×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

"Месія Дюни" ГЕРБЕРТ Френк, 23 Частина (3)

23 Частина (3)

— Ох, тоді б ми торгувалися із сестрою за порятунок брата. Але теперішній спосіб перемовин кращий.

Пол уривчасто зітхнув. Почув, як жалобна процесія просувається останнім переходом до найглибших приміщень та відновлювачів води.

— Ще не пізно, мілорде, — промовив Біджаз. — Хочете повернути собі свою кохану? Ми можемо це зробити. Це буде гхола, так. Але ж тепер ми володіємо методикою повного відновлення. Слід викликати слуг із кріогенним резервуаром, щоб зберегти тіло вашої коханої...

Пол зрозумів, що цього разу буде справді тяжко. Він надто виснажився в змаганні з першою тлейлаксанською спокусою. А тепер усе намарне! Знову відчути присутність Чані...

— Утихомир його, — звернувся Пол до Айдаго бойовою мовою Атрідів, а за мить почув, як Айдаго наближається до дверей.

— Пане! — верескнув Біджаз.

— Якщо любиш мене, — вів далі Пол тією ж бойовою мовою, — зроби мені цю послугу. Убий його, перш ніж я піддамся!

— Ніііі! — закричав Біджаз.

Його голос раптово урвався із страхітливим хряскотом.

— Я зробив йому добру справу, — промовив Айдаго.

Пол схилив голову, прислухався. Траурної процесії вже не

було чутно. Він подумав про прадавній фрименський ритуал, що відбувається тепер у глибинах січі, далеко в кімнаті смерті, де плем'я повертає собі свою воду.

— Вибору не було, — сказав Пол. — Ти це розумієш, Дункане? — Розумію.

— Є речі, котрих людина не в стані витримати. Я втрутився

в усі можливі майбуття, які міг створити, аж поки не виявилося, що це вони створили мене.

— Мілорде, ви не повинні були...

— У цьому Всесвіті є проблеми, які не мають розв'язання, — промовив Пол. — Нічого. Нічого не можна було зробити.

Кажучи це, Пол відчув, що його зв'язок із видінням розривається. Розум, придушений нескінченними можливостями, стиснувся. Втрачене видіння стало вітром, що віяв там, де бажав.


23 Частина (3) 23 Part (3) 23 Parte (3) 23 Partie (3) 23 Część (3)

— Ох, тоді б ми торгувалися із сестрою за порятунок брата. "Oh, then my sister and I would bargain for my brother's rescue." "Ah, o zaman kız kardeşim ve ben kardeşimin kurtarılması için pazarlık yapardık." Але теперішній спосіб перемовин кращий. But the current way of negotiating is better. Ancak şu anki müzakere yöntemi daha iyi.

Пол уривчасто зітхнув. Paul sighed. Почув, як жалобна процесія просувається останнім переходом до найглибших приміщень та відновлювачів води. I heard the mourning procession moving through the last passage to the deepest rooms and water restorers.

— Ще не пізно, мілорде, — промовив Біджаз. „Es ist noch nicht zu spät, Mylord“, sagte Bijaz. "It is not too late, my lord," Bijaz said. — Хочете повернути собі свою кохану? - Willst du deine Geliebte zurückbekommen? - Do you want to get your beloved back? Ми можемо це зробити. Wir können es schaffen. We can do it. Це буде гхола, так. Es wird Ghola sein, ja. It will be ghola, yes. Але ж тепер ми володіємо методикою повного відновлення. Aber jetzt haben wir eine Methode zur vollständigen Genesung. But now we have a method of full recovery. Слід викликати слуг із кріогенним резервуаром, щоб зберегти тіло вашої коханої... Diener mit einem kryogenen Tank sollten gerufen werden, um den Körper Ihres Geliebten zu bewahren … Servants with a cryogenic tank should be summoned to preserve your beloved's body…

Пол зрозумів, що цього разу буде справді тяжко. Paul erkannte, dass es dieses Mal wirklich schwer werden würde. Paul realized that this time it was going to be really hard. Він надто виснажився в змаганні з першою тлейлаксанською спокусою. Er war zu erschöpft, um sich der ersten Tleilaxan-Versuchung zu stellen. He was too exhausted to compete with the first Tleilaxan temptation. А тепер усе намарне! Und jetzt ist alles umsonst! And now everything is in vain! Знову відчути присутність Чані... Chanis Präsenz wieder zu spüren... To feel Chani's presence again...

— Утихомир його, — звернувся Пол до Айдаго бойовою мовою Атрідів, а за мить почув, як Айдаго наближається до дверей. „Beruhige ihn“, sagte Paul zu Idago in der Kampfsprache der Atreides, und einen Moment später hörte ich, wie Idago sich der Tür näherte. "Quiet him," Paul said to Idago in the Atreides battle language, and in a moment I heard Idago approaching the door.

— Пане! - Herr! - Sir! — верескнув Біджаз. Bijaz schrie. screamed Bijaz.

— Якщо любиш мене, — вів далі Пол тією ж бойовою мовою, — зроби мені цю послугу. „Wenn du mich liebst“, fuhr Paul in derselben Kampfsprache fort, „tu mir diesen Gefallen.“ "If you love me," continued Paul in the same martial language, "do me this favor." Убий його, перш ніж я піддамся! Töte ihn, bevor ich aufgebe! Kill him before I give up!

— Ніііі! - Niii! - Niii! — закричав Біджаз. schrie Bijaz. Bijaz shouted.

Його голос раптово урвався із страхітливим хряскотом. Seine Stimme brach plötzlich mit einem erschreckenden Krächzen. His voice broke suddenly with a terrifying rasp.

— Я зробив йому добру справу, — промовив Айдаго. "Ich habe ihm eine gute Tat getan", sagte Idaho. "I did him a good deed," said Idaho.

Пол схилив голову, прислухався. Paul senkte den Kopf und lauschte. Paul bowed his head and listened. Траурної процесії вже не There is no funeral procession

було чутно. was heard Він подумав про прадавній фрименський ритуал, що відбувається тепер у глибинах січі, далеко в кімнаті смерті, де плем'я повертає собі свою воду. He thought of the ancient Fremen ritual now taking place in the depths of the sich, far in the chamber of death, where the tribe reclaims its water.

— Вибору не було, — сказав Пол. "There was no choice," said Paul. — Ти це розумієш, Дункане? "Do you understand that, Duncan?" — Розумію. - I understand.

— Є речі, котрих людина не в стані витримати. - There are things that a person cannot endure. Я втрутився I intervened

в усі можливі майбуття, які міг створити, аж поки не виявилося, що це вони створили мене. into all the possible futures he could create, until it turned out that they had created me.

— Мілорде, ви не повинні були... "My lord, you should not have . . ."

— У цьому Всесвіті є проблеми, які не мають розв'язання, — промовив Пол. "There are problems in this universe that have no solution," said Paul. — Нічого. - Nothing. Нічого не можна було зробити. Nothing could be done.

Кажучи це, Пол відчув, що його зв'язок із видінням розривається. Paul felt his connection to the vision break as he said this. Розум, придушений нескінченними можливостями, стиснувся. The mind, stifled by infinite possibilities, shrunk. Втрачене видіння стало вітром, що віяв там, де бажав. The lost vision became a wind that blew where it wanted.