×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Heb je zin? - Bart de Pau, 015 The article

015 The article

Hallo. Mijn naam is Bart de Pau, online docent Nederlands. Welkom bij ‘Heb je zin?'. Wanneer gebruiken we wel een lidwoord en wanneer niet? Soms gebruiken we in het Nederlands een lidwoord maar niet in het Engels. Zoals in deze zin. Maar andersom kan ook! In deze les oefenen we Nederlandse zinnen met de grammatica van #dutchgrammar les 21 over het lidwoord. Marieke en Gianluca lopen naar het station. Het is al laat. Bedankt dat je me naar het station brengt. ‘Geen probleem', zegt Gianluca. Ik vind het wel gezellig. En jij bent een mooie vrouw! Nou nou… Marieke moet blozen. Ze vindt de aandacht van Gianluca wel leuk. Vertel eens iets over jezelf. Eh, wat wil je weten? Waarom ben je in Nederland? Voor mijn werk. Oh ja? Wat doe je? Ik ben dokter. Dokter? Wauw… Ik ben cardioloog in het AMC. Je bent cardioloog… Oh… Ik ben onder de indruk. En je bent Italiaan? Ja, ik ben Italiaan, maar ik ben ook Amerikaan. Heb je 2 nationaliteiten? Ja, inderdaad. Mijn vader is Italiaan en mijn moeder komt uit de Verenigde Staten. En wat zijn je hobby's? Mijn hobby's… Ehh… voetbal kijken en koffie drinken… Koffie drinken? Koffie drinken met een mooie vrouw… Marieke moet lachen… Ah, natuurlijk, zoals een echte Italiaan. En jij bent docent Nederlands? Ja, ik ben docent Nederlands in Rotterdam. Geef je ook privéles? Ja, ik geef soms privéles bij expats thuis. Je bent echt mooi. Wil je mij ook privéles geven? Eh… heb je een vriendin? Niet hier. Niet hier? Wat bedoel je? Je hebt zeker een vriendin in ItaliÎ… Hmmmm…. Eh… nee, dat bedoel ik niet… Mijn Nederlands is niet zo goed… Ik snap het verschil niet… vriend of vriendin… Jaja… Voor Marieke is het een afknapper. Ze zijn bijna bij het station. ‘Over 2 minuten gaat mijn trein', zegt Marieke. Ik moet rennen… doei!!!! Marieke rent naar de trein. Gianluca blijft achter. Hmmm, dan ga ik maar een kopje koffie drinken. Dat was de les van vandaag. Ben je al abonnee van mijn kanaal op Youtube? Als je op abonneren [subscribe] klikt, dan krijg je elke week nieuwe lessen! Tot de volgende keer bij ‘Heb je zin? '.

015 The article 015 Der Artikel 015 The article 015 L'articolo 015 O artigo 015 Статья 015 Стаття

Hallo. Hey. Mijn naam is Bart de Pau, online docent Nederlands. My name is Bart de Pau, online teacher of Dutch. Welkom bij ‘Heb je zin?'. Welcome to 'Do you feel like it?'. Wanneer gebruiken we wel een lidwoord en wanneer niet? When do we use a article and when not? ¿Cuándo usamos un artículo y cuándo no? چه زمانی از یک مقاله استفاده می کنیم و چه زمانی نه؟ Soms gebruiken we in het Nederlands een lidwoord maar niet in het Engels. Sometimes we use an article in Dutch but not in English. گاهی اوقات از مقاله ای به زبان هلندی استفاده می کنیم، اما به زبان انگلیسی نه. 英語ではなくオランダ語の記事を使用することがあります。 Zoals in deze zin. Like in this sense. Como en esta frase. この意味で。 Maar andersom kan ook! But the other way around is also possible! ¡Pero al revés también es posible! اما برعکس آن نیز ممکن است! しかし、他の方法も可能です! Mas vice-versa também! In deze les oefenen we Nederlandse zinnen met de grammatica van #dutchgrammar les 21 over het lidwoord. In this lesson we practice Dutch sentences with the grammar of #dutchgrammar lesson 21 about the article. در این درس جملات هلندی را با گرامر درس 21 #dutchgrammar درباره مقاله تمرین می کنیم. このレッスンでは、記事に関する#dutchgrammarレッスン21の文法でオランダ語の文章を練習します。 Marieke en Gianluca lopen naar het station. Marieke and Gianluca walk to the station. マリエケとジャンルカは駅まで歩いています。 Het is al laat. It's getting late. Se está haciendo tarde. داره دیر میشه. Bedankt dat je me naar het station brengt. Thank you for taking me to the station. Gracias por llevarme a la estación. ممنون که مرا به ایستگاه بردید. 駅まで連れて行ってくれてありがとう。 ‘Geen probleem', zegt Gianluca. "No problem," says Gianluca. 「問題ない」とジャンルカは言う。 Ik vind het wel gezellig. I think it's nice. Creo que es agradable. به نظرم خوشایند است. いいと思う。 En jij bent een mooie vrouw! And you are a beautiful woman! ¡Y tú eres una mujer hermosa! そして、あなたは美しい女性です! Nou nou… Marieke moet blozen. Well ... Marieke must blush. خب... ماریکه باید سرخ شود. まあ...マリエケは赤面する必要があります。 Ze vindt de aandacht van Gianluca wel leuk. She likes Gianluca's attention. Le gusta la atención de Gianluca. او توجه جیانلوکا را دوست دارد. 彼女はジャンルカの注意が好きです。 Ей нравится внимание Джанлуки. Vertel eens iets over jezelf. Tell something about yourself. Di algo sobre ti. چیزی درباره خودت بگو. あなた自身について教えてください。 Diga-me algo sobre você. Eh, wat wil je weten? What do you want to know? eh, que quieres saber? 何を知りたいですか? Waarom ben je in Nederland? Why are you in the Netherlands? Voor mijn werk. For my job. Por mi trabajo. Oh ja? Oh yeah? Wat doe je? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Ik ben dokter. I am a doctor. Dokter? Doctor? Wauw… Ik ben cardioloog in het AMC. Wow ... I am a cardiologist at the AMC. Je bent cardioloog… Oh… Ik ben onder de indruk. You're a cardiologist ... Oh ... I'm impressed. Eres cardiólogo... Oh... Estoy impresionado. شما یک متخصص قلب هستید... اوه... من تحت تاثیر قرار گرفتم. あなたは心臓専門医です...ああ...私は感銘を受けました。 En je bent Italiaan? And you are Italian? あなたはイタリア人ですか? Ja, ik ben Italiaan, maar ik ben ook Amerikaan. Yes, I am Italian, but I am also American. Sí, soy italiano, pero también soy estadounidense. Heb je 2 nationaliteiten? Do you have 2 nationalities? 2つの国籍がありますか? Ja, inderdaad. Yes indeed. Mijn vader is Italiaan en mijn moeder komt uit de Verenigde Staten. My father is Italian and my mother is from the United States. 父はイタリア人で、母は米国出身です。 En wat zijn je hobby's? And what are your hobbies? Mijn hobby's… Ehh… voetbal kijken en koffie drinken… Koffie drinken? My hobbies… Um… watching football and drinking coffee… Drinking coffee? 私の趣味...ええと...サッカーを見て、コーヒーを飲む...コーヒーを飲む? Koffie drinken met een mooie vrouw… Marieke moet lachen… Ah, natuurlijk, zoals een echte Italiaan. Drinking coffee with a beautiful woman ... Marieke has to laugh ... Ah, of course, like a real Italian. Tomando café con una mujer hermosa… Marieke se ríe… Ah, claro, como una verdadera italiana. 美しい女性とコーヒーを飲む...マリーケは笑わなければならない...ああ、もちろん、本物のイタリア人のように。 En jij bent docent Nederlands? And you are a Dutch teacher? そして、あなたはオランダの先生ですか? Ja, ik ben docent Nederlands in Rotterdam. Yes, I am a Dutch teacher in Rotterdam. Geef je ook privéles? Do you also give private lessons? プライベートレッスンもしますか? Ja, ik geef soms privéles bij expats thuis. Yes, I sometimes give private lessons to expats at home. Sí, a veces doy clases particulares en casas de expatriados. بله، من گاهی اوقات در خانه های مهاجران درس خصوصی می دهم. はい、私は時々自宅で外国人にプライベートレッスンをします。 Sim, às vezes dou aulas particulares em expatriados em casa. Je bent echt mooi. You're really pretty. あなたは本当に美しいです。 Você é realmente linda. Wil je mij ook privéles geven? Do you also want to give me private lessons? プライベートレッスンも受けたいですか? Eh… heb je een vriendin? Uh ... do you have a girlfriend? Eh... ¿tienes novia? اوم... دوست دختر داری؟ えーと、彼女はいますか? Niet hier. Not here. Aqui no. ここではありません。 Niet hier? Not here? ここじゃないの? Wat bedoel je? What do you mean? ¿Qué quieres decir? どういう意味? Je hebt zeker een vriendin in ItaliÎ… Hmmmm…. You definitely have a girlfriend in Italy ... Hmmmm .... تو باید در ایتالیا دوست دختر داشته باشی… هومم…. あなたは間違いなくイタリアにガールフレンドがいます...うーん.... Eh… nee, dat bedoel ik niet… Mijn Nederlands is niet zo goed… Ik snap het verschil niet… vriend of vriendin… Jaja… Voor Marieke is het een afknapper. Eh… no, I don't mean that… My Dutch is not so good… I don't understand the difference… boyfriend or girlfriend… Yeah… For Marieke it is a letdown. Eh... no, no me refiero a eso... Mi holandés no es tan bueno... No entiendo la diferencia... novio o novia... Sí, es un desvío para Marieke. اوه... نه، منظورم این نیست... هلندی من آنقدرها هم خوب نیست... من تفاوت را نمی فهمم... دوست پسر یا دوست دختر... بله، برای ماریکه خاموشی است. ええ…いや、それは意味しません...私のオランダ語はあまり良くありません...違いを理解していません...ボーイフレンドまたはガールフレンド…ええ…マリエケにとっては失望です。 Ze zijn bijna bij het station. They are almost at the station. Ya casi están en la estación. 彼らはほとんど駅にいます。 ‘Over 2 minuten gaat mijn trein', zegt Marieke. "My train leaves in 2 minutes," says Marieke. 「私の列車は2分で出発します」とMariekeは言います。 Ik moet rennen… doei!!!! I have to run ... bye !!!! Marieke rent naar de trein. Marieke runs to the train. マリエケは電車に走ります。 Marieke corre para o trem. Gianluca blijft achter. Gianluca stays behind. ジャンルカは後ろに残ります。 Gianluca fica para trás. Hmmm, dan ga ik maar een kopje koffie drinken. Hmmm, I'll just have a cup of coffee. Hmmm, iré a tomar una taza de café entonces. うーん、コーヒーを一杯飲むだけです。 Dat was de les van vandaag. That was today's lesson. Esa fue la lección de hoy. それが今日のレッスンでした。 Ben je al abonnee van mijn kanaal op Youtube? Are you already a subscriber to my channel on Youtube? すでにYouTubeで私のチャンネルを登録していますか? Als je op abonneren [subscribe] klikt, dan krijg je elke week nieuwe lessen! If you click on subscribe, you will receive new lessons every week! 購読をクリックすると、毎週新しいレッスンが届きます! Tot de volgende keer bij ‘Heb je zin? Until next time at 'Do you feel like it? '. '.