×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Een Beetje Nederlands, #48 Euthanasie

Hallo allemaal! Dit is Een Beetje Nederlands, de podcast voor mensen die Nederlands leren. Mijn naam is Robin en de aflevering van vandaag gaat over euthanasie, hulp bij zelfdoding. De tekst van deze aflevering kan je meelezen op de website, www.eenbeetjenederlands.nl. Ook als je vragen of opmerkingen hebt over deze aflevering, kan je ze naar mij sturen via de website. In de shownotes staat een link.

Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de Vrienden van de Podcast. Bedankt aan alle donateurs die al een donatie hebben gedaan! Wil je ook Vriend van de Podcast worden? In de shownotes vind je een link met meer informatie.

Nu, door met de podcast.

Euthanasie is het beëindigen van iemands leven op verzoek van de patiënt zelf, met hulp van een arts. In Nederland is euthanasie, in tegenstelling tot veel andere landen, toegestaan door de wet. Er zijn veel misverstanden over euthanasie in Nederland, over wanneer het mag en hoe het gebeurt. Vooral in buitenlandse media staat er af en toe foute informatie over euthanasie in Nederland. In de aflevering van vandaag gaan we dit ophelderen en leggen we je uit hoe euthanasie in Nederland geregeld is, en dat er ook in Nederland discussie over was.

In 2012 wilde de Republikein Rick Santorum president worden van Amerika. In zijn campagne deed hij een nogal rare uitspraak. Hij zei dat alle senioren in Nederland armbandjes dragen met de tekst ‘Geen euthanasie alstublieft', omdat ze bang zijn anders ongewenst gedood te worden. Ook zei hij dat 10% van alle mensen in Nederland overlijdt door euthanasie. Dat is absolute onzin.

Ik zal het maar meteen heel duidelijk zeggen: Je krijgt in Nederland alleen euthanasie als de arts heel zeker weet dat je het echt wil. Ongeveer 4.5% van alle sterfgevallen in Nederland is door euthanasie, niet 10%.

Om te begrijpen hoe euthanasie in Nederland werkt, is het belangrijk te begrijpen wat het precies is. Er zijn eigenlijk twee soorten euthanasie, die actieve en passieve euthanasie worden genoemd. Bij passieve euthanasie stopt de behandeling van de ziekte van de patiënt, waardoor de patiënt sterft. Bij actieve euthanasie krijgt de patiënt van een dokter hulp, wat ervoor zorgt dat de patiënt sterft. Actieve euthanasie is maar in een paar landen wereldwijd toegestaan: naast Nederland alleen in België, Luxemburg, Canada, Colombia, New Zeeland en sommige delen van Australië.

Wanneer mag je eigenlijk euthanasie krijgen in Nederland? Daar zijn strenge regels voor. Je kan niet zomaar naar je huisarts lopen en vragen om euthanasie. Ook kan de huisarts dat niet zomaar voor jou bepalen.

Het einde maken aan het leven van iemand anders is in Nederland strafbaar. Ook iemand helpen bij het beëindigen van diens leven is in de meeste gevallen strafbaar. Als een arts niet volgens de regels euthanasie uitvoert op een patiënt, kan de arts een lange gevangenisstraf krijgen. Ook als de euthanasie niet door een arts maar door iemand anders uitgevoerd wordt, zal diegene een gevangenisstraf krijgen.

Wanneer mag het dan wel? In de wet staat dat een arts euthanasie mag uitvoeren als aan de 6 eisen voldaan zijn die ervoor zorgen dat de euthanasie zorgvuldig gebeurt, de zogenaamde zorgvuldigheidseisen. Deze 6 eisen zijn:

Ten eerste: De euthanasie is vrijwillig en er is goed over nagedacht. De arts die de euthanasie gaat uitvoeren moet ervan overtuigd zijn dat de patiënt er goed over nagedacht heeft en dat het verzoek helemaal vrijwillig is. Het verzoek moet echt van de patiënt komen, niet van de familie of vrienden. Ook moet het verzoek niet opeens ontstaan zijn. Dit betekent in de praktijk dat de huisarts en de patiënt een langere periode over het euthanasieverzoek praten voordat het uitgevoerd wordt.

Eis nummer 2: De patiënt heeft uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Dit betekent dat de patiënt niet meer kan genezen van de ziekte en daar veel pijn van heeft. Dat kan zowel fysiek als mentaal lijden zijn. Fysiek lijden is pijn in je lichaam, bijvoorbeeld door een ziekte als kanker. Maar ook bij zeer zwaar psychisch lijden kan iemand euthanasie krijgen, maar dat is zeldzaam.

Het is belangrijk om rekening te houden met behandelingen die nog mogelijk zijn voor de patiënt en wat voor verbeteringen die nog kunnen geven. Sommige behandelingen zijn bijvoorbeeld heel zwaar voor de patiënt, terwijl ze er niet veel gezonder van worden.

Eis nummer 3: De patiënt is goed geïnformeerd over de situatie. De arts moet zeker weten dat de patiënt voldoende informatie heeft. Ook moet de arts zeker weten dat de patiënt de informatie over de situatie begrijpt.

Eis nummer 4: Er is geen andere oplossing. De arts moet altijd kijken of er andere oplossingen zijn om het lijden van de patiënt minder te maken. Bijvoorbeeld behandelingen.

Eis nummer 5: Een tweede, onafhankelijke arts moet de situatie beoordelen. Deze arts controleert of het proces zorgvuldig is verlopen. Deze tweede arts mag niet betrokken zijn bij de behandeling van de patiënt. Ook mag de tweede arts geen persoonlijke band hebben met de patiënt of behandelende arts.

En tot slot: De euthanasie moet medisch zorgvuldig uitgevoerd worden. Dat betekent dat de patiënt de juiste medicijnen krijgt. De arts moet bij het uitvoeren van de euthanasie richtlijnen volgen die daarvoor gemaakt zijn. Zo kan het niet fout gaan bij de uitvoering.

Als de patiënt voldoet aan deze zes eisen, kan de huisarts in overleg met de patiënt overgaan op euthanasie.

De euthanasie kan op verschillende wijze uitgevoerd worden: met een prik, een infuus of door de patiënt een giftig drankje te laten drinken. De arts en de patiënt overleggen van tevoren welke manier ze gaan gebruiken. Meestal wordt de patiënt eerst in slaap gebracht voordat het dodelijke middel gegeven wordt. Alleen de arts mag het dodelijke middel toedienen, niet een familielid of vriend. Dit is om de kans op fouten te voorkomen. Als er euthanasie is toegediend in Nederland wordt er ook nog altijd achteraf gecontroleerd of alles goed is gegaan.

Nederland was in 2002 het eerste land in de wereld waar actieve euthanasie legaal werd.

Ook in Nederland is er veel discussie geweest over dit onderwerp, veel mensen denken verschillend over euthanasie. Zeker bij gelovige mensen zijn er veel tegenstanders van euthanasie. Zij vinden dat je als mens nooit een ander mens mag doden, ook niet bij ernstig lijden. Ze vinden dat God bepaalt wanneer iemand overlijdt en daar niet bij geholpen mag worden.

Het heeft lang geduurd tot het in Nederland legaal werd om euthanasie toe te passen. Lange tijd was het beleid: het gebeurt wel, maar er wordt niet over gepraat. Dat veranderde in 1971, toen een rechtszaak veel aandacht kreeg in de media. De moeder van de huisarts Truus Postma was terminaal ziek en leed ernstig. Dokter Postma gaf haar moeder een dosis morfine waardoor ze overleed. Het was de bedoeling dat het geheim zou blijven, zoals normaal was in die tijd. Maar het lekte uit en Postma moest voor de rechter komen. Dit was de eerste grote euthanasierechtszaak in Nederland, en heeft het debat rond euthanasie een impuls gegeven. Rond deze tijd werd er voor het eerst discussie gevoerd over het euthanasiebeleid in Nederland. In de jaren ‘80 is er een onderzoek gedaan in Nederland, waaruit bleek dat de grote meerderheid voor een tolerant euthanasiebeleid was. Het zou nog tot 2002 duren voordat de euthanasiewet ook van kracht werd. Op dat moment was er een kabinet zonder christelijke politieke partijen aan de macht, wat daarvoor nooit gebeurd was. Christelijke partijen hadden het legaal maken van euthanasie jarenlang tegengehouden, maar doordat er geen christelijke partij in dit kabinet zat kon het nu wel.

Sindsdien is het in Nederland onder strenge voorwaarden legaal om euthanasie toe te passen. Maar de discussie is nog niet helemaal voorbij. Sommige mensen vinden dat het ook mogelijk moet zijn om euthanasie te krijgen wanneer daar geen medische reden voor is. Wanneer de patiënt dus niet ziek is. Soms willen oudere mensen sterven omdat ze vinden dat hun leven klaar of voltooid is, of omdat ze moe zijn van het leven. Deze mensen mogen nu nog geen euthanasie krijgen. Het legaal maken van deze vorm van euthanasie, dat we voltooid leven noemen, wordt af en toe besproken in de politiek. Maar voorlopig zal het nog niet legaal worden.

Daarmee kom ik aan het einde van deze aflevering. Als je deze aflevering interessant vond, geef de podcast dan een goede review in je podcast-app. Je kan mij ook steunen bij het maken van nieuwe afleveringen, door Vriend van de Podcast te worden. Informatie daarover kan je vinden op de website, www.eenbeetjenederlands.nl . Dankjewel aan iedereen die dat de afgelopen tijd al gedaan heeft!

Ik hoop dat je een beetje Nederlands geleerd hebt en tot de volgende aflevering!

Hallo allemaal! Dit is Een Beetje Nederlands, de podcast voor mensen die Nederlands leren. Mijn naam is Robin en de aflevering van vandaag gaat over euthanasie, hulp bij zelfdoding. My name is Robin and today's episode is about euthanasia, assisted suicide. De tekst van deze aflevering kan je meelezen op de website, www.eenbeetjenederlands.nl. You can read along with the text of this episode on the website, www.eenbeetjenederlands.nl. Ook als je vragen of opmerkingen hebt over deze aflevering, kan je ze naar mij sturen via de website. Also, if you have any questions or comments about this episode, you can send them to me through the website. In de shownotes staat een link. There is a link in the show notes.

Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de Vrienden van de Podcast. This podcast is made possible in part by the Friends of the Podcast. Este podcast é co-patrocinado pelos Amigos do Podcast. Bedankt aan alle donateurs die al een donatie hebben gedaan! Thank you to all the donors who have already donated! Wil je ook Vriend van de Podcast worden? In de shownotes vind je een link met meer informatie.

Nu, door met de podcast.

Euthanasie is het beëindigen van iemands leven op verzoek van de patiënt zelf, met hulp van een arts. Euthanasia is the termination of a person's life at the patient's own request, with the assistance of a physician. Ötanazi, hastanın kendi isteği üzerine, bir doktorun yardımıyla bir kişinin yaşamına son verilmesidir. In Nederland is euthanasie, in tegenstelling tot veel andere landen, toegestaan door de wet. In the Netherlands, unlike many other countries, euthanasia is allowed by law. Hollanda'da, diğer birçok ülkenin aksine, ötanaziye yasalar tarafından izin verilmektedir. Er zijn veel misverstanden over euthanasie in Nederland, over wanneer het mag en hoe het gebeurt. There are many misunderstandings about euthanasia in the Netherlands, about when it is allowed and how it is done. Hollanda'da ötanaziye ne zaman izin verildiği ve nasıl yapıldığı konusunda birçok yanlış anlaşılma var. Vooral in buitenlandse media staat er af en toe foute informatie over euthanasie in Nederland. Especially in foreign media, there is occasional misinformation about euthanasia in the Netherlands. Özellikle yabancı medyada Hollanda'da ötanazi hakkında zaman zaman yanlış bilgiler yer almaktadır. In de aflevering van vandaag gaan we dit ophelderen en leggen we je uit hoe euthanasie in Nederland geregeld is, en dat er ook in Nederland discussie over was. In today's episode, we are going to clarify this and explain to you how euthanasia is regulated in the Netherlands, and that there was also discussion about it in the Netherlands. Bugünkü bölümde bu konuya açıklık getirecek ve ötanazinin Hollanda'da nasıl düzenlendiğini ve Hollanda'da da tartışıldığını anlatacağız.

In 2012 wilde de Republikein Rick Santorum president worden van Amerika. In 2012, Republican Rick Santorum wanted to be president of America. 2012 yılında Cumhuriyetçi Rick Santorum Amerika'nın başkanı olmak istiyordu. In zijn campagne deed hij een nogal rare uitspraak. In his campaign, he made a rather odd statement. Kampanyası sırasında oldukça tuhaf bir açıklama yaptı. Hij zei dat alle senioren in Nederland armbandjes dragen met de tekst ‘Geen euthanasie alstublieft', omdat ze bang zijn anders ongewenst gedood te worden. He said that all seniors in the Netherlands wear bracelets that say "No euthanasia please," because they fear being killed unwanted otherwise. Hollanda'daki tüm yaşlıların 'Ötenaziye hayır lütfen' yazılı bileklikler taktığını, çünkü aksi takdirde istenmeyen bir şekilde öldürülmekten korktuklarını söyledi. Ook zei hij dat 10% van alle mensen in Nederland overlijdt door euthanasie. He also said that 10% of all people in the Netherlands die by euthanasia. Ayrıca Hollanda'daki tüm insanların %10'unun ötenazi nedeniyle öldüğünü söyledi. Dat is absolute onzin. That is absolute nonsense. Bu tamamen saçmalık.

Ik zal het maar meteen heel duidelijk zeggen: Je krijgt in Nederland alleen euthanasie als de arts heel zeker weet dat je het echt wil. I will make it very clear right away: You only get euthanasia in the Netherlands if the doctor is very sure you really want it. Hemen açıklığa kavuşturayım: Hollanda'da ötanaziyi ancak doktor bunu gerçekten istediğinizden çok eminse alabilirsiniz. Ongeveer 4.5% van alle sterfgevallen in Nederland is door euthanasie, niet 10%. About 4.5% of all deaths in the Netherlands are by euthanasia, not 10%. Hollanda'daki tüm ölümlerin yaklaşık %4,5'i ötanazi yoluyla gerçekleşmektedir, %10'u değil.

Om te begrijpen hoe euthanasie in Nederland werkt, is het belangrijk te begrijpen wat het precies is. To understand how euthanasia works in the Netherlands, it is important to understand exactly what it is. Hollanda'da ötanazinin nasıl işlediğini anlamak için tam olarak ne olduğunu anlamak önemlidir. Er zijn eigenlijk twee soorten euthanasie, die actieve en passieve euthanasie worden genoemd. There are actually two types of euthanasia, called active and passive euthanasia. Bij passieve euthanasie stopt de behandeling van de ziekte van de patiënt, waardoor de patiënt sterft. In passive euthanasia, the treatment of the patient's disease stops, causing the patient to die. Pasif ötanazide, hastanın hastalığının tedavisi durdurularak hastanın ölmesine neden olunur. Bij actieve euthanasie krijgt de patiënt van een dokter hulp, wat ervoor zorgt dat de patiënt sterft. In active euthanasia, the patient receives help from a doctor, which causes the patient to die. Actieve euthanasie is maar in een paar landen wereldwijd toegestaan: naast Nederland alleen in België, Luxemburg, Canada, Colombia, New Zeeland en sommige delen van Australië. Active euthanasia is only allowed in a few countries worldwide: besides the Netherlands, only in Belgium, Luxembourg, Canada, Colombia, New Zealand and some parts of Australia. Aktif ötanaziye dünya çapında yalnızca birkaç ülkede izin verilmektedir: Hollanda dışında yalnızca Belçika, Lüksemburg, Kanada, Kolombiya, Yeni Zelanda ve Avustralya'nın bazı bölgelerinde.

Wanneer mag je eigenlijk euthanasie krijgen in Nederland? When can you actually get euthanasia in the Netherlands? Daar zijn strenge regels voor. Bunun için katı kurallar var. Je kan niet zomaar naar je huisarts lopen en vragen om euthanasie. You can't just walk up to your doctor and ask for euthanasia. Aile hekiminize gidip ötenazi isteyemezsiniz. Ook kan de huisarts dat niet zomaar voor jou bepalen. Nor can the family doctor simply determine that for you. Aile hekimi de bunu sizin için belirleyemez.

Het einde maken aan het leven van iemand anders is in Nederland strafbaar. Die Beendigung des Lebens eines anderen Menschen ist in den Niederlanden strafbar. Ending someone else's life is punishable in the Netherlands. Başka birinin hayatına son vermek Hollanda'da cezalandırılmaktadır. Ook iemand helpen bij het beëindigen van diens leven is in de meeste gevallen strafbaar. Helping someone end their life is also punishable in most cases. Le fait d'aider quelqu'un à mettre fin à ses jours est également punissable dans la plupart des cas. Birinin yaşamına son vermesine yardımcı olmak da çoğu durumda cezalandırılır. Als een arts niet volgens de regels euthanasie uitvoert op een patiënt, kan de arts een lange gevangenisstraf krijgen. If a doctor does not perform euthanasia on a patient according to the rules, the doctor could face a long prison sentence. Si un médecin ne pratique pas l'euthanasie sur un patient conformément aux règles, il risque une longue peine de prison. Eğer bir doktor hastasına kurallara uygun olarak ötanazi uygulamazsa, uzun bir hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Ook als de euthanasie niet door een arts maar door iemand anders uitgevoerd wordt, zal diegene een gevangenisstraf krijgen. Even if the euthanasia is performed not by a doctor but by someone else, that person will face a prison sentence. Ötanazi bir doktor tarafından değil de başka biri tarafından gerçekleştirilse bile, bu kişi hapis cezasıyla karşı karşıya kalacaktır.

Wanneer mag het dan wel? So when is it allowed? Peki ne zaman izin verilir? In de wet staat dat een arts euthanasie mag uitvoeren als aan de 6 eisen voldaan zijn die ervoor zorgen dat de euthanasie zorgvuldig gebeurt, de zogenaamde zorgvuldigheidseisen. Das Gesetz besagt, dass ein Arzt Euthanasie durchführen darf, wenn die 6 Voraussetzungen erfüllt sind, die sicherstellen, dass die Euthanasie sorgfältig durchgeführt wird, was als Sorgfaltspflicht bezeichnet wird. The law states that a doctor may perform euthanasia if the 6 requirements are met that ensure the euthanasia is done carefully, called due diligence. La loi stipule qu'un médecin peut pratiquer l'euthanasie s'il remplit les six conditions nécessaires pour que l'euthanasie soit pratiquée avec soin, ce que l'on appelle la diligence raisonnable. Yasa, bir doktorun, ötanazinin dikkatlice yapılmasını sağlayan ve durum tespiti olarak bilinen 6 şartın yerine getirilmesi halinde ötanazi yapabileceğini belirtmektedir. Deze 6 eisen zijn: These 6 requirements are:

Ten eerste: De euthanasie is vrijwillig en er is goed over nagedacht. First: Euthanasia is voluntary and well thought out. Birincisi: Ötanazi gönüllüdür ve iyi düşünülmüştür. De arts die de euthanasie gaat uitvoeren moet ervan overtuigd zijn dat de patiënt er goed over nagedacht heeft en dat het verzoek helemaal vrijwillig is. The doctor who will perform the euthanasia must be convinced that the patient has thought it through and that the request is entirely voluntary. Le médecin qui pratiquera l'euthanasie doit être convaincu que le patient a bien réfléchi et que sa demande est entièrement volontaire. Het verzoek moet echt van de patiënt komen, niet van de familie of vrienden. The request really has to come from the patient, not family or friends. Talep gerçekten hastadan gelmelidir, aile veya arkadaşlardan değil. Ook moet het verzoek niet opeens ontstaan zijn. Also, the request must not have arisen suddenly. Ayrıca, talebin aniden ortaya çıkmamış olması gerekir. Dit betekent in de praktijk dat de huisarts en de patiënt een langere periode over het euthanasieverzoek praten voordat het uitgevoerd wordt. In practice, this means that the family physician and the patient talk about the euthanasia request for an extended period of time before it is carried out.

Eis nummer 2: De patiënt heeft uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Requirement #2: The patient has hopeless and unbearable suffering. Gereklilik numarası 2: Hastanın umutsuz ve dayanılmaz acıları vardır. Dit betekent dat de patiënt niet meer kan genezen van de ziekte en daar veel pijn van heeft. This means that the patient can no longer heal from the disease and is in great pain because of it. Bu, hastanın artık hastalıktan kurtulamayacağı ve bu nedenle büyük acı çektiği anlamına gelir. Dat kan zowel fysiek als mentaal lijden zijn. This can be both physical and mental suffering. Bu hem fiziksel hem de zihinsel acı olabilir. Fysiek lijden is pijn in je lichaam, bijvoorbeeld door een ziekte als kanker. Physical suffering is pain in your body, such as from a disease like cancer. Maar ook bij zeer zwaar psychisch lijden kan iemand euthanasie krijgen, maar dat is zeldzaam. However, a person can also receive euthanasia for very severe psychological suffering, but that is rare. Ancak çok ağır psikolojik ıstırap durumlarında da bir kişiye ötenazi uygulanabilir, ancak bu nadirdir.

Het is belangrijk om rekening te houden met behandelingen die nog mogelijk zijn voor de patiënt en wat voor verbeteringen die nog kunnen geven. It is important to take into account treatments that are still possible for the patient and what improvements they can still give. Hasta için hala mümkün olan tedavileri ve bunların hala ne gibi iyileştirmeler sağlayabileceğini dikkate almak önemlidir. Sommige behandelingen zijn bijvoorbeeld heel zwaar voor de patiënt, terwijl ze er niet veel gezonder van worden. For example, some treatments are very hard on the patient, while not making them much healthier. Örneğin, bazı tedaviler hasta için çok zordur ve onları daha sağlıklı hale getirmez.

Eis nummer 3: De patiënt is goed geïnformeerd over de situatie. Requirement #3: The patient is well-informed about the situation. Requisito n.º 3: O doente está bem informado sobre a situação. De arts moet zeker weten dat de patiënt voldoende informatie heeft. The physician must be sure the patient has sufficient information. Ook moet de arts zeker weten dat de patiënt de informatie over de situatie begrijpt. Also, the physician must be sure that the patient understands the information about the situation.

Eis nummer 4: Er is geen andere oplossing. Requirement #4: There is no other solution. Gereksinim numarası 4: Başka bir çözüm yok. De arts moet altijd kijken of er andere oplossingen zijn om het lijden van de patiënt minder te maken. The doctor should always see if there are other solutions to make the patient's suffering less. Doktor her zaman hastanın acısını azaltacak başka çözümler olup olmadığına bakmalıdır. Bijvoorbeeld behandelingen. For example, treatments.

Eis nummer 5: Een tweede, onafhankelijke arts moet de situatie beoordelen. Requirement #5: A second, independent physician must assess the situation. Gereklilik numarası 5: İkinci, bağımsız bir doktor durumu değerlendirmelidir. Deze arts controleert of het proces zorgvuldig is verlopen. This doctor verifies that the process was done carefully. Ce médecin vérifie que le processus a été mené à bien. Este médico verifica se o processo foi efectuado com cuidado. Bu doktor sürecin dikkatli bir şekilde yürütülüp yürütülmediğini kontrol eder. Deze tweede arts mag niet betrokken zijn bij de behandeling van de patiënt. This second physician must not be involved in the patient's treatment. Bu ikinci doktor hastanın tedavisine dahil olmamalıdır. Ook mag de tweede arts geen persoonlijke band hebben met de patiënt of behandelende arts. Also, the second doctor must not have a personal relationship with the patient or attending physician. Ayrıca, ikinci doktorun hasta veya tedavi eden doktor ile kişisel bir ilişkisi olmamalıdır.

En tot slot: De euthanasie moet medisch zorgvuldig uitgevoerd worden. And finally, euthanasia must be performed with medical care. Ve son olarak, ötanazi tıbbi bakımla gerçekleştirilmelidir. І, нарешті, евтаназія повинна здійснюватися з медичним наглядом. Dat betekent dat de patiënt de juiste medicijnen krijgt. That means the patient gets the right medication. Bu da hastanın doğru ilacı alacağı anlamına gelir. De arts moet bij het uitvoeren van de euthanasie richtlijnen volgen die daarvoor gemaakt zijn. When performing euthanasia, the doctor must follow guidelines made for that purpose. Doktor, ötanazi uygularken bu amaç için hazırlanmış yönergelere uymalıdır. Zo kan het niet fout gaan bij de uitvoering. That way, things can't go wrong in implementation. Bu şekilde uygulama sırasında işler ters gitmez.

Als de patiënt voldoet aan deze zes eisen, kan de huisarts in overleg met de patiënt overgaan op euthanasie. Hvis patienten opfylder disse seks krav, kan den praktiserende læge gå videre til aktiv dødshjælp i samråd med patienten. If the patient meets these six requirements, the family physician may proceed to euthanasia in consultation with the patient. Als de patiënt voldoet aan deze zes eisen, kan de huisarts in overleg met de patiënt overgaan op euthanasie. Eğer hasta bu altı şartı karşılıyorsa, pratisyen hekim hastaya danışarak ötanaziye geçebilir.

De euthanasie kan op verschillende wijze uitgevoerd worden: met een prik, een infuus of door de patiënt een giftig drankje te laten drinken. Eutanasi kan udføres på forskellige måder: med en nål, et drop eller ved at få patienten til at drikke en giftig drik. Euthanasia can be performed in several ways: with a prick, an IV, or by making the patient drink a poisonous drink. Ötenazi farklı şekillerde gerçekleştirilebilir: iğneyle, serumla veya hastaya zehirli bir içecek içirilerek. De arts en de patiënt overleggen van tevoren welke manier ze gaan gebruiken. The doctor and patient discuss in advance which way they will use. O médico e o doente discutem previamente qual a forma que irão utilizar. Doktor ve hasta hangi yolu kullanacaklarını önceden tartışırlar. Meestal wordt de patiënt eerst in slaap gebracht voordat het dodelijke middel gegeven wordt. Usually, the patient is first put to sleep before the lethal drug is given. Genellikle ölümcül ilaç verilmeden önce hasta uyutulur. Зазвичай, перед введенням смертельного препарату пацієнта спочатку присипляють. Alleen de arts mag het dodelijke middel toedienen, niet een familielid of vriend. Only the doctor may administer the lethal drug, not a family member or friend. Só o médico pode administrar o medicamento letal, não um familiar ou amigo. Öldürücü ilacı sadece doktor verebilir, bir aile üyesi ya da arkadaş veremez. Dit is om de kans op fouten te voorkomen. This is to avoid the possibility of errors. Bu, hata olasılığını önlemek içindir. Als er euthanasie is toegediend in Nederland wordt er ook nog altijd achteraf gecontroleerd of alles goed is gegaan. When euthanasia has been administered in the Netherlands, there is also always a check afterwards to see if everything went well. Lorsque l'euthanasie est pratiquée aux Pays-Bas, il y a toujours un contrôle a posteriori pour vérifier que tout s'est bien passé. Hollanda'da ötanazi uygulandığında, her şeyin yolunda gidip gitmediğini görmek için her zaman bir kontrol yapılır.

Nederland was in 2002 het eerste land in de wereld waar actieve euthanasie legaal werd. In 2002, the Netherlands became the first country in the world to make active euthanasia legal. 2002 yılında Hollanda, dünyada aktif ötanaziyi yasal hale getiren ilk ülke oldu.

Ook in Nederland is er veel discussie geweest over dit onderwerp, veel mensen denken verschillend over euthanasie. There has also been much discussion on this topic in the Netherlands; many people think differently about euthanasia. Zeker bij gelovige mensen zijn er veel tegenstanders van euthanasie. Especially among religious people, there are many opponents of euthanasia. Özellikle dindar insanlar arasında ötenaziye karşı çıkan çok sayıda kişi var. Zij vinden dat je als mens nooit een ander mens mag doden, ook niet bij ernstig lijden. They believe that as a human being you should never kill another human being, even in severe suffering. Onlara göre, bir insan olarak başka bir insanı asla öldürmemelisiniz, hatta çok acı çekseniz bile. Ze vinden dat God bepaalt wanneer iemand overlijdt en daar niet bij geholpen mag worden. They feel that God determines when someone dies and should not be helped with that. Birinin ne zaman öleceğini Tanrı'nın belirlediğini ve bu konuda onlara yardım edilmemesi gerektiğini düşünüyorlar.

Het heeft lang geduurd tot het in Nederland legaal werd om euthanasie toe te passen. It took a long time until it became legal to perform euthanasia in the Netherlands. Hollanda'da ötanazi uygulamasının yasal hale gelmesi uzun zaman aldı. Lange tijd was het beleid: het gebeurt wel, maar er wordt niet over gepraat. For a long time, the policy was: it happens, but it's not talked about. Dat veranderde in 1971, toen een rechtszaak veel aandacht kreeg in de media. That changed in 1971, when a lawsuit received much media attention. Bu durum 1971 yılında bir davanın medyada büyük ilgi görmesiyle değişti. De moeder van de huisarts Truus Postma was terminaal ziek en leed ernstig. GP Truus Postma's mother was terminally ill and suffering severely. GP Truus Postma'nın annesi ölümcül derecede hastaydı ve ciddi acılar çekiyordu. Dokter Postma gaf haar moeder een dosis morfine waardoor ze overleed. Doctor Postma gave her mother a dose of morphine that caused her to die. Het was de bedoeling dat het geheim zou blijven, zoals normaal was in die tijd. It was meant to remain secret, as was normal in those days. O günlerde normal olduğu üzere bunun gizli kalması gerekiyordu. Maar het lekte uit en Postma moest voor de rechter komen. But it leaked out and Postma had to go to court. Mas a notícia foi divulgada e Postma teve de comparecer em tribunal. Dit was de eerste grote euthanasierechtszaak in Nederland, en heeft het debat rond euthanasie een impuls gegeven. This was the first major euthanasia court case in the Netherlands, and has given impetus to the debate around euthanasia. Bu dava Hollanda'daki ilk büyük ötanazi davasıydı ve ötanazi konusundaki tartışmaları alevlendirdi. Rond deze tijd werd er voor het eerst discussie gevoerd over het euthanasiebeleid in Nederland. It was around this time that euthanasia policy in the Netherlands was first discussed. Hollanda'da ötanazi politikası ilk kez bu dönemde tartışılmaya başlandı. In de jaren ‘80 is er een onderzoek gedaan in Nederland, waaruit bleek dat de grote meerderheid voor een tolerant euthanasiebeleid was. In the 1980s a survey was done in the Netherlands, which showed that the vast majority were in favor of a tolerant euthanasia policy. 1980'lerde Hollanda'da yapılan bir anket, büyük çoğunluğun hoşgörülü bir ötanazi politikasından yana olduğunu göstermiştir. У 1980-х роках у Нідерландах було проведено опитування, яке показало, що переважна більшість населення виступає за толерантну політику щодо евтаназії. Het zou nog tot 2002 duren voordat de euthanasiewet ook van kracht werd. It would take until 2002 for the euthanasia law to take effect as well. Ötanazi yasasının da yürürlüğe girmesi 2002 yılını bulacaktır. Op dat moment was er een kabinet zonder christelijke politieke partijen aan de macht, wat daarvoor nooit gebeurd was. At that time, a cabinet without Christian political parties was in power, which had never happened before. O dönemde, daha önce hiç yaşanmamış bir şekilde, hiçbir Hıristiyan siyasi partinin yer almadığı bir kabine iktidardaydı. Christelijke partijen hadden het legaal maken van euthanasie jarenlang tegengehouden, maar doordat er geen christelijke partij in dit kabinet zat kon het nu wel. Christian parties had blocked making euthanasia legal for years, but because there was no Christian party in this cabinet, it could now be done. Hıristiyan partiler ötanazinin yasal hale getirilmesini yıllarca engellemişlerdi, ancak bu kabinede Hıristiyan parti olmadığı için artık bu yapılabilirdi.

Sindsdien is het in Nederland onder strenge voorwaarden legaal om euthanasie toe te passen. Siden da har det været lovligt at udføre aktiv dødshjælp i Holland under strenge betingelser. Since then, it has been legal to perform euthanasia in the Netherlands under strict conditions. O tarihten bu yana Hollanda'da ötanazi yapmak sıkı koşullar altında yasaldır. Maar de discussie is nog niet helemaal voorbij. But the discussion is not quite over. Mas a discussão ainda não está terminada. Ancak tartışma tam olarak bitmiş değil. Sommige mensen vinden dat het ook mogelijk moet zijn om euthanasie te krijgen wanneer daar geen medische reden voor is. Some people think it should also be possible to get euthanasia when there is no medical reason for it. Algumas pessoas pensam que a eutanásia também deveria ser possível quando não existe uma razão médica para tal. Bazı insanlar, tıbbi bir neden olmadığında da ötenazinin mümkün olması gerektiğini düşünüyor. Wanneer de patiënt dus niet ziek is. So when the patient is not sick. Yani hasta olmadığında. Soms willen oudere mensen sterven omdat ze vinden dat hun leven klaar of voltooid is, of omdat ze moe zijn van het leven. Sometimes older people want to die because they feel their life is finished or complete, or because they are tired of living. Bazen yaşlı insanlar hayatlarının bittiğini veya tamamlandığını düşündükleri ya da yaşamaktan yoruldukları için ölmek isterler. Deze mensen mogen nu nog geen euthanasie krijgen. These people may not receive euthanasia now. Het legaal maken van deze vorm van euthanasie, dat we voltooid leven noemen, wordt af en toe besproken in de politiek. Making this form of euthanasia legal, which we call completed life, is occasionally discussed in politics. Tamamlanmış yaşam dediğimiz bu ötanazi biçiminin yasal hale getirilmesi zaman zaman siyasette tartışılıyor. Maar voorlopig zal het nog niet legaal worden. But for now, it will not become legal. Ancak şimdilik yasal hale gelmeyecektir.

Daarmee kom ik aan het einde van deze aflevering. That brings me to the end of this episode. Bu da beni bu bölümün sonuna getiriyor. Als je deze aflevering interessant vond, geef de podcast dan een goede review in je podcast-app. If you found this episode interesting, give the podcast a good review in your podcast app. Je kan mij ook steunen bij het maken van nieuwe afleveringen, door Vriend van de Podcast te worden. You can also support me in creating new episodes by becoming a Friend of the Podcast. Ayrıca Podcast Dostu olarak yeni bölümler oluşturmamda bana destek olabilirsiniz. Informatie daarover kan je vinden op de website, www.eenbeetjenederlands.nl . Information about it can be found on the website, www.eenbeetjenederlands.nl . Dankjewel aan iedereen die dat de afgelopen tijd al gedaan heeft! Thank you to everyone who has already done so recently! Yakın zamanda bunu yapmış olan herkese teşekkür ederiz!

Ik hoop dat je een beetje Nederlands geleerd hebt en tot de volgende aflevering! I hope you learned a little Dutch and until the next installment!