğunda öğrenebilirim. Ik ben overigens niet de enige buitenlander hier! ||by the way||||| By the way, I'm not the only foreigner here! D'ailleurs, je ne suis pas le seul étranger ici ! Кстати, я здесь не единственный иностранец! Bu arada, buradaki tek yabancı ben değilim! Er wonen mensen uit alle delen van de wereld. People from all parts of the world live there. Dünyanın her yerinden insanlar orada yaşıyor. Ik heb nog nooit zoveel verschillende talen gehoord Frans, Russisch. I have never heard so many different languages French, Russian. Hiç bu kadar çok farklı dil duymamıştım. Fransızca, Rusça. Chinees, Arabisch, Turks ... Met mijn huisgenoten probeer ik Nederlands te spreken. Chinese, Arabic, Turkish ... I try to speak Dutch with my housemates. Çince, Arapça, Türkçe... Ev arkadaşlarımla Hollandaca konuşmaya çalışıyorum. Maar ze antwoorden vaak in het Engels. But they often answer in English. Ancak genellikle İngilizce cevap veriyorlar. M'n zus is hier al echt ingeburgerd. ||||||settled in My sister is already really established here. Ma sœur est déjà bien installée ici. Моя сестра действительно уже обустроилась здесь. Kız kardeşim buraya çoktan yerleşti. Ze zegt doei tegen iedereen en fietst overal naartoe. Sie verabschiedet sich von allen und fährt überall hin. She says bye to everyone and cycles everywhere. Elle dit au revoir à tout le monde et fait du vélo partout. Она прощается со всеми и везде ездит на велосипеде. Herkese hoşça kal diyor ve her yere bisikletle gidiyor. Ze heeft altijd regenkleding aan, heeft elke week een vergadering, en ze gaat een computercursus volgen. ||||||||||||||computer course| She always wears rainwear, has a meeting every week, and is going to take a computer course. Elle porte toujours des vêtements de pluie, a une réunion chaque semaine et suit un cours d'informatique. Она всегда носит дождевик, каждую неделю собирается на собрание и собирается пройти компьютерный курс. Her zaman yağmurluk giyiyor, her hafta bir toplantısı var ve bilgisayar kursuna gidiyor. Volgende week ga ik zeilen met mijn huisgenoten. Next week I'm going sailing with my roommates. На следующей неделе я собираюсь отправиться в плавание со своими соседями по комнате. Gelecek hafta, ev arkadaşlarımla yelken açmaya gideceğim. Ze vroegen of ik mee wou. They asked if I wanted to come. Ils m'ont demandé si je voulais les accompagner. Они спросили, хочу ли я прийти. Benim de gelmek isteyip istemediğimi sordular. Op een meer ergens bij Utrecht geloof ik. An einem See irgendwo in der Nähe von Utrecht, glaube ich. On a lake somewhere near Utrecht I believe. Sur un lac quelque part près d'Utrecht, je crois. Кажется, на озере где-то недалеко от Утрехта. Sanırım Utrecht yakınlarında bir gölde. Ik zei dat ik helemaal niet kon zeilen. I said I couldn't sail at all. Я сказал, что вообще не умею плавать. Hiç yelken açamayacağımı söyledim. Dat doet er niet toe, zeiden ze. |||||said| Es spielt keine Rolle, sagten sie. It doesn't matter, they said. Это не имеет значения, сказали они. Önemli olmadığını söylediler. Als je maar kunt zwemmen! Solange du schwimmen kannst! As long as you can swim! Yüzebildiğiniz sürece!