×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Nederlands voor Buitenlunders, Les 10 Een heerlijk klimaat

Les 10 Een heerlijk klimaat

Welke dag is het vandaag? Hoe laat gaan de winkels dicht? Hoe lang duurt de cursus? Wanneer gaat u met vakantie? Hoe laat sta je op? Belangrijke vragen! We willen graag weten wanneer iets gebeurt. Of hoe lang iets duurt. Daarom verdelen we de tijd in stukken. Jaren, maanden, weken. Dagen, uren, minuten en seconden.

Een jaar bestaat uit 12 maanden, en een maand uit ongeveer 4 weken. In Nederland hebben we 4 seizoenen. Het weer verschilt per seizoen.

In de zomer is het warm. Tenminste, dat zeggen de Nederlanders. Tussen de 20 en de 25 graden vinden ze warm. Dikwijls schijnt de zon, maar het regent ook heel vaak. In de maanden juli en augustus gaan veel mensen met vakantie. Naar een land dat minder nat is!

In september begint de herfst, of het najaar. In oktober en november wordt het koud. De dagen worden korter. Het wordt vroeg donker. Het waait, de bladeren vallen van de bomen.

In december begint de winter. Soms is de temperatuur onder 0: het vriest. Soms sneeuwt het ook. Als het een paar weken vriest, komt er ijs op het water. En op het ijs kunnen we schaatsen.

In de lente komen er weer bladeren aan de bomen. We zien overal bloemen. Het wordt warmer, de dagen worden langer. Het is voorjaar! Wat een heerlijk klimaat heeft Nederland! Je hebt alles: zon, regen, wind. Het weer is nooit hetzelfde, het verandert steeds. Het is niet te warm, maar ook niet te koud. Het beste plekje op aarde!

Les 10 Een heerlijk klimaat Lektion 10 Ein wunderbares Klima Lesson 10 A wonderful climate Lección 10 Un clima maravilloso درس 10 آب و هوای فوق العاده Leçon 10 Un climat merveilleux Lição 10 Um clima maravilhoso Урок 10 Прекрасный климат Lektion 10 Ett underbart klimat 第 10 课 美妙的气候 第 10 课 美妙的气候

Welke dag is het vandaag? What day is it today? 今天是什么日子? Hoe laat gaan de winkels dicht? What time do the shops close? مغازه ها چه ساعتی تعطیل می شوند؟ 商店几点关门? Hoe lang duurt de cursus? How long will the course take? 课程需要多长时间? Wanneer gaat u met vakantie? When are you going on vacation? کی میری تعطیلات؟ 你什么时候去度假? Hoe laat sta je op? What time do you get up? چه ساعتی بیدار میشی؟ 你什么时候起床? Belangrijke vragen! Important questions! 重要问题! We willen graag weten wanneer iets gebeurt. Wir möchten wissen, wann etwas passiert. We would like to know when something happens. ما دوست داریم بدانیم چه زمانی اتفاقی می افتد. 我们想知道什么时候发生事情。 Of hoe lang iets duurt. Or how long something takes. 或者某件事需要多长时间。 Daarom verdelen we de tijd in stukken. That's why we divide the time into chunks. به همین دلیل زمان را به قسمت هایی تقسیم می کنیم. 这就是为什么我们把时间分成几部分。 Jaren, maanden, weken. Years, months, weeks. سال ها، ماه ها، هفته ها. 年、月、周。 Dagen, uren, minuten en seconden. Days, hours, minutes and seconds. روز، ساعت، دقیقه و ثانیه. 天、小时、分钟和秒。

Een jaar bestaat uit 12 maanden, en een maand uit ongeveer 4 weken. A year consists of 12 months, and a month consists of about 4 weeks. یک سال شامل 12 ماه و یک ماه تقریباً 4 هفته است. In Nederland hebben we 4 seizoenen. In the Netherlands, we have 4 seasons. در هلند ما 4 فصل داریم. 在荷兰,我们有 4 个季节。 Het weer verschilt per seizoen. The weather varies by season. آب و هوا در هر فصل متفاوت است. 天气因季节而异。

In de zomer is het warm. In summer, it is hot. 夏天天气很热。 Tenminste, dat zeggen de Nederlanders. Принаймні|||| At least, that's what the Dutch say. حداقل این چیزی است که هلندی ها می گویند. 至少,荷兰人是这么说的。 Tussen de 20 en de 25 graden vinden ze warm. Between 20 and 25 degrees they find warm. دمای آنها بین 20 تا 25 درجه گرم است. 他们发现 20 到 25 度之间的温度很温暖。 Dikwijls schijnt de zon, maar het regent ook heel vaak. Often the sun shines, but it also rains very often. خورشید اغلب می تابد، اما اغلب باران نیز می بارد. 阳光经常照耀,但也经常下雨。 In de maanden juli en augustus gaan veel mensen met vakantie. During the months of July and August, many people go on vacation. 许多人在七月和八月去度假。 Naar een land dat minder nat is! To a land that is less wet! 去一个不那么潮湿的国家!

In september begint de herfst, of het najaar. |вересні||||||осінь In September, autumn, or fall, begins. 秋天,或秋天,从九月开始。 In oktober en november wordt het koud. In October and November, it gets cold. 十月和十一月天气变冷。 De dagen worden korter. The days are getting shorter. 日子越来越短了。 Het wordt vroeg donker. It gets dark early. 天黑得很早。 Het waait, de bladeren vallen van de bomen. |дме вітер|||||| The wind is blowing, the leaves are falling from the trees. باد می وزد، برگ ها از درختان می ریزند. 风在吹,树叶从树上飘落。

In december begint de winter. In December, winter begins. 冬季从十二月开始。 Soms is de temperatuur onder 0: het vriest. Sometimes the temperature is below 0: it freezes. گاهی اوقات دما زیر صفر است: در حال یخ زدن است. 有时温度低于 0 度:结冰。 Soms sneeuwt het ook. Sometimes it snows, too. گاهی برف هم میاد Іноді також випадає сніг. 有时也会下雪。 Als het een paar weken vriest, komt er ijs op het water. Wenn es für ein paar Wochen gefriert, bildet sich Eis auf dem Wasser. If it freezes for a few weeks, ice will form on the water. Коли вона замерзає на кілька тижнів, на воді утворюється лід. 当冰冻几周后,水面就会结冰。 En op het ijs kunnen we schaatsen. ||||||кататися на ковзанах And we can skate on the ice. І ми можемо кататися на льоду. 我们可以在冰上滑冰。

In de lente komen er weer bladeren aan de bomen. In the spring, leaves appear on the trees again. 春天,树上又长出了叶子。 We zien overal bloemen. We see flowers everywhere. 我们到处都可以看到鲜花。 Het wordt warmer, de dagen worden langer. It's getting warmer, the days are getting longer. 天越来越暖和,白天越来越长。 Het is voorjaar! It's spring! 春天了! Wat een heerlijk klimaat heeft Nederland! What a wonderful climate the Netherlands has! 荷兰的气候多好啊! Je hebt alles: zon, regen, wind. You have everything: sun, rain, wind. 你拥有一切:阳光、雨水、风。 Het weer is nooit hetzelfde, het verandert steeds. The weather is never the same, it is always changing. آب و هوا هرگز یکسان نیست، مدام تغییر می کند. Погода ніколи не буває однаковою, вона постійно змінюється. 天气从来都不是一成不变的,它一直在变化。 Het is niet te warm, maar ook niet te koud. It is not too hot, but not too cold either. Не дуже жарко, але й не дуже холодно. 天气不太热,但也不太冷。 Het beste plekje op aarde! Der beste Ort der Welt! The best place on earth! بهترین جای روی زمین! Найкраще місце на землі! 地球上最好的地方!