×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Nederlands voor Buitenlunders, Les 21 De kaart van Nederland

Les 21 De kaart van Nederland

Hoe ziet Nederland eruit? Ten eerste: het is een klein land op de kaart van de wereld. Van noord naar zuid is de afstand ongeveer 300 kilometer, van west naar oost is de afstand ongeveer 200 kilometer. De grens met België en Duitsland is overal dichtbij. Ten tweede: het is een vlak land. Bergen vind je hier niet. Behalve in het zuiden, in de provincie Limburg. Daar is 1 bergje. En daar zijn we trots op! Ik zag er een hotel met de naam Klein Zwitserland.

Ten derde: het is een laag land. De laagste gebieden liggen in het westen. Een groot deel van ons land ligt onder zeeniveau: bijna de helft. Met dijken en dammen houden we het land droog. Sommige stukken land liggen in zee. Dat zijn de eilanden in het noorden en het zuidwesten. Ten vierde: het is een land met veel water. Overal lopen rivieren, overal zie je schepen varen. We hebben niet alleen veel wegen over land in Nederland, maar ook veel wegen over water. Ook daar zijn we trots op. Maar al dat water vormt ook een enorm gevaar. Als de dijken of dammen breken, gebeurt er een ramp. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1953. Kan dat nog eens gebeuren? Tja, het zeeniveau stijgt, dus....

Is Nederland ook een groen land? Misschien moeten we over enkele jaren zeggen: Nederland was groen. Overal wordt gebouwd. Hier en daar zie je nog wel stukjes groen. Maar die worden steeds kleiner, doordat de dorpen en steden groeien. Er is veel ruimte nodig voor al die woningen, wegen, en bedrijven. Daardoor is er niet genoeg ruimte voor natuur. Ten slotte: is het een mooi land? Tja, wat noem je mooi? Ik zelf vind de stranden 't mooiste. Die brede stranden langs de kust. Waar vind je zoiets?

Les 21 De kaart van Nederland Lektion 21 Die Karte der Niederlande Lesson 21 The map of the Netherlands Lección 21 El mapa de los Países Bajos Lekcja 21 Mapa Holandii Lição 21 O mapa dos Países Baixos Урок 21 Карта Нидерландов Ders 21 Hollanda haritası

Hoe ziet Nederland eruit? What does the Netherlands look like? Ten eerste: het is een klein land op de kaart van de wereld. Erstens ist es ein kleines Land auf der Weltkarte. First: it is a small country on the world map. Van noord naar zuid is de afstand ongeveer 300 kilometer, van west naar oost is de afstand ongeveer 200 kilometer. From north to south the distance is about 300 kilometers, from west to east the distance is about 200 kilometers. De grens met België en Duitsland is overal dichtbij. The border with Belgium and Germany is close by everywhere. Ten tweede: het is een vlak land. Zweitens: Es ist ein flaches Land. Second, it is a flat country. Bergen vind je hier niet. Mountains are not found here. Behalve in het zuiden, in de provincie Limburg. Except in the south, in the province of Limburg. Daar is 1 bergje. There is 1 mountain there. En daar zijn we trots op! And we are proud of that! Ik zag er een hotel met de naam Klein Zwitserland. I saw a hotel there called Little Switzerland.

Ten derde: het is een laag land. Third, it is a low country. De laagste gebieden liggen in het westen. The lowest areas are in the west. Een groot deel van ons land ligt onder zeeniveau: bijna de helft. Much of our country is below sea level: almost half. Met dijken en dammen houden we het land droog. With dikes and dams, we keep the land dry. Sommige stukken land liggen in zee. Some pieces of land lie in the sea. Dat zijn de eilanden in het noorden en het zuidwesten. These are the islands to the north and southwest. Ten vierde: het is een land met veel water. Fourth, it is a country with a lot of water. Overal lopen rivieren, overal zie je schepen varen. Rivers run everywhere, you see ships sailing everywhere. We hebben niet alleen veel wegen over land in Nederland, maar ook veel wegen over water. We not only have many roads over land in the Netherlands, but also many roads over water. Ook daar zijn we trots op. We are proud of that, too. Maar al dat water vormt ook een enorm gevaar. But all that water also poses a huge danger. Als de dijken of dammen breken, gebeurt er een ramp. When dikes or dams break, disaster happens. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1953. The last time that happened was in 1953. Kan dat nog eens gebeuren? Can that happen again? Tja, het zeeniveau stijgt, dus.... Well, the sea level is rising, so....

Is Nederland ook een groen land? Is the Netherlands also a green country? Misschien moeten we over enkele jaren zeggen: Nederland was groen. Perhaps we should say in a few years: the Netherlands was green. Overal wordt gebouwd. Construction is going on everywhere. Hier en daar zie je nog wel stukjes groen. You can still see bits of green here and there. Maar die worden steeds kleiner, doordat de dorpen en steden groeien. But they are getting smaller and smaller, because the villages and towns are growing. Er is veel ruimte nodig voor al die woningen, wegen, en bedrijven. A lot of space is needed for all those homes, roads, and businesses. Daardoor is er niet genoeg ruimte voor natuur. As a result, there is not enough room for nature. Ten slotte: is het een mooi land? Finally, is it a beautiful country? Tja, wat noem je mooi? Well, what do you call beautiful? Ik zelf vind de stranden 't mooiste. I think the beaches are the most beautiful. Die brede stranden langs de kust. Those wide beaches along the coast. Waar vind je zoiets? Where do you find such a thing?