×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Les 33 De bank

Les 33 De bank

De bank i Dag mevrouw.

Ik woon sinds kort in Nederland. Ik wil graag een rekening openen. Wat moet ik daarvoor doen? - U moet een formulier invullen met uw persoonlijke gegevens. U moet ook uw paspoort meenemen, zodat we uw gegevens kunnen controleren. Daarna krijgt u direct het 5 nummer van uw rekening. U krijgt ook een pinpas en een pincode. Dat duurt ongeveer een week. Waarvoor dient die pinpas? - Daarmee kunt u in de meeste winkels betalen zonder dat u geld bij u hebt. Het gebruik ervan is eenvoudig. U hoeft alleen maar uw pincode te onthouden. De pinpas biedt meer mogelijkheden: U kunt er ook geld mee uit de muur halen, dat is praktisch voor kleine bedragen. Los geld hebt u bijvoorbeeld nodig voor de krant, een kopje koffie, een bos bloemen, enzovoort. Wat zijn de kosten verbonden aan zo'n rekening? - Een rekening voor privé-gebruik is gratis. i5 Meent u dat echt? Dat is geweldig. Volgens mij kan iets dergelijks alleen in Nederland. Gratis rekening, gratis school, huursubsidie. Wat een prachtig land is dit! Geld speelt een belangrijke rol in de huidige samenleving. We hebben geld nodig voor onze dagelijkse behoeften: eten, drinken, kleren, woning. Kleine bedragen betalen we 20 meestal contant, dat wil zeggen (d.w.z.) met geld dat je kunt zien en voelen. Voor je woning betaal je iedere maand huur of rente. In je woning gebruik je gas, licht en water. Daarvoor krijg je elke maand een rekening. Dit soort bedragen betalen we in het algemeen automatisch. Je geeft één keer opdracht aan je bank voor automatische betaling. Een goede methode: je loopt dan geen gevaar dat je vergeet de rekening te 25 betalen. De meeste andere rekeningen maak je in orde per post. Ook als je geld ontvangt, van je werk, van je ouders of misschien van de gemeente, gebeurt dat via je rekening bij de bank. Dat voorkomt dat we voortdurend geld moeten brengen en halen.


Les 33 De bank Lektion 33 Die Couch Lesson 33 The couch

De bank i Dag mevrouw. Die Bank i Bye Ma'am. The bank i Bye ma'am. 銀行iByema'am。

Ik woon sinds kort in Nederland. Ich bin vor kurzem in die Niederlande gezogen. I recently moved to the Netherlands. 最近オランダに引っ越しました。 Ik wil graag een rekening openen. I would like to open an account. Wat moet ik daarvoor doen? What do I have to do for that? そのために私は何をしなければなりませんか? O que eu tenho que fazer para isso? - U moet een formulier invullen met uw persoonlijke gegevens. - Sie müssen ein Formular mit Ihren persönlichen Daten ausfüllen. - You have to fill in a form with your personal details. -フォームに個人情報を記入する必要があります。 U moet ook uw paspoort meenemen, zodat we uw gegevens kunnen controleren. Sie müssen auch Ihren Reisepass mitbringen, damit wir Ihre Daten überprüfen können. You should also bring your passport so we can check your details. 詳細を確認できるように、パスポートも持参する必要があります。 Daarna krijgt u direct het 5 nummer van uw rekening. Sie erhalten dann sofort die 5-Nummer Ihres Kontos. You will then immediately receive the 5 number of your account. その後、すぐにアカウントの5つの番号を受け取ります。 U krijgt ook een pinpas en een pincode. You will also receive a debit card and a pin code. デビットカードとPINコードも受け取ります。 Dat duurt ongeveer een week. Das dauert etwa eine Woche. That takes about a week. それには約1週間かかります。 Waarvoor dient die pinpas? What is the debit card for? デビットカードは何のためにありますか? - Daarmee kunt u in de meeste winkels betalen zonder dat u geld bij u hebt. - Damit können Sie in den meisten Geschäften bezahlen, ohne Bargeld dabei zu haben. - This allows you to pay in most stores without having any money with you. -これにより、ほとんどの店舗でお金を使わずに支払うことができます。 Het gebruik ervan is eenvoudig. Die Verwendung ist einfach. Using it is easy. 使い方は簡単です。 U hoeft alleen maar uw pincode te onthouden. Sie müssen sich nur Ihre PIN merken. You just need to remember your PIN. PINを覚えておく必要があります。 De pinpas biedt meer mogelijkheden: U kunt er ook geld mee uit de muur halen, dat is praktisch voor kleine bedragen. Die Debitkarte bietet mehr Möglichkeiten: Man kann damit auch Geld aus der Wand nehmen, was für kleine Beträge praktisch ist. The debit card offers more options: You can also take money out of the wall with it, which is practical for small amounts. デビットカードioには、より多くのオプションがあります。壁からお金を取り出すこともできます。これは、少量の場合に実用的です。 Los geld hebt u bijvoorbeeld nodig voor de krant, een kopje koffie, een bos bloemen, enzovoort. Du brauchst zum Beispiel loses Geld für die Zeitung, eine Tasse Kaffee, einen Blumenstrauß und so weiter. For example, you need loose money for the newspaper, a cup of coffee, a bunch of flowers, and so on. たとえば、新聞、一杯のコーヒー、たくさんの花などのためにゆるいお金が必要です。 Wat zijn de kosten verbonden aan zo'n rekening? What are the costs associated with such an account? そのようなアカウントに関連する費用はいくらですか? - Een rekening voor privé-gebruik is gratis. - An account for private use is free. i5 Meent u dat echt? i5 Meinst du das wirklich? i5 Do you really mean that? Dat is geweldig. That is amazing. すごい。 Volgens mij kan iets dergelijks alleen in Nederland. Ich denke, so etwas ist nur in den Niederlanden möglich. I think something like this is only possible in the Netherlands. このようなことはオランダでしかできないと思います。 Gratis rekening, gratis school, huursubsidie. Kostenlose Rechnung, kostenlose Schule, Wohngeld. Free bill, free school, housing benefit. Wat een prachtig land is dit! What a beautiful country this is! これはなんて美しい国でしょう。 Geld speelt een belangrijke rol in de huidige samenleving. Geld spielt in der heutigen Gesellschaft eine wichtige Rolle. Money plays an important role in today's society. お金は今日の社会で重要な役割を果たしています。 We hebben geld nodig voor onze dagelijkse behoeften: eten, drinken, kleren, woning. Wir brauchen Geld für unsere täglichen Bedürfnisse: Essen, Trinken, Kleidung, Wohnen. We need money for our daily needs: food, drink, clothes, housing. 食べ物、飲み物、衣服、住居など、日常のニーズにお金が必要です。 Kleine bedragen betalen we 20 meestal contant, dat wil zeggen (d.w.z.) Kleine Beträge zahlen wir in der Regel bar aus, dh (dh) Small amounts we pay 20 usually in cash, ie (ie) 私たちが通常現金で20を支払う少量、すなわち(すなわち) met geld dat je kunt zien en voelen. mit Geld, das man sehen und fühlen kann. with money you can see and feel. お金であなたは見て、感じることができます。 Voor je woning betaal je iedere maand huur of rente. Sie zahlen jeden Monat Miete oder Zinsen für Ihr Eigenheim. You pay rent or interest for your home every month. In je woning gebruik je gas, licht en water. Sie verbrauchen Gas, Strom und Wasser in Ihrem Haus. You use gas, electricity and water in your home. Daarvoor krijg je elke maand een rekening. Dafür erhalten Sie monatlich eine Rechnung. You will receive a bill for this every month. Dit soort bedragen betalen we in het algemeen automatisch. Solche Beträge zahlen wir in der Regel automatisch aus. We generally pay these kinds of amounts automatically. 通常、このような金額は自動的に支払われます。 Je geeft één keer opdracht aan je bank voor automatische betaling. Sie beauftragen Ihre Bank einmalig für die automatische Auszahlung. You instruct your bank once for automatic payment. Een goede methode: je loopt dan geen gevaar dat je vergeet de rekening te 25 betalen. A good method: you don't run the risk of forgetting to pay the bill. De meeste andere rekeningen maak je in orde per post. Die meisten anderen Rechnungen werden per Post beglichen. Most other bills are settled by post. Ook als je geld ontvangt, van je werk, van je ouders of misschien van de gemeente, gebeurt dat via je rekening bij de bank. Auch wenn Sie Geld von Ihrer Arbeit, von Ihren Eltern oder vielleicht von der Gemeinde erhalten, erfolgt dies über Ihr Konto bei der Bank. Even if you receive money from your work, from your parents or perhaps from the municipality, this is done via your account at the bank. Dat voorkomt dat we voortdurend geld moeten brengen en halen. This prevents us from constantly having to bring and collect money.