×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Nederlands voor Buitenlunders, Les 13 Hoe kom ik daar?

Les 13 Hoe kom ik daar?

Zeg, heb je zin om volgende week zaterdag te komen eten? Om een uur of 6. Er komen nog een paar anderen van de groep. Gezellig als je komt. Nou, graag! Maar hoe kom ik daar? Ik weet niet precies waar je woont. En ik weet hier de weg niet. Ik woon hier nog niet zo lang. Het is makkelijk te vinden. Ik woon achter het station. Je komt op de fiets hé?

Dan ga je eerst onder het spoor door, je weet wel, door die tunnel. Je gaat rechtdoor tot een kruising met een drukke weg. Deze weg steek je over, en bij de volgende kruising ga je linksaf. Dan bij de eerste stoplichten weer rechtsaf. Onder het spoor, rechtdoor, oversteken. Dan bij stoplichten links. Ja, en aan het eind kom je op een groot plein. Aan je rechterhand zie je een kerk. Je neemt de eerste weg rechts. Voorbij die kerk, tegenover een winkelcentrum. Na ongeveer 1 kilometer in dezelfde richting kom je bij een brug.

Ho, stop! Makkelijk, zei je? Dat kan ik allemaal niet onthouden! Ik heb wel een plattegrond. 'ns Kijken, de tunnel, dat plein, voorbij die kerk. Hier loopt die weg, zie je? En hier is dat water, met die brug. Als je over de brug bent, zie je links een hoog gebouw. Daar woon ik, op de tweede verdieping. Je neemt de lift. Je kunt ook gaan lopen, maar dan moet je 4 trappen op. Boven ga je links de hoek om. En dan is het de laatste deur aan de linkerkant. Flat nummer 228.

Je kan me ook bellen als je er bent. Dan kom ik je halen. Mag ik die plattegrond meenemen? Dan hoef ik niet alles te onthouden. Nou, en bedankt voor de uitnodiging. Om 6 uur zei je? Zal ik iets meebrengen? Niets? Nou, tot volgende week zaterdag dan!

Les 13 Hoe kom ik daar? Lektion 13 Wie komme ich dorthin? Lesson 13 How do I get there? Lección 13 ¿Cómo llegar? درس 13 چگونه به آنجا برسم؟ Lekcja 13 Jak się tam dostać? Урок 13 Как добраться до места? Lektion 13 Hur tar jag mig dit? Урок 13 Як туди дістатися? 第 13 课 我怎样才能到达那里?

Zeg, heb je zin om volgende week zaterdag te komen eten? Sag mal, hast du Lust, nächsten Samstag zum Essen zu kommen? Say, would you like to come for dinner next Saturday? بگو، آیا دوست داری شنبه آینده برای شام بیایی؟ 比如说,下周六你愿意过来吃晚饭吗? Om een uur of 6. Um die 6. At 6 o'clock or so. حدود ساعت 6. 6点左右。 Er komen nog een paar anderen van de groep. A few others of the group arrive. چند نفر دیگر از گروه می رسند. 小组中的其他一些人也到达了。 Gezellig als je komt. Gemütlich, wenn Sie kommen. Cozy when you come. وقتی اومدی خوشحالم 你来的时候真好。 Nou, graag! Also, bitte! Well, please! 好吧,拜托! Maar hoe kom ik daar? Aber wie komme ich dorthin? But how do I get there? 但我怎样才能到达那里呢? Ik weet niet precies waar je woont. I'm not exactly sure where you live. 我不知道你具体住在哪里。 En ik weet hier de weg niet. And I don't know the way here. و من راهم را در اینجا نمی دانم. 而且我不认识这里的路。 Ik woon hier nog niet zo lang. I haven't lived here that long. 我在这里住的时间不长。 Het is makkelijk te vinden. It is easy to find. 很容易找到。 Ik woon achter het station. I live behind the station. 我住在车站后面。 Je komt op de fiets hé? Sie kommen doch mit dem Fahrrad, oder? Are you coming by bike? 你是骑自行车来的,对吗?

Dan ga je eerst onder het spoor door, je weet wel, door die tunnel. Dann gehst du zuerst unter der Eisenbahn durch, du weißt schon, durch diesen Tunnel. Then you first go under the railway, you know, through that tunnel. سپس شما ابتدا از طریق آن تونل به زیر راه آهن بروید. 然后你首先进入铁路下面,穿过那条隧道。 Je gaat rechtdoor tot een kruising met een drukke weg. Sie fahren geradeaus bis zu einer Kreuzung mit einer stark befahrenen Straße. You go straight ahead until you reach a junction with a busy road. مستقیم به سمت تقاطعی با جاده ای شلوغ می روید. 您直行到一个繁忙道路的十字路口。 Deze weg steek je over, en bij de volgende kruising ga je linksaf. Überqueren Sie diese Straße, und biegen Sie an der nächsten Kreuzung links ab. Cross this road and turn left at the next intersection. از این جاده عبور کنید و در تقاطع بعدی به چپ بپیچید. 穿过这条路并在下一个路口左转。 Dan bij de eerste stoplichten weer rechtsaf. Then turn right again at the first traffic lights. 然后在第一个红绿灯处再次右转。 Onder het spoor, rechtdoor, oversteken. Under the railroad tracks, straight ahead, cross. زیر راه آهن، مستقیم، عبور کنید. 铁路下,直走,交叉。 Dan bij stoplichten links. Then left at the traffic lights. 然后在红绿灯处左转。 Ja, en aan het eind kom je op een groot plein. Yes, and at the end you come to a big square. بله، و در پایان به یک میدان بزرگ می رسید. 是的,最后你来到了一个大广场。 Aan je rechterhand zie je een kerk. On your right you will see a church. 您会在右侧看到一座教堂。 Je neemt de eerste weg rechts. You take the first road on the right. شما اولین جاده سمت راست را انتخاب می کنید. 您走右边的第一条路。 Voorbij die kerk, tegenover een winkelcentrum. Past that church, across from a mall. 经过那个教堂,对面是一个购物中心。 Na ongeveer 1 kilometer in dezelfde richting kom je bij een brug. After about 1 kilometer in the same direction you will come to a bridge. پس از طی حدود 1 کیلومتر در همین جهت به یک پل خواهید رسید. 沿同一方向行驶约 1 公里后,您将到达一座桥。

Ho, stop! Ho, stop! 哇,停下来! Makkelijk, zei je? Easy, did you say? 你说容易吗? Dat kan ik allemaal niet onthouden! I can't remember all that! 我记不起这一切了! Ik heb wel een plattegrond. Ich habe eine Karte. I do have a map. 我有一张地图。 'ns Kijken, de tunnel, dat plein, voorbij die kerk. Take a look, the tunnel, that square, past that church. 看看,隧道,那个广场,经过那个教堂。 Hier loopt die weg, zie je? Hier verläuft diese Straße, siehst du? Here's that road, see? این جایی است که جاده می گذرد، می بینید؟ 这就是道路延伸的地方,明白吗? En hier is dat water, met die brug. And here is that water, with that bridge. 这就是水,还有那座桥。 Als je over de brug bent, zie je links een hoog gebouw. When you cross the bridge, you will see a tall building on the left. پس از عبور از پل، ساختمان بلندی را در سمت چپ خواهید دید. 过了桥,左边就会看到一座高楼。 Daar woon ik, op de tweede verdieping. That's where I live, on the second floor. 这就是我住的地方,二楼。 Je neemt de lift. You take the elevator. شما سوار آسانسور می شوید. 你乘电梯。 Je kunt ook gaan lopen, maar dan moet je 4 trappen op. You can also walk, but then you have to climb 4 flights of stairs. شما همچنین می توانید پیاده روی کنید، اما پس از آن باید از 4 پله بالا بروید. 你也可以步行,但之后你必须爬4层楼梯。 Boven ga je links de hoek om. At the top, turn left around the corner. در بالا، گوشه را به چپ بپیچید. 在顶部,在拐角处左转。 En dan is het de laatste deur aan de linkerkant. And then it's the last door on the left. 然后就是左边最后一扇门。 Flat nummer 228. Flat number 228. 228号公寓。

Je kan me ook bellen als je er bent. You can also call me when you are there. 你到了之后也可以给我打电话。 Dan kom ik je halen. Then I'll come get you. بعد من میام بیارمت 那我来接你吧。 Mag ik die plattegrond meenemen? Can I take that map with me? آیا می توانم آن نقشه را با خودم ببرم؟ 我可以随身携带那张地图吗? Dan hoef ik niet alles te onthouden. Then I don't have to remember everything. 那么我就不必记住一切了。 Nou, en bedankt voor de uitnodiging. Well, and thanks for the invite. 嗯,谢谢你的邀请。 Om 6 uur zei je? At 6 o'clock you said? 你说6点? Zal ik iets meebrengen? Shall I bring something? 我应该带点东西吗? Niets? Nothing? 没有什么? Nou, tot volgende week zaterdag dan! Well, see you next Saturday then! 那么,下周六见!