×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Super Easy Dutch, Tour Around Friesland (in slow Dutch) | Super Easy Dutch 6

Welkom bij een nieuwe aflevering van Super Easy Dutch!

We zijn vandaag in Leeuwarden.

Dat is de hoofdstad van Friesland en in deze Super Easy Dutch gaan wij samen Friesland ontdekken.

Zijn jullie er klaar voor?

Laten we gaan.

De toren van Pisa is niet de enige scheve toren in de wereld.

We staan hier bij de Oldehove in Leeuwarden.

Deze toren moest hoger worden dan de Domtoren in Utrecht.

De bouw mislukte en de bouw werd niet voortgezet.

De kerk die ernaast gebouwd moest worden, werd ook niet gebouwd.

De toren heeft daarna andere functies gekregen.

We staan nu bij de Blokhuispoort.

Dit was een gevangenis van 1580 tot 2007.

Deze gevangenis was na 2007 niet meer te gebruiken als gevangenis.

Nu is deze oude gevangenis gratis toegankelijk.

Er zitten verschillende bedrijven en kunstenaars in dit oude gebouw.

Er is zo onder andere in deze oude gevangenis een bibliotheek.

Dit is de coolste bibliotheek die ik ooit in mijn leven heb gezien.

Tussen de oude cellen.

In Friesland zijn veel meren.

We staan nu bij het Sneekermeer.

's Zomers kunnen hier veel activiteiten gedaan worden, zoals zwemmen, zeilen of surfen.

We zijn nu in Sneek.

Dit gebouw achter mij is de waterpoort van Sneek.

Deze waterpoort is ook het symbool van de stad.

De functie van deze waterpoort was het afsluiten van de stad over het water tegen indringers.

Nu heeft deze waterpoort deze functie niet meer.

Sinds 1613 is deze waterpoort enkel het symbool van de stad.

We zijn nu aangekomen in Dokkum.

Dit gebouw achter mij is de Waag van Dokkum.

De functie van het gebouw is te lezen op het gebouw zelf, namelijk: het gebouw weegt en waakt.

Dat wil zeggen dat goederen hier gewogen worden en bewaakt worden.

Vandaag de dag is dit gebouw een restaurant.

We zijn alweer bij het einde gekomen van deze Super Easy Dutch.

We hebben voor deze aflevering vele kilometers afgelegd.

We zijn naar Sneek, Dokkum en Leeuwarden gegaan om deze video te maken.

Hopelijk vonden jullie deze video interessant.

Vergeet jullie niet te abonneren op het kanaal en tot de volgende keer!

Tot ziens!

Welkom bij een nieuwe aflevering van Super Easy Dutch! Welcome to a new episode of Super Easy Dutch!

We zijn vandaag in Leeuwarden. Today we are in Leeuwarden.

Dat is de hoofdstad van Friesland en in deze Super Easy Dutch gaan wij samen Friesland ontdekken. Das ist die Hauptstadt von Friesland und in diesem Super Easy Dutch werden wir gemeinsam Friesland ausschmücken. That is the capital of Friesland, and in this Super Easy Dutch we are going to discover Friesland together. این پایتخت فریزلند است و در این هلندی فوق العاده آسان ما فریزلند را با هم کشف خواهیم کرد.

Zijn jullie er klaar voor? Sind Sie bereit? Are you ready for it? Êtes-vous prêts ? Вы готовы?

Laten we gaan. Lass uns gehen. Let's go. Пойдемте.

De toren van Pisa is niet de enige scheve toren in de wereld. Der Turm von Pisa ist nicht der einzige schiefe Turm der Welt. The tower of Pisa is not the only leaning tower in the world. برج پیزا تنها برج کج دنیا نیست. La tour de Pise n'est pas la seule tour penchée au monde. 比萨斜塔不是世界上唯一的斜塔。

We staan hier bij de Oldehove in Leeuwarden. We are standing here at the Oldehove in Leeuwarden. ما اینجا در Oldehove در Leeuwarden هستیم. Nous sommes ici au Oldehove à Leeuwarden. Мы находимся здесь, в Олдехове в Лиувардене.

Deze toren moest hoger worden dan de Domtoren in Utrecht. Dieser Turm musste höher sein als der Domturm in Utrecht. This tower was supposed to be higher than the Dom tower in Utrecht. این برج باید بالاتر از برج Dom در اوترخت باشد. Cette tour devait être plus haute que la tour Dom d'Utrecht. Эта башня должна была быть выше, чем башня Дом в Утрехте.

De bouw mislukte en de bouw werd niet voortgezet. Der Bau scheiterte und der Bau wurde nicht fortgesetzt. The construction failed and it was not continued. ساخت و ساز شکست خورد و ساخت و ساز ادامه پیدا نکرد. La construction a échoué et n'a pas été poursuivie. Строительство не удалось, и оно не было продолжено.

De kerk die ernaast gebouwd moest worden, werd ook niet gebouwd. Auch die Kirche, die daneben gebaut werden sollte, wurde nicht gebaut. The church that was to be built next to it was not built either. کلیسایی که قرار بود در کنار آن ساخته شود نیز ساخته نشد. L'église qui devait être construite à côté n'a pas non plus été construite. Церковь, которая должна была быть построена рядом с ним, также не была построена.

De toren heeft daarna andere functies gekregen. The tower was then given other functions. برج متعاقباً کارکردهای دیگری به دست آورد. La tour a ensuite assumé d'autres fonctions. Затем башня стала выполнять и другие функции.

We staan nu bij de Blokhuispoort. Wir sind jetzt am Blokhuispoort. We are now standing at the Blokhuispoort. ما اکنون در Blokhuispoort هستیم. Nous sommes maintenant au Blokhuispoort.

Dit was een gevangenis van 1580 tot 2007. Von 1580 bis 2007 war dies ein Gefängnis. This was a prison from 1580 until 2007. Ce fut une prison de 1580 à 2007.

Deze gevangenis was na 2007 niet meer te gebruiken als gevangenis. Dieses Gefängnis konnte nach 2007 nicht mehr als Gefängnis genutzt werden. This prison was no longer to be used as a prison after 2007.

Nu is deze oude gevangenis gratis toegankelijk. Now this old prison is accessible for free. Aujourd'hui, cette ancienne prison est accessible gratuitement. 现在这个古老的监狱可以自由进入了。

Er zitten verschillende bedrijven en kunstenaars in dit oude gebouw. Es gibt mehrere Unternehmen und Künstler in diesem alten Gebäude. There are several companies and artists in this old building. در این ساختمان قدیمی چندین شرکت و هنرمند حضور دارند. Ce vieux bâtiment abrite plusieurs entreprises et artistes. В этом старинном здании работают несколько фирм и художников.

Er is zo onder andere in deze oude gevangenis een bibliotheek. So among other things, there is a library in this old prison. Cette ancienne prison abrite notamment une bibliothèque. Помимо всего прочего, в этой старой тюрьме есть библиотека.

Dit is de coolste bibliotheek die ik ooit in mijn leven heb gezien. This is the coolest library I have ever seen in my life. این جالبترین کتابخانه ای است که در عمرم دیده ام. C'est la bibliothèque la plus cool que j'ai jamais vue de ma vie.

Tussen de oude cellen. Between the old cells. Entre les anciennes cellules.

In Friesland zijn veel meren. In Friesland gibt es viele Seen. In Friesland, there are many lakes. Во Фрисландии находится множество озер.

We staan nu bij het Sneekermeer. We are now at the Sneekermeer. ما اکنون در Sneekermeer هستیم. Теперь мы находимся у озера Сникермеер.

's Zomers kunnen hier veel activiteiten gedaan worden, zoals zwemmen, zeilen of surfen. Im Sommer können hier viele Aktivitäten wie Schwimmen, Segeln oder Surfen ausgeübt werden. Many activities can be done here in the summer like swimming, sailing or surfing. En été, de nombreuses activités peuvent y être pratiquées, telles que la natation, la voile ou le surf. Летом здесь можно заняться различными видами активного отдыха, например, плаванием, парусным спортом или серфингом.

We zijn nu in Sneek. We are now in Sneek. ما اکنون در اسنیک هستیم.

Dit gebouw achter mij is de waterpoort van Sneek. This building behind me is the water gate of Sneek. این ساختمان پشت سر من دروازه آب اسنیک است.

Deze waterpoort is ook het symbool van de stad. This water gate is also the symbol of the city.

De functie van deze waterpoort was het afsluiten van de stad over het water tegen indringers. The function of this water gate was to seal off the city across the water from invaders. وظیفه این دروازه آبی بستن شهر توسط آب در برابر مهاجمان بود. La fonction de cette porte d'eau était d'isoler la ville de l'autre côté de l'eau contre les envahisseurs.

Nu heeft deze waterpoort deze functie niet meer. Now this water gate no longer has this function. حالا این دروازه آب دیگر این عملکرد را ندارد. Теперь эти водяные ворота больше не выполняют эту функцию.

Sinds 1613 is deze waterpoort enkel het symbool van de stad. Since 1613 this water gate is only the symbol of the city. С 1613 года эти водные ворота являются лишь символом города.

We zijn nu aangekomen in Dokkum. We have now arrived at Dokkum. اکنون به دوکم رسیدیم. Nous sommes arrivés à Dokkum.

Dit gebouw achter mij is de Waag van Dokkum. This building behind me is the Waag of Dokkum. این ساختمان پشت سر من Waag van Dokkum است. Le bâtiment derrière moi est le centre de pesée de Dokkum.

De functie van het gebouw is te lezen op het gebouw zelf, namelijk: het gebouw weegt en waakt. Am Gebäude selbst lässt sich die Funktion des Gebäudes ablesen, nämlich: Das Gebäude wiegt und wacht. This function of the building can be read on the building itself, namely: the building weighs and guards. عملکرد ساختمان را می توان بر روی خود ساختمان خواند، یعنی: ساختمان وزن می کند و تماشا می کند. La fonction du bâtiment peut être lue sur le bâtiment lui-même, à savoir : le bâtiment pèse et garde.

Dat wil zeggen dat goederen hier gewogen worden en bewaakt worden. This means that goods are weighed here and guarded. C'est-à-dire que les marchandises y sont pesées et contrôlées. То есть здесь товары взвешиваются и контролируются.

Vandaag de dag is dit gebouw een restaurant. Heute ist dieses Gebäude ein Restaurant. Today this building is a restaurant. Aujourd'hui, ce bâtiment est un restaurant.

We zijn alweer bij het einde gekomen van deze Super Easy Dutch. We have already come to the end of this Super Easy Dutch.

We hebben voor deze aflevering vele kilometers afgelegd. We have traveled many kilometers for this episode. ما برای این قسمت مایل های زیادی را طی کردیم. Nous avons parcouru de nombreux kilomètres pour cet épisode.

We zijn naar Sneek, Dokkum en Leeuwarden gegaan om deze video te maken. We went to Sneek, Dokkum and Leeuwarden to make this video.

Hopelijk vonden jullie deze video interessant. Hopefully you found this video interesting.

Vergeet jullie niet te abonneren op het kanaal en tot de volgende keer! Vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und bis zum nächsten Mal! Don't forget to subscribe to the channel and until next time! N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à la prochaine !

Tot ziens! See you soon! A bientôt !