×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Short Stories In Dutch For Beginners, De Gekke Loempia - Hoofdstuk 4 – De terugkeer

De Gekke Loempia - Hoofdstuk 4 – De terugkeer

Hoofdstuk 4 – De terugkeer

De man en ik praten weinig tijdens de rit naar Amsterdam. Ik zeg niet dat ik zijn zoon misschien ken. Eindelijk arriveert de vrachtwagen van De Gekke Loempia. De chauffeur zet de motor af. De oude man en ik stappen via de achterdeur uit. De oude man verstopt zich tussen de mensen op straat. Ik bedank de chauffeur.

‘Graag gedaan', zegt hij. ‘Heb een fijne dag!'

Ik draai me om. De oude man kijkt naar het restaurant. Eindelijk zijn we bij De Gekke Loempia. We gaan allebei naar binnen. Er is niemand. Het is drie uur ‘s middags. Het is nog te vroeg voor het avondeten.

‘Wat wilt u gaan doen?', vraag ik de man.

‘Ik heb geen honger', antwoordt hij. ‘Ik wil naar de flat van mijn zoon. Wilt u met me meegaan?'

‘Jazeker', antwoord ik.

De oude man heeft het adres van Arnoud. We nemen zonder te praten bus 35. Dan lopen we naar de flat van Arnoud. Hij weet nog steeds niet dat Arnoud mijn vriend is. Arnoud spreekt niet vaak over zijn vader. Ik weet dat Arnoud en de man elkaar nooit hebben ontmoet.

Op dit moment weet ik niet wat het beste is. Moet ik de man vertellen dat ik Arnoud ken? Of kan ik dat beter niet doen? Tenslotte neem ik een beslissing. Ik zeg niets. Ik wil dat de ontmoeting een grote verrassing is.

We komen bij de flat aan en lopen door de vooringang.

‘Goedemiddag!', zegt de receptionist.

‘Goedemiddag', antwoorden we.

De oude man gaat naar de receptionist. Hij wil het huisnummer van de flat van Arnoud vragen.

‘Laat mij dat maar doen,' zeg ik.

We nemen de lift naar de derde verdieping. We stappen uit. We lopen naar de deur van de flat.

‘Dit is het', zeg ik tegen de oude man.

‘Hoe weet je dat?', vraagt hij.

Ten slotte vertel ik hem alles. Ik zeg hem dat ik Arnoud al jaren ken. Het was gewoon geluk – of het lot – dat hij en ik in dezelfde vrachtwagen zaten. Eerst kan hij het niet geloven! Dan accepteert hij dat het zo moest zijn. Hij kan niet wachten en wil graag zijn zoon zien.

We bellen aan, maar niemand reageert.

‘Julia? Arnoud?', roep ik. ‘Is er iemand?' Alweer antwoordt er niemand. Ik leg uit dat mijn zus en ik in het appartement logeren. Dan pak ik mijn sleutel en open de deur.

‘Waar zijn ze?', vraagt de man.

‘Dat weet ik niet. Maar ze komen vast gauw.'

We gaan de flat in. Ik vind de oplader van mijn mobiele telefoon. De volgende 15 minuten laad ik mijn telefoon op. Daarna bel ik mijn zus. De telefoon van Julia gaat één keer over. Ze neemt snel op.

‘Daniel! Eindelijk! Mam heeft gebeld, maar ik was zo bezorgd!'

‘Hallo, Julia. Maak je geen zorgen. Het gaat goed met me. Ik ben in de flat van Arnoud. Ik heb iemand bij me.'

‘Wie is het?'

‘Nou, dat is een lang verhaal. Kom naar de flat. Waar zijn jullie?'

‘Ik heb vanmorgen met mam gesproken. Ze vertelde me over Maastricht. Arnoud en ik hebben de hele nacht op je gewacht! We zijn even gaan lunchen. We komen eraan!'

‘Oké. We zullen hier op jullie wachten.'

Een half uur later komen Arnoud en Julia in de flat aan. ‘Hallo Daniel! We zijn zo blij om je weer te zien!', zegt Arnoud. Hij draait zich om naar de oude man. ‘En wie bent u?', vraagt hij.

Voordat de man kan antwoorden, zeg ik: ‘Hm … Arnoud, ik moet je iets belangrijks vertellen.'

‘Wat is er aan de hand?', vraagt hij.

‘Arnoud, dit is je vader', zeg ik.

Eerst kijkt Arnoud geschokt. ‘Mijn vader? Dat is onmogelijk!'

De oude man kijkt hem aan. ‘Ben jij Arnoud?', zegt hij.

‘Ja dat ben ik. U kunt onmogelijk mijn vader zijn!', antwoordt Arnoud.

‘Mijn naam is Anton Schuit. En ja, ik ben je vader.'

De man legt alles uit. Arnoud begrijpt snel dat hij echt zijn vader is. Hij geeft de man een onhandige knuffel. Na zoveel jaar ontmoeten ze elkaar eindelijk. Beide mannen weten niet precies wat ze moeten doen.

Uiteindelijk glimlacht Arnoud en zegt: ‘Nou … ik geloof dat we dit moeten vieren!'

‘Dat denk ik ook!', zegt Anton, zijn vader.

‘Zullen we naar De Gekke Loempia gaan?', zegt Julia.

Ik kijk Julia aan. Ik ben verbaasd. ‘Nee! Ik wil geen loempia! Ik wil nooit meer een loempia!' Zij kijkt me aan en lacht. ‘Ik wil geen stap in de buurt van dat restaurant zetten!' ga ik door. ‘En ik wil ook heel lang geen voet meer in een bus zetten! Ik wil een pizza!'

Ze barsten allemaal in lachen uit. Een beetje later lach ik ook.

‘Wat een gekke dag!', zeg ik.

‘Ja,' antwoordt Anton. ‘Wat een gekke dag, zeg dat wel!'

Hoofdstuk 4 Overzicht

Samenvatting

Daniel en de oude man komen in Amsterdam aan. Ze gaan naar het restaurant De Gekke Loempia. Er is niemand, omdat het nog vroeg is. Daarna gaan ze naar de flat van Arnoud. Daar is ook niemand. Daniel laadt zijn telefoon op. Hij belt Julia. Ze is met Arnoud in de stad. Julia en Arnoud komen terug naar de flat. Daniel introduceert Arnoud aan zijn vader. Ze besluiten dit te gaan vieren met een diner. Maar Daniel wil geen loempia, hij wil pizza.


De Gekke Loempia - Hoofdstuk 4 – De terugkeer Der verrückte Coup - Kapitel 4 - Die Rückkehr The crazy spring roll - Chapter 4 - The return El Golpe de Estado - Capítulo 4 - El regreso Il colpo di stato - Capitolo 4 - Il ritorno O golpe louco - Capítulo 4 - O regresso Безумный переворот - Глава 4 - Возвращение Çılgın Darbe - Bölüm 4 - Dönüş Божевільний переворот - Розділ 4 - Повернення 疯狂春卷第四章回归 疯狂政变》 - 第 4 章 - 回归

**Hoofdstuk 4 – De terugkeer** Chapter 4 - The return 第 4 章 – 回归

De man en ik praten weinig tijdens de rit naar Amsterdam. The husband and I talk little during the drive to Amsterdam. 在开车去阿姆斯特丹的路上,我和那个男人没怎么说话。 Ik zeg niet dat ik zijn zoon misschien ken. I'm not saying I might know his son. Eindelijk arriveert de vrachtwagen van De Gekke Loempia. Finally, the truck from The Crazy Spring Roll arrives. 来自 De Gekke Loempia 的卡车终于抵达。 De chauffeur zet de motor af. The driver turns off the engine. 司机关闭发动机。 De oude man en ik stappen via de achterdeur uit. The old man and I step out through the back door. De oude man verstopt zich tussen de mensen op straat. The old man hides among the people on the street. Ik bedank de chauffeur. I thank the driver.

‘Graag gedaan', zegt hij. 'You're welcome,' he says. ‘Heb een fijne dag!' "Have a great day! '祝你今天过得愉快!'

Ik draai me om. I turn around. 我转身。 De oude man kijkt naar het restaurant. The old man looks at the restaurant. 老人看着餐厅。 Eindelijk zijn we bij De Gekke Loempia. Finally, we got to The Crazy Spring Roll. 最后我们到达了 De Gekke Loempia。 We gaan allebei naar binnen. We both go in. 我们俩都进去了。 Er is niemand. There is no one. Het is drie uur ‘s middags. It is three o'clock in the afternoon. Het is nog te vroeg voor het avondeten. It is still too early for dinner.

‘Wat wilt u gaan doen?', vraag ik de man. "What do you want to do?", I ask the man. “你想做什么?”我问那个男人。

‘Ik heb geen honger', antwoordt hij. 'I'm not hungry,' he replied. “我不饿,”他回答。 ‘Ik wil naar de flat van mijn zoon. 'I want to go to my son's apartment. Wilt u met me meegaan?' Would you like to come with me? 你想跟着我一起去吗?'

‘Jazeker', antwoord ik. 'Yes indeed,' I reply.

De oude man heeft het adres van Arnoud. The old man has Arnoud's address. We nemen zonder te praten bus 35. Without talking, we take bus 35. 我们没有说话就坐35路公交车。 Dan lopen we naar de flat van Arnoud. Then we walk to Arnoud's apartment. Hij weet nog steeds niet dat Arnoud mijn vriend is. He still doesn't know that Arnoud is my friend. Arnoud spreekt niet vaak over zijn vader. Arnoud doesn't often talk about his father. 阿努德并不经常谈论他的父亲。 Ik weet dat Arnoud en de man elkaar nooit hebben ontmoet. I know Arnoud and the man never met. 我知道阿努德和那个人从未见过面。

Op dit moment weet ik niet wat het beste is. Right now, I don't know what's best. 此时我不知道什么是最好的。 Moet ik de man vertellen dat ik Arnoud ken? Should I tell the man that I know Arnoud? Of kan ik dat beter niet doen? Or is it better not to do that? Tenslotte neem ik een beslissing. Finally, I make a decision. Ik zeg niets. I'm not saying anything. Ik wil dat de ontmoeting een grote verrassing is. I want the meeting to be a big surprise. 我希望这次会议能给大家带来很大的惊喜。

We komen bij de flat aan en lopen door de vooringang. We arrive at the apartment and walk through the front entrance. 我们到达公寓并穿过前门。

‘Goedemiddag!', zegt de receptionist. "Good afternoon!" says the receptionist.

‘Goedemiddag', antwoorden we. 'Good afternoon,' we reply.

De oude man gaat naar de receptionist. The old man goes to the receptionist. Hij wil het huisnummer van de flat van Arnoud vragen. He wants to ask for the house number of Arnoud's apartment.

‘Laat mij dat maar doen,' zeg ik. 'Let me do that,' I say. “让我来做吧,”我说。

We nemen de lift naar de derde verdieping. We take the elevator to the third floor. We stappen uit. We get off. We lopen naar de deur van de flat. We walk to the door of the apartment.

‘Dit is het', zeg ik tegen de oude man. 'This is it,' I say to the old man.

‘Hoe weet je dat?', vraagt hij. "How do you know?" he asks.

Ten slotte vertel ik hem alles. Finally, I tell him everything. Ik zeg hem dat ik Arnoud al jaren ken. I tell him that I have known Arnoud for years. 我告诉他我认识阿努德很多年了。 Het was gewoon geluk – of het lot – dat hij en ik in dezelfde vrachtwagen zaten. It was just luck - or fate - that he and I were in the same truck. 他和我在同一辆卡车上,这只是运气——或者说是命运。 Eerst kan hij het niet geloven! At first he can't believe it! 一开始他简直不敢相信! Dan accepteert hij dat het zo moest zijn. Then he accepts that it had to be that way. 然后他承认事情必须是这样的。 Hij kan niet wachten en wil graag zijn zoon zien. He can't wait and is eager to see his son. 他等不及了,想见见他的儿子。

We bellen aan, maar niemand reageert. We ring the bell, but no one answers.

‘Julia? 'Julia? Arnoud?', roep ik. Arnoud?", I call out. ‘Is er iemand?' Alweer antwoordt er niemand. Ist da jemand? Wieder antwortet niemand. "Is anyone there? Again, no one answers. Ik leg uit dat mijn zus en ik in het appartement logeren. Ich erkläre, dass meine Schwester und ich in der Wohnung wohnen. I explain that my sister and I are staying in the apartment. 我解释说我和姐姐住在公寓里。 Dan pak ik mijn sleutel en open de deur. Then I grab my key and open the door.

‘Waar zijn ze?', vraagt de man. "Where are they?" the man asks. “他们在哪儿?”男人问道。

‘Dat weet ik niet. 'I don't know. Maar ze komen vast gauw.' But I'm sure they'll come soon. 但我确信他们很快就会来。

We gaan de flat in. We go into the apartment. Ik vind de oplader van mijn mobiele telefoon. I find the charger for my cell phone. 我找到了我的手机充电器。 De volgende 15 minuten laad ik mijn telefoon op. For the next 15 minutes, I charge my phone. 接下来的 15 分钟我会为手机充电。 Daarna bel ik mijn zus. Then I call my sister. De telefoon van Julia gaat één keer over. Julia's phone rings once. 朱莉娅的电话响了一次。 Ze neemt snel op. She picks up quickly.

‘Daniel! 'Daniel! Eindelijk! Finally! 最后! Mam heeft gebeld, maar ik was zo bezorgd!' Mom called, but I was so worried! 妈妈打电话来,但我很担心!”

‘Hallo, Julia. Maak je geen zorgen. Don't worry. Het gaat goed met me. I'm doing well. Ik ben in de flat van Arnoud. I'm in Arnoud's apartment. Ik heb iemand bij me.' I have someone with me. 我有人陪着我。

‘Wie is het?' "Who is it?

‘Nou, dat is een lang verhaal. 'Well, that's a long story. Kom naar de flat. Come to the apartment. Waar zijn jullie?' Where are you guys?

‘Ik heb vanmorgen met mam gesproken. 'I talked to Mom this morning. “今天早上我和妈妈谈过。 Ze vertelde me over Maastricht. She told me about Maastricht. 她告诉我有关马斯特里赫特的事。 Arnoud en ik hebben de hele nacht op je gewacht! Arnoud and I waited for you all night! 我和阿努德等了你一整晚! We zijn even gaan lunchen. We went to lunch for a while. 我们去吃午饭。 We komen eraan!' We're coming! 我们来了!'

‘Oké. We zullen hier op jullie wachten.' We will wait for you here. 我们会在这里等你。

Een half uur later komen Arnoud en Julia in de flat aan. Half an hour later, Arnoud and Julia arrive at the apartment. ‘Hallo Daniel! 'Hello Daniel! We zijn zo blij om je weer te zien!', zegt Arnoud. We are so happy to see you again!" said Arnoud. Hij draait zich om naar de oude man. He turns to the old man. 他转向老人。 ‘En wie bent u?', vraagt hij. "And who are you?" he asks.

Voordat de man kan antwoorden, zeg ik: ‘Hm … Arnoud, ik moet je iets belangrijks vertellen.' Before the man can answer, I say, "Hm ... Arnoud, I need to tell you something important.

‘Wat is er aan de hand?', vraagt hij. "What's going on?" he asks.

‘Arnoud, dit is je vader', zeg ik. 'Arnoud, this is your father,' I say.

Eerst kijkt Arnoud geschokt. At first Arnoud looks shocked. 起初阿努德看起来很震惊。 ‘Mijn vader? 'My father? Dat is onmogelijk!' That's impossible!

De oude man kijkt hem aan. The old man looks at him. 老者看着他。 ‘Ben jij Arnoud?', zegt hij. "Are you Arnoud?" he says.

‘Ja dat ben ik. 'Yes I am. U kunt onmogelijk mijn vader zijn!', antwoordt Arnoud. You can't possibly be my father!" replied Arnoud.

‘Mijn naam is Anton Schuit. 'My name is Anton Schuit. En ja, ik ben je vader.' And yes, I am your father.

De man legt alles uit. The man explains everything. Arnoud begrijpt snel dat hij echt zijn vader is. Arnoud quickly understands that he is really his father. Hij geeft de man een onhandige knuffel. He gives the man an awkward hug. 他给了那个男人一个尴尬的拥抱。 Na zoveel jaar ontmoeten ze elkaar eindelijk. After so many years, they finally meet. 这么多年之后,他们终于见面了。 Beide mannen weten niet precies wat ze moeten doen. Both men do not know exactly what to do. 两个人都不知道到底该怎么办。

Uiteindelijk glimlacht Arnoud en zegt: ‘Nou … ik geloof dat we dit moeten vieren!' Finally Arnoud smiles and says, "Well ... I believe we should celebrate this! 最后,阿努德微笑着说道:“好吧……我想我们应该庆祝一下!”

‘Dat denk ik ook!', zegt Anton, zijn vader. "I think so, too!" said Anton, his father.

‘Zullen we naar De Gekke Loempia gaan?', zegt Julia. "Shall we go to The Crazy Spring Roll?" said Julia.

Ik kijk Julia aan. I look at Julia. 我看着朱莉娅。 Ik ben verbaasd. I am amazed. 我很惊讶。 ‘Nee! 'No! '不! Ik wil geen loempia! I don't want an egg roll! 我不要蛋卷! Ik wil nooit meer een loempia!' Zij kijkt me aan en lacht. I never want another spring roll! She looks at me and laughs. 我再也不想吃春卷了!她看着我笑了。 ‘Ik wil geen stap in de buurt van dat restaurant zetten!' ga ik door. "I don't want to take a step near that restaurant!" I continue. “我不想靠近那家餐厅!”我继续。 ‘En ik wil ook heel lang geen voet meer in een bus zetten! 'And I don't want to set foot on a bus for a very long time either! “而且我很长一段时间都不想再踏上公交车了!” Ik wil een pizza!' I want a pizza!

Ze barsten allemaal in lachen uit. They all burst into laughter. 他们全都笑了起来。 Een beetje later lach ik ook. A little later, I laugh, too. 过了一会儿我也笑了。

‘Wat een gekke dag!', zeg ik. "What a crazy day!", I say. “真是疯狂的一天!”我说。

‘Ja,' antwoordt Anton. "Yes," Anton replied. ‘Wat een gekke dag, zeg dat wel!' 'What a crazy day, say that!' “真是疯狂的一天,我想说!”

**Hoofdstuk 4 Overzicht** Chapter 4 Overview

**Samenvatting**

Daniel en de oude man komen in Amsterdam aan. Daniel and the old man arrive in Amsterdam. Ze gaan naar het restaurant De Gekke Loempia. They go to the restaurant The Crazy Spring Roll. Er is niemand, omdat het nog vroeg is. There is no one there because it is still early. Daarna gaan ze naar de flat van Arnoud. Then they go to Arnoud's apartment. Daar is ook niemand. There is no one there either. Daniel laadt zijn telefoon op. Daniel charges his phone. Hij belt Julia. He calls Julia. Ze is met Arnoud in de stad. She is in town with Arnoud. Julia en Arnoud komen terug naar de flat. Julia and Arnoud return to the apartment. Daniel introduceert Arnoud aan zijn vader. Daniel introduces Arnoud to his father. Ze besluiten dit te gaan vieren met een diner. They decide to celebrate with dinner. 他们决定用晚餐来庆祝这一点。 Maar Daniel wil geen loempia, hij wil pizza. But Daniel doesn't want an egg roll, he wants pizza.