×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Tweede Ronde: Nederlands voor buitenlanders, {15-1 Les 15 Gelijke kansen

{15-1 Les 15 Gelijke kansen

8.00 uur. Jeugdige fietsers, druk pratend op weg naar school. Een bekend verschijnsel op de Nederlandse wegen. Gaan ze linksaf, rechtsaf of rechtdoor? Automobilisten opgelet. Wat een massa! Dat moet wel een grote school zijn. Ja, kijk, daar heb je hem. Christelijke Scholengemeenschap Rijnland, voor voortgezet onderwijs. Drie schooltypen onder één dak. Het kortste duurt 4 jaar, het langste 6. Op zo'n school zitten vaak wel 2000 leerlingen. Ik zie daar hele jonge scholieren tussen. Hebben die direct na de basisschool gekozen wat ze later willen worden? Dat lijkt me te vroeg. In mijn land kiest een kind pas op z'n 14de. Hierover verandert men in Nederland om de 10 jaar van inzicht. Tot voor kort kregen alle leerlingen in de eerste jaren van het voortgezet onderwijs dezelfde vakken. Maar dat blijkt niet te werken. Voor de één is alles te makkelijk, voor de ander te moeilijk. Nu lopen de lesprogramma's al vanaf het begin uiteen. In theorie kun je na het eerste jaar nog alle kanten op. Maar meestal blijf je bij je eerste keus. Ruim 60% van de leerlingen volgt voorbereidend beroepsonderwijs. Om later een beroepsopleiding te gaan volgen, neem ik aan. Was dat maar waar! Een kwart verlaat de school zonder diploma. Het onderwijs schijnt te weinig praktijkgericht te zijn. Het sluit niet aan bij hun aanleg en interesse. Wat gaan ze dan doen? Werken? Zonder schooldiploma komen ze niet ver. Zelfs de supermarkt heeft het liefst iemand met een schooldiploma. Kunnen ze niet langs een andere weg naar het beroepsonderwijs? Via een examen of zoiets? Nee, ook daar willen ze schooldiploma's zien. Het beroepsonderwijs werkt niet met toelatingsexamens. Iedereen met een schooldiploma laten ze toe. Gelijke kansen voor iedereen, is de gedachte. Behalve voor wie helemaal geen schooldiploma heeft! Is dat ook de reden dat universiteiten hier geen toelatingseisen stellen? Dat heb ik tot mijn verbazing ondervonden. Het maakt ze volstrekt niet uit of je op school negens en tienen hebt behaald of alleen maar magere zesjes. In mijn land is dat heel anders. Inderdaad, het staat in de wet: iedereen met het juiste diploma mag studeren. Alweer vanuit het gelijkheidsideaal. Maar je hoort steeds meer klachten van de universiteiten. Het beginniveau van de studenten is om te huilen. Misschien dat ze op termijn toch toestemming krijgen om selectie toe te passen. Voorzichtig! Kijk uit voor die fietser! Die heeft haast!

**{15-1 Les 15 Gelijke kansen** {15-1 Lektion 15 Chancengleichheit {15-1 Lesson 15 Equal opportunities {15-1 Lezione 15 Pari opportunità {15-1 Ders 15 Eşit fırsatlar {15-1 Урок 15 Рівні можливості

8.00 uur. 8 a.m. Jeugdige fietsers, druk pratend op weg naar school. Youthful cyclists, busily talking on their way to school. Een bekend verschijnsel op de Nederlandse wegen. A familiar phenomenon on Dutch roads. Gaan ze linksaf, rechtsaf of rechtdoor? Are they going left, right or straight? Automobilisten opgelet. Motorists beware. Wat een massa! What a crowd! Dat moet wel een grote school zijn. That must be a great school. Ja, kijk, daar heb je hem. Yes, look, there you have it. Christelijke Scholengemeenschap Rijnland, voor voortgezet onderwijs. Christian Scholengemeenschap Rijnland, for secondary education. Drie schooltypen onder één dak. Three school types under one roof. Het kortste duurt 4 jaar, het langste 6. The shortest lasts 4 years, the longest 6. Op zo'n school zitten vaak wel 2000 leerlingen. Ik zie daar hele jonge scholieren tussen. There are often as many as 2,000 students in such a school. I see very young students among them. Hebben die direct na de basisschool gekozen wat ze later willen worden? Did those immediately after elementary school choose what they want to be later on? Dat lijkt me te vroeg. That seems premature to me. In mijn land kiest een kind pas op z'n 14de. In my country, a child does not choose until he is 14. Hierover verandert men in Nederland om de 10 jaar van inzicht. Das ändert sich in den Niederlanden alle 10 Jahre. This changes every 10 years in the Netherlands. Tot voor kort kregen alle leerlingen in de eerste jaren van het voortgezet onderwijs dezelfde vakken. Bis vor kurzem wurden alle Schüler in den ersten Jahren der Sekundarstufe in denselben Fächern unterrichtet. Until recently, all students in the early years of secondary school were taught the same subjects. Maar dat blijkt niet te werken. But that does not appear to be working. Voor de één is alles te makkelijk, voor de ander te moeilijk. For some, everything is too easy, for others too difficult. Nu lopen de lesprogramma's al vanaf het begin uiteen. Now the curriculum has been diverging from the beginning. In theorie kun je na het eerste jaar nog alle kanten op. In theory, you can go either way after the first year. Maar meestal blijf je bij je eerste keus. But mostly you stick with your first choice. Ruim 60% van de leerlingen volgt voorbereidend beroepsonderwijs. Over 60% of students attend preparatory vocational education. Om later een beroepsopleiding te gaan volgen, neem ik aan. To get vocational training later, I suppose. Was dat maar waar! If only that were true! Een kwart verlaat de school zonder diploma. A quarter leave school without a diploma. Het onderwijs schijnt te weinig praktijkgericht te zijn. Education seems to be too little hands-on. Het sluit niet aan bij hun aanleg en interesse. It does not match their aptitude and interest. Wat gaan ze dan doen? So what are they going to do? Werken? Work? Zonder schooldiploma komen ze niet ver. Without a school diploma, they won't get very far. Zelfs de supermarkt heeft het liefst iemand met een schooldiploma. Even the supermarket prefers someone with a college degree. Kunnen ze niet langs een andere weg naar het beroepsonderwijs? Can't they enter vocational education by another route? Via een examen of zoiets? Through an exam or something like that? Nee, ook daar willen ze schooldiploma's zien. No, they want to see school diplomas there too. Het beroepsonderwijs werkt niet met toelatingsexamens. Vocational education does not work with entrance exams. Iedereen met een schooldiploma laten ze toe. Anyone with a college degree they let in. Gelijke kansen voor iedereen, is de gedachte. Equal opportunities for all, is the thought. Behalve voor wie helemaal geen schooldiploma heeft! Except for those with no college degree at all! Is dat ook de reden dat universiteiten hier geen toelatingseisen stellen? Is that also the reason why universities do not have admission requirements here? Dat heb ik tot mijn verbazing ondervonden. I found that to my surprise. Het maakt ze volstrekt niet uit of je op school negens en tienen hebt behaald of alleen maar magere zesjes. It makes absolutely no difference to them whether you got nines and tens in school or only meager sixes. In mijn land is dat heel anders. In my country, it is very different. Inderdaad, het staat in de wet: iedereen met het juiste diploma mag studeren. Indeed, it is in the law: anyone with the right diploma may study. Alweer vanuit het gelijkheidsideaal. Again, from the ideal of equality. Maar je hoort steeds meer klachten van de universiteiten. But you hear more and more complaints from universities. Het beginniveau van de studenten is om te huilen. The beginning level of students is to cry. Misschien dat ze op termijn toch toestemming krijgen om selectie toe te passen. Perhaps in time they will be allowed to apply selection after all. Voorzichtig! Caution! Kijk uit voor die fietser! Watch out for that cyclist! Die heeft haast! That one's in a hurry!