×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Tweede Ronde: Nederlands voor buitenlanders, {12-1 Les 12 De Nederlanders maakten Nederland

{12-1 Les 12 De Nederlanders maakten Nederland

God schiep de wereld maar de Nederlanders maakten Nederland. Dat zegt men in het buitenland. En zo zien Nederlanders het ook graag. Terecht toch zeker? Wie over het noorden en westen van Nederland vliegt, ziet het meteen. Groene stukken land met zwarte lijnen eromheen. Dat zijn polders, met dijken en kanalen om de waterstand te regelen. Vroeger was de grond hier te nat om op te wonen. Maar in de loop van de tijd hebben de Nederlanders het land droog gekregen. Met behulp van molens. Bent u op Schiphol aangekomen? U bevond zich daar vier meter onder de zeespiegel! Heeft u zich dat gerealiseerd? U stond op de bodem van wat eens een meer was. Er was land nodig, dus is het meer drooggemaakt. Met machines ditmaal. Zelfs op de bodem van de zee kun je wonen. Midden in Nederland lag eens een zee. Zag u vanuit het vliegtuig die lijn tussen Friesland en Noord-Holland? Dat is de Afsluitdijk. Hiermee werd die zee in 1932 afgesloten, omdat hij te gevaarlijk was. Zo ontstond het IJsselmeer. Daarvan is weinig overgebleven. Grote delen vormen nu de provincie Flevoland: nog geen 50 jaar oud. Nederland is mensenwerk. Geldt dat ook voor de hoger gelegen delen? Voor Drenthe wel. Deze provincie was vroeger erg nat, maar ook daar is het land drooggemaakt. Maar Zuid-Limburg ziet er heel anders uit. Een echt natuurlandschap, met heuvels en rivieren. En wat is dat, bij de stad Maastricht? Een heuse berg, van 322 meter hoog! Op volkomen natuurlijke wijze ontstaan. En ook de heuvels in Utrecht en Gelderland zijn puur natuur Wel waren hier vroeger meer bossen. Die zijn niet vanzelf verdwenen. Met handel in hout is nu eenmaal veel winst te behalen. Langs de kust en op de eilanden vinden we brede stranden met duinen. De duinen zijn niet door de mens gemaakt, maar door een spel van zand, wind en water. Ze trekken vogels en wandelaars aan. De eilanden in het noorden wandelen zelf trouwens ook, wist u dat? Aan de ene kant gaat er land af, aan de andere kant komt het erbij. Conclusie: de Nederlanders hebben Nederland gemaakt, maar de eilanden gaan hun eigen gang.

**{12-1 Les 12 De Nederlanders maakten Nederland** {12-1 Lesson 12 The Dutch made the Netherlands

God schiep de wereld maar de Nederlanders maakten Nederland. God created the world but the Dutch made Holland. Dat zegt men in het buitenland. So they say abroad. En zo zien Nederlanders het ook graag. Und so sehen es die Niederländer gerne. And that's the way the Dutch like to see it. Terecht toch zeker? Rightfully so, right? Wie over het noorden en westen van Nederland vliegt, ziet het meteen. Anyone flying over the north and west of the Netherlands will see it immediately. Groene stukken land met zwarte lijnen eromheen. Green pieces of land with black lines around them. Dat zijn polders, met dijken en kanalen om de waterstand te regelen. These are polders, with dikes and canals to regulate water levels. Vroeger was de grond hier te nat om op te wonen. The soil here used to be too wet to live on. Maar in de loop van de tijd hebben de Nederlanders het land droog gekregen. But over time, the Dutch got the land dry. Met behulp van molens. Using mills. Bent u op Schiphol aangekomen? Did you arrive at Schiphol Airport? U bevond zich daar vier meter onder de zeespiegel! Sie waren dort vier Meter unter dem Meeresspiegel! You were four meters below sea level there! Heeft u zich dat gerealiseerd? Did you realize that? U stond op de bodem van wat eens een meer was. You stood at the bottom of what was once a lake. Er was land nodig, dus is het meer drooggemaakt. Land was needed, so the lake was drained. Met machines ditmaal. With machines this time. Zelfs op de bodem van de zee kun je wonen. Even at the bottom of the sea you can live. Midden in Nederland lag eens een zee. In the middle of the Netherlands there was once a sea. Zag u vanuit het vliegtuig die lijn tussen Friesland en Noord-Holland? From the plane, did you see that line between Friesland and North Holland? Dat is de Afsluitdijk. That's the Afsluitdijk. Hiermee werd die zee in 1932 afgesloten, omdat hij te gevaarlijk was. With this, that sea was closed in 1932, because it was too dangerous. Zo ontstond het IJsselmeer. This is how the IJsselmeer was created. Daarvan is weinig overgebleven. Little of that remains. Grote delen vormen nu de provincie Flevoland: nog geen 50 jaar oud. Large parts now make up the province of Flevoland: less than 50 years old. Nederland is mensenwerk. The Netherlands is people's work. Geldt dat ook voor de hoger gelegen delen? Does this also apply to the higher elevations? Voor Drenthe wel. For Drenthe, yes. Deze provincie was vroeger erg nat, maar ook daar is het land drooggemaakt. This province used to be very wet, but even there the land has been drained. Maar Zuid-Limburg ziet er heel anders uit. But southern Limburg looks very different. Een echt natuurlandschap, met heuvels en rivieren. A real natural landscape, with hills and rivers. En wat is dat, bij de stad Maastricht? And what is that, with the city of Maastricht? Een heuse berg, van 322 meter hoog! A real mountain, measuring 322 meters high! Op volkomen natuurlijke wijze ontstaan. Created completely naturally. En ook de heuvels in Utrecht en Gelderland zijn puur natuur Wel waren hier vroeger meer bossen. And also the hills in Utrecht and Gelderland are pure nature Though there used to be more forests here. Die zijn niet vanzelf verdwenen. These did not disappear on their own. Met handel in hout is nu eenmaal veel winst te behalen. Now, with trade in wood, there is a lot of profit to be made. Langs de kust en op de eilanden vinden we brede stranden met duinen. Along the coast and on the islands we find wide beaches with dunes. De duinen zijn niet door de mens gemaakt, maar door een spel van zand, wind en water. The dunes were not created by man, but by a play of sand, wind and water. Ze trekken vogels en wandelaars aan. They attract birds and hikers. De eilanden in het noorden wandelen zelf trouwens ook, wist u dat? The islands to the north hike themselves, by the way, did you know that? Aan de ene kant gaat er land af, aan de andere kant komt het erbij. On one side, land goes off; on the other, it comes in. Conclusie: de Nederlanders hebben Nederland gemaakt, maar de eilanden gaan hun eigen gang. Conclusion: the Dutch made the Netherlands, but the islands go their own way.