×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Een Beetje Nederlands, #14.2 Praten met Sietske – BONUS! deel 2/3

Robin: Maar het is wel grappig dat je zegt dat je veel Nederlandse kinderprogramma's heb gekeken vroeger, want op de Nederlandse tv zijn ook wel veel Belgische of Vlaamse programma's geweest. Bijvoorbeeld Samson en Gert is natuurlijk een beroemde. Dat is ook veel Nederlandse tv geweest en ik kan me ook herinneren dat ik… dat er een soort van Sinterklaas programma was toen ik kind was, en dat was ook, als ik me goed herinner, in het Vlaams.

Sietske: Natuurlijk! Dag, Sinterklaasje! Dat was ja, dat was echt prachtig, dat programma, dat is heel goed geacteerd. Er waren echt twee topacteurs… meer dan twee trouwens maar twee die ik nu ook nog ken, dat weet van, ah ja, die speelde daarin mee. En dat was heel mooi gemaakt. Dus ik snap dat dat werd geëxporteerd. Van Samson en Gert wist ik niet dat het werd geëxporteerd. Vind ik iets minder goed. Maar was dat dan niet vreemd voor jullie om zo een Vlaams programma te zien?

Robin: Ja… ja en nee. Ik denk dat je als kind daar sowieso wat minder moeite mee hebt, omdat je… alle taal is, in principe nieuw voor je, of veel taal is nieuw voor je. En ik denk ook wel dat het gesproken is in gewoon Nederlands, dat goed bereikbaar is voor iedereen. Omdat het gewoon een kinderprogramma is. Ja, dus ik stond er eigenlijk niet echt bij stil, denk ik als kind, dat het eigenlijk in het Vlaams gesproken was. Het was gewoon normaal.

Sietske: Ja, ja, ik vind dat wel grappig ook. Ik heb altijd de indruk dat de Nederlanders het veel moeilijker vinden om de Vlamingen te begrijpen dan omgekeerd. Wij zijn er toch een beetje meer op getraind. Ik denk om he… net om wat ik daarnet zei dat voor ons heel lang het Standaardnederlands ook toch een beetje uit Nederland kwam. Maar misschien is dat niet voor iedereen zo. Ik moet zeggen, ik ben eigenlijk een kwart Nederlandse, oooh nee! Mijn grootvaders die ja, die is nog wel een deel in Nederland opgegroeid. Ik heb altijd wel een beetje de Nederlandse invloed gehad en wij zijn ook wel vaak naar Nederland geweest. Maar natuurlijk ge hoort nu aan mij: ik heb een super Nederlandse naam, maar ik spreek totaal niet met Nederlands accent. Hoewel dat wij allemaal, denk ik, de reflex maken, als wij een Nederlander voor ons hebben om toch een beetje mooiers te gaan spreken, en… haha.

Robin: Dat is eigenlijk ook een vraag van mij. Wat… want ik heb dus het verschil uitgelegd tussen de standaardtaal, tussentaal en dialect in de reguliere podcast. Zou je kunnen vertellen wat je nu eigenlijk spreekt? Zou je dus zeggen dat je tussentaal spreekt, of meer de standaardtaal.

Sietske: Ja, dat is echt een goeie vraag, want soms denk ik dat ik dat zelf ook niet zo goed weet. Maar ik vermoed, voor mij, wat het meest standaardtaal is, is wat ze echt op tv spreken. Dat was toch vroeger zo, want dat is nu ook niet meer helemaal waar. Maar als ik dan… als ik bijvoorbeeld [zeg], “ik weet het niet zo goed”, dat is voor mij standaardtaal en dat kan ik eigenlijk gewoon niet meer. Dus ik denk dat ik altijd wel een vorm van tussentaal spreek. Door een paar dingen weg te laten. Nu, als ik lesgeef… ik heb een tijdje lesgegeven ook natuurlijk, Nederlands als tweede taal, dan ben ik daar wel veel meer mee bezig.

En dan denk ik dat mijn taal toch wel als standaardtaal kan geclassificeerd worden. Maar meer en meer, zeker als de studenten een hoger niveau hebben gehaald, dan komt er altijd tussentaal tussen. In de zin van en dan begin ik ook met ‘ge' te spreken. Maar dat is het grootste verschil he, tussen standaardtaal en tussentaal. Dat wij dingen weggelaten, dat met ‘ge' spreken, dat de vervoegingen soms een beetje anders zijn. Of dat er woorden bijkomen, he. Het is eigenlijk zoals Sofie het op mijn podcast goed heeft uitgelegd. Want ik heb dus vorige week een experte tussentaal op mijn een podcast gehad, die dat een beetje beter heeft uitgelegd en daar ook heel veel over kan vertellen. Ik ben daar iets minder goed in, maar ze zegt: het is eigenlijk gemaakt om sneller te spreken. Ja, om u gewoon te kunnen uitdrukken om, om, om… hun gevoel eigenlijk uit te drukken, niet om per se iets over te brengen. Dus waar ik nu doe, is niet helemaal tussentaal, want ik let nog wel wat op mijn woorden. Maar vanaf het moment dat we gewoon praten en het gewoon een beetje laten gaan, dan is het tussentaal.

Robin: Nog een andere vraag: Ik ben wel benieuwd… Misschien is het niet helemaal duidelijk wanneer, in welke situatie je dus wat spreekt. Dus ik heb een aantal situaties op een rij gezet en ik ben wel benieuwd wat voor een… Dus of je tussentaal zou spreken of juist meer standaardtaal of misschien, als je het spreekt in dialect. Misschien kunnen daar even naar kijken. Dus ik was benieuwd, bijvoorbeeld bij de bakker. Als je een brood besteld, zou je dan eerder tussentaal of dialect gebruiken? Of standaardtaal, denk je?

Sietske: Ja, dat hangt er dus af. Als je naar de bakker gaat in het dorp waarvan je afkomstig bent, bent of in het dorp waarvan je afkomstig zijt…, dat is dus tussentaal. Dan denk ik dat dat wel meer in het dialect is. Maar als je naar een bakker gaat in West-Vlaanderen en ge zijt daar niet van afkomstig. Ja, dan gaat je geen dialect…. dan gaat ge niet uw eigen dialect spreken van thuis, want dan gaan ze daar niet begrijpen. Nu, ik denk niet een gesprek in een bakker is vaak ook… ja, er zijn niet zoveel woorden die… die gebruikt worden in het dialect denk ik. Hmm ja, in West-Vlaanderen misschien wel.

Robin: En als je met vrienden spreekt.

Sietske: Ja, vrienden is in mijn geval tussentaal want ik spreek geen dialect meer. Maar ik kan me inbeelden… mensen die ergens zijn opgegroeid, daar nu nog altijd wonen, die gaan dialect het spreken, onder elkaar zeker.

Robin: En met familie ook.

Sietske: Familie is denk ik de allereerste plaats waar ge het dialect ook leert. Familie is ook wat bepaalt of je dialect spreekt of niet, want in mijn geval… iets heel persoonlijks: Ik ben… we waren met drie thuis vroeger en bij mij en mijn broer heeft mijn moeder nog… en mijn vader ook denk ik, nog redelijk netjes Nederlands gesproken dus ik denk tussentaal. Maar de derde [kind], dan waren ze dan een beetje beu. Dan begon dat wel allemaal wat platter te worden. Zo zeggen wij dat: platter wilt zeggen, meer richting dialect. Dus ik denk… ik had ook vriendinnen die wel altijd dialect thuis spraken of toch bijna dialect en die het dan effectief ook moeilijker hadden om… om gewoon ja tussentaal terug te spreken. Dus ik denk je familie is de plek waar je het leert, dialect of niet.

Robin: Oké en de laatste situatie: als je zelf bijvoorbeeld een ober bent in een restaurant. Dus een beetje, nou, laten we zeggen, een beetje een chic restaurant, zou je dan wel meer in standaardtaal spreken, of wordt er dan ook tussentaal gesproken.

Sietske: Standaardtaal wordt echt nog weinig gesproken hoor. Minder en minder. Nu, ik ben natuurlijk, ik heb het niet onderzocht, ik ben er niet zo bewust mee bezig. Dus nu dat gij me die vraag stelt, denk ik: goh ja, is dat dan tussentaal of standaardtaal…. ik zou dat niet zou kunnen zeggen. Ja, ik denk, ik denk toch nog in de meerderheid van de gevallen dat er toch nog veel tussentaal wordt gesproken. Ja, zeker… ja, ge zegt nu een chic restaurant, maar op zich maakt het niet zo veel uit, he. Het blijft een setting waar dat alles een beetje losser is. Ik zou zeggen: een sollicitatiegesprek is misschien eerder een moment om toch meer standaardtaal te spreken. Dat zal voor mij de enige situatie zijn waarin ik zeg… buiten dan als ik met anderstalige spreek, waarvan ik weet dat tussentaal wat moeilijker is. Maar dan een sollicitatiegesprek ja.

Robin: En dus als je presentator bent op het journaal, dan spreek je ook van Standaardnederlands, maar voor de rest bijna eigenlijk niet.

Sietske: Ja, ja, nu dat zijn er niet zo veel he, die het journaal presenteren of op televisie komen. Haha

Robin: Je gebruikt ook de ge- en gij-vorm met de daarbij horende u en uw. Die vorm gebruiken we in Nederland dus helemaal niet meer. Gebruik jij eigenlijk de je- en jij-vorm helemaal niet? Of is dat… zijn er ook nog situaties waarbij je die vorm nog wel gebruikt.

Sietske: Ja, ik gebruik dat nog wel als ik het idee hebt dat ik toch een beetje meer netjes moet spreken. En zeker als ik met Nederlanders spreekt… dus nu de reden waarom ik nu ook soms je of jij gebruik is, omdat ik het kopieer van jou. Dus kopieer het van u, he. Maar voor mij is je en jij eigenlijk een beetje een manier om ja, want waar meer netjes te spreken. Ik ken het ook niet anders uitdrukken. Dus ik gebruik het nog wel, maar helemaal niet zo veel als ge en gij.

Robin: Want in Nederland hebben we dus de u- en de uw-vorm voor formele situaties. Of als je bijvoorbeeld met je baas praat of met een ouder persoon die je niet kent. Gebruik je in dat soort situaties ook de u- en uw-vorm, of misschien juist de je- en jij-vorm.

Sietske: Dat is een hele goeie vraag. Want ik betrapte mezelf erop als ik nog formeel wou zijn hè, want ondertussen, ik ben niet zon formeel persoon, dat moet ik wel toegeven. Maar vroeger als ik met leerkrachten of oudere mensen moeten spreken waarvan ik dacht van: oei, dat is belangrijk… of werkgevers. Ja, dat is ook nog wel voorgevallen. Dan dacht ik: ja, nu moet ik… want voor ons is dat dan moeilijk natuurlijk, want als we ge en gij zeggen dan zeg ik sowieso u en uw. Dus als je daar niet dat directe aanspreekvorm moest gebruiken, als ik niet moest zeggen aaah…. want je kunt zeggen: hé, hoe gaat het met u. En dan is dat heel formeel. Kan zijn, of net heel informeel. Maar als ik iemand direct dan moest aanspreken, dan durfde ik ook wel jij te zeggen dan omdat ik dacht: ja, dat is toch beter dan gij. En u vond ik te formeel. Dus ja, bij ons is dat toch wel helemaal anders, denk ik, dan in Nederland. Ja, we hebben meer keuzestress.

Robin: Toen we de afspraak maakte om deze podcast op te nemen, toen kwam ik eigenlijk nog wel een leuk het verschil tussen hoe Vlamingen en Nederlanders. naar bepaalde woorden kijken tegen. Ik wou die graag nog een keer herhalen, namelijk dat we verschillende namen hebben voor de tijden van de dag. Dat ik dat echt wel grappig verschil vond. Dus ik wil eigenlijk aan je vragen: hoe laat is de ochtend?

Sietske: Ja, ah nee nu moet ik nadenken, hé, want ik weet dat we het daarover hebben gehad en dat dat bij jullie anders is. Voor mij is de ochtends tussen zes en negen, zes en tien.

Robin: Voor een Nederlander is dus de ochtend, ja, dus inderdaad vanaf zes uur 's ochtends ongeveer, tot 12 uur 's middags.

Sietske: Nee.

Robin: Ja, die hele periode heet bij ons de ochtend.

Sietske: Nee maar bij ons is er dan de voormiddag.

Robin: En dat is dus tussen negen en 12 ongeveer.

Sietske: Ja, klopt.

Robin: Ja de voormiddag, die gebruiken wij eigenlijk helemaal niet echt als Nederlander.

Sietske: Maar bij ons is het is gemakkelijk, want als we iets afspreken en wanneer spreken we af? Ja, als ge zegt ‘in de ochtend' dan zeg ik wat? Zijt gij zot? Maar als je zegt ‘in de voormiddag' ja, dan heb je een veel groter…. want dan kan dat nog zijn voor negen uur, maar hangt er een beetje van af. Ja, maar ja, dat is eigenlijk gewoon niet duidelijk bij ons, denk ik.

Robin: En de middag? Hoe laat is die?

Sietske: Tussen 12 en één of tussen 12 en twee, als je het wil trekken.

Robin: Oké, ja, dat is bij ons is ook weer verschillend. Bij ons is de middag gewoon de hele periode tussen 12 en zes ongeveer.

Sietske: Oeh? Ja, nee, nee, dat is bij ons ook verwarrend dan. Als je zegt ‘afspreken in de middag' dan denk ik, oei en lunchen dan? Wanneer ga ik dat toen? Ja…

Robin: Hoe heet het na de middag, dus vanaf twee uur? Hebben jullie daar een naam voor?

Sietske: Je zegt het zelf, de namiddag. En dan hebben we eigenlijk ook nog een beetje daarvoor. We hebben…. we hebben eigenlijk de vroege namiddag en de late namiddag. Dus dan kunnen we zo zeggen: zullen we dan vroege namiddag [afspreken]? Ja, nou, nee, doe maar de late namiddag. En dan kan dat vier, vijf uur zijn. Zes uur is toch al avond, denk ik.

Robin: Ja, de namiddag, dat gebruiken op zich ook wel als Nederlanders, maar dat is dan, zeg maar, het einde van de middag. Dus ongeveer tussen vier en zes is dan de namiddag.

Sietske: Nou ja, dat is late namiddag he.

Robin: Oké, en tot slot de avond.

Sietske: Ja, ik zeg het: vanaf zes uur, denk ik, is het al avond. De avond is voor ons van zes tot als je gaat slapen, maar dat hangt ervan af. Wanneer dat het donker wordt, denk ik, dat is dat zo meer de avond. Want nu is het een beetje, langer nog namiddag, maar dat durf ik ook niet met zekerheid zeggen, het was allemaal onduidelijk.

**Robin**: Maar het is wel grappig dat je zegt dat je veel Nederlandse kinderprogramma's heb gekeken vroeger, want op de Nederlandse tv zijn ook wel veel Belgische of Vlaamse programma's geweest. Robin: But it is funny that you say that you have watched a lot of Dutch children's programs in the past, because there have also been many Belgian or Flemish programs on Dutch TV. Robin : Mais c'est drôle que tu dises que tu as regardé beaucoup d'émissions néerlandaises pour enfants dans le passé, parce qu'il y a aussi eu beaucoup d'émissions belges ou flamandes à la télévision néerlandaise. Robin: Dar este amuzant că spui că obișnuiai să te uiți la o mulțime de programe olandeze pentru copii, pentru că la televiziunea olandeză au existat și o mulțime de programe belgiene sau flamande. Robin: Ama eskiden çok fazla Hollandalı çocuk programı izlediğinizi söylemeniz komik, çünkü Hollanda televizyonunda da çok fazla Belçikalı veya Flaman programı vardı. Bijvoorbeeld Samson en Gert is natuurlijk een beroemde. For example, Samson and Gert is, of course, a famous one. Par exemple Samson et Gert est bien sûr célèbre. Örneğin, Samson ve Gert elbette ünlü bir filmdir. Dat is ook veel Nederlandse tv geweest en ik kan me ook herinneren dat ik… dat er een soort van Sinterklaas programma was toen ik kind was, en dat was ook, als ik me goed herinner, in het Vlaams. Cela a aussi fait beaucoup de télévision néerlandaise et je me souviens aussi que je… qu'il y avait une sorte d'émission Sinterklaas quand j'étais enfant, et c'était aussi, si je me souviens bien, en flamand. C'era anche molta televisione olandese e ricordo anche... c'era una specie di programma su Sinterklaas quando ero bambino, ed era anche, se ricordo bene, in fiammingo. De asemenea, a fost foarte mult la televiziunea olandeză și îmi amintesc că... a fost un fel de program Sinterklaas când eram copil, care era, dacă îmi amintesc bine, în flamandă. Bu aynı zamanda Hollanda televizyonunda da çokça yer alıyordu ve hatırladığım kadarıyla... ben çocukken bir tür Sinterklaas programı vardı ve yanlış hatırlamıyorsam o da Flamanca idi.

**Sietske**: Natuurlijk! Sietske: Tabii ki! Dag, Sinterklaasje! Bye, St. Nicholas! Au revoir, Père Noël ! Güle güle, Aziz Nicholas! Dat was ja, dat was echt prachtig, dat programma, dat is heel goed geacteerd. That was yes, that was really wonderful, that program, that is very well acted. C'était oui, c'était vraiment beau, ce programme, c'est très bien joué. Evet, bu gerçekten harikaydı, bu program, bu çok iyi oynanmış. Er waren echt twee topacteurs… meer dan twee trouwens maar twee die ik nu ook nog ken, dat weet van, ah ja, die speelde daarin mee. There were really two top actors ... more than two by the way but two that I also know now, that know of, ah yes, who played in that. Il y avait vraiment deux acteurs au top… plus que deux d'ailleurs, mais deux que je connais encore maintenant, je sais que, ah oui, il a joué un rôle là-dedans. C'erano davvero due attori di spicco... più di due tra l'altro, ma due che conosco anche adesso, che conosco, ah sì, che hanno recitato in quel film. Było naprawdę dwóch najlepszych aktorów... więcej niż dwóch przy okazji, ale dwóch, których znam teraz, których znam, ah tak, którzy zagrali w tym. Gerçekten de en iyi iki oyuncu vardı... bu arada ikiden fazla ama şimdi benim de tanıdığım, bildiğim, ah evet, bu filmde rol alan iki oyuncu. En dat was heel mooi gemaakt. And that was very nicely made. Et c'était très bien fait. Ve bu çok güzel yapılmış. Dus ik snap dat dat werd geëxporteerd. So I understand that was exported. Je comprends donc que cela a été exporté. Suprantu, kad tai buvo eksportuota. Anladığım kadarıyla bu ihraç edilmiş. Van Samson en Gert wist ik niet dat het werd geëxporteerd. Of Samson and Gert, I didn't know it was exported. Je ne savais pas qu'il était exporté de Samson et Gert. Apie Samsoną ir Gertą nežinojau, kad jis buvo eksportuojamas. Samson ve Gert'in ihraç edildiğini bilmiyordum. Vind ik iets minder goed. I like a little less. Je pense un peu moins. Manau, kad šiek tiek mažiau geras. Ben biraz daha az iyi buluyorum. Maar was dat dan niet vreemd voor jullie om zo een Vlaams programma te zien? But then wasn't that strange for you to see a Flemish program like that? Mais n'était-ce pas étrange pour vous de voir un tel programme flamand ? Ama sonra, böyle bir Flaman programı görmek sizin için garip değil miydi?

**Robin**: Ja… ja en nee. Robin: Yes ... yes and no. Robin: Evet... hem evet hem hayır. Ik denk dat je als kind daar sowieso wat minder moeite mee hebt, omdat je… alle taal is, in principe nieuw voor je, of veel taal is nieuw voor je. I think as a child you have a little less trouble with that anyway, because you ... all language is, basically new to you, or a lot of language is new to you. Je pense qu'en tant qu'enfant, vous avez moins de problèmes avec ça de toute façon, parce que vous… tout langage est, en principe, nouveau pour vous, ou beaucoup de langage est nouveau pour vous. Bence çocukken bu konuda biraz daha az sorun yaşıyorsunuz, çünkü... temelde tüm dil sizin için yeni ya da pek çok dil sizin için yeni. En ik denk ook wel dat het gesproken is in gewoon Nederlands, dat goed bereikbaar is voor iedereen. And I also do think it was spoken in plain Dutch, which is easily accessible to everyone. Et je pense aussi qu'il est parlé dans un néerlandais simple, facilement accessible à tous. Ayrıca herkesin kolayca erişebileceği sade bir Hollandaca ile konuşulduğunu düşünüyorum. Omdat het gewoon een kinderprogramma is. Because it's just a children's program. Çünkü bu sadece bir çocuk programı. Ja, dus ik stond er eigenlijk niet echt bij stil, denk ik als kind, dat het eigenlijk in het Vlaams gesproken was. Yeah, so I actually didn't really think about it, I think as a kid, that it was actually spoken in Flemish. Ouais, donc je n'y ai pas vraiment pensé, je pense qu'en tant qu'enfant, c'était en fait parlé en flamand. Sì, quindi non ho mai pensato, credo da bambino, che in realtà si parlasse in fiammingo. Evet, sanırım çocukken bunun aslında Flamanca konuşulduğunu pek düşünmemiştim. Het was gewoon normaal. C'était juste normal. Bu çok normaldi.

**Sietske**: Ja, ja, ik vind dat wel grappig ook. Sietske : Oui, oui, je trouve ça drôle aussi. Sietske: Evet, evet, bence de komik. Ik heb altijd de indruk dat de Nederlanders het veel moeilijker vinden om de Vlamingen te begrijpen dan omgekeerd. I always have the impression that the Dutch find it much harder to understand the Flemish than vice versa. J'ai toujours l'impression que les Néerlandais ont beaucoup plus de mal à comprendre les Flamands que l'inverse. Ho sempre l'impressione che per gli olandesi sia molto più difficile capire i fiamminghi che viceversa. Her zaman Hollandalıların Flamanları anlamayı, tam tersini anlamaktan çok daha zor buldukları izlenimine kapılmışımdır. Wij zijn er toch een beetje meer op getraind. We are a little more trained on it anyway. Nous sommes un peu plus entraînés là-dessus. Zaten bu konuda biraz daha eğitimliyiz. Ik denk om he… net om wat ik daarnet zei dat voor ons heel lang het Standaardnederlands ook toch een beetje uit Nederland kwam. Ich denke darüber nach... gerade wegen dem, was ich gerade gesagt habe, dass für uns sehr lange Zeit das Standard-Niederländische auch ein bisschen aus den Niederlanden kam. I think about he... just because of what I said just now that for us for a very long time the Standard Dutch also came a little bit from the Netherlands anyway. Je pense à cause de ce que je viens de dire, que pour nous le néerlandais standard est aussi venu un peu des Pays-Bas pendant longtemps. Penso a lui... proprio per quello che ho detto poco fa che per noi, per molto tempo, l'olandese standard è arrivato anche un po' dai Paesi Bassi. Onun hakkında düşünüyorum... az önce söylediklerimden dolayı, bizim için çok uzun bir süre Standart Hollandaca da biraz Hollanda'dan geldi. Maar misschien is dat niet voor iedereen zo. Ama belki herkes için değil. Ik moet zeggen, ik ben eigenlijk een kwart Nederlandse, oooh nee! I must say, I'm actually a quarter Dutch, oooh no! Söylemeliyim ki, ben aslında çeyrek Hollandalıyım, oooh hayır! Mijn grootvaders die ja, die is nog wel een deel in Nederland opgegroeid. My grandfather's who yes, he did grow up in Holland for a part. Mon grand-père, oui, il a grandi aux Pays-Bas dans une certaine mesure. Mio nonno, che sì, è cresciuto ancora in qualche modo nei Paesi Bassi. Büyükbabam, evet, hâlâ bir ölçüde Hollanda'da büyümüştü. Ik heb altijd wel een beetje de Nederlandse invloed gehad en wij zijn ook wel vaak naar Nederland geweest. I've always had a bit of the Dutch influence and we did go to Holland quite often. J'ai toujours eu un peu d'influence hollandaise et nous sommes souvent allés aux Pays-Bas. Bende her zaman biraz Hollanda etkisi vardı ve Hollanda'ya oldukça sık giderdik. Maar natuurlijk ge hoort nu aan mij: ik heb een super Nederlandse naam, maar ik spreek totaal niet met Nederlands accent. But of course you hear me now: I have a super Dutch name, but I don't speak with a Dutch accent at all. Mais bien sûr, vous m'entendez maintenant : j'ai un nom super néerlandais, mais je ne parle pas du tout avec un accent néerlandais. Ma ovviamente ora mi sentite: ho un nome super olandese, ma non parlo affatto con un accento olandese. Ama tabii ki şimdi beni duyuyorsunuz: Süper bir Hollandalı ismim var ama hiç Hollandalı aksanıyla konuşmuyorum. Hoewel dat wij allemaal, denk ik, de reflex maken, als wij een Nederlander voor ons hebben om toch een beetje mooiers te gaan spreken, en… haha. Although that we all, I think, make the reflex, when we have a Dutchman in front of us to start speaking a little nicer anyway, and ... haha. Même si je pense qu'on fait tous le réflexe, si on a un Hollandais devant nous pour parler un peu plus gentiment, et... haha. Anche se tutti noi, credo, abbiamo il riflesso, quando abbiamo un olandese di fronte a noi, di iniziare a parlare un po' più gentilmente, e... haha. Gerçi hepimiz, sanırım, karşımızda bir Hollandalı olduğunda biraz daha kibar konuşmaya başlama refleksi gösteriyoruz ve... haha.

**Robin**: Dat is eigenlijk ook een vraag van mij. Robin: That's actually a question of mine as well. Robin : C'est en fait une question de moi aussi. Robin: Aslında bu benim de aklıma takılan bir soru. Wat… want ik heb dus het verschil uitgelegd tussen de standaardtaal, tussentaal en dialect in de reguliere podcast. So what... because I explained the difference between standard language, intermediate language and dialect in the regular podcast. Quoi… parce que j'ai expliqué la différence entre la langue standard, la langue intermédiaire et le dialecte dans le podcast régulier. E allora... perché nel podcast normale ho spiegato la differenza tra lingua standard, lingua intermedia e dialetto. Ne olmuş yani... çünkü standart dil, ara dil ve lehçe arasındaki farkı normal podcast'te açıkladım. Zou je kunnen vertellen wat je nu eigenlijk spreekt? Could you share what you are actually speaking about? Pourriez-vous nous dire de quoi vous parlez réellement ? Gerçekte ne hakkında konuştuğunuzu paylaşabilir misiniz? Zou je dus zeggen dat je tussentaal spreekt, of meer de standaardtaal. So would you say you speak intermediate language, or more the standard language. Alors diriez-vous que vous parlez une langue intermédiaire, ou plutôt la langue standard. Quindi, si può dire che parli una lingua intermedia o più la lingua standard. Yani orta düzeyde bir dil mi yoksa daha çok standart bir dil mi konuştuğunuzu söyleyebilirsiniz.

**Sietske**: Ja, dat is echt een goeie vraag, want soms denk ik dat ik dat zelf ook niet zo goed weet. Sietske: Yes, that's a really good question, because sometimes I think I don't know that very well myself. Sietske : Oui, c'est une très bonne question, parce que parfois je pense que je ne le sais pas très bien moi-même. Sietske: Sì, è un'ottima domanda, perché a volte penso di non saperlo bene nemmeno io. Sietske: Evet, bu gerçekten güzel bir soru, çünkü bazen ben de bunu çok iyi bilmediğimi düşünüyorum. Maar ik vermoed, voor mij, wat het meest standaardtaal is, is wat ze echt op tv spreken. But I suspect, for me, what is the most standard language is what they really speak on TV. Ma sospetto che, per me, il linguaggio più standard sia quello che realmente parlano in TV. Ancak benim için en standart dilin, televizyonda gerçekten konuştukları dil olduğundan şüpheleniyorum. Dat was toch vroeger zo, want dat is nu ook niet meer helemaal waar. Surely that used to be the case, because that's not quite true now either. C'était le cas avant, parce que ce n'est plus tout à fait vrai. Elbette bu eskiden de böyleydi, şimdi de tam olarak doğru değil. Maar als ik dan… als ik bijvoorbeeld [zeg], “ik weet het niet zo goed”, dat is voor mij standaardtaal en dat kan ik eigenlijk gewoon niet meer. But if I then ... if I [say], for example, "I don't know so well," that's standard language for me and I really just can't do that anymore. Mais si je puis… si je dis, par exemple, « je ne sais pas très bien », c'est un langage standard pour moi et je ne peux plus vraiment faire ça. Ma poi quando... quando [dico], per esempio, "non lo so bene", questo è un linguaggio standard per me e non riesco più a farlo. Ama sonra ben... örneğin "Çok iyi bilmiyorum" [dediğimde], bu benim için standart bir dil ve artık bunu gerçekten yapamıyorum. Dus ik denk dat ik altijd wel een vorm van tussentaal spreek. So I guess I always speak some form of in-between language. Je pense donc que je parle toujours une forme de langage intermédiaire. Sanırım her zaman bir çeşit ara dil konuşuyorum. Door een paar dingen weg te laten. By leaving out a few things. En omettant certaines choses. Tralasciando alcune cose. Birkaç şeyi atlayarak. Nu, als ik lesgeef… ik heb een tijdje lesgegeven ook natuurlijk, Nederlands als tweede taal, dan ben ik daar wel veel meer mee bezig. Now, when I teach--I taught for a while too, of course, Dutch as a second language, I do get much more into that. Maintenant, quand j'enseigne… J'ai aussi enseigné pendant un certain temps, bien sûr, le néerlandais comme deuxième langue, puis je m'occupe beaucoup plus de cela. Şimdi, ders verdiğimde... Bir süre ben de ders verdim, tabii ki ikinci dil olarak Hollandaca, bu konuya çok daha fazla giriyorum.

En dan denk ik dat mijn taal toch wel als standaardtaal kan geclassificeerd worden. And then I think my language can be classified as standard language anyway. Zaten benim dilimin de standart dil olarak sınıflandırılabileceğini düşünüyorum. Maar meer en meer, zeker als de studenten een hoger niveau hebben gehaald, dan komt er altijd tussentaal tussen. But more and more, especially when the students have reached a higher level, then there is always intervening language. Mais de plus en plus, surtout si les élèves ont atteint un niveau supérieur, une langue intermédiaire vient toujours s'intercaler. Ma sempre più spesso, soprattutto quando gli studenti hanno raggiunto un livello superiore, interviene sempre la lingua intermedia. Ancak giderek daha fazla, özellikle öğrenciler daha yüksek bir seviyeye ulaştığında, ara dil her zaman araya girer. In de zin van en dan begin ik ook met ‘ge' te spreken. In the sense of and then I start speaking with "ge" as well. Dans le sens de et puis je commence aussi à parler avec 'ge'. Ve sonra da 'ge' ile konuşmaya başlıyorum. Maar dat is het grootste verschil he, tussen standaardtaal en tussentaal. Ama standart dil ile orta düzey dil arasındaki en büyük fark bu hehe. Dat wij dingen weggelaten, dat met ‘ge' spreken, dat de vervoegingen soms een beetje anders zijn. Dass wir Dinge weglassen, dass wir mit 'ge' sprechen, dass die Konjugationen manchmal ein bisschen anders sind. That we leave things out, that speak with "ge," that the conjugations are sometimes a little different. Qu'on a omis des choses, qu'on parle avec 'ge', que les conjugaisons sont parfois un peu différentes. Bazı şeyleri atladığımızı, 'ge' ile konuştuğumuzu, çekimlerin bazen biraz farklı olduğunu. Of dat er woorden bijkomen, he. Oder dass Wörter hinzugefügt werden, hehe. Or that words are added, hehe. Ou que des mots s'ajoutent, hein. Ya da kelimeler eklenir, hehe. Het is eigenlijk zoals Sofie het op mijn podcast goed heeft uitgelegd. It's actually as Sofie explained it well on my podcast. C'est en fait comme si Sofie l'avait bien expliqué sur mon podcast. In realtà, come ha spiegato bene Sofie nel mio podcast. Aslında Sofie'nin podcast'imde çok iyi açıkladığı gibi. Want ik heb dus vorige week een experte tussentaal op mijn een podcast gehad, die dat een beetje beter heeft uitgelegd en daar ook heel veel over kan vertellen. Because so I had an expert intermediate language on my a podcast last week, who explained that a little bit better and can talk a lot about that as well. Parce que la semaine dernière, j'avais un langage intermédiaire expert sur mon podcast, qui a expliqué cela un peu mieux et peut aussi vous en dire beaucoup à ce sujet. Çünkü geçen haftaki podcast'imde bunu biraz daha iyi açıklayan ve bu konuda çok konuşabilen bir ara dil uzmanım vardı. Ik ben daar iets minder goed in, maar ze zegt: het is eigenlijk gemaakt om sneller te spreken. I'm a little less good at that, but she says: it's actually made to speak faster. Je suis un peu moins douée pour ça, mais elle dit : c'est effectivement fait pour parler plus vite. Io sono un po' meno bravo in questo, ma lei dice: in realtà è fatto per parlare più velocemente. Ben bu konuda biraz daha az iyiyim, ama o diyor ki: aslında daha hızlı konuşmak için yapılır. Ja, om u gewoon te kunnen uitdrukken om, om, om… hun gevoel eigenlijk uit te drukken, niet om per se iets over te brengen. Yes, just to be able to express yourself to, to, to ... express their feelings actually, not to necessarily convey anything. Oui, être capable d'exprimer juste pour, pour, pour… exprimer réellement leur sentiment, pas pour transmettre quoi que ce soit en soi. Sì, solo per essere in grado di esprimersi per, per, per... esprimere i propri sentimenti in realtà, non per trasmettere necessariamente qualcosa. Evet, sadece kendinizi ifade edebilmek için... aslında duygularını ifade edebilmek için, illa bir şey aktarmak için değil. Dus waar ik nu doe, is niet helemaal tussentaal, want ik let nog wel wat op mijn woorden. So where I do now is not quite in-between language, because I still pay some attention to my words. Donc ce que je fais maintenant n'est pas tout à fait intermédiaire, parce que je surveille toujours mes paroles. Quindi, quello che faccio ora non è un linguaggio intermedio, perché presto ancora attenzione alle mie parole. Yani şu anda yaptığım şey tam olarak ara dil değil, çünkü hala kelimelerime biraz dikkat ediyorum. Maar vanaf het moment dat we gewoon praten en het gewoon een beetje laten gaan, dan is het tussentaal. But from the moment we just talk and just let it go a little bit, then it's in-between language. Mais à partir du moment où nous parlons et laissons tomber, alors c'est un langage intermédiaire. Ama sadece konuştuğumuz ve işi biraz akışına bıraktığımız andan itibaren diller arasında gidip geliyoruz.

**Robin**: Nog een andere vraag: Ik ben wel benieuwd… Misschien is het niet helemaal duidelijk wanneer, in welke situatie je dus wat spreekt. Robin: Another question: I'm curious though... Maybe it's not quite clear when, in what situation you speak so what. Robin : Une autre question : je suis curieuse... Peut-être que ce n'est pas tout à fait clair quand et dans quelle situation vous parlez quoi. Robin: Un'altra domanda: sono curioso però... Forse non è ben chiaro quando, in quale situazione si parla quindi di cosa. Robin: Bir soru daha: Merak ediyorum da... Belki de ne zaman, hangi durumda ne konuştuğunuz tam olarak belli değil. Dus ik heb een aantal situaties op een rij gezet en ik ben wel benieuwd wat voor een… Dus of je tussentaal zou spreken of juist meer standaardtaal of misschien, als je het spreekt in dialect. So I lined up some situations and I'm kind of curious what kind of... So whether you would speak intermediate language or just more standard language or maybe, if you speak it in dialect. J'ai donc énuméré un certain nombre de situations et je suis curieux de savoir quel genre de situation... Donc, si vous parlez une langue intermédiaire ou une langue plus standard ou peut-être, si vous la parlez en dialecte. Ho preparato alcune situazioni e sono curioso di sapere che tipo di... Se parlate una lingua intermedia o solo una lingua più standard o forse, se la parlate in dialetto. Bu yüzden bazı durumları sıraladım ve ne tür... Yani orta düzeyde bir dil mi yoksa daha standart bir dil mi konuşursunuz ya da belki lehçeyle mi konuşursunuz merak ediyorum. Misschien kunnen daar even naar kijken. Maybe we can take a look at that. On peut peut-être y jeter un œil. Belki buna bir göz atabiliriz. Dus ik was benieuwd, bijvoorbeeld bij de bakker. So I was curious, for example, at the bakery. Mi ha incuriosito, ad esempio, la panetteria. Örneğin fırını merak ettim. Als je een brood besteld, zou je dan eerder tussentaal of dialect gebruiken? If you ordered a loaf of bread, would you be more likely to use interlanguage or dialect? Si vous commandiez une miche de pain, utiliseriez-vous plutôt une langue intermédiaire ou un dialecte ? Bir somun ekmek sipariş ettiğinizde, diller arası mı yoksa lehçe mi kullanma olasılığınız daha yüksektir? Of standaardtaal, denk je? Or standard language, do you think? Ya da standart dil, sizce?

**Sietske**: Ja, dat hangt er dus af. Sietske: Yes, so it depends. Sietske : Oui, ça dépend. Sietske: Evet, yani duruma göre değişir. Als je naar de bakker gaat in het dorp waarvan je afkomstig bent, bent of in het dorp waarvan je afkomstig zijt…, dat is dus tussentaal. If you go to the bakery in the village you come from, are or in the village you come from..., so that's in-between language. Si vous allez à la boulangerie du village d'où vous venez, ou du village d'où vous venez…, c'est donc une langue intermédiaire. Se vai in panetteria nel villaggio da cui provieni, sono o nel villaggio da cui provieni..., quindi questo è un linguaggio intermedio. Jeśli pójdziesz do piekarni w wiosce, z której pochodzisz, to czy w wiosce, z której pochodzisz..., więc to jest język pośredni. Geldiğiniz köydeki fırına giderseniz, ya da geldiğiniz köyde..., yani bu ara dildir. Dan denk ik dat dat wel meer in het dialect is. Then I guess that's more in the dialect. Ensuite, je pense que c'est plus dans le dialecte. O zaman sanırım bu daha çok lehçeye uygun. Maar als je naar een bakker gaat in West-Vlaanderen en ge zijt daar niet van afkomstig. But if you go to a bakery in West Flanders and you're not from there. Ma se si va in una panetteria delle Fiandre Occidentali e non si è originari del luogo. Ama Batı Flandre'da bir fırına giderseniz ve oralı değilseniz. Ja, dan gaat je geen dialect…. Yes, then you're not going to have a dialect.... Evet, o zaman lehçeye gitmezsiniz.... dan gaat ge niet uw eigen dialect spreken van thuis, want dan gaan ze daar niet begrijpen. then you are not going to speak your own dialect from home, because they are not going to understand there. alors vous ne parlerez pas votre propre dialecte de chez vous, car alors ils ne comprendront pas là-bas. o zaman kendi lehçenizi evinizden konuşmayacaksınız, çünkü orada anlamayacaklar. Nu, ik denk niet een gesprek in een bakker is vaak ook… ja, er zijn niet zoveel woorden die… die gebruikt worden in het dialect denk ik. Now, I don't think a conversation in a bakery is often also ... yes, there are not that many words that ... that are used in dialect I think. Maintenant, je ne pense pas qu'une conversation dans une boulangerie soit souvent trop… ouais, il n'y a pas beaucoup de mots qui… qui sont utilisés dans le dialecte, je suppose. Ora, non credo che una conversazione in una panetteria sia spesso anche... sì, non ci sono molte parole che... che vengono usate in dialetto, credo. Şimdi, bir fırındaki konuşmanın da genellikle... evet, çok fazla kelime yok... lehçede kullanılan sanırım. Hmm ja, in West-Vlaanderen misschien wel. Hmm yes, in West Flanders perhaps. Hmm oui, en Flandre occidentale peut-être. Hmm evet, Batı Flanders'da olabilir.

**Robin**: En als je met vrienden spreekt. Robin: And when you talk to friends. Robin: Ve arkadaşlarla konuşurken.

**Sietske**: Ja, vrienden is in mijn geval tussentaal want ik spreek geen dialect meer. Sietske: Yes, friends in my case is interlanguage because I no longer speak dialect. Sietske : Oui, dans mon cas les amis sont une langue intermédiaire car je ne parle plus de dialecte. Sietske: Sì, nel mio caso si tratta di interlingua perché non parlo più il dialetto. Sietske: Evet, benim durumumda arkadaşlar diller arasıdır çünkü artık lehçe konuşmuyorum. Maar ik kan me inbeelden… mensen die ergens zijn opgegroeid, daar nu nog altijd wonen, die gaan dialect het spreken, onder elkaar zeker. But I can imagine ... people who grew up somewhere, still live there now, they're going to speak dialect it, among themselves for sure. Mais je peux imaginer… des gens qui ont grandi quelque part, y vivent encore maintenant, ils parleront le dialecte, certainement entre eux. Ma posso immaginare... le persone che sono cresciute in un posto, che vivono ancora lì, iniziano a parlare di dialetto, sicuramente tra di loro. Ama hayal edebiliyorum... Bir yerde büyümüş ve hala orada yaşayan insanlar, kendi aralarında bu lehçeyi konuşmaya başlıyorlar.

**Robin**: En met familie ook. Robin: Ve ailemle de.

**Sietske**: Familie is denk ik de allereerste plaats waar ge het dialect ook leert. Sietske: Family I think is the very first place where you learn the dialect as well. Sietske : Je pense que la famille est le tout premier endroit où vous apprenez le dialecte. Sietske: La famiglia credo sia il primo luogo in cui si impara anche il dialetto. Sietske: Penso que a família é o primeiro sítio onde também se aprende o dialeto. Sietske: Aile bence lehçeyi de öğrendiğiniz ilk yer. Familie is ook wat bepaalt of je dialect spreekt of niet, want in mijn geval… iets heel persoonlijks: Ik ben… we waren met drie thuis vroeger en bij mij en mijn broer heeft mijn moeder nog… en mijn vader ook denk ik, nog redelijk netjes Nederlands gesproken dus ik denk tussentaal. Family is also what determines whether you speak dialect or not, because in my case ... something very personal: I'm ... there were three of us at home back in the day and with me and my brother my mother still ... and my father too I think, still spoke pretty neat Dutch so I think intermediate language. La famille c'est aussi ce qui détermine si tu parles dialecte ou pas, parce que dans mon cas… quelque chose de très personnel : je suis… nous étions trois à la maison avant et avec moi et mon frère, ma mère a encore… et mon père aussi, je Je pense que le néerlandais est toujours raisonnable et soigné, donc je pense que la langue intermédiaire. La famiglia è anche ciò che determina se si parla il dialetto o meno, perché nel mio caso... una cosa molto personale: io... prima eravamo in tre a casa e con me e mio fratello, mia madre ancora... e anche mio padre credo, parlava ancora un olandese piuttosto pulito, quindi penso che sia una lingua intermedia. Aile de lehçe konuşup konuşmamanızı belirleyen şeydir, çünkü benim durumumda... çok kişisel bir şey: Ben... daha önce evde üç kişiydik ve ben ve erkek kardeşimle birlikte annem hala... ve sanırım babam da hala oldukça düzgün Hollandaca konuşuyordu, bu yüzden bence arada bir dil. Maar de derde [kind], dan waren ze dan een beetje beu. Aber das dritte [Kind], dann hatten sie ein bisschen die Nase voll. But the third [child], then they were a little fed up then. Mais le troisième [enfant], alors ils en avaient un peu marre. Ma il terzo [figlio], allora erano un po' stufi. Ama üçüncü [çocuk], o zaman biraz bıkmışlardı. Dan begon dat wel allemaal wat platter te worden. Then all that did begin to flatter. Puis tout a commencé à devenir un peu plus plat. Poi tutto questo ha iniziato a scemare. Sonra tüm bunlar düzleşmeye başladı. Zo zeggen wij dat: platter wilt zeggen, meer richting dialect. This is how we say it: flatter means more toward dialect. C'est comme ça qu'on le dit : plus plat, plus vers le dialecte. Biz böyle söyleriz: düzlük daha çok lehçeye doğru demektir. Dus ik denk… ik had ook vriendinnen die wel altijd dialect thuis spraken of toch bijna dialect en die het dan effectief ook moeilijker hadden om… om gewoon ja tussentaal terug te spreken. So I think ... I also had girlfriends who did always speak dialect at home or almost dialect anyway and then effectively also had a harder time to ... to just speak yes intermediate language back. Alors je pense… J'avais aussi des copines qui parlaient toujours dialecte à la maison ou presque dialecte et qui ensuite effectivement avaient aussi plus de mal… à répondre juste oui. Sanırım... Evde her zaman lehçe konuşan ya da neredeyse lehçe konuşan kız arkadaşlarım da vardı ve onlar da etkili bir şekilde... sadece evet orta dili geri konuşmak için daha zor zamanlar geçirdiler. Dus ik denk je familie is de plek waar je het leert, dialect of niet. So I guess your family is where you learn it, dialect or not. Sanırım lehçe olsun ya da olmasın, bunu öğrendiğiniz yer aileniz.

**Robin**: Oké en de laatste situatie: als je zelf bijvoorbeeld een ober bent in een restaurant. Robin: Okay and the last situation: if you yourself are a waiter in a restaurant, for example. Robin : D'accord et dernière situation : si vous êtes vous-même serveur dans un restaurant, par exemple. Robin: Tamam ve son durum: Diyelim ki siz bir restoranda garsonsunuz. Dus een beetje, nou, laten we zeggen, een beetje een chic restaurant, zou je dan wel meer in standaardtaal spreken, of wordt er dan ook tussentaal gesproken. So a little, well, let's say, a little bit of a fancy restaurant, would you speak more in standard language, or would intermediate language be spoken. Donc un peu, disons, un restaurant un peu chic, parleriez-vous plus dans la langue standard, ou y a-t-il une langue intermédiaire parlée ? Quindi, in un ristorante di lusso, si parla più in lingua standard o si parla una lingua intermedia. Yani biraz, diyelim ki biraz lüks bir restoran, daha çok standart dilde mi konuşursunuz yoksa ara dil mi konuşulur.

**Sietske**: Standaardtaal wordt echt nog weinig gesproken hoor. Sietske: Standard language really isn't spoken much yet, you know. Sietske : La langue standard est vraiment peu parlée. Sietske: Standart dil hala çok nadiren konuşuluyor, biliyorsunuz. Minder en minder. Less and less. Daha az ve daha az. Nu, ik ben natuurlijk, ik heb het niet onderzocht, ik ben er niet zo bewust mee bezig. Now, I'm natural, I haven't researched it, I'm not that conscious about it. Maintenant, bien sûr, je n'ai pas fait de recherches là-dessus, je n'en suis pas si conscient. Ora, io sono naturale, non ho fatto ricerche, non sono così consapevole. Şimdi, ben doğalım, bunu araştırmadım, bu konuda o kadar bilinçli değilim. Dus nu dat gij me die vraag stelt, denk ik: goh ja, is dat dan tussentaal of standaardtaal…. So now that ye ask me that question, I think: gosh yes, is that intermediate language or standard language then.... Alors maintenant que vous me posez cette question, je me dis : bon sang, est-ce une langue intermédiaire ou une langue standard…. Şimdi bana bu soruyu sorduğunuzda şöyle düşünüyorum: Tanrım evet, bu ara dil mi yoksa standart dil mi.... ik zou dat niet zou kunnen zeggen. I wouldn't be able to say that. Bunu söyleyemezdim. Ja, ik denk, ik denk toch nog in de meerderheid van de gevallen dat er toch nog veel tussentaal wordt gesproken. Yes, I think, I still think in the majority of cases there is still a lot of in-between language spoken. Oui, je pense, je pense encore dans la majorité des cas que beaucoup de langue intermédiaire est encore parlée. Sì, credo che nella maggior parte dei casi si parli ancora una lingua intermedia. Evet, bence hala çoğu durumda çok fazla ara dil konuşuluyor. Ja, zeker… ja, ge zegt nu een chic restaurant, maar op zich maakt het niet zo veel uit, he. Yes, certainly... yes, you say a fancy restaurant now, but in itself it doesn't matter so much, hehe. Oui, certainement… oui, vous dites maintenant un restaurant chic, mais en soi peu importe, n'est-ce pas. Evet, kesinlikle... evet, ge şimdi lüks bir restoran diyor, ama kendi içinde o kadar da önemli değil, hehe. Het blijft een setting waar dat alles een beetje losser is. It remains a setting where that everything is a little looser. Cela reste un cadre où tout est un peu plus lâche. Her şeyin biraz daha gevşek olduğu bir ortam olmaya devam ediyor. Ik zou zeggen: een sollicitatiegesprek is misschien eerder een moment om toch meer standaardtaal te spreken. I would say: a job interview might be more of a time to speak more standard language anyway. Je dirais : un entretien d'embauche est peut-être plus un moment pour parler un langage plus standard. Şunu söyleyebilirim: Bir iş görüşmesi zaten daha standart bir dil konuşmak için daha uygun bir zaman olabilir. Dat zal voor mij de enige situatie zijn waarin ik zeg… buiten dan als ik met anderstalige spreek, waarvan ik weet dat tussentaal wat moeilijker is. For me, that will be the only situation where I say ... other than when I'm speaking to non-native speakers, who I know intermediate language is a little more difficult. Ce sera la seule situation pour moi dans laquelle je dis… sauf quand je parle avec une langue étrangère, ce qui, je le sais, est un peu plus difficile. Per me, questa sarà l'unica situazione in cui dirò... a parte quando parlo con persone non madrelingua, che so che il linguaggio intermedio è un po' più difficile. Benim için, orta dilin biraz daha zor olduğunu bildiğim, ana dili İngilizce olmayan kişilerle konuşmak dışında... dediğim tek durum bu olacaktır. Maar dan een sollicitatiegesprek ja. But then a job interview yes. Ma poi un colloquio di lavoro sì. Ama sonra bir iş görüşmesi evet.

**Robin**: En dus als je presentator bent op het journaal, dan spreek je ook van Standaardnederlands, maar voor de rest bijna eigenlijk niet. Robin: And so when you're a presenter on the news, you also speak of Standard Dutch, but for the rest almost not really. Robin : Et donc si vous êtes un présentateur aux informations, alors vous parlez aussi de néerlandais standard, mais sinon presque pas. Robin: E così, quando si è presentatori di un telegiornale, si parla anche di olandese standard, ma per il resto quasi non proprio. Robin: Yani haberlerde sunuculuk yaparken de Standart Hollandaca konuşuyorsunuz ama geri kalanı için neredeyse hiç konuşmuyorsunuz.

**Sietske**: Ja, ja, nu dat zijn er niet zo veel he, die het journaal presenteren of op televisie komen. Sietske: Yes, yes, now those are not so many hehe, who present the news or appear on television. Sietske : Oui, oui, maintenant il n'y en a pas beaucoup qui présentent les informations ou qui passent à la télévision. Sietske: Evet, evet, artık haber sunan ya da televizyona çıkan çok fazla kişi yok. Haha

**Robin**: Je gebruikt ook de ge- en gij-vorm met de daarbij horende u en uw. Robin: You also use the ge and thou form with the accompanying you and your. Robin : Vous utilisez également la forme ge et tu avec le u et le vôtre correspondants. Robin: Si usa anche la forma ge e thou con l'accompagnamento you e your. Robin: Aynı zamanda ge ve thou formunu da you ve your ile birlikte kullanıyorsunuz. Die vorm gebruiken we in Nederland dus helemaal niet meer. So we no longer use that form at all in the Netherlands. Nous n'utilisons plus ce formulaire aux Pays-Bas. Bu yüzden Hollanda'da artık bu formu hiç kullanmıyoruz. Gebruik jij eigenlijk de je- en jij-vorm helemaal niet? Do you actually use the you and your form at all? En fait, n'utilisez-vous pas du tout le je et vous formez ? Of is dat… zijn er ook nog situaties waarbij je die vorm nog wel gebruikt. Or is that ... are there any situations where you do still use that form. Ou est-ce… y a-t-il aussi des situations où vous utilisez encore ce formulaire. Yoksa... hala bu formu kullandığınız durumlar var mı?

**Sietske**: Ja, ik gebruik dat nog wel als ik het idee hebt dat ik toch een beetje meer netjes moet spreken. Sietske: Yes, I still use that when I feel I need to speak a little more neatly anyway. Sietske : Oui, je l'utilise toujours quand je sens que j'ai besoin de parler un peu plus proprement. Sietske: Evet, yine de biraz daha düzgün konuşmam gerektiğini hissettiğimde bunu kullanıyorum. En zeker als ik met Nederlanders spreekt… dus nu de reden waarom ik nu ook soms je of jij gebruik is, omdat ik het kopieer van jou. And especially when I speak to Dutch people ... so now the reason why I also sometimes use you or jij now is because I copy it from you. Et surtout quand je parle avec des Néerlandais... alors maintenant, la raison pour laquelle je vous utilise parfois, c'est parce que je le copie de vous. E soprattutto quando parlo con gli olandesi... quindi ora il motivo per cui a volte uso anche je o jij è perché lo copio da voi. Dus kopieer het van u, he. So copy it from you, hey. Yani senden kopyaladım, hehe. Maar voor mij is je en jij eigenlijk een beetje een manier om ja, want waar meer netjes te spreken. But for me, you and you is actually a bit of a way of speaking yes, for where more neatly. Mais pour moi, toi et toi, c'est en fait un peu une façon de dire oui, parce que c'est plus propre. Ma per me, tu e voi è in realtà un po' un modo di parlare sì, per dove più ordinatamente. Ama benim için sen ve siz aslında biraz daha düzgün bir şekilde evet demenin bir yolu. Ik ken het ook niet anders uitdrukken. I don't know how else to express it either. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement. Ben de bunu başka türlü ifade edemiyorum. Dus ik gebruik het nog wel, maar helemaal niet zo veel als ge en gij. So I still use it, but not at all as much as ge and ye. Donc je l'utilise toujours, mais pas autant que toi et toi. Bu yüzden hala kullanıyorum ama sizin kadar değil.

**Robin**: Want in Nederland hebben we dus de u- en de uw-vorm voor formele situaties. Robin: Because so in the Netherlands we have the u and the uw form for formal situations. Of als je bijvoorbeeld met je baas praat of met een ouder persoon die je niet kent. Or when you talk to your boss, for example, or to an older person you don't know. Ya da örneğin patronunuzla veya tanımadığınız yaşlı biriyle konuşurken. Gebruik je in dat soort situaties ook de u- en uw-vorm, of misschien juist de je- en jij-vorm. In that kind of situation, do you also use the you and your form, or maybe just the you and your form.

**Sietske**: Dat is een hele goeie vraag. Sietske: That's a very good question. Want ik betrapte mezelf erop als ik nog formeel wou zijn hè, want ondertussen, ik ben niet zon formeel persoon, dat moet ik wel toegeven. Because I caught myself if I still wanted to be formal huh, because meanwhile, I'm not that formal person, I have to admit. Parce que je me suis rattrapé si je voulais encore être formel hein, parce qu'en attendant, je ne suis pas quelqu'un de si formel, je dois l'admettre. Perché mi sono chiesto se volevo ancora essere formale, perché nel frattempo non sono una persona così formale, devo ammetterlo. Çünkü kendimi hala resmi olmak isteyip istemediğim konusunda yakaladım, çünkü bu arada itiraf etmeliyim ki o kadar da resmi bir insan değilim. Maar vroeger als ik met leerkrachten of oudere mensen moeten spreken waarvan ik dacht van: oei, dat is belangrijk… of werkgevers. But in the past when I have to talk to teachers or older people that I thought, oy, that's important ... or employers. Mais à l'époque où je devais parler à des enseignants ou à des personnes âgées et je me disais, oh, c'est important… ou des employeurs. Ma in passato, se dovevo parlare con insegnanti o persone anziane, pensavo: "Ehi, questo è importante... o con i datori di lavoro". Ama geçmişte öğretmenlerle ya da yaşlı insanlarla konuşmak zorunda kaldığımda, bu önemli diye düşünürdüm... ya da işverenlerle. Ja, dat is ook nog wel voorgevallen. Yes, that did happen. Oui, c'est aussi arrivé. Sì, è successo. Evet, bu oldu. Dan dacht ik: ja, nu moet ik… want voor ons is dat dan moeilijk natuurlijk, want als we ge en gij zeggen dan zeg ik sowieso u en uw. Then I thought, yes, now I have to ... because for us that is difficult then of course, because when we say ge and thou I say you and your anyway. Puis j'ai pensé : oui, maintenant je dois le faire… parce que c'est difficile pour nous, bien sûr, parce que si nous disons ge et toi, je dirai toi et toi de toute façon. Dus als je daar niet dat directe aanspreekvorm moest gebruiken, als ik niet moest zeggen aaah…. So if you didn't have to use that direct address form there, if I didn't have to say aaah.... Donc, si vous n'aviez pas à utiliser cette forme d'adresse directe là-bas, si je n'avais pas à dire aaah…. Quindi, se non dovessi usare quella forma diretta di indirizzo, se non dovessi dire aaah.... Yani orada doğrudan hitap şeklini kullanmak zorunda olmasaydınız, aaah.... demek zorunda olmasaydım want je kunt zeggen: hé, hoe gaat het met u. En dan is dat heel formeel. because you can say, hey, how are you, and then that's very formal. parce que vous pouvez dire : salut, comment vas-tu. Et puis c'est très formel. perché si può dire: ehi, come stai. E poi è molto formale. Kan zijn, of net heel informeel. Can be, or just very informal. Peut être, ou juste très informel. Olabilir, ya da sadece çok gayri resmi. Maar als ik iemand direct dan moest aanspreken, dan durfde ik ook wel jij te zeggen dan omdat ik dacht: ja, dat is toch beter dan gij. But if I had to address someone directly then, I also dared to say you then because I thought, yeah, that's better than thou anyway. Mais si je devais m'adresser directement à quelqu'un, alors j'oserais aussi dire toi, car je me suis dit : oui, c'est mieux que toi. Ma se allora dovevo rivolgermi direttamente a qualcuno, osavo anche dire "tu" perché pensavo: sì, è comunque meglio di "tu". Ama o zamanlar birine doğrudan hitap etmek zorunda kalsaydım, o zaman da sen demeye cesaret ederdim çünkü şöyle düşünürdüm: evet, bu zaten senden daha iyi. En u vond ik te formeel. Ve seni çok resmi buldum. Dus ja, bij ons is dat toch wel helemaal anders, denk ik, dan in Nederland. So yes, with us it is completely different, I think, than in the Netherlands. Alors oui, chez nous c'est complètement différent, je pense, qu'aux Pays-Bas. Quindi sì, da noi è completamente diverso, credo, rispetto ai Paesi Bassi. Yani evet, bizde durum Hollanda'dan tamamen farklı. Ja, we hebben meer keuzestress. Yes, we have more choice stress. Oui, nous avons plus de surcharge de choix. Sì, abbiamo più possibilità di scelta. Evet, daha fazla seçim stresimiz var.

**Robin**: Toen we de afspraak maakte om deze podcast op te nemen, toen kwam ik eigenlijk nog wel een leuk het verschil tussen hoe Vlamingen en Nederlanders. Robin: When we made the appointment to record this podcast, that's when I actually came across a nice the difference between how Flemish and Dutch. Robin : Lorsque nous avons pris rendez-vous pour enregistrer ce podcast, je suis effectivement tombé sur une belle différence entre le Flamand et le Néerlandais. Robin: Quando abbiamo preso l'appuntamento per registrare questo podcast, è stato allora che mi è piaciuta la differenza tra i fiamminghi e gli olandesi. Robin: Bu podcast'i kaydetmek için randevulaştığımızda, Flaman ve Hollandalı insanlar arasındaki farkı gerçekten o zaman sevmeye başladım. naar bepaalde woorden kijken tegen. looking at certain words against. regarder certains mots contre. bazı kelimelere karşı bakmak. Ik wou die graag nog een keer herhalen, namelijk dat we verschillende namen hebben voor de tijden van de dag. I wanted to reiterate that one, which is that we have different names for the times of day. Je voulais juste répéter celui-là encore, c'est-à-dire que nous avons des noms différents pour les moments de la journée. Volevo ribadire che abbiamo nomi diversi per le ore del giorno. Dat ik dat echt wel grappig verschil vond. That I thought that was a really funny difference. Ho pensato che fosse una differenza molto divertente. Bunun gerçekten komik bir fark olduğunu düşünmüştüm. Dus ik wil eigenlijk aan je vragen: hoe laat is de ochtend? So I actually want to ask you: what time is the morning? Donc, je veux en fait vous demander : quelle heure est-il le matin ? Quindi vorrei chiedervi: che ora è la mattina?

**Sietske**: Ja, ah nee nu moet ik nadenken, hé, want ik weet dat we het daarover hebben gehad en dat dat bij jullie anders is. Sietske: Yes, ah no now I have to think, lol, because I know we've talked about that and it's different with you. Sietske : Oui, ah non maintenant je dois réfléchir, hé, parce que je sais que nous en avons discuté et que c'est différent avec vous. Sietske: Sì, ah no, ora devo pensare, lol, perché so che ne abbiamo parlato e con te è diverso. Voor mij is de ochtends tussen zes en negen, zes en tien. For me, mornings are between six and nine, six and 10. Pour moi, la matinée se situe entre six et neuf, six et dix. Per me le mattine sono tra le sei e le nove, tra le sei e le dieci.

**Robin**: Voor een Nederlander is dus de ochtend, ja, dus inderdaad vanaf zes uur 's ochtends ongeveer, tot 12 uur 's middags. Robin: So, for a Dutchman, yes, so indeed the morning is from six in the morning approximately, until 12 noon. Robin : Alors pour un Hollandais, le matin c'est, oui, donc effectivement à partir d'environ six heures du matin, jusqu'à midi. Robin: Per un olandese, sì, la mattina va dalle sei del mattino alle 12.00 circa. Robin: Yani bir Hollandalı için, evet, gerçekten de sabah yaklaşık olarak sabah altıdan öğlen 12'ye kadar.

**Sietske**: Nee.

**Robin**: Ja, die hele periode heet bij ons de ochtend. Robin: Yes, that whole period is called morning with us. Robin: Evet, o dönemin tamamına bizde sabah deniyor.

**Sietske**: Nee maar bij ons is er dan de voormiddag. Sietske: No but with us there is the morning then. Sietske: Hayır ama bizde sabah oluyor o zaman.

**Robin**: En dat is dus tussen negen en 12 ongeveer. Robin: And so that's between nine and 12 approximately.

**Sietske**: Ja, klopt. Sietske: Yes, right. Sietske : Oui, c'est vrai.

**Robin**: Ja de voormiddag, die gebruiken wij eigenlijk helemaal niet echt als Nederlander. Robin: Yes the morning, we don't really use it at all as Dutch people. Robin : Oui, le matin, nous ne l'utilisons pas vraiment du tout en tant que Néerlandais.

**Sietske**: Maar bij ons is het is gemakkelijk, want als we iets afspreken en wanneer spreken we af? Sietske: But with us, it's easy, because when we meet and when do we meet? Sietske : Mais c'est facile avec nous, parce que si nous sommes d'accord sur quelque chose et quand nous rencontrons-nous ? Ja, als ge zegt ‘in de ochtend' dan zeg ik wat? Yes, when you say "in the morning," I say what? Oui, si vous dites "le matin", alors je dis quoi ? Zijt gij zot? Art thou mad? Êtes-vous fou? Maar als je zegt ‘in de voormiddag' ja, dan heb je een veel groter…. But when you say "in the morning" yes, you have a much larger.... Mais si vous dites 'le matin' oui, vous avez un bien plus grand…. want dan kan dat nog zijn voor negen uur, maar hangt er een beetje van af. because then that could still be before nine, but depends a little bit. parce qu'alors ça peut encore être avant neuf heures, mais ça dépend un peu. Çünkü o zaman saat dokuzdan önce de olabilir ama bu biraz değişir. Ja, maar ja, dat is eigenlijk gewoon niet duidelijk bij ons, denk ik. Yes, but yes, that's actually just not clear with us, I think. Ouais, mais ouais, ce n'est vraiment pas clair pour nous, je suppose. Evet, ama evet, bu aslında bizim için net değil, sanırım.

**Robin**: En de middag? Robin: And the afternoon? Hoe laat is die?

**Sietske**: Tussen 12 en één of tussen 12 en twee, als je het wil trekken. Sietske: Between 12 and one or between 12 and two, if you want to pull it. Sietske : Entre 12 et un ou entre 12 et deux, si vous voulez réussir. Sietske: Tra le 12 e l'una o tra le 12 e le due, se si vuole fare. Sietske: 12 ile 1 arasında ya da 12 ile 2 arasında, eğer başarmak istiyorsanız.

**Robin**: Oké, ja, dat is bij ons is ook weer verschillend. Robin: Okay, yes, that's different again with us. Robin : Ok, oui, c'est aussi différent chez nous. Robin: Tamam, evet, bu yine bizim için farklı. Bij ons is de middag gewoon de hele periode tussen 12 en zes ongeveer. With us, noon is just the whole period between 12 and six or so. Per noi il pomeriggio è l'intero periodo che va dalle 12 alle 18 circa. Bizde öğleden sonra, 12 ile 6 arasındaki tüm zaman dilimidir.

**Sietske**: Oeh? Ja, nee, nee, dat is bij ons ook verwarrend dan. Yes, no, no, that's also confusing with us then. Oui, non, non, c'est déroutant pour nous aussi. Sì, no, no, allora anche questo ci confonde. Evet, hayır, hayır, o zaman bu bizim için de kafa karıştırıcı. Als je zegt ‘afspreken in de middag' dan denk ik, oei en lunchen dan? When you say "meet in the afternoon" I think, oy and then lunch? Si vous dites "rendez-vous dans l'après-midi", alors je pense, oh et déjeuner alors ? Quando dici 'incontrarsi nel pomeriggio' penso, ohi e poi a pranzo? Wanneer ga ik dat toen? When am I going to do that then? Quand est-ce que je vais faire ça ? Bunu ne zaman yapacağım o zaman? Ja…

**Robin**: Hoe heet het na de middag, dus vanaf twee uur? Hebben jullie daar een naam voor? Bunun için bir adın var mı?

**Sietske**: Je zegt het zelf, de namiddag. Sietske: You say it yourself, the afternoon. Sietske : Vous l'avez dit vous-même, l'après-midi. Sietske: Lo dice lei stesso, il pomeriggio. En dan hebben we eigenlijk ook nog een beetje daarvoor. And then we actually have a little bit before that. Et puis nous avons en fait un peu pour ça aussi. Ve aslında ondan önce de biraz var. We hebben…. we hebben eigenlijk de vroege namiddag en de late namiddag. we actually have early afternoon and late afternoon. nous avons en fait le début de l'après-midi et la fin de l'après-midi. aslında öğleden önce ve öğleden sonra var. Dus dan kunnen we zo zeggen: zullen we dan vroege namiddag [afspreken]? So then we can say like this: shall we [meet] early afternoon then? Alors on peut dire comme ça : On se [rencontre] en début d'après-midi ? O zaman şöyle diyebiliriz: Öğleden sonra erken saatlerde [buluşalım] o zaman? Ja, nou, nee, doe maar de late namiddag. Yeah, well, no, just do the late afternoon. Oui, eh bien, non, faites la fin d'après-midi. Evet, şey, hayır, sadece öğleden sonra yap. En dan kan dat vier, vijf uur zijn. Et puis ça pourrait être quatre, cinq heures. Zes uur is toch al avond, denk ik. Six o'clock is evening anyway, I think. Six heures, c'est déjà le soir, je pense.

**Robin**: Ja, de namiddag, dat gebruiken op zich ook wel als Nederlanders, maar dat is dan, zeg maar, het einde van de middag. Robin: Yes, the afternoon, we use that in itself also as Dutch people, but that is then, say, the end of the afternoon. Robin : Oui, l'après-midi, c'est aussi ce qu'utilisent les Hollandais, mais c'est, disons, la fin de l'après-midi. Robin: Evet, öğleden sonra, Hollandalılar olarak biz de bunu kendi içinde kullanıyoruz, ama o zaman, mesela öğleden sonra bitiyor. Dus ongeveer tussen vier en zes is dan de namiddag. So approximately between four and six is then the afternoon. Donc environ entre quatre et six est alors l'après-midi. Yani kabaca dört ile altı arası öğleden sonradır.

**Sietske**: Nou ja, dat is late namiddag he. Sietske: Well, that's late afternoon hehe.

**Robin**: Oké, en tot slot de avond. Robin: Okay, and finally the evening. Robin : D'accord, et enfin la soirée. Robin: Tamam, ve son olarak akşam.

**Sietske**: Ja, ik zeg het: vanaf zes uur, denk ik, is het al avond. Sietske: Yes, I'll say it: as of six o'clock, I think, it's already evening. De avond is voor ons van zes tot als je gaat slapen, maar dat hangt ervan af. The evening for us is from six until when you go to sleep, but it depends. Le soir pour nous, c'est de six heures jusqu'au moment où vous vous couchez, mais cela dépend. Wanneer dat het donker wordt, denk ik, dat is dat zo meer de avond. When that it gets dark, I think, that's so more the evening. Quand il fait noir, je pense que c'est plus le soir. Want nu is het een beetje, langer nog namiddag, maar dat durf ik ook niet met zekerheid zeggen, het was allemaal onduidelijk. Because now it's a little bit, longer still afternoon, but I don't dare say that with certainty either, it was all unclear. Parce que maintenant c'est un peu plus long après-midi, mais je ne peux pas dire ça avec certitude, tout n'était pas clair. Çünkü şimdi biraz daha öğleden sonra, ama bunu da kesin olarak söylemeye cesaret edemiyorum, her şey belirsizdi.