×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Nederlands voor Buitenlunders, Les 24 De tijden veranderen

Les 24 De tijden veranderen

Waar moest jij naartoe, gisterochtend? Ik zag je door de stad rennen, in een mooi zwart pak. Je had een geweldige bos bloemen in je armen. O ja! Mark, je weet wel, onze vroegere huisgenoot? Die trouwde. 's Avonds was het trouwfeest. Hij had mij gevraagd of ik dat wilde leiden. Op zo'n feest willen een heleboel gasten iets zeggen of spelen. Of een lied zingen met herinneringen aan vroeger. En ik was dus verantwoordelijk voor het programma. Een zware taak!

Maar 's morgens, Paul? Waarom had je toen zo'n haast? We moesten immers eerst naar het gemeentehuis. Voor het officiële gedeelte. Ik was een beetje laat. Daarna was er een dienst in de kerk. Vervolgens gingen we eten met z'n allen. En tot slot dus het feest. Als ik ooit ga trouwen, ga ik het ook zo doen. Geweldig vond ik het!

De tijden veranderen. Vroeger trouwden de mensen jong. Tegenwoordig maken jongeren eerst hun opleiding of studie af. Daarna denken ze pas aan een huwelijk. Of ze gaan eerst samenwonen. Dat was vroeger onmogelijk. Samenwonen hoorde niet in de samenleving. Nu komt het veel voor, hoewel velen nog steeds bezwaren hebben. Als je samenwoont, kun je dat registreren. Dat is iets nieuws. Zo regel je allerlei zaken in verband met huis, pensioen en eventuele kinderen.

Een derde van de Nederlandse huishoudens bestaat uit 1 persoon. Hoe komt dat? Veel mensen hebben een voorkeur voor alleen wonen. En, zoals gezegd, jongeren trouwen later. Een belangrijke factor is ook dat niet elk huwelijk gelukkig is. De partners scheiden en zoeken vervolgens ieder een eigen huis. Ouderen wonen alleen, nadat hun partner is overleden. En er zijn ook mensen die een relatie hebben, maar apart wonen. Heerlijk rustig? Of vreselijk ongezellig?

Les 24 De tijden veranderen Lektion 24 Die Zeiten ändern sich Lesson 24 Times are changing Lección 24 Los tiempos cambian Leçon 24 Les temps changent Lekcja 24 Czasy się zmieniają Урок 24 Времена меняются 第24課 時代在變

Waar moest jij naartoe, gisterochtend? Wo musstest du gestern Morgen hin? Where did you go yesterday morning? Куди ти ходив вчора вранці? Ik zag je door de stad rennen, in een mooi zwart pak. I saw you running around town in a nice black suit. Я бачив, як ти бігав містом у гарному чорному костюмі. Je had een geweldige bos bloemen in je armen. Du hattest einen wunderschönen Blumenstrauß im Arm. You had a great bunch of flowers in your arms. У вас на руках був чудовий букет квітів. O ja! Oh yes! О так! Mark, je weet wel, onze vroegere huisgenoot? Mark, you know, our former roommate? Марк, знаєш, наш колишній сусід по кімнаті? Die trouwde. Who got married. Хто одружився. 's Avonds was het trouwfeest. In the evening was the wedding party. Увечері було весілля. Hij had mij gevraagd of ik dat wilde leiden. Er hatte mich gefragt, ob ich das leiten wolle. He had asked me if I wanted to lead it. Він запитав мене, чи хочу я його очолити. Op zo'n feest willen een heleboel gasten iets zeggen of spelen. Auf einer solchen Party wollen viele Gäste etwas sagen oder spielen. At such a party, a lot of guests want to say or play something. На такій вечірці багато гостей хочуть щось сказати або зіграти. Of een lied zingen met herinneringen aan vroeger. Or sing a song with memories of the past. Або заспівати пісню зі спогадами про минуле. En ik was dus verantwoordelijk voor het programma. And so I was in charge of the program. І тому я відповідав за програму. Een zware taak! A heavy task! Важка задача!

Maar 's morgens, Paul? But in the morning, Paul? Але вранці, Поле? Waarom had je toen zo'n haast? Why were you in such a hurry then? Чого ти тоді так поспішав? We moesten immers eerst naar het gemeentehuis. Schließlich mussten wir zuerst zum Rathaus gehen. After all, we had to go to the town hall first. Адже спочатку треба було йти до ратуші. Voor het officiële gedeelte. For the official part. Для офіційної частини. Ik was een beetje laat. I was a little late. Я трохи запізнився. Daarna was er een dienst in de kerk. Dann gab es einen Gottesdienst in der Kirche. Then there was a service in the church. Потім була служба в церкві. Vervolgens gingen we eten met z'n allen. Then we all went to eat together. Потім ми всі разом пішли їсти. En tot slot dus het feest. Und schließlich die Party. And finally the party. І нарешті вечірка. Als ik ooit ga trouwen, ga ik het ook zo doen. If I ever get married, that's what I'm going to do. Якщо я колись одружуся, я збираюся це зробити. Geweldig vond ik het! I loved it! Я любив це!

De tijden veranderen. Times are changing. Часи змінюються. Vroeger trouwden de mensen jong. People used to marry young. Раніше люди одружувалися молодими. Tegenwoordig maken jongeren eerst hun opleiding of studie af. Nowadays, young people first finish their education or studies. У наш час молодь спочатку закінчує освіту чи навчання. Daarna denken ze pas aan een huwelijk. Erst dann denken sie an die Ehe. Only then do they think about marriage. Потім вони думають про шлюб. Of ze gaan eerst samenwonen. Or they will live together first. Або вони спочатку переїжджають разом. Dat was vroeger onmogelijk. That used to be impossible. Раніше це було неможливо. Samenwonen hoorde niet in de samenleving. Cohabitation did not belong in society. Спільне життя не було частиною суспільства. Nu komt het veel voor, hoewel velen nog steeds bezwaren hebben. Now it is common, although many still have objections. Зараз це поширене явище, хоча у багатьох все ще є заперечення. Als je samenwoont, kun je dat registreren. If you live together, you can register that. Se você mora junto, você pode registrar isso. Якщо ви живете разом, ви можете це зареєструвати. Dat is iets nieuws. That's something new. Isso é algo novo. Це щось нове. Zo regel je allerlei zaken in verband met huis, pensioen en eventuele kinderen. This way you arrange all kinds of matters related to home, pension and any children. Desta forma, você organiza todos os tipos de assuntos relacionados à casa, pensão e filhos. Таким чином ви врегулюєте всілякі справи, пов'язані з домом, пенсією та дітьми.

Een derde van de Nederlandse huishoudens bestaat uit 1 persoon. One third of Dutch households consists of 1 person. Um terço dos lares holandeses consiste em 1 pessoa. Третина голландських домогосподарств складається з 1 людини. Hoe komt dat? How did that happen? Como isso aconteceu? Як це сталося? Veel mensen hebben een voorkeur voor alleen wonen. Many people prefer to live alone. Muitas pessoas preferem morar sozinhas. Багато людей вважають за краще жити наодинці. En, zoals gezegd, jongeren trouwen later. And, as mentioned, young people are marrying later. E, como mencionado, os jovens se casam mais tarde. І, як зазначалося, одружуються молоді пізніше. Een belangrijke factor is ook dat niet elk huwelijk gelukkig is. Another important factor is that not every marriage is a happy one. Outro fator importante é que nem todo casamento é feliz. Іншим важливим фактором є те, що не кожен шлюб є щасливим. De partners scheiden en zoeken vervolgens ieder een eigen huis. The partners divorce and then each look for their own house. Os parceiros se divorciam e cada um procura sua própria casa. Партнери розлучаються, а потім шукають кожен свій будинок. Ouderen wonen alleen, nadat hun partner is overleden. Elderly people live alone after their partners die. Os idosos vivem sozinhos após a morte do parceiro. Літні люди після смерті партнера живуть самі. En er zijn ook mensen die een relatie hebben, maar apart wonen. And there are also people who are in a relationship but live separately. E também há pessoas que estão em um relacionamento, mas vivem separadas. А ще є люди, які перебувають у стосунках, але живуть окремо. Heerlijk rustig? Nice and calm? Agradável e calmo? Гарно і спокійно? Of vreselijk ongezellig? Or terribly uncomfortable? Ou terrivelmente desconfortável? Або страшенно незручно?