×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Short Stories In Dutch For Beginners, Onbekend terrein - Hoofdstuk 3 – Het besluit

Onbekend terrein - Hoofdstuk 3 – Het besluit

Hoofdstuk 3 – Het besluit

De mannen stonden met de zon op. Ze aten nog wat voorraden die over waren van de reis. Ze hadden ook vlees van het jagen. Zodra hij klaar was ging Thoric met hoofdman Eskol praten. ‘Dag hoofdman,' zei hij.

‘Dag Thoric. Heb je iets nodig?'

‘Ik moet met u praten.'

‘Zeg het maar.'

Thoric wilde over één ding iets vragen. ‘Aan het begin van de reis,' zei hij, ‘waren de mannen onzeker. Ze stelden veel vragen. Ze wisten niet of er land was in het westen. Maar u bent een goede leider geweest. We zijn veilig op dit land aangekomen.'

‘Ja. Wat wil je eigenlijk zeggen, Thoric?'

‘De man die je over het land vertelde. De man die u het bewijs gaf. Wie was dat?'

‘De man die me vertelde dat dit terrein bestaat?'

‘Ja precies.'

Hoofdman Eskol keek om zich heen.

‘Wat is er?' vroeg Thoric.

‘Waar is Niels?'

‘Hij zit te eten, denk ik.'

‘Oké. De man die me hierover vertelde was de vader van Niels.'

‘De vader van Niels?'

‘Ja.'

Thoric was erg verbaasd. De geheimzinnige man was de vader van Niels? Maar de vader van Niels was dood. Thoric begreep het niet. ‘Ik dacht dat de vader van Niels op een vorige expeditie was gestorven. En dat was een expeditie naar het oosten,' zei hij. ‘Hij stierf tijdens een val in de bergen.'

‘Nee. Dat was een leugen. Ik stuurde hem naar het westen. Het was een geheime expeditie. Niemand wist iets.'

‘Hebt u hem naar dit land gestuurd? Alleen?'

‘Nee. Ik stuurde hem met 13 andere mannen naar het westen. Twee mannen stierven onderweg. Acht mannen zijn hier gestorven. De vader van Niels en twee mannen kwamen terug. Ze stierven toen ze aankwamen of kort erna. Het kwam door uitputting. Het was niet mogelijk om ze te redden. Voordat de vader van Niels stierf, vertelde hij me over dit land. Bovendien gaf hij me dit.'

Eskol gooide het doek met de afbeeldingen op tafel. Het was een soort schrift. Thoric had nog nooit zoiets gezien. Thoric keek naar de hoofdman. Ja, misschien had hoofdman Eskol wel bewijs. Nu. Maar van wat?

‘Hoe wist u dat?' vroeg Thoric. ‘Waarom hebt u die mannen naar het westen gestuurd? U dacht dat er niets anders was dan de zee.'

‘Ik had een voorgevoel.'

‘U had een voorgevoel? ‘De vader van Niels stierf omdat u een voorgevoel had? Omdat u een risico nam?' Thoric keek Eskol aan. ‘Als Niels erachter komt, zal hij u nooit vergeven.'

Hoofdman Eskol nam Thoric bij de arm. ‘Je mag het Niels niet vertellen. Niels is de beste ontdekkingsreiziger die we hebben. Hij is bijna net zo goed als zijn vader. Hij mag nu niet afgeleid worden. We hebben hem nodig.'

Thoric knikte. ‘Begrepen.'

‘Ga nu terug naar de mannen,' zei de hoofdman. ‘Spreek hier nooit meer over.'

Kort daarna pakten de mannen hun wapens op. Ze staken het strand over en gingen het bos in. Ze waren klaar voor de strijd. Niels leidde de groep. Het was al erg warm. Ze liepen urenlang. Toen zagen ze onderaan een heuvel iets. Het was een groepje mensen. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het een dorp was. Niels zwaaide met zijn hand. De expeditie stopte onmiddellijk.

Niels, Eskol en Thoric keken goed. Het dorp zag er in hun ogen vreemd uit. De huizen leken vreemd. De mannen, vrouwen en kinderen hadden een donkerdere kleur. Ze hadden vreemde kleren aan. Ze spraken een heel vreemde taal. De mannen wisten niet wat ze hiervan moesten denken.

Hoofdman Eskol ging als eerste naar het dorp. De rest van de groep volgde. In het begin waren veel mensen bang. Sommigen renden weg naar hun huis. Hoofdman Eskol gebaarde rustig. ‘We zullen jullie geen pijn doen!' zei hij met zachte stem. Eskol zei de woorden een paar keer. Hij maakte elke keer simpele gebaren.

Na enige tijd verscheen het dorpshoofd voor Eskol. Hij bood hoofdman Eskol wat te drinken aan. Eskol keek naar de drank. Toen zei het dorpshoofd ‘water' in de Viking-taal. Eskol keek hem verbaasd aan. De man kende hun taal!

Hoofdman Eskol sprak enkele uren met het dorpshoofd. Het dorpshoofd legde veel uit. Hij had de Vikingtaal van de eerdere expeditie geleerd. Hij had met hen gesproken!

Het dorpshoofd legde toen uit wat er met de mannen was gebeurd. De lokale mensen hadden de mannen niet gedood. Ze hadden geprobeerd hen te helpen. De mannen accepteerden hun hulp niet en stierven. Sommigen werden door dieren gedood. Sommigen stierven omdat ze het verkeerde voedsel aten. Sommigen stierven aan een ziekte.

Na een gesprek met het dorpshoofd, riep hoofdman Eskol zijn mannen bij elkaar. Hij zei tegen hen: ‘Heren, ik ben veel te weten gekomen. Het belangrijkste is dat hier al eerder Vikingen zijn geweest. Ze luisterden niet naar de mensen hier. En ze stierven.' Hij keek al zijn mannen aan. Hij was heel serieus.

Eskol ging door: ‘Hij heeft me verteld dat een paar van die Vikingen zijn vertrokken. Ze probeerden terug te gaan naar hun thuisland.' Hij stopte even. ‘Ik heb die mannen ontmoet,' zei hij. ‘Ze hebben me over dit land verteld. Ook zij zijn dood. Na de reis zijn ze van uitputting gestorven.'

De mannen keken elkaar aan. Dus dat is hoe Eskol wist van de landen in het westen.

Eskol was nog niet klaar. Hij werd erg stil. Toen zei hij: ‘We moeten een besluit nemen. We weten niet waar we nu zitten. De storm heeft ons te ver uit koers gebracht.' De Vikingse ontdekkingsreizigers waren enkele minuten stil.

Toen ging hoofdman Eskol verder: ‘We moeten nu besluiten. Blijven we hier? Leren we om in deze gemeenschap te leven? Als we dat doen, zullen de mensen in deze gemeenschap ons helpen. Ze zullen ons voedsel geven. Ze zullen het ons leren.' Hij keek al zijn mannen aan. ‘Of, is het ons doel om naar huis te gaan? En uitputting en de dood te riskeren.' Hoofdman Eskol keek naar de inwoners van het dorp. ‘Dit zijn goede mensen,' begon hij. ‘Ze kennen het land. Ze kunnen het bewerken. Ze kunnen er jagen. Ze hebben ons gevraagd te blijven. Voor mij is de keus duidelijk. Ik blijf.'

De mannen keken hoofdman Eskol aan. Eén van hen riep: ‘Dus we laten onze families gewoon zitten? We zullen onze vrienden nooit meer zien? Dat kunnen we toch niet doen!'

Een andere man riep: ‘Kijk naar onze schepen! De storm heeft ze zwaar beschadigd! We kunnen niet veilig thuiskomen. Niet met schepen in deze staat! Ik stem ervoor dat we blijven.'

Hoofdman Eskol keek naar zijn mannen ‘Misschien hebben jullie allebei gelijk. Daarom zullen we allemaal een persoonlijke keus moeten maken. Als je wilt vertrekken, ben je vrij om te gaan. Ik zal je niet doen blijven. Als je ervoor kiest om te blijven, ben je welkom. Maar vanaf nu ben ik niet meer jullie hoofdman. Ik ben maar een man zoals jullie.'

In de dagen erna vormden zich twee groepen. Eén groep was van plan om op het nieuwe terrein te blijven. Ze zouden een nieuwe Vikinggemeenschap opbouwen. De tweede groep zou de minst beschadigde schepen meenemen. Ze zouden proberen om terug naar huis te keren.

Een maand later vertrok de tweede groep. Terwijl ze wegvoeren, sprak Eskol: ‘Het is niet gegaan zoals gepland.'

‘Inderdaad niet,' antwoordde Niels terwijl hij naar zijn voormalige leider keek. ‘Je wilde ons dorp helpen. Het is anders gelopen dan we dachten. Maar dit is een goede plaats. We kunnen hier wonen.'

‘Ja,' zei Thoric. ‘Het is interessant. Het is goed om hier op een nieuw terrein met nieuwe dingen te zijn.'

‘En we kunnen doorgaan met ontdekken,' ging Niels door. ‘We kunnen nieuwe en interessante uitdagingen tegenkomen. Maak je geen zorgen. We zullen gelukkig zijn.' Toen glimlachte hij en zei: ‘Hoofdman.'

De mannen lachten. Ze waren klaar voor hun volgende expeditie — het ontdekken van een nieuwe wereld. Een wereld die later Noord-Amerika zou worden genoemd.

Hoofdstuk 3 Overzicht

Samenvatting

Thoric vraagt hoofdman Eskol hoe hij van het nieuwe land afwist. Eskol legt uit dat hij jaren geleden een expeditie naar het westen stuurde. Slechts twee mannen keerden terug. Ze stierven van uitputting. Eén van die mannen was de vader van Niels. Hoofdman Eskol en de mannen verkennen dan het nieuwe land. Ze vinden een klein dorp. De lokale hoofdman spreekt de Vikingtaal. Hij legt uit dat de dorpelingen al Vikingen hebben geprobeerd te helpen. De mannen luisterden niet en stierven. Eskol besluit dat elke man voor zichzelf moet kiezen wat hij wil doen. Sommige mannen proberen de gevaarlijke reis terug naar huis te maken. Eskol, Niels en Thoric besluiten te blijven. Ze willen het nieuwe terrein verkennen. Deze landen werden later Noord-Amerika genoemd.

Onbekend terrein - Hoofdstuk 3 – Het besluit Unbekanntes Terrain - Kapitel 3 - Die Entscheidung Uncharted territory - Chapter 3 - The decision Territoire inconnu - Chapitre 3 - La décision Il territorio inesplorato - Capitolo 3 - La decisione Uncharted territory - Capítulo 3 - A decisão Территория неизведанного - Глава 3 - Решение Keşfedilmemiş Bölge - Bölüm 3 - Karar Незвідана територія - Розділ 3 - Рішення 未知领域 - 第 3 章 - 决定

**Hoofdstuk 3 – Het besluit**

De mannen stonden met de zon op. The men stood with the sun up. مردان با خورشید طلوع کردند. Мужчины поднялись вместе с солнцем. Ze aten nog wat voorraden die over waren van de reis. They ate some supplies left over from the trip. مقداری از وسایل باقی مانده از سفر را خوردند. Они все еще ели припасы, оставшиеся после путешествия. Ze hadden ook vlees van het jagen. They also had meat from hunting. گوشت شکار هم داشتند. Они также ели мясо, добытое на охоте. Zodra hij klaar was ging Thoric met hoofdman Eskol praten. As soon as he finished, Thoric went to talk to chief Eskol. به محض اینکه کارش تمام شد، توریک رفت تا با کاپیتان اسکول صحبت کند. Как только он закончил, Торик отправился поговорить с вождем Эсколом. ‘Dag hoofdman,' zei hij. "Hello chief," he said.

‘Dag Thoric. 'Hello Thoric. Heb je iets nodig?' Do you need something?' Вам что-нибудь нужно?

‘Ik moet met u praten.' "I need to talk to you."

‘Zeg het maar.' 'Say it.' 'بگو.' "Powiedz to". Скажи это.

Thoric wilde over één ding iets vragen. Thoric wanted to ask about one thing. توریک می خواست در مورد یک چیز بپرسد. Торик хотел спросить об одной вещи. ‘Aan het begin van de reis,' zei hij, ‘waren de mannen onzeker. 'At the beginning of the journey,' he said, 'the men were uncertain. او گفت: «در آغاز سفر، مردان مطمئن نبودند. В начале пути, - говорит он, - люди были неуверенны. Ze stelden veel vragen. They asked a lot of questions. سؤالات زیادی پرسیدند. Они задавали много вопросов. Ze wisten niet of er land was in het westen. They didn't know if there was land to the west. آنها نمی دانستند که آیا زمینی در غرب وجود دارد یا خیر. Они не знали, есть ли на западе земля. Maar u bent een goede leider geweest. But you have been a good leader. اما شما رهبر خوبی بوده اید. Но вы были хорошим руководителем. We zijn veilig op dit land aangekomen.' We arrived safely on this land. ما به سلامت به این سرزمین رسیدیم.» Мы благополучно прибыли на эту землю".

‘Ja. Wat wil je eigenlijk zeggen, Thoric?' What do you mean, Thoric?" تووریک دقیقا چی میگی؟ Что ты на самом деле хочешь сказать, Торик?

‘De man die je over het land vertelde. 'The man who told you about the country. Человек, который рассказал вам о стране. De man die u het bewijs gaf. The man who gave you the proof. مردی که به شما مدرک داد. Человек, который дал вам доказательства. Wie was dat?' Кто это был?

‘De man die me vertelde dat dit terrein bestaat?' 'The man who told me this site exists?' "مردی که به من گفت این مکان وجود دارد؟" Человек, который рассказал мне о существовании этого сайта?

‘Ja precies.' Да, именно так.

Hoofdman Eskol keek om zich heen. Chief Eskol looked around. Вождь Эскол огляделся по сторонам.

‘Wat is er?' vroeg Thoric. "What is it?" asked Thoric. Что это?" - спросил Торик.

‘Waar is Niels?' "Where is Niels? Где Нильс?

‘Hij zit te eten, denk ik.' 'He's eating, I think.' "او در حال خوردن است، من فکر می کنم." Он ест, я думаю.

‘Oké. 'Okay. De man die me hierover vertelde was de vader van Niels.' The man who told me about this was Niels' father. مردی که این موضوع را به من گفت پدر نیلز بود.

‘De vader van Niels?' "Niels' father?

‘Ja.'

Thoric was erg verbaasd. Thoric was very surprised. Торик был очень удивлен. De geheimzinnige man was de vader van Niels? The mystery man was Niels' father? مرد مرموز پدر نیلز بود؟ Maar de vader van Niels was dood. But Niels' father was dead. Но отец Нильса был мертв. Thoric begreep het niet. Thoric did not understand. توریک متوجه نشد. Торик не понимал. ‘Ik dacht dat de vader van Niels op een vorige expeditie was gestorven. 'I thought Niels' father had died on a previous expedition. فکر می‌کردم پدر نیلز در سفر قبلی فوت کرده است. Я думал, что отец Нильса погиб во время предыдущей экспедиции. En dat was een expeditie naar het oosten,' zei hij. And that was an expedition to the east," he said. و این یک سفر به شرق بود.» И это была экспедиция на восток, - сказал он. ‘Hij stierf tijdens een val in de bergen.' "He died while falling in the mountains. او بر اثر سقوط در کوه درگذشت. Он погиб, упав в горах.

‘Nee. 'No. Dat was een leugen. That was a lie. Это была ложь. Ik stuurde hem naar het westen. I sent him west. Я отправил его на запад. Het was een geheime expeditie. It was a secret expedition. این یک سفر مخفیانه بود. Это была секретная экспедиция. Niemand wist iets.' No one knew anything. Никто ничего не знал.

‘Hebt u hem naar dit land gestuurd? 'Did you send him to this country? او را به این کشور فرستادی؟ Это вы отправили его в эту страну? Alleen?' В одиночестве?

‘Nee. Ik stuurde hem met 13 andere mannen naar het westen. I sent him west with 13 other men. Я отправил его на запад с 13 другими людьми. Twee mannen stierven onderweg. Two men died along the way. Два человека погибли по дороге. Acht mannen zijn hier gestorven. Eight men died here. Восемь человек погибли здесь. De vader van Niels en twee mannen kwamen terug. Niels' father and two men returned. Вернулись отец Нильса и двое мужчин. Ze stierven toen ze aankwamen of kort erna. They died when they arrived or shortly after. آنها در بدو ورود یا اندکی پس از آن جان باختند. Они умерли по прибытии или вскоре после него. Het kwam door uitputting. It came from exhaustion. به خاطر خستگی بود Это произошло от истощения. Het was niet mogelijk om ze te redden. It was not possible to save them. نجات آنها ممکن نبود. Спасти их было невозможно. Voordat de vader van Niels stierf, vertelde hij me over dit land. Before Niels' father died, he told me about this country. قبل از مرگ پدر نیلز، او درباره این کشور به من گفت. Перед смертью отец Нильса рассказал мне об этой стране. Bovendien gaf hij me dit.' Besides, he gave me this. علاوه بر این، او این را به من داد.» Кроме того, он подарил мне это".

Eskol gooide het doek met de afbeeldingen op tafel. Eskol threw the cloth with the pictures on the table. اسکول پارچه ای را با تصاویر روی میز پرت کرد. Эскол бросил салфетку с фотографиями на стол. Het was een soort schrift. It was a kind of writing. نوعی نوشتن بود. Это было своего рода письмо. Thoric had nog nooit zoiets gezien. Thoric had never seen anything like it. توریک هرگز چنین چیزی را ندیده بود. Торик никогда не видел ничего подобного. Thoric keek naar de hoofdman. Thoric looked at the head man. Торик посмотрел на главного человека. Ja, misschien had hoofdman Eskol wel bewijs. Yes, perhaps Chief Eskol had proof. بله، شاید رئیس اسکول مدرکی داشت. Да, возможно, у вождя Эскола были доказательства. Nu. Now. Сейчас. Maar van wat? But from what? Но от чего?

‘Hoe wist u dat?' vroeg Thoric. "How did you know?" asked Thoric. "چگونه می دانستید؟" توریک پرسید. Как ты узнал?" - спросил Торик. ‘Waarom hebt u die mannen naar het westen gestuurd? 'Why did you send those men west? چرا آن مردان را به غرب فرستادی؟ Почему вы послали этих людей на запад? U dacht dat er niets anders was dan de zee.' You thought there was nothing but the sea.' فکر کردی جز دریا چیزی نیست. Вы думали, что нет ничего, кроме моря".

‘Ik had een voorgevoel.' "I had a hunch. "من یک پیش بینی داشتم." У меня было предчувствие.

‘U had een voorgevoel? 'You had a premonition? У вас было предчувствие? ‘De vader van Niels stierf omdat u een voorgevoel had? 'Niels' father died because you had a premonition? پدر «نیلز» به این دلیل فوت کرد که تو پیش‌آگاهی داشتی؟ Отец Нильса умер, потому что у вас было предчувствие? Omdat u een risico nam?' Thoric keek Eskol aan. Because you took a risk? Thoric looked at Eskol. چون ریسک کردی؟ توریک به اسکول نگاه کرد. Потому что ты рискнул? Торик посмотрел на Эскола. ‘Als Niels erachter komt, zal hij u nooit vergeven.' "If Niels finds out, he will never forgive you. Если Нильс узнает, он никогда тебя не простит.

Hoofdman Eskol nam Thoric bij de arm. Chief Eskol took Thoric by the arm. رئیس اسکول بازوی توریک را گرفت. Вождь Эскол взял Торика за руку. ‘Je mag het Niels niet vertellen. 'You can't tell Niels. Вы не должны говорить Нильсу. Niels is de beste ontdekkingsreiziger die we hebben. Niels is the best explorer we have. نیلز بهترین کاوشگری است که ما داریم. Нильс - лучший исследователь, который у нас есть. Hij is bijna net zo goed als zijn vader. He is almost as good as his father. او تقریباً به خوبی پدرش است. Он почти так же хорош, как и его отец. Hij mag nu niet afgeleid worden. He must not be distracted now. الان نباید حواسش پرت شود. Nie powinien się teraz rozpraszać. Сейчас ему нельзя отвлекаться. We hebben hem nodig.' We need him. Он нам нужен.

Thoric knikte. Thoric nodded. Торик кивнул. ‘Begrepen.' 'Understood.' Понятно.

‘Ga nu terug naar de mannen,' zei de hoofdman. 'Now go back to the men,' the head man said. رئیس گفت: "حالا برگرد پیش مردها." Возвращайтесь к людям, - сказал главный. ‘Spreek hier nooit meer over.' 'Never speak of this again.' "دیگر از این حرف نزن." "Никогда больше не говори об этом".

Kort daarna pakten de mannen hun wapens op. Soon after, the men picked up their weapons. Вскоре мужчины подняли оружие. Ze staken het strand over en gingen het bos in. They crossed the beach and entered the forest. از ساحل گذشتند و وارد جنگل شدند. Они пересекли пляж и вошли в лес. Ze waren klaar voor de strijd. They were ready for battle. Они были готовы к битве. Niels leidde de groep. Niels led the group. Нильс возглавил группу. Het was al erg warm. It was already very hot. قبلا خیلی گرم بود. Было уже очень жарко. Ze liepen urenlang. They walked for hours. ساعت ها پیاده روی کردند. Они шли несколько часов. Toen zagen ze onderaan een heuvel iets. Then at the bottom of a hill they saw something. سپس در پایین تپه چیزی دیدند. Затем они увидели что-то у подножия холма. Het was een groepje mensen. It was a group of people. Это была группа людей. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het een dorp was. You could even say it was a village. حتی می توان گفت روستا بود. Можно даже сказать, что это была деревня. Niels zwaaide met zijn hand. Niels waved his hand. نیلز دستش را تکان داد. Нильс махнул рукой. De expeditie stopte onmiddellijk. The expedition stopped immediately. اکسپدیشن بلافاصله متوقف شد. Экспедиция немедленно остановилась.

Niels, Eskol en Thoric keken goed. Niels, Eskol and Thoric watched closely. نیلز، اسکول و توریک از نزدیک نگاه کردند. Нильс, Эскол и Торик внимательно наблюдали за происходящим. Het dorp zag er in hun ogen vreemd uit. The village looked strange in their eyes. روستا برایشان عجیب به نظر می رسید. В их глазах деревня выглядела странно. De huizen leken vreemd. The houses seemed strange. خانه ها عجیب به نظر می رسید. Дома казались странными. De mannen, vrouwen en kinderen hadden een donkerdere kleur. The men, women and children were a darker color. مردان، زنان و کودکان رنگ تیره تری داشتند. Мужчины, женщины и дети были темного цвета. Ze hadden vreemde kleren aan. They were wearing strange clothes. لباس های عجیبی پوشیده بودند. На них была странная одежда. Ze spraken een heel vreemde taal. They spoke a very strange language. Они говорили на очень странном языке. De mannen wisten niet wat ze hiervan moesten denken. The men did not know what to make of this. مردها نمی‌دانستند از این موضوع چه کنند. Мужчины не знали, как к этому относиться.

Hoofdman Eskol ging als eerste naar het dorp. Chief Eskol went to the village first. Вождь Эскол первым отправился в деревню. De rest van de groep volgde. The rest of the group followed. بقیه اعضای گروه دنبال شدند. Остальные члены группы последовали за ним. In het begin waren veel mensen bang. In the beginning, many people were afraid. در ابتدا خیلی ها می ترسیدند. Вначале многие люди были напуганы. Sommigen renden weg naar hun huis. Some ran away to their homes. Некоторые убежали в свои дома. Hoofdman Eskol gebaarde rustig. Chief Eskol gestured calmly. رئیس اسکول به آرامی اشاره کرد. Шеф Эскол невозмутимо жестикулировал. ‘We zullen jullie geen pijn doen!' zei hij met zachte stem. "We won't hurt you!" he said in a soft voice. "ما شما را اذیت نمی کنیم!" با صدای آهسته ای گفت Мы не причиним вам вреда!" - сказал он мягким голосом. Eskol zei de woorden een paar keer. Eskol said the words a few times. اسکول این کلمات را چند بار گفت. Эскол произнес эти слова несколько раз. Hij maakte elke keer simpele gebaren. He made simple gestures every time. هر بار حرکات ساده ای انجام می داد. Каждый раз он делал простые жесты.

Na enige tijd verscheen het dorpshoofd voor Eskol. After some time, the village chief appeared before Eskol. پس از مدتی رئیس دهکده در مقابل اسکول حاضر شد. Через некоторое время перед Эсколом появился староста деревни. Hij bood hoofdman Eskol wat te drinken aan. He offered chief Eskol something to drink. او به کاپیتان اسکول نوشیدنی تعارف کرد. Он предложил вождю Эсколу что-нибудь выпить. Eskol keek naar de drank. Eskol looked at the drink. Эскол посмотрел на напиток. Toen zei het dorpshoofd ‘water' in de Viking-taal. Then the village chief said "water" in the Viking language. سپس رئیس دهکده به زبان وایکینگ ها «آب» گفت. Тогда староста деревни сказал "вода" на языке викингов. Eskol keek hem verbaasd aan. Eskol looked at him in surprise. اسکول با تعجب به او نگاه کرد. Эскол удивленно посмотрел на него. De man kende hun taal! The man knew their language!

Hoofdman Eskol sprak enkele uren met het dorpshoofd. Chief Eskol spoke with the village chief for several hours. رئیس اسکول چندین ساعت با رئیس روستا صحبت کرد. Шеф Эскол несколько часов беседовал со старостой деревни. Het dorpshoofd legde veel uit. The village chief explained a lot. دهیار خیلی توضیح داد. Староста деревни многое объяснил. Hij had de Vikingtaal van de eerdere expeditie geleerd. He had learned the Viking language from the earlier expedition. او زبان وایکینگ ها را از اکسپدیشن قبلی آموخته بود. Он выучил язык викингов во время предыдущей экспедиции. Hij had met hen gesproken! He had spoken to them! با آنها صحبت کرده بود! Он говорил с ними!

Het dorpshoofd legde toen uit wat er met de mannen was gebeurd. The village chief then explained what had happened to the men. سپس رئیس روستا توضیح داد که چه اتفاقی برای مردان افتاده است. Затем староста деревни объяснил мужчинам, что произошло. De lokale mensen hadden de mannen niet gedood. The local people had not killed the men. مردم محلی این افراد را نکشته بودند. Местные жители не убивали мужчин. Ze hadden geprobeerd hen te helpen. They had tried to help them. سعی کرده بودند به آنها کمک کنند. Они пытались им помочь. De mannen accepteerden hun hulp niet en stierven. The men did not accept their help and died. مردان کمک آنها را نپذیرفتند و جان باختند. Мужчины не приняли их помощь и погибли. Sommigen werden door dieren gedood. Some were killed by animals. برخی توسط حیوانات کشته شدند. Некоторые были убиты животными. Sommigen stierven omdat ze het verkeerde voedsel aten. Some died because they ate the wrong food. برخی به دلیل خوردن غذای اشتباه مردند. Некоторые умерли, потому что ели неправильную пищу. Sommigen stierven aan een ziekte. Some died of disease. برخی بر اثر بیماری مردند. Некоторые умерли от болезней.

Na een gesprek met het dorpshoofd, riep hoofdman Eskol zijn mannen bij elkaar. After talking with the village chief, chief Eskol called his men together. Поговорив со старостой деревни, вождь Эскол созвал своих людей. Hij zei tegen hen: ‘Heren, ik ben veel te weten gekomen. He said to them, "Gentlemen, I have come to know much. او به آنها گفت: «آقایان، من چیزهای زیادی یاد گرفتم. Он сказал им: "Господа, я многое узнал. Het belangrijkste is dat hier al eerder Vikingen zijn geweest. Most importantly, Vikings have been here before. مهمترین چیز این است که وایکینگ ها قبلاً اینجا بوده اند. Самое главное - викинги уже бывали здесь. Ze luisterden niet naar de mensen hier. They didn't listen to the people here. آنها به حرف مردم اینجا گوش نکردند. Они не прислушивались к мнению людей. En ze stierven.' Hij keek al zijn mannen aan. And they died. He looked at all his men. И они погибли. Он посмотрел на всех своих людей. Hij was heel serieus. He was very serious. Он был очень серьезен.

Eskol ging door: ‘Hij heeft me verteld dat een paar van die Vikingen zijn vertrokken. Eskol continued: "He told me some of those Vikings left. Эскол продолжал: Он сказал мне, что некоторые из этих викингов ушли. Ze probeerden terug te gaan naar hun thuisland.' Hij stopte even. They were trying to go back to their homeland. He paused for a moment. آنها سعی می کردند به کشور خود بازگردند.» لحظه ای ایستاد. Они пытались вернуться на родину, - он сделал небольшую паузу. ‘Ik heb die mannen ontmoet,' zei hij. 'I met those men,' he said. Я встречался с этими людьми, - сказал он. ‘Ze hebben me over dit land verteld. 'They told me about this country. Ook zij zijn dood. They, too, are dead. Они тоже мертвы. Na de reis zijn ze van uitputting gestorven.' After the trip, they died of exhaustion. پس از سفر، آنها از خستگی مردند. После путешествия они умерли от истощения".

De mannen keken elkaar aan. The men looked at each other. Мужчины посмотрели друг на друга. Dus dat is hoe Eskol wist van de landen in het westen. So that's how Eskol knew about the countries to the west. Вот откуда Эскол знал о странах на западе.

Eskol was nog niet klaar. Eskol was not yet ready. Эскол еще не был готов. Hij werd erg stil. He became very quiet. Он стал очень тихим. Toen zei hij: ‘We moeten een besluit nemen. Then he said, "We have to make a decision. سپس گفت: ما باید تصمیم بگیریم. Затем он сказал: "Мы должны принять решение. We weten niet waar we nu zitten. We don't know where we are now. نمی دانیم الان کجا هستیم. Мы не знаем, где мы сейчас находимся. De storm heeft ons te ver uit koers gebracht.' De Vikingse ontdekkingsreizigers waren enkele minuten stil. The storm has taken us too far off course. The Viking explorers were silent for several minutes. طوفان ما را از مسیر بسیار دور کرده است. کاشفان وایکینگ برای چند دقیقه سکوت کردند. Шторм отнес нас слишком далеко от курса". Исследователи-викинги молчали несколько минут.

Toen ging hoofdman Eskol verder: ‘We moeten nu besluiten. Then Chief Eskol continued, "We must decide now. Затем шеф Эскол продолжил: "Мы должны принять решение сейчас. Blijven we hier? Are we going to stay here? Мы останемся здесь? Leren we om in deze gemeenschap te leven? Are we learning to live in this community? آیا ما یاد می گیریم در این جامعه زندگی کنیم؟ Учимся ли мы жить в этом обществе? Als we dat doen, zullen de mensen in deze gemeenschap ons helpen. If we do that, the people in this community will help us. Если мы это сделаем, люди из этого сообщества помогут нам. Ze zullen ons voedsel geven. They will give us food. Они дадут нам еду. Ze zullen het ons leren.' Hij keek al zijn mannen aan. They will teach us. He looked at all his men. آنها به ما یاد خواهند داد. به همه مردانش نگاه کرد. Они нас научат, - он оглядел всех своих людей. ‘Of, is het ons doel om naar huis te gaan? 'Or, is our goal to go home? Или наша цель - вернуться домой? En uitputting en de dood te riskeren.' Hoofdman Eskol keek naar de inwoners van het dorp. And risk exhaustion and death. Chief Eskol looked at the villagers. И рисковать истощением и смертью". Вождь Эскол посмотрел на жителей деревни. ‘Dit zijn goede mensen,' begon hij. 'These are good people,' he began. Это хорошие люди, - начал он. ‘Ze kennen het land. 'They know the country. Они знают страну. Ze kunnen het bewerken. They can edit it. می توانند آن را ویرایش کنند. Они могут его редактировать. Ze kunnen er jagen. They can hunt there. Они могут там охотиться. Ze hebben ons gevraagd te blijven. They asked us to stay. از ما خواستند بمانیم. Они попросили нас остаться. Voor mij is de keus duidelijk. For me, the choice is clear. برای من انتخاب روشن است. Для меня выбор очевиден. Ik blijf.' I'm staying. Я остаюсь.

De mannen keken hoofdman Eskol aan. The men looked at chief Eskol. Мужчины посмотрели на вождя Эскола. Eén van hen riep: ‘Dus we laten onze families gewoon zitten? One of them shouted, "So we just leave our families? یکی از آنها فریاد زد: "پس ما فقط خانواده خود را پشت سر می گذاریم؟ Один из них заплакал: "Значит, мы просто оставим свои семьи? We zullen onze vrienden nooit meer zien? We will never see our friends again? ما دیگر هرگز دوستانمان را نخواهیم دید؟ Мы больше никогда не увидим наших друзей? Dat kunnen we toch niet doen!' Surely we can't do that! ما نمی توانیم این کار را انجام دهیم! Конечно, мы не можем этого сделать!

Een andere man riep: ‘Kijk naar onze schepen! Another man shouted, "Look at our ships! مرد دیگری فریاد زد: «به کشتی‌های ما نگاه کنید! Другой мужчина крикнул: "Посмотрите на наши корабли! De storm heeft ze zwaar beschadigd! The storm severely damaged them! طوفان به آنها آسیب زیادی وارد کرد! Шторм сильно повредил их! We kunnen niet veilig thuiskomen. We cannot get home safely. Мы не сможем безопасно добраться до дома. Niet met schepen in deze staat! Not with ships in this condition! Только не с кораблями в таком состоянии! Ik stem ervoor dat we blijven.' I vote that we stay. Я голосую за то, чтобы мы остались.

Hoofdman Eskol keek naar zijn mannen ‘Misschien hebben jullie allebei gelijk. Chief Eskol looked at his men "Maybe you're both right. رئیس اسکول به مردانش نگاه کرد: «شاید هر دو حق با شماست. Вождь Эскол посмотрел на своих людей: "Возможно, вы оба правы. Daarom zullen we allemaal een persoonlijke keus moeten maken. Therefore, we will all have to make a personal choice. Поэтому каждому из нас придется сделать личный выбор. Als je wilt vertrekken, ben je vrij om te gaan. If you want to leave, you are free to go. اگر می خواهید بروید، آزادید که بروید. Если вы хотите уйти, вы свободны. Ik zal je niet doen blijven. I won't make you stay. من مجبورت نمیکنم بمونی Я не заставлю тебя остаться. Als je ervoor kiest om te blijven, ben je welkom. If you choose to stay, you are welcome. Если вы решите остаться, добро пожаловать. Maar vanaf nu ben ik niet meer jullie hoofdman. But from now on, I am no longer your main man. اما از این به بعد دیگر کاپیتان شما نیستم. Но с этого момента я больше не являюсь вашим главным человеком. Ik ben maar een man zoals jullie.' I'm just a man like you. من فقط مردی مثل شما هستم. Я такой же человек, как и вы".

In de dagen erna vormden zich twee groepen. In the days that followed, two groups formed. در روزهای بعد دو گروه تشکیل شد. В последующие дни образовались две группы. Eén groep was van plan om op het nieuwe terrein te blijven. One group planned to stay at the new site. Одна группа планировала остаться на новом месте. Ze zouden een nieuwe Vikinggemeenschap opbouwen. They would build a new Viking community. آنها یک جامعه وایکینگ های جدید می ساختند. Они построят новую общину викингов. De tweede groep zou de minst beschadigde schepen meenemen. The second group would take the least damaged ships. گروه دوم کمترین آسیب دیده ترین کشتی ها را می برد. Вторая группа возьмет наименее поврежденные корабли. Ze zouden proberen om terug naar huis te keren. They would try to return home. آنها سعی می کردند به خانه برگردند. Они попытаются вернуться домой.

Een maand later vertrok de tweede groep. A month later, the second group left. یک ماه بعد گروه دوم رفتند. Через месяц ушла вторая группа. Terwijl ze wegvoeren, sprak Eskol: ‘Het is niet gegaan zoals gepland.' As they sailed away, Eskol spoke, "It didn't go as planned. همانطور که آنها در حال دور شدن بودند، اسکول گفت: "آنطور که برنامه ریزی شده بود پیش نرفت." Когда они отплывали, Эскол сказал: "Все прошло не так, как планировалось".

‘Inderdaad niet,' antwoordde Niels terwijl hij naar zijn voormalige leider keek. 'Indeed not,' Niels replied as he looked at his former leader. نیلز با نگاهی به رهبر سابقش پاسخ داد: «در واقع نه. Конечно, нет, - ответил Нильс, глядя на своего бывшего лидера. ‘Je wilde ons dorp helpen. 'You wanted to help our village. تو می خواستی به روستای ما کمک کنی. Вы хотели помочь нашей деревне. Het is anders gelopen dan we dachten. It turned out differently than we thought. اوضاع متفاوت از آنچه ما فکر می کردیم رقم خورد. Все оказалось не так, как мы думали. Maar dit is een goede plaats. But this is a good place. اما اینجا جای خوبی است. Но это хорошее место. We kunnen hier wonen.' We can live here. Мы можем жить здесь.

‘Ja,' zei Thoric. 'Yes,' Thoric said. ‘Het is interessant. 'It's interesting. Het is goed om hier op een nieuw terrein met nieuwe dingen te zijn.' It's good to be here in new territory with new things. Хорошо быть здесь, на новой территории, с новыми вещами".

‘En we kunnen doorgaan met ontdekken,' ging Niels door. 'And we can continue to explore,' Niels continued. И мы можем продолжить исследования, - продолжил Нильс. ‘We kunnen nieuwe en interessante uitdagingen tegenkomen. 'We may encounter new and interesting challenges. Мы можем столкнуться с новыми и интересными проблемами. Maak je geen zorgen. Don't worry. Не волнуйтесь. We zullen gelukkig zijn.' Toen glimlachte hij en zei: ‘Hoofdman.' We will be happy. Then he smiled and said, "Chief. ما خوشحال خواهیم شد. بعد لبخندی زد و گفت: رئیس. Мы будем счастливы. Затем он улыбнулся и сказал: "Староста.

De mannen lachten. The men laughed. Мужчины рассмеялись. Ze waren klaar voor hun volgende expeditie — het ontdekken van een nieuwe wereld. They were ready for their next expedition - discovering a new world. آنها برای سفر بعدی خود آماده بودند - کشف دنیای جدید. Они были готовы к следующей экспедиции - открытию нового мира. Een wereld die later Noord-Amerika zou worden genoemd. A world that would later be called North America. Мир, который позже назовут Северной Америкой.

**Hoofdstuk 3 Overzicht**

**Samenvatting** Резюме

Thoric vraagt hoofdman Eskol hoe hij van het nieuwe land afwist. Thoric asks chief Eskol how he knew about the new land. Eskol legt uit dat hij jaren geleden een expeditie naar het westen stuurde. Eskol explained that he sent an expedition west years ago. Эскол объясняет, что много лет назад он отправил экспедицию на запад. Slechts twee mannen keerden terug. Only two men returned. Вернулись только двое. Ze stierven van uitputting. They died of exhaustion. Они умерли от истощения. Eén van die mannen was de vader van Niels. One of those men was Niels' father. Hoofdman Eskol en de mannen verkennen dan het nieuwe land. Chief Eskol and the men then explore the new land. Ze vinden een klein dorp. They find a small village. De lokale hoofdman spreekt de Vikingtaal. The local chieftain speaks the Viking language. Hij legt uit dat de dorpelingen al Vikingen hebben geprobeerd te helpen. He explains that the villagers have already tried to help Vikings. Он объясняет, что жители деревни уже пытались помочь викингам. De mannen luisterden niet en stierven. The men did not listen and died. Мужчины не послушались и погибли. Eskol besluit dat elke man voor zichzelf moet kiezen wat hij wil doen. Eskol decides that every man must choose for himself what he wants to do. Эскол решает, что каждый человек должен сам выбирать, чем ему заниматься. Sommige mannen proberen de gevaarlijke reis terug naar huis te maken. Some men try to make the dangerous journey back home. Некоторые мужчины пытаются совершить опасное путешествие домой. Eskol, Niels en Thoric besluiten te blijven. Eskol, Niels and Thoric decide to stay. Ze willen het nieuwe terrein verkennen. They want to explore the new terrain. Deze landen werden later Noord-Amerika genoemd. These countries were later called North America.