×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Een Beetje Nederlands, #13 Vlaams

#13 Vlaams

Hallo allemaal, welkom bij de dertiende aflevering van Een Beetje Nederlands. In deze aflevering ga ik het hebben over het Vlaams. Kijk ook even op de website voor de tekst om mee te kunnen lezen met deze podcast, een quiz en een lijst met moeilijke woorden. Ga daarvoor naar www.eenbeetjenederlands.nl.

Vandaag gaat het over het Vlaams, oftewel het Belgisch-Nederlands. Heb je wel eens naar de Belgische televisie gekeken? Dan zal het je opgevallen zijn dat er Nederlands gepraat wordt, maar op een andere manier dan er in Nederland Nederlands gepraat wordt. In België worden er andere woorden gebruikt, sommige woorden worden op een andere manier uitgesproken en er zijn zelfs verschillen in de grammatica. In deze aflevering ga ik het hebben over de verschillen tussen het Vlaams en de Nederlandse standaardtaal.

Nu, door met de podcast!

Wat zijn dialecten

Laten we eerst kijken naar het verschil tussen een taal en een dialect.

In het Nederlands taalgebied, het gebied waarin de Nederlandse taal gesproken wordt, zijn er verschillende dialecten. Een ander woord voor dialect is streektaal, een taal die in een bepaalde streek gesproken wordt. Een dialect lijkt op de standaardtaal, maar wijkt af op bijvoorbeeld woorden, klanken en soms zelfs grammatica.

Zo spreekt sommige mensen in Zeeland bijvoorbeeld het dialect Zeeuws en in Groningen het dialect Gronings. En in Suriname, waar Nederlands de officiële taal is, spreekt men het dialect Surinaams-Nederlands.

In Nederland zijn er ook nog andere officiële talen naast het Nederlands. Bijvoorbeeld is de taal die door veel mensen in Friesland gesproken wordt, het Fries, een officiële taal in Nederland. We noemen dat een rijkstaal. En het Fries kan je daarom dus niet een dialect noemen! En daar zijn de Friezen zelf vaak ook erg trots op.

Feitelijk is er weinig verschil tussen een taal en een dialect. Dat Fries als een taal beschouwd wordt is eigenlijk vooral een politieke keuze die ooit gemaakt is. Wel zijn er soms verschillen in hoe een taal of dialect gebruikt wordt: een taal wordt gebruikt in literatuur zoals boeken en officiële documenten en een dialect meestal niet. Ook wordt een taal ook door hogere sociale kringen gesproken, dialect meestal alleen door het gewone volk.

Ook Limburgs en Nedersaksisch zijn talen en dus geen dialecten, maar die hebben niet de status van rijkstaal in Nederland. Nedersaksisch wordt in het oosten van Nederland gesproken, in Groningen, Drenthe, Twente en rond de Veluwe.

In de Nederlandse wet staat dat Fries dus een rijkstaal is en Limburgs en Nedersaksisch niet. Dit betekent dat Friezen het recht hebben om hun taal te gebruiken wanneer ze contact hebben met de overheid of in de rechtbank. Limburgers en mensen die Nedersaksisch praten hebben dat recht niet.

Ook is het interessant om naar Afrikaans te kijken, de taal die in Zuid-Afrika gesproken wordt. Deze taal lijkt erg op het Nederlands, ongeveer 90% van de woordenschat komt overeen. Waarom is het Afrikaans dan een aparte taal? Dat is toch vooral een politieke keuze geweest. Tot 1984 was Afrikaans volgens de Zuid-Afrikaanse grondwet een onderdeel van de Nederlandse taal. De Zuid-Afrikaanse regering koos er vanaf 1984 voor om het Afrikaans als een aparte standaardtaal, los van het Nederlands, te zien.

En, wanneer spreekt iemand met een dialect en wanneer is het alleen maar een accent? Een accent is alleen de manier van uitspreken. Sommige mensen uit Amsterdam praten bijvoorbeeld met een Amsterdams accent, maar de woorden die ze spreken zijn gewoon Algemeen Nederlands. Algemeen Nederlands is de Nederlandse standaardtaal. Een dialect is breder: dialecten hebben hun eigen woordenschat, grammaticaregels en klanken.

Het was lang zo dat mensen die in dialect spraken te maken hadden met vooroordelen. Het vooroordeel van dialectsprekers is dat ze minder slim zijn, maar wel gezellig. Maar dat slaat natuurlijk nergens op, welk dialect je spreekt zegt niets over je intelligentie. Deze vooroordelen zijn minder geworden, maar nog zeker niet helemaal weg.

Op scholen werd vroeger alleen de standaardtaal geaccepteerd, er mocht geen dialect gesproken worden. In Nederland maar ook in België en Suriname. Bij kinderen werden dialecten die ze spraken afgeleerd en er werd ze geleerd zo veel mogelijk standaardtaal te spreken.

Tegenwoordig is er meer waardering voor dialecten. Bijvoorbeeld op tv en radio is het normaler geworden dat mensen een accent hebben, bijvoorbeeld het Brabantse of Limburgse accent. Maar echt dialect wordt eigenlijk alleen op lokale tv-zenders gesproken, bijna niet op nationale tv.

Vlaams

Nu het duidelijk is wat precies een dialect is, kunnen we het hebben over het Vlaams. In België worden er drie talen gesproken: Frans, Duits en Nederlands. In het noordelijke gedeelte van België, in de regio Vlaanderen, is Nederlands de hoofdtaal.

Vlaams is een verzamelnaam voor de verschillende dialecten die in Vlaanderen gesproken worden. Het Vlaams is op te delen in vier regionale dialectgroepen: Het Limburgs, het Brabants, het Oost-Vlaams en het West-Vlaams. Sprekers van elk van deze dialecten spreken weer op een andere manier.

Je kan dus niet zeggen dat Vlaams een taal is. Om het nog extra verwarrend te maken: als een Nederlander het over Vlaams heeft, wordt meestal wat we tussentaal noemen bedoeld. Wat tussentaal is, daar komen we zo bij.

Laten we voordat we naar de verschillen tussen Nederlands in België en Nederlands in Nederland kijken, eerst kijken naar de overeenkomsten. Voor de duidelijkheid, zowel Vlamingen als Nederlanders spreken Nederlands. Als een Nederlander en een Nederlandssprekende Belg met elkaar praten, kunnen ze elkaar over het algemeen goed begrijpen. Ook is de spelling van de taal hetzelfde, woorden worden niet op een andere manier geschreven.

Maar toch zijn er een paar opvallende verschillen in hoe een Vlaming praat en een Nederlander.

Uitdrukking de week

Voordat we doorgaan met de verschillen tussen Vlaams en Nederlands, is het eerst tijd voor…

De uitdrukking van de week!

De uitdrukking van deze week is: ‘met je neus in de boter vallen'. Dat betekent op het juiste moment op de juiste plek zijn en daarmee onverwachts een gelukje hebben. Als je bijvoorbeeld voor het eerst op je nieuwe werk bent en een van je nieuwe collega's trakteert die dag op taart. Dan val je met je neus in de boter.

En wat heeft deze uitdrukking met Vlaams te maken, denk je misschien? De Vlamingen hebben hun eigen variant op deze uitdrukking: met je gat in de boter vallen. Oftewel met je billen in de boter.

Tussentaal

Terug naar België. In het dagelijkse leven praat een Vlaming vaak geen standaard-Nederland en ook niet altijd dialect. Wat ze dan spreken noemen we tussentaal. Zoals het woord al zegt, het zit ongeveer tussen de standaardtaal en het dialect in. Het verschilt dus van de Nederlandse standaardtaal, maar niet zo veel als een dialect.

Vooral jongere Belgen spreken steeds minder dialect. Ze verstaan het wel, bijvoorbeeld omdat oudere familieleden nog wel dialect spreken. Maar zelf willen of kunnen ze het dialect niet spreken.

Het Standaardnederlands wordt in België vooral in zeer formele situaties gebruikt, bijvoorbeeld bij een sollicitatie. In het dagelijkse leven, bijvoorbeeld met vrienden of in een winkel, spreekt een Vlaming meestal tussentaal.

De meest kenmerkende voorbeelden van de Vlaamse tussentaal zijn als volgt:

· Ten eerste: Het weglaten van de eindklank bij bepaalde woorden:

In de plaats van wat, dat en niet wordt het wa, da en nie;

· Het gebruik van gij, u en uw in de plaats van je, jou en jouw.

In Nederland hebben we twee aanspreekvormen: de informele jij en de formele u-vorm. In de Vlaamse tussentaal is er nog een vorm daartussen: de gij-vorm. Wanneer een Nederlander je en jij zegt, zegt een Vlaming meestal ge en gij. Bijvoorbeeld: gij hebt uw werk niet gedaan. De uw in deze zin is dus niet formeel, maar de bezittelijke vorm die bij gij hoort.

In Nederland is de gij-vorm niet meer in gebruik. Voor een Nederlander voelt deze vorm, waarbij de u dus bezittelijk gebruikt wordt, heel formeel

· Ten derde: Vlamingen gebruiken een andere verkleinvorm: -ske in de plaats van -je. Bijvoorbeeld: meiske ipv meisje, zakske ipv van zakje, bloemeke ipv bloempje.

Dit zijn een aantal voorbeelden maar er zijn nog veel meer verschillen in de taalgebruik. Het verschil tussen tussentaal en dialect is ook niet zo strak gedefinieerd. En veel mensen kunnen dus op verschillende manieren praten, in dialect of niet, afhankelijk met wie diegene spreekt.

Als je meer over het ontstaan van tussentaal zou willen leren, zou ik aanraden om de negende aflevering van de podcast Op Z'n Vlaams te luisteren. Deze podcast is ook gesproken in tussentaal, dus dan kan je goed de verschillen horen.

Uitspraak

Nu, wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de Vlaamse en Nederlandse uitspraak?

De uitspraak van een Vlaming is simpelweg anders dan die van een Nederlander. Ik, als Nederlander, kan het altijd merken als iemand uit België komt, omdat de uitspraak anders is. Een Vlaming heeft gewoon een andere tongval dan een Nederlander. De tongval is de manier waarop iemand spreekt, dus bijvoorbeeld de toonhoogte: spreek je hoog of laag, en waar de klemtoon gelegd wordt in een woord. Ze zeggen wel eens dat een Vlaming vaak melodieuzer praat dan een Nederlander, wat prettiger klinkt. Een Nederlander spreekt ook gemiddeld sneller dan een Vlaming.

Omdat het moeilijk is om de verschillen met tekst uit te leggen, laat ik een aantal fragmenten horen waarin het verschil duidelijk wordt. De Belgische uitspraak is ingesproken door Sietske van de podcast Rebels Nederlands. Een aanrader om ook eens te luisteren!

Zachte / harde g

Een van de duidelijkste verschillen is dat een Vlaming met een zachte g praat. Dat geldt trouwens ook voor veel mensen uit de zuidelijke Nederlandse provincies Limburg en Noord-Brabant. Nederlanders uit de noordelijke provincies praten vaker met een harde g.

Vergelijk de g bij deze twee fragmenten.

NL: Ik heb genoeg gehad. Graag ga ik rustig weg.

BE: Ik heb genoeg gehad. Graag ga ik rustig weg.

Hoorde je het verschil? Bij het eerste fragment hoorde je de ‘harde g' en in het tweede de zachte.

Medeklinkers

Nederlanders en Belgen spreken sommige medeklinkers soms anders uit. Vergelijk de volgende fragmenten:

NL: In de zomer vliegen hier veel vogels

BE: In de zomer vliegen hier veel vogels

NL: De hond ligt samen met mij op het bed

BE: De hond ligt samen met mij op het bed

Een Nederlander maakt vaak minder onderscheid tussen sommige medeklinkers. Bijvoorbeeld de d en t: hond / hont. De f en v: vogel / fogel. En de s en z: zomer / somer. Vlamingen doen dat meestal niet.

-tie-woorden

Bepaalde woordeinden worden ook anders uitgesproken door Nederlanders en Vlamingen. Luister naar deze twee fragmenten.

NL: De politie bracht de man na de arrestatie naar justitie

BE: De politie bracht de man na de arrestatie naar justitie

Leenwoorden

Leenwoorden, dus woorden die niet origineel Nederlands zijn, worden soms door Vlamingen op een andere manier uitgesproken dan een Nederlander. Luister bijvoorbeeld naar deze zinnen.

NL: De coach liep na de voetbalmatch met zijn dossier naar de tram en at een croissant.

BE: De coach liep na de voetbalmatch met zijn dossier naar de tram en at een croissant.

Als je echt de verschillen wil leren kennen tussen de uitspraak en woordenschat van Vlamingen, zou ik aanraden om wat Vlaamse media te bekijken. Ik kan sowieso mijn collega-podcasts Op Z'n Vlaams en Rebels Nederlands aanraden. Beide zijn erg interessante podcasts, door Vlamingen gemaakt.

Ik wil graag afsluiten met een anekdote. Een Vlaamse medewerker van een Nederlands bedrijf kreeg met Nieuwjaar een kaartje van haar werkgever. Hierop stond de tekst: “Op een enerverend nieuw jaar!”. Een Nederlander vind die tekst heel normaal, het betekent spannend en gebeurtenisvol. Het is in ieder geval een positief woord.

Maar voor een Vlaming heeft het woord een heel andere betekenis, namelijk zenuwslopend. Oftewel: zo spannend dat het niet meer leuk is. Een heel negatief woord.

Dus terwijl de Nederlandse collega's het een heel leuk kaartje vonden, keek de Vlaamse medewerker er toch anders naar!

Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Een Beetje Nederlands. Vergeet niet op de podcast te abonneren en geef hem ook door aan vrienden en collega's! Zo kunnen er meer mensen de podcast leren kennen. Ik hoop dat je een beetje Nederlands geleerd hebt en tot de volgende aflevering!

#13 Vlaams #13 Flämisch #13 Flemish #13 Flamenco #13 Flamand #13 fiammingo #13 Flamandzki #13 Flamengo #13 Фламандский #13 Flemish #13 弗拉芒语

Hallo allemaal, welkom bij de dertiende aflevering van E**en Beetje Nederlands**. In deze aflevering ga ik het hebben over het Vlaams. In dieser Folge werde ich über Flämisch sprechen. In this episode I'm going to talk about Flemish. Kijk ook even op de website voor de tekst om mee te kunnen lezen met deze podcast, een quiz en een lijst met moeilijke woorden. Also check out the website for the text to read along with this podcast, a quiz and a list of difficult words. Ga daarvoor naar **www.eenbeetjenederlands.nl**. To do so, go to www.eenbeetjenederlands.nl.

Vandaag gaat het over het Vlaams, oftewel het Belgisch-Nederlands. Heute geht es um Flämisch oder Belgisch-Niederländisch. Today it is about Flemish, or Belgian-Dutch. Oggi si parla di fiammingo, o belga-olandese. Heb je wel eens naar de Belgische televisie gekeken? Haben Sie schon einmal belgisches Fernsehen geschaut? Have you ever watched Belgian television? Dan zal het je opgevallen zijn dat er Nederlands gepraat wordt, maar op een andere manier dan er in Nederland Nederlands gepraat wordt. Dann werden Sie bemerkt haben, dass Niederländisch gesprochen wird, aber auf eine andere Art und Weise als in den Niederlanden Niederländisch gesprochen wird. Then you will have noticed that Dutch is spoken, but in a different way than Dutch is spoken in the Netherlands. Allora avrete notato che si parla olandese, ma in modo diverso da come si parla nei Paesi Bassi. Тоді ви помітите, що тут розмовляють голландською, але не так, як розмовляють голландською в Нідерландах. In België worden er andere woorden gebruikt, sommige woorden worden op een andere manier uitgesproken en er zijn zelfs verschillen in de grammatica. In Belgien werden andere Wörter verwendet, einige Wörter werden anders ausgesprochen und es gibt sogar Unterschiede in der Grammatik. In Belgium, different words are used, some words are pronounced differently and there are even differences in grammar. In Belgio si usano parole diverse, alcune si pronunciano in modo diverso e ci sono differenze anche nella grammatica. In deze aflevering ga ik het hebben over de verschillen tussen het Vlaams en de Nederlandse standaardtaal. In dieser Folge werde ich über die Unterschiede zwischen Flämisch und der niederländischen Standardsprache sprechen. In this episode, I am going to talk about the differences between Flemish and Dutch standard language. In questo episodio parlerò delle differenze tra il fiammingo e la lingua olandese standard.

Nu, door met de podcast! Jetzt weiter mit dem Podcast! Now, on with the podcast! Maintenant, place au podcast !

**Wat zijn dialecten** Was sind dialekte What are dialects

Laten we eerst kijken naar het verschil tussen een taal en een dialect. First, let's look at the difference between a language and a dialect. Innanzitutto, vediamo la differenza tra una lingua e un dialetto.

In het Nederlands taalgebied, het gebied waarin de Nederlandse taal gesproken wordt, zijn er verschillende dialecten. In the Dutch language area, the area in which the Dutch language is spoken, there are several dialects. Een ander woord voor dialect is streektaal, een taal die in een bepaalde streek gesproken wordt. Ein anderes Wort für Dialekt ist Regionalsprache, eine Sprache, die in einer bestimmten Region gesprochen wird. Another word for dialect is regional language, a language that is spoken in a certain region. Un autre mot pour dialecte est vernaculaire, une langue parlée dans une région particulière. Un'altra parola per definire il dialetto è vernacolo, una lingua parlata in una particolare regione. Een dialect lijkt op de standaardtaal, maar wijkt af op bijvoorbeeld woorden, klanken en soms zelfs grammatica. Ein Dialekt ähnelt der Standardsprache, unterscheidet sich aber z. B. in Wörtern, Lauten und manchmal sogar in der Grammatik. A dialect resembles standard language, but differs on such things as words, sounds and sometimes even grammar. Un dialecte ressemble à la langue standard, mais diffère sur des points tels que les mots, les sons et parfois même la grammaire. Un dialetto assomiglia alla lingua standard, ma si differenzia per alcuni aspetti come le parole, i suoni e talvolta anche la grammatica.

Zo spreekt sommige mensen in Zeeland bijvoorbeeld het dialect Zeeuws en in Groningen het dialect Gronings. Zum Beispiel sprechen einige Menschen in Zeeland den Dialekt Zeeuws und in Groningen den Dialekt Gronings. For example, some people in Zeeland speak the dialect Zeelandic and in Groningen speak the dialect Gronings. Ad esempio, alcuni abitanti della Zelanda parlano il dialetto Zeelandic e quelli di Groninga il dialetto Gronings. En in Suriname, waar Nederlands de officiële taal is, spreekt men het dialect Surinaams-Nederlands. And in Suriname, where Dutch is the official language, people speak the dialect Surinamese-Dutch. In Suriname, dove l'olandese è la lingua ufficiale, si parla il dialetto surinamese-olandese.

In Nederland zijn er ook nog andere officiële talen naast het Nederlands. In the Netherlands there are also other official languages besides Dutch. Bijvoorbeeld is de taal die door veel mensen in Friesland gesproken wordt, het Fries, een officiële taal in Nederland. For example, the language spoken by many people in Friesland, Frisian, is an official language in the Netherlands. Например, язык, на котором говорят многие жители Фрисландии, фризский, является официальным языком в Нидерландах. We noemen dat een rijkstaal. Wir nennen das eine reiche Sprache. We call that a rich language. Lo chiamiamo linguaggio del regno. Мы называем это богатым языком. 我们称之为丰富的语言。 En het Fries kan je daarom dus niet een dialect noemen! And you can therefore not call Frisian a dialect! И поэтому нельзя называть фризский диалектом! En daar zijn de Friezen zelf vaak ook erg trots op. Und darauf sind die Friesen selbst oft sehr stolz. And the Frisians themselves are often very proud of that. Les Frisons eux-mêmes en sont souvent très fiers. E gli stessi frisoni ne sono spesso molto orgogliosi. И сами фризы часто этим очень гордятся.

Feitelijk is er weinig verschil tussen een taal en een dialect. Tatsächlich gibt es kaum einen Unterschied zwischen einer Sprache und einem Dialekt. In fact, there is little difference between a language and a dialect. In realtà, la differenza tra una lingua e un dialetto è minima. На самом деле разница между языком и диалектом невелика. Dat Fries als een taal beschouwd wordt is eigenlijk vooral een politieke keuze die ooit gemaakt is. Dass Friesisch als Sprache gilt, ist eigentlich vor allem eine einst getroffene politische Entscheidung. The fact that Frisian is regarded as a language is actually mainly a political choice that was once made. Le fait que le frison soit considéré comme une langue est en fait surtout un choix politique fait à un moment ou à un autre. Il fatto che il frisone sia considerato una lingua è in realtà per lo più una scelta politica fatta in un momento o in un altro. Тот факт, что фризский язык считается языком, на самом деле в основном является политическим выбором, который был когда-то сделан. 弗里斯兰语被视为一种语言,实际上主要是曾经做出的政治选择。 Wel zijn er soms verschillen in hoe een taal of dialect gebruikt wordt: een taal wordt gebruikt in literatuur zoals boeken en officiële documenten en een dialect meestal niet. Es gibt jedoch manchmal Unterschiede in der Verwendung einer Sprache oder eines Dialekts: Eine Sprache wird in Literatur wie Büchern und offiziellen Dokumenten verwendet, ein Dialekt jedoch normalerweise nicht. However, there are sometimes differences in how a language or dialect is used: a language is used in literature such as books and official documents, while a dialect is usually not. Tuttavia, a volte ci sono differenze nell'uso di una lingua o di un dialetto: una lingua viene usata nella letteratura, come i libri e i documenti ufficiali, mentre un dialetto di solito non lo fa. Однако иногда существуют различия в том, как используется язык или диалект: язык используется в литературе, такой как книги и официальные документы, а диалект обычно не используется. Ook wordt een taal ook door hogere sociale kringen gesproken, dialect meestal alleen door het gewone volk. Eine Sprache wird auch von höheren sozialen Kreisen gesprochen, Dialekt meist nur vom einfachen Volk. A language is also spoken by higher social circles, dialect usually only by the common people. Inoltre, una lingua è parlata anche da ambienti sociali più elevati, il dialetto di solito solo dalla gente comune. 一种语言也为上层社会圈子所使用,而方言通常仅由普通民众使用。

Ook Limburgs en Nedersaksisch zijn talen en dus geen dialecten, maar die hebben niet de status van rijkstaal in Nederland. Auch Limburgisch und Niedersächsisch sind Sprachen und damit keine Dialekte, haben aber in den Niederlanden nicht den Status einer Staatssprache. Limburgish and Low Saxon are also languages and therefore not dialects, but they do not have the status of state language in the Netherlands. Anche il limburghese e il basso sassone sono lingue e quindi non dialetti, ma non hanno lo status di lingua nazionale nei Paesi Bassi. Лімбурзька та нижньосаксонська також є мовами, а отже, не діалектами, але вони не мають статусу державної мови в Нідерландах. Nedersaksisch wordt in het oosten van Nederland gesproken, in Groningen, Drenthe, Twente en rond de Veluwe. Niedersächsisch wird im Osten der Niederlande, in Groningen, Drenthe, Twente und rund um die Veluwe gesprochen. Low Saxon is spoken in the east of the Netherlands, in Groningen, Drenthe, Twente and around the Veluwe. Il basso sassone è parlato nella parte orientale dei Paesi Bassi, a Groninga, Drenthe, Twente e intorno alla Veluwe.

In de Nederlandse wet staat dat Fries dus een rijkstaal is en Limburgs en Nedersaksisch niet. Dutch law states that Frisian is a state language and Limburgish and Low Saxon are not. La loi néerlandaise stipule que le frison est donc une langue nationale et que le limbourgeois et le bas saxon ne le sont pas. La legge olandese stabilisce che il frisone è una lingua nazionale, mentre il limburghese e il basso sassone non lo sono. Dit betekent dat Friezen het recht hebben om hun taal te gebruiken wanneer ze contact hebben met de overheid of in de rechtbank. This means that Frisians have the right to use their language when they have contact with the government or in court. Ciò significa che i frisoni hanno il diritto di usare la loro lingua quando sono in contatto con il governo o in tribunale. 这意味着弗里斯兰人在与政府或法庭接触时有权使用他们的语言。 Limburgers en mensen die Nedersaksisch praten hebben dat recht niet. Limburgers and people who speak Lower Saxon do not have that right. I limburghesi e le persone che parlano il basso sassone non hanno questo diritto.

Ook is het interessant om naar Afrikaans te kijken, de taal die in Zuid-Afrika gesproken wordt. It is also interesting to look at Afrikaans, the language spoken in South Africa. È interessante anche guardare all'afrikaans, la lingua parlata in Sudafrica. Deze taal lijkt erg op het Nederlands, ongeveer 90% van de woordenschat komt overeen. This language is very similar to Dutch, about 90% of the vocabulary is similar. Cette langue est très proche du néerlandais, environ 90 % du vocabulaire est identique. Questa lingua è molto simile all'olandese, circa il 90% del vocabolario corrisponde. Ця мова дуже схожа на нідерландську, близько 90% лексики збігається. 这种语言与荷兰语非常相似,大约90%的词汇相似。 Waarom is het Afrikaans dan een aparte taal? So why is Afrikaans a separate language? Dat is toch vooral een politieke keuze geweest. Das war vor allem eine politische Entscheidung. That was mainly a political choice. Sicuramente si è trattato soprattutto di una scelta politica. Tot 1984 was Afrikaans volgens de Zuid-Afrikaanse grondwet een onderdeel van de Nederlandse taal. Bis 1984 war Afrikaans gemäß der südafrikanischen Verfassung Teil der niederländischen Sprache. Until 1984, according to the South African constitution, Afrikaans was part of the Dutch language. Fino al 1984, secondo la Costituzione sudafricana, l'afrikaans faceva parte della lingua olandese. De Zuid-Afrikaanse regering koos er vanaf 1984 voor om het Afrikaans als een aparte standaardtaal, los van het Nederlands, te zien. From 1984 onwards, the South African government chose to see Afrikaans as a separate standard language, separate from Dutch. À partir de 1984, le gouvernement sud-africain a choisi de considérer l'afrikaans comme une langue standard distincte du néerlandais. Dal 1984, il governo sudafricano ha scelto di considerare l'afrikaans come una lingua standard separata, distinta dall'olandese. 从 1984 年起,南非政府选择将南非荷兰语视为独立于荷兰语的独立标准语言。

En, wanneer spreekt iemand met een dialect en wanneer is het alleen maar een accent? And, when does someone speak with a dialect and when is it just an accent? E quando una persona parla con un dialetto e quando è solo un accento? Een accent is alleen de manier van uitspreken. An accent is just the way of speaking. Un accento è solo il modo in cui viene pronunciato. Sommige mensen uit Amsterdam praten bijvoorbeeld met een Amsterdams accent, maar de woorden die ze spreken zijn gewoon Algemeen Nederlands. For example, some people from Amsterdam speak with an Amsterdam accent, but the words they speak are just General Dutch. Ad esempio, alcuni abitanti di Amsterdam parlano con l'accento di Amsterdam, ma le parole che pronunciano sono semplicemente olandese generale. Algemeen Nederlands is de Nederlandse standaardtaal. General Dutch is the standard Dutch language. Een dialect is breder: dialecten hebben hun eigen woordenschat, grammaticaregels en klanken. A dialect is broader: dialects have their own vocabulary, grammar rules and sounds. Un dialetto è più ampio: i dialetti hanno un vocabolario, regole grammaticali e suoni propri.

Het was lang zo dat mensen die in dialect spraken te maken hadden met vooroordelen. Menschen, die Dialekt sprachen, litten lange Zeit unter Vorurteilen. For a long time, people who spoke in dialect suffered from prejudice. Pendant longtemps, les personnes qui s'exprimaient en dialecte ont été confrontées à des préjugés. Per molto tempo, le persone che parlavano in dialetto hanno dovuto affrontare pregiudizi. Przez długi czas ludzie mówiący dialektem cierpieli z powodu uprzedzeń. Het vooroordeel van dialectsprekers is dat ze minder slim zijn, maar wel gezellig. The prejudice of dialect speakers is that they are less smart, but sociable. Il preconcetto nei confronti dei parlanti dialettali è che siano meno intelligenti, ma socievoli. Uprzedzenie osób posługujących się dialektem polega na tym, że są mniej inteligentni, ale towarzyscy. A ideia preconcebida dos falantes de dialectos é que são menos inteligentes, mas sociáveis. Maar dat slaat natuurlijk nergens op, welk dialect je spreekt zegt niets over je intelligentie. But of course that makes no sense, which dialect you speak says nothing about your intelligence. Mais bien sûr, cela n'a aucun sens, le dialecte que vous parlez ne dit rien de votre intelligence. Ma naturalmente questo non ha senso, il dialetto che parli non dice nulla della tua intelligenza. Але, звичайно, це не має сенсу, адже діалект, на якому ви розмовляєте, нічого не говорить про ваш інтелект. 但这当然没有意义,你说哪种方言并不能说明你的智力。 Deze vooroordelen zijn minder geworden, maar nog zeker niet helemaal weg. These prejudices have diminished, but have not completely disappeared.

Op scholen werd vroeger alleen de standaardtaal geaccepteerd, er mocht geen dialect gesproken worden. In the past, only the standard language was accepted at schools, no dialect was allowed to be spoken. Dans les écoles, seule la langue standard était acceptée, aucun dialecte n'était autorisé. Nelle scuole si accettava solo la lingua standard, non era consentito parlare alcun dialetto. In Nederland maar ook in België en Suriname. In the Netherlands but also in Belgium and Suriname. Nei Paesi Bassi, ma anche in Belgio e in Suriname. Bij kinderen werden dialecten die ze spraken afgeleerd en er werd ze geleerd zo veel mogelijk standaardtaal te spreken. Bei den Kindern wurden die Dialekte, die sie sprachen, vernachlässigt und ihnen wurde beigebracht, so weit wie möglich die Standardsprache zu sprechen. Children were unlearned dialects they spoke and were taught to speak standard language as much as possible. Nei bambini, i dialetti che parlavano sono stati disimparati e si è insegnato loro a parlare il più possibile la lingua standard.

Tegenwoordig is er meer waardering voor dialecten. Nowadays there is more appreciation for dialects. Aujourd'hui, les dialectes sont davantage appréciés. Oggi si apprezzano maggiormente i dialetti. Bijvoorbeeld op tv en radio is het normaler geworden dat mensen een accent hebben, bijvoorbeeld het Brabantse of Limburgse accent. For example, on TV and radio it has become more normal for people to have an accent, for example the Brabant or Limburg accent. Per esempio, in televisione e alla radio è diventato più normale che le persone abbiano un accento, come quello del Brabante o del Limburgo. Maar echt dialect wordt eigenlijk alleen op lokale tv-zenders gesproken, bijna niet op nationale tv. But real dialect is really only spoken on local TV channels, almost not on national TV. Ma il vero dialetto si parla davvero solo sui canali televisivi locali, quasi non sulla TV nazionale.

**Vlaams** Flemish

Nu het duidelijk is wat precies een dialect is, kunnen we het hebben over het Vlaams. Now that it is clear what exactly a dialect is, we can talk about Flemish. In België worden er drie talen gesproken: Frans, Duits en Nederlands. Three languages are spoken in Belgium: French, German and Dutch. In Belgio si parlano tre lingue: Francese, tedesco e olandese. In het noordelijke gedeelte van België, in de regio Vlaanderen, is Nederlands de hoofdtaal. In the northern part of Belgium, in the Flanders region, Dutch is the main language. Nella parte settentrionale del Belgio, nella regione delle Fiandre, l'olandese è la lingua principale.

Vlaams is een verzamelnaam voor de verschillende dialecten die in Vlaanderen gesproken worden. Flemish is a collective term for the various dialects spoken in Flanders. Il fiammingo è un termine che racchiude i diversi dialetti parlati nelle Fiandre. Het Vlaams is op te delen in vier regionale dialectgroepen: Het Limburgs, het Brabants, het Oost-Vlaams en het West-Vlaams. Flämisch lässt sich in vier regionale Dialektgruppen unterteilen: Limburgisch, Brabantisch, Ostflämisch und Westflämisch. Flemish can be divided into four regional dialect groups: Limburgish, Brabantish, East Flemish and West Flemish. Il fiammingo può essere suddiviso in quattro gruppi dialettali regionali: limburghese, brabantino, fiammingo orientale e fiammingo occidentale. Sprekers van elk van deze dialecten spreken weer op een andere manier. Die Sprecher der einzelnen Dialekte sprechen unterschiedlich. Speakers of each of these dialects speak in a different way. I parlanti di ciascuno di questi dialetti parlano in modo diverso.

Je kan dus niet zeggen dat Vlaams een taal is. So you cannot say that Flemish is a language. Quindi non si può dire che il fiammingo sia una lingua. Om het nog extra verwarrend te maken: als een Nederlander het over Vlaams heeft, wordt meestal wat we tussentaal noemen bedoeld. Um die Verwirrung noch zu vergrößern: Wenn ein Niederländer von Flämisch spricht, meint er in der Regel das, was wir Zwischensprache nennen. To make it even more confusing: when a Dutch person talks about Flemish, they usually mean what we call an intermediate language. Pour ajouter à la confusion, lorsqu'un Néerlandais parle du flamand, il s'agit généralement de ce que nous appelons une langue intermédiaire. Per aumentare la confusione, quando un olandese parla di fiammingo, di solito intende quella che noi chiamiamo lingua intermedia. Wat tussentaal is, daar komen we zo bij. What interlanguage is, we will come to that in a moment.

Laten we voordat we naar de verschillen tussen Nederlands in België en Nederlands in Nederland kijken, eerst kijken naar de overeenkomsten. Bevor wir uns mit den Unterschieden zwischen dem Niederländischen in Belgien und dem Niederländischen in den Niederlanden befassen, wollen wir uns zunächst die Gemeinsamkeiten ansehen. Before looking at the differences between Dutch in Belgium and Dutch in the Netherlands, let's first look at the similarities. Avant d'examiner les différences entre le néerlandais en Belgique et le néerlandais aux Pays-Bas, voyons les similitudes. Prima di esaminare le differenze tra l'olandese in Belgio e l'olandese nei Paesi Bassi, vediamo le somiglianze. Voor de duidelijkheid, zowel Vlamingen als Nederlanders spreken Nederlands. For the sake of clarity, both Flemings and Dutch speak Dutch. Per essere chiari, sia i fiamminghi che gli olandesi parlano olandese. Als een Nederlander en een Nederlandssprekende Belg met elkaar praten, kunnen ze elkaar over het algemeen goed begrijpen. When a Dutch person and a Dutch-speaking Belgian talk to each other, they can generally understand each other well. Se un olandese e un belga di lingua olandese si parlano, in genere si capiscono bene. Ook is de spelling van de taal hetzelfde, woorden worden niet op een andere manier geschreven. Also, the spelling of the language is the same, words are not written differently. Anche l'ortografia della lingua è la stessa, le parole non sono scritte in modo diverso.

Maar toch zijn er een paar opvallende verschillen in hoe een Vlaming praat en een Nederlander. Still, there are some striking differences in how a Fleming talks and a Dutchman. Il existe néanmoins des différences frappantes entre la façon de parler d'un Flamand et celle d'un Néerlandais. Tuttavia, ci sono alcune differenze notevoli nel modo di parlare di un Fleming e di un olandese. No entanto, há algumas diferenças notáveis entre a forma de falar de um flamengo e de um holandês.

**Uitdrukking de week** Expression the week

Voordat we doorgaan met de verschillen tussen Vlaams en Nederlands, is het eerst tijd voor… Before we continue with the differences between Flemish and Dutch, it is first time for…

De uitdrukking van de week! Expression of the week!

De uitdrukking van deze week is: ‘met je neus in de boter vallen'. This week's expression is: 'get your nose in the butter'. L'expression de cette semaine est "tomber à la renverse". La frase di questa settimana è "cadere a testa in giù". Dat betekent op het juiste moment op de juiste plek zijn en daarmee onverwachts een gelukje hebben. That means being in the right place at the right time and having unexpected luck. Ciò significa trovarsi nel posto giusto al momento giusto e quindi essere inaspettatamente fortunati. Als je bijvoorbeeld voor het eerst op je nieuwe werk bent en een van je nieuwe collega's trakteert die dag op taart. For example, if you are at your new job for the first time and one of your new colleagues treats you to cake that day. Par exemple, lorsque vous travaillez pour la première fois dans votre nouvel emploi et que l'un de vos nouveaux collègues vous offre un gâteau ce jour-là. Ad esempio, quando vi trovate per la prima volta nel vostro nuovo lavoro e uno dei vostri nuovi colleghi vi offre una torta quel giorno. 例如,如果您第一次到新工作,那天您的一位新同事请您吃蛋糕。 Dan val je met je neus in de boter. Then you fall with your nose in the butter.

En wat heeft deze uitdrukking met Vlaams te maken, denk je misschien? And what does this expression have to do with Flemish, you may think? E cosa c'entra questa espressione con il fiammingo, si potrebbe pensare? De Vlamingen hebben hun eigen variant op deze uitdrukking: met je gat in de boter vallen. The Flemish have their own variation on this expression: fall in love with your ass. I fiamminghi hanno una loro variante di questa espressione: cadere con il sedere nel burro. Os flamengos têm a sua própria variação desta expressão: cair com o rabo na manteiga. Oftewel met je billen in de boter. In other words, with your buttocks in the butter. Por outras palavras, com o rabo na manteiga.

**Tussentaal** Intermediate language

Terug naar België. In het dagelijkse leven praat een Vlaming vaak geen standaard-Nederland en ook niet altijd dialect. In daily life, a Flemish person often does not speak standard Dutch and not always dialect. Wat ze dan spreken noemen we tussentaal. What they then speak is what we call intermediate language. Zoals het woord al zegt, het zit ongeveer tussen de standaardtaal en het dialect in. As the word says, it is somewhere between the standard language and the dialect. Come suggerisce la parola, si colloca all'incirca tra la lingua standard e il dialetto. Het verschilt dus van de Nederlandse standaardtaal, maar niet zo veel als een dialect. So it differs from the Dutch standard language, but not as much as a dialect. Quindi differisce dalla lingua olandese standard, ma non tanto quanto un dialetto.

Vooral jongere Belgen spreken steeds minder dialect. Especially younger Belgians speak less and less dialect. I belgi più giovani, in particolare, parlano sempre meno il dialetto. Ze verstaan het wel, bijvoorbeeld omdat oudere familieleden nog wel dialect spreken. They do understand it, for example, because older relatives still speak dialect. Maar zelf willen of kunnen ze het dialect niet spreken. But they themselves do not want or cannot speak the dialect. Ma loro stessi non vogliono o non possono parlare il dialetto.

Het Standaardnederlands wordt in België vooral in zeer formele situaties gebruikt, bijvoorbeeld bij een sollicitatie. Standard Dutch is used in Belgium mainly in very formal situations, such as when applying for a job. L'olandese standard è utilizzato in Belgio soprattutto in situazioni molto formali, come ad esempio quando si presenta una domanda di lavoro. In het dagelijkse leven, bijvoorbeeld met vrienden of in een winkel, spreekt een Vlaming meestal tussentaal. In everyday life, for example with friends or in a store, a Fleming usually speaks intermediate language. Nella vita di tutti i giorni, ad esempio con gli amici o in un negozio, un fiammingo di solito parla tra una lingua e l'altra.

De meest kenmerkende voorbeelden van de Vlaamse tussentaal zijn als volgt: The most characteristic examples of the Flemish interlanguage are as follows: Gli esempi più tipici di lingua intermedia fiamminga sono i seguenti: Найбільш типовими прикладами фламандської мови-посередника є наступні:

· Ten eerste: Het weglaten van de eindklank bij bepaalde woorden: · Erstens: Das Weglassen des Schlusslautes bei bestimmten Worten: · First: The omission of the final sound in certain words: - Premièrement : omettre le son de fin de certains mots : - Primo: omettere il suono finale di alcune parole: - Primeiro: Omitir o som final de certas palavras:

In de plaats van wat, dat en niet wordt het wa, da en nie; Anstelle von what, that and not wird es wa, da und not; Instead of what, that and not, it becomes wa, da and not; Invece di cosa, che e non, diventa wa, da e nie; Zamiast tego, co, to i nie, staje się wa, da i nie;

· Het gebruik van gij, u en uw in de plaats van je, jou en jouw. - Using ye, you and your in the place of your, you and yours.

In Nederland hebben we twee aanspreekvormen: de informele jij en de formele u-vorm. In the Netherlands we have two forms of address: the informal you and the formal u-form. Nei Paesi Bassi abbiamo due forme di indirizzo: il tu informale e il tu formale. 在荷兰,我们有两种称呼形式:非正式的“you”和正式的“u”形式。 In de Vlaamse tussentaal is er nog een vorm daartussen: de gij-vorm. In the Flemish intermediate language, there is another form in between: the thou form. Nella lingua intermedia fiamminga, esiste un'altra forma intermedia: la forma thou. Wanneer een Nederlander je en jij zegt, zegt een Vlaming meestal ge en gij. When a Dutchman says you and you, a Fleming usually says ge and thou. Bijvoorbeeld: __gij hebt uw werk niet gedaan__. For example: you have not done your job. Por exemplo: não fizeste o teu trabalho. De uw in deze zin is dus niet formeel, maar de bezittelijke vorm die bij gij hoort. Thus, the your in this sense is not formal, but the possessive form associated with thou.

In Nederland is de gij-vorm niet meer in gebruik. In the Netherlands, the thou form is no longer in use. Voor een Nederlander voelt deze vorm, waarbij de u dus bezittelijk gebruikt wordt, heel formeel Für einen Niederländer wirkt diese Form, bei der das u als Possessivum verwendet wird, sehr förmlich For a Dutch person, this form, in which the u is used possessively, feels very formal Per un olandese, questa forma, in cui la u è usata in modo possessivo, è molto formale.

· Ten derde: Vlamingen gebruiken een andere verkleinvorm: -ske in de plaats van -je. - Drittens: Die Flamen verwenden eine andere Verkleinerungsform: -ske statt -je. - Third, Flemish people use another diminutive form: -ske instead of -je. - Terzo: i fiamminghi usano un'altra forma diminutiva: -ske invece di -je. Bijvoorbeeld: meiske ipv meisje, zakske ipv van zakje, bloemeke ipv bloempje. For example: meiske instead of girl, zakske instead of bag, bloemeke instead of flower. Ad esempio: meiske invece di ragazza, zakske invece di borsa, bloemeke invece di fiore. 例如:meiske代替girl,zakske代替bag,bloemeke代替flower。

Dit zijn een aantal voorbeelden maar er zijn nog veel meer verschillen in de taalgebruik. These are just a few examples, but there are many more differences in language use. Це лише деякі приклади, але існує набагато більше відмінностей у використанні мови. Het verschil tussen tussentaal en dialect is ook niet zo strak gedefinieerd. The difference between interlanguage and dialect is also not so rigidly defined. 中介语和方言之间的区别也没有那么严格的定义。 En veel mensen kunnen dus op verschillende manieren praten, in dialect of niet, afhankelijk met wie diegene spreekt. And so many people can talk in different ways, in dialect or not, depending on who they are talking to.

Als je meer over het ontstaan van tussentaal zou willen leren, zou ik aanraden om de negende aflevering van de podcast Op Z'n Vlaams te luisteren. If you would like to learn more about the origins of interlanguage, I would recommend listening to the ninth episode of the podcast Op Z'n Vlaams. Se volete saperne di più sulle origini dell'interlingua, vi consiglio di ascoltare il nono episodio del podcast Op Z'n Vlaams. Deze podcast is ook gesproken in tussentaal, dus dan kan je goed de verschillen horen.

**Uitspraak** Excerpt

Nu, wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de Vlaamse en Nederlandse uitspraak? Quais são as principais diferenças entre a pronúncia flamenga e a pronúncia holandesa?

De uitspraak van een Vlaming is simpelweg anders dan die van een Nederlander. The pronunciation of a Flemish person is simply different from that of a Dutch person. La pronuncia di un fiammingo è semplicemente diversa da quella di un olandese. Ik, als Nederlander, kan het altijd merken als iemand uit België komt, omdat de uitspraak anders is. I, as a Dutchman, can always tell when someone is from Belgium, because the pronunciation is different. Io, come olandese, riesco sempre a capire quando qualcuno viene dal Belgio perché la pronuncia è diversa. Een Vlaming heeft gewoon een andere tongval dan een Nederlander. A Fleming simply has a different tongue than a Dutchman. Un fiammingo ha semplicemente una lingua diversa da quella di un olandese. De tongval is de manier waarop iemand spreekt, dus bijvoorbeeld de toonhoogte: spreek je hoog of laag, en waar de klemtoon gelegd wordt in een woord. The accent is the way someone speaks, so for example the pitch: do you speak high or low, and where the emphasis is placed in a word. La lingua è il modo in cui una persona parla, quindi ad esempio l'intonazione: si parla alto o basso, e dove si pone l'accento in una parola. Мова - це те, як людина розмовляє, наприклад, висота голосу: ви говорите високо чи низько, і де ставите наголос у слові. 口音是指某人说话的方式,例如音调:你说话是高还是低,以及单词的重音位置。 Ze zeggen wel eens dat een Vlaming vaak melodieuzer praat dan een Nederlander, wat prettiger klinkt. They sometimes say that a Flemish person often talks more melodically than a Dutch person, which sounds more pleasant. A volte si dice che un fiammingo parli spesso in modo più melodioso di un olandese, che ha un suono più piacevole. Een Nederlander spreekt ook gemiddeld sneller dan een Vlaming. A Dutch person also speaks faster on average than a Flemish person.

Omdat het moeilijk is om de verschillen met tekst uit te leggen, laat ik een aantal fragmenten horen waarin het verschil duidelijk wordt. Because it is difficult to explain the differences with text, I will play a number of fragments in which the difference becomes clear. Poiché è difficile spiegare le differenze con un testo, vi farò ascoltare alcuni brani in cui la differenza diventa evidente. De Belgische uitspraak is ingesproken door Sietske van de podcast Rebels Nederlands. The Belgian pronunciation is voiced by Sietske of the podcast Rebels Dutch. La pronuncia belga è doppiata da Sietske del podcast Rebels Dutch. 比利时语发音由 Rebels Dutch 播客中的 Sietske 说。 Een aanrader om ook eens te luisteren! Highly recommended listening too!

**Zachte / harde g** Soft / hard g

Een van de duidelijkste verschillen is dat een Vlaming met een zachte g praat. One of the most obvious differences is that a Fleming speaks with a soft g. Dat geldt trouwens ook voor veel mensen uit de zuidelijke Nederlandse provincies Limburg en Noord-Brabant. By the way, the same is true for many people from the southern Dutch provinces of Limburg and North Brabant. Questo vale anche per molti abitanti delle province olandesi meridionali del Limburgo e del Brabante Settentrionale. Nederlanders uit de noordelijke provincies praten vaker met een harde g. Dutch people from the northern provinces are more likely to speak with a hard g. Gli olandesi delle province settentrionali sono più propensi a parlare con la g dura.

Vergelijk de g bij deze twee fragmenten. Compare the g at these two excerpts.

__NL: Ik heb genoeg gehad. EN: I 've had enough. Graag ga ik rustig weg.__ I'd like to leave quietly.

__BE: Ik heb genoeg gehad. BE: I've had enough. Graag ga ik rustig weg.__ I'd like to leave quietly.

Hoorde je het verschil? Did you hear the difference? Bij het eerste fragment hoorde je de ‘harde g' en in het tweede de zachte.

**Medeklinkers** Consonants

Nederlanders en Belgen spreken sommige medeklinkers soms anders uit. Dutch and Belgians sometimes pronounce some consonants differently. Vergelijk de volgende fragmenten: Compare the following excerpts:

__NL: In de zomer vliegen hier veel vogels__

__BE: In de zomer vliegen hier veel vogels__ BE: In summer, many birds fly here

__NL: De hond ligt samen met mij op het bed__ EN: The dog is on the bed with me

__BE: De hond ligt samen met mij op het bed__ BE: The dog is on the bed with me

Een Nederlander maakt vaak minder onderscheid tussen sommige medeklinkers. A Dutchman often makes less distinction between some consonants. Un olandese spesso fa meno distinzione tra alcune consonanti. Bijvoorbeeld de d en t: hond / hont. For example the d and t: dog / dog. Ad esempio, la d e la t: dog / hont. De f en v: vogel / fogel. The f and v: bird / fogel. En de s en z: zomer / somer. And the s and z: summer/summer. Vlamingen doen dat meestal niet. Flemings usually don't do that.

**-tie-woorden** -tie-words

Bepaalde woordeinden worden ook anders uitgesproken door Nederlanders en Vlamingen. Certain word endings are also pronounced differently by Dutch and Flemish people. Anche alcune terminazioni di parole sono pronunciate in modo diverso da olandesi e fiamminghi. Luister naar deze twee fragmenten. Ascoltate questi due estratti.

__NL: De politie bracht de man na de arrestatie naar justitie__ EN: Police brought man to justice after arrest IT: La polizia ha consegnato l'uomo alla giustizia dopo l'arresto CN: 男子被捕后警方将其绳之以法

__BE: De politie bracht de man na de arrestatie naar justitie__

**Leenwoorden** Loanwords

Leenwoorden, dus woorden die niet origineel Nederlands zijn, worden soms door Vlamingen op een andere manier uitgesproken dan een Nederlander. Loan words, ie words that are not originally Dutch, are sometimes pronounced differently by Flemish people than a Dutch person. Le parole in prestito, cioè quelle che non sono originariamente olandesi, sono talvolta pronunciate in modo diverso dai fiamminghi rispetto agli olandesi. Luister bijvoorbeeld naar deze zinnen. Ad esempio, ascoltate queste frasi.

__NL: De coach liep na de voetbalmatch met zijn dossier naar de tram en at een croissant.__ EN: The coach walked to the tram after the football match with his file and ate a croissant. IT: L'allenatore si è recato al tram con la sua cartella dopo la partita di calcio e ha mangiato un croissant.

__BE: De coach liep na de voetbalmatch met zijn dossier naar de tram en at een croissant.__

Als je echt de verschillen wil leren kennen tussen de uitspraak en woordenschat van Vlamingen, zou ik aanraden om wat Vlaamse media te bekijken. If you really want to get to know the differences between the pronunciation and vocabulary of Flemish people, I would recommend watching some Flemish media. Ik kan sowieso mijn collega-podcasts Op Z'n Vlaams en Rebels Nederlands aanraden. In any case, I can recommend my fellow podcasts Op Z'n Vlaams and Rebels Dutch. In ogni caso, posso raccomandare i miei podcast Op Z'n Vlaams e Rebels Nederlands. Beide zijn erg interessante podcasts, door Vlamingen gemaakt. Both are very interesting podcasts, made by Flemish people.

Ik wil graag afsluiten met een anekdote. I would like to close with an anecdote. Vorrei concludere con un aneddoto. Een Vlaamse medewerker van een Nederlands bedrijf kreeg met Nieuwjaar een kaartje van haar werkgever. A Flemish employee of a Dutch company received a card from her employer on New Year's Eve. Una dipendente fiamminga di un'azienda olandese ha ricevuto una cartolina dal suo datore di lavoro la sera di Capodanno. Hierop stond de tekst: “Op een enerverend nieuw jaar!”. It read: "To an exciting new year!". Brzmiał: „Za ekscytujący nowy rok!”. Een Nederlander vind die tekst heel normaal, het betekent spannend en gebeurtenisvol. A Dutch person finds that text very normal, it means exciting and eventful. Un olandese trova questo testo abbastanza normale, significa eccitante e movimentato. Het is in ieder geval een positief woord. At least it's a positive word.

Maar voor een Vlaming heeft het woord een heel andere betekenis, namelijk zenuwslopend. But to a Fleming, the word has a very different meaning, namely unnerving. Ma per un Fleming la parola ha un significato molto diverso, ovvero snervante. Oftewel: zo spannend dat het niet meer leuk is. In other words: so exciting that it is no longer fun. Een heel negatief woord.

Dus terwijl de Nederlandse collega's het een heel leuk kaartje vonden, keek de Vlaamse medewerker er toch anders naar! So while the Dutch colleagues thought it was a very nice card, the Flemish employee looked at it differently! Così, mentre i colleghi olandesi pensavano che fosse un biglietto molto bello, il dipendente fiammingo lo vedeva in modo diverso!

Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Een Beetje Nederlands. Thanks for listening to this episode of Een Beetje Nederlands. Vergeet niet op de podcast te abonneren en geef hem ook door aan vrienden en collega's! Don't forget to subscribe to the podcast and pass it along to friends and colleagues! Non dimenticate di abbonarvi al podcast e di diffonderlo ad amici e colleghi! Zo kunnen er meer mensen de podcast leren kennen. That way more people can learn about the podcast. In questo modo, più persone possono conoscere il podcast. Ik hoop dat je een beetje Nederlands geleerd hebt en tot de volgende aflevering! Spero che abbiate imparato un po' di olandese e alla prossima puntata!