×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Short Stories In Dutch For Beginners, De capsule - Hoofdstuk 3 – De waarheid

De capsule - Hoofdstuk 3 – De waarheid

Hoofdstuk 3 – De waarheid

Aldin kon het niet geloven. Maha was de dochter van de Kalkiaanse keizer! Het meisje zou chaos in de wereld kunnen veroorzaken! En alleen maar omdat ze eenzaam was? Omdat ze dacht dat keizer Valior haar problemen begreep? Wat had ze gedaan? !

Toen besefte Aldin iets. Het was niet de verantwoordelijkheid van het meisje. Ze begreep niet precies wat ze had gedaan. Ze was gewoon verdrietig. En een man die Valior heet, had haar geholpen. Hij was het probleem: de keizer! Hij was verantwoordelijk. Wat was zijn plan? Aldin moest het weten.

Aldin verliet Kira's huis. Hij stapte in een voertuig en reed naar de hoofdstad. Toen hij daar eenmaal was, ging hij direct naar het kantoor van de keizer. Plotseling hield een bewaker hem tegen. ‘Het is je verboden om naar binnen gaan,' zei de bewaker.

Aldin was verbaasd. ‘Verboden? Ik moet met Valior praten. ‘Weet je wie ik ben? Ik ben een minister!'

‘Dat zijn de bevelen van de keizer. Geen toegang voor jou, Aldin.'

Aldin vroeg zich af wat hij nu moest doen. Hij moest met keizer Valior praten. Zonder na te denken sloeg Aldin de bewaker op zijn hoofd. De bewaker viel op de grond. Aldin nam het wapen van de bewaker en ging het kantoor van Valior binnen.

De keizer zat in zijn stoel. Hij zag er moe uit. ‘Aldin, wat wil je?' zuchtte hij.

‘Waarom wist ik niet van het kind?'

‘Welk kind?'

‘Keizer, ik ben niet dom.'

Valior dacht even na. ‘Oké. We doen niet meer alsof. Wat wil je weten?'

‘Waarom is de dochter van de Kalkiaanse keizer hier? Waarom deed je dat?' Zijn stem werd luider. ‘Het is niet ons beleid om kinderen te gebruiken!'

Valior ging staan. Toen schreeuwde hij: ‘Het is niet ons beleid om oorlogen te verliezen!'

Aldin keek Valior aan. Toen vroeg hij, ‘Waarom heb je het mij niet verteld?'

‘Er is maar één reden waarom ik je het niet heb verteld.'

‘En wat is die reden?'

De keizer sloeg de ogen neer. ‘Ik wist dat je het niet zou goedkeuren,' antwoordde hij. ‘Ik wilde niet dat je mijn beslissing zou beïnvloeden.' Valior had gelijk. Natuurlijk zou Aldin niet willen dat een kind bij een oorlog werd betrokken. Dat kon gewoon niet.

‘Wat ga je met haar doen?' vroeg Aldin daarna.

‘Met Maha? We gaan voor haar zorgen! Ze is maar een kind,' zei de keizer.

Aldin vertrouwde hem niet. ‘Dat bedoelde ik niet,' zei hij. ‘Ik bedoelde wat gaat er gebeuren? Wat gaat er gebeuren als de Kalkianen erachter komen? Zullen ze haar kwaad doen?'

‘Dat zijn allemaal goede vragen. Allemaal, stuk voor stuk,' zei de keizer rustig.

Aldin keek de keizer aan. Hij accepteerde geen gemakkelijke antwoorden.

De keizer begon weer te praten. ‘De Kalkianen weten dat Maha is weggelopen.' Toen stopte hij. ‘Maar ze weten niet op welke planeet ze zit. Ook weten ze niet dat de spionnen van de Aardbewoners haar hebben geholpen. Dus eigenlijk weten ze niets, begrijp je.' Hij keek Aldin goed aan. De keizer wilde te weten komen wat Aldin ervan vond.

‘En als ze erachter komen dat je haar hebt geholpen?'

‘Ze kunnen er onmogelijk achter komen. De spionnen zeggen niets. Niemand weet het hier … behalve jij.'

Aldin moest even nadenken. ‘Maar waarom?' vroeg hij. Hij kon de logica van de keizer gewoon niet begrijpen. ‘Waarom betrek je er een klein kind bij? Waarom moet je haar bij haar ouders weghalen?'

‘Om wie haar ouders zijn,' antwoordde Valior. De keizer keek Aldin aan alsof hij dom was. ‘Zie je de voordelen niet? We hebben nu de dochter van de keizer. We kunnen haar gebruiken. Om de Kalkiaanse keizer onder controle te houden. Om de macht. Om alles eigenlijk.'

Valior keek Aldin weer voorzichtig aan. Hadden zijn woorden enige invloed op wat Aldin dacht? Aldins gezicht liet niets zien.

‘Begrijp je het nu?' ging hij door. ‘We kunnen Maha gebruiken om te krijgen wat we willen. Het lot van de Kalkiaanse keizer ligt in onze handen. En dat allemaal omdat zijn domme kleine meisje zich genegeerd voelde!' Uit Valior kwam een diepe lach. Het was een lach waar Aldin koud van werd.

Aldin keek de keizer aan. Hier was de man die Aldin altijd had vertrouwd. De man die zo belangrijk was voor Aldin. Maar nu voelde Aldin alleen maar afschuw. Valior gebruikte een kind om te krijgen wat hij wilde.

Aldin glimlachte en zei: ‘Ik begrijp het nu volkomen, keizer. Zoals u wilt.'

Aldin draaide zich om en verliet het kantoor van de keizer. Hij liep snel door de straten van de hoofdstad. Aldin vond het afschuwelijk wat er nu gebeurde. Maar hij kon het niet laten zien. Als de keizer hoorde dat hij tegen hem was, zou Aldin worden gedood. Er was maar één persoon die volgens Aldin hem kon helpen. Eén persoon die de keizer niet kon beïnvloeden. Hij moest met haar praten.

Aldin nam een voertuig van de regering. Hij reed snel naar de boerderij van Kira. Hij klopte op de deur. ‘Kira! Ben je thuis?'

Kira deed de deur open. ‘Ja,' antwoordde ze. ‘Wat is er?'

‘Is het meisje nog hier?' vroeg Aldin.

‘Ja, waarom? Ze hebben haar nog niet naar de hoofdstad gebracht.'

‘Prima,' antwoordde Aldin.

‘Maar er komt nu een voertuig aan', voegde ze eraan toe.

‘Oh. Nou, we hebben minder tijd dan ik dacht. We moeten opschieten,' zei hij nerveus. ‘Breng me naar haar toe.'

Ze liepen de slaapkamer in. Het meisje sliep rustig. ‘We moeten gaan,' zei hij.

‘Gaan? Waar naartoe?' vroeg Kira.

Aldin keek om zich heen. Hij kon niemand zien. ‘Waar zijn de bewakers?'

‘Ze zijn bij de capsule.'

‘Prima,' antwoordde Aldin. ‘Dit is onze kans.'

‘Onze kans?' vroeg Kira. Ze keek verward.

‘Om Maha weg te halen,' antwoordde Aldin.

Kira ging zitten. Ze keek naar Maha. Het meisje zag er voor het eerst kalmer uit. ‘Wil je Maha weghalen uit de hoofdstad?'

‘Nee, ik wil haar weghalen van deze planeet.'

‘Wat?' zei Kira. ‘Waarom?'

‘Maha is een verward en eenzaam meisje. Keizer Valior wil Maha alleen gebruiken om de Kalkiaanse keizer te beïnvloeden.'

Aldin legde de plannen van Keizer Valior uit. Kira kon het gewoon niet geloven. ‘Begrijp je me nu?' vroeg Aldin. ‘Ik wil niet dat ze Maha pijn doen. Als wij haar niet thuis brengen maakt ze geen enkele kans.'

‘Wij?'

‘Wij. We moeten haar naar Kalkia brengen. Ik kan het niet alleen, Kira. Ik heb je hulp nodig.'

Kira dacht even na. Ze keek naar het kleine meisje. Ze keek daarna uit het raam naar haar boerderij. Ten slotte keek ze Aldin aan en zei: ‘Wat heb ik te verliezen?'

Kira vertelde Maha dat ze naar de hoofdstad gingen. Ze stapten allemaal in het voertuig van Aldin. Aldin reed urenlang. Het dichtstbijzijnde ruimtestation was ver weg. Onderweg sliep Maha.

Toen ze aankwamen vertelde Aldin de beveiligingsagenten dat ze op een geheime regeringsmissie waren. De bewakers zeiden dat ze het aan niemand zouden vertellen.

Kira en Aldin droegen Maha naar het dichtsbijzijnde ruimteschip. Ze verlieten zonder moeite het station. Maha werd wakker toen het ruimteschip opsteeg. Ze was niet gelukkig. Aldin vond het jammer voor haar. Maar hij wist dat ze de juiste beslissing hadden genomen.

De reis door de ruimte duurde enkele weken. Het ruimteschip naderde Kalkia. Aldin zei door de radio: ‘Dit is Aardebewonersschip 12913. Ik moet de Kalkiaanse keizer spreken. Ik ben Minister Aldin van de Aardbewoners.'

De radio ging aan. ‘Waarom wilt u met onze keizer praten?' vroeg een bewaker.

‘We hebben zijn dochter.'

Het werd stil op de radio.

Al gauw zag Aldin een waarschuwing op zijn computerscherm. Er kwamen Kalkiaanse militaire eenheden aan. Ze bleven in de buurt van het ruimteschip wachten. Plotseling schoot de radio weer aan. ‘Geef ons Maha of je sterft,' zei een stem.

‘Je gaat ons niet vermoorden,' zei Aldin met overtuiging. ‘Ik wil met jullie keizer praten.' Toen voegde hij eraan toe: ‘Nu.' Het werd weer stil op de radio.

Na enkele minuten klonk er een krachtige stem op de radio: ‘Dit is de Kalkiaanse keizer.' Geef me mijn dochter! En toen was hij een paar seconden stil. ‘En dan ik laat jullie leven.'

‘Wij geven jullie Maha onder één voorwaarde, antwoordde Aldin.

Ze wachtten.

‘En wat is die?' zei de stem.

‘Er moet vrede komen tussen de Aarde en Kalkia.'

De keizer was weer een paar seconden stil. ‘Waarom zou ik jullie geloven?'

‘Omdat we je dochter hebben teruggebracht,' antwoordde Aldin.

‘Omdat ik weet dat de oorlog voor iedereen moeilijk is. Denk aan de economische problemen. Denk aan de honger en pijn. Onze werelden zijn allebei uitgeput. Hier moet een einde aan komen.'

Op de radio werd het weer stil. Eindelijk keerde de stem terug. Hij klonk deze keer zachter. ‘Ik ga akkoord,' zuchtte de keizer. ‘En ik accepteer jullie voorwaarde. Geef me mijn dochter terug en we zullen voor vrede zorgen.'

Hoofdstuk 3 Overzicht

Samenvatting

Aldin spreekt Keizer Valior. Valior wil Maha gebruiken om tegen de Kalkianen te vechten. Aldin is het niet eens met zijn plan. Hij houdt zijn gedachten geheim. Hij keert terug naar de boerderij van Kira. Hij en Kira nemen Maha mee naar een ruimteschip. Ze reizen naar Kalkia. Ze spreken met de Kalkiaanse keizer. Ze willen Maha teruggeven, maar de Kalkiaanse keizer moet eerst akkoord gaan met vrede. De keizer gaat akkoord. Eindelijk eindigt de oorlog.


De capsule - Hoofdstuk 3 – De waarheid Die Kapsel - Kapitel 3 - Die Wahrheit The capsule - Chapter 3 - The truth Капсула - Глава 3 - Правда

Hoofdstuk 3 – De waarheid Chapter 3 - The Truth

Aldin kon het niet geloven. Aldin couldn't believe it. Maha was de dochter van de Kalkiaanse keizer! Maha was the daughter of the Kalkian emperor! Het meisje zou chaos in de wereld kunnen veroorzaken! The girl could cause chaos in the world! Эта девушка может устроить хаос в мире! En alleen maar omdat ze eenzaam was? And only because she was lonely? И только потому, что ей было одиноко? Omdat ze dacht dat keizer Valior haar problemen begreep? Because she thought Emperor Valior understood her problems? Wat had ze gedaan? What had she done? Что она сделала? !

Toen besefte Aldin iets. Then Aldin realized something. Het was niet de verantwoordelijkheid van het meisje. It was not the girl's responsibility. Ze begreep niet precies wat ze had gedaan. She didn't understand exactly what she had done. Ze was gewoon verdrietig. She was just sad. En een man die Valior heet, had haar geholpen. And a man named Valior had helped her. Hij was het probleem: de keizer! He was the problem: the emperor! Hij was verantwoordelijk. He was responsible. Wat was zijn plan? What was his plan? Aldin moest het weten. Aldin had to know.

Aldin verliet Kira's huis. Aldin left Kira's house. Hij stapte in een voertuig en reed naar de hoofdstad. He got into a vehicle and drove to the capital. Toen hij daar eenmaal was, ging hij direct naar het kantoor van de keizer. Once there, he went directly to the emperor's office. Plotseling hield een bewaker hem tegen. Suddenly a guard stopped him. ‘Het is je verboden om naar binnen gaan,' zei de bewaker. 'You are forbidden to go inside,' the guard said.

Aldin was verbaasd. Aldin was puzzled. ‘Verboden? 'Forbidden? Ik moet met Valior praten. I need to talk to Valior. ‘Weet je wie ik ben? 'Do you know who I am? Ik ben een minister!' I'm a minister!

‘Dat zijn de bevelen van de keizer. 'Those are the emperor's orders. Geen toegang voor jou, Aldin.' No access for you, Aldin. Для тебя нет доступа, Алдин".

Aldin vroeg zich af wat hij nu moest doen. Aldin wondered what to do next. Алдин задумался, что делать дальше. Hij moest met keizer Valior praten. He had to talk to Emperor Valior. Zonder na te denken sloeg Aldin de bewaker op zijn hoofd. Without thinking, Aldin hit the guard on the head. Не задумываясь, Алдин ударил охранника по голове. De bewaker viel op de grond. The guard fell to the ground. Aldin nam het wapen van de bewaker en ging het kantoor van Valior binnen. Aldin took the guard's weapon and entered Valior's office.

De keizer zat in zijn stoel. The emperor sat in his chair. Hij zag er moe uit. He looked tired. ‘Aldin, wat wil je?' zuchtte hij. "Aldin, what do you want?" he sighed.

‘Waarom wist ik niet van het kind?' "Why didn't I know about the child?

‘Welk kind?' "What child?

‘Keizer, ik ben niet dom.' 'Emperor, I'm not stupid.'

Valior dacht even na. Valior thought for a moment. ‘Oké. 'Okay. We doen niet meer alsof. We don't pretend anymore. Мы больше не притворяемся. Wat wil je weten?' What do you want to know?

‘Waarom is de dochter van de Kalkiaanse keizer hier? 'Why is the daughter of the Kalkian emperor here? Waarom deed je dat?' Zijn stem werd luider. Why did you do that? His voice grew louder. ‘Het is niet ons beleid om kinderen te gebruiken!' 'It is not our policy to use children!'

Valior ging staan. Valior stood up. Toen schreeuwde hij: ‘Het is niet ons beleid om oorlogen te verliezen!' Then he shouted, "It is not our policy to lose wars!

Aldin keek Valior aan. Aldin looked at Valior. Toen vroeg hij, ‘Waarom heb je het mij niet verteld?' Then he asked, "Why didn't you tell me?

‘Er is maar één reden waarom ik je het niet heb verteld.' 'There's only one reason I didn't tell you.' Есть только одна причина, по которой я тебе не сказал.

‘En wat is die reden?' "And what is that reason? "A jaki jest ten powód?

De keizer sloeg de ogen neer. The emperor batted his eyes. ‘Ik wist dat je het niet zou goedkeuren,' antwoordde hij. 'I knew you wouldn't approve,' he replied. Я знал, что ты не одобришь, - ответил он. ‘Ik wilde niet dat je mijn beslissing zou beïnvloeden.' Valior had gelijk. "I didn't want you to influence my decision. Valior was right. Natuurlijk zou Aldin niet willen dat een kind bij een oorlog werd betrokken. Of course Aldin would not want a child to be involved in a war. Dat kon gewoon niet. It just couldn't.

‘Wat ga je met haar doen?' vroeg Aldin daarna. "What are you going to do with her?" asked Aldin afterward.

‘Met Maha? 'With Maha? We gaan voor haar zorgen! We are going to take care of her! Ze is maar een kind,' zei de keizer. She's only a child," the emperor said.

Aldin vertrouwde hem niet. Aldin did not trust him. ‘Dat bedoelde ik niet,' zei hij. 'I didn't mean that,' he said. ‘Ik bedoelde wat gaat er gebeuren? 'I meant what is going to happen? Wat gaat er gebeuren als de Kalkianen erachter komen? What will happen when the Kalkians find out? Zullen ze haar kwaad doen?' Will they hurt her?

‘Dat zijn allemaal goede vragen. 'Those are all good questions. Allemaal, stuk voor stuk,' zei de keizer rustig. All of them, piece by piece," the emperor said quietly.

Aldin keek de keizer aan. Aldin looked at the emperor. Hij accepteerde geen gemakkelijke antwoorden. He did not accept easy answers.

De keizer begon weer te praten. The emperor started talking again. Император снова заговорил. ‘De Kalkianen weten dat Maha is weggelopen.' Toen stopte hij. 'The Kalkians know Maha ran away.' Then he stopped. Калкианцы знают, что Маха сбежал". Затем он остановился. ‘Maar ze weten niet op welke planeet ze zit. 'But they don't know what planet she's on. Но они не знают, на какой планете она находится. Ook weten ze niet dat de spionnen van de Aardbewoners haar hebben geholpen. Nor do they know that the Earthlings' spies helped her. Они также не знают, что ей помогали шпионы землян. Dus eigenlijk weten ze niets, begrijp je.' Hij keek Aldin goed aan. So basically they don't know anything, you understand. He looked closely at Aldin. Так что, по сути, они ничего не знают, как вы понимаете". Он пристально посмотрел на Алдина. De keizer wilde te weten komen wat Aldin ervan vond. The emperor wanted to find out what Aldin thought. Император хотел узнать, что думает Алдин.

‘En als ze erachter komen dat je haar hebt geholpen?' "And if they find out you helped her? A jeśli dowiedzą się, że jej pomogłeś? А если они узнают, что ты ей помог?

‘Ze kunnen er onmogelijk achter komen. 'They can't possibly find out. Они не могут узнать. De spionnen zeggen niets. The spies say nothing. Шпионы ничего не говорят. Niemand weet het hier … behalve jij.' No one here knows ... except you. Никто здесь не знает... кроме тебя".

Aldin moest even nadenken. Aldin had to think for a moment. Олдину пришлось на мгновение задуматься. ‘Maar waarom?' vroeg hij. "But why?" he asked. "Но почему?" - спросил он. Hij kon de logica van de keizer gewoon niet begrijpen. He simply could not understand the emperor's logic. ‘Waarom betrek je er een klein kind bij? 'Why are you involving a small child? Почему вы привлекаете маленького ребенка? Waarom moet je haar bij haar ouders weghalen?' Why do you have to take her away from her parents? Почему вы должны забирать ее у родителей?

‘Om wie haar ouders zijn,' antwoordde Valior. 'Because of who her parents are,' Valior replied. Из-за того, кто ее родители, - ответил Валиор. De keizer keek Aldin aan alsof hij dom was. The emperor looked at Aldin as if he were stupid. ‘Zie je de voordelen niet? 'Don't you see the benefits? Разве вы не видите выгоды? We hebben nu de dochter van de keizer. We kunnen haar gebruiken. We can use her. Om de Kalkiaanse keizer onder controle te houden. To keep the Kalkian emperor under control. Чтобы держать под контролем калкианского императора. Om de macht. For power. К власти. Om alles eigenlijk.' To everything actually. На самом деле, на все".

Valior keek Aldin weer voorzichtig aan. Valior looked cautiously at Aldin again. Hadden zijn woorden enige invloed op wat Aldin dacht? Did his words have any impact on what Aldin was thinking? Повлияли ли его слова на то, о чем думал Алдин? Aldins gezicht liet niets zien. Aldin's face showed nothing. Лицо Алдина ничего не выражало.

‘Begrijp je het nu?' ging hij door. "Do you understand now?" he continued. ‘We kunnen Maha gebruiken om te krijgen wat we willen. 'We can use Maha to get what we want. Het lot van de Kalkiaanse keizer ligt in onze handen. The fate of the Kalkian emperor is in our hands. Судьба калкианского императора в наших руках. En dat allemaal omdat zijn domme kleine meisje zich genegeerd voelde!' Uit Valior kwam een diepe lach. And all because his silly little girl felt ignored! From Valior came a deep laugh. И все потому, что его маленькая глупая девочка почувствовала, что ее игнорируют! Валиор разразился глубоким смехом. Het was een lach waar Aldin koud van werd. It was a laugh that made Aldin go cold. Этот смех заставил Олдина похолодеть.

Aldin keek de keizer aan. Aldin looked at the emperor. Алдин посмотрел на императора. Hier was de man die Aldin altijd had vertrouwd. Here was the man Aldin had always trusted. Здесь находился человек, которому Алдин всегда доверял. De man die zo belangrijk was voor Aldin. The man who was so important to Aldin. Человек, который был так важен для Алдина. Maar nu voelde Aldin alleen maar afschuw. But now Aldin felt only disgust. Но сейчас Алдин чувствовал лишь отвращение. Valior gebruikte een kind om te krijgen wat hij wilde. Valior used a child to get what he wanted.

Aldin glimlachte en zei: ‘Ik begrijp het nu volkomen, keizer. Aldin smiled and said, "I understand completely now, Emperor. Алдин улыбнулся и сказал: "Теперь я вас полностью понимаю, император. Zoals u wilt.' As you wish. Как пожелаете.

Aldin draaide zich om en verliet het kantoor van de keizer. Aldin turned and left the emperor's office. Hij liep snel door de straten van de hoofdstad. He walked quickly through the streets of the capital. Aldin vond het afschuwelijk wat er nu gebeurde. Aldin was horrified by what was happening now. Алдин был в ужасе от того, что произошло дальше. Maar hij kon het niet laten zien. But he couldn't show it. Но он не мог этого показать. Als de keizer hoorde dat hij tegen hem was, zou Aldin worden gedood. If the emperor heard that he was against him, Aldin would be killed. Если император узнает, что он против него, Алдина убьют. Er was maar één persoon die volgens Aldin hem kon helpen. There was only one person Aldin felt could help him. Лишь один человек, по мнению Алдина, мог ему помочь. Eén persoon die de keizer niet kon beïnvloeden. One person the emperor could not influence. Один человек, на которого император не мог повлиять. Hij moest met haar praten. He needed to talk to her. Ему нужно было поговорить с ней.

Aldin nam een voertuig van de regering. Aldin took a government vehicle. Алдин взял правительственный автомобиль. Hij reed snel naar de boerderij van Kira. He drove quickly to Kira's farm. Hij klopte op de deur. He knocked on the door. ‘Kira! 'Kira! Ben je thuis?' Are you home?

Kira deed de deur open. Kira opened the door. ‘Ja,' antwoordde ze. "Yes," she replied. ‘Wat is er?'

‘Is het meisje nog hier?' vroeg Aldin. "Is the girl still here?" asked Aldin.

‘Ja, waarom? 'Yes, why? Да, но почему? Ze hebben haar nog niet naar de hoofdstad gebracht.' They haven't taken her to the capital yet. Они еще не отвезли ее в столицу".

‘Prima,' antwoordde Aldin.

‘Maar er komt nu een voertuig aan', voegde ze eraan toe. "But a vehicle is coming now," she added. Но сейчас приедет машина, - добавила она.

‘Oh. 'Oh. Nou, we hebben minder tijd dan ik dacht. Well, we have less time than I thought. We moeten opschieten,' zei hij nerveus. We have to hurry," he said nervously. ‘Breng me naar haar toe.' 'Take me to her.' Отведи меня к ней.

Ze liepen de slaapkamer in. They walked into the bedroom. Het meisje sliep rustig. The girl slept peacefully. ‘We moeten gaan,' zei hij. 'We have to go,' he said.

‘Gaan? Waar naartoe?' vroeg Kira. Where to?" asked Kira. Куда?" - спросила Кира.

Aldin keek om zich heen. Aldin looked around. Олдин огляделся. Hij kon niemand zien. He couldn't see anyone. Он никого не видел. ‘Waar zijn de bewakers?' "Where are the guards? Где охрана?

‘Ze zijn bij de capsule.' 'They're at the capsule.' Они в капсуле.

‘Prima,' antwoordde Aldin. 'Fine,' Aldin replied. ‘Dit is onze kans.' 'This is our chance.'

‘Onze kans?' vroeg Kira. "Our chance?" asked Kira. Ze keek verward. She looked confused. Она выглядела смущенной.

‘Om Maha weg te halen,' antwoordde Aldin. 'To take Maha away,' Aldin replied. Чтобы забрать Маху, - ответил Алдин.

Kira ging zitten. Kira sat down. Ze keek naar Maha. She looked at Maha. Het meisje zag er voor het eerst kalmer uit. The girl looked calmer for the first time. Девушка впервые выглядела спокойнее. ‘Wil je Maha weghalen uit de hoofdstad?' 'Do you want to take Maha away from the capital?' Вы хотите увезти Маху из столицы?

‘Nee, ik wil haar weghalen van deze planeet.' 'No, I want to get her away from this planet.'

‘Wat?' zei Kira. ‘Waarom?'

‘Maha is een verward en eenzaam meisje. 'Maha is a confused and lonely girl. Маха - растерянная и одинокая девушка. Keizer Valior wil Maha alleen gebruiken om de Kalkiaanse keizer te beïnvloeden.' Emperor Valior only wants to use Maha to influence the Kalkian emperor.'

Aldin legde de plannen van Keizer Valior uit. Aldin explained Emperor Valior's plans. Алдин объяснил планы императора Валиора. Kira kon het gewoon niet geloven. Kira just couldn't believe it. ‘Begrijp je me nu?' vroeg Aldin. "Do you understand me now?" asked Aldin. ‘Ik wil niet dat ze Maha pijn doen. 'I don't want them to hurt Maha. Als wij haar niet thuis brengen maakt ze geen enkele kans.' If we don't bring her home she doesn't stand a chance. Если мы не вернем ее домой, у нее не останется ни единого шанса".

‘Wij?' "Мы?

‘Wij. We moeten haar naar Kalkia brengen. We need to take her to Kalkia. Мы должны отвезти ее в Калкию. Ik kan het niet alleen, Kira. I can't do it alone, Kira. Ik heb je hulp nodig.' I need your help.

Kira dacht even na. Kira thought for a moment. Ze keek naar het kleine meisje. She looked at the little girl. Она посмотрела на маленькую девочку. Ze keek daarna uit het raam naar haar boerderij. She then looked out the window at her farm. Ten slotte keek ze Aldin aan en zei: ‘Wat heb ik te verliezen?' Finally, she looked at Aldin and said, "What do I have to lose? Наконец она посмотрела на Алдина и сказала: "Что я теряю?".

Kira vertelde Maha dat ze naar de hoofdstad gingen. Kira told Maha that they were going to the capital. Кира сказала Махе, что они едут в столицу. Ze stapten allemaal in het voertuig van Aldin. They all got into Aldin's vehicle. Aldin reed urenlang. Aldin drove for hours. Алдин ехал несколько часов. Het dichtstbijzijnde ruimtestation was ver weg. The nearest space station was far away. Ближайшая космическая станция находилась далеко. Onderweg sliep Maha. Along the way, Maha slept.

Toen ze aankwamen vertelde Aldin de beveiligingsagenten dat ze op een geheime regeringsmissie waren. When they arrived, Aldin told the security guards that they were on a secret government mission. Когда они приехали, Алдин сказал охранникам, что они выполняют секретное правительственное задание. De bewakers zeiden dat ze het aan niemand zouden vertellen. The guards said they would not tell anyone.

Kira en Aldin droegen Maha naar het dichtsbijzijnde ruimteschip. Kira and Aldin carried Maha to the nearest spaceship. Кира и Алдин отнесли Маху на ближайший космический корабль. Ze verlieten zonder moeite het station. They left the station without difficulty. Bez trudu opuścili stację. Они без труда покинули станцию. Maha werd wakker toen het ruimteschip opsteeg. Maha woke up as the spaceship took off. Маха проснулась, когда космический корабль взлетел. Ze was niet gelukkig. She was not happy. Она не была счастлива. Aldin vond het jammer voor haar. Aldin felt sorry for her. Олдину стало жаль ее. Maar hij wist dat ze de juiste beslissing hadden genomen. But he knew they had made the right decision. Но он знал, что они приняли правильное решение.

De reis door de ruimte duurde enkele weken. The journey through space took several weeks. Путешествие через космос заняло несколько недель. Het ruimteschip naderde Kalkia. The spaceship was approaching Kalkia. Космический корабль приближался к Калкии. Aldin zei door de radio: ‘Dit is Aardebewonersschip 12913. Aldin said through the radio, "This is Earth dweller ship 12913. Алдин сказал по радио: "Это корабль землян 12913. Ik moet de Kalkiaanse keizer spreken. I need to speak to the Kalkian emperor. Ik ben Minister Aldin van de Aardbewoners.' I am Minister Aldin of the Earthlings.

De radio ging aan. The radio came on. Включилось радио. ‘Waarom wilt u met onze keizer praten?' vroeg een bewaker. "Why do you want to talk to our emperor?" a guard asked.

‘We hebben zijn dochter.' 'We have his daughter.'

Het werd stil op de radio. There was silence on the radio.

Al gauw zag Aldin een waarschuwing op zijn computerscherm. Soon Aldin saw a warning on his computer screen. Er kwamen Kalkiaanse militaire eenheden aan. Kalkian military units arrived. Прибыли калкианские военные подразделения. Ze bleven in de buurt van het ruimteschip wachten. They continued to wait near the spaceship. Они продолжали ждать возле космического корабля. Plotseling schoot de radio weer aan. Suddenly the radio blared again. Внезапно радио снова включилось. ‘Geef ons Maha of je sterft,' zei een stem. 'Give us Maha or you die,' a voice said. "Oddaj nam Mahę albo zginiesz" - powiedział głos. Отдай нам Маху или умрешь", - сказал голос.

‘Je gaat ons niet vermoorden,' zei Aldin met overtuiging. 'You're not going to kill us,' Aldin said with conviction. Вы нас не убьете, - убежденно сказал Алдин. ‘Ik wil met jullie keizer praten.' Toen voegde hij eraan toe: ‘Nu.' Het werd weer stil op de radio. 'I want to talk to your emperor.' Then he added, "Now. The radio went silent again.

Na enkele minuten klonk er een krachtige stem op de radio: ‘Dit is de Kalkiaanse keizer.' Geef me mijn dochter! After a few minutes, a powerful voice sounded on the radio: 'This is the Kalkian emperor.' Give me my daughter! En toen was hij een paar seconden stil. And then he was silent for a few seconds. Затем он замолчал на несколько секунд. ‘En dan ik laat jullie leven.' 'And then I let you live.' И тогда я оставил тебя в живых.

‘Wij geven jullie Maha onder één voorwaarde, antwoordde Aldin. 'We give you Maha under one condition,' Aldin replied. Мы отдадим вам Маху при одном условии, - ответил Алдин.

Ze wachtten. They waited.

‘En wat is die?' zei de stem. "And what's that one?" the voice said.

‘Er moet vrede komen tussen de Aarde en Kalkia.' 'There must be peace between Earth and Kalkia.' Между Землей и Калкией должен быть мир".

De keizer was weer een paar seconden stil. The emperor was silent again for a few seconds. ‘Waarom zou ik jullie geloven?' "Why should I believe you? Почему я должен вам верить?

‘Omdat we je dochter hebben teruggebracht,' antwoordde Aldin. 'Because we brought your daughter back,' Aldin replied.

‘Omdat ik weet dat de oorlog voor iedereen moeilijk is. 'Because I know that war is difficult for everyone. Потому что я знаю, что война - это тяжело для всех. Denk aan de economische problemen. Consider the economic problems. Подумайте об экономических проблемах. Denk aan de honger en pijn. Think of the hunger and pain. Подумайте о голоде и боли. Onze werelden zijn allebei uitgeput. Our worlds are both exhausted. Hier moet een einde aan komen.' This must end. Этому должен быть конец".

Op de radio werd het weer stil. On the radio, it became silent again. Eindelijk keerde de stem terug. Finally, the voice returned. Наконец голос вернулся. Hij klonk deze keer zachter. He sounded softer this time. На этот раз его голос звучал мягче. ‘Ik ga akkoord,' zuchtte de keizer. 'I agree,' sighed the emperor. Я согласен, - вздохнул император. ‘En ik accepteer jullie voorwaarde. 'And I accept your condition. Geef me mijn dochter terug en we zullen voor vrede zorgen.' Give me back my daughter and we will ensure peace. Верните мне мою дочь, и мы обеспечим мир".

**Hoofdstuk 3 Overzicht**

**Samenvatting** Резюме

Aldin spreekt Keizer Valior. Aldin speaks to Emperor Valior. Valior wil Maha gebruiken om tegen de Kalkianen te vechten. Valior wants to use Maha to fight the Kalkians. Aldin is het niet eens met zijn plan. Aldin disagrees with his plan. Алдин не согласен с его планом. Hij houdt zijn gedachten geheim. He keeps his thoughts secret. Он держит свои мысли в секрете. Hij keert terug naar de boerderij van Kira. He returns to Kira's farm. Hij en Kira nemen Maha mee naar een ruimteschip. He and Kira take Maha to a spaceship. Ze reizen naar Kalkia. They travel to Kalkia. Ze spreken met de Kalkiaanse keizer. They speak to the Kalkian emperor. Ze willen Maha teruggeven, maar de Kalkiaanse keizer moet eerst akkoord gaan met vrede. They want to return Maha, but the Kalkian emperor must first agree to peace. De keizer gaat akkoord. The emperor agrees. Eindelijk eindigt de oorlog. Finally, the war ends. Наконец, война заканчивается.