×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Nederlands voor Buitenlunders, Les 15 Een druk weekend

Les 15 Een druk weekend

Hoi Julia, hoe is 't ermee? Alles goed? Leuk weekend gehad? Ja, hoor. Leuk maar druk. Ik ben op bezoek geweest bij mijn nieuwe vrienden, zondag. Zij wonen ook pas in Nederland. We hebben veel gepraat en ontzettend gelachen. 's Middags zijn we naar het strand geweest. Dat wou ik graag. Ik had hier nog nooit de zee gezien. Naar het strand? Brr. Was 't niet veel te koud? Dat viel wel mee. En het was prachtig. Dat lege strand, die wilde zee en al die vogels. Daarna hebben we samen gekookt. Zij Spaans en ik Russisch, heerlijk! 's Avonds zijn we nog even de stad in geweest. Ik was laat thuis, over twaalven!

En jij, Carmen? Wat heb jij gedaan? Oh, niets bijzonders. Op zaterdag slaap ik meestal uit. Dus dit weekend ook. Daarna ben ik naar het sportcentrum geweest. Ik heb m'n kamer opgeruimd en schoongemaakt. Dat was wel nodig! En boodschappen gedaan voor de hele week. Ik heb een paar vrienden gemaild, en m'n ouders gebeld. Ze sliepen al. Stom van me. Ik was helemaal vergeten dat het daar veel later is.

Op zondag ga ik altijd naar de kerk. En o ja, ik heb les 15 geleerd, voor vandaag. Daar had jij vast geen tijd voor! Eh, nee, niet echt. Zondag had ik het dus te druk. Zaterdagmorgen heb ik gewinkeld, met een vriendin. Kleren gekocht en schoenen. En een cadeautje voor die vrienden over wie ik sprak. Zaterdagmiddag werk ik altijd in de supermarkt. Maar ik heb wel geoefend! Ik heb een kwartier met een collega gepraat, in de pauze. Hij vroeg hoe lang ik hier woonde, en wat ik deed. Weet je wat hij zei? Tsjonge, wat spreek jij al goed Nederlands!

Les 15 Een druk weekend Lesson 15 A busy weekend Lección 15 Un fin de semana ajetreado درس 15 آخر هفته شلوغ Lekcja 15 Pracowity weekend Урок 15 Насыщенные выходные Lektion 15 En hektisk helg Урок 15 Насичені вихідні 第15课 忙碌的周末

Hoi Julia, hoe is 't ermee? Hallo Julia, wie geht es dir? Hi Julia, how are you? سلام جولیا، خوبی؟ Cześć Julio, jak się masz? Merhaba Julia, nasılsın? Привіт, Джулія, як справи? 嗨,朱莉娅,你好吗? Alles goed? Everything okay? Все гаразд? 一切还好吗? Leuk weekend gehad? Nice weekend? آخر هفته خوبی داشتید؟ Miłego weekendu? Hafta sonu güzel miydi? Чи приємно провели ви вихідні? 周末过得愉快吗? Ja, hoor. Ja. Sure. TAk. 当然。 Leuk maar druk. Spaß, aber viel zu tun. Fun but busy. Eğlenceli ama yoğun. Цікаво, але гамірно. 有趣但很忙。 Ik ben op bezoek geweest bij mijn nieuwe vrienden, zondag. Am Sonntag habe ich meine neuen Freunde besucht. I went to visit my new friends on Sunday. یکشنبه به دوستان جدیدم سر زدم. W niedzielę pojechałem odwiedzić moich nowych przyjaciół. Я відвідав моїх нових друзів у неділю. 周日我拜访了我的新朋友。 Zij wonen ook pas in Nederland. Sie leben ebenfalls seit kurzem in den Niederlanden. They also recently moved to the Netherlands. آنها همچنین فقط در هلند زندگی می کنند. Niedawno przeprowadzili się także do Holandii. Onlar da Hollanda'da yeni yaşamaya başladılar. Вони також тільки що переїхали в Нідерланди. 他们也只住在荷兰。 We hebben veel gepraat en ontzettend gelachen. Wir haben viel geredet und viel gelacht. We talked a lot and laughed a lot. Ми багато говорили і дуже сміялися. 我们聊了很多,也笑了很多。 's Middags zijn we naar het strand geweest. Am Nachmittag gingen wir an den Strand. In the afternoon we went to the beach. 'Серед дня ми пішли на пляж. 下午我们去了海滩。 Dat wou ik graag. Das ist es, was ich wollte. I wanted that. Chciałem tego. Benim istediğim de buydu. Я хотів цього багато. 我愿意。 Ik had hier nog nooit de zee gezien. Ich hatte das Meer hier noch nie gesehen. I had never seen the sea here. من تا حالا اینجا دریا ندیده بودم. Nigdy tu nie widziałem morza. Burada daha önce hiç deniz görmemiştim. Я ніколи не бачив тут моря. 我以前从未见过这里的海。 Naar het strand? Zum Strand? To the beach? Sahile mi? На пляж? 去海滩? Brr. Brrr. Брр. 兄弟。 Was 't niet veel te koud? Wasn't it too cold? Це не було занадто холодно? 是不是太冷了? Dat viel wel mee. Das war gar nicht so schlecht. That was easy. آن آسان بود. To było łatwe. O kadar da kötü değildi. Це було нормально. 那很简单。 En het was prachtig. Und es war wunderschön. And it was beautiful. І це було чудово. 它很美丽。 Dat lege strand, die wilde zee en al die vogels. Der leere Strand, das wilde Meer und all die Vögel. That empty beach, that wild sea and all those birds. Ta pusta plaża, to dzikie morze i te wszystkie ptaki. 那片空旷的海滩,那片狂野的大海,还有那些鸟儿。 Daarna hebben we samen gekookt. Dann haben wir gemeinsam gekocht. Then we cooked together. Потім ми разом приготували їжу. 然后我们一起做饭。 Zij Spaans en ik Russisch, heerlijk! Sie spanisch und ich russisch, herrlich! She Spanish and I Russian, delicious! او اسپانیایی است و من روسی هستم، فوق العاده! Вона іспанською, а я російською, чудово! 她是西班牙人,我是俄罗斯人,太棒了! 's Avonds zijn we nog even de stad in geweest. In the evening we went into town for a while. Wieczorem poszliśmy na chwilę do miasta. Ввечері ми ще трошки погуляли по місту. 晚上我们进城待了一会儿。 Ik was laat thuis, over twaalven! Ich war spät zu Hause, nach zwölf! I was home late, about twelve! دیر رسیدم خونه بعد از دوازده! Я прийшов додому пізно, після опівночі! 我回家晚了,十二点多了!

En jij, Carmen? What about you, Carmen? А ти, Кармен? 你呢,卡门? Wat heb jij gedaan? What have you done? Що ти робила? 你做了什么? Oh, niets bijzonders. Oh, nothing special. اوه، چیز خاصی نیست. Oh, özel bir şey yok. О, нічого особливого. 哦,没什么特别的。 Op zaterdag slaap ik meestal uit. I usually sleep in on Saturdays. من معمولا شنبه ها می خوابم. Zwykle śpię w soboty. Зазвичай я вихоплююся у суботу. 我通常周六睡懒觉。 Dus dit weekend ook. So this weekend too. Bu hafta sonu da öyle. Так що цього вікенду теж. 所以这个周末也是如此。 Daarna ben ik naar het sportcentrum geweest. Then I went to the sports center. Potem poszedłem do centrum sportowego. Sonra spor merkezine gittim. 然后我去了体育中心。 Ik heb m'n kamer opgeruimd en schoongemaakt. I tidied and cleaned my room. 我整理并打扫了我的房间。 Dat was wel nodig! That was necessary! 那是必要的! En boodschappen gedaan voor de hele week. And shopping for the whole week. I zakupy przez cały tydzień. 并花了整整一周的时间去购物。 Ik heb een paar vrienden gemaild, en m'n ouders gebeld. I emailed a few friends and called my parents. Birkaç arkadaşıma e-posta gönderdim ve ailemi aradım. 我给几个朋友发了电子邮件并给我的父母打电话。 Ze sliepen al. They were already asleep. آنها قبلاً خواب بودند. Вони вже спали. 他们已经睡着了。 Stom van me. Stupid of me. احمق از من. Benim aptallığım. Дурня з мене. 我真傻。 Ik was helemaal vergeten dat het daar veel later is. Ich hatte ganz vergessen, dass es dort viel später ist. I had completely forgotten that it is much later there. کاملاً فراموش کردم که خیلی دیرتر آنجاست. Я ані скільки не пам'ятав, що там значно пізніше. 我完全忘记了那儿已经很晚了。

Op zondag ga ik altijd naar de kerk. On Sundays, I always go to church. Pazar günleri hep kiliseye giderim. 我总是在周日去教堂。 En o ja, ik heb les 15 geleerd, voor vandaag. And oh yes, I learned lesson 15, for today. 哦,是的,我今天学了第 15 课。 Daar had jij vast geen tijd voor! You probably didn't have time for that! احتمالاً برای آن وقت نداشتید! Muhtemelen bunun için vaktin yoktu! Ти, напевно, не мав часу на це! 你可能没有时间! Eh, nee, niet echt. Um, no, not really. Е, ні, не зовсім. 嗯,不,不是真的。 Zondag had ik het dus te druk. Also war ich am Sonntag zu beschäftigt. So I was too busy on Sunday. Pazar günü çok meşguldüm. Отже, в неділю у мене було занадто багато справ. 所以周日我太忙了。 Zaterdagmorgen heb ik gewinkeld, met een vriendin. Saturday morning I went shopping with a friend. 星期六早上我和一个朋友去购物。 Kleren gekocht en schoenen. Bought clothes and shoes. Купив одяг і взуття. 买了衣服和鞋子。 En een cadeautje voor die vrienden over wie ik sprak. And a present for those friends I spoke of. І подарунок для тих друзів, про яких я говорив. 还有一份送给我谈到的朋友的礼物。 Zaterdagmiddag werk ik altijd in de supermarkt. Saturday afternoons I always work at the supermarket. В суботу я завжди працюю в супермаркеті у другій половині дня. Maar ik heb wel geoefend! But I did practice! اما من تمرین کردم! Ik heb een kwartier met een collega gepraat, in de pauze. I talked to a colleague for fifteen minutes, during the break. Я говорив з колегою протягом п'ятнадцяти хвилин під час перерви. Hij vroeg hoe lang ik hier woonde, en wat ik deed. He asked how long I lived here and what I did. Він запитав, скільки часу я тут жив, і що я роблю. Weet je wat hij zei? Do you know what he said? Ne dedi biliyor musun? Знаєш, що він сказав? Tsjonge, wat spreek jij al goed Nederlands! Boy, do you speak Dutch well already! وای، شما خیلی خوب هلندی صحبت می کنید!