×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

BLØF, Bløf - Dansen Aan Zee

Bløf - Dansen Aan Zee

Daar komt mijn schip al aan

Ik kijk vanaf het strand

Schrijven in het zand

Is voor mij nu wel gedaan

Want de letters van je naam

Blijven in het zand niet staan

Maar de wetten van het land

Gelden niet op volle zee

Dus ik neem je naam maar mee

Gun me een vaarwel

En vergeef me dat ik hardop

Alle passen tel

Laten we dansen, m'n liefste

Dansen aan zee

Laten we dansen, m'n liefste

Dansen aan zee

Een afscheidswals aan de waterlijn

Dansen aan zee

Eén voor je tranen

Twee voor de mijne

Drie voor de horizon

Waaraan we verdwijnen

Jij wist wel wie ik was

Zwaaiend met mijn jas

Mijn armen wijd en leeg

En een hart dat schreeuwend zweeg

Dat steeds meer verlangde

Naar de warmte van je wang

Laten we dansen, m'n liefste

Dansen aan zee

Laten we dansen, m'n liefste

Dansen aan zee

Een afscheidswals aan de waterlijn

Dansen aan zee

Eén voor je tranen

Twee voor de mijne

Drie voor de horizon

Waaraan we verdwijnen

Zeg dat het niets was

Zeg dat ik droomde

Zeg dat ik gek was

Durf te zeggen dat ik droomde

Zeg dat ik dom was

Maar dromen deed ik niet

Laten we dansen, m'n liefste

Dansen aan zee

Laten we dansen, m'n liefste

Dansen aan zee

Een afscheidswals aan de waterlijn

Dansen aan zee

Eén voor je tranen

Twee voor de mijne

Drie voor de horizon

Waaraan we verdwijnen

Translate to English


Bløf - Dansen Aan Zee Bløf - Tanzen am Meer Bløf - Dancing By The Sea Bløf - Danser au bord de la mer

Daar komt mijn schip al aan My ship is already arriving Mon bateau arrive déjà Мій корабель уже прибуває

Ik kijk vanaf het strand I watch from the beach Je regarde depuis la plage

Schrijven in het zand Writing in the sand Écrire dans le sable

Is voor mij nu wel gedaan It's done for me now C'est fait pour moi maintenant

Want de letters van je naam Because the letters of your name Parce que les lettres de ton nom Потому что буквы твоего имени

Blijven in het zand niet staan Don't stand in the sand Ne reste pas dans le sable Не стойте на песке

Maar de wetten van het land But the laws of the land Mais les lois du pays Но законы страны

Gelden niet op volle zee Do not apply on the high seas Ne pas appliquer en haute mer

Dus ik neem je naam maar mee So I'll take your name Alors je prendrai ton nom

Gun me een vaarwel say goodbye to me dis moi au revoir попрощайся со мной

En vergeef me dat ik hardop And forgive me for saying out loud Et pardonne-moi de dire à haute voix И прости меня за то, что я сказал вслух

Alle passen tel All passes count Toutes les passes comptent Все проходы засчитываются

Laten we dansen, m'n liefste Let's dance my love Dansons mon amour

Dansen aan zee Dancing at the sea Danser à la mer

Laten we dansen, m'n liefste Let's dance my love

Dansen aan zee Dancing at the sea

Een afscheidswals aan de waterlijn A farewell waltz on the waterline Une valse d'adieu sur la ligne de flottaison

Dansen aan zee Dancing at the sea

Eén voor je tranen One for your tears Un pour tes larmes

Twee voor de mijne Two for mine Deux pour le mien

Drie voor de horizon Three for the horizon

Waaraan we verdwijnen What we disappear to Vers quoi nous disparaissons

Jij wist wel wie ik was You knew who I was Tu savais qui j'étais

Zwaaiend met mijn jas Waving my coat Agitant mon manteau

Mijn armen wijd en leeg My arms wide and empty Mes bras larges et vides

En een hart dat schreeuwend zweeg And a heart that screamed silent Et un coeur qui criait en silence

Dat steeds meer verlangde That demanded more and more Cela demandait de plus en plus

Naar de warmte van je wang To the warmth of your cheek A la chaleur de ta joue

Laten we dansen, m'n liefste Let's dance my love

Dansen aan zee Dancing at the sea

Laten we dansen, m'n liefste Let's dance my love

Dansen aan zee Dancing at the sea

Een afscheidswals aan de waterlijn A farewell waltz on the waterline

Dansen aan zee

Eén voor je tranen One for your tears

Twee voor de mijne Two for mine

Drie voor de horizon Three for the horizon

Waaraan we verdwijnen What we disappear to

Zeg dat het niets was Say it was nothing

Zeg dat ik droomde Say I was dreaming

Zeg dat ik gek was say i was crazy dire que j'étais fou

Durf te zeggen dat ik droomde Dare to say I was dreaming Oser dire que je rêvais

Zeg dat ik dom was say i was stupid dire que j'étais stupide

Maar dromen deed ik niet But I didn't dream Mais je n'ai pas rêvé

Laten we dansen, m'n liefste Let's dance my love

Dansen aan zee Dancing at the sea

Laten we dansen, m'n liefste Let's dance my love

Dansen aan zee Dancing at the sea

Een afscheidswals aan de waterlijn A farewell waltz on the waterline

Dansen aan zee Dancing at the sea bailando en el mar

Eén voor je tranen One for your tears Uno para tus lágrimas Un pour tes larmes

Twee voor de mijne Two for mine dos para el mio

Drie voor de horizon Three for the horizon Tres para el horizonte

Waaraan we verdwijnen What we disappear to A lo que desaparecemos

**Translate to English** Translate to English