×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Short Stories In Dutch For Beginners, De Gekke Loempia - Hoofdstuk 3 – De snelweg

De Gekke Loempia - Hoofdstuk 3 – De snelweg

Hoofdstuk 3 – De snelweg

Ik word vroeg wakker en ga douchen. Ik bestel wat eten op mijn kamer. Ik heb op dit moment weinig geld. Maar ik heb weer honger dus ik neem de tijd en geniet ervan.

Daarna kleed ik me aan en vertrek. Ik zie op een klok in de hal hoe laat het is. Het is tien uur ‘s ochtends. Ik vraag me af of mam al met Julia heeft gesproken. Mijn zus is vaak nerveus. Ik hoop dat alles goed gaat met haar.

Ik ga naar de ingang van het hotel. Terwijl ik het hotel verlaat, vraag ik me af: ‘Hoe kom ik terug in Amsterdam?' Ik heb het grootste deel van mijn geld aan het hotel uitgegeven. Ik weet niet waar een bank is. Ik kan geen geld van mijn rekening halen. En Julia wacht waarschijnlijk op me. Ik moet snel een oplossing vinden!

Dan zie ik twee werkmannen. Ze dragen dozen naar een vrachtwagen. Op de vrachtwagen staat een foto met de naam van het bedrijf. Ik kijk wat beter. En ik begin dan heel hard te lachen maar ik stop weer snel. Ik wil me niet weer opgelaten voelen! Ik kan het niet geloven. De foto op de vrachtwagen is van een loempia. Het is een vrachtwagen van het restaurant De Gekke Loempia!

Ik stap op één van de werkmannen af. ‘Hallo', zeg ik.

‘Goedemorgen', antwoordt hij. ‘Kan ik u helpen?'

‘Werkt u voor dit restaurant in Amsterdam?', vraag ik hem en ik wijs naar de foto op de vrachtwagen.

‘Nee, ik ben gewoon vrachtwagenchauffeur', zegt de man.

‘Kent u het restaurant De Gekke Loempia?'

‘Ja, we brengen er elke week noedels naartoe. Ze zijn voor hun loempia's, maar ik werk er niet.'

De chauffeur stapt in de vrachtwagen. Opeens heb ik een idee. ‘Neem me niet kwalijk', zeg ik.

‘Ja, wat is er?', antwoordt de chauffeur.

‘Kunt u me meenemen naar Amsterdam?', vraag ik.

‘Nu?', zegt hij.

‘Ja', antwoord ik. ‘Ik heb weinig geld. Ik moet terug naar mijn zus!'

De chauffeur denkt even na. Dan antwoordt hij: ‘Oké dan maar. Stap in de vrachtwagen. Ga tussen de dozen met noedels zitten. En vertel het aan niemand!'

‘Nee hoor, dat doe ik niet. Dank u wel', zeg ik.

‘Graag gedaan', zegt hij. Dan zegt hij ook nog: ‘Maar wel snel. Ik moet nu weg. Ik mag niet te laat komen!'

Ik klim achterin de vrachtwagen. Ik ga tussen een paar dozen met noedels zitten. De chauffeur start de vrachtwagen. We gaan op weg naar Amsterdam. Ik vind het een geweldig idee. Een vrachtwagen is sneller dan een bus. Op die manier kan ik wat tijd winnen. En het kost me geen geld. Ik ga lekker achterover zitten om van de rit te genieten.

Het is erg donker achterin de vrachtwagen. Ik zie niets. Ik hoor alleen maar de motor van de vrachtwagen en de auto's op de snelweg. Dan beweegt er plotseling iets in de vrachtwagen. Er zit nog iemand tussen de dozen met noedels! ‘Hallo?', zeg ik. Stilte.

‘Wie is daar?', vraag ik in het Engels. Nog steeds stilte. Ik weet dat er iemand is. Hij of zij zit tussen de dozen. Ik sta op en loop er naartoe. Nou, dat is een verrassing! Het is een oude man. Hij zit verstopt tussen de dozen.

‘Neem me niet kwalijk', zeg ik. ‘Maar wie bent u?'

‘Laat me alsjeblieft alleen', antwoordt de man. Hij spreekt perfect Nederlands!

‘Wat doet u hier?', vraag ik.

‘Ik ben op reis naar Amsterdam.'

‘Weet de chauffeur dat u hier zit?'

‘Nee, dat weet hij niet. Ik ben in de vrachtwagen geklommen terwijl je met hem sprak.'

‘Ik snap het …' zeg ik.

Plotseling stopt de chauffeur. Hij stapt uit en gaat naar achteren. De oude man kijkt me bezorgd aan. ‘Waarom is hij gestopt?'

‘Dat weet ik niet.'

We horen een geluid bij de achterdeur.

‘Ik moet me verstoppen', zegt de man.

De chauffeur klimt de vrachtwagen in. Hij ziet alleen mij. De oude man zit verstopt achter de dozen.

‘Wat is er aan de hand?' vraagt hij mij.

‘Niets.'

‘Met wie sprak jij?

‘Ik? Niemand. Er is niemand anders hier. Ziet u dat niet?'

‘Luister. We zijn nog niet in Amsterdam. Wees stil. Ik wil geen problemen. Begrepen?'

‘Ik begrijp het', antwoord ik.

De chauffeur doet de deur dicht. Hij gaat weer terug. Op hetzelfde moment komt de oude man tussen de dozen vandaan. Hij kijkt me met een glimlach aan. ‘Ik heb geluk gehad dat hij me niet zag!', zegt hij.

‘Jazeker', zeg ik. ‘Zeg op. Waarom reist u in een vrachtwagen van Maastricht naar Amsterdam?'

‘Wilt u dat echt weten?'

‘Natuurlijk!'

‘Dan zal ik je mijn verhaal vertellen.'

‘Graag! Het is een lange rit.'

De oude man vertelt me zijn verhaal. ‘Ik heb een zoon, maar ik heb hem nog nooit ontmoet. Zijn moeder en ik waren vele jaren geleden samen. Het ging niet zo goed tussen ons. Maar ik hield van haar. Toen ging ik naar de Verenigde Staten. Het was voor een baan, maar het werk ging niet goed. Ik kon niet terugkomen.' Hij stopte even. ‘En toen', vertelde hij verder, ‘is ze verhuisd. En ik heb haar - en mijn zoon - nooit meer gezien. Laatst heb ik ontdekt waar ze zijn.'

‘In Amsterdam?'

‘Precies.'

‘Hoe oud is uw zoon?'

‘Hij is 24.'

‘Dat is ook mijn leeftijd!'

De oude man lacht. ‘Wat een toeval!'

‘Jazeker.'

Na een paar minuten stilte sta ik even op. Ik vraag de man: ‘Hoe heet uw zoon?'

‘Zijn naam is Arnoud. Hij heeft een flat in Amsterdam. Die staat in een buurt niet ver van het restaurant De Gekke Loempia. Daarom zit ik in deze vrachtwagen van De Gekke Loempia.'

De man in de vrachtwagen is de vader van mijn vriend Arnoud. Ik kan het niet geloven!

Hoofdstuk 3 Overzicht

Samenvatting

Daniel wordt wakker en eet in zijn hotelkamer in Maastricht. Als hij het hotel verlaat, ziet hij een vrachtwagen. Die hoort bij het restaurant De Gekke Loempia. Daniel vraagt de chauffeur om hem naar Amsterdam terug te brengen. De chauffeur zegt ja. In de vrachtwagen ontmoet Daniel een oude man. De man gaat ook naar Amsterdam. Hij is op zoek naar zijn zoon, Arnoud. De man is de vader van Arnoud, de vriend van Daniel.

De Gekke Loempia - Hoofdstuk 3 – De snelweg Der verrückte Coup - Kapitel 3 - Der Highway The crazy spring roll - Chapter 3 - The highway El Golpe de Estado - Capítulo 3 - La autopista Le coup d'État fou - Chapitre 3 - L'autoroute Il colpo di stato - Capitolo 3 - L'autostrada Szalony zamach stanu - Rozdział 3 - Autostrada O golpe louco - Capítulo 3 - A autoestrada Безумный переворот - Глава 3 - Шоссе Çılgın Darbe - Bölüm 3 - Otoyol Божевільний переворот - Розділ 3 - Шосе 疯狂春卷 - 第三章 - 高速公路 瘋狂春捲 - 第三章 - 高速公路

**Hoofdstuk 3 – De snelweg** Chapter 3 - The highway

Ik word vroeg wakker en ga douchen. I wake up early and take a shower. Я просыпаюсь рано и принимаю душ. Ik bestel wat eten op mijn kamer. I order some food in my room. Я заказываю еду в номер. 我点了一些食物到我的房间。 Ik heb op dit moment weinig geld. I have little money at the moment. Сейчас у меня мало денег. 我现在没有多少钱。 Maar ik heb weer honger dus ik neem de tijd en geniet ervan. But I'm hungry again so I take my time and enjoy it. Но я снова голоден, поэтому не тороплюсь и наслаждаюсь. 但我又饿了,所以我慢慢地享受它。

Daarna kleed ik me aan en vertrek. Then I get dressed and leave. Потом я одеваюсь и ухожу. 然后我穿好衣服离开。 Ik zie op een klok in de hal hoe laat het is. I see on a clock in the hall what time it is. Я вижу на часах в холле, который час. Salondaki bir saatten saatin kaç olduğunu görüyorum. Het is tien uur ‘s ochtends. It is ten o'clock in the morning. Ik vraag me af of mam al met Julia heeft gesproken. I wonder if Mom has talked to Julia yet. Интересно, мама уже поговорила с Джулией? 我想知道妈妈是否已经和朱莉娅说过话了。 Mijn zus is vaak nerveus. My sister is often nervous. Моя сестра часто нервничает. 我姐姐经常很紧张。 Ik hoop dat alles goed gaat met haar. I hope everything goes well for her. Надеюсь, у нее все будет хорошо.

Ik ga naar de ingang van het hotel. I go to the entrance of the hotel. Я подхожу к входу в отель. Terwijl ik het hotel verlaat, vraag ik me af: ‘Hoe kom ik terug in Amsterdam?' Ik heb het grootste deel van mijn geld aan het hotel uitgegeven. As I leave the hotel, I ask myself, "How will I get back to Amsterdam? I spent most of my money on the hotel. Выходя из отеля, я задаюсь вопросом: "Как я вернусь в Амстердам?" Я потратил большую часть своих денег на отель. Otelden ayrılırken merak ediyorum: "Amsterdam'a nasıl döneceğim? Paramın çoğunu otele harcadım. 当我离开酒店时,我想知道:“我怎样才能回到阿姆斯特丹?”我大部分钱都花在酒店上了。 Ik weet niet waar een bank is. I don't know where a bank is. Я не знаю, где находится банк. Ik kan geen geld van mijn rekening halen. I can't withdraw money from my account. Я не могу снять деньги со своего счета. 我无法从我的账户中提取资金。 En Julia wacht waarschijnlijk op me. And Julia is probably waiting for me. А Джулия, наверное, ждет меня. 朱莉娅可能正在等我。 Ik moet snel een oplossing vinden! I need to find a solution soon! Я должен найти решение в ближайшее время! 我需要尽快找到解决办法!

Dan zie ik twee werkmannen. Then I see two workmen. Затем я вижу двух рабочих. Ze dragen dozen naar een vrachtwagen. They carry boxes to a truck. Mereka mengangkut kotak-kotak itu ke sebuah truk. Они несут коробки к грузовику. Op de vrachtwagen staat een foto met de naam van het bedrijf. On the truck is a picture with the name of the company. На грузовике изображена картинка с названием компании. Ik kijk wat beter. I look more closely. Я смотрю внимательнее. 我凑近一点看。 En ik begin dan heel hard te lachen maar ik stop weer snel. And I then start laughing really hard but I stop again quickly. И тут я начинаю очень сильно смеяться, но быстро останавливаюсь. 然后我开始笑得很厉害,但很快就停了下来。 Ik wil me niet weer opgelaten voelen! I don't want to feel embarrassed again! Я не хочу снова чувствовать себя неловко! 我不想再感到尴尬了! Ik kan het niet geloven. I can't believe it. Не могу поверить. De foto op de vrachtwagen is van een loempia. The picture on the truck is of an egg roll. На грузовике изображен яичный рулет. Het is een vrachtwagen van het restaurant De Gekke Loempia! It is a truck from the restaurant The Crazy Spring Roll! Это грузовик из ресторана De Gekke Loempia!

Ik stap op één van de werkmannen af. I step up to one of the workmen. Я подхожу к одному из рабочих. 我走近其中一名工人。 ‘Hallo', zeg ik. 'Hello,' I say.

‘Goedemorgen', antwoordt hij. 'Good morning,' he replied. ‘Kan ik u helpen?' "Can I help you?

‘Werkt u voor dit restaurant in Amsterdam?', vraag ik hem en ik wijs naar de foto op de vrachtwagen. "Do you work for this restaurant in Amsterdam?" I ask him, pointing to the picture on the truck. Вы работаете в этом ресторане в Амстердаме?" - спрашиваю я его, указывая на фотографию на грузовике.

‘Nee, ik ben gewoon vrachtwagenchauffeur', zegt de man. 'No, I'm just a truck driver,' said the man. Нет, я просто водитель грузовика, - говорит мужчина.

‘Kent u het restaurant De Gekke Loempia?' 'Do you know the restaurant The Crazy Spring Roll?' Вы знаете ресторан "Сумасшедший спринг-ролл"?

‘Ja, we brengen er elke week noedels naartoe. 'Yes, we bring noodles there every week. Да, мы привозим туда лапшу каждую неделю. Ze zijn voor hun loempia's, maar ik werk er niet.' They are for their spring rolls, but I don't work there.' Это из-за их спринг-роллов, но я там не работаю".

De chauffeur stapt in de vrachtwagen. The driver gets into the truck. Водитель садится в грузовик. 司机上了卡车。 Opeens heb ik een idee. Suddenly I have an idea. Tiba-tiba saya punya ide. Внезапно у меня возникла идея. ‘Neem me niet kwalijk', zeg ik. 'Excuse me,' I say. Извините, - говорю я. “对不起,”我说。

‘Ja, wat is er?', antwoordt de chauffeur. "Yes, what is it?" the driver replied.

‘Kunt u me meenemen naar Amsterdam?', vraag ik. "Can you take me to Amsterdam?", I ask. Вы можете отвезти меня в Амстердам?" - спрашиваю я.

‘Nu?', zegt hij. "Now?" he says.

‘Ja', antwoord ik. ‘Ik heb weinig geld. 'I have little money. Ik moet terug naar mijn zus!' I have to get back to my sister! Я должен вернуться к сестре!

De chauffeur denkt even na. The driver thinks for a moment. Водитель на мгновение задумывается. Dan antwoordt hij: ‘Oké dan maar. Then he replies, "Okay then. Затем он ответил: "Хорошо. Stap in de vrachtwagen. Get in the truck. Садитесь в грузовик. 上卡车吧。 Ga tussen de dozen met noedels zitten. Sit among the boxes of noodles. Сядьте среди коробок с лапшой. 坐在面条盒之间。 En vertel het aan niemand!' And don't tell anyone! И никому не говорите!

‘Nee hoor, dat doe ik niet. 'No way, I don't. Ни в коем случае, я не хочу. '不,我不这样做。 Dank u wel', zeg ik. Thank you," I say.

‘Graag gedaan', zegt hij. 'You're welcome,' he says. Dan zegt hij ook nog: ‘Maar wel snel. Then he also says, "But quickly. Затем он также сказал: "Но быстро. 然后他还说:“但是要快。” Ik moet nu weg. I have to leave now. Мне нужно уходить. Ik mag niet te laat komen!' I can't be late! Я не могу опоздать!

Ik klim achterin de vrachtwagen. I climb into the back of the truck. Saya naik ke bagian belakang truk. Я забираюсь в кузов грузовика. 我爬进卡车后部。 Ik ga tussen een paar dozen met noedels zitten. I sit down between a few boxes of noodles. De chauffeur start de vrachtwagen. The driver starts the truck. Водитель заводит грузовик. 司机启动了卡车。 We gaan op weg naar Amsterdam. We set off for Amsterdam. Ik vind het een geweldig idee. I think it's a great idea. Я думаю, это отличная идея. Een vrachtwagen is sneller dan een bus. A truck is faster than a bus. Грузовик быстрее автобуса. Op die manier kan ik wat tijd winnen. That way I can save some time. Dengan begitu, saya bisa menghemat waktu. Так я смогу сэкономить время. 这样我就可以节省一些时间。 En het kost me geen geld. And it doesn't cost me any money. Ik ga lekker achterover zitten om van de rit te genieten. I sit back to enjoy the ride. Saya duduk santai menikmati perjalanan. Я сижу и наслаждаюсь поездкой. 我坐下来享受这段旅程。

Het is erg donker achterin de vrachtwagen. It is very dark in the back of the truck. В кузове грузовика очень темно. Ik zie niets. I don't see anything. Ik hoor alleen maar de motor van de vrachtwagen en de auto's op de snelweg. I only hear the truck's engine and the cars on the highway. Я слышу только двигатель грузовика и шум машин на шоссе. 我听到的只有卡车发动机的声音和高速公路上汽车的声音。 Dan beweegt er plotseling iets in de vrachtwagen. Then suddenly something moves in the truck. Вдруг в грузовике что-то зашевелилось. 然后卡车里突然有东西动了。 Er zit nog iemand tussen de dozen met noedels! There is still someone among the boxes of noodles! Masih ada seseorang di antara kotak-kotak mie! Среди коробок с лапшой все еще кто-то есть! ‘Hallo?', zeg ik. Stilte. Silence. Diam. 安静。

‘Wie is daar?', vraag ik in het Engels. "Who's there?", I ask in English. Кто там?" - спрашиваю я по-английски. Nog steeds stilte. Still silence. Тишина. Ik weet dat er iemand is. I know someone is there. Saya tahu seseorang ada di sana. Я знаю, что там кто-то есть. Hij of zij zit tussen de dozen. He or she is among the boxes. Он или она находится среди коробок. Ik sta op en loop er naartoe. I get up and walk over to it. Saya berdiri dan berjalan ke arahnya. Я встаю и иду к нему. Nou, dat is een verrassing! Well, that's a surprise! Nah, itu adalah kejutan! Вот это сюрприз! 嗯,这真是一个惊喜! Het is een oude man. It's an old man. Это старик. Hij zit verstopt tussen de dozen. He is hidden among the boxes. Dia tersembunyi di antara kotak-kotak. Он спрятан среди коробок. 它隐藏在盒子之间。

‘Neem me niet kwalijk', zeg ik. 'Excuse me,' I say. 'Permisi,' kata saya. Извините, - говорю я. “对不起,”我说。 ‘Maar wie bent u?' "But who are you? "Но кто вы?

‘Laat me alsjeblieft alleen', antwoordt de man. 'Please leave me alone,' the man replied. Пожалуйста, оставьте меня в покое, - ответил мужчина. “请别打扰我,”该男子回答道。 Hij spreekt perfect Nederlands! He speaks perfect Dutch! Он прекрасно говорит по-голландски!

‘Wat doet u hier?', vraag ik. "What are you doing here?", I ask. Что вы здесь делаете?" - спрашиваю я.

‘Ik ben op reis naar Amsterdam.' 'I'm on a trip to Amsterdam.' "Я еду в Амстердам".

‘Weet de chauffeur dat u hier zit?' "Does the driver know you're here? Водитель знает, что вы здесь?

‘Nee, dat weet hij niet. 'No, he doesn't know that. Ik ben in de vrachtwagen geklommen terwijl je met hem sprak.' I climbed into the truck while you were talking to him. Saya naik ke truk saat Anda sedang berbicara dengannya. Я забрался в грузовик, пока вы с ним разговаривали".

‘Ik snap het …' zeg ik. 'I see ...' I say. 'Saya mengerti...' kata saya. Понятно... - говорю я. “我明白了……”我说。

Plotseling stopt de chauffeur. Suddenly the driver stops. Внезапно водитель останавливается. Hij stapt uit en gaat naar achteren. He gets out and goes to the back. Dia keluar dan pergi ke belakang. Он выходит и направляется к задней стенке. De oude man kijkt me bezorgd aan. The old man looks at me with concern. Pria tua itu menatap saya dengan penuh perhatian. Старик смотрит на меня с беспокойством. 老头担忧地看着我。 ‘Waarom is hij gestopt?' "Why did he quit? "Mengapa dia berhenti? Почему он уволился? “他为什么停下来?”

‘Dat weet ik niet.' "I don't know. "Saya tidak tahu tentang itu. Я не знаю об этом.

We horen een geluid bij de achterdeur. We hear a noise at the back door. Kami mendengar suara berisik di pintu belakang. Мы слышим шум у задней двери. 我们听到后门有声音。

‘Ik moet me verstoppen', zegt de man. 'I have to hide,' the man says. 'Saya harus bersembunyi,' kata pria itu.

De chauffeur klimt de vrachtwagen in. The driver climbs into the truck. Pengemudi naik ke dalam truk. Водитель забирается в грузовик. Hij ziet alleen mij. He sees only me. Он видит только меня. De oude man zit verstopt achter de dozen. The old man is hiding behind boxes. Pria tua itu bersembunyi di balik kotak.

‘Wat is er aan de hand?' vraagt hij mij. "What's going on?" he asks me. 'Apa yang terjadi?" tanyanya kepada saya. Что происходит?" - спрашивает он меня.

‘Niets.' "Nothing. "Tidak ada.

‘Met wie sprak jij? 'Who were you talking to? С кем вы разговаривали? ‘你在跟谁说话?

‘Ik? 'Me? Niemand. No one. Никого. Er is niemand anders hier. There is no one else here. Tidak ada orang lain di sini. Здесь больше никого нет. 这里没有其他人了。 Ziet u dat niet?' Don't you see that? Tidakkah Anda melihatnya? Разве вы этого не видите?

‘Luister. 'Listen. Послушайте. '听。 We zijn nog niet in Amsterdam. We're not in Amsterdam yet. Мы еще не в Амстердаме. Wees stil. Be still. Diamlah. Ведите себя тихо. 安静。 Ik wil geen problemen. I don't want any trouble. Saya tidak ingin ada masalah. Я не хочу никаких проблем. Begrepen?' Got it? Mengerti? Понятно?

‘Ik begrijp het', antwoord ik. 'I understand,' I reply.

De chauffeur doet de deur dicht. The driver closes the door. Pengemudi menutup pintu. Hij gaat weer terug. He goes back again. Dia kembali lagi. Он снова возвращается. Op hetzelfde moment komt de oude man tussen de dozen vandaan. At the same time, the old man comes out from between the boxes. Pada saat yang sama, pria tua itu muncul dari antara kotak-kotak. В это же время старик появляется между ящиками. Hij kijkt me met een glimlach aan. He looks at me with a smile. Dia menatap saya sambil tersenyum. Он смотрит на меня с улыбкой. 他微笑着看着我。 ‘Ik heb geluk gehad dat hij me niet zag!', zegt hij. "I was lucky he didn't see me!" he says. "Saya beruntung dia tidak melihat saya!" katanya. "Мне повезло, что он меня не заметил!" - говорит он.

‘Jazeker', zeg ik. 'Yes indeed,' I say. ‘Zeg op. 'Speak up. Говорите. '说吧。 Waarom reist u in een vrachtwagen van Maastricht naar Amsterdam?' Why are you traveling in a truck from Maastricht to Amsterdam? Mengapa Anda bepergian dengan truk dari Maastricht ke Amsterdam? Почему вы едете в грузовике из Маастрихта в Амстердам?

‘Wilt u dat echt weten?' "Do you really want to know? "Ты действительно хочешь знать?

‘Natuurlijk!' "Of course!

‘Dan zal ik je mijn verhaal vertellen.' 'Then I'll tell you my story.' Тогда я расскажу вам свою историю.

‘Graag! 'Please! Пожалуйста! Het is een lange rit.' It's a long drive. Ini adalah perjalanan yang panjang. Это долгая дорога". 这是一个很长的车程。

De oude man vertelt me zijn verhaal. The old man tells me his story. Pria tua itu menceritakan kisahnya kepada saya. Старик рассказывает мне свою историю. ‘Ik heb een zoon, maar ik heb hem nog nooit ontmoet. 'I have a son, but I've never met him. У меня есть сын, но я никогда с ним не встречался. Zijn moeder en ik waren vele jaren geleden samen. His mother and I were together many years ago. Мы с его матерью были вместе много лет назад. 他的母亲和我很多年前就在一起了。 Het ging niet zo goed tussen ons. Things were not going so well between us. Segalanya tidak berjalan dengan baik di antara kami. Между нами все складывалось не лучшим образом. 我们之间的事情并不顺利。 Maar ik hield van haar. But I loved her. Tapi aku mencintainya. Но я любил ее. 但我爱她。 Toen ging ik naar de Verenigde Staten. Then I went to the United States. Kemudian saya pergi ke Amerika Serikat. Затем я отправился в Соединенные Штаты. 然后我去了美国。 Het was voor een baan, maar het werk ging niet goed. It was for a job, but the work was not going well. Это было связано с работой, но дела шли неважно. 本来是为了一份工作,但是工作并不顺利。 Ik kon niet terugkomen.' Hij stopte even. I couldn't come back. He paused for a moment. 'Saya tidak bisa kembali,' dia berhenti sejenak. Я не мог вернуться, - он сделал небольшую паузу. 我无法回来。他停了下来。 ‘En toen', vertelde hij verder, ‘is ze verhuisd. 'And then,' he continued, 'she moved. А потом, - продолжил он, - она переехала. “然后,”他继续说道,“她就搬走了。 En ik heb haar - en mijn zoon - nooit meer gezien. And I never saw her - or my son - again. И я больше никогда не видел ни ее, ни своего сына. 我再也没有见过她——或者我的儿子。 Laatst heb ik ontdekt waar ze zijn.' The other day I found out where they are.' Suatu hari saya menemukan di mana mereka berada. На днях я узнал, где они находятся". 最近我发现了他们在哪里。

‘In Amsterdam?'

‘Precies.' "Exactly. Именно.

‘Hoe oud is uw zoon?' "How old is your son?

‘Hij is 24.'

‘Dat is ook mijn leeftijd!' 'That's my age, too!' 'Itu juga seusia saya!' "Это и мой возраст! “我也这个年纪了!”

De oude man lacht. The old man laughs. Pria tua itu tertawa. Старик смеется. ‘Wat een toeval!' "What a coincidence! 'Kebetulan sekali!' "Какое совпадение! “真是巧合啊!”

‘Jazeker.' 'Yes.'

Na een paar minuten stilte sta ik even op. After a few minutes of silence, I stand up for a moment. Setelah beberapa menit hening, saya berdiri sejenak. После нескольких минут молчания я на мгновение встаю. 几分钟的沉默后,我站了起来。 Ik vraag de man: ‘Hoe heet uw zoon?' I ask the man, "What is your son's name?

‘Zijn naam is Arnoud. 'His name is Arnoud. Hij heeft een flat in Amsterdam. He has a flat in Amsterdam. У него есть квартира в Амстердаме. Die staat in een buurt niet ver van het restaurant De Gekke Loempia. That one is in a neighborhood not far from the restaurant The Crazy Spring Roll. Он находится в районе неподалеку от ресторана The Crazy Spring Roll. Daarom zit ik in deze vrachtwagen van De Gekke Loempia.' That's why I'm in this truck from The Crazy Spring Roll. Itulah mengapa saya berada di dalam truk The Crazy Lumpia ini. Вот почему я в этом грузовике из "Сумасшедшей люмпии"".

De man in de vrachtwagen is de vader van mijn vriend Arnoud. The man in the truck is my friend Arnoud's father. Мужчина в грузовике - отец моего друга Арнуда. Ik kan het niet geloven! I can't believe it! Не могу поверить!

**Hoofdstuk 3 Overzicht** Chapter 3 Overview

**Samenvatting** Summary

Daniel wordt wakker en eet in zijn hotelkamer in Maastricht. Daniel wakes up and eats in his hotel room in Maastricht. Als hij het hotel verlaat, ziet hij een vrachtwagen. As he leaves the hotel, he sees a truck. Saat dia meninggalkan hotel, dia melihat sebuah truk. Die hoort bij het restaurant De Gekke Loempia. Which belongs to the restaurant The Crazy Spring Roll. Yang satu itu milik restoran The Crazy Lumpia. Этот принадлежит ресторану The Crazy Lumpia. Daniel vraagt de chauffeur om hem naar Amsterdam terug te brengen. Daniel asks the driver to take him back to Amsterdam. De chauffeur zegt ja. In de vrachtwagen ontmoet Daniel een oude man. De man gaat ook naar Amsterdam. The man is also going to Amsterdam. Hij is op zoek naar zijn zoon, Arnoud. He is looking for his son, Arnoud. De man is de vader van Arnoud, de vriend van Daniel. The man is the father of Arnoud, Daniel's friend.