×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Nederlands voor buitenlanders, Les 21 Een klein land

Les 21 Een klein land

Land / Totale bevolking /Aantal inwoners per km^2

Nederland /16 miljoen /450

Frankrijk /58 miljoen /106

Marokko /27 miljoen /59

Amerika /260 miljoen /28

Nederland is klein. Toch wonen er veel mensen: ongeveer 16 miljoen. Nederland heeft een zeer dichte bevolking. Gemiddeld telt Nederland 450 mensen per vierkante kilometer. In verhouding tot andere landen is dat aantal opvallend hoog.

- Groeit de bevolking nog verder? Ja, men verwacht dat de bevolking verder zal toenemen, richting 18 miljoen.

- Hoe komt dat? Worden er meer kinderen geboren? Of heb je een andere verklaring voor die ontwikkeling?

Er zijn verschillende oorzaken. Inderdaad stijgt het aantal kinderen langzaam. En de mensen leven langer. Doordat er veel buitenlanders naar Nederland komen, stijgt de bevolking ook. Sommige mensen kunnen dat moeilijk aanvaarden. Zij zeggen: Nederland is vol.

- Kan iedereen wel een huis vinden, als de bevolking sterk toeneemt?

De overheid houdt er rekening mee dat de bevolking stijgt. Daar is het beleid op gericht. Let er maar eens op hoeveel er gebouwd wordt!

Iedereen heeft recht op een passende woning. Niemand hoeft op straat te slapen.

Maar niet alle mensen zijn tevreden. Dat bleek onlangs uit een onderzoek.

Het toonde aan dat de meeste Nederlanders een huis wensen met een tuin.

Maar dat kan niet vanwege het gebrek aan ruimte. Lang niet elke woning heeft een tuin. Een flat bijvoorbeeld. Daarbij is natuurlijk geen sprake van een eigen tuin of een stukje grond. Hoogstens een balkon met wat bloemen en planten. Toch nog een beetje tuin bij het huis!


Les 21 Een klein land

Land         / Totale bevolking /Aantal inwoners per km^2 Country / Total population / Number of inhabitants per km ^ 2 国家/总人口/每平方公里的居民人数^2

Nederland /16 miljoen          /450 The Netherlands / 16 million / 450 荷兰/1600万/450

Frankrijk    /58 miljoen          /106 France / 58 million / 106 法国/5800万/106

Marokko    /27 miljoen         /59 Morocco / 27 million / 59 摩洛哥/2700万/59

Amerika     /260 miljoen       /28 America / 260 million / 28 美国/2.6亿/28

Nederland is klein. The Netherlands is small. 荷兰很小。 Toch wonen er veel mensen: ongeveer 16 miljoen. Yet many people live there: around 16 million. 然而,许多人住在那里:大约 1600 万。 Nederland heeft een zeer dichte bevolking. The Netherlands has a very dense population. 荷兰人口非常稠密。 Gemiddeld telt Nederland 450 mensen per vierkante kilometer. On average the Netherlands employs 450 people per square kilometer. 荷兰平均每平方公里有 450 人。 In verhouding tot andere landen is dat aantal opvallend hoog. Compared to other countries, that number is remarkably high. 与其他国家相比,这个数字非常高。

- Groeit de bevolking nog verder? - Is the population growing even further? - 人口会继续增长吗? Ja, men verwacht dat de bevolking verder zal toenemen, richting 18 miljoen. Yes, the population is expected to increase further, towards 18 million. 是的,预计人口将进一步增加,达到 1800 万。

- Hoe komt dat? - How did that happen? - 那是怎么发生的? Worden er meer kinderen geboren? Are more children born? Mais crianças nascem? 更多的孩子出生了吗? Of heb je een andere verklaring voor die ontwikkeling? Or do you have another explanation for that development? 或者您对这种发展有其他解释吗?

Er zijn verschillende oorzaken. There are various causes. 有几个原因。 Inderdaad stijgt het aantal kinderen langzaam. The number of children is indeed increasing slowly. O número de crianças está de fato aumentando lentamente. 事实上,儿童的数量正在缓慢增加。 En de mensen leven langer. And people live longer. 人们的寿命更长了。 Doordat er veel buitenlanders naar Nederland komen, stijgt de bevolking ook. Because many foreigners come to the Netherlands, the population is also rising. 因为很多外国人来到荷兰,所以人口也在增加。 Sommige mensen kunnen dat moeilijk aanvaarden. Some people have difficulty accepting that. 有些人很难接受这一点。 Zij zeggen: Nederland is vol. They say: the Netherlands is full.

- Kan iedereen wel een huis vinden, als de bevolking sterk toeneemt? - Can anyone find a home if the population is growing strongly? - 如果人口急剧增加,每个人都能找到房子吗?

De overheid houdt er rekening mee dat de bevolking stijgt. Die Regierung berücksichtigt, dass die Bevölkerung wächst. The government takes into account that the population is rising. 政府考虑到人口在增加。 Daar is het beleid op gericht. The policy is aimed at that. 这就是该政策的目标。 Let er maar eens op hoeveel er gebouwd wordt! Schauen Sie sich nur an, wie viel gebaut wird! Pay attention to how much is being built! 只需注意正在建造的数量!

Iedereen heeft recht op een passende woning. Everyone has the right to a suitable home. 每个人都有权拥有合适的家。 Niemand hoeft op straat te slapen. Nobody has to sleep on the street. 没有人必须露宿街头。

Maar niet alle mensen zijn tevreden. But not all people are satisfied. 但并非所有人都满意。 Dat bleek onlangs uit een onderzoek. A study recently revealed that. 这是最近在一项研究中揭示的。

Het toonde aan dat de meeste Nederlanders een huis wensen met een tuin. It showed that most Dutch people want a house with a garden. 这表明大多数荷兰人想要一所带花园的房子。

Maar dat kan niet vanwege het gebrek aan ruimte. But that is not possible due to the lack of space. 但由于空间不足,这是不可能的。 Lang niet elke woning heeft een tuin. Not every home has a garden. 不是每个家庭都有花园。 Een flat bijvoorbeeld. A flat for example. 以公寓为例。 Daarbij is natuurlijk geen sprake van een eigen tuin of een stukje grond. Of course there is no question of your own garden or a piece of land. 当然,这不涉及私人花园或一块土地。 Hoogstens een balkon met wat bloemen en planten. At most a balcony with some flowers and plants. 顶多一个阳台,放点花草。 Toch nog een beetje tuin bij het huis! Still a little garden at the house! 家里还有一个小花园!