×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Tweede Ronde: Nederlands voor buitenlanders, {14-1 Les 14 Zeg maar Piet

{14-1 Les 14 Zeg maar Piet

Waar ben ik mee bezig? Dat denk ik wel eens als ik mijn Nederlandse les aan het voorbereiden ben! Nederlands: 50 kilometer verderop heb je er niets meer aan. Dat moet je niet zeggen. 5 miljoen Belgen spreken het. In het noordwesten van Frankrijk spreken zo'n 60.000 mensen een Nederlands dialect. Op de Antillen kun je met Nederlands terecht die behoren namelijk tot het Koninkrijk. En hoewel Suriname allang geen kolonie meer is, is de officiële taal Nederlands. Ook Indonesiё was vanaf de 17de eeuw tot na de Tweede Wereldoorlog een Nederlandse kolonie. Maar daar is het Nederlands vervangen door een andere taal. En in Zuid-Afrika? Daar spreken ze toch ook een variant van het Nederlands? Inderdaad. Het Afrikaans is uit het 17de-eeuwse Nederlands voortgekomen. De uitspraak is echter heel anders, evenals de grammatica. Niettemin hebben de talen veel gemeen. Het onderscheid tussen "u" en "jij" bijvoorbeeld. Jammer! Waarom maken ze het toch zo ingewikkeld? Het Engels heeft toch ook maar één woord? Ik heb er de noodzaak nooit van ingezien. En als ik iemand vraag wanneer je "u" of "jij" moet gebruiken, weet ie 't niet. Ja, het is lastig, dat kan ik niet ontkennen. Weet je wat? We kijken even op het internet. Tegen kinderen en leeftijdgenoten tot ca. 25 jaar kan men altijd "je" en "jij" gebruiken. "U" zegt men tegen onbekenden, ouderen, docenten, de directeur van de school, personeel in winkels en ambtenaren. Maar dat klopt niet. Onze docent zei laatst: Zeg maar Piet. Moet je docenten nou met u aanspreken of met jij? Dat hangt af van hun gedrag. Is dat formeel, dan kun je het beste u zeggen. Daarmee druk je respect uit, zeg maar. In de kerk bijvoorbeeld, wordt God bij het bidden met u aangesproken. Jij kan echt niet. Dan toon je niet genoeg respect. Begrijp je? Nog niet helemaal. Laatst hoorde ik iemand u zeggen tegen een verkoopster die veel jonger was. Hoe verklaar je dat? Ook als teken van respect? Tja, dat is een vraag die ik niet één-twee-drie kan beantwoorden. Het is om afstand te scheppen, neem ik aan. Maar ik moet er nodig vandoor. Hoi!


**{14-1 Les 14 Zeg maar Piet** {14-1 Lesson 14 Say Pete

Waar ben ik mee bezig? What am I doing? Dat denk ik wel eens als ik mijn Nederlandse les aan het voorbereiden ben! I sometimes think that when I'm preparing my Dutch lesson! Nederlands: 50 kilometer verderop heb je er niets meer aan. Dutch: 50 kilometers away, you have no use for it anymore. Dat moet je niet zeggen. You shouldn't say that. 5 miljoen Belgen spreken het. 5 million Belgians speak it. In het noordwesten van Frankrijk spreken zo'n 60.000 mensen een Nederlands dialect. In northwestern France, some 60,000 people speak a Dutch dialect. Op de Antillen kun je met Nederlands terecht die behoren namelijk tot het Koninkrijk. In the Antilles you can go with Dutch which, in fact, belong to the Kingdom. En hoewel Suriname allang geen kolonie meer is, is de officiële taal Nederlands. And although Suriname has long since ceased to be a colony, the official language is Dutch. Ook Indonesiё was vanaf de 17de eeuw tot na de Tweede Wereldoorlog een Nederlandse kolonie. Indonesia was also a Dutch colony from the 17th century until after World War II. Maar daar is het Nederlands vervangen door een andere taal. But there Dutch has been replaced by another language. En in Zuid-Afrika? And in South Africa? Daar spreken ze toch ook een variant van het Nederlands? They speak a variant of Dutch there, don't they? Inderdaad. Indeed. Het Afrikaans is uit het 17de-eeuwse Nederlands voortgekomen. Afrikaans evolved from 17th-century Dutch. De uitspraak is echter heel anders, evenals de grammatica. Niettemin hebben de talen veel gemeen. Nevertheless, the languages have much in common. Het onderscheid tussen "u" en "jij" bijvoorbeeld. The distinction between "you" and "you," for example. Jammer! Too bad! Waarom maken ze het toch zo ingewikkeld? Why do they make it so complicated anyway? Het Engels heeft toch ook maar één woord? English also has only one word, right? Ik heb er de noodzaak nooit van ingezien. I never saw the need for it. En als ik iemand vraag wanneer je "u" of "jij" moet gebruiken, weet ie 't niet. And when I ask someone when to use "you" or "you," they don't know. Ja, het is lastig, dat kan ik niet ontkennen. Yes, it is difficult, I cannot deny that. Weet je wat? You know what? We kijken even op het internet. We take a quick look on the Internet. Tegen kinderen en leeftijdgenoten tot ca. Against children and peers up to approx. 25 jaar kan men altijd "je" en "jij" gebruiken. 25 years can always use "your" and "you." "U" zegt men tegen onbekenden, ouderen, docenten, de directeur van de school, personeel in winkels en ambtenaren. "You" people say to strangers, the elderly, teachers, the school principal, staff in stores and officials. Maar dat klopt niet. But that's not true. Onze docent zei laatst: Zeg maar Piet. Our teacher said the other day, "Say Pete. Moet je docenten nou met u aanspreken of met jij? Should you address teachers as you or as you? Dat hangt af van hun gedrag. It depends on their behavior. Is dat formeel, dan kun je het beste u zeggen. If that is formal, then it is best to say you. Daarmee druk je respect uit, zeg maar. With that, you express respect, so to speak. In de kerk bijvoorbeeld, wordt God bij het bidden met u aangesproken. In church, for example, when praying, God is addressed with you. Jij kan echt niet. You really can't. Dan toon je niet genoeg respect. Then you are not showing enough respect. Begrijp je? Do you understand? Nog niet helemaal. Not quite yet. Laatst hoorde ik iemand u zeggen tegen een verkoopster die veel jonger was. The other day I heard someone say you to a saleswoman who was much younger. Hoe verklaar je dat? How do you explain that? Ook als teken van respect? Also as a sign of respect? Tja, dat is een vraag die ik niet één-twee-drie kan beantwoorden. Well, that's a question I can't answer one-two-three. Het is om afstand te scheppen, neem ik aan. It's to create distance, I suppose. Maar ik moet er nodig vandoor. But I need to get going. Hoi! Hi!