×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Short Stories In Dutch For Beginners, De ridder - Hoofdstuk 2 – De reis

De ridder - Hoofdstuk 2 – De reis

Hoofdstuk 2 – De reis

Lars en de bewakers namen de Noorderweg. Achter hen volgden de paarden en het rijtuig met goud. Na een tijdje zei Alfred, de hoofdbewaker, ‘Lars, wat komen we onderweg tegen?'

‘Het is geen gemakkelijke weg. Hij is heel gevaarlijk,' antwoordde Lars.

‘Dus, wat zullen we doen?'

‘Nou er lopen heel wat gevaarlijke mannen en dieren over deze weg. Ik stel voor dat we uit hun buurt blijven. We moeten proberen niet te vechten.'

‘Kun je goed vechten, Lars?'

‘Ik sta erom bekend. Ik kan erg goed vechten.'

‘Dat hoop ik,' zei Alfred. Ze bleven lopen.

Al gauw gingen de drie mannen over een grote stenen brug. Hij leek op de brug bij het kasteel van koning Andur.

‘Lars,' zei Alfred. ‘Deze brug lijkt erg veel op de kasteelbrug.'

‘Ja. jullie hebben hem lang geleden gebouwd.'

‘Hebben wij hem gebouwd?' zei Alfred verbaasd.

‘Nou, niet jullie persoonlijk. De mensen van jullie koninkrijk. Zij hebben hem lang geleden gebouwd. Ze hebben hem met een reden gebouwd. Maar dat ga ik je niet nu vertellen.

De mannen gingen de brug over. Daarna liepen ze een groot bos in. Er stonden heel veel bomen. Maar er waren geen dieren. Het was er zelfs stil.

‘Waarom zijn deze bossen zo stil?' vroeg Alfred.

‘We zijn nu in De Stille Bossen. Hier zijn geen dieren.'

‘Waarom niet?'

‘Er was hier heel lang geleden een grote veldslag. Het was tussen koning Andur en zijn broer.'

Alfred was jong. Hij wist niets over het gevecht. Hij dacht dat koning Andur en koning Arthuren elkaar vertrouwden.

‘Je ziet er verbaasd uit, Alfred,' zei Lars.

‘Dat ben ik ook,' antwoordde Alfred.

‘Waarom?'

‘Ik dacht dat de twee broers nooit vochten.'

Lars lachte. ‘Ik snap het. Nou, dat deden ze wel. Maar dat was heel veel jaren geleden.' Lars hield op met praten. De mannen gingen verder.

Het was erg donker in De Stille Bossen. De bomen waren hoog. Je kon weinig daglicht zien. Wat later vroeg Alfred, ‘Weet je waar we naartoe gaan, ridder?'

‘Ja. Ik ben hier al eens geweest.'

‘Wanneer?' vroeg Alfred.

‘Lang geleden.'

Lars dacht aan vroeger. Hij herinnerde zich het gevecht tussen koning Andur en koning Arthuren. Het was een van de grootste veldslagen in de geschiedenis. Hiervoor werden de bossen De Dierenbossen genoemd. Maar na het gevecht werden ze De Stille Bossen genoemd.

Lars bleef praten. ‘Toen ik jonger was, vocht ik voor koning Andur. Ik was bij het gevecht in deze bossen.'

‘Waar ging dat gevecht om?'

‘Koning Andur begon.'

‘En waarom vocht hij tegen zijn broer?'

‘Koning Andur wilde een fontein in het bos.'

Lars wandelde een paar minuten in stilte. Alfred bleef stil, maar hij dacht na. Hij wilde meer weten over de grote veldslag. Hij had altijd gedacht dat koning Andur een vreedzame koning was.

‘Mag ik je iets vragen, Lars?'

‘Ja.'

‘Wat voor soort fontein is het eigenlijk?'

‘Wacht maar af, dan zie je het vanzelf,' was alles wat Lars zei. Lars en Alfred zeiden een uur lang niets. De andere bewakers spraken soms zachtjes. Er waren alleen maar bomen en stilte - verder niets. Ten slotte kwam de groep bij een meer.

‘We zijn er,' zei de ridder.

‘Wat is dit?'

‘Heel lang geleden was dit meer een fontein.'

‘De fontein waar het gevecht om ging?'

‘Ja.'

De bewakers en de ridder liepen naar het meer. Uiteindelijk sprak Lars. ‘Er was hier heel lang geleden een fontein. Er was niet veel water. Lang niet zoveel als nu. Maar het water was toen betoverd. Als je dat water dronk, dan kreeg je een bijzondere kracht.'

‘Wat voor soort kracht?' vroeg een van de bewakers.

‘Als iemand dat water dronk, dan werd hij of zij heel sterk.' Alfred vormde een kom met zijn handen. Hij dronk wat water.

‘Het smaakt heel normaal,' zei hij.

‘Natuurlijk,' zei Lars. ‘Het is nu gewoon water. Het was heel lang geleden betoverd.'

Alfred droogde zijn handen af en vroeg: ‘Wat gebeurde er precies? Waarom is het water nu niet meer betoverd?'

Lars keek hem aan en begon te vertellen. ‘Zowel Andur en Arthuren wilden de macht. Ze zouden er alles voor doen. Op een dag hoorden ze over een toverfontein. Een fontein die mensen sterk maakte. Meteen wilden beide koningen hem hebben. Ze renden het bos in. Toen ze elkaar bij de fontein tegenkwamen begon het gevecht.'

‘Wat deden ze?' vroeg Alfred.

‘Beide koningen riepen hun soldaten op. De veldslag duurde dagen, weken en daarna maanden. Het was vreselijk. Tijdens het gevecht dronken de mannen zoveel water als ze konden. Ze wilden sterk zijn om te winnen. Ze lieten hun paarden erin rollen. Ze liepen erdoorheen. Ze baadden erin. Ze gebruikten al het water. Al gauw raakte het water bevuild. Men kon het niet meer gebruiken.'

Hij keek de bewakers aan. ‘Na een tijdje was de fontein opgedroogd. Het begon te regenen en er kwam een meer. Maar het was geen betoverd water.'

Alfred keek hem aan. ‘Dus dat was het einde van het toverwater?'

‘Niet helemaal,' zei Lars. Hij keek Alfred ernstig aan. ‘Arthuren had een klein beetje toverwater bewaard. En hij kende een geheim.

Je kan toverwater maken. Je hebt er origineel toverwater en tijd voor nodig, maar het is mogelijk.'

‘Dus dat is het geheim …' begon Alfred.

‘Nou, dat is slechts een deel van het geheim. Ga nu mee. Laten we dit bos verlaten.'

De groep ging weer verder op weg. Al gauw verlieten ze het bos. De zon scheen. De bomen waren niet zo hoog. Ze hadden een prachtig uitzicht over het landschap.

‘Waar zijn we?' vroeg Alfred.

‘We zijn bijna bij het kasteel van Arthuren. Het is goed dat we geen gevaar zijn tegengekomen.'

Alfred keek hem aan. ‘Zijn er echt gevaren in die bossen?'

Lars keek achterom. ‘Ja. Waarom denk je dat we overdag hebben gereisd? Ze tonen zich meestal ‘s nachts.'

‘Waarom heb je mij dat niet verteld?'

‘Ik had niet verwacht dat je mee zou komen,' zei Lars. Hij lachte. Toen zei hij: ‘Oké, laten we gaan.'

De groep kwam bij een stad. In die stad was een groot kasteel. De bewakers waren nog nooit in een ander koninkrijk geweest. ‘Is dit het?' vroeg Alfred.

‘Nou, dit is het koninkrijk. En dat is het kasteel van Arthuren. We brengen het goud daar naartoe.'

Alfred stopte. ‘Lars,' begon hij, ‘er is iets wat ik je niet heb gevraagd …'

‘Wat is dat?'

‘Waar is dit goud voor? Is het een vorm van belasting?

‘Koning Andur verloor het gevecht om De Stille Bossen. Dus nu moet hij zijn broer om de vijf jaar in goud betalen.'

‘Waarom betaalt hij? Kunnen ze geen vrede sluiten?'

‘Zij hebben vrede gesloten. Maar Arthuren heeft iets wat koning Andur niet heeft. Andur moet het kopen.'

Alfred keek Lars verbaasd aan. ‘Wat heeft Arthuren?'

‘Meer toverwater. Andur koopt het om zijn mensen tevreden te houden. Ze gebruiken het om krachtdranken te maken. Zoals deze twee toverdranken hier.' Lars toonde de toverdranken die hij had gekocht.

‘Ik heb over de toverdranken gehoord! Werken ze echt?'

‘Jazeker,' zei Lars. Hij deed de toverdranken weg en keek Alfred aan. ‘Ze werken alleen maar als ze van echt toverwater zijn gemaakt. Ga nu mee. Het is tijd om te gaan.'

Hoofdstuk 2 Overzicht

Samenvatting

Lars en de bewakers van koning Andur beginnen aan hun reis. Onderweg vertelt de ridder een verhaal. Andur vocht in een grote veldslag tegen zijn broer Arthuren. De veldslag ging om een fontein met toverwater. Het toverwater gaf de mensen kracht. Tijdens het gevecht raakte het water op. Maar koning Arthuren had nog wel toverwater. Hij verkoopt het aan koning Andur. Andur stuurt goud om voor meer toverwater te betalen.

De ridder - Hoofdstuk 2 – De reis Der Ritter - Kapitel 2 - Die Reise The knight - Chapter 2 - The journey El caballero - Capítulo 2 - El viaje Le chevalier - Chapitre 2 - Le voyage Rycerz - Rozdział 2 - Podróż O Cavaleiro - Capítulo 2 - A viagem Рыцарь - Глава 2 - Путешествие Şövalye - Bölüm 2 - Yolculuk Лицар - Розділ 2 - Подорож 騎士 - 第 2 章 - 旅程

**Hoofdstuk 2 – De reis** Chapter 2 - The journey Глава 2 - Путешествие

Lars en de bewakers namen de Noorderweg. Lars and the guards took the North Road. Larsas ir sargybiniai nuvyko šiauriniu keliu. Ларс и охранники отправились по Северной дороге. Achter hen volgden de paarden en het rijtuig met goud. Behind them followed the horses and the carriage of gold. پشت سر آنها اسب ها و کالسکه طلا را دنبال می کردند. Už jų sekė arkliai ir aukso vežimas. За ними следовали лошади и повозка с золотом. Na een tijdje zei Alfred, de hoofdbewaker, ‘Lars, wat komen we onderweg tegen?' After a while, Alfred, the head guard, said, "Lars, what will we encounter on the way? پس از مدتی، آلفرد، محافظ سر، گفت: لارس، در طول راه با چه چیزی مواجه خواهیم شد؟ Po kurio laiko vyriausiasis sargybinis Alfredas paklausė: "Larai, ką mes sutiksime pakeliui? Через некоторое время Альфред, главный охранник, сказал: "Ларс, что мы встретим на пути?".

‘Het is geen gemakkelijke weg. 'It's not an easy road. "Tai nėra lengvas kelias. Это нелегкий путь. Hij is heel gevaarlijk,' antwoordde Lars. He is very dangerous," Lars replied. Jis labai pavojingas, - atsakė Larsas. Он очень опасен, - ответил Ларс.

‘Dus, wat zullen we doen?' "So, what shall we do? "Taigi, ką darysime? Так что же нам делать?

‘Nou er lopen heel wat gevaarlijke mannen en dieren over deze weg. 'Well there are a lot of dangerous men and animals walking down this road. "Šiuo keliu vaikšto daug pavojingų žmonių ir gyvūnų. По этой дороге ходит много опасных людей и животных. Ik stel voor dat we uit hun buurt blijven. I suggest we stay away from them. پیشنهاد می کنم از آنها دوری کنیم. Siūlau nuo jų laikytis atokiau. Proponuję trzymać się od nich z daleka. Я предлагаю держаться от них подальше. We moeten proberen niet te vechten.' We should try not to fight. Turėtume stengtis nekovoti. Мы должны стараться не ссориться.

‘Kun je goed vechten, Lars?' "Are you good at fighting, Lars? "Ar moki gerai kovoti, Larai? "Ты умеешь хорошо драться, Ларс?

‘Ik sta erom bekend. 'I am known for it. من برای آن شناخته شده ام. "Esu dėl to žinomas. Я известен этим. Ik kan erg goed vechten.' I can fight very well. Galiu labai gerai kovoti. Я умею хорошо драться.

‘Dat hoop ik,' zei Alfred. 'I hope so,' Alfred said. Tikiuosi, kad taip, - tarė Alfredas. Надеюсь, что так, - сказал Альфред. Ze bleven lopen. They kept walking. Jie bėgo toliau. Они продолжали бежать.

Al gauw gingen de drie mannen over een grote stenen brug. Soon the three men were crossing a large stone bridge. به زودی آن سه مرد از یک پل سنگی بزرگ عبور کردند. Netrukus trys vyrai perėjo didelį akmeninį tiltą. Вскоре трое мужчин пересекли большой каменный мост. Hij leek op de brug bij het kasteel van koning Andur. It resembled the bridge at King Andur's castle. Jis priminė karaliaus Andūro pilies tiltą. Он напоминал мост в замке короля Андура.

‘Lars,' zei Alfred. 'Lars,' Alfred said. Larsas, - tarė Alfredas. ‘Deze brug lijkt erg veel op de kasteelbrug.' 'This bridge looks very much like the castle bridge.' این پل شباهت زیادی به پل قلعه دارد. "Šis tiltas labai panašus į pilies tiltą. Этот мост очень похож на мост замка".

‘Ja. jullie hebben hem lang geleden gebouwd.' you guys built it a long time ago. Jūs, vaikinai, jį pastatėte jau seniai. Вы, ребята, построили его давным-давно.

‘Hebben wij hem gebouwd?' zei Alfred verbaasd. "Did we build it?" said Alfred in surprise. "ما ساختیم؟" آلفرد با تعجب گفت: "Ar mes jį pastatėme?" - nustebo Alfredas. Мы его построили?" - удивленно спросил Альфред.

‘Nou, niet jullie persoonlijk. 'Well, not you personally. خوب، نه شما شخصا. "Na, ne jūs asmeniškai. Ну, не вы лично. De mensen van jullie koninkrijk. The people of your kingdom. Tavo karalystės žmonės. Народ вашего королевства. Zij hebben hem lang geleden gebouwd. They built it a long time ago. Jie ją pastatė seniai. Они построили его давным-давно. Ze hebben hem met een reden gebouwd. They built it for a reason. آنها آن را به دلیلی ساخته اند. Jie jį pastatė dėl tam tikros priežasties. Zbudowali go nie bez powodu. Они построили его не просто так. Maar dat ga ik je niet nu vertellen. But I'm not going to tell you that now. اما من الان این را به شما نمی گویم. Bet dabar to nesiruošiu jums sakyti. Ale nie zamierzam ci tego teraz mówić. Но сейчас я не собираюсь рассказывать вам об этом.

De mannen gingen de brug over. The men crossed the bridge. Vyrai perėjo tiltą. Мужчины перешли через мост. Daarna liepen ze een groot bos in. Then they walked into a large forest. Tada jie įėjo į didelį mišką. Затем они вошли в большой лес. Er stonden heel veel bomen. There were a lot of trees. Buvo daug medžių. Там было много деревьев. Maar er waren geen dieren. But there were no animals. Но животных не было. Het was er zelfs stil. It was even quiet there. Там было даже тихо.

‘Waarom zijn deze bossen zo stil?' vroeg Alfred. "Why are these woods so quiet?" asked Alfred. Почему в этом лесу так тихо?" - спросил Альфред.

‘We zijn nu in De Stille Bossen. 'We are now in The Silent Forests. Мы находимся в Безмолвных лесах. Hier zijn geen dieren.' There are no animals here. Здесь нет животных".

‘Waarom niet?' "Why not?

‘Er was hier heel lang geleden een grote veldslag. 'There was a great battle here a very long time ago. Очень давно здесь была большая битва. Het was tussen koning Andur en zijn broer.' It was between King Andur and his brother. Это было между королем Андуром и его братом".

Alfred was jong. Alfred was young. Альфред был молод. Hij wist niets over het gevecht. He knew nothing about the fight. او از دعوا چیزی نمی دانست. Он ничего не знал о поединке. Hij dacht dat koning Andur en koning Arthuren elkaar vertrouwden. He thought King Andur and King Arthuren trusted each other. او فکر می کرد که پادشاه اندور و شاه آرتور به یکدیگر اعتماد دارند. Он думал, что король Андур и король Артурен доверяют друг другу.

‘Je ziet er verbaasd uit, Alfred,' zei Lars. 'You look surprised, Alfred,' Lars said. لارس گفت: «آلفرد متعجب به نظر می‌رسی. Ты выглядишь удивленным, Альфред, - сказал Ларс.

‘Dat ben ik ook,' antwoordde Alfred. "So am I," Alfred replied. Я тоже, - ответил Альфред.

‘Waarom?' "Why?

‘Ik dacht dat de twee broers nooit vochten.' 'I thought the two brothers never fought.' Я думал, братья никогда не ссорятся.

Lars lachte. Lars laughed. ‘Ik snap het. 'I see. Понятно. Nou, dat deden ze wel. Well, they did. خوب، آنها انجام دادند. Ну, они так и сделали. Maar dat was heel veel jaren geleden.' Lars hield op met praten. But that was a lot of years ago. Lars stopped talking. Но это было много лет назад. Ларс замолчал. De mannen gingen verder. The men continued. مردان ادامه دادند. Мужчины продолжили.

Het was erg donker in De Stille Bossen. It was very dark in The Silent Forests. В "Безмолвных лесах" было очень темно. De bomen waren hoog. The trees were tall. Деревья были высокими. Je kon weinig daglicht zien. You could see little daylight. Дневного света почти не было видно. Wat later vroeg Alfred, ‘Weet je waar we naartoe gaan, ridder?' A little later, Alfred asked, "Do you know where we're going, knight? Чуть позже Альфред спросил: "Ты знаешь, куда мы едем, рыцарь?

‘Ja. Ik ben hier al eens geweest.' I've been here before. Я уже бывал здесь.

‘Wanneer?' vroeg Alfred. "When?" asked Alfred. Когда?" - спросил Альфред.

‘Lang geleden.' "A long time ago. Давным-давно.

Lars dacht aan vroeger. Lars thought about the old days. لارس به گذشته فکر کرد. Ларс вспомнил о прежних временах. Hij herinnerde zich het gevecht tussen koning Andur en koning Arthuren. He remembered the battle between King Andur and King Arthuren. Он вспомнил битву между королем Андуром и королем Артуреном. Het was een van de grootste veldslagen in de geschiedenis. It was one of the greatest battles in history. این یکی از بزرگترین نبردهای تاریخ بود. Это была одна из величайших битв в истории. Hiervoor werden de bossen De Dierenbossen genoemd. Before this, the forests were called The Animal Forests. پیش از این، جنگل ها را جنگل های حیوانات می نامیدند. До этого леса назывались Звериными лесами. Maar na het gevecht werden ze De Stille Bossen genoemd. But after the battle, they were called The Silent Forests. Но после битвы их стали называть Безмолвными лесами.

Lars bleef praten. Lars kept talking. Ларс продолжал говорить. ‘Toen ik jonger was, vocht ik voor koning Andur. 'When I was younger, I fought for King Andur. Когда я был моложе, я сражался за короля Андура. Ik was bij het gevecht in deze bossen.' I was at the fight in these woods. من در دعوا در این جنگل بودم.» Я был на сражении в этом лесу".

‘Waar ging dat gevecht om?' "What was that fight about? "آن دعوا برای چه بود؟" О чем была та ссора?

‘Koning Andur begon.' 'King Andur began.' 'Король Андур начал'.

‘En waarom vocht hij tegen zijn broer?' 'And why did he fight his brother?' Почему он сражался со своим братом?

‘Koning Andur wilde een fontein in het bos.' "King Andur wanted a fountain in the forest. Король Андур хотел, чтобы в лесу был фонтан".

Lars wandelde een paar minuten in stilte. Lars walked in silence for a few minutes. Несколько минут Ларс шел молча. Alfred bleef stil, maar hij dacht na. Alfred remained silent, but he was thinking. Альфред молчал, но размышлял. Hij wilde meer weten over de grote veldslag. He wanted to know more about the great battle. Он хотел узнать больше о великой битве. Hij had altijd gedacht dat koning Andur een vreedzame koning was. He had always thought King Andur was a peaceful king. او همیشه فکر می کرد که پادشاه اندور یک پادشاه صلح طلب است. Он всегда считал короля Андура миролюбивым королем.

‘Mag ik je iets vragen, Lars?' "Can I ask you something, Lars?

‘Ja.'

‘Wat voor soort fontein is het eigenlijk?' "What kind of fountain is it anyway? "به هر حال این چه نوع فواره ای است؟" Что это за фонтан?

‘Wacht maar af, dan zie je het vanzelf,' was alles wat Lars zei. 'Just wait and you'll see,' was all Lars said. لارس فقط گفت: "فقط صبر کن و خودت خواهی دید." Ларс сказал: "Подождите, и вы увидите". Lars en Alfred zeiden een uur lang niets. Lars and Alfred said nothing for an hour. Ларс и Альфред целый час ничего не говорили. De andere bewakers spraken soms zachtjes. The other guards sometimes spoke softly. نگهبانان دیگر گاهی به آرامی صحبت می کردند. Другие охранники иногда говорили тихо. Er waren alleen maar bomen en stilte - verder niets. There were only trees and silence - nothing else. فقط درختان بود و سکوت - هیچ چیز دیگری. Вокруг были только деревья и тишина - больше ничего. Ten slotte kwam de groep bij een meer. Finally, the group came to a lake. Наконец группа подошла к озеру.

‘We zijn er,' zei de ridder. 'We're here,' the knight said. Мы здесь, - сказал рыцарь.

‘Wat is dit?' "What is this? Что это?

‘Heel lang geleden was dit meer een fontein.' 'A long time ago, this was more of a fountain.' Давным-давно здесь был скорее фонтан.

‘De fontein waar het gevecht om ging?' "The fountain the fight was about? Фонтан, из-за которого произошла драка?

‘Ja.'

De bewakers en de ridder liepen naar het meer. The guards and the knight walked to the lake. Стражники и рыцарь направились к озеру. Uiteindelijk sprak Lars. Finally Lars spoke. Наконец Ларс заговорил. ‘Er was hier heel lang geleden een fontein. 'There was a fountain here a very long time ago. Очень давно здесь был фонтан. Er was niet veel water. There wasn't much water. Воды было мало. Lang niet zoveel als nu. Not nearly as much as now. نه به اندازه الان Не так много, как сейчас. Maar het water was toen betoverd. But the water was enchanted then. اما آب پس از آن طلسم شد. Но вода тогда была заколдованной. Als je dat water dronk, dan kreeg je een bijzondere kracht.' If you drank that water, you received a special power. Если ты выпьешь эту воду, то получишь особую силу".

‘Wat voor soort kracht?' vroeg een van de bewakers. "What kind of power?" asked one of the guards. "چه نوع قدرتی؟" یکی از نگهبانان پرسید. Что за сила?" - спросил один из стражников.

‘Als iemand dat water dronk, dan werd hij of zij heel sterk.' Alfred vormde een kom met zijn handen. 'If someone drank that water, they became very strong.' Alfred formed a bowl with his hands. اگر کسی آن آب را می‌نوشید، بسیار قوی می‌شد. آلفرد دستانش را به هم زد. Если кто-то пил эту воду, он становился очень сильным". Альфред сформировал руками чашу. Hij dronk wat water. He drank some water. Он выпил немного воды.

‘Het smaakt heel normaal,' zei hij. 'It tastes very normal,' he said. Вкус вполне нормальный, - сказал он.

‘Natuurlijk,' zei Lars. Конечно, - сказал Ларс. ‘Het is nu gewoon water. 'It's just water now. Теперь это просто вода. Het was heel lang geleden betoverd.' It was enchanted a long time ago. Он был заколдован давным-давно".

Alfred droogde zijn handen af en vroeg: ‘Wat gebeurde er precies? Alfred dried his hands and asked, "What exactly happened? Альфред вытер руки и спросил: "Что именно произошло? Waarom is het water nu niet meer betoverd?' Why isn't the water enchanted now? Почему вода больше не зачарована?

Lars keek hem aan en begon te vertellen. Lars looked at him and began to narrate. لارس به او نگاه کرد و شروع به صحبت کرد. Ларс посмотрел на него и начал рассказывать. ‘Zowel Andur en Arthuren wilden de macht. 'Both Andur and Arthuren wanted power. آندور و آرتورن هر دو خواهان قدرت بودند. И Андур, и Артурен хотели власти. Ze zouden er alles voor doen. They would do anything for it. Они готовы на все ради этого. Op een dag hoorden ze over een toverfontein. One day they heard about a magic fountain. Однажды они услышали о волшебном фонтане. Een fontein die mensen sterk maakte. A fountain that made people strong. Фонтан, который делал людей сильными. Meteen wilden beide koningen hem hebben. Immediately both kings wanted him. بلافاصله هر دو پادشاه او را خواستند. Сразу же оба короля захотели заполучить его. Ze renden het bos in. They ran into the forest. به داخل جنگل دویدند. Они побежали в лес. Toen ze elkaar bij de fontein tegenkwamen begon het gevecht.' When they met at the fountain, the fight began. هنگامی که آنها در چشمه ملاقات کردند، دعوا شروع شد. Когда они встретились у фонтана, началась драка".

‘Wat deden ze?' vroeg Alfred. "What were they doing?" asked Alfred. Что они сделали?" - спросил Альфред.

‘Beide koningen riepen hun soldaten op. 'Both kings summoned their soldiers. Оба короля созвали своих солдат. De veldslag duurde dagen, weken en daarna maanden. The battle lasted for days, weeks and then months. Битва продолжалась несколько дней, недель, а затем и месяцев. Het was vreselijk. It was terrible. خیلی بد بود. Это было ужасно. Tijdens het gevecht dronken de mannen zoveel water als ze konden. During the fight, the men drank as much water as they could. در طول دعوا مردان تا آنجا که می توانستند آب می نوشیدند. Во время боя мужчины пили столько воды, сколько могли. Ze wilden sterk zijn om te winnen. They wanted to be strong to win. Они хотели быть сильными, чтобы победить. Ze lieten hun paarden erin rollen. They had their horses rolling in it. اسب های خود را در آن غلت دادند. Они заставляли своих лошадей кататься в нем. Ze liepen erdoorheen. They walked through. از آن عبور کردند. Przeszli. Они прошли. Ze baadden erin. They bathed in it. در آن غسل کردند. Они купались в нем. Ze gebruikten al het water. They used all the water. Они использовали всю воду. Al gauw raakte het water bevuild. Soon the water became fouled. خیلی زود آب کثیف شد. Wkrótce woda stała się zanieczyszczona. Вскоре вода стала грязной. Men kon het niet meer gebruiken.' One could no longer use it. مردم دیگر نمی توانستند از آن استفاده کنند. Его больше нельзя было использовать".

Hij keek de bewakers aan. He looked at the guards. نگاهی به نگهبانان انداخت. Он посмотрел на охранников. ‘Na een tijdje was de fontein opgedroogd. 'After a while, the fountain had dried up. بعد از مدتی چشمه خشک شد. Через некоторое время фонтан иссяк. Het begon te regenen en er kwam een meer. It began to rain and a lake came. باران شروع به باریدن کرد و دریاچه ای ظاهر شد. Начался дождь, и появилось озеро. Maar het was geen betoverd water.' Но это была не заколдованная вода".

Alfred keek hem aan. Alfred looked at him. Альфред посмотрел на него. ‘Dus dat was het einde van het toverwater?' 'So that was the end of the magic water?' "پس این پایان آب جادویی بود؟" Więc to był koniec magicznej wody? Значит, на этом волшебная вода закончилась?

‘Niet helemaal,' zei Lars. 'Not quite,' Lars said. Не совсем, - сказал Ларс. Hij keek Alfred ernstig aan. He looked at Alfred seriously. با جدیت به آلفرد نگاه کرد. Он серьезно посмотрел на Альфреда. ‘Arthuren had een klein beetje toverwater bewaard. 'Arthuren had saved a small amount of magic water. آرتورن کمی آب جادویی ذخیره کرده بود. Артурен сохранил небольшое количество волшебной воды. En hij kende een geheim. And he knew a secret. و او رازی را می دانست. I znał pewien sekret. И он знал один секрет.

Je kan toverwater maken. You can make magic water. Вы можете сделать волшебную воду. Je hebt er origineel toverwater en tijd voor nodig, maar het is mogelijk.' It takes original magic water and time, but it is possible. شما به آب و زمان جادویی اصلی نیاز دارید، اما ممکن است. Wymaga to oryginalnej magicznej wody i czasu, ale jest możliwe". Для этого нужна вода и время, но это возможно".

‘Dus dat is het geheim …' begon Alfred. 'So that's the secret ...' began Alfred. آلفرد شروع کرد: پس راز همین است... Так вот в чем секрет... - начал Альфред.

‘Nou, dat is slechts een deel van het geheim. 'Well, that's only part of the secret. "خب، این فقط بخشی از راز است. Это лишь часть секрета. Ga nu mee. Join us now. حالا بیا Dołącz do nas teraz. Присоединяйтесь к нам прямо сейчас. Laten we dit bos verlaten.' Let's get out of this forest. بیایید این جنگل را ترک کنیم. Давайте покинем этот лес.

De groep ging weer verder op weg. The group continued on its way again. Группа снова продолжила свой путь. Al gauw verlieten ze het bos. Soon they left the forest. به زودی آنها جنگل را ترک کردند. Вскоре они покинули лес. De zon scheen. The sun was shining. خورشید می درخشید. Светило солнце. De bomen waren niet zo hoog. The trees were not that tall. Деревья были не такими уж высокими. Ze hadden een prachtig uitzicht over het landschap. They had a beautiful view of the countryside. Из окон открывался прекрасный вид на сельскую местность.

‘Waar zijn we?' vroeg Alfred. "Where are we?" asked Alfred. Где мы находимся?" - спросил Альфред.

‘We zijn bijna bij het kasteel van Arthuren. 'We are almost to the castle of Arthuren. Мы почти добрались до замка Артурен. Het is goed dat we geen gevaar zijn tegengekomen.' It's a good thing we didn't encounter any danger. این خوب است که ما با هیچ خطری مواجه نشدیم.' Хорошо, что мы не встретили никакой опасности".

Alfred keek hem aan. Alfred looked at him. Альфред посмотрел на него. ‘Zijn er echt gevaren in die bossen?' 'Are there really dangers in those woods?' آیا واقعاً در آن جنگل ها خطراتی وجود دارد؟ "Неужели в этом лесу действительно есть опасность?

Lars keek achterom. Lars looked back. لارس به عقب نگاه کرد. Ларс оглянулся. ‘Ja. Waarom denk je dat we overdag hebben gereisd? Why do you think we traveled during the day? به نظر شما چرا در طول روز به مسافرت رفتیم؟ Как вы думаете, почему мы путешествовали днем? Ze tonen zich meestal ‘s nachts.' They usually show themselves at night. آنها معمولاً در شب خود را نشان می دهند.' Обычно они появляются ночью".

‘Waarom heb je mij dat niet verteld?' "Why didn't you tell me? "چرا به من نگفتی؟" Почему вы мне не сказали?

‘Ik had niet verwacht dat je mee zou komen,' zei Lars. 'I didn't expect you to come with me,' Lars said. لارس گفت: انتظار نداشتم بیای. Я не ожидал, что ты пойдешь со мной, - сказал Ларс. Hij lachte. He laughed. Он рассмеялся. Toen zei hij: ‘Oké, laten we gaan.' Then he said, "Okay, let's go. Тогда он сказал: "Ладно, поехали".

De groep kwam bij een stad. The group arrived at a town. Группа прибыла в город. In die stad was een groot kasteel. In that city was a large castle. В том городе находился большой замок. De bewakers waren nog nooit in een ander koninkrijk geweest. The guards had never been to another kingdom. Стражники никогда не бывали в других королевствах. ‘Is dit het?' vroeg Alfred. "Is this it?" asked Alfred. Это все?" - спросил Альфред.

‘Nou, dit is het koninkrijk. 'Well, this is the kingdom. Это королевство. En dat is het kasteel van Arthuren. And that is the castle of Arthuren. А это замок Артурена. We brengen het goud daar naartoe.' We'll take the gold there. Мы возьмем золото там".

Alfred stopte. Alfred stopped. Альфред остановился. ‘Lars,' begon hij, ‘er is iets wat ik je niet heb gevraagd …' "Lars," he began, "there's something I haven't asked you ... او شروع کرد: «لارس، چیزی هست که از تو نپرسیدم…» Ларс, - начал он, - есть кое-что, о чем я тебя не спросил...

‘Wat is dat?'

‘Waar is dit goud voor? 'What is this gold for? این طلا برای چیست؟ Для чего это золото? Is het een vorm van belasting? Is it a form of taxation? آیا این نوعی مالیات است؟ Является ли это формой налогообложения?

‘Koning Andur verloor het gevecht om De Stille Bossen. 'King Andur lost the battle for The Silent Forests. پادشاه اندور در نبرد جنگل های خاموش شکست خورد. Король Андур проиграл битву за Безмолвные леса. Dus nu moet hij zijn broer om de vijf jaar in goud betalen.' So now he has to pay his brother in gold every five years. Теперь он должен платить своему брату золотом каждые пять лет".

‘Waarom betaalt hij? 'Why is he paying? Почему он платит? Kunnen ze geen vrede sluiten?' Can't they make peace? آیا آنها نمی توانند صلح کنند؟ Неужели они не могут помириться?

‘Zij hebben vrede gesloten. 'They made peace. Они заключили мир. Maar Arthuren heeft iets wat koning Andur niet heeft. But Arthuren has something King Andur does not. Но у Артурена есть то, чего нет у короля Андура. Andur moet het kopen.' Andur should buy it. Андур должен купить его".

Alfred keek Lars verbaasd aan. Alfred looked at Lars in surprise. ‘Wat heeft Arthuren?' "What does Arthuren have? Что у Артурена?

‘Meer toverwater. 'More magic water. Еще волшебной воды. Andur koopt het om zijn mensen tevreden te houden. Andur buys it to keep his people happy. اندور آن را می خرد تا مردمش را راضی نگه دارد. Андур покупает его, чтобы его люди были счастливы. Ze gebruiken het om krachtdranken te maken. They use it to make power drinks. از آن برای تهیه نوشیدنی های نیروزا استفاده می کنند. Из него делают энергетические напитки. Zoals deze twee toverdranken hier.' Lars toonde de toverdranken die hij had gekocht. Like these two potions here. Lars displayed the potions he had purchased. مثل این دو معجون اینجا.» لارس معجون هایی را که خریده بود نشان داد. Например, вот эти два зелья". Ларс показал купленные им зелья.

‘Ik heb over de toverdranken gehoord! 'I heard about the potions! من در مورد معجون ها شنیدم! Я слышал о зельях! Werken ze echt?' Do they really work? آیا آنها واقعا کار می کنند؟ Действительно ли они работают?

‘Jazeker,' zei Lars. 'Yes indeed,' Lars said. Да, конечно, - сказал Ларс. Hij deed de toverdranken weg en keek Alfred aan. He put away the potions and looked at Alfred. معجون ها را کنار گذاشت و به آلفرد نگاه کرد. Он убрал зелья и посмотрел на Альфреда. ‘Ze werken alleen maar als ze van echt toverwater zijn gemaakt. 'They only work if they are made of real magic water. آنها فقط در صورتی کار می کنند که از آب جادویی واقعی ساخته شده باشند. "Działają tylko wtedy, gdy są wykonane z prawdziwej magicznej wody. Они работают только в том случае, если сделаны из настоящей волшебной воды. Ga nu mee. Join us now. Присоединяйтесь к нам прямо сейчас. Het is tijd om te gaan.' It's time to go. Пора уходить".

**Hoofdstuk 2 Overzicht**

**Samenvatting** Резюме

Lars en de bewakers van koning Andur beginnen aan hun reis. Lars and King Andur's guards begin their journey. Ларс и стражники короля Андура начинают свой путь. Onderweg vertelt de ridder een verhaal. Along the way, the knight tells a story. По дороге рыцарь рассказывает историю. Andur vocht in een grote veldslag tegen zijn broer Arthuren. Andur fought in a great battle against his brother Arthuren. Андур сражался в великой битве со своим братом Артуреном. De veldslag ging om een fontein met toverwater. The battle involved a fountain of magic water. В битве участвовал фонтан волшебной воды. Het toverwater gaf de mensen kracht. The magic water gave people strength. Волшебная вода давала людям силу. Tijdens het gevecht raakte het water op. During the fight, they ran out of water. Во время боя вода закончилась. Maar koning Arthuren had nog wel toverwater. But King Arthuren still had magic water. Но у короля Артурена все еще была волшебная вода. Hij verkoopt het aan koning Andur. He sells it to King Andur. Andur stuurt goud om voor meer toverwater te betalen. Andur sends gold to pay for more magic water. Андур присылает золото, чтобы заплатить за волшебную воду.