×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Stad Antwerpen, Antwerpen Shift - Presentatie Bike to Work (1)

Antwerpen Shift - Presentatie Bike to Work (1)

Bike to Work is een programma van de Fietsersbond.

Met Bike to Work ga je fietsroutes aanmaken en registreren.

Het maken van de routes gebeurt aan de hand van OpenStreetMap.

OpenStreetMap is een routeplanner die gebruik maakt van fietsdata die door vrijwilligers worden ingegeven:

aanwezigheid van fietspaden, fietssnelwegen, de ondergrond, tot en met de aanwezigheid van fietsverlichting.

Door de input van die data gaat open street maps een route aanbevelen.

Als er problemen zijn bij het maken of het rijden van de route dan kan dit doorgegeven worden aan een collega van de Fietsersbond via het mailadres inspecteur@biketowork.be.

Enerzijds is Bike to Work een programma waarin je fietsroutes kan aanmaken en registreren.

Ik zal dat dadelijk tonen aan de hand van een filmpje.

Anderzijds is Bike to Work een motivatieprogramma waarin het fietsen wordt gestimuleerd en aangenaam gemaakt.

Dit gebeurt door allerlei evenementen zoals onze Spring Challenge, door het aanbieden van de bike coins maar ook dat zal tijdens het filmpje duidelijker worden.

Onze site bestaat uit twee delen.

De werknemersaccount, voor de fietsers, en de werkgeversaccount.

De werknemersaccount is gratis, iedereen kan zich daar registreren, maar om te genieten van de voordelen die er verbonden zijn aan het fietsen zoals de bike coins,

het meedoen aan challenges, onze veloterij, daarvoor moet de werknemersaccount gelinkt zijn aan een bedrijfsaccount.

Aan het bedrijf vragen wij een prijs voor deelname aan het programma.

Om te starten moet eerst het werknemersaccount aangemaakt worden, dat is op biketowork.be, zoals gezegd kan iedereen dat doen.

Wat ook gratis is, is het aanmaken en het berekenen van de fietsroute.

Het account wordt heel simpel aangemaakt zoals eender welk account en in tweede instantie kan met hetzelfde account later ook de app gaan gebruiken.

Men gaat de app downloaden op de smartphone en dan kan men daar inloggen met hetzelfde paswoord als op de site.

Dan ga ik straks ook de app tonen en wat de mogelijkheden zijn om samen met de site de app te gebruiken.

Je gaat dus eerst op biktowork.be een werknemersaccount aanmaken.

Als het bedrijf meedoet aan Bike to Work kan men zich daar linken aan het bedrijf waar men dan zoals gezegd de voordelen gaat hebben van de bike coins en de challenges.

Ik ga even de video starten.

Dus men maakt de account aan en dan komt men op deze pagina terecht.

Deze staat ook nog op nul, die is pas aangemaakt.

Wat je hier ziet is een kalender en hier staan de fietsstatistieken.

Door het registreren van de routes en de ritten worden hier de fietsstatistieken bijgehouden.

Het aantal kilometers dat gereden wordt, het aantal routes dat aangemaakt wordt, …

Hier staan de dagen van de kalender maar voor men de routes gaat registreren, gaan we de route aanmaken.

Dat gebeurt hier met het icoontje van de locatie.

Men gaat beginnen met eerst een route aan te maken.

Dat is redelijk straight forward.

Men gaat twee locaties kiezen.

Het is vooral woon-werkverkeer.

D'office staat het op fiets maar men kan ook andere routes aanmaken met openbaar vervoer, te voet, micromobiliteit of met de auto

Men geeft twee adressen in, een beginadres en eindadres en zoals gezegd via OpenStreetMap waar heel veel fiets gerelateerde gegevens inzitten, gaat het systeem een route suggereren.

Hier is een route.

Wat hier nog niet gemeld is, want het is heel nieuw, is dat men kan kiezen tussen een veilige route, een snelle route, een pendelroute …

en zoals het woord zegt zal de veilige route meer rekening houden met gevaarlijke punten.

U kan ook eventueel ...

Als men zegt, ik wil die route toch niet rijden, of ik wil verder rijden, dan kan men een tussenpunt gaan invoeren.

Wil ik bijvoorbeeld hier langs rijden, dan kan ik dat aanklikken en een tussenpunt toevoegen.

Men kan ook een gecombineerde route maken, een fietsroute gecombineerd met een treinroute.

Ik fiets tot aan het station en neem de trein verder, dan heb je een gecombineerde route.

Men gaat de route opslaan.

Je geeft de route een naam en eventueel een kleur.

Een kleur is belangrijk als men meerdere routes heeft om later de route te registreren, dan kan men gemakkelijk de route herkennen.

Dan gaat men de route registreren op de kalender die we daarstraks gezien hebben.

De route wordt opgeslagen.

Dan ga ik terug naar mijn kalender en kan men daar de routes gaan opslaan.

Belangrijk om nu te bekijken zijn de bike coins, dat is dit vinkje.

Die stonden op nul.

Ik ga deze route registreren, ik ga hier twee routes ingeven, een heen- en een terug-route.

Het is woon-werkverkeer.

Dat wordt opgeslagen en dan worden hier ook mijn bike coins aangepast.

Die bike coins kunnen straks gebruikt worden om allerlei voordelen te krijgen als het bedrijf gelinkt is aan mijn account.

De bike coins die zijn gerelateerd aan het transportmiddel dat men gekozen heeft.

Als men gaat fietsen krijgt men twee bike coins, openbaar vervoer is één, te voet is één, micromobiliteit is één bike coin.

Met de auto was ook nog een mogelijkheid, helaas geven we voor de auto geen bike coins.

Hier was het een gecombineerde route fiets-openbaar vervoer, twee plus één geeft drie bike coins.

Ik heb twee routes geregistreerd, dus in het totaal zes bike coins.

Die kan men hier ook bij de instellingen vinden, mijn bike coins.

Hier vind je ook de gegevens terug van het profiel, op de account die men aangemaakt heeft.

Men kan hier ook gaan kijken naar zijn werkgever en belangrijk, de werkgever geeft hier de fietsvergoeding in die gegeven wordt voor het fietsen naar het werk

De werkgever heeft ook de mogelijkheid om een aantal rapporten te trekken, zoals het rapport van alle fietsregistraties die gebeurd zijn door alle werknemers van alle accounts

die gemaakt zijn op de site.

Om verder te gaan over de registraties en het gebruik van de app, is dit nog belangrijk.

We zitten hier nog altijd onder de instellingen van het account, bij mijn notificaties.

Dit is recent toegevoegd, voor het registreren van de routes via de app.

Dat doet men als volgt, men gaat daar onder notificaties ingeven op welke tijdstippen men op zijn smartphone een notificatie wil krijgen

aan de hand van dewelke men de route gaat registreren.

Ik ga het hier even tonen, straks komt dat terug als ik de app toon.

Men gaat zeggen welke dagen men naar het werk gaat.

Dit is iemand die nog vijf dagen naar het werk gaat, het tijdstip en save.

Die tijdstippen staan erin wat wil zeggen dat op die dagen die persoon notificaties gaat krijgen op zijn app.

Het loopt verder en we zitten nu onder de challenges.

De challenges zijn tweeërlei.

De Spring Challenge loopt elk jaar, waarin fietsers worden gevraagd om teams te vormen binnen alle bedrijven die meedoen aan Bike to Work.

Er zijn ondertussen bijna 300 bedrijven die zich geregistreerd hebben. 11 000 fietsers, dus dat is een massa mensen.

Die gaan allemaal teams vormen van twee tot vijf personen binnen een bedrijf.

Die gaan een target zetten, dat kan zijn 100% fietsen, 75% fietsen enzovoort.

Die gaan samen met die teams fietsen.

Aan de hand van de registraties op hun account wordt berekend hoeveel procent van de tijd ze aan het fietsen zijn.

Zo gaan die teams tegen elkaar fietsen en op het eind kijken wie zijn doelstelling heeft gehaald.

Eventueel, als er teams zijn die op eenzelfde niveau komen, worden er aan de hand van een schiftingsvraag allerlei prijzen gegeven.

Dit jaar, door corona, was het een beetje minder omdat er minder mensen naar het werk aan het fietsen waren.

We hebben dit jaar in de maand juni er een gedaan.

Maar vorig jaar waren er toch 700 teams die hebben meegedaan, dus teams van twee tot vijf mensen en dat creëert binnen het bedrijf redelijk veel activiteit, ambiance

en gaat ook andere werknemers van dat bedrijf aantrekken om mee te doen.

Dat is vooral de bedoeling van deze site, van Bike to Work, het stimuleren en aantrekken van nieuwe fietsers in het woon-werkverkeer.

Dat is deze Spring Challenge.

Hier wordt een beetje verder uitgelegd hoe het moet gebeuren, maar dat ga ik niet in detail uitleggen, het aanmaken van teams.

Misschien wel belangrijk om te zeggen is dat er ook binnen bedrijven de mogelijkheid is om zelf een challenge te creëren.

Zoals gezegd, onze befaamde Spring Challenge, die loopt over alle bedrijven, maar men kan ook binnen een bedrijf zeggen, oké we gaan hetzelfde doen maar enkel voor onze werknemers

en bijvoorbeeld daaraan gekoppeld prijzen geven bij een lokale handelaar.

Dat gebeurt vaak.

Dit is nu het aanmaken van een team voor een challenge.

Er zijn twee soorten teams.

De teams die gevormd worden voor het rijden in een challenge en er zijn ook de ‘fiets samen' -teams.

Dat wil zeggen dat men binnen een bedrijf kan zeggen met mensen die uit dezelfde regio komen dat ze een team vormen en gaan samen fietsen.

Dan maken zij een ‘fiets samen'-team aan.

Dus hier wordt voor de Spring Challenge het stellen van de targets nog uitgelegd, de schiftingsvraag,

en dan wordt daar het team gemaakt en schrijft het team zich in voor de challenge.

Dit zijn dan de ‘fiets samen'-teams.

Dat is hetzelfde systeem, waar men een team gaat vormen en dan fietsen.

Straks bij de app is er nog een extra functionaliteit.

Dus mensen die gezegd hebben we gaan samen fietsen kunnen via de app dan ook een soort van oproep doorsturen naar alle leden van het team

en dan ook een locatie aanduiden en zeggen: op deze locatie willen we samenkomen om dan samen te gaan fietsen.

Dat kan dan geaccepteerd worden of genegeerd worden.

Dit is de Veloterij, het loopt ondertussen door.

Veloterij, dan zitten we terug bij de bike coins die gekregen worden bij het registreren van de ritten.

Op dit moment loopt er een Veloterij van 16 tot 22 september, tijdens de week van de mobiliteit, waarmee mensen lotjes kunnen kopen met hun bike coins.

Aan de hand van de prijzen die we hebben geeft dan de computer aan of er een prijs gewonnen is of niet.

Dit is voor de presentatie maar de prijzen die nu lopen zijn allemaal fiets-gerelateerd.

Dat zijn fietshelmen, fietstassen, fietsjassen, abonnementen van Swap-fiets enzovoort.

Dat is ook een manier om de bike coins om te zetten.

De volgende is hier op het sterretje.

Dan komen we terecht bij onze voordelenpartners.

Ik heb er nu maar een staan, maar dat wil zeggen dat de bike coins kunnen omgeruild worden tegen een voucher

waarmee een voordeel kan bekomen worden, een korting op een aankoop.

Maar er zijn er een vijftigtal. Dit is hier nu het voorbeeld van Blue-bike, dat men vijf ritten kan kopen met zijn bike coins.

Daar zit ook fietskledij bij, fietsonderdelen, bike assist, een bijstandsverzekering voor fietsers, waar men allemaal korting op kan krijgen via de bike coins.

Dat is in het kort de site.

Maar dan langs de kant van de werknemer, wat hij kan doen op onze site van Bike to Work.

Het aanmaken van de route is in eerste instantie belangrijk, het registreren van de route, de bike coins en dan het deelnemen aan challenges.

Dat is de kant van de werknemers.

De werkgeverskant is hetzelfde, maar daar heeft men meer een globaal overzicht op het mobiliteitsgebeuren binnen een bedrijf.

Een werkgever heeft een soort van dashboard en kan kijken welke routes er aangemaakt zijn, of het allemaal fietsroutes zijn, of het gecombineerde zijn met openbaar vervoer.

Eventueel kan daar een soort van mobi-scan gemaakt worden aan de hand van het dashboard.

Als iedereen binnen het bedrijf zich zoveel mogelijk gaat aanmelden, routes maken en zich registreren

Men kan kijken hoe de mobiliteit binnen het bedrijf is voor een bepaalde periode en dan eventueel later terug hetzelfde doen en kijken wat de evolutie is.

Dus dat kan men doen met het bedrijf.

Men kan ook via een tab payroll die erop staat maandelijks een rapport opvragen wie welke dagen gefietst heeft,


Antwerpen Shift - Presentatie Bike to Work (1)

Bike to Work is een programma van de Fietsersbond.

Met Bike to Work ga je fietsroutes aanmaken en registreren.

Het maken van de routes gebeurt aan de hand van OpenStreetMap.

OpenStreetMap is een routeplanner die gebruik maakt van fietsdata die door vrijwilligers worden ingegeven:

aanwezigheid van fietspaden, fietssnelwegen, de ondergrond, tot en met de aanwezigheid van fietsverlichting.

Door de input van die data gaat open street maps een route aanbevelen.

Als er problemen zijn bij het maken of het rijden van de route dan kan dit doorgegeven worden aan een collega van de Fietsersbond via het mailadres inspecteur@biketowork.be.

Enerzijds is Bike to Work een programma waarin je fietsroutes kan aanmaken en registreren.

Ik zal dat dadelijk tonen aan de hand van een filmpje.

Anderzijds is Bike to Work een motivatieprogramma waarin het fietsen wordt gestimuleerd en aangenaam gemaakt.

Dit gebeurt door allerlei evenementen zoals onze Spring Challenge, door het aanbieden van de bike coins maar ook dat zal tijdens het filmpje duidelijker worden.

Onze site bestaat uit twee delen.

De werknemersaccount, voor de fietsers, en de werkgeversaccount.

De werknemersaccount is gratis, iedereen kan zich daar registreren, maar om te genieten van de voordelen die er verbonden zijn aan het fietsen zoals de bike coins,

het meedoen aan challenges, onze veloterij, daarvoor moet de werknemersaccount gelinkt zijn aan een bedrijfsaccount.

Aan het bedrijf vragen wij een prijs voor deelname aan het programma.

Om te starten moet eerst het werknemersaccount aangemaakt worden, dat is op biketowork.be, zoals gezegd kan iedereen dat doen.

Wat ook gratis is, is het aanmaken en het berekenen van de fietsroute.

Het account wordt heel simpel aangemaakt zoals eender welk account en in tweede instantie kan met hetzelfde account later ook de app gaan gebruiken.

Men gaat de app downloaden op de smartphone en dan kan men daar inloggen met hetzelfde paswoord als op de site.

Dan ga ik straks ook de app tonen en wat de mogelijkheden zijn om samen met de site de app te gebruiken.

Je gaat dus eerst op biktowork.be een werknemersaccount aanmaken.

Als het bedrijf meedoet aan Bike to Work kan men zich daar linken aan het bedrijf waar men dan zoals gezegd de voordelen gaat hebben van de bike coins en de challenges.

Ik ga even de video starten.

Dus men maakt de account aan en dan komt men op deze pagina terecht.

Deze staat ook nog op nul, die is pas aangemaakt.

Wat je hier ziet is een kalender en hier staan de fietsstatistieken.

Door het registreren van de routes en de ritten worden hier de fietsstatistieken bijgehouden.

Het aantal kilometers dat gereden wordt, het aantal routes dat aangemaakt wordt, …

Hier staan de dagen van de kalender maar voor men de routes gaat registreren, gaan we de route aanmaken.

Dat gebeurt hier met het icoontje van de locatie.

Men gaat beginnen met eerst een route aan te maken.

Dat is redelijk straight forward.

Men gaat twee locaties kiezen.

Het is vooral woon-werkverkeer.

D'office staat het op fiets maar men kan ook andere routes aanmaken met openbaar vervoer, te voet, micromobiliteit of met de auto

Men geeft twee adressen in, een beginadres en eindadres en zoals gezegd via OpenStreetMap waar heel veel fiets gerelateerde gegevens inzitten, gaat het systeem een route suggereren.

Hier is een route.

Wat hier nog niet gemeld is, want het is heel nieuw, is dat men kan kiezen tussen een veilige route, een snelle route, een pendelroute …

en zoals het woord zegt zal de veilige route meer rekening houden met gevaarlijke punten.

U kan ook eventueel ...

Als men zegt, ik wil die route toch niet rijden, of ik wil verder rijden, dan kan men een tussenpunt gaan invoeren.

Wil ik bijvoorbeeld hier langs rijden, dan kan ik dat aanklikken en een tussenpunt toevoegen.

Men kan ook een gecombineerde route maken, een fietsroute gecombineerd met een treinroute.

Ik fiets tot aan het station en neem de trein verder, dan heb je een gecombineerde route.

Men gaat de route opslaan.

Je geeft de route een naam en eventueel een kleur.

Een kleur is belangrijk als men meerdere routes heeft om later de route te registreren, dan kan men gemakkelijk de route herkennen.

Dan gaat men de route registreren op de kalender die we daarstraks gezien hebben.

De route wordt opgeslagen.

Dan ga ik terug naar mijn kalender en kan men daar de routes gaan opslaan.

Belangrijk om nu te bekijken zijn de bike coins, dat is dit vinkje.

Die stonden op nul.

Ik ga deze route registreren, ik ga hier twee routes ingeven, een heen- en een terug-route.

Het is woon-werkverkeer.

Dat wordt opgeslagen en dan worden hier ook mijn bike coins aangepast.

Die bike coins kunnen straks gebruikt worden om allerlei voordelen te krijgen als het bedrijf gelinkt is aan mijn account.

De bike coins die zijn gerelateerd aan het transportmiddel dat men gekozen heeft.

Als men gaat fietsen krijgt men twee bike coins, openbaar vervoer is één, te voet is één, micromobiliteit is één bike coin.

Met de auto was ook nog een mogelijkheid, helaas geven we voor de auto geen bike coins.

Hier was het een gecombineerde route fiets-openbaar vervoer, twee plus één geeft drie bike coins.

Ik heb twee routes geregistreerd, dus in het totaal zes bike coins.

Die kan men hier ook bij de instellingen vinden, mijn bike coins.

Hier vind je ook de gegevens terug van het profiel, op de account die men aangemaakt heeft.

Men kan hier ook gaan kijken naar zijn werkgever en belangrijk, de werkgever geeft hier de fietsvergoeding in die gegeven wordt voor het fietsen naar het werk

De werkgever heeft ook de mogelijkheid om een aantal rapporten te trekken, zoals het rapport van alle fietsregistraties die gebeurd zijn door alle werknemers van alle accounts

die gemaakt zijn op de site.

Om verder te gaan over de registraties en het gebruik van de app, is dit nog belangrijk.

We zitten hier nog altijd onder de instellingen van het account, bij mijn notificaties.

Dit is recent toegevoegd, voor het registreren van de routes via de app.

Dat doet men als volgt, men gaat daar onder notificaties ingeven op welke tijdstippen men op zijn smartphone een notificatie wil krijgen

aan de hand van dewelke men de route gaat registreren.

Ik ga het hier even tonen, straks komt dat terug als ik de app toon.

Men gaat zeggen welke dagen men naar het werk gaat.

Dit is iemand die nog vijf dagen naar het werk gaat, het tijdstip en save.

Die tijdstippen staan erin wat wil zeggen dat op die dagen die persoon notificaties gaat krijgen op zijn app.

Het loopt verder en we zitten nu onder de challenges.

De challenges zijn tweeërlei.

De Spring Challenge loopt elk jaar, waarin fietsers worden gevraagd om teams te vormen binnen alle bedrijven die meedoen aan Bike to Work.

Er zijn ondertussen bijna 300 bedrijven die zich geregistreerd hebben. 11 000 fietsers, dus dat is een massa mensen.

Die gaan allemaal teams vormen van twee tot vijf personen binnen een bedrijf.

Die gaan een target zetten, dat kan zijn 100% fietsen, 75% fietsen enzovoort.

Die gaan samen met die teams fietsen.

Aan de hand van de registraties op hun account wordt berekend hoeveel procent van de tijd ze aan het fietsen zijn.

Zo gaan die teams tegen elkaar fietsen en op het eind kijken wie zijn doelstelling heeft gehaald.

Eventueel, als er teams zijn die op eenzelfde niveau komen, worden er aan de hand van een schiftingsvraag allerlei prijzen gegeven.

Dit jaar, door corona, was het een beetje minder omdat er minder mensen naar het werk aan het fietsen waren.

We hebben dit jaar in de maand juni er een gedaan.

Maar vorig jaar waren er toch 700 teams die hebben meegedaan, dus teams van twee tot vijf mensen en dat creëert binnen het bedrijf redelijk veel activiteit, ambiance

en gaat ook andere werknemers van dat bedrijf aantrekken om mee te doen.

Dat is vooral de bedoeling van deze site, van Bike to Work, het stimuleren en aantrekken van nieuwe fietsers in het woon-werkverkeer.

Dat is deze Spring Challenge.

Hier wordt een beetje verder uitgelegd hoe het moet gebeuren, maar dat ga ik niet in detail uitleggen, het aanmaken van teams.

Misschien wel belangrijk om te zeggen is dat er ook binnen bedrijven de mogelijkheid is om zelf een challenge te creëren.

Zoals gezegd, onze befaamde Spring Challenge, die loopt over alle bedrijven, maar men kan ook binnen een bedrijf zeggen, oké we gaan hetzelfde doen maar enkel voor onze werknemers

en bijvoorbeeld daaraan gekoppeld prijzen geven bij een lokale handelaar.

Dat gebeurt vaak.

Dit is nu het aanmaken van een team voor een challenge.

Er zijn twee soorten teams.

De teams die gevormd worden voor het rijden in een challenge en er zijn ook de ‘fiets samen' -teams.

Dat wil zeggen dat men binnen een bedrijf kan zeggen met mensen die uit dezelfde regio komen dat ze een team vormen en gaan samen fietsen.

Dan maken zij een ‘fiets samen'-team aan.

Dus hier wordt voor de Spring Challenge het stellen van de targets nog uitgelegd, de schiftingsvraag,

en dan wordt daar het team gemaakt en schrijft het team zich in voor de challenge.

Dit zijn dan de ‘fiets samen'-teams.

Dat is hetzelfde systeem, waar men een team gaat vormen en dan fietsen.

Straks bij de app is er nog een extra functionaliteit.

Dus mensen die gezegd hebben we gaan samen fietsen kunnen via de app dan ook een soort van oproep doorsturen naar alle leden van het team

en dan ook een locatie aanduiden en zeggen: op deze locatie willen we samenkomen om dan samen te gaan fietsen.

Dat kan dan geaccepteerd worden of genegeerd worden.

Dit is de Veloterij, het loopt ondertussen door.

Veloterij, dan zitten we terug bij de bike coins die gekregen worden bij het registreren van de ritten.

Op dit moment loopt er een Veloterij van 16 tot 22 september, tijdens de week van de mobiliteit, waarmee mensen lotjes kunnen kopen met hun bike coins.

Aan de hand van de prijzen die we hebben geeft dan de computer aan of er een prijs gewonnen is of niet.

Dit is voor de presentatie maar de prijzen die nu lopen zijn allemaal fiets-gerelateerd.

Dat zijn fietshelmen, fietstassen, fietsjassen, abonnementen van Swap-fiets enzovoort.

Dat is ook een manier om de bike coins om te zetten.

De volgende is hier op het sterretje.

Dan komen we terecht bij onze voordelenpartners.

Ik heb er nu maar een staan, maar dat wil zeggen dat de bike coins kunnen omgeruild worden tegen een voucher

waarmee een voordeel kan bekomen worden, een korting op een aankoop.

Maar er zijn er een vijftigtal. Dit is hier nu het voorbeeld van Blue-bike, dat men vijf ritten kan kopen met zijn bike coins.

Daar zit ook fietskledij bij, fietsonderdelen, bike assist, een bijstandsverzekering voor fietsers, waar men allemaal korting op kan krijgen via de bike coins.

Dat is in het kort de site.

Maar dan langs de kant van de werknemer, wat hij kan doen op onze site van Bike to Work.

Het aanmaken van de route is in eerste instantie belangrijk, het registreren van de route, de bike coins en dan het deelnemen aan challenges.

Dat is de kant van de werknemers.

De werkgeverskant is hetzelfde, maar daar heeft men meer een globaal overzicht op het mobiliteitsgebeuren binnen een bedrijf.

Een werkgever heeft een soort van dashboard en kan kijken welke routes er aangemaakt zijn, of het allemaal fietsroutes zijn, of het gecombineerde zijn met openbaar vervoer.

Eventueel kan daar een soort van mobi-scan gemaakt worden aan de hand van het dashboard.

Als iedereen binnen het bedrijf zich zoveel mogelijk gaat aanmelden, routes maken en zich registreren

Men kan kijken hoe de mobiliteit binnen het bedrijf is voor een bepaalde periode en dan eventueel later terug hetzelfde doen en kijken wat de evolutie is.

Dus dat kan men doen met het bedrijf.

Men kan ook via een tab payroll die erop staat maandelijks een rapport opvragen wie welke dagen gefietst heeft,