×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Nederlands voor Buitenlunders, Les 22 Het huishouden: iemand moet het doen!

Les 22 Het huishouden: iemand moet het doen!

Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 4 Nederlanders een hekel heeft aan het huishouden. 25 procent! Is dat werkelijk zo? We vragen het aan een paar mensen die aan het winkelen zijn. Meneer, heeft u werkelijk zo'n hekel aan het huishouden? Helemaal niet! Ik kook graag. En ik zet heerlijke koffie, al zeg ik het zelf. En ik doe de dagelijkse dingen. Opruimen, planten water geven en de afwas. Maar stofzuigen, de was doen en dat soort zaken, daar heb ik een aardige mevrouw voor. Elke week. Tegen betaling, uiteraard. Ik ben tevreden!

Mevrouw, mogen we u wat vragen? Hebt u plezier in het huishouden? Nou, nee, dat is niet mijn hobby. Maar iemand moet het doen! Het is wel makkelijker, tegenwoordig, met al die apparaten. Mijn moeder, die moest hard werken! 6 kinderen, en geen wasmachine. Mijn vader werkte tot laat in de avond. Die had geen tijd om te helpen. Maar dat is verleden tijd. Neem mijn dochter. Zij verdient het geld, en haar man zorgt voor de kinderen en maakt het huis schoon. Een modern gezin!

En jij? Maak jij graag het huis schoon? Ik woon met 6 studenten in 1 huis. We hebben een rooster, iedereen doet elke week iets. Maar het is onmogelijk om alles schoon te houden. De keuken is altijd vies. Deze week moet ik de badkamer en het toilet doen. Dat soort taken, daar heb ik inderdaad niet zoveel zin in.

Mogen we jullie wat vragen? Hebben jullie het huishouden verdeeld? Niet echt. Vroeger deden we alles samen. Nu heeft mijn man een volledige baan. Ik werk halve dagen. Ik doe het grootste deel van het huishouden, denk ik. Wie er kookt? Degene die het eerst thuis is! Dat is meestal mijn man. Hij kan heerlijk koken. En daarna wassen we gezellig samen af.

Les 22 Het huishouden: iemand moet het doen! Lektion 22 Hausarbeit: Jemand muss sie machen! Lesson 22 Housework: someone has to do it! Lección 22 Limpieza: ¡alguien tiene que hacerla! درس 22 کارهای خانه: یکی باید آن را انجام دهد! Lekcja 22 Sprzątanie: ktoś musi to robić! Урок 22 Уборка дома: кто-то должен это делать! Ders 22 Temizlik: Birinin bunu yapması gerekir! 第22课 家务劳动:必须有人来做!

Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 4 Nederlanders een hekel heeft aan het huishouden. Untersuchungen zeigen, dass 1 von 4 Niederländern Hausarbeit hasst. Research shows that 1 in 4 Dutch people hate the household. تحقیقات نشان می دهد که از هر 4 هلندی 1 نفر از کارهای خانه متنفر است. 研究表明,四分之一的荷兰人讨厌家务劳动。 25 procent! 25 percent! 25 درصد! 25%! Is dat werkelijk zo? Is that really the case? آیا واقعا اینطور است؟ 真的是这样吗? We vragen het aan een paar mensen die aan het winkelen zijn. We ask a few people who are shopping. از چند نفری که در حال خرید هستند می پرسیم. 我们询问了一些正在购物的人。 Meneer, heeft u werkelijk zo'n hekel aan het huishouden? Sir, do you really hate housework that much? آقا واقعا اینقدر از کار خونه بدت میاد؟ 先生,您真的那么讨厌做家务吗? Helemaal niet! Not at all! اصلا! 一点也不! Ik kook graag. I like to cook. من آشپزی را دوست دارم. 我喜欢做饭。 En ik zet heerlijke koffie, al zeg ik het zelf. Und ich koche köstlichen Kaffee, auch wenn ich das selbst sage. And I make delicious coffee, if I do say so myself. و اگر خودم بگم قهوه خوشمزه درست میکنم. 如果我自己这么说的话,我会煮美味的咖啡。 En ik doe de dagelijkse dingen. And I do the daily things. و کارهای روزانه را انجام می دهم. 我做日常的事情。 Opruimen, planten water geven en de afwas. Cleaning up, watering plants and doing the dishes. تمیز کردن، آبیاری گیاهان و شستن ظروف. 打扫卫生、给植物浇水、洗碗。 Maar stofzuigen, de was doen en dat soort zaken, daar heb ik een aardige mevrouw voor. But vacuuming, doing laundry and things like that, I have a nice lady for that. اما جاروبرقی، شستن لباس‌ها و چیزهایی از این قبیل، من یک خانم خوب برای این کار دارم. 但是吸尘、洗衣服之类的事情,我有一个很好的女士来做这些事情。 Elke week. Every week. هفتگی. 每周。 Tegen betaling, uiteraard. For a fee, of course. البته با پرداخت هزینه. 当然,要收费。 Ik ben tevreden! I am satisfied! من راضی هستم! 我很满意!

Mevrouw, mogen we u wat vragen? Ma'am, may we ask you a question? خانم، ممکن است از شما چیزی بپرسیم؟ 女士,我们可以问你一件事吗? Hebt u plezier in het huishouden? Do you enjoy housekeeping? آیا از کارهای خانه لذت می برید؟ 你喜欢做家务吗? Nou, nee, dat is niet mijn hobby. Well, no, that's not my hobby. خوب، نه، این سرگرمی من نیست. 嗯,不,那不是我的爱好。 Maar iemand moet het doen! But someone has to do it! اما یک نفر باید این کار را انجام دهد! 但必须有人去做! Het is wel makkelijker, tegenwoordig, met al die apparaten. It's easier, nowadays, with all those devices. امروزه با این همه دستگاه آسان تر است. 如今,有了所有这些设备,一切变得更加容易。 Mijn moeder, die moest hard werken! My mother, she had to work hard! مادرم باید سخت کار می کرد! 我的妈妈,她要努力工作! 6 kinderen, en geen wasmachine. 6 children, and no washing machine. 6 کودک و بدون ماشین لباسشویی. 6个孩子,没有洗衣机。 Mijn vader werkte tot laat in de avond. My father worked late into the evening. پدرم تا پاسی از شب کار می کرد. 我父亲工作到深夜。 Die had geen tijd om te helpen. Who had no time to help. وقت کمک نداشت. 他没有时间帮忙。 Maar dat is verleden tijd. But that's in the past. اما این موضوع گذشته است. 但那已经是过去的事了。 Neem mijn dochter. Take my daughter. دخترم را ببر 带走我的女儿。 Zij verdient het geld, en haar man zorgt voor de kinderen en maakt het huis schoon. She earns the money, and her husband takes care of the children and cleans the house. 她挣钱,丈夫照顾孩子,打扫房子。 Een modern gezin! A modern family! یک خانواده مدرن! 现代家庭!

En jij? What about you? و شما؟ 你呢? Maak jij graag het huis schoon? Do you like to clean the house? آیا دوست دارید خانه را تمیز کنید؟ 你喜欢打扫房子吗? Ik woon met 6 studenten in 1 huis. I live with 6 students in 1 house. من با 6 دانش آموز در 1 خانه زندگی می کنم. 我和 6 名学生住在 1 所房子里。 We hebben een rooster, iedereen doet elke week iets. We have a schedule, everyone does something every week. ما یک برنامه داریم، همه هر هفته کاری انجام می دهند. 我们有一个时间表,每个人每周都会做一些事情。 Maar het is onmogelijk om alles schoon te houden. But it is impossible to keep everything clean. اما تمیز نگه داشتن همه چیز غیرممکن است. 但要保持一切干净是不可能的。 De keuken is altijd vies. The kitchen is always dirty. آشپزخانه همیشه کثیف است. 厨房总是很脏。 Deze week moet ik de badkamer en het toilet doen. This week I have to do the bathroom and toilet. این هفته باید دستشویی و توالت را انجام دهم. 这周我必须打扫浴室和厕所。 Dat soort taken, daar heb ik inderdaad niet zoveel zin in. I really don't care for those kinds of tasks. من واقعاً حوصله انجام این جور کارها را ندارم. 我真的不想做这类任务。

Mogen we jullie wat vragen? Can we ask you something? آیا می توانیم از شما چیزی بپرسیم؟ 我们可以问你一些事情吗? Hebben jullie het huishouden verdeeld? Have you divided the household? آیا خانواده را تقسیم کرده اید؟ 你分过家吗? Niet echt. Not really. نه واقعا. 并不真地。 Vroeger deden we alles samen. We used to do everything together. همه کارها را با هم انجام می دادیم. 我们曾经一起做所有事情。 Nu heeft mijn man een volledige baan. Now my husband has a full-time job. الان شوهرم کار تمام وقت دارد. 现在我丈夫有一份全职工作。 Ik werk halve dagen. I work half days. نصف روز کار میکنم 我工作半天。 Ik doe het grootste deel van het huishouden, denk ik. I do most of the housework, I think. من فکر می کنم بیشتر کارهای خانه را انجام می دهم. 我想,大部分家务都是我做的。 Wie er kookt? Who's cooking? کی آشپزی میکنه 谁在做饭? Degene die het eerst thuis is! The one who gets home first! هرکس زودتر به خانه برسد! 谁先到家! Dat is meestal mijn man. That's usually my husband. این معمولا شوهر منه 那通常是我的丈夫。 Hij kan heerlijk koken. He can cook wonderfully. او می تواند فوق العاده آشپزی کند. 他做饭做得很棒。 En daarna wassen we gezellig samen af. And then we wash the dishes together. و بعد با هم ظرفها را میشویم. 然后我们一起洗碗。