×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Super Easy Dutch, How to Pronounce Dutch | Super Easy Dutch 8

Hallo iedereen en welkom bij deze Super Easy Dutch.

Heb je moeite met de uitspraak van het Nederlands? Geen probleem!

In deze aflevering nemen we jullie mee door de klanken van onze taal!

Laten we beginnen!

In het Nederlands is er een verschil tussen korte en lange klinkers.

Iedere klinker kan een korte of lange variant hebben.

Het is belangrijk om te weten uit welke lettergrepen een woord bestaat om het juist uit te kunnen spreken.

Lettergrepen kunnen open of gesloten zijn.

Een lettergreep is open als het op een klinker eindigt.

Eindigt een lettergreep op een medeklinker, dan is deze lettergreep gesloten.

Bijvoorbeeld in het woord "maken".

Ma- is een open lettergreep en -ken is een gesloten lettergreep.

Maken. Ma-ken.

Klinkers in een open lettergreep worden lang uitgesproken, zoals: la en laan.

Een uitzondering is de letter "e" die soms in een open lettergreep als schwa wordt uitgesproken, zoals in het woord "bevorderen".

De lettergrepen van het woord bevorderen zijn: be-vor-de-ren, maar de "e" in de lettergrepen wordt als schwa uitgesproken.

Bevorderen. Be-vor-de-ren.

Voor wie wil weten hoe je schwa uitspreekt: dat ga ik je nu vertellen.

Schwa wordt uitgesproken als [ǝ], zoals in het woord "zonder".

In een gesloten lettergreep wordt een klinker kort uitgesproken, zoals het woord "vak", tenzij de klinker verdubbeld wordt.

Dan wordt de klinker lang uitgesproken, zoals het woord "vaak".

Let op uitspraak van de twee "a"-klanken in de volgende zin:

De eerste man op de maan was Armstrong.

"Man" is kort, zoals in "bal" en "hand".

"Maan" is lang, zoals in "haan" en "baan".

De band leek lek. De band leek lek.

"De" wordt hier kort uitgesproken, net zoals de woorden "me" en "je".

"Lek" wordt óók kort uitgesproken, maar dit keer met een korte "e"-klank, net zoals de woorden "mens" en "bek".

"Leek" wordt lang uitgesproken, net zoals "meer", "veter" en "veer".

In de volgende zin kun je een verschil horen tussen de twee "i"-klanken:

Filosofie vind ik echt leuk.

De "i" in "vind" en "ik" wordt kort uitgesproken, zoals in "pin" en "pit".

De "ie" in "filosofie" wordt lang uitgesproken, zoals in "piek" en "Piet".

Nu gaan we kijken naar de twee verschillende "o"-klanken:

In het bos werd ik boos.

"Bos" wordt met een korte "o" uitgesproken, net zoals "lot", "bom" en "zon".

"Boos" wordt met een lange "o" uitgesproken, net zoals open, loten en zoon.

In de volgende zin kun je verschil tussen de twee "u"-klanken horen:

Luuk lukt dat niet.

"Lukt" wordt kort uitgesproken, zoals in "dun" en "spul".

"Luuk" wordt lang uitgesproken, zoals in "spugen" en "duur".

Deze laatste zin laat het verschil zien tussen de twee (klanken van de) Griekse y wat trouwens dezelfde verschillen zijn als voor de letter "i":

Dit systeem laat geen syndicaat toe.

Syndicaat wordt kort uitgesproken, net zoals het woord mysterie, gym en symbool.

Systeem wordt lang uitgesproken, net zoals jury, hobby en type.

Laten we eens kijken of je alles begrepen hebt.

Welk van de volgende woorden heeft een lange A?

Praten of kat?

Weet je het antwoord?

Laat het dan achter in de opmerkingen.

Wil je toch wat oefenen?

Klik dan hier om lid te worden van Easy Dutch!

Na elke aflevering zul je materiaal ontvangen om meer te oefenen.

Daarnaast ondersteun je het project zodat wij nog meer video's kunnen produceren.

Wij bedanken iedereen die het project al ondersteunt.

We gaan nu verder met de video.

We hebben dus tot nu toe gezien hoe klinkers lang en kort worden uitgesproken in het Nederlands.

Nu gaan we kijken hoe klinkers samen uitgesproken worden.

Laten we nu kijen naar de uitspraak van "au" en "ou".

Deze worden op dezelfde manier uitgesproken.

Ik heb een oude auto.

Nu gaan we kijken naar de uitspraak van "ei" en "ij".

Ook deze twee worden op dezelfde manier uitgesproken.

Jullie zijn beide vrij.

De combinatie van de klinkers "e" en "u" wordt zoals in de volgende zin uitgesproken:

Jullie hebben een hele leuke keuken.

De combinatie van "i" en "e" wordt voor de lange "i"-klank gebruikt.

Bijvoorbeeld:

Jouw visie en jouw missie zijn heel belangrijk.

De combinatie van "o" en "e" wordt zoals in de volgende zin uitgesproken:

Wij gaan boeken zoeken.

Nu gaan we naar de laatste combinatie, van "u" en "i".

Deze wordt uitgesproken zoals [œ].

Kijk naar de volgende zin:

Mijn huis heeft een mooie tuin.

We zijn nu klaar met de klinkers.

We gaan nu kijken hoe de medeklinkers worden uitgesproken.

Ik zal nu de medeklinkers opnoemen die in het Nederlands hetzelfde uitgesproken worden als in het Engels.

Dit zijn: B, C, D, F, H, K, L, M, N, P, Q, S, T, X en Z.

De medeklinkers G, J, R, V en W worden anders uitgesproken.

De meest opvallende van de Nederlandse klanken is de letter "g".

Deze kan uitgesproken worden zowel hard als zacht en wordt met zowel "ch" als met een "g" geschreven.

Bijwoorbeeld:

Ik lach want ik heb een goed geheugen.

De letter "j" wordt op drie verschillende manieren uitgesproken.

Let op de drie verschillende manieren van uitspraak in de volgende zin.

Jan heeft een job als journalist.

De letter "r" wordt afhankelijk van de regio waar de spreker vandaan komt anders uitgesproken, bijwoorbeeld:

Een kort en raar voorbeeld met rare woorden.

De letter "v" wordt een beetje anders uitgesproken als in andere talen, bijvoorbeeld:

Wij zijn voor vrijheid, vertrouwen en verbinding.

De letter "w" wordt zo uitgesproken:

Wij waren de ware winnaars van de wedstrijd.

Dit waren alle medeklinkers.

Laten we nu kijken naar de combinaties van medeklinkers.

"ng" wordt uitgesproken zoals in het Engels.

Verandering en verbinding zijn belangrijk.

"qu" kan op twee verschillende manieren worden uitgesproken, zoals:

We gaan nu een quiz en een enguête doen.

"sch"is een combinatie van "s" en "ch".

Scheveningen schijnt een schitterende schoonheid te zijn.

"sj" wordt zo uitgesproken:

Zonder mijn sjaal kan ik niet sjoelen.

En als laatste: "tsj".

Laten we naar het voorbeeld luisteren.

Tsjechië en Slowakije waren vroeger Tsjechoslowakije.

Probeer meteen iets in het Nederlands te lezen om te zien of iets van de klanken outhouden hebt.

Laat een like achter als je de video leuk vond.

Vergeet je niet te abonneren op het kanaal en hopelijk tot de volgende keer...

Tot ziens! Doei!

Hallo iedereen en welkom bij deze Super Easy Dutch. Hello everyone, and welcome to this Super Easy Dutch. 大家好,欢迎来到这个超级简单的荷兰语。

Heb je moeite met de uitspraak van het Nederlands? Geen probleem! Do you have troubles with the pronunciation of Dutch? No problem at all! Vous avez des difficultés à prononcer le néerlandais ? Pas de problème !

In deze aflevering nemen we jullie mee door de klanken van onze taal! In this episode, we take you through the sounds of our language!

Laten we beginnen! Let's get started!

In het Nederlands is er een verschil tussen korte en lange klinkers. In Dutch, there is a difference between short and long vowels.

Iedere klinker kan een korte of lange variant hebben. Each vowel can have a short or long variant. هر مصوت می تواند یک نوع کوتاه یا بلند داشته باشد. Kiekvienas balsis gali turėti trumpąjį arba ilgąjį variantą.

Het is belangrijk om te weten uit welke lettergrepen een woord bestaat om het juist uit te kunnen spreken. It is important to know which syllables a word consists of in order to pronounce it correctly. مهم است که بدانید یک کلمه از کدام هجا تشکیل شده است تا آن را به درستی تلفظ کنید. Svarbu žinoti, iš kokių skiemenų susideda žodis, kad galėtumėte jį teisingai ištarti.

Lettergrepen kunnen open of gesloten zijn. Syllables can be open or closed. هجاها می توانند باز یا بسته باشند. Skiemenys gali būti atviri arba uždari.

Een lettergreep is open als het op een klinker eindigt. A syllable is open if it ends in a vowel. هجا اگر به مصوت ختم شود باز است. Une syllabe est ouverte si elle se termine par une voyelle.

Eindigt een lettergreep op een medeklinker, dan is deze lettergreep gesloten. If a syllable ends in a consonant, then it is closed. اگر هجا به حرف صامت ختم شود، این هجا بسته می شود. Jei skiemuo baigiasi sąskambiu, šis skiemuo yra uždaras.

Bijvoorbeeld in het woord "maken". For example, in the word "to make".

Ma- is een open lettergreep en -ken is een gesloten lettergreep. Ma- is an open syllable and --ken is a closed syllable. Ma- yra atviras skiemuo, o -ken - uždaras skiemuo.

Maken. Ma-ken. To make. Ma-ken.

Klinkers in een open lettergreep worden lang uitgesproken, zoals: la en laan. Vowels in an open syllable are pronounced long, such as: drawer and lane. Atviro skiemens balsiai tariami ilgai, pvz.: la ir laan.

Een uitzondering is de letter "e" die soms in een open lettergreep als schwa wordt uitgesproken, zoals in het woord "bevorderen". Eine Ausnahme bildet der Buchstabe „e“, der manchmal in einer offenen Silbe schwa ausgesprochen wird, wie im Wort „fördern“. An exception is the letter "e" which is sometimes pronounced as schwa in an open syllable, such as in the word "to promote". یک استثناء حرف «ه» است که گاهی در هجای باز schwa تلفظ می شود، مانند کلمه «promote». Išimtis - raidė "e", kuri kartais tariama kaip schwa atvirame skiemenyje, pavyzdžiui, žodyje "promote".

De lettergrepen van het woord bevorderen zijn: be-vor-de-ren, maar de "e" in de lettergrepen wordt als schwa uitgesproken. The syllables of the word promote are: be-vor-de-ren, but the "e" in the syllables is pronounced as schwa. Žodžio promote skiemenys yra: be-vor-de-ren, tačiau "e" skiemenyje tariama šva.

Bevorderen. Be-vor-de-ren. Promote. Be-vor-de-ren. Skatinti. Skatinti.

Voor wie wil weten hoe je schwa uitspreekt: dat ga ik je nu vertellen. Für diejenigen, die wissen wollen, wie man schwa ausspricht: Das verrate ich Ihnen jetzt. If you want to know how to pronounce schwa, I'm going to tell you now. Tiems, kurie nori sužinoti, kaip tarti schwa: pasakysiu jums dabar.

Schwa wordt uitgesproken als [ǝ], zoals in het woord "zonder". Schwa is pronounced as [ǝ], as in the word "without". Schwa tariama [ǝ], kaip ir žodyje "be".

In een gesloten lettergreep wordt een klinker kort uitgesproken, zoals het woord "vak", tenzij de klinker verdubbeld wordt. In einer geschlossenen Silbe wird ein Vokal kurz ausgesprochen, wie das Wort "vak", es sei denn, der Vokal wird verdoppelt. In a closed syllable, a vowel is pronounced short, as in the word "subject", unless the vowel is doubled.

Dan wordt de klinker lang uitgesproken, zoals het woord "vaak". Then the vowel is pronounced long, as in the word "often." Tada balsis tariamas ilgai, kaip ir žodyje "dažnai".

Let op uitspraak van de twee "a"-klanken in de volgende zin: Achten Sie auf die Aussprache der beiden "a"-Laute im folgenden Satz: Note the pronounciation of the two "a" sounds in the following sentence: Notez la prononciation des deux sons "a" dans la phrase suivante : Atkreipkite dėmesį į dviejų "a" garsų tarimą šiame sakinyje:

De eerste man op de maan was Armstrong. The first man on the moon was Armstrong.

"Man" is kort, zoals in "bal" en "hand". "Man" is short, as in "ball" and "hand". "Žmogus" yra trumpas, kaip ir "kamuolys" bei "ranka".

"Maan" is lang, zoals in "haan" en "baan". "Moon" is long, as in "rooster" and "orbit." "Mėnulis" yra ilgas, kaip ir "gaidys" bei "orbita".

De band leek lek. De band leek lek. Der Reifen schien platt zu sein. Der Reifen schien platt zu sein. The tire seemed to be flat. The tire seemed to be flat. Le pneu semblait à plat. Le pneu semblait à plat. Padanga atrodė nuleista. Padanga atrodė nuleista.

"De" wordt hier kort uitgesproken, net zoals de woorden "me" en "je". "The" is pronounced short here, just like the words "me" and "you". Žodis "The" čia tariamas trumpai, kaip ir žodžiai "me" ir "you".

"Lek" wordt óók kort uitgesproken, maar dit keer met een korte "e"-klank, net zoals de woorden "mens" en "bek". "Leak" is also pronounced short, but this time with a short "e" sound, just like the words "man" and "beak".

"Leek" wordt lang uitgesproken, net zoals "meer", "veter" en "veer". "Leek" is pronounced long, just like "more", "lace" and "feather".

In de volgende zin kun je een verschil horen tussen de twee "i"-klanken: In the following sentence, you can hear the difference between the two "i" sounds:

Filosofie vind ik echt leuk. I really like philosophy.

De "i" in "vind" en "ik" wordt kort uitgesproken, zoals in "pin" en "pit". The "i" in "find" and "I" is pronounced short, as in "pin" and "wick".

De "ie" in "filosofie" wordt lang uitgesproken, zoals in "piek" en "Piet". The "ie" in "philosophy" is prounounced long, as in "peak" and "Piet".

Nu gaan we kijken naar de twee verschillende "o"-klanken: Now we take a look at the two different "o" sounds:

In het bos werd ik boos. In the forest, I became angry.

"Bos" wordt met een korte "o" uitgesproken, net zoals "lot", "bom" en "zon". "Forest" is pronounced with a short "o", just like "fate", "bomb" and "sun".

"Boos" wordt met een lange "o" uitgesproken, net zoals open, loten en zoon. "Angry" is pronounced with long "o", just like open, to draw and sun.

In de volgende zin kun je verschil tussen de twee "u"-klanken horen: In the following sentence, you can hear the difference between the two "u" sounds:

Luuk lukt dat niet. Lukas kann das nicht. Luuk can't succeed.

"Lukt" wordt kort uitgesproken, zoals in "dun" en "spul". "Lukt" is pronounced short, like in "thin" and "stuff".

"Luuk" wordt lang uitgesproken, zoals in "spugen" en "duur". "Luuk" is pronounced long, as in "spit" and "duration".

Deze laatste zin laat het verschil zien tussen de twee (klanken van de) Griekse y wat trouwens dezelfde verschillen zijn als voor de letter "i": The last sentence shows the difference between the two (sounds of the) Greek y which, by the way, are the same differences as for the letter "i": Esta última frase muestra la diferencia entre los dos (sonidos de la) y griega que, por cierto, son las mismas diferencias que para la letra "i": Cette dernière phrase montre la différence entre les deux (sons du) y grec qui, d'ailleurs, sont les mêmes différences que pour la lettre "i" :

Dit systeem laat geen syndicaat toe. Dieses System erlaubt kein Syndikat. This system does not allow trade syndicates. Ce système ne permet pas la syndication.

Syndicaat wordt kort uitgesproken, net zoals het woord mysterie, gym en symbool. Syndicate is prnounced short, just like the word mystery, gym and symbol.

Systeem wordt lang uitgesproken, net zoals jury, hobby en type. System is pronounced long, just like jury, hobby and type.

Laten we eens kijken of je alles begrepen hebt. Let's see if you have understood everything.

Welk van de volgende woorden heeft een lange A? Which of the following words has a long A?

Praten of kat? Talk or cat?

Weet je het antwoord? Do you know the answer?

Laat het dan achter in de opmerkingen. Then leave it in the comments.

Wil je toch wat oefenen? Möchtest du etwas üben? Do you still want to practice?

Klik dan hier om lid te worden van Easy Dutch! Then click here to become an Easy Dutch member!

Na elke aflevering zul je materiaal ontvangen om meer te oefenen. Nach jeder Folge erhalten Sie Material zum weiteren Üben. After each episode you will receive material to practice more.

Daarnaast ondersteun je het project zodat wij nog meer video's kunnen produceren. You will also be supporting the project so that we can produce more videos.

Wij bedanken iedereen die het project al ondersteunt. We thank everyone who is already supporting the project.

We gaan nu verder met de video. We will now continue with the video.

We hebben dus tot nu toe gezien hoe klinkers lang en kort worden uitgesproken in het Nederlands. So far, we've seen how long and short vowels are pronounced in Dutch.

Nu gaan we kijken hoe klinkers samen uitgesproken worden. Now we are going to see how vowels are pronounced together.

Laten we nu kijen naar de uitspraak van "au" en "ou". Now let's look at the pronunciation of "au" and "ou".

Deze worden op dezelfde manier uitgesproken. Diese werden gleich ausgesprochen. These are pronounced in the same way.

Ik heb een oude auto. Ich habe ein altes Auto. I have an old car.

Nu gaan we kijken naar de uitspraak van "ei" en "ij". Now let's look at the pronounciation of "ei" and "ij".

Ook deze twee worden op dezelfde manier uitgesproken. These two are also pronounced in the same way.

Jullie zijn beide vrij. You are both free.

De combinatie van de klinkers "e" en "u" wordt zoals in de volgende zin uitgesproken: The combination of the vowels "e" and "u" is pronounced as in the following sentence:

Jullie hebben een hele leuke keuken. You have a very nice kitchen.

De combinatie van "i" en "e" wordt voor de lange "i"-klank gebruikt. The combination of "i" and "e" is used for the long "i" sound.

Bijvoorbeeld: For example:

Jouw visie en jouw missie zijn heel belangrijk. Ihre Vision und Ihre Mission sind sehr wichtig. Your vision and your mission are very important.

De combinatie van "o" en "e" wordt zoals in de volgende zin uitgesproken: The combination of "o" and "e" is pronounced as in the following sentence:

Wij gaan boeken zoeken. We are going to look for books.

Nu gaan we naar de laatste combinatie, van "u" en "i". Now we move to the last combination, of "u" and "i".

Deze wordt uitgesproken zoals [œ]. This is pronounced like [œ].

Kijk naar de volgende zin: Look at the following sentence:

Mijn huis heeft een mooie tuin. Mein Haus hat einen schönen Garten. My house has a beautiful garden.

We zijn nu klaar met de klinkers. We're done with vowels now.

We gaan nu kijken hoe de medeklinkers worden uitgesproken. We will now look at how the consonants are pronounced.

Ik zal nu de medeklinkers opnoemen die in het Nederlands hetzelfde uitgesproken worden als in het Engels. Ich werde jetzt die Konsonanten auflisten, die im Niederländischen genauso ausgesprochen werden wie im Englischen. I will now list the consonants that are pronounced in Dutch the same as in English.

Dit zijn: B, C, D, F, H, K, L, M, N, P, Q, S, T, X en Z. These are: B, C, D, F, H, K, L, M, N, P, Q, S, T, X and Z.

De medeklinkers G, J, R, V en W worden anders uitgesproken. The consonants G, J, R, V and W are prnounced differently.

De meest opvallende van de Nederlandse klanken is de letter "g". The most noticeable of the Dutch sounds in the letter "g". La lettre "g" est le principal son néerlandais.

Deze kan uitgesproken worden zowel hard als zacht en wordt met zowel "ch" als met een "g" geschreven. It can be pronounced both hard and soft, and is written with both "ch" and a "g". Il se prononce aussi bien à l'oral qu'à l'écrit et s'écrit avec un "ch" et un "g".

Bijwoorbeeld: For example:

Ik lach want ik heb een goed geheugen. Ich lächle, weil ich ein gutes Gedächtnis habe. I laugh because I have a good memory.

De letter "j" wordt op drie verschillende manieren uitgesproken. The letter "j" is pronounced in three different ways.

Let op de drie verschillende manieren van uitspraak in de volgende zin. Notice the three different ways of pronunciation in the following sentence.

Jan heeft een job als journalist. Jan has a job as a journalist.

De letter "r" wordt afhankelijk van de regio waar de spreker vandaan komt anders uitgesproken, bijwoorbeeld: The letter "r" is pronounced differently depending on the region where the speaker is from, for example: La lettre "r" se prononce différemment selon la région d'origine du locuteur, par exemple :

Een kort en raar voorbeeld met rare woorden. Ein kurzes und seltsames Beispiel mit seltsamen Wörtern. A short and weird example with weird words.

De letter "v" wordt een beetje anders uitgesproken als in andere talen, bijvoorbeeld: The letter "v" is pronounced a little differently as in other languages, for example:

Wij zijn voor vrijheid, vertrouwen en verbinding. Wir sind für Freiheit, Vertrauen und Verbundenheit. We are for freedom, trust and connection.

De letter "w" wordt zo uitgesproken: The letter "w" is pronounced like this:

Wij waren de ware winnaars van de wedstrijd. Wir waren die wahren Gewinner des Wettbewerbs. We were the true winners of the contest.

Dit waren alle medeklinkers. These were all the consonants.

Laten we nu kijken naar de combinaties van medeklinkers. Now let's look at the combinations of consonants.

"ng" wordt uitgesproken zoals in het Engels. "ng" is pronounced the same as in English.

Verandering en verbinding zijn belangrijk. Change and connection are important.

"qu" kan op twee verschillende manieren worden uitgesproken, zoals: "qu" can be pronounced in two different ways, such as:

We gaan nu een quiz en een enguête doen. We are now going to do a quiz and a survey.

"sch"is een combinatie van "s" en "ch". "sch"is a combination of "s"and "ch".

Scheveningen schijnt een schitterende schoonheid te zijn. Scheveningen seems to be a magnificent beauty. 席凡宁根似乎是一个美丽的美女。

"sj" wordt zo uitgesproken: "sj" is pronounced like this:

Zonder mijn sjaal kan ik niet sjoelen. Ich kann nicht ohne meinen Schal schlurfen. I can't play shuffleboard without my scarf. Sans mon écharpe, je ne peux pas jouer au palet.

En als laatste: "tsj". And finally: "tsj".

Laten we naar het voorbeeld luisteren. Let's listen to the example.

Tsjechië en Slowakije waren vroeger Tsjechoslowakije. The Czech Republic and Slovakia used to be Czechoslowakia.

Probeer meteen iets in het Nederlands te lezen om te zien of iets van de klanken outhouden hebt. Versuchen Sie sofort, etwas auf Niederländisch zu lesen, um zu sehen, ob Sie sich an einen der Laute erinnern können. Try to read something in Dutch immediately to see if you remember anything about the sounds. Essayez de lire quelque chose en néerlandais tout de suite pour voir si certains sons vous ont sauté aux yeux. 立即尝试用荷兰语阅读一些内容,看看是否有任何声音存在。

Laat een like achter als je de video leuk vond. Leave a like if you liked the video.

Vergeet je niet te abonneren op het kanaal en hopelijk tot de volgende keer... Don't forget to subscribe to the channel and hopefully until next time...

Tot ziens! Doei! See you soon! Bye!