×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Tweede Ronde: Nederlands voor buitenlanders, {2-1 Les 2 Nederland, waar ligt dat eigenlijk

{2-1 Les 2 Nederland, waar ligt dat eigenlijk

Vroeger wist ik niet waar Nederland lag. Ik had geen flauw idee! "Waar ligt dat land eigenlijk? ", vroeg ik mijn vrienden. Maar zij wisten het ook niet. De één dacht dat het een provincie van Duitsland was. Nederland ligt in Noord-Europa, meende iemand anders, ergens bij Amsterdam. De Nederlanders wonen op de bodem van de zee, zei een derde. Daarom lopen ze op klompen. Intussen weet ik beter. In werkelijkheid ligt Nederland in West-Europa, aan de Noordzee. Evenals Duitsland is het een onafhankelijke staat, en Amsterdam is de hoofdstad. Of Den Haag? Dat weet ik eigenlijk niet precies. Een groot deel van het land is inderdaad zee geweest. Maar daar hebben ze land van gemaakt. Dus je kunt je gewone schoenen aan. Klompen heb ik nergens kunnen ontdekken. Wel skates. in alle soorten en maten. Laatst ben ik in Leiden geweest. Mijn zus kent daar iemand, en we gingen bij hem op bezoek. In zo'n smal huis aan het water. Ik ben bijna van de trap gevallen. Zo'n smalle trap heb ik nog nooit gezien. En hij ging recht omhoog! Delft ken ik al een beetje. Logisch, want daar volg ik mijn cursus Nederlands. In Den Haag ken ik maar één buurt, de buurt waar ik woon. De rest kan ik wel leren kennen als ik wat meer tijd heb. Ik ben overigens niet de enige buitenlander hier! Er wonen mensen uit alle delen van de wereld. Ik heb nog nooit zoveel verschillende talen gehoord Frans, Russisch. Chinees, Arabisch, Turks ... Met mijn huisgenoten probeer ik Nederlands te spreken. Maar ze antwoorden vaak in het Engels. M'n zus is hier al echt ingeburgerd. Ze zegt doei tegen iedereen en fietst overal naartoe. Ze heeft altijd regenkleding aan, heeft elke week een vergadering, en ze gaat een computercursus volgen. Volgende week ga ik zeilen met mijn huisgenoten. Ze vroegen of ik mee wou. Op een meer ergens bij Utrecht geloof ik. Ik zei dat ik helemaal niet kon zeilen. Dat doet er niet toe, zeiden ze. Als je maar kunt zwemmen!


**{2-1 Les 2 Nederland, waar ligt dat eigenlijk** {2-1 Lektion 2 Die Niederlande, wo liegt das Land wirklich? {2-1 Lesson 2 The Netherlands, where is it actually {2-1 Урок 2 Нидерланды, где это на самом деле

Vroeger wist ik niet waar Nederland lag. I used to not know where the Netherlands was. Раньше я не знал, где находятся Нидерланды. Ik had geen flauw idee! Ich hatte nicht die leiseste Ahnung! I hadn't the faintest idea! У меня не было ни малейшего представления! 我不知道! "Waar ligt dat land eigenlijk? "Where is that country actually located? ", vroeg ik mijn vrienden. I asked my friends. Я спросил своих друзей. “,我问我的朋友。 Maar zij wisten het ook niet. But they didn't know either. De één dacht dat het een provincie van Duitsland was. One thought it was a province of Germany. Кто-то думал, что это провинция Германии. 有人认为这是德国的一个省。 Nederland ligt in Noord-Europa, meende iemand anders, ergens bij Amsterdam. The Netherlands is in Northern Europe, someone else thought, somewhere near Amsterdam. Нидерланды находятся в Северной Европе, подумал кто-то еще, где-то недалеко от Амстердама. De Nederlanders wonen op de bodem van de zee, zei een derde. The Dutch live at the bottom of the sea, said a third. Голландцы живут на дне моря, сказал третий. Daarom lopen ze op klompen. That's why they wear clogs. Вот почему они носят сабо. Intussen weet ik beter. In the meantime I know better. А пока я знаю лучше. In werkelijkheid ligt Nederland in West-Europa, aan de Noordzee. In reality, the Netherlands is located in Western Europe, on the North Sea. Evenals Duitsland is het een onafhankelijke staat, en Amsterdam is de hoofdstad. Like Germany, it is an independent state, and Amsterdam is its capital. Как и Германия, это независимое государство со столицей в Амстердаме. Of Den Haag? Or The Hague? Или Гаага? Dat weet ik eigenlijk niet precies. I don't know exactly. Я точно не знаю. Een groot deel van het land is inderdaad zee geweest. Much of the land has indeed been sea. Большая часть суши действительно была морем. Maar daar hebben ze land van gemaakt. But they made land out of it. Но они сделали из него землю. Ama oradan toprak kazandılar. Dus je kunt je gewone schoenen aan. So können Sie Ihre normalen Schuhe tragen. So you can wear your regular shoes. Таким образом, вы можете носить свою обычную обувь. Klompen heb ik nergens kunnen ontdekken. I have not been able to discover clogs anywhere. Я нигде не смог обнаружить засоры. Hiçbir yerde bulamadığım takunyalar. Wel skates. Well skates. Хорошо катается. in alle soorten en maten. in all shapes and sizes. во всех формах и размерах. Laatst ben ik in Leiden geweest. Recently I was in Leiden. Mijn zus kent daar iemand, en we gingen bij hem op bezoek. My sister knows someone there, and we went to visit him. Моя сестра знает кое-кого там, и мы пошли к нему в гости. In zo'n smal huis aan het water. In such a narrow house on the water. В таком узком домике на воде. Ik ben bijna van de trap gevallen. I almost fell down the stairs. Zo'n smalle trap heb ik nog nooit gezien. I have never seen such a narrow staircase. Я никогда не видел такой узкой лестницы. En hij ging recht omhoog! And he went straight up! И он пошел прямо вверх! Ve doğruca yukarı çıktı! Delft ken ik al een beetje. I already know Delft a bit. Я уже немного знаю Делфт. Logisch, want daar volg ik mijn cursus Nederlands. Logical, because that's where I'm taking my Dutch course. Логично, потому что там я прохожу курс голландского. In Den Haag ken ik maar één buurt, de buurt waar ik woon. In The Hague I only know one neighbourhood, the neighborhood where I live. De rest kan ik wel leren kennen als ik wat meer tijd heb. I can get to know the rest when I have a little more time. Ik ben overigens niet de enige buitenlander hier! By the way, I'm not the only foreigner here! Кстати, я здесь не единственный иностранец! Er wonen mensen uit alle delen van de wereld. People from all parts of the world live there. Ik heb nog nooit zoveel verschillende talen gehoord Frans, Russisch. I have never heard so many different languages French, Russian. Chinees, Arabisch, Turks ... Met mijn huisgenoten probeer ik Nederlands te spreken. Chinese, Arabic, Turkish ... I try to speak Dutch with my housemates. Maar ze antwoorden vaak in het Engels. But they often answer in English. M'n zus is hier al echt ingeburgerd. My sister is already really established here. Моя сестра действительно уже обустроилась здесь. Ze zegt doei tegen iedereen en fietst overal naartoe. Sie verabschiedet sich von allen und fährt überall hin. She says bye to everyone and cycles everywhere. Она прощается со всеми и везде ездит на велосипеде. Ze heeft altijd regenkleding aan, heeft elke week een vergadering, en ze gaat een computercursus volgen. She always wears rainwear, has a meeting every week, and is going to take a computer course. Она всегда носит дождевик, каждую неделю собирается на собрание и собирается пройти компьютерный курс. Volgende week ga ik zeilen met mijn huisgenoten. Next week I'm going sailing with my roommates. На следующей неделе я собираюсь отправиться в плавание со своими соседями по комнате. Ze vroegen of ik mee wou. They asked if I wanted to come. Они спросили, хочу ли я прийти. Op een meer ergens bij Utrecht geloof ik. An einem See irgendwo in der Nähe von Utrecht, glaube ich. On a lake somewhere near Utrecht I believe. Кажется, на озере где-то недалеко от Утрехта. Sanırım Utrecht yakınlarında bir gölde. Ik zei dat ik helemaal niet kon zeilen. I said I couldn't sail at all. Я сказал, что вообще не умею плавать. Dat doet er niet toe, zeiden ze. Es spielt keine Rolle, sagten sie. It doesn't matter, they said. Это не имеет значения, сказали они. Als je maar kunt zwemmen! Solange du schwimmen kannst! As long as you can swim! Yüzebildiğiniz sürece!