×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Een Beetje Nederlands, #4 Het Wilhelmus

Hallo allemaal, dit is Een Beetje Nederlands. In deze aflevering ga ik het hebben over Het Wilhelmus. Je kan de tekst van de podcast meelezen op de website, www.eenbeetjenederlands.nl. Ik zet de link van de website in de shownotes. Nu, door met de podcast.

Wilhelmus

Het Wilhelmus is de naam van het Nederlandse volkslied. Ben jij wel eens bij een voetbalwedstrijd van het Nederlands elftal geweest? Dan heb je hem vast al eens gehoord. Ook bij de Nationale dodenherdenking op 4 mei wordt het Wilhelmus gespeeld, na de minuut stilte. Maar waar gaat het volkslied eigenlijk over?

Nederland heeft één van de oudste volksliederen ter wereld. Alleen Japan heeft een ouder volkslied. Het Wilhelmus is waarschijnlijk meer dan vier eeuwen geleden geschreven, ongeveer in het jaar 1570. In dat jaar was de Tachtigjarige Oorlog net begonnen. Die oorlog is een van de belangrijkste oorlogen uit de Nederlandse geschiedenis. Dat is namelijk de oorlog waarin Nederland onafhankelijk werd van Spanje, of beter gezegd het Spaanse Rijk.

Toen het Wilhelmus geschreven werd bestond Nederland als land dus helemaal nog niet! Ik zal in een andere aflevering uitleggen wat er gebeurde in de Tachtigjarige oorlog, maar om de tekst van het Wilhelmus te snappen hoef je nu alleen te weten dat Nederland in oorlog was met Spanje.

Laten we eerst even luisteren.

Wilhelmus van Nassouwe – ben ik, van Duitsen bloed,

den vaderland getrouwe – blijf ik tot in den dood.

Een Prinse van Oranje – ben ik, vrij, onverveerd,

den Koning van Hispanje – heb ik altijd geëerd.

Dit is het eerste couplet van het volkslied. In totaal zijn er 15 coupletten, maar we zingen normaal alleen de eerste. Ik zal regel per regel uitleggen wat er gezegd wordt.

Regel 1: Wilhelmus van Nassouwe, ben ik, van Duitsen bloed

In modern Nederlands: Willem van Nassau, ben ik, van Duits bloed

In deze regel staat het onderwerp van de tekst van het Wilhelmus. Namelijk: Willem van Nassau. Wilhelmus is een ouderwetse vorm van de naam Willem. Wie is Willem van Nassau? Hij is beter bekend onder een andere naam, namelijk Willem van Oranje.

Willem van Oranje staat bekend als de grootste Nederlander aller tijde en heeft de bijnaam ‘vader des vaderlands'. Willem van Oranje was de leider van het Nederlandse leger dat vocht tegen de Spanjaarden tijdens de 80-jarige oorlog. Hij heeft een grote rol gehad in de onafhankelijkheid van Nederland en wordt daarom vereerd in Nederland. Vereren betekent bewonderen of erg respecteren.

In het tweede stuk van de tekst staat, ‘van Duitsen bloed: van Duits bloed. Is het niet raar dat we in het Nederlands volkslied zingen dat we van Duits bloed zijn? Dat kan op verschillende manieren uitgelegd worden.

Ten eerste kwam Willem van Oranje uit Duitsland. Een van de belangrijkste personen uit de Nederlandse geschiedenis is niet eens in Nederland geboren! Toen Willem van Oranje geboren werd bestond Duitsland nog niet, maar hij is geboren in Dillenburg in Hessen. Dat ligt tegenwoordig in Duitsland.

Nu zou een Nederlander het niet leuk vinden om Duits genoemd te worden. Maar vijf eeuwen geleden was dat normaal. Duits betekende zowel iemand uit Duitsland en iemand uit Nederland. Een ander overblijfsel hiervan is de Engelse naam van de Nederlandse taal: Dutch. Dus je kan zeggen dat hier gewoon Nederlands bedoelt wordt waar er Duits staat.

Er zijn ook wel mensen geweest die graag wilden dat deze zin zou veranderen, bijvoorbeeld in ‘ben ik van Hollands bloed'. Bijvoorbeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen Duitsland Nederland bezette, was deze regel niet populair. Maar deze regel is nooit officieel veranderd.

Regel 2: Den vaderland getrouwe blijf ik tot in den dood.

(trouw aan het vaderland blijf ik tot de dood)

Met het vaderland wordt Nederland bedoeld, het land waar Willem van Oranje mee verbonden is. Met deze regel wordt duidelijk gemaakt dat de loyaliteit van Willem van Oranje bij Nederland ligt en niet bij de Spaanse koning. Hij is niet in Nederland geboren, maar hij is wel het land trouw.

Regel 3: Een Prinse van Oranje ben ik, vrij, onverveerd,

(een Prins van Oranje ben ik, vrij, onverveerd)

Prins van Oranje is een titel die Willem van Oranje bezat. Toen zijn oom overleed, kreeg Willem deze titel. Toen veranderde zijn naam ook van Willem van Nassau naar Willem van Oranje. Je weet vast dat de kleur oranje in Nederland belangrijk is. Het Nederlands Elftal speelt bijvoorbeeld in oranje shirts en tijdens Koningsdag draagt iedereen oranje kleding. Dat heeft te maken met deze titel.

Verder staat er dat de Prins van Oranje vrij is en onverveerd. Met vrij wordt onafhankelijk bedoeld. Nederland was lang een onderdeel van het Heilig Roomse Rijk en het Spaanse Rijk, maar nu zegt Willem van Oranje dat hij onafhankelijk is.

Onverveerd is een ouderwets woord, het betekent zonder angst. Dus de Prins van Oranje zegt dat hij onafhankelijk is en niet bang is.

Regel 4: den Koning van Hispanje heb ik altijd geëerd.

(de koning van Spanje heb ik altijd geëerd)

Dat is weer een rare zin. Waarom zegt Willem van Oranje dat hij de Spaanse koning altijd geëerd heeft? Dat terwijl het Wilhelmus geschreven is toen Nederland oorlog voerde tegen Spanje? Voordat de 80-jarige oorlog uitbrak, had Willem van Oranje een goede relatie met de koning van Spanje. Mensen in Nederland waren helemaal niet zo ontevreden over het feit dat Nederland onder het Spaanse rijk viel. Dat veranderde toen Nederland steeds meer protestants werd. De Spaanse koning was katholiek en trad streng op tegen protestanten. Dat zorgde er voor dat Nederland onafhankelijk wilde worden. Ondanks dat Willem van Oranje wel altijd de koning geëerd heeft.

Betekenis

Dit is het gedeelte van het volkslied dat we altijd zingen. De tekst is nog veel langer, maar de rest wordt bijna nooit gezongen. Wel interessant is dat wanneer je van alle coupletten de eerste letter neemt en die achter elkaar zet, je Willem van Nassav krijgt. Het volkslied is ook duidelijk een ode aan Willem van Oranje.

In de rest van de tekst richt Willem van Oranje zich vooral naar god. Het Wilhelmus is eigenlijk een heel religieus lied. Hij vraagt god om kracht om de slechte invloeden op Nederland te verwijderen. Met de slechte invloeden worden de katholieken en Spanjaarden bedoeld.

Er wordt later in de tekst een vergelijking gemaakt tussen de situatie van Willem van Oranje en het verhaal van David en Saul in de bijbel. David moest vluchten voor koning Saul, maar werd uiteindelijk ook wel zelf de koning van het koninkrijk Israël. Toen het Wilhelmus geschreven werd, was Willem van Oranje op de vlucht voor de Spaanse koning. En Willem van Oranje werd net zoals David uiteindelijk de koning.

Het Wilhelmus legt aan de Nederlandse burgers uit waarom Nederland vecht tegen Spanje. Er staat dat Willem van Oranje geen keuze had om tegen de Spanjaarden vechten. Hij had respect voor de Spaanse koning, maar God had hem opdracht gegeven om te vechten tegen de Spanjaarden.

Bij de volgende keer dat je bij een voetbalwedstrijd bent, of de volgende koningsdag, kan je nu meezingen met het volkslied! En je weet nu ook waar het over gaat.

Afsluiting

Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Een Beetje Nederlands. Als je vragen of opmerkingen hebt over deze aflevering, dan hoor ik graag van je! In de shownotes staat de link naar de website. Ik zet ook interessante links op de website die te maken hebben met het Wilhelmus. Ik hoop dat je een beetje Nederlands geleerd hebt, en tot de volgende keer!

[muziek]

Hallo allemaal, dit is **Een Beetje Nederlands**. Hello all, this is Een Beetje Nederlands. Hola a todos, soy Een Beetje Nederlands. Herkese merhaba, burası Een Beetje Nederlands. In deze aflevering ga ik het hebben over **Het Wilhelmus**. In this episode I'm going to talk about Het Wilhelmus. En este episodio voy a hablar del Himno Nacional. Dans cet épisode, je vais parler de Het Wilhelmus. Bu bölümde İstiklal Marşı hakkında konuşacağım. Je kan de tekst van de podcast meelezen op de website, **www.eenbeetjenederlands.nl**. You can read along with the text of the podcast on the website, www.eenbeetjenederlands.nl. Puede leer el texto del podcast en el sitio web www.eenbeetjenederlands.nl. Podcast metnini www.eenbeetjenederlands.nl adresindeki web sitesinden okuyabilirsiniz. Ik zet de link van de website in de shownotes. I'll put the website link in the show notes. He puesto el enlace al sitio web en las notas del programa. Web sitesi bağlantısını program notlarına koydum. Nu, door met de podcast. Now, on with the podcast. Ahora, sigamos con el podcast. Şimdi podcast'e geçelim.

**Wilhelmus** Wilhelmus Wilhelmus Wilhelmus

Het Wilhelmus is de naam van het Nederlandse volkslied. The Wilhelmus is the name of the Dutch national anthem. El Wilhelmus es el nombre del himno nacional neerlandés. Wilhelmus, Hollanda milli marşının adıdır. 《威廉姆斯》是荷兰国歌的名称。 Ben jij wel eens bij een voetbalwedstrijd van het Nederlands elftal geweest? Waren Sie schon einmal bei einem Fußballspiel der niederländischen Nationalmannschaft? Have you ever been to a football match of the Dutch national team? ¿Ha asistido alguna vez a un partido de fútbol de la selección holandesa? Hiç Hollanda milli takımının futbol maçına gittiniz mi? Dan heb je hem vast al eens gehoord. Then you've probably heard him before. Si es así, probablemente ya lo haya oído antes. Eğer öyleyse, muhtemelen daha önce duymuşsunuzdur. Ook bij de Nationale dodenherdenking op 4 mei wordt het Wilhelmus gespeeld, na de minuut stilte. The Wilhelmus is also played at the National Remembrance Day on May 4, after the minute of silence. En el Día Nacional del Recuerdo, el 4 de mayo, también suena el himno nacional tras el minuto de silencio. Il Wilhelmus viene suonato anche al National Remembrance Day il 4 maggio, dopo il minuto di silenzio. Ulusal Anma Günü olan 4 Mayıs'ta saygı duruşunun ardından ulusal marş da çalınır. Maar waar gaat het volkslied eigenlijk over? But what is the national anthem actually about? Pero, ¿de qué trata realmente el himno? Ma di cosa parla l'inno nazionale? Ama marş aslında ne hakkında?

Nederland heeft één van de oudste volksliederen ter wereld. The Netherlands has one of the oldest national anthems in the world. Holanda tiene uno de los himnos nacionales más antiguos del mundo. I Paesi Bassi hanno uno degli inni nazionali più antichi del mondo. Hollanda, dünyanın en eski ulusal marşlarından birine sahiptir. Alleen Japan heeft een ouder volkslied. Only Japan has an older national anthem. Sólo Japón tiene un himno nacional más antiguo. Solo il Giappone ha un vecchio inno nazionale. Sadece Japonya'nın daha eski bir milli marşı vardır. Het Wilhelmus is waarschijnlijk meer dan vier eeuwen geleden geschreven, ongeveer in het jaar 1570. The Wilhelmus was probably written more than four centuries ago, about the year 1570. El Wilhelmus fue escrito probablemente hace más de cuatro siglos, hacia el año 1570. Il Wilhelmus fu probabilmente scritto più di quattro secoli fa, intorno all'anno 1570. Wilhelmus muhtemelen dört yüzyıldan daha uzun bir süre önce, 1570 yılı civarında yazılmıştır. In dat jaar was de Tachtigjarige Oorlog net begonnen. In jenem Jahr hatte der Achtzigjährige Krieg gerade begonnen. In that year, the Eighty Years' War had just begun. Ese año acababa de comenzar la Guerra de los Ochenta Años. In quell'anno era appena cominciata la guerra degli ottant'anni. O yıl, Seksen Yıl Savaşları yeni başlamıştı. Die oorlog is een van de belangrijkste oorlogen uit de Nederlandse geschiedenis. That war is one of the most important wars in Dutch history. Esa guerra es una de las más importantes de la historia de Holanda. Bu savaş Hollanda tarihindeki en önemli savaşlardan biridir. Dat is namelijk de oorlog waarin Nederland onafhankelijk werd van Spanje, of beter gezegd het Spaanse Rijk. That is because the war in which the Netherlands became independent from Spain, or rather the Spanish Empire. Al fin y al cabo, esa es la guerra en la que los Países Bajos se independizaron de España, o mejor dicho, del Imperio español. Ne de olsa bu savaş Hollanda'nın İspanya'dan, daha doğrusu İspanyol İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını kazandığı savaştır.

Toen het Wilhelmus geschreven werd bestond Nederland als land dus helemaal nog niet! When the Wilhelmus was written, the Netherlands as a country did not exist at all! Así que cuando se escribió el himno nacional, los Países Bajos no existían como país. Quando fu scritto il Wilhelmus, i Paesi Bassi come paese non esistevano affatto! Kiedy więc powstał hymn narodowy, Holandia jako kraj w ogóle nie istniała! Yani milli marş yazıldığında, bir ülke olarak Hollanda henüz mevcut değildi! Ik zal in een andere aflevering uitleggen wat er gebeurde in de Tachtigjarige oorlog, maar om de tekst van het Wilhelmus te snappen hoef je nu alleen te weten dat Nederland in oorlog was met Spanje. In another episode I will explain what happened in the Eighty Years' War, but to understand the text of the Wilhelmus you now only need to know that the Netherlands was at war with Spain. En otro episodio explicaré lo que ocurrió en la Guerra de los Ochenta Años, pero para entender el texto del himno nacional basta con saber que los Países Bajos estaban en guerra con España. In un'altra puntata spiegherò cosa accadde nella Guerra degli Ottant'anni, ma per capire il testo del Wilhelmus ora basta sapere che l'Olanda era in guerra con la Spagna. Seksen Yıl Savaşları'nda neler olduğunu başka bir bölümde anlatacağım, ancak milli marşın metnini anlamak için şu anda bilmeniz gereken tek şey Hollanda'nın İspanya ile savaş halinde olduğudur.

Laten we eerst even luisteren. Let's have a listen first. Escuchemos primero. Ascoltiamo prima. Önce dinleyelim.

**__Wilhelmus van Nassouwe – ben ik, van Duitsen bloed,__ Wilhelmus van Nassouwe - bin ich, von deutschem Blut, Wilhelmus van Nassouwe – am I, of German blood, Wilhelmus van Nassouwe - soy yo, de sangre alemana, Wilhelmus van Nassouwe – sono io, di sangue tedesco, Wilhelmus van Nassouwe - ben, Alman kanındanım,

__den vaderland getrouwe – blijf ik tot in den dood.__ treu zum Vaterland - ich werde bleiben bis zum Tod. faithful to the fatherland — I remain unto death. leal a la patria - me quedaré hasta la muerte. fedele alla patria, rimango fino alla morte. Anavatana sadık, ölene kadar kalacağım. Вітчизні вірний - до самої смерті залишатимусь.

__Een Prinse van Oranje – ben ik, vrij, onverveerd,__ A Princess of Orange – am I, free, unflinching, Un Príncipe de Orange - soy yo, libre, sin cargas, Una Principessa d'Orange - sono io, libera, risoluta, Portakal Prensesi, ben özgürüm, bozulmamışım,

__den Koning van Hispanje – heb ik altijd geëerd.__** the King of Hispania – I have always honored. el Rey de Hispania - que siempre he honrado. il re di Hispania – ho sempre onorato. Hispania Kralı'nı her zaman onurlandırdım.

Dit is het eerste couplet van het volkslied. This is the first verse of the national anthem. Esta es la primera estrofa del himno nacional. Questa è la prima strofa dell'inno nazionale. Bu, ulusal marşın ilk kıtasıdır. In totaal zijn er 15 coupletten, maar we zingen normaal alleen de eerste. In total there are 15 stanzas, but we normally sing only the first one. Hay 15 estrofas en total, pero normalmente sólo cantamos la primera. Ci sono 15 strofe in totale, ma normalmente cantiamo solo la prima. Toplamda 15 kıta var ama biz normalde sadece ilkini söylüyoruz. Ik zal regel per regel uitleggen wat er gezegd wordt. I will explain line by line what is being said. Explicaré línea por línea lo que se está diciendo. Spiegherò riga per riga ciò che viene detto. Söylenenleri satır satır açıklayacağım. Я поясню по пунктах, про що йдеться.

Regel 1: **__Wilhelmus van Nassouwe, ben ik, van Duitsen bloed__** Rule 1: Wilhelmus van Nassouwe, am I, of German blood Regla 1: Wilhelmus van Nassouwe, soy yo, de sangre alemana Regola 1: Wilhelmus van Nassouwe, io sono, di sangue tedesco Kural 1: Wilhelmus van Nassouwe, ben Alman kanındanım.

In modern Nederlands: Willem van Nassau, ben ik, van Duits bloed In modern Dutch: Willem van Nassau, am I, of German blood En neerlandés moderno: Willem van Nassau, soy, de sangre alemana In olandese moderno: Willem van Nassau, sono io, di sangue tedesco Modern Hollandaca: Willem van Nassau, Ben, Alman kanındanım

In deze regel staat het onderwerp van de tekst van het Wilhelmus. This line contains the subject of the text of the Wilhelmus. Esta primera línea contiene el tema del texto del himno nacional. Bu ilk satır milli marş metninin konusunu içermektedir. Namelijk: Willem van Nassau. Namely: William of Nassau. A saber: Guillermo de Nassau. Yani: Nassau'lu William. Wilhelmus is een ouderwetse vorm van de naam Willem. Wilhelmus is an old-fashioned form of the name Willem. Wilhelmus es una forma anticuada del nombre Willem. Wilhelmus è una forma antiquata del nome Willem. Wilhelmus, Willem isminin eski moda bir biçimidir. Wie is Willem van Nassau? Who is William of Nassau? ¿Quién es Guillermo de Nassau? Hij is beter bekend onder een andere naam, namelijk Willem van Oranje. He is better known by another name, William of Orange. Es más conocido por otro nombre, Guillermo de Orange. È meglio conosciuto con un altro nome, Willem van Oranje. Kendisi daha çok başka bir isimle, yani Turuncu William olarak bilinir.

Willem van Oranje staat bekend als de grootste Nederlander aller tijde en heeft de bijnaam ‘vader des vaderlands'. Willem van Oranje is known as the greatest Dutchman of all time and is nicknamed 'father of the fatherland'. Guillermo de Orange es conocido como el mayor holandés de todos los tiempos y apodado el "padre de la patria". Willem van Oranje è conosciuto come il più grande olandese di tutti i tempi ed è soprannominato "padre della patria". Orange'lı William tüm zamanların en büyük Hollandalısı olarak bilinir ve 'anavatanın babası' lakabıyla anılır. Willem van Oranje was de leider van het Nederlandse leger dat vocht tegen de Spanjaarden tijdens de 80-jarige oorlog. Wilhelm von Oranien war der Anführer der niederländischen Armee, die während des 80-jährigen Krieges gegen die Spanier kämpfte. William of Orange was the leader of the Dutch army that fought against the Spaniards during the Eighty Years' War. Guillermo de Orange fue el líder del ejército holandés que luchó contra los españoles durante la guerra de los 80 años. Guglielmo d'Orange era il capo dell'esercito olandese che combatté contro gli spagnoli durante la guerra degli ottant'anni. William of Orange, 80 yıllık savaş sırasında İspanyollara karşı savaşan Hollanda ordusunun lideriydi. Hij heeft een grote rol gehad in de onafhankelijkheid van Nederland en wordt daarom vereerd in Nederland. He played a major role in the independence of the Netherlands and is therefore revered in the Netherlands. Desempeñó un importante papel en la independencia de los Países Bajos, por lo que es venerado en este país. Ha svolto un ruolo importante nell'indipendenza dei Paesi Bassi ed è quindi venerato nei Paesi Bassi. Hollanda'nın bağımsızlığında önemli bir rol oynamıştır ve bu nedenle Hollanda'da saygı görmektedir. Він відіграв важливу роль у здобутті незалежності Нідерландів, і тому його шанують у Нідерландах. Vereren betekent bewonderen of erg respecteren. To venerate means to admire or greatly respect. Adorar significa admirar o respetar enormemente. Venerare significa ammirare o molto rispettare. Tapmak, hayranlık duymak veya büyük saygı göstermek anlamına gelir.

In het tweede stuk van de tekst staat, ‘van Duitsen bloed: van Duits bloed. In the second part of the text it says, 'of German blood: of German blood. La segunda parte del texto reza: "de sangre alemana: de sangre alemana". Metnin ikinci bölümünde "Alman kanından: Alman kanından. Is het niet raar dat we in het Nederlands volkslied zingen dat we van Duits bloed zijn? Isn't it strange that we sing in the Dutch national anthem that we are of German blood? ¿No es raro que en el himno nacional holandés cantemos que somos de sangre alemana? Non è strano che nell'inno nazionale olandese cantiamo che siamo di sangue tedesco? Hollanda milli marşında Alman kanından geldiğimizi söylememiz garip değil mi? Dat kan op verschillende manieren uitgelegd worden. That can be explained in different ways. Esto puede explicarse de diferentes maneras. Ciò può essere spiegato in diversi modi. Bu durum farklı şekillerde açıklanabilir.

Ten eerste kwam Willem van Oranje uit Duitsland. Erstens: Wilhelm von Oranien kam aus Deutschland. First, William of Orange came from Germany. En primer lugar, Guillermo de Orange procedía de Alemania. Tout d'abord, Guillaume d'Orange est originaire d'Allemagne. Innanzitutto, Guglielmo d'Orange veniva dalla Germania. İlk olarak, William of Orange Almanya'dan geldi. Een van de belangrijkste personen uit de Nederlandse geschiedenis is niet eens in Nederland geboren! One of the most important people in Dutch history was not even born in the Netherlands! Uno de los personajes más importantes de la historia holandesa ni siquiera nació en Holanda. Una delle persone più importanti della storia olandese non è nemmeno nata nei Paesi Bassi! Hollanda tarihinin en önemli kişilerinden biri Hollanda'da doğmamıştı bile! Toen Willem van Oranje geboren werd bestond Duitsland nog niet, maar hij is geboren in Dillenburg in Hessen. When Willem van Oranje was born, Germany did not yet exist, but he was born in Dillenburg in Hessen. Cuando nació Guillermo de Orange, Alemania aún no existía, pero él nació en Dillenburg, en Hesse. Quando nacque Willem van Oranje, la Germania non esisteva ancora, ma nacque a Dillenburg in Assia. Orange'lı William doğduğunda Almanya henüz mevcut değildi, ancak Hessen'deki Dillenburg'da doğdu. Dat ligt tegenwoordig in Duitsland. That's in Germany these days. Hoy, eso es en Alemania. Questo è ora in Germania. Bugün bu Almanya'da.

Nu zou een Nederlander het niet leuk vinden om Duits genoemd te worden. Nun möchte ein Niederländer nicht als Deutscher bezeichnet werden. Now a Dutch person would not like to be called German. A un holandés no le gustaría que le llamaran alemán. Ora una persona olandese non vorrebbe essere chiamata tedesca. Bir Hollandalı kendisine Alman denmesinden hoşlanmaz. Maar vijf eeuwen geleden was dat normaal. Aber vor fünf Jahrhunderten war das normal. But five centuries ago that was normal. Pero hace cinco siglos, eso era normal. Ma cinque secoli fa era normale. Duits betekende zowel iemand uit Duitsland en iemand uit Nederland. Deutsch bedeutet sowohl jemand aus Deutschland als auch jemand aus den Niederlanden. German meant both someone from Germany and someone from the Netherlands. Alemán significaba tanto alguien de Alemania como alguien de los Países Bajos. Il tedesco significava sia qualcuno dalla Germania che qualcuno dai Paesi Bassi. Alman, hem Almanya'dan hem de Hollanda'dan biri anlamına geliyordu. Een ander overblijfsel hiervan is de Engelse naam van de Nederlandse taal: Dutch. Ein weiteres Überbleibsel davon ist der englische Name der niederländischen Sprache: Dutch. Another remnant of this is the English name of the Dutch language: Dutch. Otro vestigio de ello es el nombre inglés de la lengua neerlandesa: Dutch. Un altro residuo di questo è il nome inglese della lingua olandese: olandese. Innym śladem tego jest angielska nazwa języka niderlandzkiego: Dutch. Bunun bir başka kalıntısı da Hollanda dilinin İngilizce adıdır: Dutch. Dus je kan zeggen dat hier gewoon Nederlands bedoelt wordt waar er Duits staat. Man kann also sagen, dass dies einfach Niederländisch bedeutet, wo es Deutsch sagt. So you can say that here it simply means Dutch where it says German. Así que podría decirse que aquí sólo significa neerlandés donde dice alemán. Quindi puoi dire che questo significa semplicemente olandese dove dice tedesco. Można więc powiedzieć, że tutaj oznacza po prostu holenderski, gdzie jest napisane niemiecki. Yani burada Almanca yazan yerde Hollandaca yazdığını söyleyebilirsiniz. Тож можна сказати, що тут просто означає голландська мова там, де написано німецька.

Er zijn ook wel mensen geweest die graag wilden dat deze zin zou veranderen, bijvoorbeeld in ‘ben ik van Hollands bloed'. There have also been people who would like this sentence to change, for example in 'Am I of Dutch blood'. También ha habido gente que quería que esta frase cambiara, por ejemplo por "soy de sangre holandesa". Bu cümlenin örneğin 'Hollanda kanından mıyım' şeklinde değiştirilmesini isteyenler de olmuştur. Bijvoorbeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen Duitsland Nederland bezette, was deze regel niet populair. For example, during World War II, when Germany occupied the Netherlands, this rule was not popular. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania ocupó los Países Bajos, esta norma no era popular. Ad esempio, durante la seconda guerra mondiale, quando la Germania occupò i Paesi Bassi, questa regola non era popolare. Örneğin, İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya Hollanda'yı işgal ettiğinde bu kural popüler değildi. Maar deze regel is nooit officieel veranderd. But this rule has never been officially changed. Pero esta norma nunca se modificó oficialmente. Ma questa regola non è mai stata ufficialmente modificata. Ancak bu kural hiçbir zaman resmi olarak değiştirilmedi.

Regel 2: __**Den vaderland getrouwe blijf ik tot in den dood**.__ Regel 2: Dem Vaterland treu bleiben Ich bleibe treu bis zum Tod. Rule 2: Faithful to the fatherland I remain unto death. Regla 2: Leal a la patria Seguiré siendo leal hasta la muerte. Règle 2 : Fidèle à la patrie Je resterai fidèle jusqu'à la mort. Kural 2: Anavatana sadık kalacağım Ölümüne sadık kalacağım.

(trouw aan het vaderland blijf ik tot de dood) (loyal to the fatherland I remain until death) (Leal a la patria permanezco hasta la muerte) (fedele alla patria rimango fino alla morte) (Ölünceye kadar vatana sadık kalacağım)

Met het vaderland wordt Nederland bedoeld, het land waar Willem van Oranje mee verbonden is. The fatherland refers to the Netherlands, the country with which Willem van Oranje is connected. Patria se refiere a los Países Bajos, el país con el que se asocia a Guillermo de Orange. La patria si riferisce ai Paesi Bassi, il paese con cui Willem van Oranje è collegato. Anavatan, William of Orange'ın ilişkilendirildiği ülke olan Hollanda'yı ifade etmektedir. Met deze regel wordt duidelijk gemaakt dat de loyaliteit van Willem van Oranje bij Nederland ligt en niet bij de Spaanse koning. This rule makes it clear that William of Orange's loyalty lies with the Netherlands and not with the Spanish king. Esta norma deja claro que la lealtad de Guillermo de Orange está con los Países Bajos y no con el rey español. Questa regola chiarisce che la lealtà di Guglielmo d'Orange spetta ai Paesi Bassi e non al re spagnolo. Bu kural Orange'lı William'ın sadakatinin İspanya kralına değil Hollanda'ya olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Hij is niet in Nederland geboren, maar hij is wel het land trouw. Er wurde nicht in den Niederlanden geboren, aber er ist dem Land treu. He was not born in the Netherlands, but he is loyal to the country. No nació en los Países Bajos, pero es leal al país. Non è nato nei Paesi Bassi, ma è fedele al paese. Hollanda'da doğmadı ama ülkesine sadık.

Regel 3: **__Een Prinse van Oranje ben ik, vrij, onverveerd,__** Rule 3: A Princess of Orange am I, free, unflinching, Regla 3: Soy un Príncipe de Orange, libre, impoluto, Regola 3: una principessa d'Orange sono io, libera, risoluta, Kural 3: Ben özgür, bozulmamış bir Portakal Prensiyim,

(een Prins van Oranje ben ik, vrij, onverveerd) (A Prince of Orange am I, free, unspoiled) (Príncipe de Orange soy, libre, intacto) (un principe d'Orange sono io, libero, risoluto)

Prins van Oranje is een titel die Willem van Oranje bezat. Prince of Orange is a title held by William of Orange. Príncipe de Orange es un título ostentado por Guillermo de Orange. Principe d'Orange è un titolo detenuto da Guglielmo d'Orange. Orange Prensi, William of Orange tarafından kullanılan bir unvandır. Toen zijn oom overleed, kreeg Willem deze titel. When his uncle died, Willem was given this title. A la muerte de su tío, William recibió este título. Quando suo zio morì, Willem ricevette questo titolo. Amcası öldüğünde, William'a bu unvan verildi. Toen veranderde zijn naam ook van Willem van Nassau naar Willem van Oranje. Then his name also changed from Willem van Nassau to Willem van Oranje. Entonces también cambió su nombre de Guillermo de Nassau a Guillermo de Orange. Daha sonra adı da Nassau'lu William'dan Orange'lı William'a dönüştü. Je weet vast dat de kleur oranje in Nederland belangrijk is. You probably know that the color orange is important in the Netherlands. Probablemente sepa que el color naranja es importante en los Países Bajos. Probabilmente sai che il colore arancione è importante nei Paesi Bassi. Turuncu rengin Hollanda'da önemli olduğunu muhtemelen biliyorsunuzdur. Het Nederlands Elftal speelt bijvoorbeeld in oranje shirts en tijdens Koningsdag draagt iedereen oranje kleding. For example, the Dutch national team plays in orange shirts and during King's Day everyone wears orange clothing. Por ejemplo, la selección holandesa juega con camisetas naranjas y durante el Día del Rey todo el mundo viste de naranja. Örneğin, Hollanda milli takımı turuncu formalarla oynar ve Kral Günü'nde herkes turuncu kıyafetler giyer. Dat heeft te maken met deze titel. Das hat mit diesem Titel zu tun. That has to do with this title. Tiene que ver con este título. Bu başlıkla ilgisi var.

Verder staat er dat de Prins van Oranje vrij is en onverveerd. Ferner heißt es darin, dass der Prinz von Oranien frei und unbelastet ist. It also says that the Prince of Orange is free and unfeathered. Afirma además que el Príncipe de Orange es libre y está libre de cargas. Ayrıca Orange Prensi'nin özgür ve ipoteksiz olduğu belirtilmektedir. У ній також зазначено, що Принц Помаранчевий є вільним і необтяженим. Met vrij wordt onafhankelijk bedoeld. Frei bedeutet unabhängig. Free means independent. Por libre se entiende independiente. Özgürlükten kasıt bağımsızlıktır. Nederland was lang een onderdeel van het Heilig Roomse Rijk en het Spaanse Rijk, maar nu zegt Willem van Oranje dat hij onafhankelijk is. The Netherlands was long part of the Holy Roman Empire and the Spanish Empire, but now William of Orange says he is independent. Holanda formó parte durante mucho tiempo del Sacro Imperio Romano Germánico y del Imperio Español, pero ahora Guillermo de Orange dice que es independiente. I Paesi Bassi sono stati a lungo parte del Sacro Romano Impero e dell'Impero spagnolo, ma ora Guglielmo d'Orange afferma di essere indipendente. Hollanda uzun süre Kutsal Roma İmparatorluğu ve İspanya İmparatorluğu'nun bir parçasıydı, ancak şimdi Orange'lı William bağımsız olduğunu söylüyor.

Onverveerd is een ouderwets woord, het betekent zonder angst. Unfeathered is an old fashioned word, it means without fear. Unafraid es una palabra anticuada, significa sin miedo. Unfeathered è una parola vecchio stile, significa senza paura. Unafraid eski moda bir kelimedir, korkusuz anlamına gelir. Dus de Prins van Oranje zegt dat hij onafhankelijk is en niet bang is. Der Prinz von Oranien sagt also, er sei unabhängig und furchtlos. So the Prince of Orange says he is independent and not afraid. El Príncipe de Orange dice que es independiente y que no tiene miedo. Quindi il principe d'Orange dice di essere indipendente e non ha paura. Yani Turuncu Prens bağımsız ve korkusuz olduğunu söylüyor.

Regel 4: __**den Koning van Hispanje heb ik altijd geëerd**.__ Rule 4: I have always honored the King of Hispania. Regla 4: Siempre he honrado al Rey de Hispania. Regola 4: Ho sempre onorato il re di Hispania. Regra 4: Sempre honrei o rei da Hispânia. Kural 4: Hispania Kralı'nı her zaman onurlandırdım.

(de koning van Spanje heb ik altijd geëerd) (the King of Spain I have always honored) (Siempre he honrado al rey de España) (il Re di Spagna che ho sempre onorato)

Dat is weer een rare zin. Das ist ein weiterer seltsamer Satz. That's another weird sentence. Esa es otra frase rara. Questa è un'altra frase strana. Essa é outra frase estranha. Bu da başka bir garip cümle. Waarom zegt Willem van Oranje dat hij de Spaanse koning altijd geëerd heeft? Why does William of Orange say that he has always honored the Spanish king? ¿Por qué Guillermo de Orange dice que siempre honró al rey español? Perché Guglielmo d'Orange dice di aver sempre onorato il re spagnolo? Orange'lı William neden İspanya kralını her zaman onurlandırdığını söylüyor? Dat terwijl het Wilhelmus geschreven is toen Nederland oorlog voerde tegen Spanje? Dass die Nationalhymne geschrieben wurde, als sich die Niederlande im Krieg gegen Spanien befanden? That while the Wilhelmus was written when the Netherlands was at war against Spain? ¿Que mientras el himno nacional se escribió cuando Holanda estaba en guerra contra España? Che mentre il Wilhelmus è stato scritto quando i Paesi Bassi erano in guerra contro la Spagna? Que enquanto o hino nacional foi escrito quando os Países Baixos estavam em guerra contra Espanha? Milli marş Hollanda İspanya'ya karşı savaştayken mi yazıldı? Voordat de 80-jarige oorlog uitbrak, had Willem van Oranje een goede relatie met de koning van Spanje. Before the 80-year war broke out, William of Orange had a good relationship with the king of Spain. Antes de que estallara la guerra de los 80 años, Guillermo de Orange mantenía una buena relación con el rey de España. Prima che scoppiasse la guerra degli 80 anni, Guglielmo d'Orange aveva un buon rapporto con il re di Spagna. Antes do início da guerra dos 80 anos, Guilherme de Orange mantinha uma boa relação com o rei de Espanha. 80 yıl savaşları başlamadan önce, William of Orange'ın İspanya kralıyla iyi bir ilişkisi vardı. Mensen in Nederland waren helemaal niet zo ontevreden over het feit dat Nederland onder het Spaanse rijk viel. Die Menschen in den Niederlanden waren keineswegs unglücklich darüber, dass die Niederlande unter dem spanischen Kaiserreich standen. People in the Netherlands were not at all dissatisfied with the fact that the Netherlands fell under the Spanish empire. A los holandeses no les disgustaba en absoluto que los Países Bajos estuvieran bajo el imperio español. La gente nei Paesi Bassi non era affatto insoddisfatta del fatto che i Paesi Bassi cadessero sotto l'impero spagnolo. A população neerlandesa não estava nada descontente com o facto de os Países Baixos estarem sob o império espanhol. Hollanda'daki insanlar, Hollanda'nın İspanyol imparatorluğu altında olmasından hiç de mutsuz değillerdi. Люди в Нідерландах зовсім не були незадоволені тим, що Нідерланди перебували під владою Іспанської імперії. 对于荷兰落入西班牙帝国的统治,荷兰人民并没有丝毫不满。 Dat veranderde toen Nederland steeds meer protestants werd. That changed when the Netherlands became more and more Protestant. Esto cambió cuando los Países Bajos se hicieron cada vez más protestantes. Ciò è cambiato quando i Paesi Bassi sono diventati sempre più protestanti. Esta situação alterou-se à medida que os Países Baixos se tornaram cada vez mais protestantes. Hollanda giderek Protestanlaştıkça bu durum değişti. De Spaanse koning was katholiek en trad streng op tegen protestanten. Der spanische König war katholisch und ging streng gegen Protestanten vor. The Spanish king was Catholic and acted sternly against Protestants. El rey español era católico y tomó medidas estrictas contra los protestantes. Il re spagnolo era cattolico e agì severamente contro i protestanti. O rei espanhol era católico e tomou medidas rigorosas contra os protestantes. İspanyol kralı Katolikti ve Protestanlara karşı sert önlemler alıyordu. Dat zorgde er voor dat Nederland onafhankelijk wilde worden. That made the Netherlands want to become independent. Eso hizo que los Países Bajos quisieran la independencia. Ciò ha fatto desiderare ai Paesi Bassi di diventare indipendenti. Este facto levou os Países Baixos a quererem a independência. Bu da Hollanda'nın bağımsızlık istemesine neden oldu. Ondanks dat Willem van Oranje wel altijd de koning geëerd heeft. Despite the fact that William of Orange has always honored the king. A pesar de que Guillermo de Orange siempre honró al rey. Apesar do facto de Guilherme de Orange ter sempre honrado o rei. Orange'lı William'ın kralı her zaman onurlandırmış olmasına rağmen.

**Betekenis** Meaning Significado Anlamı

Dit is het gedeelte van het volkslied dat we altijd zingen. This is the part of the national anthem that we always sing. Esta es la parte del himno nacional que siempre cantamos. Questa è la parte dell'inno nazionale che cantiamo sempre. Esta é a parte do hino nacional que cantamos sempre. Bu, her zaman söylediğimiz ulusal marşın bir bölümüdür. De tekst is nog veel langer, maar de rest wordt bijna nooit gezongen. The text is much longer, but the rest is almost never sung. La letra es mucho más larga, pero el resto casi nunca se canta. Il testo è molto più lungo, ma il resto non è quasi mai cantato. Sözler çok daha uzundur, ancak geri kalanı neredeyse hiç söylenmez. Wel interessant is dat wanneer je van alle coupletten de eerste letter neemt en die achter elkaar zet, je Willem van Nassav krijgt. Interessanterweise ergibt sich aber, wenn man die Anfangsbuchstaben aller Strophen aneinander reiht, Wilhelm von Nassau. What is interesting is that if you take the first letter of all stanzas and put them in a row, you get Willem van Nassav. Curiosamente, si tomamos la primera letra de todas las estrofas y las ponemos una detrás de otra, obtenemos Guillermo de Nassav. La cosa interessante è che se prendi la prima lettera di tutte le strofe e le metti in fila, ottieni Willem van Nassav. Curiosamente, porém, se pegarmos na primeira letra de todas as estrofes e as colocarmos lado a lado, obtemos Guilherme de Nassav. İlginç bir şekilde, tüm kıtaların ilk harfini alıp arka arkaya koyarsanız, Nassavlı William'ı elde edersiniz. Het volkslied is ook duidelijk een ode aan Willem van Oranje. The national anthem is also clearly an ode to William of Orange. El himno es también claramente una oda a Guillermo de Orange. Anche l'inno nazionale è chiaramente un'ode a Guglielmo d'Orange. O hino é também claramente uma ode a Guilherme de Orange. Marş aynı zamanda açıkça Orange'lı William'a bir övgüdür. 国歌显然也是对奥兰治威廉的颂歌。

In de rest van de tekst richt Willem van Oranje zich vooral naar god. In the rest of the text William of Orange mainly focuses on God. En el resto del texto, Guillermo de Orange se dirige principalmente a Dios. Nel resto del testo Guglielmo d'Orange si concentra principalmente su Dio. No resto do texto, Guilherme de Orange dirige-se sobretudo a Deus. Metnin geri kalanında Orange'lı William esas olarak Tanrı'ya hitap etmektedir. Het Wilhelmus is eigenlijk een heel religieus lied. The Wilhelmus is actually a very religious song. El himno nacional es en realidad una canción muy religiosa. Il Wilhelmus è in realtà una canzone molto religiosa. O hino nacional é, de facto, uma canção muito religiosa. Milli marş aslında çok dini bir şarkıdır. Hij vraagt god om kracht om de slechte invloeden op Nederland te verwijderen. He asks God for strength to remove the bad influences on the Netherlands. Pide a Dios fuerza para eliminar las malas influencias sobre Holanda. Chiede a Dio la forza di rimuovere le cattive influenze sui Paesi Bassi. Pede a Deus forças para afastar as más influências sobre a Holanda. Hollanda üzerindeki kötü etkileri ortadan kaldırmak için Tanrı'dan güç ister. Він просить у Бога сили, щоб усунути погані впливи на Голландію. Met de slechte invloeden worden de katholieken en Spanjaarden bedoeld. The bad influences refer to the Catholics and Spaniards. Las malas influencias se refieren a católicos y españoles. Le cattive influenze si riferiscono ai cattolici e agli spagnoli. As más influências referem-se aos católicos e aos espanhóis. Kötü etkiler Katolikleri ve İspanyolları ifade etmektedir.

Er wordt later in de tekst een vergelijking gemaakt tussen de situatie van Willem van Oranje en het verhaal van David en Saul in de bijbel. A comparison is made later in the text between William of Orange's situation and the story of David and Saul in the Bible. Más adelante se establece una comparación entre la situación de Guillermo de Orange y la historia de David y Saúl en la Biblia. Più avanti nel testo viene fatto un confronto tra la situazione di Guglielmo d'Orange e la storia di Davide e Saul nella Bibbia. Metnin ilerleyen bölümlerinde Orange'lı William'ın durumu ile İncil'deki Davut ve Saul'un hikâyesi arasında bir karşılaştırma yapılmaktadır. David moest vluchten voor koning Saul, maar werd uiteindelijk ook wel zelf de koning van het koninkrijk Israël. David musste vor König Saul fliehen, wurde aber schließlich selbst König des Königreichs Israel. David had to flee from King Saul, but eventually did become the king of the kingdom of Israel himself. David tuvo que huir del rey Saúl, pero acabó convirtiéndose él mismo en rey del reino de Israel. Davide dovette fuggire dal re Saul, ma alla fine divenne lui stesso re del regno di Israele. David teve de fugir do rei Saul, mas acabou por se tornar ele próprio o rei do reino de Israel. Davut Kral Saul'dan kaçmak zorunda kaldı, ama sonunda İsrail krallığının kralı oldu. Toen het Wilhelmus geschreven werd, was Willem van Oranje op de vlucht voor de Spaanse koning. When the Wilhelmus was written, William of Orange was on the run from the Spanish king. Cuando se escribió el himno nacional, Guillermo de Orange huía del rey español. Quando fu scritto il Wilhelmus, Guglielmo d'Orange era in fuga dal re spagnolo. Quando o hino nacional foi escrito, Guilherme de Orange estava a fugir do rei espanhol. Milli marş yazıldığında, William of Orange İspanyol kralından kaçıyordu. En Willem van Oranje werd net zoals David uiteindelijk de koning. Und Wilhelm von Oranien wurde, wie David, schließlich König. And William of Orange, just like David, eventually became king. Y Guillermo de Orange, como David, acabó convirtiéndose en rey. E Guglielmo d'Orange, proprio come Davide, alla fine divenne re. Ve Orange'lı William da David gibi sonunda kral oldu.

Het Wilhelmus legt aan de Nederlandse burgers uit waarom Nederland vecht tegen Spanje. The Wilhelmus explains to Dutch citizens why the Netherlands is fighting against Spain. El himno nacional explica a los ciudadanos holandeses por qué los Países Bajos luchan contra España. Il Wilhelmus spiega ai cittadini olandesi perché i Paesi Bassi stanno combattendo contro la Spagna. O hino nacional explica aos cidadãos neerlandeses porque é que os Países Baixos estão a lutar contra a Espanha. Milli marş Hollanda vatandaşlarına Hollanda'nın neden İspanya'ya karşı savaştığını açıklar. Er staat dat Willem van Oranje geen keuze had om tegen de Spanjaarden vechten. Darin heißt es, dass Wilhelm von Oranien keine Wahl hatte, gegen die Spanier zu kämpfen. It says that William of Orange had no choice to fight against the Spaniards. Dice que Guillermo de Orange no tuvo más remedio que luchar contra los españoles. Dice che Guglielmo d'Orange non aveva scelta per combattere contro gli spagnoli. Diz que Guilherme de Orange não teve alternativa para lutar contra os espanhóis. Orange'lı William'ın İspanyollarla savaşmaktan başka seçeneği olmadığını söylüyor. Hij had respect voor de Spaanse koning, maar God had hem opdracht gegeven om te vechten tegen de Spanjaarden. He respected the Spanish king, but God had commanded him to fight against the Spaniards. Respetaba al rey español, pero Dios le había ordenado luchar contra los españoles. Rispettava il re spagnolo, ma Dio gli aveva comandato di combattere contro gli spagnoli. Respeitava o rei espanhol, mas Deus tinha-lhe ordenado que lutasse contra os espanhóis. İspanyol kralına saygı duyuyordu ama Tanrı ona İspanyollara karşı savaşmasını emretmişti.

Bij de volgende keer dat je bij een voetbalwedstrijd bent, of de volgende koningsdag, kan je nu meezingen met het volkslied! Next time you are at a soccer game, or the next King's Day, you can now sing along with the national anthem! La próxima vez que asista a un partido de fútbol, o el próximo Día del Rey, ¡ya puede cantar con el himno nacional! La prossima volta che sarai a una partita di calcio o al prossimo King's Day, ora puoi cantare insieme all'inno nazionale! Da próxima vez que estiver num jogo de futebol, ou no próximo Dia de Reis, já pode cantar o hino nacional! Bir dahaki sefere futbol maçına gittiğinizde ya da bir sonraki Kral Günü'nde artık milli marşa eşlik edebilirsiniz! En je weet nu ook waar het over gaat. And now you know what it's about. Y ahora también sabe de qué se trata. E também já sabes do que se trata. Ve artık ne hakkında olduğunu da biliyorsunuz.

**Afsluiting** Closing Cerrar Encerramento Kapanış

Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Een Beetje Nederlands. Thank you for listening to this episode of A Little Dutch. Gracias por escuchar este episodio de Een Beetje Nederlands. Als je vragen of opmerkingen hebt over deze aflevering, dan hoor ik graag van je! If you have any questions or comments about this episode, I'd love to hear from you! Si tienes alguna pregunta o comentario sobre este episodio, ¡me encantaría escucharte! In de shownotes staat de link naar de website. In the show notes is the link to the website. En las notas del programa está el enlace al sitio web. Le note dello spettacolo contengono il link al sito web. Ik zet ook interessante links op de website die te maken hebben met het Wilhelmus. I also post interesting links related to the National Anthem. También he puesto en la web enlaces interesantes relacionados con el himno nacional. Ho anche messo link interessanti sul sito web che hanno a che fare con il Wilhelmus. Coloquei também no sítio Web ligações interessantes relacionadas com o hino nacional. Ayrıca web sitesine milli marşla ilgili ilginç bağlantılar da koydum. Ik hoop dat je een beetje Nederlands geleerd hebt, en tot de volgende keer! I hope you learned a little Dutch, and until next time! Espero que hayas aprendido un poco de neerlandés, ¡y hasta la próxima! Spero che tu abbia imparato un po' di olandese e alla prossima!

[muziek] [music] [música]