×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Nederlands voor Buitenlunders, Les 35 Bedankt voor het wachten!

Les 35 Bedankt voor het wachten!

Welkom bij de belastingtelefoon. Wilt u snel geholpen worden? Houd dan uw gegevens bij de hand. U hoort nu een keuzemenu. Kies 1 als u een vraag hebt over uw aanslag; kies 2 als u een vraag hebt over toeslagen; kies 3 als u een andere vraag hebt. Een bijzondere ervaring, zo'n gesprek! Een computerstem vertelt je wat je moet doen. Druk je verkeerd, dan moet je nogmaals door het menu. De belastingen bel je gratis, maar met andere nummers moet je vlug zijn. Elke minuut kost geld! Als je gekozen hebt, hoor je dikwijls: Al onze medewerkers zijn in gesprek. Een ogenblik geduld, alstublieft. Of: Het is op dit moment erg druk. Probeert u het later nog eens. Ongelooflijk!

Wie in Nederland komt wonen, moet veel regelen. Allerlei formulieren invullen en gesprekken voeren. Met een heleboel instellingen. Voor je verblijfsvergunning moet je bij de gemeente zijn. Daar registreer je je. Soms kunnen ze je daar helpen met je woning. Voorlopig kun je met je eigen rijbewijs rijden, maar je kunt beter zo vlug mogelijk een Nederlands papiertje regelen. Dat doe je alweer bij de gemeente. Natuurlijk moet je een huisarts zoeken. En je moet een verzekering tegen ziektekosten sluiten. Als je kinderen hebt, ga je gauw een geschikte school zoeken.

Voor alles wat je werk betreft, moet je naar het CWI. Het Centrum voor Werk en Inkomen. Je baas regelt daar je vergunning. Hier kun je ook terecht als je werk zoekt. En je uitkering moeten ze daar ook regelen. Een andere organisatie vergelijkt je diploma's met Nederlandse diploma's. Via de gemeente komen je gegevens terecht bij de belastingdienst. Je ontvangt dan je burgerservicenummer. Dezelfde dienst zorgt voor eventuele toeslagen. Als je weinig verdient, krijg je gedeeltes van je verzekeringspremie terug. Of van je huur. Dat noemen we toeslagen. Bedankt voor het wachten! Waarmee kan ik u van dienst zijn? Hèhè, eindelijk een echte stem. Maar waarvoor belde ik ook al weer?

Les 35 Bedankt voor het wachten! Lektion 35 Danke fürs Warten! Lesson 35 Thank you for waiting! Lección 35 ¡Gracias por esperar! لطفاً منتظر بمانید، با تشکر از صبر شما! Lekcja 35 Dziękujemy za czekanie! Lição 35 Obrigado por esperar! Урок 35 Спасибо, что подождали!

Welkom bij de belastingtelefoon. Willkommen beim Steuertelefon. Welcome to the tax phone. خوش آمدید به تلفن مالیات. Добро пожаловать в телефон налоговой. Wilt u snel geholpen worden? Would you like to be helped quickly? آیا مایل به کمک سریع هستید؟ Хотите, чтобы вам быстро помогли? Houd dan uw gegevens bij de hand. If so, have your information handy. پس اطلاعات خود را در دسترس داشته باشید. Тогда держите свои данные под рукой. U hoort nu een keuzemenu. You will now hear a selection menu. شما هم اکنون در منوی انتخاب هستید. Теперь вы услышите меню выбора. Kies 1 als u een vraag hebt over uw aanslag; kies 2 als u een vraag hebt over toeslagen; kies 3 als u een andere vraag hebt. Wählen Sie 1, wenn Sie eine Frage zu Ihrer Beurteilung haben; wählen Sie 2, wenn Sie eine Frage zu Leistungen haben; wählen Sie 3, wenn Sie eine andere Frage haben. Choose 1 if you have a question about your assessment; choose 2 if you have a question about benefits; choose 3 if you have any other question. اگر سوالی در مورد صورتحساب خود دارید 1 را انتخاب کنید؛ اگر سوالی در مورد کمک های مالی دارید 2 را انتخاب کنید؛ اگر سوالی دیگری دارید 3 را انتخاب کنید. Выберите 1, если у вас есть вопросы по поводу вашей оценки; выберите 2, если у вас есть вопрос о доплатах; выберите 3, если у вас есть другой вопрос. Een bijzondere ervaring, zo'n gesprek! Ein besonderes Erlebnis, ein solches Gespräch! A special experience, such a conversation! تجربه‌ی ویژه‌ای است، چنین گفتگویی! Особый опыт, такой разговор! Een computerstem vertelt je wat je moet doen. A computer voice tells you what to do. یک صدای کامپیوتر به شما می‌گوید چه کاری باید انجام دهید. Компьютерный голос говорит вам, что делать. Druk je verkeerd, dan moet je nogmaals door het menu. If you press wrong, you have to go through the menu again. اگر اشتباه بزنید، باید دوباره از منو عبور کنید. Если вы нажмете неправильно, вам придется пройти через меню снова. De belastingen bel je gratis, maar met andere nummers moet je vlug zijn. You call taxes for free, but with other numbers you have to be quick. مکالمه با شماره مالیاتی رایگان است، اما بیشتر شماره‌ها باید سریع دیال شوند. Вы звоните в налоговые органы бесплатно, но вам нужно поторопиться с другими номерами. Elke minuut kost geld! Every minute costs money! هر دقیقه هزینه دارد! Als je gekozen hebt, hoor je dikwijls: Al onze medewerkers zijn in gesprek. When you've dialed, you often hear: All of our staff are busy. وقتی که یک شماره را انتخاب کردید، اغلب می‌شنوید: تمام کارکنان ما در گفتگو هستند. Выбирая, часто слышишь: Все наши сотрудники заняты. Een ogenblik geduld, alstublieft. A moment's patience, please. لطفاً یک لحظه صبر کنید. Of: Het is op dit moment erg druk. Or: It's very busy right now. یا: در حال حاضر بسیار شلوغ است. Probeert u het later nog eens. Please try again later. لطفاً بعداً دوباره امتحان کنید. Ongelooflijk! Unbelievable! شگفت‌آور!

Wie in Nederland komt wonen, moet veel regelen. Those who come to live in the Netherlands have a lot to arrange. هر کسی که به هلند می‌آید، باید بسیاری از امور را مرتب کند. Любой, кто приезжает жить в Нидерланды, должен многое устроить. Allerlei formulieren invullen en gesprekken voeren. Filling out all kinds of forms and having conversations. پرکردن انواع فرم‌ها و انجام مصاحبه‌ها. Заполнение всевозможных форм и проведение собеседований. Met een heleboel instellingen. With a lot of settings. با تعداد زیادی تنظیمات. С большим количеством настроек. Voor je verblijfsvergunning moet je bij de gemeente zijn. For your residence permit, you have to go to the municipality. برای گرفتن مجوز اقامت، باید به شهرداری مراجعه کنید. Вам нужно обратиться в муниципалитет за видом на жительство. Daar registreer je je. That's where you register. در آنجا ثبت نام می کنید. Soms kunnen ze je daar helpen met je woning. Sometimes they can help you with your home there. گاهی اوقات آن‌ها می‌توانند به شما در مورد مسکن کمک کنند. Voorlopig kun je met je eigen rijbewijs rijden, maar je kunt beter zo vlug mogelijk een Nederlands papiertje regelen. Im Moment können Sie noch mit Ihrem eigenen Führerschein fahren, aber Sie sollten so schnell wie möglich einen niederländischen Ausweis beantragen. For now, you can drive with your own license, but you better get a Dutch paper as soon as possible. تا زمانی که می‌توانید با گواهینامه خود رانندگی کنید، اما بهتر است در اسرع وقت یک کاغذ هلندی ترتیب دهید. Пока можно водить с собственными водительскими правами, но лучше как можно быстрее оформить голландскую бумагу. Dat doe je alweer bij de gemeente. You already do that again at the municipality. اینکار را دوباره در شهرداری انجام دهید. Natuurlijk moet je een huisarts zoeken. Of course you should seek a family doctor. البته باید به دنبال یک پزشک عمومی بگردید. En je moet een verzekering tegen ziektekosten sluiten. And you need health insurance. همچنین باید بیمه درمانی ببندید. Als je kinderen hebt, ga je gauw een geschikte school zoeken. If you have children, you will soon start looking for a suitable school. اگر فرزند دارید، به زودی به دنبال یک مدرسه مناسب می‌روید.

Voor alles wat je werk betreft, moet je naar het CWI. For everything about your job, you have to go to the CWI. برای هر چیزی مرتبط با کار شما باید به CWI مراجعه کنید. Вы должны обращаться в КРИ по всем вопросам, касающимся вашей работы. Het Centrum voor Werk en Inkomen. The Center for Work and Income. مرکز کار و درآمد. Je baas regelt daar je vergunning. Your boss arranges your permit there. کارفرمای شما مجوز شما را در آنجا تنظیم می کند. Hier kun je ook terecht als je werk zoekt. This is also the place to go if you are looking for work. شما می توانید اینجا به دنبال کار بگردید. Вы также можете пойти сюда, если вы ищете работу. En je uitkering moeten ze daar ook regelen. And your benefits should also be taken care of there. همچنین بیشتر کارهای مالی خودتان را نیز باید در آنجا بررسی کنند. И они также должны оформить ваши льготы там. Een andere organisatie vergelijkt je diploma's met Nederlandse diploma's. Another organization compares your diplomas with Dutch diplomas. یک سازمان دیگر مدارک شما را با مدارک هلندی مقایسه می کند. Другая организация сравнивает ваши дипломы с голландскими дипломами. Via de gemeente komen je gegevens terecht bij de belastingdienst. Über die Gemeinde gelangen Ihre Angaben zu den Steuerbehörden. Through the municipality, your information reaches the tax authorities. اطلاعات شما از طریق شهرداری به دفتر مالیات می‌رسد. Ваши данные будут переданы в налоговые органы через муниципалитет. Je ontvangt dan je burgerservicenummer. You will then receive your citizen service number. سپس شما شماره تابعیتی خود را دریافت می کنید. После этого вы получите свой номер службы гражданина. Dezelfde dienst zorgt voor eventuele toeslagen. The same service takes care of any surcharges. همان دیپارتمان مراقب پرداخت های ممکن است. Als je weinig verdient, krijg je gedeeltes van je verzekeringspremie terug. If you earn little, you get portions of your insurance premium back. اگر درآمد کم دارید، بخشی از پرداختی بیمه خود را به دست می‌آورید. Если вы зарабатываете мало, вам вернут часть страхового взноса. Of van je huur. Or from your rent. یا از اجاره‌ی خود. Dat noemen we toeslagen. These are called supplements. این را تخفیف‌ها می‌نامیم. Мы называем это надбавками. Bedankt voor het wachten! Thanks for waiting! ممنون بابت صبرتان! Waarmee kan ik u van dienst zijn? What can I be of service to you? چطور می‌توانم به شما کمک کنم؟ Hèhè, eindelijk een echte stem. Huh, finally a real voice. هورا، سرانجام یک صدای واقعی. Эй, наконец-то настоящий голос. Maar waarvoor belde ik ook al weer? Aber was habe ich da wieder gefordert? But what was I calling for again? اما من چرا زنگ زدم؟ Но почему я снова позвонил?