×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Nederlands voor Buitenlunders, Les 9 De brug was open!

Les 9 De brug was open!

Isabel, vertel eens, hoe kom jij naar de les? Met de bus. Ik stap uit bij het station. Van daar loop ik naar school. Hoe lang duurt dat? Hoe lang doe je erover om hier te komen? Een half uurtje. Soms kom ik op de fiets. Fietsen gaat sneller dan met de bus. Bovendien is er vaak geen plaats in de bus. Dan moet ik staan. Dat vind ik vervelend.

Waarom kom je dan niet elke dag met de fiets? Nou, het regent hier elke dag. En als je in de regen fietst, word je nat. Dat is een groot nadeel. Dan neem ik liever de bus.

En wie komt er met de auto? Heeft er iemand een auto? Jij Lisa? Ja, ik meneer. Ik heb een auto. Kijk daar staat ie: die kleine daar. Ik kan niet zonder. Er is geen bushalte bij mij in de buurt. Met de auto kan ik overal heen. En ik ben er sneller. Ik hoef nooit te wachten. Behalve als je in de file staat!

's Ochtends is er altijd file. Ja, dat is waar. Maar in de auto heb je de ruimte. Er zitten geen andere mensen in. Je bent alleen. Je kunt naar de radio luisteren. Ja, dat is wel een voordeel. Maar de bus is misschien goedkoper!

De les is al een kwartier bezig. Fred komt binnen. Goedemorgen, meneer! Goedemorgen? Goedemiddag! Waarom ben je zo laat? Je woont niet ver hiervandaan. Hoogstens 5 minuten. Dichtbij, dus. Ja, met de fiets ben ik hier binnen 5 minuten. Maar vanochtend was mijn fiets kapot. Ik moest lopen. Dan doe ik er langer over. Gisteren was je ook te laat, meen ik? Was je fiets gisteren ook kapot? Eh nee, gisteren was de brug open. Dat kost ook veel tijd. Daardoor was ik te laat. Sommige mensen hebben altijd pech!

Les 9 De brug was open! Lektion 9 Die Brücke war offen! Lesson 9 The bridge was open! Lección 9 ¡El puente estaba abierto! درس نهم پل باز بود! Leçon 9 Le pont était ouvert ! Lekcja 9 Most był otwarty! Урок 9 Мост был открыт! Lektion 9 Bron var öppen! Ders 9 Köprü açıktı! Урок 9 Міст був відкритий! 第 9 课 桥打开了!

Isabel, vertel eens, hoe kom jij naar de les? Isabel, sag mir, wie kommst du zum Unterricht? Isabel, tell me, how do you get to class? Изабель, скажи мне, как ты добираешься до занятий? 伊莎贝尔,告诉我,你怎么去上课? Met de bus. By bus. 与公共汽车。 Ik stap uit bij het station. Ich steige am Bahnhof aus. I get off at the station. Я выхожу на станции. 我在车站下车。 Van daar loop ik naar school. Von dort aus gehe ich zu Fuß zur Schule. From there I walk to school. از آنجا به مدرسه می روم. Оттуда я иду в школу. 从那里我步行去学校。 Hoe lang duurt dat? How long does that take? Сколько времени это занимает? 这需要多长时间? Hoe lang doe je erover om hier te komen? Wie lange dauert es, bis Sie hierher kommen? How long does it take you to get here? چقدر طول می کشد تا به اینجا برسید؟ Сколько времени тебе нужно, чтобы добраться сюда? 你需要多长时间才能到达这里? Een half uurtje. Eine halbe Stunde. Half an hour. نیم ساعت. Полчаса. 半小时。 Soms kom ik op de fiets. Manchmal komme ich mit dem Fahrrad. Sometimes I come by bicycle. Иногда я приезжаю на велосипеде. 有时我骑自行车来。 Fietsen gaat sneller dan met de bus. Radfahren ist schneller als Busfahren. Cycling is faster than taking the bus. Ехать на велосипеде быстрее, чем на автобусе. 骑自行车比乘坐公共汽车更快。 Bovendien is er vaak geen plaats in de bus. Außerdem gibt es oft keinen Platz im Bus. Moreover, there is often no room on the bus. К тому же в автобусе часто нет мест. 而且,公交车上经常没有座位。 Dan moet ik staan. Dann muss ich aufstehen. Then I have to stand. Тогда я должен стоять. 那我就得站起来了。 Dat vind ik vervelend. Ich finde das ärgerlich. I find that annoying. من آن را آزاردهنده می دانم. Я нахожу это раздражающим. 我觉得这很烦人。

Waarom kom je dan niet elke dag met de fiets? Warum kommen Sie dann nicht jeden Tag mit dem Fahrrad? So why don't you come by bike every day? 你为什么不每天骑自行车来呢? Nou, het regent hier elke dag. Nun, hier regnet es jeden Tag. Well, it rains here every day. Ну, дождь здесь каждый день. 嗯,这里每天都下雨。 En als je in de regen fietst, word je nat. And when you bike in the rain, you get wet. И если вы будете кататься под дождем, вы промокнете. 如果你在雨中骑车,你会被淋湿。 Dat is een groot nadeel. That's a big disadvantage. این یک ضرر بزرگ است. Это большой недостаток. 这是一个很大的缺点。 Dan neem ik liever de bus. I'd rather take the bus. Я лучше поеду на автобусе. 那我宁愿坐公共汽车。

En wie komt er met de auto? And who comes by car? А кто приезжает на машине? 谁开车来? Heeft er iemand een auto? Does anyone have a car? У кого-нибудь есть машина? 有人有车吗? Jij Lisa? You Lisa? Ты Лиза? 你丽莎? Ja, ik meneer. Yes I sir. Да, сэр. 是的,我先生。 Ik heb een auto. I have a car. У меня есть машина. 我有一辆车。 Kijk daar staat ie: die kleine daar. Seht, da ist er: der Kleine da. Look there he is: that little one over there. آنجا را نگاه کن: آن کوچولو آنجاست. Смотри, вот он: вон тот малыш. 看那儿:那儿的那个小家伙。 Ik kan niet zonder. I can't do without it. من نمی توانم بدون آن زندگی کنم. Я не могу без этого. 没有它我就活不下去。 Er is geen bushalte bij mij in de buurt. There is no bus stop near me. Рядом со мной нет автобусной остановки. 我附近没有公交车站。 Met de auto kan ik overal heen. Mit dem Auto komme ich überall hin. I can go anywhere by car. من می توانم با ماشین همه جا بروم. Я могу поехать куда угодно на машине. 我可以开车去任何地方。 En ik ben er sneller. And I got there faster. И я быстрее. 我会更快到达那里。 Ik hoef nooit te wachten. I never have to wait. Мне никогда не приходится ждать. 我永远不必等待。 Behalve als je in de file staat! Unless you're in a traffic jam! Кроме случаев, когда вы застряли в пробке! 除非你堵车了!

's Ochtends is er altijd file. In the morning, there is always a traffic jam. 早上总是堵车。 Ja, dat is waar. Yes that is true. Да это правда. 是的,确实如此。 Maar in de auto heb je de ruimte. But in the car you have the space. اما شما در ماشین جا دارید. Но в машине места хватает. 但车里还有空间。 Er zitten geen andere mensen in. There are no other people in it. افراد دیگری در آن حضور ندارند. В нем нет других людей. 里面没有其他人。 Je bent alleen. You are alone. Ты один. 你孤身一人。 Je kunt naar de radio luisteren. You can listen to the radio. Вы можете слушать радио. 你可以听广播。 Ja, dat is wel een voordeel. Yes, that is an advantage. Да, это преимущество. 是的,这是一个优势。 Maar de bus is misschien goedkoper! But the bus might be cheaper! Но автобус может быть дешевле! 不过巴士可能更便宜!

De les is al een kwartier bezig. The lesson has already been going on for fifteen minutes. درس پانزده دقیقه است که ادامه دارد. Урок продолжается уже пятнадцать минут. 这节课已经持续了十五分钟。 Fred komt binnen. Fred enters. Входит Фред. 弗雷德进来了。 Goedemorgen, meneer! Good morning, sir! 早上好先生! Goedemorgen? Good morning? 早上好? Goedemiddag! Good afternoon! 下午好! Waarom ben je zo laat? Why are you so late? 你为什么这么晚? Je woont niet ver hiervandaan. You live not far from here. Ты живешь недалеко отсюда. 你住的地方离这里不远。 Hoogstens 5 minuten. At most 5 minutes. 5 минут максимум. 最多5分钟。 Dichtbij, dus. Close, in other words. Так близко. 很近。 Ja, met de fiets ben ik hier binnen 5 minuten. Yes, by bike I am here within 5 minutes. Да, я буду здесь через 5 минут на велосипеде. 是的,我骑自行车 5 分钟内就能到这里。 Maar vanochtend was mijn fiets kapot. But this morning my bike was broken. 但今天早上我的自行车坏了。 Ik moest lopen. I had to walk. Tuve que caminar. Мне пришлось идти пешком. 我不得不步行。 Dan doe ik er langer over. Dann brauche ich länger. Then will it take more time. Entonces tardo más. Тогда это займет больше времени. 那么会需要更多的时间。 Gisteren was je ook te laat, meen ik? You were too late yesterday, I think? Вы, кажется, опоздали вчера? 我想你昨天也迟到了吧? Was je fiets gisteren ook kapot? Was your bike broken yesterday too? Ваш велосипед сломался вчера? 你的自行车昨天也坏了吗? Eh nee, gisteren was de brug open. Um no, yesterday the bridge was open. Э нет, вчера мост был открыт. 嗯,不,这座桥昨天开放了。 Dat kost ook veel tijd. That also takes a lot of time. این نیز زمان زیادی می برد. Это также занимает много времени. 这也需要很多时间。 Daardoor was ik te laat. As a result, I was late. Вот почему я опоздал. 这就是我迟到的原因。 Sommige mensen hebben altijd pech! Some people have all the bad luck! بعضی ها همه بدشانسی ها را دارند! Некоторым всем не везет! 有些人的运气全是倒霉!