×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Een Beetje Nederlands, #40 De Bijlmer

Hallo allemaal! Welkom bij aflevering nummer 40 van Een Beetje Nederlands, de podcast voor mensen die Nederlands leren. Mijn naam is Robin en de aflevering van vandaag gaat over de Bijlmer. De tekst van deze aflevering kan je meelezen op de website van de podcast, www.eenbeetjenederlands.nl.

Deze podcast wordt gesteund door de Vrienden van de Podcast. Heel erg bedankt aan alle donateurs die de afgelopen tijd een donatie hebben gedaan! Wil je ook Vriend van de Podcast worden? In de shownotes kan je een link vinden met meer informatie.

Nu, door met de podcast!

In deze aflevering ga ik vertellen over de Bijlmer, een Amsterdamse buurt met een interessante geschiedenis. De Bijlmer ligt in Amsterdam-Zuidoost. De wijk heet officieel Bijlmermeer, maar de meeste mensen noemen het simpelweg de Bijlmer. De Bijlmer is ontworpen op basis van, in die tijd, zeer moderne en spannende ideeën. Maar de buurt ontwikkelde zich niet zoals de architecten van te voren bedacht hadden en werd een deel van de stad met een zeer negatief imago. In deze aflevering vertel ik over deze Amsterdamse buurt en hoe de buurt zich heeft ontwikkeld.

De Bijlmer is een verkorting van de naam Bijlmermeer. 500 jaar geleden lag er een groot meer op de plek waar nu de woonwijk Bijlmer staat. Dit meer werd al in 1626 ingepolderd. Al het water is er uit gepompt en eeuwenlang is het gebruikt als boerenland en natuurgebied.

Na de Tweede Wereldoorlog was er een groot tekort aan woningen, dat noemen we woningnood. In de oorlog zijn er in Nederland zo'n 90.000 huizen verwoest. Tegelijkertijd groeit de bevolking van Nederland snel, vooral in de grote steden. Na de oorlog willen veel mensen een gezin vormen, wat zorgt voor een babyboom. Tussen 1950 en 1960 groeide de Nederlandse bevolking van 10 miljoen naar 11 miljoen inwoners. Al deze mensen moesten natuurlijk ergens wonen. Het bouwen van nieuwe woningen was een belangrijke prioriteit in de jaren ‘60.

Al in de jaren ‘30 werd er nagedacht over nieuwe manieren om een stad vorm te geven. Steden werden door architecten gezien als druk, vies en onveilig. Veel mensen woonden in kleine appartementen, er was veel vervuiling en lawaai op straat.

Toen Amsterdam besloot een grote nieuwe buurt te bouwen was dat het perfecte moment om het helemaal anders te doen. De plannen voor de Bijlmer waren geïnspireerd door het zogenaamde ‘Nieuwe Bouwen'. Dit is de naam voor een bouwstijl dat onderdeel is van het modernisme.

De architecten van het Nieuwe Bouwen vonden dat ze meer verantwoordelijkheden hadden dan alleen het neerzetten van goede woningen. De stad die ze wilden bouwen zou een stad zijn voor gezonde, moderne mensen, waarin de inwoners in harmonie met elkaar samenleven. Er werd gewerkt aan een nieuwe maatschappij, waar er veel plek was voor lucht, ruimte en groen en weinig vervuilende industrie, viesheid en herrie.

In de Bijlmer zouden ze deze ideeën in de praktijk kunnen brengen, het was een kans om helemaal opnieuw te beginnen. In de Bijlmer zou een utopie gebouwd worden, een paradijs op aarde. Dat idee hadden de architecten echt, een van de medewerkers van het project zei later dat ze het gevoel hadden met iets heel bijzonders bezig te zijn. De architect en stedenbouwkundige die het project mocht leiden was een Nederlander, Siegfried Nassuth. In de Bijlmer zouden 40.000 woningen gebouwd moeten worden voor zo'n 110.000 inwoners. De doelgroep was vooral gezinnen met een gemiddeld inkomen die uit de vieze drukke stad wilden vertrekken.

Omdat er zoveel woningen bij moesten komen, zou de Bijlmer vooral bestaan uit hoogbouw, uit flats. De appartementen in de flats zouden vrij groot worden, met vier kamers en tussen de 80 en 100 vierkante meter. Veel mensen woonden in die tijd met gezinnen in kleine appartementjes van zo'n 40 vierkante meter. Vooral de Amsterdamse Jordaan stond in die tijd bekend om de kleine, slecht onderhouden woningen waar veel mensen woonden. Je kan het je nu bijna niet voorstellen, de Jordaan is nu een van de duurste delen van de stad. In de Bijlmer zou er veel meer woon- en leefruimte zijn.

Wat ten eerste opvalt aan de Bijlmer is het ontwerp van de flatgebouwen. Het ontwerp is heel erg typisch voor deze buurt: als je de flats van bovenaf bekijkt zie je het geometrische patroon van een honingraat. Een honingraat zie je in een bijenkorf, waar bijen hun honing in bewaren. Er werden tientallen flats tegen elkaar aan gebouwd in zeshoeken, waardoor het honingraatpatroon ontstaat.

Hoogbouw was in de jaren ‘60 hartstikke modern, en er werd veel van gebouwd. Flats werden gemaakt van beton en daarom relatief goedkoop en snel te bouwen. Dat is erg handig als er een woningnood is die opgelost moet worden. 90 procent van de Bijlmer zou volgens het ontwerp gaan bestaan uit hoge flatgebouwen.

Een belangrijk idee van het Nieuwe Bouwen is het scheiden van verschillende functies in een stad. Op veel plekken, zoals de oude binnenstad van Amsterdam, lopen verschillende functies door elkaar heen voor gebouwen en de openbare ruimte. Plekken om te wonen, werken, verkeer en recreatie vind je bij elkaar en door elkaar heen. Volgens het Nieuwe Bouwen moest de beschikbare ruimte worden opgedeeld tussen de verschillende functies. Je kreeg aparte zones om te wonen, om te werken en te recreëren. Verder werd het verkeer strikt van elkaar gescheiden: auto's, fietsen en voetgangers kregen hun eigen ruimte. Dat was vooral voor de veiligheid bedoeld. Je kon je auto niet zomaar op straat voor de deur parkeren, maar er werden parkeergarages gebouwd om je auto in te zetten. Daardoor was er op straat meer ruimte voor groen.

In de tijd waarin de Bijlmer ontworpen werd waren de verwachtingen voor de auto groot: steeds meer mensen kregen de mogelijkheid om een eigen auto te kopen en de nieuw ontwikkelde gebieden werden daarop ingericht. De auto kreeg veel ruimte: het idee was dat de inwoners hun auto zouden gebruiken om veel dingen te doen die in andere delen van de stad lopend of met de fiets gedaan werden. Bijvoorbeeld boodschappen doen: de architecten dachten dat de nieuwe inwoners dat met de auto zouden doen in de plaats van met de fiets. Dat betekende dat de supermarkt niet meer dichtbij de huizen hoefde te staan, er kon toch gewoon heen gereden worden. De verwachtingen voor het gebruik van de auto zorgden ervoor dat het ideaal van de architecten gebouwd kon worden, om wonen, werken en winkelen te scheiden.

De verwachtingen voor de Bijlmer waren dus hoog toen in 1966 begonnen werd met de bouw. Al twee jaar later konden de eerste bewoners hun flat in. Er waren wel al woningen klaar, maar helaas was de buurt nog niet helemaal af. Er waren nog weinig winkels, het winkelcentrum is nog niet klaar en er is nog geen school voor de kinderen. De metro die de Bijlmer met de binnenstad moet verbinden was ook nog niet klaar. Dat is natuurlijk geen ideale situatie voor de nieuwe bewoners, en daar was onvrede over. Maar toch verhuisden er veel Amsterdammers naar de Bijlmer.

Op de ontwerptekeningen van de Bijlmer zie je mooie landschappen, met mooie houten bruggen, terrassen, water en veel speelplaatsen. Weinig mensen zouden in de Bijlmer een eigen tuin krijgen, dus de buitenruimte zou een belangrijke collectieve plek worden. Helaas was de praktijk anders. Door geldgebrek werden de mooie tekeningen geen realiteit. De buitenruimte werd veel eenvoudiger ingericht dan van te voren bedacht.

Ook het verwachte gebruik van de auto viel uiteindelijk tegen. Nederlanders zijn toch ook gewoon gewend om te lopen of te fietsen en wilden niet alles met de auto doen. Er waren wel enorme garages gebouwd voor de auto's die er nooit kwamen. Zo kwamen er enorme lege betonnen ruimtes midden in de wijk te staan, waar niemand iets aan had.

Aan het begin van de jaren ‘70 is er flink doorgebouwd aan de Bijlmer. Er wonen in 1976 al 40.000 mensen in de nieuwe wijk. In de nieuwe wijk kon je makkelijk een huis krijgen, daarom waren de nieuwe inwoners vaak jong, veel twintigers en dertigers. Ook veel alleenstaande mensen die in de stad geen huis konden krijgen lukte het in de Bijlmer wel. In andere delen van Amsterdam moest je vaak jarenlang op de wachtlijst staan voordat je een huis kon krijgen, maar in de Bijlmer hoefde je niet te wachten. Er waren genoeg huizen beschikbaar, er stonden zelfs veel huizen lang leeg. Er waren eigenlijk te veel woningen in de Bijlmer. Desondanks werden er nog steeds flats bijgebouwd. De leegstand kwam ook omdat veel inwoners alweer snel wegverhuisden uit de Bijlmer. Voor veel mensen bleek de Bijlmer, met al het beton, toch niet de ideale plek.

De beschikbare ruimte werd later voor een gedeelte ingevuld door migranten, vooral uit Suriname. Suriname was in 1975 onafhankelijk geworden van Nederland. De inwoners van Suriname kregen de keus: de Nederlandse nationaliteit houden en naar Nederland verhuizen of de nieuwe Surinaamse nationaliteit krijgen en in Suriname blijven. Velen kozen voor Nederland en vestigden zich daar. Dat was een verrassing voor Nederland, de Nederlandse regering had erop gerekend dat de Surinamers in het onafhankelijke Suriname zouden willen blijven. Maar er kwamen in 10 jaar ruim 300.000 mensen vanuit Suriname naar Nederland, ongeveer een derde van alle inwoners van Suriname.

Het was voor de nieuwe inwoners niet makkelijk om een nieuwe woning te krijgen, zeker niet in de grote steden. Discriminatie door huisbazen speelde daar zeker ook een rol in. Sommige verhuurders wilden bijvoorbeeld maximaal 10% van hun huizen verhuren aan Surinamers. Maar in de Bijlmer was er in die tijd veel leegstand, dus daar konden veel Surinamers wel een woning krijgen.

De instroom van Surinamers in de Bijlmer is een groot onderdeel geweest van het negatieve imago van de Bijlmer. In sommige flats woonden bijna alleen Surinamers van lage sociale klasse, die moeite hadden om zich aan te passen aan de manier van leven in Nederland. Niet zo raar als je vanuit het Surinaamse binnenland verhuist naar een appartement op de 11de verdieping van een flatgebouw. Het zorgde wel voor ergernissen en ruzies tussen Surinamers en witte Nederlanders over elkaars gewoonten.

De Bijlmer zat in een negatieve spiraal: de middenklasse trok weg naar andere steden en de leegte werd vooral gevuld door arme mensen. Het gevolg: armoede, eenzaamheid en criminaliteit. In de jaren ‘80 ging het in de Bijlmer van kwaad naar erger. In de binnenstad van Amsterdam werd in de jaren ‘80 veel in heroïne gehandeld. Het bestuur van de stad wilde daar een eind aan maken door de straten van de binnenstad schoon te vegen. Dat zorgde ervoor dat de drugsdealers en verslaafden naar de randen van de stad verschoven, onder andere naar de Bijlmer. De lege parkeergarages en straten waren ideaal voor de drugsdealers. De criminaliteit nam hierdoor natuurlijk enorm toe in de Bijlmer, en het imago van de Bijlmer als getto werd alleen erger.

In de jaren ‘90 werd er begonnen met het aanpakken van de problemen. Veel van de iconische honingraatflats zijn ondertussen gesloopt. Hiervoor is laagbouw, van 1 tot 5 verdiepingen, voor in de plaats gekomen. De leefbaarheid en veiligheid zijn de afgelopen jaren flink verbeterd. Ook zijn er in het gebied veel plekken voor cultuur en entertainment bijgekomen, zoals de Johan Cruijff Arena, waar de Amsterdamse voetbalclub Ajax wedstrijden speelt. Ook voor het muziekfestival Kwaku komen veel mensen naar de Bijlmer.

Het slechte imago van de Bijlmer is door de vernieuwing van de buurt de afgelopen jaren beter geworden, maar het is nog niet weg. Bewoners omschrijven de buurt zelf als een groene, rustige buitenwijk waar ruimte is voor multiculturele verschillen. Dat is niet gek, er wonen meer dan 150 verschillende nationaliteiten in de buurt.

Doordat we nu in Nederland opnieuw een woningnood hebben, is de Bijlmer ook populairder geworden bij mensen die een woning zoeken. Volgens sommige mensen is er door de verbetering van de buurt zelfs sprake van gentrificatie. Dat betekent dat mensen met een midden- en hoog inkomen naar de buurt komen en de mensen met een laag inkomen, die er jarenlang gewoond hebben, wegdrukken.

Volgende week ga ik nog een keer praten over de Bijlmer, maar helaas niet over iets vrolijks: in 1992 stortte een vliegtuig neer op een flat in de Bijlmer. Over deze ramp ga ik volgende week praten. Voor nu kom ik aan het einde van deze aflevering. Ik hoop dat je een beetje Nederlands geleerd hebt en tot de volgende aflevering.

Hallo allemaal! Hello all! Welkom bij aflevering nummer 40 van Een Beetje Nederlands, de podcast voor mensen die Nederlands leren. Welcome to episode number 40 of Een Beetje Nederlands, the podcast for people learning Dutch. Mijn naam is Robin en de aflevering van vandaag gaat over de Bijlmer. De tekst van deze aflevering kan je meelezen op de website van de podcast, www.eenbeetjenederlands.nl.

Deze podcast wordt gesteund door de Vrienden van de Podcast. This podcast is supported by the Friends of the Podcast. Heel erg bedankt aan alle donateurs die de afgelopen tijd een donatie hebben gedaan! Thank you so much to all the donors who have made a donation lately! Wil je ook Vriend van de Podcast worden? Would you also like to become a Friend of the Podcast? In de shownotes kan je een link vinden met meer informatie. In the show notes, you can find a link with more information.

Nu, door met de podcast!

In deze aflevering ga ik vertellen over de Bijlmer, een Amsterdamse buurt met een interessante geschiedenis. In this episode, I'm going to talk about the Bijlmer, an Amsterdam neighborhood with an interesting history. In questo episodio vi parlerò del Bijlmer, un quartiere di Amsterdam con una storia interessante. De Bijlmer ligt in Amsterdam-Zuidoost. De wijk heet officieel Bijlmermeer, maar de meeste mensen noemen het simpelweg de Bijlmer. The neighborhood is officially called Bijlmermeer, but most people simply call it the Bijlmer. De Bijlmer is ontworpen op basis van, in die tijd, zeer moderne en spannende ideeën. The Bijlmer was designed on the basis of, at the time, very modern and exciting ideas. Maar de buurt ontwikkelde zich niet zoals de architecten van te voren bedacht hadden en werd een deel van de stad met een zeer negatief imago. But the neighborhood did not develop as the architects had envisioned and became a part of the city with a very negative image. Tačiau kvartalas vystėsi ne taip, kaip iš anksto buvo numatę architektai, ir tapo miesto dalimi su labai neigiamu įvaizdžiu. Але район розвивався не так, як передбачали архітектори, і став частиною міста з дуже негативним іміджем. 但这个街区并没有按照建筑师的设想发展,成为城市的一部分,形象非常负面。 In deze aflevering vertel ik over deze Amsterdamse buurt en hoe de buurt zich heeft ontwikkeld. In this episode, I talk about this Amsterdam neighborhood and how it developed.

De Bijlmer is een verkorting van de naam Bijlmermeer. The Bijlmer is a shortening of the name Bijlmermeer. 500 jaar geleden lag er een groot meer op de plek waar nu de woonwijk Bijlmer staat. 500 years ago, there was a large lake where the Bijlmer residential area now stands. Dit meer werd al in 1626 ingepolderd. This lake was already reclaimed in 1626. Šis ežeras buvo užlietas dar 1626 m. 该湖已于 1626 年被开垦。 Al het water is er uit gepompt en eeuwenlang is het gebruikt als boerenland en natuurgebied. All the water has been pumped out and for centuries it has been used as farmland and nature reserve. Tutta l'acqua è stata pompata fuori e per secoli è stata utilizzata come terreno agricolo e riserva naturale.

Na de Tweede Wereldoorlog was er een groot tekort aan woningen, dat noemen we woningnood. After the Second World War there was a great shortage of housing, which we call a housing shortage. Dopo la Seconda Guerra Mondiale si è verificata un'enorme carenza di alloggi, che noi chiamiamo "housing shortage". Po Antrojo pasaulinio karo labai trūko būsto, kurį vadiname būsto trūkumu. In de oorlog zijn er in Nederland zo'n 90.000 huizen verwoest. About 90,000 houses were destroyed in the Netherlands during the war. Circa 90.000 case furono distrutte nei Paesi Bassi durante la guerra. Per karą Nyderlanduose buvo sugriauta apie 90 000 namų. Tegelijkertijd groeit de bevolking van Nederland snel, vooral in de grote steden. At the same time, the population of the Netherlands is growing rapidly, especially in the big cities. Allo stesso tempo, la popolazione dei Paesi Bassi sta crescendo rapidamente, soprattutto nelle grandi città. Tuo pat metu Nyderlanduose sparčiai daugėja gyventojų, ypač didžiuosiuose miestuose. Na de oorlog willen veel mensen een gezin vormen, wat zorgt voor een babyboom. After the war, many people want to form a family, which causes a baby boom. Dopo la guerra, molte persone vogliono formare una famiglia, creando un baby boom. Po karo daug žmonių nori sukurti šeimą, todėl prasideda kūdikių bumas. Tussen 1950 en 1960 groeide de Nederlandse bevolking van 10 miljoen naar 11 miljoen inwoners. Between 1950 and 1960, the Dutch population grew from 10 million to 11 million. Tra il 1950 e il 1960, la popolazione olandese è cresciuta da 10 a 11 milioni. 1950-1960 m. Olandijos gyventojų skaičius išaugo nuo 10 iki 11 milijonų. Al deze mensen moesten natuurlijk ergens wonen. Of course, all these people had to live somewhere. Tutte queste persone dovevano vivere da qualche parte, ovviamente. Het bouwen van nieuwe woningen was een belangrijke prioriteit in de jaren ‘60. Building new housing was a major priority in the 1960s. Negli anni '60 la costruzione di nuovi alloggi era una delle principali priorità. Septintajame dešimtmetyje naujų būstų statyba buvo pagrindinis prioritetas.

Al in de jaren ‘30 werd er nagedacht over nieuwe manieren om een stad vorm te geven. As early as the 1930s, new ways of shaping a city were being considered. Jau 1930 m. žmonės galvojo apie naujus miesto formavimo būdus. Steden werden door architecten gezien als druk, vies en onveilig. Cities were seen by architects as busy, dirty and unsafe. Le città erano viste dagli architetti come affollate, sporche e poco sicure. Architektai miestus laikė perpildytais, purvinais ir nesaugiais. Veel mensen woonden in kleine appartementen, er was veel vervuiling en lawaai op straat. Many people lived in small apartments, there was a lot of pollution and noise in the streets. Molte persone vivevano in piccoli appartamenti, c'era molto inquinamento e rumore per le strade. Daug žmonių gyveno mažuose butuose, gatvėse buvo daug taršos ir triukšmo.

Toen Amsterdam besloot een grote nieuwe buurt te bouwen was dat het perfecte moment om het helemaal anders te doen. When Amsterdam decided to build a major new neighborhood, it was the perfect time to do things completely differently. Kai Amsterdame buvo nuspręsta statyti didelį naują kvartalą, tai buvo puikus metas viską daryti visiškai kitaip. De plannen voor de Bijlmer waren geïnspireerd door het zogenaamde ‘Nieuwe Bouwen'. The plans for the Bijlmer were inspired by the so-called "New Building. Il progetto del Bijlmer si ispira al cosiddetto "New Building". "Bijlmer" planus įkvėpė vadinamasis "Naujasis pastatas". Dit is de naam voor een bouwstijl dat onderdeel is van het modernisme. This is the name for an architectural style that is part of modernism. Taip vadinamas modernizmo architektūros stilius.

De architecten van het Nieuwe Bouwen vonden dat ze meer verantwoordelijkheden hadden dan alleen het neerzetten van goede woningen. The architects of the Nieuwe Bouwen felt that they had more responsibilities than just building good homes. Gli architetti della New Building sentivano di avere responsabilità maggiori rispetto a quelle di costruire belle case. Naujosios statybos architektai jautė, kad jiems tenka daugiau atsakomybės nei tik statyti gerus namus. Nieuwe Bouwen 的建筑师们认为,他们的责任不仅仅是建造美好的家园。 De stad die ze wilden bouwen zou een stad zijn voor gezonde, moderne mensen, waarin de inwoners in harmonie met elkaar samenleven. The city they wanted to build would be a city for healthy, modern people, in which the inhabitants lived together in harmony. Miestas, kurį jie norėjo pastatyti, būtų sveikų, modernių žmonių miestas, kuriame gyventojai gyventų darniai. Er werd gewerkt aan een nieuwe maatschappij, waar er veel plek was voor lucht, ruimte en groen en weinig vervuilende industrie, viesheid en herrie. Work was being done on a new society, where there was plenty of room for air, space and greenery and little polluting industry, dirt and noise. Si stava costruendo una nuova società, dove c'era molto spazio per l'aria, lo spazio e il verde e poche industrie inquinanti, sporcizia e rumore. Buvo kuriama nauja visuomenė, kurioje buvo daug oro, erdvės ir žalumos, mažai taršios pramonės, purvo ir triukšmo. 正在建设一个新社会,那里有充足的空气、空间和绿化空间,几乎没有污染性工业、污垢和噪音。

In de Bijlmer zouden ze deze ideeën in de praktijk kunnen brengen, het was een kans om helemaal opnieuw te beginnen. In the Bijlmer they could put these ideas into practice, it was an opportunity to start all over again. Nel Bijlmer potevano mettere in pratica queste idee; era un'occasione per ricominciare da capo. Bijlmere jie galėjo įgyvendinti šias idėjas; tai buvo galimybė pradėti viską iš naujo. In de Bijlmer zou een utopie gebouwd worden, een paradijs op aarde. A utopia would be built in the Bijlmer, a paradise on earth. Nel Bijlmer sarebbe stata costruita un'utopia, un paradiso in terra. Bijlmere būtų sukurta utopija - rojus žemėje. Dat idee hadden de architecten echt, een van de medewerkers van het project zei later dat ze het gevoel hadden met iets heel bijzonders bezig te zijn. The architects really had that idea, one of the employees of the project later said that they had the feeling that they were working on something very special. Gli architetti avevano davvero questa idea; uno dei collaboratori del progetto ha poi dichiarato di aver avuto la sensazione di lavorare a qualcosa di molto speciale. Architektai tikrai turėjo tokią idėją; vienas iš projekto darbuotojų vėliau sakė, kad jautėsi dirbantys prie kažko ypatingo. 建筑师确实有这个想法,该项目的一名员工后来说,他们感觉自己正在做一些非常特别的事情。 De architect en stedenbouwkundige die het project mocht leiden was een Nederlander, Siegfried Nassuth. The architect and urban planner authorized to lead the project was a Dutchman, Siegfried Nassuth. Projektui vadovavo architektas ir urbanistas olandas Siegfriedas Nassuthas. In de Bijlmer zouden 40.000 woningen gebouwd moeten worden voor zo'n 110.000 inwoners. In the Bijlmer, 40,000 homes should be built for about 110,000 residents. Nel Bijlmer dovrebbero essere costruite 40.000 case per circa 110.000 abitanti. Bijlmero regione turėtų būti pastatyta 40 000 namų maždaug 110 000 gyventojų. De doelgroep was vooral gezinnen met een gemiddeld inkomen die uit de vieze drukke stad wilden vertrekken. The target group was mainly families with an average income who wanted to leave the dirty busy city. Il gruppo target era costituito principalmente da famiglie a medio reddito che volevano uscire dalla città sporca e affollata. Tikslinė grupė - daugiausia vidutines pajamas gaunančios šeimos, norinčios ištrūkti iš purvino perpildyto miesto.

Omdat er zoveel woningen bij moesten komen, zou de Bijlmer vooral bestaan uit hoogbouw, uit flats. Da so viel Wohnraum geschaffen werden musste, sollten die Bijlmer hauptsächlich aus Hochhäusern und Wohnungen bestehen. Because so many homes had to be added, the Bijlmer would mainly consist of high-rise buildings, of flats. Kadangi reikėjo pastatyti tiek daug gyvenamųjų namų, Bijlmerą daugiausia sudarė daugiaaukščiai pastatai, butai. De appartementen in de flats zouden vrij groot worden, met vier kamers en tussen de 80 en 100 vierkante meter. The apartments in the flats would be quite large, with four rooms and between 80 and 100 square meters. Butai daugiabučiuose būtų gana dideli - keturių kambarių, 80-100 kvadratinių metrų ploto. 公寓里的房间相当大,有四个房间,面积在80到100平方米之间。 Veel mensen woonden in die tijd met gezinnen in kleine appartementjes van zo'n 40 vierkante meter. At that time, many people lived with families in small apartments of about 40 square meters. Tuo metu daugelis žmonių gyveno su šeimomis mažuose maždaug 40 kvadratinių metrų butuose. Vooral de Amsterdamse Jordaan stond in die tijd bekend om de kleine, slecht onderhouden woningen waar veel mensen woonden. At that time, the Amsterdam Jordaan in particular was known for the small, poorly maintained houses where many people lived. Tuo metu Amsterdamo Jordaanas ypač garsėjo mažais, prastai prižiūrimais namais, kuriuose gyveno daug žmonių. Je kan het je nu bijna niet voorstellen, de Jordaan is nu een van de duurste delen van de stad. You can hardly imagine it now, the Jordaan is now one of the most expensive parts of the city. Dabar vargu ar galite tai įsivaizduoti, tačiau Jordaanas dabar yra vienas brangiausių miesto rajonų. In de Bijlmer zou er veel meer woon- en leefruimte zijn. Im Bijlmer gäbe es viel mehr Wohn- und Lebensraum. In the Bijlmer, there would be much more housing and living space. Nel Bijlmer ci sarebbe molto più spazio vitale. "Bijlmer" būtų daug daugiau gyvenamosios erdvės.

Wat ten eerste opvalt aan de Bijlmer is het ontwerp van de flatgebouwen. The first thing that strikes you about the Bijlmer is the design of the apartment buildings. La prima cosa che salta all'occhio del Bijlmer è il design degli appartamenti. Pirmiausia į akis krinta Bijlmerio daugiabučių namų dizainas. Het ontwerp is heel erg typisch voor deze buurt: als je de flats van bovenaf bekijkt zie je het geometrische patroon van een honingraat. The design is very typical of this neighborhood: if you look at the flats from above, you can see the geometric pattern of a honeycomb. Dizainas labai būdingas šiam rajonui: pažvelgus į butus iš viršaus, matyti geometrinis bičių korio raštas. 该设计在该社区非常典型:如果您从上方看公寓,您可以看到蜂窝状的几何图案。 Een honingraat zie je in een bijenkorf, waar bijen hun honing in bewaren. A honeycomb is seen in a beehive, where bees store their honey. Bičių avilyje matyti korys, kuriame bitės laiko medų. Er werden tientallen flats tegen elkaar aan gebouwd in zeshoeken, waardoor het honingraatpatroon ontstaat. Dozens of flats were built against each other in hexagons, creating the honeycomb pattern. Dešimtys butų buvo pastatyti vienas prieš kitą šešiakampiais, taip sukuriant korių raštą.

Hoogbouw was in de jaren ‘60 hartstikke modern, en er werd veel van gebouwd. High-rise buildings were very modern in the 1960s, and a lot of them were built. XX a. septintajame dešimtmetyje daugiaaukščiai pastatai buvo be galo modernūs ir jų buvo pastatyta daug. 20世纪60年代,高层建筑非常现代,建造了很多。 Flats werden gemaakt van beton en daarom relatief goedkoop en snel te bouwen. Flats were made of concrete and therefore relatively cheap and quick to build. Butai buvo gaminami iš betono, todėl juos buvo galima pastatyti palyginti pigiai ir greitai. 公寓是用混凝土建造的,因此相对便宜且建造速度快。 Dat is erg handig als er een woningnood is die opgelost moet worden. This is very convenient when there is a housing shortage that needs to be solved. Tai labai patogu, kai reikia išspręsti būsto trūkumo problemą. 90 procent van de Bijlmer zou volgens het ontwerp gaan bestaan uit hoge flatgebouwen. According to the design, 90 percent of the Bijlmer would consist of high-rise apartment buildings. Pagal projektą 90 proc. Bijlmero teritorijos turėjo sudaryti aukšti daugiabučiai. 90 відсотків Бійлмеру, згідно з проектом, мали складати високі багатоквартирні будинки.

Een belangrijk idee van het Nieuwe Bouwen is het scheiden van verschillende functies in een stad. A key idea of the New Building is the separation of different functions in a city. Pagrindinė "Naujosios statybos" idėja - skirtingų funkcijų atskyrimas mieste. Op veel plekken, zoals de oude binnenstad van Amsterdam, lopen verschillende functies door elkaar heen voor gebouwen en de openbare ruimte. In many places, such as the old city center of Amsterdam, different functions for buildings and public space are intertwined. Daugelyje vietų, pavyzdžiui, Amsterdamo senamiestyje, pastatuose ir viešosiose erdvėse susipina skirtingos funkcijos. Plekken om te wonen, werken, verkeer en recreatie vind je bij elkaar en door elkaar heen. Places to live, work, traffic and recreation can be found together and mixed together. Gyvenimo, darbo, eismo ir poilsio vietos yra kartu ir susipynusios. Volgens het Nieuwe Bouwen moest de beschikbare ruimte worden opgedeeld tussen de verschillende functies. According to the New Building, the available space had to be divided between different functions. "New Building" teigimu, turimą erdvę reikėjo padalyti skirtingoms funkcijoms. Je kreeg aparte zones om te wonen, om te werken en te recreëren. You were given separate zones for living, working and recreation. Turite atskiras zonas gyvenimui, darbui ir poilsiui. Verder werd het verkeer strikt van elkaar gescheiden: auto's, fietsen en voetgangers kregen hun eigen ruimte. Furthermore, traffic was strictly separated: cars, bicycles and pedestrians were given their own space. Be to, eismas buvo griežtai atskirtas: automobiliams, dviračiams ir pėstiesiems buvo skirta atskira erdvė. 此外,交通被严格分开:汽车、自行车和行人都有自己的空间。 Dat was vooral voor de veiligheid bedoeld. This was mainly for safety. Tai daugiausia buvo daroma dėl saugumo. Je kon je auto niet zomaar op straat voor de deur parkeren, maar er werden parkeergarages gebouwd om je auto in te zetten. You couldn't just park your car on the street outside your door, but parking garages were built to put your car in. Negalėjote tiesiog pastatyti automobilio gatvėje priešais savo duris, bet buvo pastatytos automobilių stovėjimo aikštelės, į kurias buvo galima pastatyti automobilį. Daardoor was er op straat meer ruimte voor groen. Dadurch entstand mehr Platz für Grün auf der Straße. As a result, there was more space for greenery on the street. Dėl to gatvėje liko daugiau vietos žalumynams.

In de tijd waarin de Bijlmer ontworpen werd waren de verwachtingen voor de auto groot: steeds meer mensen kregen de mogelijkheid om een eigen auto te kopen en de nieuw ontwikkelde gebieden werden daarop ingericht. At the time when the Bijlmer was designed, expectations for the car were high: more and more people were given the opportunity to buy their own car and the newly developed areas were designed accordingly. Tuo metu, kai buvo projektuojamas "Bijlmer", lūkesčiai, susiję su automobiliais, buvo dideli: vis daugiau žmonių turėjo galimybę įsigyti nuosavus automobilius, todėl buvo projektuojami naujai kuriami rajonai. 在设计 Bijlmer 时,人们对这款车的期望很高:越来越多的人有机会购买自己的汽车,新开发的区域也相应组织起来。 De auto kreeg veel ruimte: het idee was dat de inwoners hun auto zouden gebruiken om veel dingen te doen die in andere delen van de stad lopend of met de fiets gedaan werden. The car was given a lot of space: the idea was that residents would use their cars to do many of the things that were done on foot or by bicycle in other parts of the city. Automobiliams buvo skirta daug vietos: norėta, kad gyventojai automobiliu atliktų daugybę darbų, kurie kitose miesto dalyse atliekami pėsčiomis ar dviračiu. Bijvoorbeeld boodschappen doen: de architecten dachten dat de nieuwe inwoners dat met de auto zouden doen in de plaats van met de fiets. For example, shopping: the architects thought that the new inhabitants would do this by car instead of by bicycle. Pavyzdžiui, apsipirkimas: architektai manė, kad naujieji gyventojai tai darys automobiliu, o ne dviračiu. 例如,购物:建筑师认为新居民会开车而不是骑自行车。 Dat betekende dat de supermarkt niet meer dichtbij de huizen hoefde te staan, er kon toch gewoon heen gereden worden. This meant that the supermarket no longer had to be close to the houses, it was still possible to drive there. Tai reiškė, kad prekybos centras nebeturi būti arti namų, į jį galima tiesiog nuvažiuoti. Це означало, що супермаркет більше не мусив бути поруч із будинками, до нього можна було просто під'їхати. 这意味着超市不再需要靠近房屋,仍然可以开车前往。 De verwachtingen voor het gebruik van de auto zorgden ervoor dat het ideaal van de architecten gebouwd kon worden, om wonen, werken en winkelen te scheiden. The expectations for the use of the car ensured that the ideal of the architects could be built, to separate living, working and shopping. Automobilių naudojimo lūkesčiai leido sukurti architektų idealą - atskirti gyvenimą, darbą ir apsipirkimą. Очікування щодо використання автомобілів дозволили реалізувати ідеал архітекторів - розділити житло, роботу і шопінг. 对汽车使用的期望确保了建筑师的理想得以实现,将生活、工作和购物分开。

De verwachtingen voor de Bijlmer waren dus hoog toen in 1966 begonnen werd met de bouw. Expectations for the Bijlmer were therefore high when construction started in 1966. Todėl 1966 m. pradėjus statyti Bijlmerį su juo buvo siejami dideli lūkesčiai. Al twee jaar later konden de eerste bewoners hun flat in. The first residents were able to move into their flats just two years later. Jau po dvejų metų pirmieji gyventojai galėjo įsikelti į savo butus. Er waren wel al woningen klaar, maar helaas was de buurt nog niet helemaal af. There were already houses ready, but unfortunately the neighborhood was not completely finished. Namai buvo paruošti, bet, deja, kvartalas dar nebuvo visiškai užbaigtas. Er waren nog weinig winkels, het winkelcentrum is nog niet klaar en er is nog geen school voor de kinderen. There were few stores yet, the mall is not finished and there is no school for the children. Čia dar nebuvo daug parduotuvių, prekybos centras dar nepastatytas, o vaikams dar nėra mokyklos. De metro die de Bijlmer met de binnenstad moet verbinden was ook nog niet klaar. The subway to connect the Bijlmer to downtown was also not ready. Metro, kuris sujungtų Bijlmerį su miesto centru, taip pat nebuvo parengtas. Dat is natuurlijk geen ideale situatie voor de nieuwe bewoners, en daar was onvrede over. This is obviously not an ideal situation for the new residents, and there was dissatisfaction about that. Akivaizdu, kad tai nėra ideali situacija naujiems gyventojams, ir dėl to kilo nepasitenkinimas. Maar toch verhuisden er veel Amsterdammers naar de Bijlmer. Still, many Amsterdam residents moved to the Bijlmer. Vis dėlto daug amsterdamiečių persikėlė į Bijlmerą.

Op de ontwerptekeningen van de Bijlmer zie je mooie landschappen, met mooie houten bruggen, terrassen, water en veel speelplaatsen. The design drawings of the Bijlmer show beautiful landscapes, with beautiful wooden bridges, terraces, water and many playgrounds. Bijlmero dizaino brėžiniuose vaizduojami gražūs kraštovaizdžiai su gražiais mediniais tiltais, terasomis, vandeniu ir daugybe žaidimų aikštelių. Weinig mensen zouden in de Bijlmer een eigen tuin krijgen, dus de buitenruimte zou een belangrijke collectieve plek worden. Few people would have their own garden in the Bijlmer, so the outdoor space would become an important collective space. Bijlmere nedaugelis žmonių turėtų nuosavus sodus, todėl lauko erdvė taptų svarbia kolektyvine vieta. Helaas was de praktijk anders. Unfortunately, the practice was different. Deja, praktika buvo kitokia. Door geldgebrek werden de mooie tekeningen geen realiteit. Due to lack of money, the beautiful drawings did not become a reality. Dėl pinigų stygiaus gražūs piešiniai netapo realybe. De buitenruimte werd veel eenvoudiger ingericht dan van te voren bedacht. The outdoor space was arranged in a much simpler way than previously envisaged. Lauko erdvė buvo suprojektuota daug paprasčiau, nei buvo sumanyta anksčiau.

Ook het verwachte gebruik van de auto viel uiteindelijk tegen. The expected use of the car was also ultimately disappointing. Numatytas automobilio naudojimas taip pat nuvylė. Nederlanders zijn toch ook gewoon gewend om te lopen of te fietsen en wilden niet alles met de auto doen. The Dutch are also used to walking or cycling and did not want to do everything by car. Be abejo, olandai taip pat yra įpratę vaikščioti pėsčiomis arba važinėti dviračiu ir nenorėjo visko daryti automobiliu. Er waren wel enorme garages gebouwd voor de auto's die er nooit kwamen. Huge garages had been built for the cars that never came. Jame buvo pastatyti didžiuliai garažai automobiliams, kurie niekada ten nepateko. Zo kwamen er enorme lege betonnen ruimtes midden in de wijk te staan, waar niemand iets aan had. For example, huge empty concrete spaces were created in the middle of the neighborhood, which was of no use to anyone. Dėl to viduryje rajono liko didžiulės tuščios betoninės erdvės, kurios niekam nebuvo naudingos.

Aan het begin van de jaren ‘70 is er flink doorgebouwd aan de Bijlmer. At the beginning of the 1970s, the Bijlmer continued to be built. XX a. septintojo dešimtmečio pradžioje prie Bijlmero vyko daug statybų. Er wonen in 1976 al 40.000 mensen in de nieuwe wijk. By 1976, 40,000 people were already living in the new district. 1976 m. naujajame rajone jau gyveno 40 000 žmonių. In de nieuwe wijk kon je makkelijk een huis krijgen, daarom waren de nieuwe inwoners vaak jong, veel twintigers en dertigers. It was easy to get a house in the new neighborhood, which is why the new residents were often young, many in their twenties and thirties. Naujajame rajone buvo lengva gauti namą, todėl nauji gyventojai dažnai buvo jauni, daugiausiai dvidešimtmečiai ir trisdešimtmečiai. Ook veel alleenstaande mensen die in de stad geen huis konden krijgen lukte het in de Bijlmer wel. Many single people who could not get a house in the city also managed to find it in the Bijlmer. Daug vienišų žmonių, kurie negalėjo gauti namo mieste, taip pat apsigyveno Bijlmere. In andere delen van Amsterdam moest je vaak jarenlang op de wachtlijst staan voordat je een huis kon krijgen, maar in de Bijlmer hoefde je niet te wachten. In other parts of Amsterdam you often had to spend years on the waiting list before you could get a house, but in the Bijlmer you didn't have to wait. Kituose Amsterdamo rajonuose dažnai tekdavo ne vienerius metus laukti eilėje, kol galėdavai gauti namą, tačiau Bijlmer rajone laukti nereikėjo. Er waren genoeg huizen beschikbaar, er stonden zelfs veel huizen lang leeg. There were enough houses available, many houses were even empty for a long time. Buvo daug laisvų namų, daugelis jų ilgą laiką buvo tušti. Er waren eigenlijk te veel woningen in de Bijlmer. There were actually too many homes in the Bijlmer. Iš tikrųjų Bijlmere buvo per daug namų. Desondanks werden er nog steeds flats bijgebouwd. Despite this, flats were still being built. Nepaisant to, butų ir toliau daugėjo. De leegstand kwam ook omdat veel inwoners alweer snel wegverhuisden uit de Bijlmer. The vacancy was also because many residents quickly moved away from the Bijlmer. Laisvų patalpų atsirado ir dėl to, kad daugelis gyventojų netrukus išsikraustė iš Bijlmero. Voor veel mensen bleek de Bijlmer, met al het beton, toch niet de ideale plek. For many people, the Bijlmer, with all the concrete, turned out not to be the ideal place. Daugeliui žmonių Bijlmeris su visu betonu pasirodė esąs ne pati geriausia vieta.

De beschikbare ruimte werd later voor een gedeelte ingevuld door migranten, vooral uit Suriname. The available space was later partly filled by migrants, mainly from Suriname. Vėliau dalį laisvos vietos užpildė migrantai, ypač iš Surinamo. Частина вільного простору пізніше була заповнена мігрантами, особливо з Суринаму. Suriname was in 1975 onafhankelijk geworden van Nederland. Suriname had gained independence from the Netherlands in 1975. De inwoners van Suriname kregen de keus: de Nederlandse nationaliteit houden en naar Nederland verhuizen of de nieuwe Surinaamse nationaliteit krijgen en in Suriname blijven. The inhabitants of Suriname were given the choice: keep the Dutch nationality and move to the Netherlands or get the new Surinamese nationality and stay in Suriname. Velen kozen voor Nederland en vestigden zich daar. Many chose the Netherlands and settled there. Daugelis pasirinko Nyderlandus ir ten apsigyveno. Dat was een verrassing voor Nederland, de Nederlandse regering had erop gerekend dat de Surinamers in het onafhankelijke Suriname zouden willen blijven. That was a surprise for the Netherlands, the Dutch government had counted on the Surinamese wanting to stay in independent Suriname. Nyderlandams tai buvo staigmena; Nyderlandų vyriausybė tikėjosi, kad surinamiečiai norės likti nepriklausomame Suriname. Maar er kwamen in 10 jaar ruim 300.000 mensen vanuit Suriname naar Nederland, ongeveer een derde van alle inwoners van Suriname. But in 10 years more than 300,000 people came from Suriname to the Netherlands, about a third of all inhabitants of Suriname. Tačiau per 10 metų iš Surinamo į Nyderlandus atvyko daugiau kaip 300 000 žmonių, t. y. maždaug trečdalis visų Surinamo gyventojų. 但十年间,有超过 30 万人从苏里南来到荷兰,约占苏里南总居民的三分之一。

Het was voor de nieuwe inwoners niet makkelijk om een nieuwe woning te krijgen, zeker niet in de grote steden. It was not easy for the new residents to get a new home, certainly not in the big cities. Naujiesiems gyventojams nebuvo lengva gauti naują būstą, ypač didžiuosiuose miestuose. Discriminatie door huisbazen speelde daar zeker ook een rol in. Discrimination by landlords certainly played a role in that. Prie to neabejotinai prisidėjo ir nuomotojų diskriminacija. Sommige verhuurders wilden bijvoorbeeld maximaal 10% van hun huizen verhuren aan Surinamers. For example, some landlords wanted to rent a maximum of 10% of their houses to Surinamese. Pavyzdžiui, kai kurie nuomotojai norėjo išnuomoti ne daugiau kaip 10 proc. savo namų surinamiečiams. Maar in de Bijlmer was er in die tijd veel leegstand, dus daar konden veel Surinamers wel een woning krijgen. But in the Bijlmer at that time there was a lot of vacancy, so many Surinamese could get housing there. Tačiau Bijlmere tuo metu buvo daug laisvų vietų, todėl daugelis surinamiečių galėjo gauti būstą.

De instroom van Surinamers in de Bijlmer is een groot onderdeel geweest van het negatieve imago van de Bijlmer. The influx of Surinamese into the Bijlmer has been a big part of its negative image. Surinamiečių antplūdis į Bijlmerį buvo didelė neigiamo jo įvaizdžio dalis. In sommige flats woonden bijna alleen Surinamers van lage sociale klasse, die moeite hadden om zich aan te passen aan de manier van leven in Nederland. Some flats were almost exclusively inhabited by Surinamese from a low social class, who had difficulty adapting to the way of life in the Netherlands. Kai kuriuose butuose gyveno beveik vien tik žemos socialinės klasės surinamiečiai, sunkiai prisitaikantys prie gyvenimo būdo Nyderlanduose. Niet zo raar als je vanuit het Surinaamse binnenland verhuist naar een appartement op de 11de verdieping van een flatgebouw. Das ist nicht weiter verwunderlich, wenn man aus dem surinamischen Hinterland in eine Wohnung im 11. Stock eines Mehrfamilienhauses zieht. Not surprising if you move from the Surinamese interior to an apartment on the 11th floor of an apartment building. Ne taip keista, kai iš Surinamo interjero persikeli į butą 11-ame daugiabučio namo aukšte. Het zorgde wel voor ergernissen en ruzies tussen Surinamers en witte Nederlanders over elkaars gewoonten. It did cause annoyances and quarrels between Surinamese and white Dutch people about each other's habits. Dėl to surinamiečiai ir baltieji olandai pykosi ir ginčijosi dėl vieni kitų papročių.

De Bijlmer zat in een negatieve spiraal: de middenklasse trok weg naar andere steden en de leegte werd vooral gevuld door arme mensen. The Bijlmer was in a negative spiral: the middle class moved away to other cities and the void was filled mostly by poor people. Bijlmerio padėtis buvo neigiama: vidurinioji klasė išvyko į kitus miestus, o tuštumą dažniausiai užpildė vargšai. Het gevolg: armoede, eenzaamheid en criminaliteit. The result: poverty, loneliness and crime. Rezultatas - skurdas, vienatvė ir nusikalstamumas. In de jaren ‘80 ging het in de Bijlmer van kwaad naar erger. In the 1980s, things went from bad to worse in the Bijlmer. Aštuntajame dešimtmetyje Bijlmerio rajono reikalai ėmė blogėti. In de binnenstad van Amsterdam werd in de jaren ‘80 veel in heroïne gehandeld. In the 1980s, a lot of heroin was traded in the city center of Amsterdam. Aštuntajame dešimtmetyje Amsterdamo centre buvo intensyviai prekiaujama heroinu. Het bestuur van de stad wilde daar een eind aan maken door de straten van de binnenstad schoon te vegen. The city council wanted to put an end to this by sweeping the streets of the city center clean. Miesto valdžia norėjo tam padaryti galą, šluodama miesto gatves. Dat zorgde ervoor dat de drugsdealers en verslaafden naar de randen van de stad verschoven, onder andere naar de Bijlmer. This caused the drug dealers and addicts to move to the outskirts of the city, including the Bijlmer. Dėl to narkotikų prekeiviai ir narkomanai persikėlė į miesto pakraščius, įskaitant Bijlmerį. 这导致毒贩和瘾君子搬到了城市郊区,包括拜尔默。 De lege parkeergarages en straten waren ideaal voor de drugsdealers. The empty parking garages and streets were ideal for drug dealers. Tuščios automobilių stovėjimo aikštelės ir gatvės puikiai tiko narkotikų prekeiviams. De criminaliteit nam hierdoor natuurlijk enorm toe in de Bijlmer, en het imago van de Bijlmer als getto werd alleen erger. As a result, crime increased enormously in the Bijlmer, and the image of the Bijlmer as a ghetto only got worse. Natūralu, kad dėl to Bijlmerio rajone labai išaugo nusikalstamumas, o jo, kaip geto, įvaizdis tik dar labiau pablogėjo.

In de jaren ‘90 werd er begonnen met het aanpakken van de problemen. In the 1990s, efforts began to address the problems. XX a. dešimtajame dešimtmetyje pradėta spręsti šias problemas. Veel van de iconische honingraatflats zijn ondertussen gesloopt. Many of the iconic honeycomb flats have since been demolished. Daugelis kultinių korinių butų jau nugriauti. 许多标志性的蜂窝公寓已被拆除。 Hiervoor is laagbouw, van 1 tot 5 verdiepingen, voor in de plaats gekomen. This has been replaced by low-rise buildings, from 1 to 5 floors. Vietoj jų atsirado mažaaukščiai pastatai nuo 1 iki 5 aukštų. На зміну їм прийшли малоповерхові будівлі, від 1 до 5 поверхів. De leefbaarheid en veiligheid zijn de afgelopen jaren flink verbeterd. Quality of life and safety have improved considerably in recent years. Pastaraisiais metais labai pagerėjo gyvenimo sąlygos ir saugumas. Ook zijn er in het gebied veel plekken voor cultuur en entertainment bijgekomen, zoals de Johan Cruijff Arena, waar de Amsterdamse voetbalclub Ajax wedstrijden speelt. The area has also added many places for culture and entertainment, such as the Johan Cruijff Arena, where Amsterdam soccer club Ajax plays matches. Šiame rajone taip pat yra daug kultūros ir pramogų vietų, pavyzdžiui, Johano Kruifo arena, kurioje Amsterdamo futbolo klubas "Ajax" žaidžia rungtynes. 该地区还增加了许多文化和娱乐场所,例如阿姆斯特丹阿贾克斯足球俱乐部比赛的约翰克鲁伊夫竞技场。 Ook voor het muziekfestival Kwaku komen veel mensen naar de Bijlmer. Many people also come to the Bijlmer for the Kwaku music festival.

Het slechte imago van de Bijlmer is door de vernieuwing van de buurt de afgelopen jaren beter geworden, maar het is nog niet weg. The bad image of the Bijlmer has improved with the renewal of the neighborhood in recent years, but it is not yet gone. Prastas Bijlmer įvaizdis pagerėjo pastaraisiais metais atnaujinus kvartalą, tačiau jis neišnyko. Bewoners omschrijven de buurt zelf als een groene, rustige buitenwijk waar ruimte is voor multiculturele verschillen. Residents themselves describe the neighborhood as a green, quiet suburb where there is room for multicultural differences. Patys gyventojai rajoną apibūdina kaip žalią, ramų priemiestį, kuriame yra vietos daugiakultūriams skirtumams. 居民们形容该社区本身是一个绿色、安静的郊区,这里有容纳多元文化差异的空间。 Dat is niet gek, er wonen meer dan 150 verschillende nationaliteiten in de buurt. That is not surprising, more than 150 different nationalities live in the area. Tai nestebina, nes šioje vietovėje gyvena daugiau kaip 150 skirtingų tautybių žmonių.

Doordat we nu in Nederland opnieuw een woningnood hebben, is de Bijlmer ook populairder geworden bij mensen die een woning zoeken. Because we now have another housing shortage in the Netherlands, the Bijlmer has also become more popular with people looking for housing. Kadangi šiuo metu Nyderlanduose jaučiamas dar vienas būsto trūkumas, Bijlmeras taip pat tapo populiaresnis tarp būsto ieškančių žmonių. Volgens sommige mensen is er door de verbetering van de buurt zelfs sprake van gentrificatie. Nach Ansicht einiger Leute hat die Verbesserung des Viertels sogar zu einer Gentrifizierung geführt. According to some people, there is even gentrification due to the improvement of the neighborhood. Kai kurių žmonių teigimu, rajono gerinimas netgi paskatino gentrifikaciją. 据一些人说,由于社区的改善,甚至出现了中产阶级化。 Dat betekent dat mensen met een midden- en hoog inkomen naar de buurt komen en de mensen met een laag inkomen, die er jarenlang gewoond hebben, wegdrukken. That means middle- and high-income people are coming to the neighborhood and pushing out the low-income people who have lived there for years. Tai reiškia, kad į rajoną atvyksta vidutines ir dideles pajamas gaunantys žmonės, kurie išstumia daugelį metų čia gyvenusius mažas pajamas gaunančius žmones. 这意味着中高收入人群正在涌入该社区,并赶走在那里居住多年的低收入人群。

Volgende week ga ik nog een keer praten over de Bijlmer, maar helaas niet over iets vrolijks: in 1992 stortte een vliegtuig neer op een flat in de Bijlmer. Next week I'm going to talk about the Bijlmer again, but unfortunately not about something cheerful: in 1992 a plane crashed into a flat in the Bijlmer. Kitą savaitę vėl kalbėsiu apie Bijlmerį, deja, ne apie tai, kas džiugina: 1992 m. lėktuvas nukrito į butą Bijlmeryje. Over deze ramp ga ik volgende week praten. I'm going to talk about this disaster next week. Apie šią nelaimę kalbėsiu kitą savaitę. Voor nu kom ik aan het einde van deze aflevering. Kol kas baigiu šį epizodą. Ik hoop dat je een beetje Nederlands geleerd hebt en tot de volgende aflevering.