×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Een Beetje Nederlands, #51: De Digitale Stad

Hallo allemaal! Dit is Een Beetje Nederlands, de podcast voor mensen die Nederlands leren. Mijn naam is Robin en de aflevering van vandaag gaat over De Digitale Stad, een van de eerste online sociale netwerken in Nederland. De tekst van deze aflevering kan je meelezen op de website, www.eenbeetjenederlands.nl. Ook als je vragen of opmerkingen hebt over deze aflevering, kan je ze naar mij sturen op de website. In de shownotes staat een link naar de website.

Nu, door met de podcast.

Er was eens… een tijd waarin mensen nog niet de hele dag op het internet zaten. Toen zelfs de meeste mensen thuis nog geen internet hadden. We gaan deze aflevering terug naar de begindagen van het internet, toen alles nog nieuw en spannend was. Er waren ineens nieuwe mogelijkheden om met andere mensen te communiceren. Niet alleen mensen in je eigen straat, buurt of stad, maar wereldwijd.

Dit is het verhaal van een aantal pioniers van het internet in Nederland, die een community probeerden te bouwen op het nieuwe internet. Een Nederlands sociaal netwerk, vele jaren voordat Facebook groot zou worden. We gaan kijken naar het internet in de tijd van De Digitale Stad.

We gaan naar het jaar 1994. Het internet stond, zoals we dat zeggen, nog in de kinderschoenen. Het stond nog aan het begin van de ontwikkeling ervan. Om een beetje een beeld te geven: in 1994 hadden ongeveer 300 mensen in Nederland thuis een internetaansluiting. Als je niet het geluk had dat je een van die 300 was, kon je misschien gebruikmaken van een internetverbinding op je werk, universiteit of de bibliotheek.

Het verhaal van De Digitale Stad begint met een ontmoeting tussen mensen die enthousiast waren over computers en medewerkers van een cultureel centrum in Amsterdam. Ze zaten allemaal in de alternatieve bewegingen: kunstenaars, hackers, krakers. Het waren idealistische mensen, die geld verdienen niet het belangrijkste doel vonden in het leven. En niet onbelangrijk: ze hadden in die tijd al toegang tot het internet. Ze vonden het belangrijk dat meer mensen toegang konden krijgen tot de mogelijkheden van het internet, en bedachten een plan om dat voor elkaar te krijgen. Dat plan bestond uit twee onderdelen.

Ten eerste werd er goedkope toegang tot het internet geregeld voor particulieren. Oudere luisteraars kunnen het zich misschien herinneren: je moest vroeger inbellen om verbinding te maken met het internet. In het Engels heet dat dial-up internet. Je had daarvoor een modem nodig waarmee je een speciaal telefoonnummer belde, daarmee werd de verbinding met het internet gelegd. Er werd door De Digitale Stad een gratis verbinding geregeld waarmee mensen toegang konden krijgen, je hoefde alleen de telefoonkosten zelf te betalen. Dat was al een enorm succes: modems waren binnen de kortste keren uitverkocht en op drukke momenten moest je soms lang wachten tot je kon inbellen. Binnen 10 weken hadden zich al 12.000 mensen aangemeld, veel meer dan verwacht. Daarmee hadden de oprichters van De Digitale Stad aangetoond dat particulieren ook toegang wilden tot het internet.

Je kan het je nu bijna niet meer voorstellen, maar het idee dat het internet gebruikt kon worden voor communicatie tussen personen was nog helemaal niet zo normaal in 1994. Het internet werd vooral gebruikt voor het verspreiden van informatie. Dat waren mensen ook zo gewend: ze keken tv of lazen de krant voor informatie, maar daarbij kon je niet zelf meedoen. Dat veranderde met de komst van het internet. Om de mogelijkheid om te communiceren via het internet makkelijker te maken, kon je een gratis e-mailadres en mailbox krijgen bij De Digitale Stad.

Verder werd er een zogenaamd Freenet gemaakt, software waarmee mensen over het internet konden communiceren. Er bestonden al andere Freenets in Amerika, en daar was die van De Digitale Stad ook op gebaseerd. Freenets boden toegang tot digitale informatie en hulpmiddelen en waren, zoals de naam zegt, gratis.

Bij het Nederlandse Freenet werd gekozen voor de metafoor van een stad: vandaar de naam De Digitale Stad. Het platform werd opgedeeld in verschillende functies. Er was een postkantoor, waar mensen e-mails konden versturen. Een museum, waar je online kunst kon bekijken. Een station, waar je links kon vinden naar andere websites. En er was een café, waar mensen met elkaar konden chatten, net zoals in een echt café. Want een stad gaat pas leven als mensen elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar kunnen praten.

Verder had je op De Digitale Stad allerlei pleinen, dat waren losse communities. Daar kon je over een specifiek onderwerp praten: politiek, computers of sport bijvoorbeeld. Maar er waren ook pleinen waar drugs besproken werden, of die speciaal voor homoseksuele mensen waren. Dat waren onderwerpen die niet eerder zo publiekelijk besproken konden worden voor veel mensen. Zeker het homoplein was erg populair: mensen konden anoniem over hun seksuele voorkeuren praten, in een tijd waarin dat offline niet altijd geaccepteerd werd.

Alle inwoners van De Digitale Stad, de gebruikers dus, konden ook een eigen huis bouwen. Dat werd een plekje voor de gebruiker zelf, waar diegene iets kon vertellen over zichzelf. Een soort homepage dus.

Wat ik zelf heel tof vind is dat er dus in 1994 al een soort sociaalnetwerksite gemaakt is, meer dan tien jaar voordat Facebook en MySpace gemaakt zijn.

De metafoor van de stad werkte erg goed om mensen kennis te laten maken met het internet. Ook mensen die nog nooit op het internet waren geweest snapten de functies van De Digitale Stad en hoe je je door de stad kon verplaatsen. Voor veel Nederlanders was De Digitale Stad de eerste aanraking met het internet. 40% van de gebruikers had nog geen ervaring met het internet voordat ze op De Digitale Stad kwamen.

Helaas werd het na een paar jaar voor De Digitale Stad steeds moeilijker om financieel het hoofd boven water te houden. Er waren andere commerciële partijen gekomen die dezelfde internetdiensten als De Digitale Stad aanboden: toegang tot het internet en e-mail. Ook de community, de ruggengraat van het project, werd steeds minder bezocht. Mensen vonden andere plekken op het internet om hun tijd te besteden en De Digitale Stad werd steeds meer een spookstad. In 2001 werd de stekker uit het project getrokken en hield De Digitale Stad op met bestaan.

Ondanks het feit dat De Digitale Stad het niet gered heeft, heeft het wel een grote invloed gehad op het internet in Nederland. Het was voor veel mensen in de jaren ‘90 de eerste aanraking met het internet. Voor het eerst konden mensen praten met andere mensen op het internet. Voor het eerst konden ze praten over hun interesses en informatie uitwisselen, of het nou ging over sport, politiek of hun seksuele voorkeur.

De doelstelling aan het begin van het project, om mensen kennis te laten maken met de mogelijkheden van het internet, is geslaagd. Het internet heeft zich op een andere manier ontwikkeld dan ze hoopten en dat heeft tot de ondergang van het project geleid.

De Digitale Stad is nu onderdeel van de digitale geschiedenis van Nederland. Zoals dat hoort met geschiedenis, is De Digitale Stad nu onderdeel van een museum. De eerste server waar De Digitale Stad op gedraaid heeft, is nu eigendom van het Amsterdam Museum. Het museum doet z'n best om dit stukje Nederlandse geschiedenis te bewaren.

Ook Unesco erkent het belang van De Digitale Stad. Unesco heeft dit jaar het project in het Memory of the World-programma opgenomen, waar waardevolle archieven in worden opgenomen.

Daarmee kom ik aan het einde van deze aflevering van Een Beetje Nederlands. Een Beetje Nederlands wordt mogelijk gemaakt door de vrienden van de podcast. Ga naar de website om ook Vriend van de podcast te worden, en daarmee mij te steunen bij het maken van deze podcast. Bedankt voor het luisteren, ik hoop dat je een beetje Nederlands geleerd hebt en tot de volgende aflevering!

Hallo allemaal! Dit is Een Beetje Nederlands, de podcast voor mensen die Nederlands leren. This is Een Beetje Nederlands, the podcast for people learning Dutch. Mijn naam is Robin en de aflevering van vandaag gaat over De Digitale Stad, een van de eerste online sociale netwerken in Nederland. My name is Robin and today's episode is about De Digitale Stad, one of the first online social networks in the Netherlands. De tekst van deze aflevering kan je meelezen op de website, www.eenbeetjenederlands.nl. Ook als je vragen of opmerkingen hebt over deze aflevering, kan je ze naar mij sturen op de website. Also, if you have any questions or comments about this episode, you can send them to me on the website. In de shownotes staat een link naar de website.

Nu, door met de podcast. Now, on with the podcast.

Er was eens… een tijd waarin mensen nog niet de hele dag op het internet zaten. Once upon a time ... a time when people weren't on the Internet all day. Колись давно... час, коли люди не проводили цілий день в інтернеті. Toen zelfs de meeste mensen thuis nog geen internet hadden. When even most people didn't have internet at home. Quando ancora la maggior parte delle persone non aveva internet a casa. We gaan deze aflevering terug naar de begindagen van het internet, toen alles nog nieuw en spannend was. We go back this episode to the early days of the Internet, when everything was new and exciting. In questo episodio torniamo agli albori di Internet, quando tutto era ancora nuovo ed eccitante. Er waren ineens nieuwe mogelijkheden om met andere mensen te communiceren. There were suddenly new opportunities to communicate with other people. All'improvviso si sono presentate nuove opportunità di comunicare con altre persone. Niet alleen mensen in je eigen straat, buurt of stad, maar wereldwijd. Non solo le persone della vostra strada, quartiere o città, ma in tutto il mondo.

Dit is het verhaal van een aantal pioniers van het internet in Nederland, die een community probeerden te bouwen op het nieuwe internet. This is the story of some pioneers of the Internet in the Netherlands, who tried to build a community on the new Internet. Questa è la storia di alcuni pionieri di Internet nei Paesi Bassi, che hanno cercato di costruire una comunità sulla nuova rete. Een Nederlands sociaal netwerk, vele jaren voordat Facebook groot zou worden. A Dutch social network many years before Facebook would become big. Un social network olandese molti anni prima che Facebook diventasse grande. We gaan kijken naar het internet in de tijd van De Digitale Stad. We will look at the Internet in the era of The Digital City. Guarderemo a Internet nell'era della Città Digitale.

We gaan naar het jaar 1994. We go to the year 1994. Het internet stond, zoals we dat zeggen, nog in de kinderschoenen. The Internet was, as we say, still in its infancy. Internet era, come si suol dire, ancora agli albori. Het stond nog aan het begin van de ontwikkeling ervan. Sie stand noch am Anfang ihrer Entwicklung. It was still at the beginning of its development. Era ancora all'inizio del suo sviluppo. Om een beetje een beeld te geven: in 1994 hadden ongeveer 300 mensen in Nederland thuis een internetaansluiting. To give you a bit of a picture, in 1994 about 300 people in the Netherlands had an Internet connection at home. Per dare un'idea, nel 1994 circa 300 persone nei Paesi Bassi disponevano di una connessione Internet a casa. Als je niet het geluk had dat je een van die 300 was, kon je misschien gebruikmaken van een internetverbinding op je werk, universiteit of de bibliotheek. If you weren't lucky enough to be one of those 300, perhaps you could use an Internet connection at work, college or the library.

Het verhaal van De Digitale Stad begint met een ontmoeting tussen mensen die enthousiast waren over computers en medewerkers van een cultureel centrum in Amsterdam. The story of The Digital City begins with a meeting between people who were enthusiastic about computers and employees of a cultural center in Amsterdam. La storia di The Digital City inizia con un incontro tra persone entusiaste dei computer e il personale di un centro culturale di Amsterdam. Ze zaten allemaal in de alternatieve bewegingen: kunstenaars, hackers, krakers. They were all in the alternative movements: artists, hackers, squatters. Het waren idealistische mensen, die geld verdienen niet het belangrijkste doel vonden in het leven. They were idealistic people, who did not consider making money the most important goal in life. En niet onbelangrijk: ze hadden in die tijd al toegang tot het internet. Last but not least, they already had access to the Internet at that time. Infine, ma non meno importante, all'epoca avevano già accesso a Internet. Ze vonden het belangrijk dat meer mensen toegang konden krijgen tot de mogelijkheden van het internet, en bedachten een plan om dat voor elkaar te krijgen. They felt it was important that more people could access the possibilities of the Internet, and devised a plan to make that happen. Ritenevano importante che un maggior numero di persone potesse accedere alle possibilità offerte da Internet e hanno elaborato un piano per far sì che ciò avvenisse. Dat plan bestond uit twee onderdelen. That plan had two parts.

Ten eerste werd er goedkope toegang tot het internet geregeld voor particulieren. First, low-cost access to the Internet was arranged for individuals. Oudere luisteraars kunnen het zich misschien herinneren: je moest vroeger inbellen om verbinding te maken met het internet. Older listeners may remember: you used to have to dial in to connect to the Internet. In het Engels heet dat dial-up internet. In English, this is called dial-up Internet. Je had daarvoor een modem nodig waarmee je een speciaal telefoonnummer belde, daarmee werd de verbinding met het internet gelegd. For this you needed a modem that you used to call a special phone number, which was used to connect to the Internet. Er werd door De Digitale Stad een gratis verbinding geregeld waarmee mensen toegang konden krijgen, je hoefde alleen de telefoonkosten zelf te betalen. A free connection was arranged by The Digital City for people to access, you only had to pay the phone charges yourself. La Città Digitale ha predisposto una connessione gratuita a cui i cittadini possono accedere, pagando solo le spese telefoniche. Dat was al een enorm succes: modems waren binnen de kortste keren uitverkocht en op drukke momenten moest je soms lang wachten tot je kon inbellen. That was already a huge success: modems were sold out in no time, and at busy times you sometimes had to wait a long time to dial in. C'était déjà un grand succès : les modems ont été vendus en un rien de temps et, aux heures de pointe, il fallait parfois attendre longtemps avant de pouvoir composer un numéro. Era già un grande successo: i modem andavano esauriti in pochissimo tempo e nei momenti di maggiore affluenza a volte si doveva aspettare a lungo per collegarsi. Binnen 10 weken hadden zich al 12.000 mensen aangemeld, veel meer dan verwacht. Within 10 weeks, 12,000 people had already signed up, far more than expected. Nel giro di 10 settimane, 12.000 persone si erano già iscritte, molto più del previsto. Daarmee hadden de oprichters van De Digitale Stad aangetoond dat particulieren ook toegang wilden tot het internet. In doing so, the founders of The Digital City had demonstrated that private individuals also wanted access to the Internet. In questo modo, i fondatori di The Digital City hanno dimostrato che anche i privati volevano accedere a Internet.

Je kan het je nu bijna niet meer voorstellen, maar het idee dat het internet gebruikt kon worden voor communicatie tussen personen was nog helemaal niet zo normaal in 1994. You can hardly imagine it now, but the idea that the Internet could be used for communication between people was not at all common in 1994. Oggi è difficile immaginarlo, ma l'idea che Internet potesse essere utilizzato per la comunicazione tra le persone non era affatto normale nel 1994. Het internet werd vooral gebruikt voor het verspreiden van informatie. The Internet was mainly used for disseminating information. Internet è stato utilizzato principalmente per diffondere informazioni. Dat waren mensen ook zo gewend: ze keken tv of lazen de krant voor informatie, maar daarbij kon je niet zelf meedoen. That's what people were used to: they watched TV or read the newspaper for information, but in doing so, you couldn't participate yourself. Le persone erano abituate a questo: guardavano la TV o leggevano i giornali per avere informazioni, ma così facendo non si poteva partecipare in prima persona. Dat veranderde met de komst van het internet. That changed with the advent of the Internet. La situazione è cambiata con l'avvento di Internet. Om de mogelijkheid om te communiceren via het internet makkelijker te maken, kon je een gratis e-mailadres en mailbox krijgen bij De Digitale Stad. To make it easier to communicate via the Internet, you could get a free e-mail address and mailbox from The Digital City. Per facilitare la comunicazione via Internet, potreste ottenere un indirizzo e-mail e una casella di posta elettronica gratuiti da The Digital City.

Verder werd er een zogenaamd Freenet gemaakt, software waarmee mensen over het internet konden communiceren. Furthermore, a so-called Freenet was created, software that allowed people to communicate over the Internet. Inoltre, fu creata la cosiddetta Freenet, un software che permetteva alle persone di comunicare su Internet. Er bestonden al andere Freenets in Amerika, en daar was die van De Digitale Stad ook op gebaseerd. Other Freenets already existed in America, and The Digital City's was also based on them. Freenets boden toegang tot digitale informatie en hulpmiddelen en waren, zoals de naam zegt, gratis. Freenets provided access to digital information and resources and, as the name implies, were free.

Bij het Nederlandse Freenet werd gekozen voor de metafoor van een stad: vandaar de naam De Digitale Stad. The Dutch freenet chose the metaphor of a city: hence the name The Digital City. La freenet olandese ha scelto la metafora della città: da qui il nome The Digital City. Het platform werd opgedeeld in verschillende functies. The platform was divided into several functions. La piattaforma è stata suddivisa in diverse funzioni. Er was een postkantoor, waar mensen e-mails konden versturen. There was a post office, where people could send e-mails. C'era un ufficio postale, dove le persone potevano inviare e-mail. Een museum, waar je online kunst kon bekijken. A museum, where you could view art online. Een station, waar je links kon vinden naar andere websites. A station, where you could find links to other websites. Una stazione, dove si possono trovare collegamenti ad altri siti web. En er was een café, waar mensen met elkaar konden chatten, net zoals in een echt café. And there was a café, where people could chat with each other, just like in a real café. C'era anche un caffè, dove le persone potevano chiacchierare tra loro, proprio come in un vero caffè. Want een stad gaat pas leven als mensen elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar kunnen praten. Denn eine Stadt wird erst lebendig, wenn die Menschen sich treffen und miteinander reden können. Because a city comes alive only when people can meet and talk to each other. Perché una città si anima solo quando le persone possono incontrarsi e parlare tra loro.

Verder had je op De Digitale Stad allerlei pleinen, dat waren losse communities. Furthermore, on The Digital City you had all kinds of squares, which were separate communities. Inoltre, in The Digital City, c'erano tutti i tipi di piazze, che erano comunità separate. Daar kon je over een specifiek onderwerp praten: politiek, computers of sport bijvoorbeeld. There you could talk about a specific topic: politics, computers or sports, for example. Maar er waren ook pleinen waar drugs besproken werden, of die speciaal voor homoseksuele mensen waren. But there were also squares where drugs were discussed, or that were specifically for gay people. Ma c'erano anche piazze in cui si parlava di droga o che erano specificamente dedicate ai gay. Dat waren onderwerpen die niet eerder zo publiekelijk besproken konden worden voor veel mensen. These were topics that could not be discussed so publicly before for many people. Si tratta di argomenti che per molti non potevano essere discussi pubblicamente prima. Zeker het homoplein was erg populair: mensen konden anoniem over hun seksuele voorkeuren praten, in een tijd waarin dat offline niet altijd geaccepteerd werd. Certainly the gay square was very popular: people could talk anonymously about their sexual preferences, at a time when that was not always accepted offline. Sicuramente la piazza gay era molto popolare: le persone potevano parlare delle loro preferenze sessuali in modo anonimo, in un momento in cui ciò non era sempre accettato offline.

Alle inwoners van De Digitale Stad, de gebruikers dus, konden ook een eigen huis bouwen. All residents of The Digital City, that is, the users, could also build their own homes. Tutti i residenti della Città Digitale, cioè gli utenti, potrebbero anche costruire la propria casa. Dat werd een plekje voor de gebruiker zelf, waar diegene iets kon vertellen over zichzelf. That became a place for the user himself, where the person could tell something about himself. C'est devenu un espace pour l'utilisateur lui-même, où il peut parler de lui. È diventato un luogo per l'utente stesso, dove poter raccontare qualcosa di sé. Een soort homepage dus. So a kind of homepage.

Wat ik zelf heel tof vind is dat er dus in 1994 al een soort sociaalnetwerksite gemaakt is, meer dan tien jaar voordat Facebook en MySpace gemaakt zijn. So what I personally think is really cool is that a kind of social networking site was made back in 1994, more than a decade before Facebook and MySpace were made. Quello che personalmente ritengo davvero interessante è che una sorta di sito di social networking sia stato creato nel 1994, più di un decennio prima della nascita di Facebook e MySpace.

De metafoor van de stad werkte erg goed om mensen kennis te laten maken met het internet. The metaphor of the city worked very well to introduce people to the Internet. La metafora della città ha funzionato molto bene per introdurre le persone a Internet. Ook mensen die nog nooit op het internet waren geweest snapten de functies van De Digitale Stad en hoe je je door de stad kon verplaatsen. Even people who had never been on the Internet before understood the functions of The Digital City and how to move around the city. Anche chi non era mai stato su Internet ha capito le funzioni della Città Digitale e come muoversi all'interno della città. Навіть люди, які ніколи раніше не користувалися інтернетом, зрозуміли функції "Цифрового міста" і те, як пересуватися містом. Voor veel Nederlanders was De Digitale Stad de eerste aanraking met het internet. Birçok Hollandalı için De Digitale Stad internetle ilk temaslarıydı. 40% van de gebruikers had nog geen ervaring met het internet voordat ze op De Digitale Stad kwamen. 40% of users had no experience with the Internet before coming to The Digital City.

Helaas werd het na een paar jaar voor De Digitale Stad steeds moeilijker om financieel het hoofd boven water te houden. Unfortunately, after a few years, it became increasingly difficult for The Digital City to survive financially. Purtroppo, dopo qualche anno, è diventato sempre più difficile per The Digital City sopravvivere finanziariamente. Ne yazık ki, birkaç yıl sonra Dijital Şehir'in finansal olarak ayakta kalması giderek zorlaştı. Er waren andere commerciële partijen gekomen die dezelfde internetdiensten als De Digitale Stad aanboden: toegang tot het internet en e-mail. Other commercial parties had come in offering the same Internet services as The Digital City: Internet access and e-mail. Altri operatori commerciali hanno offerto gli stessi servizi internet di The Digital City: accesso a internet e posta elettronica. Ook de community, de ruggengraat van het project, werd steeds minder bezocht. The community, the backbone of the project, was also becoming less and less frequented. Projenin bel kemiği olan topluluk da giderek daha az ziyaret edilir hale geliyordu. Mensen vonden andere plekken op het internet om hun tijd te besteden en De Digitale Stad werd steeds meer een spookstad. People found other places on the Internet to spend their time and The Digital City became more and more of a ghost town. Le persone hanno trovato altri luoghi su Internet dove trascorrere il loro tempo e la Città Digitale è diventata sempre più una città fantasma. In 2001 werd de stekker uit het project getrokken en hield De Digitale Stad op met bestaan. In 2001, the plug was pulled on the project and The Digital City ceased to exist. En 2001, le projet a été arrêté et la ville numérique a cessé d'exister. Nel 2001 il progetto è stato interrotto e la Città digitale ha cessato di esistere.

Ondanks het feit dat De Digitale Stad het niet gered heeft, heeft het wel een grote invloed gehad op het internet in Nederland. Obwohl sich De Digitale Stad nicht durchsetzen konnte, hatte es einen großen Einfluss auf das Internet in den Niederlanden. Despite the fact that The Digital City did not make it, it did have a major impact on the Internet in the Netherlands. Nonostante De Digitale Stad non ce l'abbia fatta, ha avuto un grande impatto su Internet nei Paesi Bassi. Het was voor veel mensen in de jaren ‘90 de eerste aanraking met het internet. It was many people's first exposure to the Internet in the 1990s. È stata la prima esposizione a Internet per molte persone negli anni Novanta. Voor het eerst konden mensen praten met andere mensen op het internet. For the first time, people could talk to other people on the Internet. Voor het eerst konden ze praten over hun interesses en informatie uitwisselen, of het nou ging over sport, politiek of hun seksuele voorkeur. For the first time, they could talk about their interests and exchange information, whether it was about sports, politics or their sexual preferences. Per la prima volta, potevano parlare dei loro interessi e scambiarsi informazioni, che si trattasse di sport, politica o preferenze sessuali.

De doelstelling aan het begin van het project, om mensen kennis te laten maken met de mogelijkheden van het internet, is geslaagd. The objective at the beginning of the project, to introduce people to the possibilities of the Internet, has succeeded. Het internet heeft zich op een andere manier ontwikkeld dan ze hoopten en dat heeft tot de ondergang van het project geleid. The Internet evolved in a different way than they hoped, leading to its downfall. L'internet a évolué d'une manière différente de ce qu'ils espéraient, ce qui a conduit à sa chute. Internet si è evoluto in modo diverso da quanto sperato, portando alla sua caduta.

De Digitale Stad is nu onderdeel van de digitale geschiedenis van Nederland. The Digital City is now part of the digital history of the Netherlands. Zoals dat hoort met geschiedenis, is De Digitale Stad nu onderdeel van een museum. As befits history, The Digital City is now part of a museum. Come si addice alla storia, la Città Digitale è ora parte di un museo. De eerste server waar De Digitale Stad op gedraaid heeft, is nu eigendom van het Amsterdam Museum. Der erste Server, auf dem The Digital City lief, befindet sich heute im Besitz des Amsterdamer Museums. The first server on which The Digital City ran is now owned by the Amsterdam Museum. Le premier serveur sur lequel fonctionnait The Digital City appartient aujourd'hui au musée d'Amsterdam. Il primo server su cui girava La città digitale è ora di proprietà del Museo di Amsterdam. Het museum doet z'n best om dit stukje Nederlandse geschiedenis te bewaren. The museum is doing its best to preserve this piece of Dutch history.

Ook Unesco erkent het belang van De Digitale Stad. UNESCO also recognizes the importance of The Digital City. Unesco heeft dit jaar het project in het Memory of the World-programma opgenomen, waar waardevolle archieven in worden opgenomen. Unesco included the project in this year's Memory of the World program, which includes valuable archives.

Daarmee kom ik aan het einde van deze aflevering van Een Beetje Nederlands. Questo mi porta alla fine di questo episodio di Een Beetje Nederlands. Een Beetje Nederlands wordt mogelijk gemaakt door de vrienden van de podcast. Een Beetje Nederlands is made possible by the friends of the podcast. Ga naar de website om ook Vriend van de podcast te worden, en daarmee mij te steunen bij het maken van deze podcast. Andate sul sito per diventare anche voi Amici del podcast, sostenendomi così nella creazione di questo podcast. Bedankt voor het luisteren, ik hoop dat je een beetje Nederlands geleerd hebt en tot de volgende aflevering! Thanks for listening, I hope you learned a little Dutch and until the next episode! Grazie per l'ascolto, spero che abbiate imparato un po' di olandese e alla prossima puntata!