×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Tweede Ronde: Nederlands voor buitenlanders, {10-1 Les 10 We noemen haar Roos

{10-1 Les 10 We noemen haar Roos

"En, hoe heet ze? Roos? Mooie naam, hoor. Ik kom gauw kijken!" Mijn collega heeft eergisteren een dochter gekregen. Morgen zal ik het geboortekaartje wel in de bus vinden. Dan weet ik wanneer ze bezoekers kan ontvangen. Ik moet niet te lang wachten. Meestal komt er een week lang iemand van de thuiszorg. Die helpt overdag met het verzorgen van de baby en het huishouden. Eerlijk gezegd zie ik er een beetje tegenop. Alle baby's lijken op elkaar! En die beschuit met muisjes: niet te eten! Maar het cadeau is geen punt: ik geef altijd een boek. Kinderen kunnen niet vroeg genoeg beginnen met lezen. Hoe eerder hoe beter! Mijn collega en haar man hebben hevig getwijfeld over de naam. Ikzelf ben naar mijn oma genoemd: Elisabeth Catharina. In het dagelijks leven heet ik Lies: dat is mijn roepnaam. Maar dat soort namen is langzamerhand erg ouderwets, heb ik begrepen. Kiki, Chloë, Natasja, zulke voornamen hebben de meisjes tegenwoordig. En de jongetjes heten Patrick, Kevin en Pascal. Gelukkig vond mijn collega een Hollandse naam uiteindelijk toch mooier. Je achternaam kun je niet kiezen. Dat hebben we te danken aan Napoleon. Nederland was een tijdje onderdeel van het rijk van Napoleon. Aan het begin van de 19de eeuw was dat. Er is hier toen van alles veranderd. Er kwam een grondwet en een parlement de straten kregen namen en de huizen nummers. We gingen rechts rijden. En iedereen moest een achternaam opgeven. Je mocht zelf kiezen. Meestal koos je de naam van je vader. Of de plaats waar je woonde of je beroep. Weet je nu hoe de families Jansen, De Zeeuw en Bakker aan hun achternaam komen? Mensen met een dubbele achternaam komen vaak uit voorname families Behalve getrouwde vrouwen. Die hebben meestal de naam van hun echtgenoot aangenomen. Daarachter staat met een streepje ertussen, hun eigen naam. Kinderen dragen meestal de achternaam van hun vader. En de familie Naaktgeboren? Tja soms gaf men een grappige naam op aan de Franse ambtenaren. Men vatte dat allemaal niet zo serieus op. Maar het werd wel genoteerd!


**{10-1 Les 10 We noemen haar Roos** {10-1 Lektion 10 Wir nennen sie Rose {10-1 Lesson 10 We call her Rose {10-1 Ders 10 Ona Rose diyoruz {10-1 第 10 课 我们叫她玫瑰

"En, hoe heet ze? "And what's her name? Roos? Rose? Mooie naam, hoor. Nice name, though. Ik kom gauw kijken!" Ich komme dich bald besuchen!" I'll come see you soon!" Mijn collega heeft eergisteren een dochter gekregen. My colleague gave birth to a daughter the day before yesterday. Morgen zal ik het geboortekaartje wel in de bus vinden. Die Geburtsurkunde werde ich morgen in der Post finden. I will find the birth certificate in the mail tomorrow. Dan weet ik wanneer ze bezoekers kan ontvangen. Then I know when she can receive visitors. Ik moet niet te lang wachten. I shouldn't wait too long. Meestal komt er een week lang iemand van de thuiszorg. Usually someone from home care comes for a week. Die helpt overdag met het verzorgen van de baby en het huishouden. During the day he helps with the care of the baby and the household. Eerlijk gezegd zie ik er een beetje tegenop. Ehrlich gesagt, freue ich mich schon ein bisschen darauf. To be honest, I'm a bit hesitant about it. Alle baby's lijken op elkaar! Alle Babys sehen gleich aus! All babies look alike! En die beschuit met muisjes: niet te eten! Und dieser Zwieback mit Mäusen: ungenießbar! And that rusk with mice: inedible! Maar het cadeau is geen punt: ik geef altijd een boek. Aber das Geschenk ist kein Thema: Ich verschenke immer ein Buch. But the gift is not an issue: I always give a book. Kinderen kunnen niet vroeg genoeg beginnen met lezen. Children cannot start reading early enough. Hoe eerder hoe beter! The sooner the better! Mijn collega en haar man hebben hevig getwijfeld over de naam. Meine Kollegin und ihr Mann zögerten heftig mit dem Namen. My colleague and her husband have had serious doubts about the name. Ikzelf ben naar mijn oma genoemd: Elisabeth Catharina. I myself was named after my grandmother: Elisabeth Catharina. In het dagelijks leven heet ik Lies: dat is mijn roepnaam. In everyday life my name is Lies: that's my nickname. Maar dat soort namen is langzamerhand erg ouderwets, heb ik begrepen. But that kind of name is slowly becoming very old-fashioned, I understand. Kiki, Chloë, Natasja, zulke voornamen hebben de meisjes tegenwoordig. Kiki, Chloe, Natasja, girls have such first names these days. En de jongetjes heten Patrick, Kevin en Pascal. And the little boys' names are Patrick, Kevin and Pascal. Gelukkig vond mijn collega een Hollandse naam uiteindelijk toch mooier. Glücklicherweise gefiel meinem Kollegen ein niederländischer Name am Ende besser. Fortunately, my colleague eventually found a Dutch name more beautiful. Je achternaam kun je niet kiezen. You cannot choose your last name. Dat hebben we te danken aan Napoleon. We owe that to Napoleon. Nederland was een tijdje onderdeel van het rijk van Napoleon. The Netherlands was part of Napoleon's empire for a while. Aan het begin van de 19de eeuw was dat. That was at the beginning of the 19th century. Er is hier toen van alles veranderd. Hier änderte sich damals alles. Everything changed here then. Er kwam een grondwet en een parlement de straten kregen namen en de huizen nummers. There was a constitution and a parliament, the streets were given names and the houses were numbered. We gingen rechts rijden. We turned right. En iedereen moest een achternaam opgeven. And everyone had to give a last name. Je mocht zelf kiezen. Sie durften selbst wählen. You were allowed to choose yourself. Meestal koos je de naam van je vader. Usually you chose your father's name. Of de plaats waar je woonde of je beroep. Or the place where you lived or your profession. Weet je nu hoe de families Jansen, De Zeeuw en Bakker aan hun achternaam komen? Do you now know how the Jansen, De Zeeuw and Bakker families got their surname? Mensen met een dubbele achternaam komen vaak uit voorname families Behalve getrouwde vrouwen. People with double surnames often come from distinguished families. Except married women. Die hebben meestal de naam van hun echtgenoot aangenomen. They usually took their husband's name. Daarachter staat met een streepje ertussen, hun eigen naam. Behind it is with a dash in between, their own name. Kinderen dragen meestal de achternaam van hun vader. Children usually bear their father's surname. En de familie Naaktgeboren? Und die Familie Nudeborn? And the Naaktgeboren family? Tja soms gaf men een grappige naam op aan de Franse ambtenaren. Nun, manchmal gaben die Leute den französischen Beamten einen komischen Namen. Well, sometimes people gave a funny name to the French officials. Men vatte dat allemaal niet zo serieus op. Sie haben das alles nicht so ernst genommen. They didn't take it all that seriously. Maar het werd wel genoteerd! Aber es wurde notiert! But it was noted!