×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Een Beetje Nederlands, #49 Drugsbeleid

Hallo allemaal! Dit is Een Beetje Nederlands, de podcast voor mensen die Nederlands leren. Mijn naam is Yvette en de aflevering van vandaag gaat over het drugsbeleid in Nederland. De tekst van deze aflevering kan je meelezen op de website, www.eenbeetjenederlands.nl. Ook als je vragen of opmerkingen hebt over deze aflevering, kan je ze naar mij sturen op de website. In de shownotes staat een link naar de website.

Deze podcast wordt gesteund door Vrienden van de Podcast. Heel erg bedankt aan alle donateurs die al een donatie hebben gedaan! Wil je ook Vriend van de Podcast worden? In de shownotes vind je een link met meer informatie.

Nu, door met de podcast!

Laten we beginnen met een kleine quiz. Ik ga 3 vragen stellen en jij moet bedenken of het antwoord ja of nee is. Ok? Daar gaan we:

- Één: Cannabis, zoals wiet en hasj, is legaal in Nederland;

- Twee: Je mag zoveel wiet bij je hebben als je wil;

- Drie: Nederlanders roken meer wiet en hasj dan andere landen.

Heb je op een van deze drie vragen ‘ja' geantwoord? Dan is deze aflevering vooral voor jou, op alle drie de vragen is namelijk het antwoord ‘nee'. Er zijn een hoop misverstanden over drugs in Nederland, en deze aflevering gaan we het hebben over de wereld van cannabis, hasj, wiet, marihuana, ganja, pretsigaretten, jointjes en jonko's.

Het is belangrijk om meteen te beginnen met het verschil tussen softdrugs zoals marihuana en hasj, en harddrugs, zoals cocaïne en XTC. Het verschil tussen softdrugs en harddrugs is vastgelegd in de Opiumwet, een wet die al bijna 100 jaar bestaat in Nederland. In de Opiumwet staan twee lijsten, een lijst met harddrugs en een lijst met softdrugs. Deze lijsten moeten continu geüpdatet worden, omdat er steeds weer nieuwe soorten drugs gemaakt worden.

Doordat er twee lijsten bestaan met harddrugs en softdrugs, kan er verschil gemaakt worden bij de regels voor beide soorten drugs. Voor alle drugs op de harddrugslijst is het simpel: die zijn verboden. Harddrugs zijn verboden om te maken, bezitten en verkopen.

Voor de softdrugs geldt officieel hetzelfde. In de wet wordt er geen onderscheid gemaakt tussen de regels voor harddrugs en softdrugs, behalve voor de straf die je kan krijgen bij overtredingen. Die zijn zwaarder bij harddrugs. Maar volgens de wet zijn softdrugs zoals wiet en hasj dus gewoon illegaal.

Maar, zoals je waarschijnlijk weet, gaat het in de praktijk anders. Daar is het beroemde Nederlandse gedoogbeleid verantwoordelijk voor. Het woord gedogen betekent ergens mee akkoord gaan, zeggen dat iets mag. Het gedoogbeleid voor drugs houdt in dat de overtredingen van de Opiumwet niet bestraft worden, bijvoorbeeld wanneer er softdrugs verkocht worden. Voor het bezit en verkoop van softdrugs zijn speciale regels opgesteld.

Het gedoogbeleid is ongeveer 40 jaar geleden ontstaan uit pragmatische redenen. Het was simpelweg te veel werk voor de politie om alle drugs te bestrijden. Daarom is ervoor gekozen om de softdrugs en harddrugs anders te behandelen. Hierdoor kan de politie zich richten op de harddrugs die het meest schadelijk zijn voor de gezondheid. Daarnaast kan de overheid controle houden op de manier waarop de softdrugs verkocht worden. Het idee is dat de georganiseerde misdaad hierdoor minder invloed heeft op de verkoop van drugs. Zonder coffeeshops krijg je handel op straat, met de overlast en criminaliteit die daarbij hoort.

De eerste coffeeshops ontstonden in de jaren ‘70. Dat gebeurde vooral in koffiehuizen, daar komt de naam coffeeshop vandaan. Meestal kan je in een coffeeshop nog steeds wel een kopje koffie krijgen, maar dat is toch niet waar de meeste mensen voor komen. Er zijn ook aparte winkels waar je psychedelische softdrugs kan krijgen, die noem je smartshops.

Hoe werkt het gedoogbeleid nou precies? De regels zijn als volgt.

Je mag een kleine hoeveelheid cannabis bij je hebben, maximaal 5 gram. Als je meer wiet of hasj bij je hebt, kan je alsnog een boete krijgen. Ook als je minderjarig bent, jonger dan 18 jaar oud, wordt bezit van drugs niet gedoogd.

Je mag door het gedoogbeleid thuis maximaal 5 hennepplanten bezitten, waarmee je je eigen wiet of hasj kan kweken. Maar de meeste mensen kopen cannabis in een coffeeshop.

Voor coffeeshops zijn er strenge voorwaarden. Coffeeshops mogen maximaal 5 gram cannabis per persoon verkopen per dag. Coffeeshops mogen geen alcohol verkopen. Bij geen enkele coffeeshop mag er binnen tabak gerookt worden, wel mag je bij sommige coffeeshops pure joints roken. Coffeeshops mogen ook maar 500 gram cannabis op voorraad hebben voor de verkoop. Als een coffeeshop zich niet aan deze regels houdt, wordt de vergunning van de coffeeshop ingetrokken en moet de shop sluiten.

Er is een onderdeel van het gedoogbeleid dat moeilijk uit te leggen is: coffeeshops mogen wel cannabis verkopen, maar officieel mogen ze geen cannabis inkopen. Dat is natuurlijk paradoxaal en raar: hoe kan je wiet verkopen als je het niet kan inkopen als coffeeshop? Het antwoord daarop is de zogenaamde ‘achterdeur'. Hiermee wordt de schimmige handel in cannabis bedoeld tussen professionele kwekers van wiet, en de coffeeshops.

Omdat er voor coffeeshops geen legale manier is om cannabis in te kopen, gaat dat via illegale handelaren. Dat zijn kleine thuiskwekers die aan coffeeshops cannabis verkopen om wat bij te verdienen, maar ook georganiseerde misdaad profiteert van de situatie. Een grote coffeeshop heeft een betrouwbare leverancier nodig, en dat is eigenlijk op dit moment niet op een andere manier te regelen dan via criminele handelaren.

Er wordt al jarenlang gepraat over experimenten met legale kweek van wiet en hasj. Dan zouden er bedrijven een vergunning van de overheid krijgen om op grote schaal cannabis te kweken. Die bedrijven mogen hun cannabis verkopen aan coffeeshops, die de wiet weer aan consumenten verkopen. Dat zou de onduidelijke situatie met levering aan de achterdeur van coffeeshops oplossen. Maar het experiment komt moeizaam van de grond. Volgens de huidige stand van zaken zou er aan het eind van dit jaar begonnen worden met het experiment. Maar het zal nog jaren duren voordat het oude systeem verdwenen is.

Nederland is natuurlijk bekend door het liberale drugsbeleid, er komen dan ook veel toeristen naar Nederland om die reden. Daar profiteert Nederland van: er wordt veel geld verdiend aan de toeristen. Maar het levert ook overlast op. De laatste jaren wordt er steeds meer geklaagd over drugstoerisme, vooral in Amsterdam en de grenzen van Nederland. Het gaat regelmatig fout bij toeristen die drugs gebruiken, vooral wanneer de drugs in combinatie met alcohol genomen wordt. De drugs in Nederland is vaak ook sterker dan toeristen gewend zijn, er zit relatief veel THC in Nederlandse wiet. THC is de werkzame stof in cannabis, zoals alcohol de werkzame stof is in bier.

Er wordt vaak gesproken over oplossingen voor de overlast die drugs met zich meebrengt. Gemeenten kunnen verkoop van drugs aan buitenlanders verbieden, maar de vrees is dat toeristen dan van dealers op straat kopen. Dat is nog gevaarlijker en levert meer criminaliteit op. Het blijft een lastig probleem.

En hoe zit het dan met de Nederlanders zelf? Volgens de statistieken heeft ongeveer een kwart van de Nederlanders weleens cannabis gebruikt. Ongeveer 8% het laatste jaar nog, en zo'n 2% gebruikt dagelijks cannabis.

Hoe is dit in vergelijking met andere landen? In de Verenigde Staten heeft zo ongeveer 18% het laatste jaar cannabis gebruikt, in Nederland dus een stuk minder. Vergeleken met andere Europese landen is Nederland vrij gemiddeld. In Frankrijk, Italië en Tsjechië wordt er meer cannabis gebruikt.

Wel wordt er in Nederland vrij veel harddrugs gebruikt vergeleken met andere Europese landen. Vooral XTC en Speed worden in Nederland veel meer gebruikt dan in andere landen. Ook cocaïne wordt veel gebruikt.

Aan het begin van de aflevering heb ik je al laten kennismaken met wat Nederlandse woordenschat voor dit onderwerp. De meeste termen zijn vrij internationaal in gebruik, zoals cannabis, hasj, wiet, marihuana en joints. Een jonko is misschien een term die je nog niet kende, dat is Nederlandse straattaal voor een joint. Dus als iemand je vraagt om de jonko door te geven, weet je nu wat er van je verwacht wordt.

Daarmee kom ik aan het einde van deze aflevering van Een Beetje Nederlands. Je kan me een groot plezier doen door deze aflevering te delen met andere mensen die Nederlands leren. Als je de podcast wil steunen met een donatie, kan dat via de website van de podcast. Ik hoop dat je een beetje Nederlands geleerd hebt, en tot de volgende aflevering!

Hallo allemaal! Dit is Een Beetje Nederlands, de podcast voor mensen die Nederlands leren. Mijn naam is Yvette en de aflevering van vandaag gaat over het drugsbeleid in Nederland. De tekst van deze aflevering kan je meelezen op de website, www.eenbeetjenederlands.nl. Ook als je vragen of opmerkingen hebt over deze aflevering, kan je ze naar mij sturen op de website. In de shownotes staat een link naar de website.

Deze podcast wordt gesteund door Vrienden van de Podcast. Heel erg bedankt aan alle donateurs die al een donatie hebben gedaan! Wil je ook Vriend van de Podcast worden? In de shownotes vind je een link met meer informatie.

Nu, door met de podcast!

Laten we beginnen met een kleine quiz. Ik ga 3 vragen stellen en jij moet bedenken of het antwoord ja of nee is. Je vais vous poser 3 questions et vous devrez réfléchir si la réponse est oui ou non. Ok? Daar gaan we:

- Één: Cannabis, zoals wiet en hasj, is legaal in Nederland; - One: Cannabis, such as weed and hash, is legal in the Netherlands;

- Twee: Je mag zoveel wiet bij je hebben als je wil; - Two: You can carry as much weed as you want;

- Drie: Nederlanders roken meer wiet en hasj dan andere landen.

Heb je op een van deze drie vragen ‘ja' geantwoord? Did you answer "yes" to any of these three questions? Dan is deze aflevering vooral voor jou, op alle drie de vragen is namelijk het antwoord ‘nee'. Then this episode is especially for you, as the answer to all three questions is "no. Er zijn een hoop misverstanden over drugs in Nederland, en deze aflevering gaan we het hebben over de wereld van cannabis, hasj, wiet, marihuana, ganja, pretsigaretten, jointjes en jonko's. There are a lot of misunderstandings about drugs in the Netherlands, and this episode we are going to talk about the world of cannabis, hash, weed, marijuana, ganja, pret cigarettes, joints and jonko's.

Het is belangrijk om meteen te beginnen met het verschil tussen softdrugs zoals marihuana en hasj, en harddrugs, zoals cocaïne en XTC. Het verschil tussen softdrugs en harddrugs is vastgelegd in de Opiumwet, een wet die al bijna 100 jaar bestaat in Nederland. The difference between soft drugs and hard drugs is defined in the Opium Act, a law that has existed in the Netherlands for nearly 100 years. La différence entre les drogues douces et les drogues dures est définie dans la loi sur l'opium, qui existe aux Pays-Bas depuis près de 100 ans. In de Opiumwet staan twee lijsten, een lijst met harddrugs en een lijst met softdrugs. Deze lijsten moeten continu geüpdatet worden, omdat er steeds weer nieuwe soorten drugs gemaakt worden. These lists must be constantly updated because new types of drugs are constantly being made.

Doordat er twee lijsten bestaan met harddrugs en softdrugs, kan er verschil gemaakt worden bij de regels voor beide soorten drugs. Because there are two lists of hard drugs and soft drugs, the rules for both types of drugs may differ. Voor alle drugs op de harddrugslijst is het simpel: die zijn verboden. Harddrugs zijn verboden om te maken, bezitten en verkopen.

Voor de softdrugs geldt officieel hetzelfde. The same is officially true for soft drugs. In de wet wordt er geen onderscheid gemaakt tussen de regels voor harddrugs en softdrugs, behalve voor de straf die je kan krijgen bij overtredingen. The law makes no distinction between the rules for hard drugs and soft drugs, except for the punishment you can receive for violations. Die zijn zwaarder bij harddrugs. Maar volgens de wet zijn softdrugs zoals wiet en hasj dus gewoon illegaal. But by law, soft drugs such as marijuana and hashish are thus simply illegal.

Maar, zoals je waarschijnlijk weet, gaat het in de praktijk anders. But, as you probably know, things are different in practice. Daar is het beroemde Nederlandse gedoogbeleid verantwoordelijk voor. The famous Dutch tolerance policy is responsible for that. Het woord gedogen betekent ergens mee akkoord gaan, zeggen dat iets mag. Das Wort "tolerieren" bedeutet, dass man mit etwas einverstanden ist, dass man sagt, dass etwas erlaubt ist. The word tolerate means to agree to something, to say that something is allowed. Le mot "tolérer" signifie accepter quelque chose, dire que quelque chose est autorisé. Het gedoogbeleid voor drugs houdt in dat de overtredingen van de Opiumwet niet bestraft worden, bijvoorbeeld wanneer er softdrugs verkocht worden. Voor het bezit en verkoop van softdrugs zijn speciale regels opgesteld. Special rules have been established for the possession and sale of soft drugs. Des règles particulières ont été élaborées pour la détention et la vente de drogues douces.

Het gedoogbeleid is ongeveer 40 jaar geleden ontstaan uit pragmatische redenen. La politique de tolérance a été mise en place il y a environ 40 ans pour des raisons pragmatiques. Het was simpelweg te veel werk voor de politie om alle drugs te bestrijden. It was simply too much work for the police to fight all the drugs. C'était tout simplement trop de travail pour la police de lutter contre toutes les drogues. Daarom is ervoor gekozen om de softdrugs en harddrugs anders te behandelen. Therefore, it was chosen to treat soft drugs and hard drugs differently. Il a donc été choisi de traiter différemment les drogues douces et les drogues dures. Hierdoor kan de politie zich richten op de harddrugs die het meest schadelijk zijn voor de gezondheid. This allows police to focus on the hard drugs that are most harmful to health. Daarnaast kan de overheid controle houden op de manier waarop de softdrugs verkocht worden. In addition, the government can control how soft drugs are sold. Het idee is dat de georganiseerde misdaad hierdoor minder invloed heeft op de verkoop van drugs. The idea is that this will reduce the influence of organized crime on drug sales. L'idée est de réduire l'influence du crime organisé sur les ventes de drogue. Zonder coffeeshops krijg je handel op straat, met de overlast en criminaliteit die daarbij hoort. Ohne Coffeeshops gibt es nur noch den Straßenhandel und die damit verbundene Belästigung und Kriminalität. Without coffee shops, you get trafficking on the streets, with the nuisance and crime that comes with it. Sans cafés, le trafic se développe dans les rues, avec les nuisances et la criminalité qui en découlent.

De eerste coffeeshops ontstonden in de jaren ‘70. Dat gebeurde vooral in koffiehuizen, daar komt de naam coffeeshop vandaan. Meestal kan je in een coffeeshop nog steeds wel een kopje koffie krijgen, maar dat is toch niet waar de meeste mensen voor komen. Er zijn ook aparte winkels waar je psychedelische softdrugs kan krijgen, die noem je smartshops.

Hoe werkt het gedoogbeleid nou precies? How exactly does the tolerance policy work? De regels zijn als volgt. The rules are as follows.

Je mag een kleine hoeveelheid cannabis bij je hebben, maximaal 5 gram. Als je meer wiet of hasj bij je hebt, kan je alsnog een boete krijgen. Wenn Sie mehr Gras oder Haschisch mit sich führen, können Sie trotzdem eine Geldstrafe erhalten. If you have more weed or hash on you, you can still be fined. Si vous transportez plus d'herbe ou de haschisch, vous risquez toujours une amende. Ook als je minderjarig bent, jonger dan 18 jaar oud, wordt bezit van drugs niet gedoogd.

Je mag door het gedoogbeleid thuis maximaal 5 hennepplanten bezitten, waarmee je je eigen wiet of hasj kan kweken. You may own up to 5 hemp plants at home due to the tolerance policy, with which you can grow your own weed or hash. Maar de meeste mensen kopen cannabis in een coffeeshop.

Voor coffeeshops zijn er strenge voorwaarden. There are strict conditions for coffee shops. Les cafés sont soumis à des conditions strictes. Coffeeshops mogen maximaal 5 gram cannabis per persoon verkopen per dag. Coffeeshops mogen geen alcohol verkopen. Bij geen enkele coffeeshop mag er binnen tabak gerookt worden, wel mag je bij sommige coffeeshops pure joints roken. In den Coffeeshops ist das Rauchen von Tabak nicht erlaubt, obwohl in einigen Coffeeshops reine Joints geraucht werden dürfen. No coffee shops allow smoking tobacco inside, although some coffee shops allow you to smoke pure joints. Aucun café ne permet de fumer du tabac à l'intérieur, bien que certains permettent de fumer des joints purs. Coffeeshops mogen ook maar 500 gram cannabis op voorraad hebben voor de verkoop. Coffee shops are also only allowed to stock 500 grams of cannabis for sale. Les coffee shops ne sont également autorisés à vendre que 500 grammes de cannabis. Als een coffeeshop zich niet aan deze regels houdt, wordt de vergunning van de coffeeshop ingetrokken en moet de shop sluiten.

Er is een onderdeel van het gedoogbeleid dat moeilijk uit te leggen is: coffeeshops mogen wel cannabis verkopen, maar officieel mogen ze geen cannabis inkopen. There is one part of the tolerance policy that is difficult to explain: coffee shops are allowed to sell cannabis, but officially they are not allowed to purchase cannabis. Dat is natuurlijk paradoxaal en raar: hoe kan je wiet verkopen als je het niet kan inkopen als coffeeshop? Het antwoord daarop is de zogenaamde ‘achterdeur'. Hiermee wordt de schimmige handel in cannabis bedoeld tussen professionele kwekers van wiet, en de coffeeshops. This refers to the shadowy cannabis trade between professional growers of marijuana, and coffee shops. Bu, profesyonel kenevir yetiştiricileri ile kahve dükkanları arasındaki karanlık kenevir ticaretini ifade etmektedir.

Omdat er voor coffeeshops geen legale manier is om cannabis in te kopen, gaat dat via illegale handelaren. Da es für Coffeeshops keine legale Möglichkeit gibt, Cannabis zu kaufen, müssen sie es über illegale Händler beziehen. Because there is no legal way for coffee shops to purchase cannabis, it is through illegal dealers. Kahve dükkanlarının esrar satın alması için yasal bir yol olmadığından, bu işlem yasadışı satıcılar aracılığıyla yapılmaktadır. Dat zijn kleine thuiskwekers die aan coffeeshops cannabis verkopen om wat bij te verdienen, maar ook georganiseerde misdaad profiteert van de situatie. These are small home growers who sell cannabis to coffee shops to make some extra money, but organized crime is also taking advantage of the situation. Bunlar, fazladan para kazanmak için kafelere esrar satan küçük ev yetiştiricileridir, ancak organize suçlar da bu durumdan kazanç sağlamaktadır. Een grote coffeeshop heeft een betrouwbare leverancier nodig, en dat is eigenlijk op dit moment niet op een andere manier te regelen dan via criminele handelaren. Ein großer Coffeeshop braucht einen zuverlässigen Lieferanten, und es gibt derzeit keine andere Möglichkeit, als über kriminelle Menschenhändler zu handeln. Un grand café a besoin d'un fournisseur fiable, et il n'y a pas d'autre moyen pour l'instant que de passer par des trafiquants criminels. Büyük bir kahve dükkanının güvenilir bir tedarikçiye ihtiyacı var ve şu anda bunu sağlamanın suç tacirlerinden başka bir yolu yok.

Er wordt al jarenlang gepraat over experimenten met legale kweek van wiet en hasj. Yıllardır yasal kenevir ve haşhaş ekiminin denenmesinden söz edilmektedir. Dan zouden er bedrijven een vergunning van de overheid krijgen om op grote schaal cannabis te kweken. Les entreprises seraient alors autorisées par le gouvernement à cultiver du cannabis à grande échelle. Daha sonra şirketlere büyük ölçekte kenevir yetiştirmeleri için hükümet tarafından lisans verilecektir. Die bedrijven mogen hun cannabis verkopen aan coffeeshops, die de wiet weer aan consumenten verkopen. Dat zou de onduidelijke situatie met levering aan de achterdeur van coffeeshops oplossen. Cela résoudrait le problème des livraisons détournées dans les cafés. Bu, kahve dükkanlarına arka kapıdan teslimatla ilgili belirsiz durumu çözecektir. Maar het experiment komt moeizaam van de grond. Mais l'expérience a du mal à décoller. Ancak deney hayata geçmekte zorlanıyor. Volgens de huidige stand van zaken zou er aan het eind van dit jaar begonnen worden met het experiment. As it stands, the experiment would begin at the end of this year. Dans l'état actuel des choses, l'expérience devrait commencer à la fin de cette année. Mevcut duruma göre deney bu yılın sonunda başlayacak. Maar het zal nog jaren duren voordat het oude systeem verdwenen is. But it will be years before the old system is gone. Ancak eski sistemin ortadan kalkması yıllar alacaktır.

Nederland is natuurlijk bekend door het liberale drugsbeleid, er komen dan ook veel toeristen naar Nederland om die reden. The Netherlands is of course known for its liberal drug policy, many tourists come to the Netherlands for that reason. Hollanda elbette liberal uyuşturucu politikasıyla tanınıyor, birçok turist Hollanda'ya bu nedenle geliyor. Daar profiteert Nederland van: er wordt veel geld verdiend aan de toeristen. Hollanda bundan faydalanıyor: turistlerden çok para kazanılıyor. Maar het levert ook overlast op. Mais elle crée aussi des nuisances. Ama aynı zamanda bir sıkıntı da yaratır. De laatste jaren wordt er steeds meer geklaagd over drugstoerisme, vooral in Amsterdam en de grenzen van Nederland. In recent years, there have been increasing complaints about drug tourism, especially in Amsterdam and the borders of the Netherlands. Son yıllarda özellikle Amsterdam ve Hollanda sınırlarında uyuşturucu turizmine ilişkin şikayetler artmaktadır. Het gaat regelmatig fout bij toeristen die drugs gebruiken, vooral wanneer de drugs in combinatie met alcohol genomen wordt. Things frequently go wrong for tourists who take drugs, especially when the drugs are taken in combination with alcohol. Uyuşturucu kullanan turistler için işler düzenli olarak ters gitmektedir, özellikle de uyuşturucu alkol ile birlikte alındığında. De drugs in Nederland is vaak ook sterker dan toeristen gewend zijn, er zit relatief veel THC in Nederlandse wiet. Drugs in the Netherlands are also often stronger than tourists are used to; there is relatively high THC in Dutch weed. Hollanda'daki uyuşturucular da genellikle turistlerin alışık olduğundan daha güçlüdür, Hollanda otunda nispeten yüksek THC vardır. THC is de werkzame stof in cannabis, zoals alcohol de werkzame stof is in bier. Le THC est l'ingrédient actif du cannabis, tout comme l'alcool est l'ingrédient actif de la bière. THC, tıpkı alkolün biradaki etken madde olması gibi, kenevirdeki etken maddedir.

Er wordt vaak gesproken over oplossingen voor de overlast die drugs met zich meebrengt. Uyuşturucunun yol açtığı sıkıntılara yönelik çözümler sıklıkla tartışılmaktadır. Gemeenten kunnen verkoop van drugs aan buitenlanders verbieden, maar de vrees is dat toeristen dan van dealers op straat kopen. Municipalities can ban sales of drugs to foreigners, but the fear is that tourists will then buy from dealers on the street. Les municipalités peuvent interdire la vente de drogues aux étrangers, mais la crainte est que les touristes se fournissent auprès des dealers dans la rue. Belediyeler yabancılara uyuşturucu satışını yasaklayabilir, ancak turistlerin daha sonra sokaklardaki satıcılardan satın almasından korkuluyor. Dat is nog gevaarlijker en levert meer criminaliteit op. This is even more dangerous and produces more crime. Bu daha da tehlikeli ve daha fazla suç üretiyor. Het blijft een lastig probleem. Bu zor bir sorun olmaya devam etmektedir.

En hoe zit het dan met de Nederlanders zelf? Peki ya Hollandalıların kendileri? Volgens de statistieken heeft ongeveer een kwart van de Nederlanders weleens cannabis gebruikt. According to statistics, about a quarter of Dutch people have used cannabis on occasion. İstatistiklere göre, Hollandalıların yaklaşık dörtte biri ara sıra esrar kullanmıştır. Ongeveer 8% het laatste jaar nog, en zo'n 2% gebruikt dagelijks cannabis. About 8% in the last year, and about 2% use cannabis daily. Yaklaşık %8'i son bir yıl içinde, yaklaşık %2'si ise her gün esrar kullanmaktadır.

Hoe is dit in vergelijking met andere landen? How does this compare to other countries? Bu durum diğer ülkelerle karşılaştırıldığında nasıl? In de Verenigde Staten heeft zo ongeveer 18% het laatste jaar cannabis gebruikt, in Nederland dus een stuk minder. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık %18'i son bir yıl içinde esrar kullanmıştır, bu oran Hollanda'da çok daha azdır. Vergeleken met andere Europese landen is Nederland vrij gemiddeld. Compared to other European countries, the Netherlands is fairly average. Par rapport aux autres pays européens, les Pays-Bas se situent dans la moyenne. Diğer Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında Hollanda oldukça ortalama bir ülkedir. In Frankrijk, Italië en Tsjechië wordt er meer cannabis gebruikt. Cannabis use is higher in France, Italy and the Czech Republic.

Wel wordt er in Nederland vrij veel harddrugs gebruikt vergeleken met andere Europese landen. However, the use of hard drugs in the Netherlands is quite high compared to other European countries. Cependant, les Pays-Bas ont un niveau de consommation de drogues dures assez élevé par rapport à d'autres pays européens. Bununla birlikte, Hollanda diğer Avrupa ülkelerine kıyasla oldukça yüksek düzeyde ağır uyuşturucu kullanımına sahiptir. Vooral XTC en Speed worden in Nederland veel meer gebruikt dan in andere landen. In particular, XTC and Speed are used much more in the Netherlands than in other countries. Özellikle XTC ve Speed, Hollanda'da diğer ülkelere kıyasla çok daha fazla kullanılmaktadır. Ook cocaïne wordt veel gebruikt. Kokain de yaygın olarak kullanılmaktadır.

Aan het begin van de aflevering heb ik je al laten kennismaken met wat Nederlandse woordenschat voor dit onderwerp. At the beginning of the episode, I already introduced you to some Dutch vocabulary for this topic. Bölümün başında, size bu konuyla ilgili bazı Hollandaca sözcükleri tanıtmıştım. De meeste termen zijn vrij internationaal in gebruik, zoals cannabis, hasj, wiet, marihuana en joints. Kenevir, esrar, ot, marihuana ve esrar gibi çoğu terimin kullanımı oldukça uluslararasıdır. Een jonko is misschien een term die je nog niet kende, dat is Nederlandse straattaal voor een joint. Jonko henüz bilmediğiniz bir terim olabilir, Hollanda argosunda esrar anlamına gelir. Dus als iemand je vraagt om de jonko door te geven, weet je nu wat er van je verwacht wordt. So if someone asks you to pass the jonko, you now know what is expected of you. Yani birisi sizden jonkoyu geçmenizi isterse, artık sizden ne beklendiğini biliyorsunuz.

Daarmee kom ik aan het einde van deze aflevering van Een Beetje Nederlands. Bu da beni Een Beetje Nederlands'ın bu bölümünün sonuna getiriyor. Je kan me een groot plezier doen door deze aflevering te delen met andere mensen die Nederlands leren. Bu bölümü Hollandaca öğrenen diğer insanlarla paylaşarak bana büyük bir iyilik yapabilirsiniz. Als je de podcast wil steunen met een donatie, kan dat via de website van de podcast. Ik hoop dat je een beetje Nederlands geleerd hebt, en tot de volgende aflevering!