×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Tweede Ronde: Nederlands voor buitenlanders, {11-1 Les 11 Woonruimte gezocht

{11-1 Les 11 Woonruimte gezocht

Woonruimte gezocht. Ik ben een net afgestudeerde verpleegkundige van 22 jaar. Ik zoek per direct woonruimte in Arnhem of directe omgeving. Wie helpt mij? Ik zag laatst op tv een programma over mensen die in containers wonen. Zijn ze te arm voor een echte woning? Dat is het probleem niet zozeer. In Nederland heerst woningnood, zeker in de grote steden. Het waren waarschijnlijk studenten, die daar voorlopig gehuisvest waren. Er trekken toch ook mensen weg uit de stad? Die studenten kunnen dan in de woningen die zij achterlaten. Daar mogen ze niet zomaar in. Ze moeten zich eerst inschrijven bij een woningcorporatie. een organisatie die huizen bouwt en verhuurt. Ze komen dan op een lijst. Op een gegeven moment krijgen ze, met nog enige anderen, een woning aangeboden. Wie bovenaan op de lijst staat en positief reageert, krijgt de woning. Je kunt ook weigeren, en wachten tot het volgende aanbod. Maar je begrijpt dit proces kan wel jaren duren. Waarom zoeken ze niet in een kleinere gemeente in de omgeving? Daar heerst vaak ook woningnood. Voor goedkopere woningen heb je een speciale vergunning nodig. Je moet economisch of maatschappelijk gebonden zijn aan die gemeente. Doordat je er werkt studeert, of er al woont maar wilt verhuizen. Ook mag je salaris niet te hoog zijn, en meestal mag je niet in je eentje een driekamerwoning bezetten. Men streeft er dan naar om huizen voor mensen met weinig geld en gezinnen beschikbaar te houden. En particuliere huiseigenaren? Voor hen gelden al die regels zeker niet? Jawel die moeten zich er ook aan houden. Alleen voor dure woningen gelden geen regels. Die worden gewoon in de krant of op internet aangeboden, of via een makelaar. En als je in het noorden en oosten van het land zoekt slaag je eerder dan in de Randstad. Er zijn natuurlijk ook mensen die hun woning of flat gedeeltelijk willen verhuren. Of is dat soms ook niet toegestaan? Onderhuur bedoel je. Ja kamers verhuren mag. Kamerbureaus zijn er in alle steden. Maar er is een groot gebrek aan kamers. Vaak is de beste manier om iets te vinden via via. Je vraagt familie, vrienden en kennissen of ze mee willen zoeken. De aanhouder wint!

**{11-1 Les 11 Woonruimte gezocht** {11-1 Lektion 11 Unterkunft gesucht {11-1 Lesson 11 Housing wanted {11-1 Leçon 11 Le logement recherché {11-1 Ders 11 Konut aranıyor {11-1 Урок 11 Потрібне житло {11-1第11课住房需求

Woonruimte gezocht. Housing wanted. Ik ben een net afgestudeerde verpleegkundige van 22 jaar. I am a newly graduated nurse of 22 years. Ik zoek per direct woonruimte in Arnhem of directe omgeving. I am looking for immediate housing in Arnhem or immediate area. Wie helpt mij? Who will help me? Ik zag laatst op tv een programma over mensen die in containers wonen. I saw a program on TV the other day about people living in containers. Zijn ze te arm voor een echte woning? Are they too poor for real housing? Dat is het probleem niet zozeer. That's not so much the problem. In Nederland heerst woningnood, zeker in de grote steden. There is a housing shortage in the Netherlands, especially in the big cities. Het waren waarschijnlijk studenten, die daar voorlopig gehuisvest waren. They were probably students, temporarily housed there. Er trekken toch ook mensen weg uit de stad? People are also moving away from the city, right? Die studenten kunnen dan in de woningen die zij achterlaten. Those students can then move into the homes they leave behind. Daar mogen ze niet zomaar in. Sie können nicht einfach da reingehen. They can't just go in there. Ze moeten zich eerst inschrijven bij een woningcorporatie. They must first register with a housing association. een organisatie die huizen bouwt en verhuurt. an organization that builds and rents houses. Ze komen dan op een lijst. They then appear on a list. Op een gegeven moment krijgen ze, met nog enige anderen, een woning aangeboden. At some point they, along with several others, are offered housing. Wie bovenaan op de lijst staat en positief reageert, krijgt de woning. Whoever is at the top of the list and responds positively gets the property. Je kunt ook weigeren, en wachten tot het volgende aanbod. You can also refuse, and wait for the next offer. Maar je begrijpt dit proces kan wel jaren duren. But you understand this process can take years. Waarom zoeken ze niet in een kleinere gemeente in de omgeving? Why don't they look in a smaller community in the area? Daar heerst vaak ook woningnood. There is often housing shortage there as well. Voor goedkopere woningen heb je een speciale vergunning nodig. For cheaper homes, you need a special permit. Je moet economisch of maatschappelijk gebonden zijn aan die gemeente. You must be economically or socially tied to that municipality. Doordat je er werkt studeert, of er al woont maar wilt verhuizen. Weil Sie dort arbeiten, studieren oder bereits dort leben, aber umziehen möchten. Because you work there studying, or already live there but want to move. Ook mag je salaris niet te hoog zijn, en meestal mag je niet in je eentje een driekamerwoning bezetten. Also, your salary may not be too high, and usually you may not occupy a three-bedroom apartment by yourself. Men streeft er dan naar om huizen voor mensen met weinig geld en gezinnen beschikbaar te houden. Ziel ist es dann, Häuser für Menschen mit wenig Geld und Familien freizuhalten. One then strives to keep homes available for people with little money and families. En particuliere huiseigenaren? Und private Hauseigentümer? And private homeowners? Voor hen gelden al die regels zeker niet? For them, surely all those rules don't apply? Jawel die moeten zich er ook aan houden. Yep they have to abide by it too. Alleen voor dure woningen gelden geen regels. Only expensive housing is not subject to rules. Die worden gewoon in de krant of op internet aangeboden, of via een makelaar. These are simply offered in the newspaper or on the Internet, or through a real estate agent. En als je in het noorden en oosten van het land zoekt slaag je eerder dan in de Randstad. And if you search in the north and east of the country you are more likely to succeed than in the Randstad. Er zijn natuurlijk ook mensen die hun woning of flat gedeeltelijk willen verhuren. Of course, there are also people who want to partially rent out their house or flat. Of is dat soms ook niet toegestaan? Oder ist das manchmal nicht erlaubt? Or is that sometimes not allowed either? Onderhuur bedoel je. Sublease you mean. Ja kamers verhuren mag. Yes renting out rooms is allowed. Kamerbureaus zijn er in alle steden. Chamber offices exist in all cities. Maar er is een groot gebrek aan kamers. But there is a great lack of rooms. Vaak is de beste manier om iets te vinden via via. Oft ist der beste Weg, etwas zu finden, über die Weinrebe. Often the best way to find something is through through. Je vraagt familie, vrienden en kennissen of ze mee willen zoeken. You ask family, friends and acquaintances if they want to join the search. De aanhouder wint! Der Ausdauernde gewinnt! The perseverer wins!