×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Short Stories In Dutch For Beginners, De Gekke Loempia - Hoofdstuk 3 – De snelweg

De Gekke Loempia - Hoofdstuk 3 – De snelweg

Hoofdstuk 3 – De snelweg

Ik word vroeg wakker en ga douchen. Ik bestel wat eten op mijn kamer. Ik heb op dit moment weinig geld. Maar ik heb weer honger dus ik neem de tijd en geniet ervan.

Daarna kleed ik me aan en vertrek. Ik zie op een klok in de hal hoe laat het is. Het is tien uur ‘s ochtends. Ik vraag me af of mam al met Julia heeft gesproken. Mijn zus is vaak nerveus. Ik hoop dat alles goed gaat met haar.

Ik ga naar de ingang van het hotel. Terwijl ik het hotel verlaat, vraag ik me af: ‘Hoe kom ik terug in Amsterdam?' Ik heb het grootste deel van mijn geld aan het hotel uitgegeven. Ik weet niet waar een bank is. Ik kan geen geld van mijn rekening halen. En Julia wacht waarschijnlijk op me. Ik moet snel een oplossing vinden!

Dan zie ik twee werkmannen. Ze dragen dozen naar een vrachtwagen. Op de vrachtwagen staat een foto met de naam van het bedrijf. Ik kijk wat beter. En ik begin dan heel hard te lachen maar ik stop weer snel. Ik wil me niet weer opgelaten voelen! Ik kan het niet geloven. De foto op de vrachtwagen is van een loempia. Het is een vrachtwagen van het restaurant De Gekke Loempia!

Ik stap op één van de werkmannen af. ‘Hallo', zeg ik.

‘Goedemorgen', antwoordt hij. ‘Kan ik u helpen?'

‘Werkt u voor dit restaurant in Amsterdam?', vraag ik hem en ik wijs naar de foto op de vrachtwagen.

‘Nee, ik ben gewoon vrachtwagenchauffeur', zegt de man.

‘Kent u het restaurant De Gekke Loempia?'

‘Ja, we brengen er elke week noedels naartoe. Ze zijn voor hun loempia's, maar ik werk er niet.'

De chauffeur stapt in de vrachtwagen. Opeens heb ik een idee. ‘Neem me niet kwalijk', zeg ik.

‘Ja, wat is er?', antwoordt de chauffeur.

‘Kunt u me meenemen naar Amsterdam?', vraag ik.

‘Nu?', zegt hij.

‘Ja', antwoord ik. ‘Ik heb weinig geld. Ik moet terug naar mijn zus!'

De chauffeur denkt even na. Dan antwoordt hij: ‘Oké dan maar. Stap in de vrachtwagen. Ga tussen de dozen met noedels zitten. En vertel het aan niemand!'

‘Nee hoor, dat doe ik niet. Dank u wel', zeg ik.

‘Graag gedaan', zegt hij. Dan zegt hij ook nog: ‘Maar wel snel. Ik moet nu weg. Ik mag niet te laat komen!'

Ik klim achterin de vrachtwagen. Ik ga tussen een paar dozen met noedels zitten. De chauffeur start de vrachtwagen. We gaan op weg naar Amsterdam. Ik vind het een geweldig idee. Een vrachtwagen is sneller dan een bus. Op die manier kan ik wat tijd winnen. En het kost me geen geld. Ik ga lekker achterover zitten om van de rit te genieten.

Het is erg donker achterin de vrachtwagen. Ik zie niets. Ik hoor alleen maar de motor van de vrachtwagen en de auto's op de snelweg. Dan beweegt er plotseling iets in de vrachtwagen. Er zit nog iemand tussen de dozen met noedels! ‘Hallo?', zeg ik. Stilte.

‘Wie is daar?', vraag ik in het Engels. Nog steeds stilte. Ik weet dat er iemand is. Hij of zij zit tussen de dozen. Ik sta op en loop er naartoe. Nou, dat is een verrassing! Het is een oude man. Hij zit verstopt tussen de dozen.

‘Neem me niet kwalijk', zeg ik. ‘Maar wie bent u?'

‘Laat me alsjeblieft alleen', antwoordt de man. Hij spreekt perfect Nederlands!

‘Wat doet u hier?', vraag ik.

‘Ik ben op reis naar Amsterdam.'

‘Weet de chauffeur dat u hier zit?'

‘Nee, dat weet hij niet. Ik ben in de vrachtwagen geklommen terwijl je met hem sprak.'

‘Ik snap het …' zeg ik.

Plotseling stopt de chauffeur. Hij stapt uit en gaat naar achteren. De oude man kijkt me bezorgd aan. ‘Waarom is hij gestopt?'

‘Dat weet ik niet.'

We horen een geluid bij de achterdeur.

‘Ik moet me verstoppen', zegt de man.

De chauffeur klimt de vrachtwagen in. Hij ziet alleen mij. De oude man zit verstopt achter de dozen.

‘Wat is er aan de hand?' vraagt hij mij.

‘Niets.'

‘Met wie sprak jij?

‘Ik? Niemand. Er is niemand anders hier. Ziet u dat niet?'

‘Luister. We zijn nog niet in Amsterdam. Wees stil. Ik wil geen problemen. Begrepen?'

‘Ik begrijp het', antwoord ik.

De chauffeur doet de deur dicht. Hij gaat weer terug. Op hetzelfde moment komt de oude man tussen de dozen vandaan. Hij kijkt me met een glimlach aan. ‘Ik heb geluk gehad dat hij me niet zag!', zegt hij.

‘Jazeker', zeg ik. ‘Zeg op. Waarom reist u in een vrachtwagen van Maastricht naar Amsterdam?'

‘Wilt u dat echt weten?'

‘Natuurlijk!'

‘Dan zal ik je mijn verhaal vertellen.'

‘Graag! Het is een lange rit.'

De oude man vertelt me zijn verhaal. ‘Ik heb een zoon, maar ik heb hem nog nooit ontmoet. Zijn moeder en ik waren vele jaren geleden samen. Het ging niet zo goed tussen ons. Maar ik hield van haar. Toen ging ik naar de Verenigde Staten. Het was voor een baan, maar het werk ging niet goed. Ik kon niet terugkomen.' Hij stopte even. ‘En toen', vertelde hij verder, ‘is ze verhuisd. En ik heb haar - en mijn zoon - nooit meer gezien. Laatst heb ik ontdekt waar ze zijn.'

‘In Amsterdam?'

‘Precies.'

‘Hoe oud is uw zoon?'

‘Hij is 24.'

‘Dat is ook mijn leeftijd!'

De oude man lacht. ‘Wat een toeval!'

‘Jazeker.'

Na een paar minuten stilte sta ik even op. Ik vraag de man: ‘Hoe heet uw zoon?'

‘Zijn naam is Arnoud. Hij heeft een flat in Amsterdam. Die staat in een buurt niet ver van het restaurant De Gekke Loempia. Daarom zit ik in deze vrachtwagen van De Gekke Loempia.'

De man in de vrachtwagen is de vader van mijn vriend Arnoud. Ik kan het niet geloven!

Hoofdstuk 3 Overzicht

Samenvatting

Daniel wordt wakker en eet in zijn hotelkamer in Maastricht. Als hij het hotel verlaat, ziet hij een vrachtwagen. Die hoort bij het restaurant De Gekke Loempia. Daniel vraagt de chauffeur om hem naar Amsterdam terug te brengen. De chauffeur zegt ja. In de vrachtwagen ontmoet Daniel een oude man. De man gaat ook naar Amsterdam. Hij is op zoek naar zijn zoon, Arnoud. De man is de vader van Arnoud, de vriend van Daniel.

De Gekke Loempia - Hoofdstuk 3 – De snelweg Der verrückte Coup - Kapitel 3 - Der Highway The crazy spring roll - Chapter 3 - The highway El Golpe de Estado - Capítulo 3 - La autopista Il colpo di stato - Capitolo 3 - L'autostrada Szalony zamach stanu - Rozdział 3 - Autostrada O golpe louco - Capítulo 3 - A autoestrada Безумный переворот - Глава 3 - Шоссе Çılgın Darbe - Bölüm 3 - Otoyol Божевільний переворот - Розділ 3 - Шосе 疯狂春卷 - 第三章 - 高速公路

**Hoofdstuk 3 – De snelweg** Chapter 3 - The highway

Ik word vroeg wakker en ga douchen. I wake up early and take a shower. Ik bestel wat eten op mijn kamer. I order some food in my room. 我点了一些食物到我的房间。 Ik heb op dit moment weinig geld. I have little money at the moment. 我现在没有多少钱。 Maar ik heb weer honger dus ik neem de tijd en geniet ervan. But I'm hungry again so I take my time and enjoy it. 但我又饿了,所以我慢慢地享受它。

Daarna kleed ik me aan en vertrek. Then I get dressed and leave. 然后我穿好衣服离开。 Ik zie op een klok in de hal hoe laat het is. I see on a clock in the hall what time it is. Salondaki bir saatten saatin kaç olduğunu görüyorum. Het is tien uur ‘s ochtends. It is ten o'clock in the morning. Ik vraag me af of mam al met Julia heeft gesproken. I wonder if Mom has talked to Julia yet. 我想知道妈妈是否已经和朱莉娅说过话了。 Mijn zus is vaak nerveus. My sister is often nervous. 我姐姐经常很紧张。 Ik hoop dat alles goed gaat met haar. I hope everything goes well for her.

Ik ga naar de ingang van het hotel. I go to the entrance of the hotel. Terwijl ik het hotel verlaat, vraag ik me af: ‘Hoe kom ik terug in Amsterdam?' Ik heb het grootste deel van mijn geld aan het hotel uitgegeven. As I leave the hotel, I ask myself, "How will I get back to Amsterdam? I spent most of my money on the hotel. Otelden ayrılırken merak ediyorum: "Amsterdam'a nasıl döneceğim? Paramın çoğunu otele harcadım. 当我离开酒店时,我想知道:“我怎样才能回到阿姆斯特丹?”我大部分钱都花在酒店上了。 Ik weet niet waar een bank is. I don't know where a bank is. Ik kan geen geld van mijn rekening halen. I can't withdraw money from my account. 我无法从我的账户中提取资金。 En Julia wacht waarschijnlijk op me. And Julia is probably waiting for me. 朱莉娅可能正在等我。 Ik moet snel een oplossing vinden! I need to find a solution soon! 我需要尽快找到解决办法!

Dan zie ik twee werkmannen. Then I see two workmen. Ze dragen dozen naar een vrachtwagen. They carry boxes to a truck. Op de vrachtwagen staat een foto met de naam van het bedrijf. On the truck is a picture with the name of the company. Ik kijk wat beter. I look more closely. 我凑近一点看。 En ik begin dan heel hard te lachen maar ik stop weer snel. And I then start laughing really hard but I stop again quickly. 然后我开始笑得很厉害,但很快就停了下来。 Ik wil me niet weer opgelaten voelen! I don't want to feel embarrassed again! 我不想再感到尴尬了! Ik kan het niet geloven. I can't believe it. De foto op de vrachtwagen is van een loempia. The picture on the truck is of an egg roll. Het is een vrachtwagen van het restaurant De Gekke Loempia! It is a truck from the restaurant The Crazy Spring Roll!

Ik stap op één van de werkmannen af. I step up to one of the workmen. 我走近其中一名工人。 ‘Hallo', zeg ik. 'Hello,' I say.

‘Goedemorgen', antwoordt hij. 'Good morning,' he replied. ‘Kan ik u helpen?' "Can I help you?

‘Werkt u voor dit restaurant in Amsterdam?', vraag ik hem en ik wijs naar de foto op de vrachtwagen. "Do you work for this restaurant in Amsterdam?" I ask him, pointing to the picture on the truck.

‘Nee, ik ben gewoon vrachtwagenchauffeur', zegt de man. 'No, I'm just a truck driver,' said the man.

‘Kent u het restaurant De Gekke Loempia?' 'Do you know the restaurant The Crazy Spring Roll?'

‘Ja, we brengen er elke week noedels naartoe. 'Yes, we bring noodles there every week. Ze zijn voor hun loempia's, maar ik werk er niet.' They are for their spring rolls, but I don't work there.'

De chauffeur stapt in de vrachtwagen. The driver gets into the truck. 司机上了卡车。 Opeens heb ik een idee. Suddenly I have an idea. ‘Neem me niet kwalijk', zeg ik. 'Excuse me,' I say. “对不起,”我说。

‘Ja, wat is er?', antwoordt de chauffeur. "Yes, what is it?" the driver replied.

‘Kunt u me meenemen naar Amsterdam?', vraag ik. "Can you take me to Amsterdam?", I ask.

‘Nu?', zegt hij. "Now?" he says.

‘Ja', antwoord ik. ‘Ik heb weinig geld. 'I have little money. Ik moet terug naar mijn zus!' I have to get back to my sister!

De chauffeur denkt even na. The driver thinks for a moment. Dan antwoordt hij: ‘Oké dan maar. Then he replies, "Okay then. Stap in de vrachtwagen. Get in the truck. 上卡车吧。 Ga tussen de dozen met noedels zitten. Sit among the boxes of noodles. 坐在面条盒之间。 En vertel het aan niemand!' And don't tell anyone!

‘Nee hoor, dat doe ik niet. 'No way, I don't. '不,我不这样做。 Dank u wel', zeg ik. Thank you," I say.

‘Graag gedaan', zegt hij. 'You're welcome,' he says. Dan zegt hij ook nog: ‘Maar wel snel. Then he also says, "But quickly. 然后他还说:“但是要快。” Ik moet nu weg. I have to leave now. Ik mag niet te laat komen!' I can't be late!

Ik klim achterin de vrachtwagen. I climb into the back of the truck. 我爬进卡车后部。 Ik ga tussen een paar dozen met noedels zitten. I sit down between a few boxes of noodles. De chauffeur start de vrachtwagen. The driver starts the truck. 司机启动了卡车。 We gaan op weg naar Amsterdam. We set off for Amsterdam. Ik vind het een geweldig idee. I think it's a great idea. Een vrachtwagen is sneller dan een bus. A truck is faster than a bus. Op die manier kan ik wat tijd winnen. That way I can save some time. 这样我就可以节省一些时间。 En het kost me geen geld. And it doesn't cost me any money. Ik ga lekker achterover zitten om van de rit te genieten. I sit back to enjoy the ride. 我坐下来享受这段旅程。

Het is erg donker achterin de vrachtwagen. It is very dark in the back of the truck. Ik zie niets. I don't see anything. Ik hoor alleen maar de motor van de vrachtwagen en de auto's op de snelweg. I only hear the truck's engine and the cars on the highway. 我听到的只有卡车发动机的声音和高速公路上汽车的声音。 Dan beweegt er plotseling iets in de vrachtwagen. Then suddenly something moves in the truck. 然后卡车里突然有东西动了。 Er zit nog iemand tussen de dozen met noedels! There is still someone among the boxes of noodles! ‘Hallo?', zeg ik. Stilte. Silence. 安静。

‘Wie is daar?', vraag ik in het Engels. "Who's there?", I ask in English. Nog steeds stilte. Still silence. Ik weet dat er iemand is. I know someone is there. Hij of zij zit tussen de dozen. He or she is among the boxes. Ik sta op en loop er naartoe. I get up and walk over to it. Nou, dat is een verrassing! Well, that's a surprise! 嗯,这真是一个惊喜! Het is een oude man. It's an old man. Hij zit verstopt tussen de dozen. He is hidden among the boxes. 它隐藏在盒子之间。

‘Neem me niet kwalijk', zeg ik. 'Excuse me,' I say. “对不起,”我说。 ‘Maar wie bent u?' "But who are you?

‘Laat me alsjeblieft alleen', antwoordt de man. 'Please leave me alone,' the man replied. “请别打扰我,”该男子回答道。 Hij spreekt perfect Nederlands! He speaks perfect Dutch!

‘Wat doet u hier?', vraag ik. "What are you doing here?", I ask.

‘Ik ben op reis naar Amsterdam.' 'I'm on a trip to Amsterdam.'

‘Weet de chauffeur dat u hier zit?' "Does the driver know you're here?

‘Nee, dat weet hij niet. 'No, he doesn't know that. Ik ben in de vrachtwagen geklommen terwijl je met hem sprak.' I climbed into the truck while you were talking to him.

‘Ik snap het …' zeg ik. 'I see ...' I say. “我明白了……”我说。

Plotseling stopt de chauffeur. Suddenly the driver stops. Hij stapt uit en gaat naar achteren. He gets out and goes to the back. De oude man kijkt me bezorgd aan. The old man looks at me with concern. 老头担忧地看着我。 ‘Waarom is hij gestopt?' "Why did he quit? “他为什么停下来?”

‘Dat weet ik niet.' "I don't know.

We horen een geluid bij de achterdeur. We hear a noise at the back door. 我们听到后门有声音。

‘Ik moet me verstoppen', zegt de man. 'I have to hide,' the man says.

De chauffeur klimt de vrachtwagen in. The driver climbs into the truck. Hij ziet alleen mij. He sees only me. De oude man zit verstopt achter de dozen. The old man is hiding behind boxes.

‘Wat is er aan de hand?' vraagt hij mij. "What's going on?" he asks me.

‘Niets.' "Nothing.

‘Met wie sprak jij? 'Who were you talking to? ‘你在跟谁说话?

‘Ik? 'Me? Niemand. No one. Er is niemand anders hier. There is no one else here. 这里没有其他人了。 Ziet u dat niet?' Don't you see that?

‘Luister. 'Listen. '听。 We zijn nog niet in Amsterdam. We're not in Amsterdam yet. Wees stil. Be still. 安静。 Ik wil geen problemen. I don't want any trouble. Begrepen?' Got it?

‘Ik begrijp het', antwoord ik. 'I understand,' I reply.

De chauffeur doet de deur dicht. The driver closes the door. Hij gaat weer terug. He goes back again. Op hetzelfde moment komt de oude man tussen de dozen vandaan. At the same time, the old man comes out from between the boxes. Hij kijkt me met een glimlach aan. He looks at me with a smile. 他微笑着看着我。 ‘Ik heb geluk gehad dat hij me niet zag!', zegt hij. "I was lucky he didn't see me!" he says.

‘Jazeker', zeg ik. 'Yes indeed,' I say. ‘Zeg op. 'Speak up. '说吧。 Waarom reist u in een vrachtwagen van Maastricht naar Amsterdam?' Why are you traveling in a truck from Maastricht to Amsterdam?

‘Wilt u dat echt weten?' "Do you really want to know?

‘Natuurlijk!' "Of course!

‘Dan zal ik je mijn verhaal vertellen.' 'Then I'll tell you my story.'

‘Graag! 'Please! Het is een lange rit.' It's a long drive. 这是一个很长的车程。

De oude man vertelt me zijn verhaal. The old man tells me his story. ‘Ik heb een zoon, maar ik heb hem nog nooit ontmoet. 'I have a son, but I've never met him. Zijn moeder en ik waren vele jaren geleden samen. His mother and I were together many years ago. 他的母亲和我很多年前就在一起了。 Het ging niet zo goed tussen ons. Things were not going so well between us. 我们之间的事情并不顺利。 Maar ik hield van haar. But I loved her. 但我爱她。 Toen ging ik naar de Verenigde Staten. Then I went to the United States. 然后我去了美国。 Het was voor een baan, maar het werk ging niet goed. It was for a job, but the work was not going well. 本来是为了一份工作,但是工作并不顺利。 Ik kon niet terugkomen.' Hij stopte even. I couldn't come back. He paused for a moment. 我无法回来。他停了下来。 ‘En toen', vertelde hij verder, ‘is ze verhuisd. 'And then,' he continued, 'she moved. “然后,”他继续说道,“她就搬走了。 En ik heb haar - en mijn zoon - nooit meer gezien. And I never saw her - or my son - again. 我再也没有见过她——或者我的儿子。 Laatst heb ik ontdekt waar ze zijn.' The other day I found out where they are.' 最近我发现了他们在哪里。

‘In Amsterdam?'

‘Precies.' "Exactly.

‘Hoe oud is uw zoon?' "How old is your son?

‘Hij is 24.'

‘Dat is ook mijn leeftijd!' 'That's my age, too!' “我也这个年纪了!”

De oude man lacht. The old man laughs. ‘Wat een toeval!' "What a coincidence! “真是巧合啊!”

‘Jazeker.' 'Yes.'

Na een paar minuten stilte sta ik even op. After a few minutes of silence, I stand up for a moment. 几分钟的沉默后,我站了起来。 Ik vraag de man: ‘Hoe heet uw zoon?' I ask the man, "What is your son's name?

‘Zijn naam is Arnoud. 'His name is Arnoud. Hij heeft een flat in Amsterdam. He has a flat in Amsterdam. Die staat in een buurt niet ver van het restaurant De Gekke Loempia. That one is in a neighborhood not far from the restaurant The Crazy Spring Roll. Daarom zit ik in deze vrachtwagen van De Gekke Loempia.' That's why I'm in this truck from The Crazy Spring Roll.

De man in de vrachtwagen is de vader van mijn vriend Arnoud. The man in the truck is my friend Arnoud's father. Ik kan het niet geloven! I can't believe it!

**Hoofdstuk 3 Overzicht** Chapter 3 Overview

**Samenvatting** Summary

Daniel wordt wakker en eet in zijn hotelkamer in Maastricht. Daniel wakes up and eats in his hotel room in Maastricht. Als hij het hotel verlaat, ziet hij een vrachtwagen. As he leaves the hotel, he sees a truck. Die hoort bij het restaurant De Gekke Loempia. Which belongs to the restaurant The Crazy Spring Roll. Daniel vraagt de chauffeur om hem naar Amsterdam terug te brengen. Daniel asks the driver to take him back to Amsterdam. De chauffeur zegt ja. In de vrachtwagen ontmoet Daniel een oude man. De man gaat ook naar Amsterdam. The man is also going to Amsterdam. Hij is op zoek naar zijn zoon, Arnoud. He is looking for his son, Arnoud. De man is de vader van Arnoud, de vriend van Daniel. The man is the father of Arnoud, Daniel's friend.