×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Super Easy Dutch, How Did Linus Learn Dutch? | Super Easy Dutch 5

Hallo iedereen en welkom bij een nieuwe aflevering van Super Easy Dutch.

Vandaag hebben wij iets speciaals.

We zijn namelijk hier in Nijmegen met Linus.

Hallo!

Vandaag gaan wij vragen aan Linus hoe hij eigenlijk Nederlands heeft geleerd.

Dus ik zou zeggen laten we beginnen.

Zou je ons kunnen vertellen: waarom ben je begonnen met het Nederlands.

Nou, ik ben drie jaar geleden in Nederland komen wonen voor mijn studie.

Ik ben euh... Naar Arnhem verhuisd om aan m'n bachelor te beginnen.

En mijn studie was wel in het Engels.

Maar ik vond het erg belangrijk dat ehh... Ja, om de taal te kunnen spreken van het land waar ik ging wonen.

Dus ja, daarom ben ik drie jaar begonnen...

Drie jaar geleden begonnen met Nederlands leren.

En welke materialen had je vooral gebruikt?

Aan het begin een beetje met Duolingo geleerd.

En toen begon ik aan mijn studie.

Dus ik had heel veel studiegenoten waar ik mee kon praten, mee kon oefenen.

Dus ik probeerde gewoon, ja, zoveel mogelijk met vrienden dan te praten.

Oké en heb je de meeste grammatica echt...

Hoe zeg je dat?...

Saai uit een grammaticaboek geleerd of meer intuïtief heb je dat geprobeerd te leren?

Ja, heel intuïtief.

Ik... Eh... Nou, ik weet nog steeds niet of mijn grammatica nou eigenlijk zo super goed is.

Want ik gebruikte eigenlijk een beetje Duitse grammatica en ja, ik gewoon een beetje... Hoe ik het hoorde, ging ik het ook oppakken.

Dat deed ik vooral.

Oké, klinkt goed.

En wat vond je dan vooral makkelijk?

Zullen we daarmee beginnen?

Wat vind je makkelijk?

Ja, makkelijk ja.

Wat ik net al zei dat het...

Als je Engels spreekt en Duits spreekt zit Nederlands precies daartussen dus... uhm...

Ja, heel veel zinnen en woorden lijken op elkaar.

En dan moet je gewoon een paar letters veranderen of zo, dan heb je weer een woord.

En ja, dus dat maakt het heel, heel leuk want je kunt het gelijk, vanaf het begin kun je het verstaan.

Heb je een...

Je moet niet vanaf nul beginnen, want je weet heel veel dingen al.

Je weet heel veel dingen al.

En dan gaan we nu over naar de moeilijke dingen, wat vond je daar moeilijk?

Nou, daar is een ding heel erg moeilijk,

Dat is dat...

Ja, Nederlanders willen graag Engels praten.

Dus vooral als je (op) een Engelstalige studie zit dan heb je...

Ja, wat ik natuurlijk ook heel goed begrijp.

Mensen willen het oefenen of denken....

Nou, aan het begin was natuurlijk ook zo dat veel mensen spreken dan...

Veel Nederlanders spraken beter Engels dan...

Engels dan jij Nederlands, ja.

Ja, dus dan beginnen mensen ook...

Ja, in een gesprek gaan ze opeens, dan overschakelen naar Engels en daar had ik heel erg veel moeite mee.

Dat ik gewoon, ja, dat was ook slecht voor m'n zelfvertrouwen als je een gesprek begint in het Nederlands.

En opeens gaat diegene dan door in het Engels.

Dan denk je: heb ik iets verkeerd gezegd?

Heb ik iets niet goed gedaan?

Was mijn Nederlands gewoon te slecht ofzo?

Dat is heel slecht voor je zelfvertrouwen.

Als mensen dat gaan doen.

En daar moet je echt, ja, tegen aanpraten en tegen mensen zeggen van: nou, ja, praat Nederlands met mij.

Ik wil het gewoon graag leren.

Daar had ik veel moeite mee.

En had je dan ook nog mensen zeiden van: ja, maar waarom leer je Nederlands?

En dat soort dingen?

Ja, dat ook wel.

Vooral omdat het een Engelstalige studie was.

En mensen zeiden gewoon: nou, iedereen in Nederland spreekt Engels.

Je hoeft dit niet echt te leren.

Ja, en het is geen, geen taal met heel veel sprekers.

Je spreekt (het) maar in Nederland en België dus...

Het hoeft toch eigenlijk niet?

Het is geen mooie taal.

Ja, precies.

Dus ehmm...

Maar heel veel mensen vinden...

Vonden het ook van: ja, echt leuk dat je het leert.

En ja, want dan kan ik natuurlijk ook actief deelnemen aan het leven hier.

Oké en wat zou je zeggen aan mensen die in Nederland wonen, geen Nederlands leren omdat ze alles in het Engels kunnen doen?

Heb jij...?

Wat zou je tegen deze mensen zeggen?

Nou, iedereen mag natuurlijk eigen keuzes maken.

Dus als je het niet wilt leren, dan hoef je het natuurlijk ook niet te leren.

Ja, wat ik alleen wel kan zeggen dat het...

Als je in Nederland woont en echt Nederlands leert en Nederlands kunt spreken, maakt het gewoon alles leuker.

Dus daarom zou ik het echt aanraden om tenminste het te proberen om Nederlands te leren.

En, naja, nu eigenlijk, in plaats van dat je Nederlands leert onderwijs jij het eigenlijk met Easy Dutch.

Hoe ben je daarop gekomen?

Nou, dat was vooral omdat...

Toen ik zelf Nederlands leerde was er nog geen Easy Dutch en dat vond ik erg vervelend, want ik heb bijvoorbeeld ook Easy Spanish gebruikt om Spaans te leren.

En ik vond het gewoon...

Ja, ik vind het ontzettend leuk concept dat je, dat je kunt zien hoe mensen praten, dat je...

Je hebt altijd je ondertiteling.

Je kunt de zinnen gelijk vergelijken, vertalen.

Je ziet het.

Je hoort het.

Je ziet het geschreven.

Dus ik vond het een erg leuk concept.

En uhm, nou ik, ik dacht van: wat jammer dat er geen Easy Dutch is.

Heb je nog meer doelen?

Of is het...

Ben je al klaar met het Nederlands?

Qua Nederlands?

Nou, ik heb de [het] afgelopen halfjaar (heb ik) een minor gedaan.

Een cursus in het Nederlands dus ik heb ook in het Nederlands gestudeerd, erg leuke minor.

Dat was eigenlijk tot nu toe, zeg maar, eigenlijk de laatste stap om echt...

Ja, ook academisch...

...iets in het Nederlands te doen.

Iets in het Nederlands te doen.

Ook dat ik dan een verslag moest schrijven.

Maar ik zit te denken om ooit dan een C1 of C2...

Hoe heet dat?

Tentamen.

Diploma.

Diploma te doen in het Nederlands om het dan ook, om echt een diploma te hebben.

Ja, (dat) zou ik wel leuk vinden, ja.

Maar euh, dat staat nu niet helemaal bovenop mijn lijstje.

Oké. Dank je wel Linus.

Alsjeblieft. Graag gedaan.

Dit was het. Hopelijk vonden jullie het interessant.

Ik vond het ook heel interessant.

Dit wist ik allemaal niet.

En tot ziens! Tot ziens! Tot kijk! Doei!

Hallo iedereen en welkom bij een nieuwe aflevering van Super Easy Dutch. Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Super Easy Dutch. Hello everyone and welcome to a new episode of Super Easy Dutch.

Vandaag hebben wij iets speciaals. Today we have something special. Hoy tenemos algo especial.

We zijn namelijk hier in Nijmegen met Linus. We are here in Nijmegen with Linus. Juk mes su Linu esame čia, Nijmegene.

Hallo! Hello!

Vandaag gaan wij vragen aan Linus hoe hij eigenlijk Nederlands heeft geleerd. Heute fragen wir Linus, wie er eigentlich Niederländisch gelernt hat. Today we are going to ask Linus how he actually learned Dutch. Šiandien paklausime Lino, kaip jis iš tikrųjų išmoko olandų kalbą.

Dus ik zou zeggen laten we beginnen. Also würde ich sagen, fangen wir an. So I would say let's get started. Je dirais donc qu'il faut commencer. Taigi, sakyčiau, pradėkime.

Zou je ons kunnen vertellen: waarom ben je begonnen met het Nederlands. Could you tell us: why did you start learning Dutch? ¿Podrías decirnos: por qué empezaste con holandés? Ar galėtumėte papasakoti, kodėl pradėjote dirbti su olandų kalba.

Nou, ik ben drie jaar geleden in Nederland komen wonen voor mijn studie. Well, I came to live in the Netherlands three years ago for my studies. Bueno, vine a vivir a los Países Bajos hace tres años para mis estudios.

Ik ben euh... Naar Arnhem verhuisd om aan m'n bachelor te beginnen. I moved to Arnhem to start my bachelor. Soy er... Me mudé a Arnhem para comenzar mi licenciatura.

En mijn studie was wel in het Engels. And my study was in English. Y mi estudio fue en inglés. Tačiau mano studijos buvo anglų kalba.

Maar ik vond het erg belangrijk dat ehh... Ja, om de taal te kunnen spreken van het land waar ik ging wonen. Aber ich fand es sehr wichtig, dass ähh... Ja, die Sprache des Landes sprechen zu können, in dem ich leben würde. But I thought it was very important to be able to speak the language of the country where I was going to live. Pero pensé que era muy importante que ehh... Sí, poder hablar el idioma del país donde iba a vivir. Tačiau man pasirodė labai svarbu, kad ehhh.... Taip, mokėti šalies, kurioje ketinau gyventi, kalbą.

Dus ja, daarom ben ik drie jaar begonnen... Also ja, deshalb habe ich mit drei Jahren angefangen... So yes, that's why I started 3 years... Entonces sí, por eso empecé tres años... Taip, todėl ir pradėjau tris...

Drie jaar geleden begonnen met Nederlands leren. Three years ago I started learning Dutch. Empecé a aprender holandés hace tres años. Prieš trejus metus pradėjau mokytis olandų kalbos.

En welke materialen had je vooral gebruikt? And what materials did you use mainly? ¿Y qué materiales utilizaste principalmente?

Aan het begin een beetje met Duolingo geleerd. At the beginning I learned a little bit with Duolingo. Aprendí un poco con Duolingo al principio. Pradžioje šiek tiek mokiausi su Duolingo.

En toen begon ik aan mijn studie. And then I started my studies. Y entonces comencé mis estudios. Poi ho iniziato gli studi. Tada pradėjau studijas.

Dus ik had heel veel studiegenoten waar ik mee kon praten, mee kon oefenen. So I had a lot of fellow students that I could talk to, practice with. Así que tenía muchos compañeros de clase con los que podía hablar y practicar. Taigi turėjau daug bendramokslių, su kuriais galėjau pasikalbėti, pasipraktikuoti.

Dus ik probeerde gewoon, ja, zoveel mogelijk met vrienden dan te praten. So I just tried to, yeah, talk to friends as much as possible then. Así que traté de, sí, hablar con amigos tanto como fuera posible. Taigi, aš tiesiog stengiausi, taip, kalbėtis su draugais kiek įmanoma daugiau.

Oké en heb je de meeste grammatica echt... Okay and have you really learned most of the grammar... Bien, ¿y realmente tienes la mayor parte de la gramática... Gerai ir ar tikrai turite daugumą gramatikos... Хорошо, и действительно ли вы владеете большинством грамматических...

Hoe zeg je dat?... How should I say it? ¿Como dices eso?... Kaip jūs sakote... Как вы говорите...

Saai uit een grammaticaboek geleerd of meer intuïtief heb je dat geprobeerd te leren? Langweilig aus einem Grammatikbuch gelernt oder eher intuitiv versucht, das zu lernen? Boringly from a grammar book or more intuitively did you try to learn it? Aburrido aprendido de un libro de gramática o más intuitivamente, ¿trataste de aprender eso? Ar nuobodžiai mokėtės iš gramatikos vadovėlio, ar labiau intuityviai bandėte to išmokti? Скучно выучили по учебнику грамматики или более интуитивно пытались выучить? 您是从语法书上无聊地学习还是更直观地尝试学习它?

Ja, heel intuïtief. Yeah, very intuitively. Taip, labai intuityvus. 是的,非常直观。

Ik... Eh... Nou, ik weet nog steeds niet of mijn grammatica nou eigenlijk zo super goed is. I... Ähm... Nun, ich weiß immer noch nicht, ob meine Grammatik wirklich so super gut ist. I... Um... Well, I still don't know if my grammar is actually that super good. Yo... Um... Bueno, todavía no sé si mi gramática es realmente tan buena. I... Um... Na, aš vis dar nežinau, ar mano gramatika iš tikrųjų tokia gera. I... Хм... Ну, я все еще не уверен, что моя грамматика действительно настолько хороша. 我……呃……好吧,我还是不知道我的语法是不是真的那么好。

Want ik gebruikte eigenlijk een beetje Duitse grammatica en ja, ik gewoon een beetje... Hoe ik het hoorde, ging ik het ook oppakken. Weil ich tatsächlich ein bisschen deutsche Grammatik verwendet habe und ja, ich habe nur irgendwie ... So wie ich es gehört habe, wollte ich es aufgreifen. Because I was actually using a little bit of German grammar and yeah, I just kind of.... I was picking it up just as I heard it. Porque en realidad usé un poco de gramática alemana y sí, simplemente... Por la forma en que lo escuché, comencé a captarlo. Parce qu'en fait, j'ai utilisé un peu de grammaire allemande et oui, j'ai juste... Comme je l'ai entendu, j'allais l'apprendre aussi. Nes iš tikrųjų naudojau šiek tiek vokiečių kalbos gramatikos ir taip, aš tiesiog... Kaip išgirdau, taip ir ketinau ją pasiimti. 因为我实际上使用了一点德语语法,是的,我只是有点……按照我听到的方式,我打算把它捡起来。

Dat deed ik vooral. I mostly did. En su mayoría lo hice. Dažniausiai taip ir dariau. 这主要是我所做的。

Oké, klinkt goed. Okay, that sounds good. Vale, suena bien. Gerai, skamba gerai. 好的听起来不错。

En wat vond je dan vooral makkelijk? And so what did you find especially easy? ¿Y qué te pareció más fácil? O kas jums pasirodė ypač lengva? 你发现什么特别容易?

Zullen we daarmee beginnen? And so what did you find especially easy? ¿Empezamos con eso? Gal pradėkime nuo to? 我们要从那个开始吗?

Wat vind je makkelijk? What did you find easy? Kas jums atrodo lengva? 你觉得什么容易?

Ja, makkelijk ja. Yes, easy yes. Sí, fácil sí. Taip, lengvai taip. 是的,很简单。

Wat ik net al zei dat het... Was ich gerade gesagt habe, ist... Just as I said... Lo que acabo de decir es... Ką aš ką tik pasakiau... 我刚才说的是...

Als je Engels spreekt en Duits spreekt zit Nederlands precies daartussen dus... uhm... Just as I said... If you speak English and you speak German, Dutch is right in between, so... uhm... Si hablas inglés y hablas alemán, el holandés está exactamente en el medio, así que... um... Jei kalbate angliškai ir vokiškai, olandų kalba yra tarpinė, todėl... uhm... Если вы говорите по-английски и владеете немецким, то голландский находится как раз между ними, так что... эээ... 如果你说英语和德语,荷兰语就介于两者之间,所以……嗯……

Ja, heel veel zinnen en woorden lijken op elkaar. Ja, viele Sätze und Wörter sind ähnlich. Yes, a lot of sentences and words are similar. Sí, muchas oraciones y palabras son similares. Taip, daug sakinių ir žodžių yra panašūs. Да, многие предложения и слова похожи. 是的,很多句子和单词都是相似的。

En dan moet je gewoon een paar letters veranderen of zo, dan heb je weer een woord. Und dann muss man nur ein paar Buchstaben ändern oder so, dann hat man wieder ein Wort. And then you just have to change a few letters or so, then you have a word again. Y luego solo tienes que cambiar algunas letras o algo así, entonces tienes otra palabra. Tada tereikia pakeisti kelias raides ar pan., ir turėsite kitą žodį. 然后你只需要改变几个字母或其他东西,然后你又有了一个词。

En ja, dus dat maakt het heel, heel leuk want je kunt het gelijk, vanaf het begin kun je het verstaan. And yes, so that makes it very, very nice, because you can understand it right away, right from the start. Y sí, eso lo hace muy, muy agradable porque puedes entenderlo desde el principio, puedes entenderlo. Et oui, c'est très, très agréable parce qu'on peut comprendre tout de suite, dès le début. Ir taip, todėl tai yra labai, labai gerai, nes iš karto gali suprasti, nuo pat pradžių gali suprasti. 是的,这让它变得非常非常好,因为你可以马上做,你可以从一开始就理解它。

Heb je een... Haben Sie eine... You have a... Ar turite... 你有没有...

Je moet niet vanaf nul beginnen, want je weet heel veel dingen al. Sie sollten nicht bei Null anfangen, da Sie bereits viele Dinge wissen. You don't have to start from scratch, because you know a lot of things already. No tienes que empezar de cero, porque ya sabes muchas cosas. Vous n'avez pas besoin de partir de zéro parce que vous savez déjà beaucoup de choses. Nereikia pradėti nuo nulio, nes jau daug ką žinote. 你不应该从头开始,因为你已经知道了很多东西。

Je weet heel veel dingen al. You know a lot of things already. Ya sabes muchas cosas. Jūs jau daug ką žinote.

En dan gaan we nu over naar de moeilijke dingen, wat vond je daar moeilijk? Und jetzt kommen wir zu den harten Sachen, was fandest du dort schwierig? And then we move on to te difficult things, what did you find difficult? Y ahora pasamos a las cosas difíciles, ¿qué te pareció difícil allí? E agora passamos para as coisas difíceis, o que você achou difícil aí? 现在我们继续讨论困难的事情,你觉得那里有什么困难?

Nou, daar is een ding heel erg moeilijk, Nun, es gibt eine Sache, die sehr schwer ist, Well, there's one thing that's very difficult. Bueno, hay una cosa muy, muy difícil, Na, yra vienas labai sudėtingas dalykas, 好吧,有一件事很难,

Dat is dat... That is that... Štai ir viskas...

Ja, Nederlanders willen graag Engels praten. Yes, Dutch people like to speak English. Sí, a los holandeses les gusta hablar inglés. Taip, olandai mėgsta kalbėti angliškai. Sim, os holandeses gostam de falar inglês. 是的,荷兰人喜欢说英语。

Dus vooral als je (op) een Engelstalige studie zit dan heb je... So especially if you're studying in Europe then you have... Entonces, especialmente si estás (en) un estudio del idioma inglés, entonces tienes... Taigi, ypač jei studijuojate anglų kalba, turite... Então, especialmente se você está estudando em inglês, você tem... 所以特别是如果你正在(进行)英语授课的学习,你有......

Ja, wat ik natuurlijk ook heel goed begrijp. Yes, which of course I also understand very well. Sí, lo cual entiendo muy bien, por supuesto. Oui, ce que je comprends très bien. Taip, ir tai, žinoma, puikiai suprantu. Sim, o que eu entendo muito bem, claro. 是的,我当然非常理解。

Mensen willen het oefenen of denken.... People want to practice it or think... La gente quiere practicarlo o pensar.... Žmonės nori praktikuoti arba galvoti.... As pessoas querem praticar ou pensar.... 人们想要实践它或思考......

Nou, aan het begin was natuurlijk ook zo dat veel mensen spreken dan... Well, at the beginning, of course, it was also the case that many people speak... Bueno, al principio, por supuesto, también se sentó que muchas personas hablan entonces... Au début, il y avait bien sûr le za, que beaucoup de gens parlent plus que... Na, pradžioje buvo, žinoma, taip pat za, kad daugelis žmonių kalba nei... Bom, no começo claro também era za que muita gente fala então...

Veel Nederlanders spraken beter Engels dan... Many Dutchmen spoke better English than... Muchos holandeses hablaban mejor inglés que... Daugelis olandų angliškai kalbėjo geriau nei... Muitos holandeses falavam inglês melhor do que...

Engels dan jij Nederlands, ja. English than you Dutch, yes. angliškai nei olandiškai, taip. 英语比荷兰语好,是的。

Ja, dus dan beginnen mensen ook... Yes, so people also start... Sí, entonces la gente empieza... Taip, tada žmonės taip pat pradeda... Sim, então as pessoas começam também... 是的,所以人们也开始...

Ja, in een gesprek gaan ze opeens, dan overschakelen naar Engels en daar had ik heel erg veel moeite mee. Ja, in einem Gespräch wechseln sie dann plötzlich ins Englische, und damit hatte ich große Probleme. Yes, in a conversation they suddenly switch to English and I had a lot of trouble with that. Sí, en una conversación de repente cambian al inglés y tuve muchos problemas con eso. Oui, au cours d'une conversation, ils passent soudainement à l'anglais et j'ai eu beaucoup de mal avec cela. Taip, pokalbio metu jie staiga pereina į anglų kalbą, ir man tai sukėlė daug problemų. Sim, em uma conversa eles mudam de repente para o inglês e eu tive muitos problemas com isso. 是的,在一次谈话中他们突然切换到英语,我为此遇到了很多麻烦。

Dat ik gewoon, ja, dat was ook slecht voor m'n zelfvertrouwen als je een gesprek begint in het Nederlands. Dass ich einfach, ja, das war auch schlecht für mein Selbstbewusstsein, wenn man auf Niederländisch ein Gespräch beginnt. That I just, yes, that was also bad for my self-confidence if you start a conversation in Dutch. Que yo, sí, eso también fue malo para mi confianza en mí mismo cuando inicias una conversación en holandés. Kad aš tiesiog, taip, tai taip pat buvo blogai mano pasitikėjimui savimi, kai pradedi pokalbį olandiškai. Que eu só, sim, isso também foi ruim para minha autoconfiança quando você inicia uma conversa em holandês. 我只是,是的,当你开始用荷兰语交谈时,这对我的自信心也不好。

En opeens gaat diegene dan door in het Engels. Und plötzlich fährt diese Person auf Englisch fort. And then suddenly the person continues in English. Y de repente continúa en inglés. Ir staiga žmogus pradeda kalbėti angliškai. 突然那个人继续说英语。

Dan denk je: heb ik iets verkeerd gezegd? Then you think: did I say something wrong? Entonces piensas: ¿dije algo mal? Tada pagalvojate: ar aš ką nors ne taip pasakiau? 然后你想:我说错了吗?

Heb ik iets niet goed gedaan? Did I do something wrong? ¿Hice algo mal? Ar padariau ką nors ne taip? 我做错什么了吗?

Was mijn Nederlands gewoon te slecht ofzo? Was my Dutch just too bad or something? ¿Mi holandés era demasiado malo o algo así? Ar mano olandų kalba buvo per prasta? 是我的荷兰语太差了还是怎么的?

Dat is heel slecht voor je zelfvertrouwen. That is very bad for your self-confidence. Eso es muy malo para tu confianza en ti mismo. Tai labai kenkia jūsų pasitikėjimui savimi.

Als mensen dat gaan doen. Wenn die Leute das tun. If people start doing that. Si la gente hace eso. Jei žmonės gan tai daro. 如果人们这样做。

En daar moet je echt, ja, tegen aanpraten en tegen mensen zeggen van: nou, ja, praat Nederlands met mij. And you really, yes, have to talk through that and say to people like: speak Dutch with me. Y realmente tienes que, sí, hablar con la gente y decirle a la gente: bueno, sí, habla holandés conmigo. Et vous devez vraiment, oui, parler à cela et dire aux gens : oui, parlez-moi néerlandais. Ir jūs turite tikrai, taip, kalbėti su tuo ir pasakyti žmonėms: na, taip, kalbėkite su manimi olandiškai. 你真的必须,是的,和人们谈论这个,然后说:好吧,是的,用荷兰语跟我说话。

Ik wil het gewoon graag leren. I just want to learn it. Solo quiero aprenderlo. Tiesiog noriu mokytis. 我只是想学习它。

Daar had ik veel moeite mee. I had lots of trouble with that. Tuve muchos problemas con eso. Dėl to turėjau daug problemų. 我为此遇到了很多麻烦。

En had je dan ook nog mensen zeiden van: ja, maar waarom leer je Nederlands? Und dann haben die Leute auch gesagt: Ja, aber warum lernst du Niederländisch? Were there people saying to you things like, yes, but why are you learning Dutch? Y también hubo gente que decía: sí, pero ¿por qué estás aprendiendo holandés? Taip, bet kodėl jūs mokotės olandų kalbos? 你是否也有人说:是的,但你为什么要学习荷兰语?

En dat soort dingen? Und solche Dinge? And things like that? ¿Y cosas asi? Ir panašūs dalykai? 诸如此类的事情?

Ja, dat ook wel. Yes, that too. Taip, tai taip pat. 是的,那也是。

Vooral omdat het een Engelstalige studie was. Especially because it was a study in English. Sobre todo porque era un estudio en inglés. Juolab kad tai buvo tyrimas anglų kalba. 特别是因为这是一项英语学习。

En mensen zeiden gewoon: nou, iedereen in Nederland spreekt Engels. And people just said: well, everyone in the Netherlands speaks English. Y la gente simplemente decía, bueno, todos en los Países Bajos hablan inglés. O žmonės tiesiog sakė: "Na, visi Nyderlanduose kalba angliškai. 人们只是说:好吧,荷兰的每个人都说英语。

Je hoeft dit niet echt te leren. You don't really need to learn this. Realmente no necesitas aprender esto. Jums tikrai nereikia to mokytis. 你真的不需要学这个。

Ja, en het is geen, geen taal met heel veel sprekers. Yeah, and it's not a language with many speakers. Sí, y no, no es un idioma con muchos hablantes. Oui, et ce n'est pas, ce n'est pas une langue avec beaucoup de locuteurs. Taip, ir tai nėra kalba, kuria kalbėtų labai daug žmonių. 是的,它不是,不是一种有很多人使用的语言。

Je spreekt (het) maar in Nederland en België dus... You only speak (it) in the Netherlands and Belguim so... Lo hablas pero en los Países Bajos y Bélgica así que... Jūs kalbate (tai), bet Nyderlanduose ir Belgijoje, todėl...

Het hoeft toch eigenlijk niet? Es ist nicht wirklich notwendig, oder? It's not really necessary, is it? Realmente no es necesario, ¿verdad? Ce n'est pas vraiment nécessaire, n'est-ce pas ? Juk iš tikrųjų taip ir neturi būti, ar ne? 这真的没有必要,是吗?

Het is geen mooie taal. Es ist keine schöne Sprache. It's not a beautiful language. No es un lenguaje bonito. Tai nėra graži kalba. 这不是一种漂亮的语言。

Ja, precies. Yes, exactly. Taip, būtent taip.

Dus ehmm... So ehmm... Taigi... 所以嗯...

Maar heel veel mensen vinden... But a lot of people think... Pero mucha gente piensa... Tačiau daugelis žmonių mano, kad... 但是很多人发现...

Vonden het ook van: ja, echt leuk dat je het leert. Told me things like: really nice that you are learning it. Taip pat buvo panašus į: "Taip, tikrai malonu, kad tu mokaisi. 也喜欢:是的,很高兴你学会了。

En ja, want dan kan ik natuurlijk ook actief deelnemen aan het leven hier. And yes, because then of course, I can also actively participate in life here. Y sí, porque entonces también puedo participar activamente en la vida aquí. Et oui, parce qu'alors, bien sûr, je peux participer activement à la vie ici. 是的,因为那时我当然也可以积极参与这里的生活。

Oké en wat zou je zeggen aan mensen die in Nederland wonen, geen Nederlands leren omdat ze alles in het Engels kunnen doen? Okay, and what would you say to people wo live in Holland, don't learn Dutch because they can do everything in English? Et que diriez-vous aux personnes qui vivent aux Pays-Bas et qui n'apprennent pas le néerlandais parce qu'elles peuvent tout faire en anglais ? Ką pasakytumėte Nyderlanduose gyvenantiems žmonėms, kurie nesimoko olandų kalbos, nes viską gali daryti angliškai? 好的,你会对住在荷兰的人说什么,不要学习荷兰语,因为他们可以用英语做任何事情?

Heb jij...? Did you...? Ar jūs...?

Wat zou je tegen deze mensen zeggen? What would you say to these people? Ką pasakytumėte šiems žmonėms? 你会对这些人说什么?

Nou, iedereen mag natuurlijk eigen keuzes maken. Well, everybody is allowed to make their own choices, of course. Bueno, por supuesto, todos pueden tomar sus propias decisiones. Žinoma, kiekvienas gali rinktis pats. 那么,每个人当然可以做出自己的选择。

Dus als je het niet wilt leren, dan hoef je het natuurlijk ook niet te leren. So if you don't want to learn it, then of course, you don't have to learn it. Entonces, si no quieres aprenderlo, entonces, por supuesto, no tienes que aprenderlo. Alors bien sûr, si vous ne voulez pas l'apprendre, vous n'êtes pas obligé de l'apprendre. Taigi, žinoma, jei nenorite to mokytis, neprivalote to mokytis.

Ja, wat ik alleen wel kan zeggen dat het... Yes, what I can say though, is that it... Sí, todo lo que puedo decir es que... Oui, ce que je peux dire, c'est qu'il... Taip, galiu pasakyti, kad tai... 是的,我只能说它...

Als je in Nederland woont en echt Nederlands leert en Nederlands kunt spreken, maakt het gewoon alles leuker. If you live in the Netherlands and really learn Dutch and can speak Dutch, it just makes everything more fun. Si vives en los Países Bajos y realmente aprendes holandés y puedes hablar holandés, hace que todo sea más divertido. Gyvenant Nyderlanduose, mokantis tikros olandų kalbos ir galint kalbėti olandiškai, viskas tampa dar smagiau. 如果你住在荷兰并且真正学习荷兰语并且会说荷兰语,那只会让一切变得更有趣。

Dus daarom zou ik het echt aanraden om tenminste het te proberen om Nederlands te leren. So that's why I would really recommend to at least try to learn Dutch. Es por eso que realmente recomendaría al menos tratar de aprender holandés. Todėl tikrai rekomenduočiau bent jau pabandyti išmokti olandų kalbą. 所以这就是为什么我真的建议至少尝试学习荷兰语。

En, naja, nu eigenlijk, in plaats van dat je Nederlands leert onderwijs jij het eigenlijk met Easy Dutch. Und, nun ja, statt Niederländisch zu lernen, lehrt man es jetzt mit Easy Dutch. And, well, now actually, instead of learning Dutch, you actually teach it with Easy Dutch. Y, bueno, en realidad, en lugar de aprender holandés, lo enseñas con Easy Dutch. Et maintenant, au lieu d'apprendre le néerlandais, vous l'enseignez avec Easy Dutch. Dabar, užuot mokęsi olandų kalbos, iš tikrųjų galite mokytis jos su "Easy Dutch". 而且,好吧,现在实际上,您不是学习荷兰语,而是用 Easy Dutch 教它。

Hoe ben je daarop gekomen? How did you come up with that? ¿Cómo se te ocurrió eso? Kaip tai sugalvojote? 你是怎么想出来的?

Nou, dat was vooral omdat... Well, it was mostly because... Bueno, eso fue principalmente porque... Daugiausia dėl to, kad...

Toen ik zelf Nederlands leerde was er nog geen Easy Dutch en dat vond ik erg vervelend, want ik heb bijvoorbeeld ook Easy Spanish gebruikt om Spaans te leren. Als ich selbst Niederländisch lernte, gab es noch kein Easy Dutch, und das fand ich sehr ärgerlich, denn ich habe zum Beispiel auch Easy Spanish benutzt, um Spanisch zu lernen. When I was learning Dutch, there was no Easy Dutch and I found that very annoying because I also used Easy Spanish to learn Spanish. Cuando aprendí neerlandés yo mismo, no había Easy Dutch todavía y lo encontré muy molesto, porque también usaba Easy Spanish para aprender español, por ejemplo. Kai pats mokiausi olandų kalbos, "Easy Dutch" dar nebuvo, ir tai mane labai erzino, nes, pavyzdžiui, mokydamasis ispanų kalbos, taip pat naudojau "Easy Spanish".

En ik vond het gewoon... And I just found it... Y simplemente me encantó... Ir aš tiesiog maniau, kad tai buvo...

Ja, ik vind het ontzettend leuk concept dat je, dat je kunt zien hoe mensen praten, dat je... Yeah, I think it's a really nice concept that you, that you can see how people talk, that you... Sí, me gusta mucho el concepto de que puedes ver cómo habla la gente, que tú... Taip, manau, kad tai neįtikėtinai graži koncepcija, nes galite matyti, kaip žmonės kalba, galite...

Je hebt altijd je ondertiteling. You always have your subtitles. Siempre tienes tus subtítulos. Visada turite subtitrus.

Je kunt de zinnen gelijk vergelijken, vertalen. You can compare sentences right away, translate. Puedes comparar las oraciones inmediatamente, traducirlas.

Je ziet het. You see it. Lo ves. Matote.

Je hoort het. You hear it. Jūs girdite.

Je ziet het geschreven. You see it written. Lo ves escrito. Jūs matote, kad tai parašyta.

Dus ik vond het een erg leuk concept. So I thought it was a very nice concept. Así que pensé que era un concepto muy agradable. Taigi man labai patiko ši koncepcija.

En uhm, nou ik, ik dacht van: wat jammer dat er geen Easy Dutch is. And well I, I think like: what a shame there's no Easy Dutch. Ir aš pagalvojau: kaip gaila, kad nėra "Easy Dutch".

Heb je nog meer doelen? Do you have any other goals? ¿Tienes más objetivos? Ar turite daugiau tikslų?

Of is het... Or is it... O es eso... Arba...

Ben je al klaar met het Nederlands? Bist du schon fertig mit Niederländisch? Are you done with Dutch already? ¿Ya terminaste con el holandés? Ar jau baigėte olandų kalbą?

Qua Nederlands? Wie niederländisch? In terms of Dutch? Kalbant apie olandų kalbą?

Nou, ik heb de [het] afgelopen halfjaar (heb ik) een minor gedaan. Nun, ich habe (habe) in den letzten sechs Monaten ein Nebenfach gemacht. Well, I was doing a minor for the past six months. Bueno, hice un menor de edad los últimos seis meses (lo hice). J'ai passé les six derniers mois à faire une mineure. Pastaruosius šešis mėnesius praleidau dirbdamas nepilnametį.

Een cursus in het Nederlands dus ik heb ook in het Nederlands gestudeerd, erg leuke minor. A course in Dutch so I also studied in Dutch, very nice minor. Olandų kalbos kursas, todėl aš taip pat mokiausi olandų kalba, labai gražus nepilnametis.

Dat was eigenlijk tot nu toe, zeg maar, eigenlijk de laatste stap om echt... Das war eigentlich so weit, eigentlich der letzte Schritt, um wirklich... That was actually until now, let's say, actually the last step to really... Eso fue en realidad hasta ahora, digamos, en realidad el último paso para realmente... C'était en fait jusqu'à présent, disons, la dernière étape pour vraiment... Iš tikrųjų iki šiol tai buvo, sakykime, paskutinis žingsnis, kad iš tikrųjų...

Ja, ook academisch... Yes, also academically... Sí, también académicamente...

...iets in het Nederlands te doen. ...do something in Dutch. ...ką nors daryti olandų kalba.

Iets in het Nederlands te doen. To do something in Dutch.

Ook dat ik dan een verslag moest schrijven. Also that I had to write a report. También tuve que escribir un informe. Taip pat, kad po to turėjau parašyti ataskaitą.

Maar ik zit te denken om ooit dan een C1 of C2... Aber ich überlege mir C1 oder C2 zuzulegen... But I'm thinking of one day doing a C1 or C2... Pero estoy pensando en conseguir alguna vez un C1 o C2... Bet aš galvoju kada nors įsigyti C1 arba C2...

Hoe heet dat? What's it called? ¿Cómo se llama eso? Kaip jis vadinamas?

Tentamen. Exam.

Diploma. Diploma.

Diploma te doen in het Nederlands om het dan ook, om echt een diploma te hebben. To get a diploma in Dutch to really have a diploma. Hacer un diploma en holandés para poder hacerlo, realmente tener un diploma. Olandų kalbos diplomas, kad galėtumėte tai padaryti, kad tikrai turėtumėte diplomą.

Ja, (dat) zou ik wel leuk vinden, ja. Yes, (that) I would like, yes. Sí, (que) me gustaría, sí. Taip, (to) norėčiau, taip.

Maar euh, dat staat nu niet helemaal bovenop mijn lijstje. Aber das steht im Moment nicht ganz oben auf meiner Liste. But euh, that's not quite on top of my list right now. Pero, eh, eso no está del todo en la parte superior de mi lista en este momento. Ma al momento non è in cima alla mia lista. Tačiau dabar tai nėra mano sąrašo viršuje.

Oké. Dank je wel Linus. Okay. Thank you very much, Linus. Ok, grazie Linus. Gerai, ačiū, Linusai.

Alsjeblieft. Graag gedaan. Here you go. You're welcome. Prego. Non c'è di che. Prašome. Nėra už ką.

Dit was het. Hopelijk vonden jullie het interessant. This is it. Hope you guys found it interesting. Tai buvo jis. Tikiuosi, kad jums buvo įdomu.

Ik vond het ook heel interessant. I found it interesting too. Anch'io l'ho trovato molto interessante. Man tai taip pat pasirodė labai įdomu.

Dit wist ik allemaal niet. I didn't know any of this. Yo no sabía todo esto. Viso to nežinojau.

En tot ziens! Tot ziens! Tot kijk! Doei! And goodbye! See you! Bye! E addio! Addio! Ciao! Ciao a tutti! Ir iki pasimatymo! Iki pasimatymo! Iki pasimatymo! Iki pasimatymo!