×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Nederlands voor buitenlanders, Les 17 De dokter

Les 17 De dokter

De telefoon bij de dokter, de heer Jansen, gaat. De assistente neemt op.

- Met de assistente van dokter Jansen.

Goedemorgen, u spreekt met Springer.

- Goedemorgen, wat kan ik voor u doen?

Ik bel voor mijn vrouw. Zij is patiënt bij u. Ze voelt zich al een paar dagen erg slecht Ik wil haar graag door de huisarts laten onderzoeken. Kan ik nu een afspraak voor haar maken?

- Eh, even kijken. Ze kan om half twee op het spreekuur komen.

O, ik zou graag willen dat de dokter bij ons langskomt.

Dat wordt moeilijk. Lukt het echt niet om op het spreekuur te komen?

Ik ben bang van niet. Ze kan bijna niet lopen van de pijn.

- Een ogenblikje. Ik zal even overleggen met dokter Jansen.

Mijnheer Springer, met dokter Jansen. Uw vrouw is ziek, begrijp ik. Wat is er precies met haar aan de hand?

- Ze heeft vreselijk veel pijn, vooral in haar hoofd. Het houdt maar niet op. En ze heeft al twee nachten niet geslapen. Haar gezicht is ook helemaal rood.

Heeft ze koorts?

- Eh, wat bedoelt u?

Hebt u haar temperatuur opgenomen?

- Ja, ja, ja, ze heeft 40.2! Dat is toch ernstig?

Dat is inderdaad zeer hoog. Ik kom zo snel mogelijk even langs, rond half zes denk ik.

- O fijn. Wat kan ik ondertussen voor haar doen?

Niks bijzonders. Geeft u haar in ieder geval voldoende te drinken.

- Goed, dat zal ik doen. Dank u wel dokter. Tot straks.


Les 17 De dokter Lesson 17 The Doctor Ders 17 Doktor

De telefoon bij de dokter, de heer Jansen, gaat. Das Telefon beim Arzt, Herrn Jansen, klingelt. The telephone at the doctor, Mr. Jansen, rings. 医者のヤンセンさんの電話が鳴ります。 O telefone do médico, o Sr. Jansen, toca. 詹森先生医生办公室的电话响了。 De assistente neemt op. The assistant answers. L'assistant décroche. アシスタントが答えます。 O assistente responde. 助理接起。

- Met de assistente van dokter Jansen. - Mit Dr. Jansens Assistentin. - With Dr. Jansen's assistant.

Goedemorgen, u spreekt met Springer. Guten Morgen, Sie sprechen mit Springer. Good morning, you speak with Springer. Bom dia, você fala com o Springer. 早上好,我是斯普林格。

- Goedemorgen, wat kan ik voor u doen? - Good morning, what can I do for you?

Ik bel voor mijn vrouw. Ich rufe nach meiner Frau. I'm calling for my wife. Zij is patiënt bij u. Ze voelt zich al een paar dagen erg slecht Ik wil haar graag door de huisarts laten onderzoeken. Sie ist Patientin bei Ihnen. Ihr geht es seit ein paar Tagen sehr schlecht, ich würde sie gerne beim Hausarzt untersuchen lassen. She is a patient with you. She has been feeling very bad for a few days. I would like her to be examined by the doctor. 她是你的病人。她这几天身体一直很不好,想请全科医生给她检查一下。 Kan ik nu een afspraak voor haar maken? Can I make an appointment for her now? 今すぐ彼女の予約をしてもいいですか?

- Eh, even kijken. - Um, let's see. Ze kan om half twee op het spreekuur komen. Sie kann um halb eins ins Büro kommen. She can come to the office at half past one. Elle peut venir au bureau à une heure et demie. 她可以在两点半来办公室。

O, ik zou graag willen dat de dokter bij ons langskomt. Oh, ich möchte, dass der Arzt zu uns kommt. Oh, I'd like the doctor to come and see us.

Dat wordt moeilijk. Das wird schwierig. That will be difficult. 那将是困难的。 Lukt het echt niet om op het spreekuur te komen? Können Sie wirklich nicht zur Sprechstunde kommen? Is it really impossible to get to the office hour? Vous ne pouvez vraiment pas venir à l'heure de la consultation ? 本当に相談時間に来られませんか? 真的不能来咨询时间吗?

Ik ben bang van niet. Ich fürchte nicht. I am afraid not. 残念ながら、そうではありません。 恐怕没有。 Ze kan bijna niet lopen van de pijn. Sie kann vor Schmerzen kaum laufen. She can hardly walk because of the pain.

- Een ogenblikje. - Ein Moment. - A moment. - 片刻。 Ik zal even overleggen met dokter Jansen. Ich werde mich mit Dr. Jansen unterhalten. I'll have a chat with Dr. Jansen. Je vais discuter avec le Dr Jansen. 我会和詹森博士谈谈。

Mijnheer Springer, met dokter Jansen. Herr Springer, mit Dr. Jansen. Mr. Springer, with Dr. Jansen. Uw vrouw is ziek, begrijp ik. Ihre Frau ist krank, ich verstehe. Your wife is sick, I understand. Sua esposa está doente, eu entendo. Wat is er precies met haar aan de hand? Was genau ist mit ihr los? What exactly is wrong with her? 彼女の何が問題なのですか? 她到底有什么毛病?

- Ze heeft vreselijk veel pijn, vooral in haar hoofd. - Sie hat große Schmerzen, besonders im Kopf. - She has a lot of pain, especially in her head. - Ela tem muita dor, especialmente em sua cabeça. - 她很痛苦,尤其是在她的头上。 Het houdt maar niet op. Es hört einfach nicht auf. It just doesn't stop. Isso simplesmente não para. 它就是不停。 En ze heeft al twee nachten niet geslapen. Und sie hat seit zwei Nächten nicht geschlafen. And she hasn't slept in two nights. Haar gezicht is ook helemaal rood. Auch ihr Gesicht ist ganz rot. Her face is also completely red.

Heeft ze koorts? Hat sie Fieber? Does she have a fever? A-t-elle de la fièvre ?

- Eh, wat bedoelt u? - Äh, was meinst du? - What do you mean?

Hebt u haar temperatuur opgenomen? Hast du ihre Temperatur gemessen? Have you recorded her temperature? As-tu pris sa température ?

- Ja, ja, ja, ze heeft 40.2! - Ja, ja, ja, sie hat 40,2! - Yes, yes, yes, she has 40.2! Dat is toch ernstig? Das ist ernst, nicht wahr? Isn't that serious? C'est sérieux non ? それは深刻ではありませんか?

Dat is inderdaad zeer hoog. That is indeed very high. Ik kom zo snel mogelijk even langs, rond half zes denk ik. Ich komme so bald wie möglich vorbei, so gegen 17:30 Uhr, glaube ich. I stop by as quickly as possible, around half past five I think. 我会尽快过来,我想大概是五点半左右。

- O fijn. - Oh, fine. Wat kan ik ondertussen voor haar doen? Was kann ich in der Zwischenzeit für sie tun? What can I do for her in the meantime? その間に私は彼女のために何ができますか?

Niks bijzonders. Nichts Besonderes. Nothing special. Geeft u haar in ieder geval voldoende te drinken. Geben Sie ihr auf jeden Fall genug zu trinken. In any case, give her enough to drink. Dans tous les cas, donnez-lui suffisamment à boire. 至少给她多喝点。

- Goed, dat zal ik doen. - Okay, I will. Dank u wel dokter. Danke Doktor. Thank you doctor. Tot straks. Bis später. See you later.