×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Nederlands voor Buitenlunders, Les 38 12 provincies

Les 38 12 provincies

Nederland heeft twaalf provincies. Ze hebben allemaal hun eigen geschiedenis en hun eigen karakter. Friesland heeft zelfs een eigen taal! Elke provincie heeft een bestuur. Hoewel de macht daarvan beperkt is. Want boven het provinciebestuur staat de centrale overheid. De regering van het land. En op een lager niveau zitten de gemeentes. Die bepalen het beleid dat specifiek is voor elke gemeente. Op het terrein van de provincie liggen dus zaken die meer dan 1 gemeente betreffen. Bij voorbeeld het bouwen van snelwegen. Elke provincie heeft haar sterke punten, waardoor zij van waarde is voor het hele land.

Zo zijn Noord- en Zuid-Holland belangrijk vanwege handel, industrie en toerisme. Hier wonen dan ook de meeste mensen. In Groningen, in het noorden, is 60 jaar geleden gas onder de grond ontdekt. Dit zogenaamde aardgas is veel waard. De Nederlanders koken erop. En bedrijven worden voorzien van goedkope energie. In Friesland lopen heel wat koeien rond. Die leveren veel van de Nederlandse melkproducten. De Friese meren trekken veel toeristen. En hetzelfde geldt voor de eilanden in de Noordzee. Zij zijn ideaal voor een korte vakantie. In het midden van het land ligt de provincie Utrecht. De hoofdstad heet ook Utrecht. Utrecht vergaderstad: voor iedereen even ver weg.

De provincie Flevoland is nog geen 50 jaar geleden ontstaan. Jonge gezinnen vinden woonruimte in dit nieuwe land. Gelderland, in het oosten, heeft een natuurpark, waarin je heerlijk kunt wandelen. Ook in Noord-Brabant en Limburg, in het zuiden, is mooie natuur. En industrie. Aan het Brabantse Eindhoven danken we de gloeilamp. En Limburg levert enkele van de nieuwste typen Japanse auto's. Trouwens: in het zuiden spreekt men het Nederlands anders uit. Het klinkt anders. Heb je dat wel eens gemerkt? Zulke grote verschillen in zo'n klein landje!

Les 38 12 provincies Lektion 38 12 Provinzen Lesson 38 12 provinces Lección 38 12 provincias Lekcja 38 12 prowincji

Nederland heeft twaalf provincies. The Netherlands has 12 provinces. Ze hebben allemaal hun eigen geschiedenis en hun eigen karakter. They all have their own history and their own character. Friesland heeft zelfs een eigen taal! Friesland even has its own language! Elke provincie heeft een bestuur. Each province has a board. Hoewel de macht daarvan beperkt is. Although its power is limited. Want boven het provinciebestuur staat de centrale overheid. Because above the provincial government is the central government. De regering van het land. The country's government. En op een lager niveau zitten de gemeentes. And at a lower level are the municipalities. Die bepalen het beleid dat specifiek is voor elke gemeente. These set policies specific to each municipality. Op het terrein van de provincie liggen dus zaken die meer dan 1 gemeente betreffen. So in the province's field are matters that affect more than 1 municipality. Bij voorbeeld het bouwen van snelwegen. For example, building highways. Elke provincie heeft haar sterke punten, waardoor zij van waarde is voor het hele land. Each province has its strengths, making it of value to the whole country.

Zo zijn Noord- en Zuid-Holland belangrijk vanwege handel, industrie en toerisme. For example, North and South Holland are important because of trade, industry and tourism. Hier wonen dan ook de meeste mensen. Therefore, this is where most of the people live. In Groningen, in het noorden, is 60 jaar geleden gas onder de grond ontdekt. In Groningen, in the north, gas was discovered underground 60 years ago. Dit zogenaamde aardgas is veel waard. This so-called natural gas is worth a lot. De Nederlanders koken erop. The Dutch are cooking on it. En bedrijven worden voorzien van goedkope energie. Und die Unternehmen werden mit billiger Energie versorgt. And businesses are provided with cheap energy. In Friesland lopen heel wat koeien rond. In Friesland, there are a lot of cows running around. Die leveren veel van de Nederlandse melkproducten. These supply many of the Dutch milk products. De Friese meren trekken veel toeristen. The Frisian lakes attract many tourists. En hetzelfde geldt voor de eilanden in de Noordzee. And the same goes for the islands in the North Sea. Zij zijn ideaal voor een korte vakantie. They are ideal for a short vacation. In het midden van het land ligt de provincie Utrecht. In the middle of the country lies the province of Utrecht. De hoofdstad heet ook Utrecht. The capital is also called Utrecht. Utrecht vergaderstad: voor iedereen even ver weg. Utrecht meeting city: just as far away for everyone.

De provincie Flevoland is nog geen 50 jaar geleden ontstaan. The province of Flevoland was created less than 50 years ago. Jonge gezinnen vinden woonruimte in dit nieuwe land. Young families are finding housing in this new country. Gelderland, in het oosten, heeft een natuurpark, waarin je heerlijk kunt wandelen. Gelderland, in the east, has a natural park, where you can enjoy hiking. Ook in Noord-Brabant en Limburg, in het zuiden, is mooie natuur. There is also beautiful nature in North Brabant and Limburg, to the south. En industrie. And industry. Aan het Brabantse Eindhoven danken we de gloeilamp. To Eindhoven in Brabant we owe the light bulb. En Limburg levert enkele van de nieuwste typen Japanse auto's. Und Limburg liefert einige der neuesten japanischen Fahrzeugtypen. And Limburg supplies some of the newest types of Japanese cars. Trouwens: in het zuiden spreekt men het Nederlands anders uit. By the way: in the South, people pronounce Dutch differently. Het klinkt anders. It sounds different. Heb je dat wel eens gemerkt? Have you ever noticed that? Zulke grote verschillen in zo'n klein landje! Such big differences in such a small country!